میهن داک - میهن داکیومنت

آموزشی - مقالات
فاقد تصویر

مقاله آموزش پيش دبستاني

تعداد صفحات : 67 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله آموزش معلمان

تعداد صفحات : 11 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله آموزش و پرورش

تعداد صفحات : 43 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله آموزش در ايران باستان

تعداد صفحات : 34 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله آموزش و پرورش ايران ، مشكلات و توسعه پايدار

تعداد صفحات : 30 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

تعداد صفحات : 26 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله انجمن اوليا مربيان

تعداد صفحات : 27 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

پروژه تعيين تأثير سيستم آموزشي در ميزان تمايل

تعداد صفحات : 24 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي

تعداد صفحات : 23 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله تاريخچه تربيت معلم در آموزش و پرورش

تعداد صفحات : 20 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله خلاقيت و نوآوري در سازمان هاي آموزشي

تعداد صفحات : 19 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله راههاي تشويق دانش آموزان در درس زبان

تعداد صفحات : 11 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله رهبري وهدايت كلاس

تعداد صفحات : 18 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله مديريت و برنامه ريزي آموزشي

تعداد صفحات : 19 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله اوقات فراغت

تعداد صفحات : 82 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله اموزش ابتدایی

تعداد صفحات : 26 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله روش تدریس

تعداد صفحات : 26 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

آموزش بزرگسالان در هندوستان

تعداد صفحات : 20 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

دانلود مقاله آموزش بزرگسالان در سوئد

تعداد صفحات : 19 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله ارزشيابي اضطراب در امتحان

تعداد صفحات : 15 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله افت تحصیلی

تعداد صفحات : 10 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله ارزشيابي توصيفي

تعداد صفحات : 27 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس

تعداد صفحات : 20 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله ارزشیابی

تعداد صفحات : 26 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله بررسی علل ناسازگاری دانش آموزان

تعداد صفحات : 45 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان

تعداد صفحات : 37 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله تربیت

تعداد صفحات : 10 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله تفاوت‌های روانی و جسمانی دانش آموزان

تعداد صفحات : 40 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله خانواده وپیشرفت دانش آموزان

تعداد صفحات : 29 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله روش هاي ياددهي و يادگيري

تعداد صفحات : 26 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله روش هاي ياددهي و يادگيري

تعداد صفحات : 25 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله شباهت و تفاوت بين نقش اولياء و معلمان

تعداد صفحات : 20 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

دانلود مقاله طرح درس

تعداد صفحات : 12 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

دانلود مقاله عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز

تعداد صفحات : 27 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

دانلود پروژه مشکلات واختلالات ریاضی و درمان آن

تعداد صفحات : 46 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

دانلود مقاله نوآوري در برنامه ريزي درسي

تعداد صفحات : 11 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

طراحی سایت : سایت سازان