میهن داک - میهن داکیومنت

مشاغل
فاقد تصویر

دانلود مقاله سيستم تعليق

تعداد صفحات : 11 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

11اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر

تعداد صفحات : 44 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

عوامل تهدید کننده نیروی کار در محیط کار

تعداد صفحات : 18 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

آتش نشانی

تعداد صفحات : 43 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

ارایشگری

تعداد صفحات : 16 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

ارزشیابی مهارت شغلی برای سازمان فنی و حرفه ای

تعداد صفحات : 118 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

سازمان بین‌المللی کار

تعداد صفحات : 74 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

سري استاندرادهاي OSHA حفاظت- حمل و نقل و ذخيره سازي ضايعات خطرناك

تعداد صفحات : 26 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله استرس شغلي و شيوه هاي پيشگيري از آن

تعداد صفحات : 19 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله استرس استفاده ايمن از وسايل و تجهيزات كار

تعداد صفحات : 24 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله راهكارهاي توسعه كارآفريني و اشتغالزايي روستايي

تعداد صفحات : 16 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله اندازه گيري سر وصداي محيط كار

تعداد صفحات : 19 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله ايمني در جوشكاري

تعداد صفحات : 11 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله ايمني در كار انفرادي

تعداد صفحات : 11 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله ايمني سرويسهاي مهندسي

تعداد صفحات : 72 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله ایمنی کار با نردبانها

تعداد صفحات : 47 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله بررسي حوادث

تعداد صفحات : 18 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله پيشگيري و كنترل حوادث ناشي از كار

تعداد صفحات : 18 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله تاریخچه عکاسی

تعداد صفحات : 17 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله چك ليستهاي بازرسـي

تعداد صفحات : 21 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله خطرات جوشكاري

تعداد صفحات : 34 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله دستورالعمل و‌ آيين نامه آزبست

تعداد صفحات : 25 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله مهدسی برق

تعداد صفحات : 22 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله هنمودهايي جهت تدوين خط مشي ايمني و بهداشت شغلي

تعداد صفحات : 17 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار

تعداد صفحات : 21 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله قانون حق دانستن

تعداد صفحات : 23 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات : 20 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله کسب و کار کوچک

تعداد صفحات : 39 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت حرفه اي

تعداد صفحات : 38 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله مديريت اجراء کار

تعداد صفحات : 19 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله مسموميت با مواد شيميايي

تعداد صفحات : 14 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله معرفي رشته و شغل پرستاري

تعداد صفحات : 13 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاله خیاط درجه یک

تعداد صفحات : 14 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

پایان نامه بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان

تعداد صفحات : 54 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

پروژه بيكاري

تعداد صفحات : 114 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

طراحی سایت : سایت سازان