میهن داک - میهن داکیومنت

روانشناسی - روش تحقیق
فاقد تصویر

مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله

تعداد صفحات : 56 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان پسر و دختر

تعداد صفحات : 97 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني 35 ساله

تعداد صفحات : 111 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

افسردگي چيست

تعداد صفحات : 57 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله آشنایی با نظریه های آلبرت بندورا

تعداد صفحات : 21 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

پایان نامه اختلالات ارتباطی

تعداد صفحات : 62 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

پيشرفت تحصيلي

تعداد صفحات : 24 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

روش تحقیق -افسردگي در نابينايان

تعداد صفحات : 18 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقايسه ويژگيهاي شخصیتی زنان سرد مزاج با زنان عادي حدود سني 20 تا 30 ساله شهرستان تهران با آزمون

تعداد صفحات : 56 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

بررسی نگرش والدین در مورد مصرف مواد مخدر در نوجوانان

تعداد صفحات : 40 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقايسه هيپوكندري در بين دانشجويان متاهل و مجرد

تعداد صفحات : 48 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم جهت بیرون رفت از این متشکل

تعداد صفحات : 48 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

روش تحقیق روش هاي تحقيق در روانشناسي

تعداد صفحات : 30 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله اختلالهای اضطرابی

تعداد صفحات : 6 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

پایان نامه ایجاد عادات مثبت در کودکان

تعداد صفحات : 61 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

روش تحقیق مقايسه استرس دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

تعداد صفحات : 61 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

روش تحقیق مقايسه سلامت روان در بين دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان پرورشگاهي و داراي خانواده شهرستان رشت

تعداد صفحات : 86 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله انواع پژوهش در پژوهش در عمليات

تعداد صفحات : 39 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

پروژه حسادت

تعداد صفحات : 32 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

طراحی سایت : سایت سازان