میهن داک - میهن داکیومنت

روانشناسی استثنایی
فاقد تصویر

تاثیر محدودیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی

تعداد صفحات : 120 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

عقب مانده ذهنی

تعداد صفحات : 90 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

آشنايي با دانش آموزان استثنايي

تعداد صفحات : 133 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

ولايت فقيه از ديدگاه شيعه و سني

تعداد صفحات : 177 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي در بين دانشجويان رشته برق و مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات : 117 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقايسه افسردگي در بين جوانان ورزشكار و غير ورزشكار 18 ساله

تعداد صفحات : 65 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

بهزيستي شخصيتي دختران فراري با دختران عادي حدودي 20-18 ساله

تعداد صفحات : 82 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقايسه باورهاي غير منطقي در بين مادران داراي فرزند عقب مانده و مادران داراي فرزند عادي

تعداد صفحات : 109 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله عقب ماندگى هوشى

تعداد صفحات : 13 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله کند ذهنى کودکان

تعداد صفحات : 16 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله عقب ماندگی ذهنی

تعداد صفحات : 15 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله عقب ماندگى هوشى

تعداد صفحات : 13 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله کند ذهنى کودکان

تعداد صفحات : 16 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله عقبماندگى هوشى

تعداد صفحات : 13 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله کاربرد موسیقی درمانی برای کودکان استثنایی

تعداد صفحات : 8 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

دانلود مقاله عقب ماندگی ذهنی کودکان

تعداد صفحات : 19 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

دانلود مقاله كــودكــان استثنائي

تعداد صفحات : 24 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

طراحی سایت : سایت سازان