میهن داک - میهن داکیومنت

کارآموزی
فاقد تصویر

گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره کاردانی با کار عملی در شرکت سیم و کابل

تعداد صفحات : 122 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

ابزار دقیق و کنترل سیستمهای الکترونیک و سنسورها

تعداد صفحات : 107 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

بیمارستان امدادی

تعداد صفحات : 70 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

قانون تشكيل شركت پست

تعداد صفحات : 53 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

تشكيل دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات : 32 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

ساختمانهای بتنی و فلزی

تعداد صفحات : 36 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

مقاومت در برابر تغييرات

تعداد صفحات : 28 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

شهرداري ومديريت جامع شهري

تعداد صفحات : 30 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران

تعداد صفحات : 47 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره کارشناسی با کار علمی در شرکت بسپار صنعت پروژه (BSP)

تعداد صفحات : 103 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

درخت سيب و خواص بتانيكي

تعداد صفحات : 34 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

خدمات كامپيوتري پژوهش

تعداد صفحات : 16 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی پروژه مالى

تعداد صفحات : 9 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی ماشينهاي تراش

تعداد صفحات : 64 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی احتراق در موتورهاي اشتعال – جرقه اي موتورهاي اشتعال ( احتراق ) جرقه اي يا اتو

تعداد صفحات : 52 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی كنترل كيفيت شرکت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر

تعداد صفحات : 163 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی شركت راه ساختماني تحكيم سازه

تعداد صفحات : 23 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی مراحل اجراي كار ساختمان عطايي

تعداد صفحات : 42 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی سقفهاي تيرچه و بلوك

تعداد صفحات : 38 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی مديريت استراتژيك

تعداد صفحات : 97 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله

تعداد صفحات : 41 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی آشنايي با مكان كارآموزي دفتر فني اورچين

تعداد صفحات : 27 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی معرفي

تعداد صفحات : 32 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی دفتر فنى پارسه

تعداد صفحات : 22 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی مديريت

تعداد صفحات : 44 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کاراموزی شرکت ایران گوشت

تعداد صفحات : 67 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کار اموزی شركت عالي پوش روز

تعداد صفحات : 64 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کار اموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

تعداد صفحات : 98 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کار اموزی شرکت ریخته گری آلومینیم ایران خودرو

تعداد صفحات : 3 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کار اموزی نظريه هاي سازمان و مديريت و مقايسه آنها با عملكرد شركت صانع گيتي

تعداد صفحات : 8 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کار اموزی تاسيسات برق

تعداد صفحات : 31 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کار اموزی شركت دژ پل

تعداد صفحات : 37 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کار اموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردي و اجتماعي

تعداد صفحات : 34 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی سطح شهر و گسترش و زيبايي در سطح شهر

تعداد صفحات : 52 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شرایط محیطی و مشخصات کارخانه

تعداد صفحات : 67 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی فرآيند توليد

تعداد صفحات : 20 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی انرژی الکتریکی در قیاس با سایر انرزی ها از محاسن ویژه

تعداد صفحات : 41 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی ایمنی دربرق وکارکردن با قسمتهای مختلف سیستم برق

تعداد صفحات : 49 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی دفتر فنى امين

تعداد صفحات : 43 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی نحوه برق رسانی به واحدها

تعداد صفحات : 74 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تأثیر آموزش پرورش در تربیت یک شهروند ایده آل

تعداد صفحات : 41 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شبكه بهداشت و درمان

تعداد صفحات : 105 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تابلوهاي برق شركت آريان فولاد

تعداد صفحات : 83 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شرکت پی ریزان نمونه

تعداد صفحات : 15 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی ماليات بر ارزش افزوده

تعداد صفحات : 86 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی مهندسي نرم افزار

تعداد صفحات : 42 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی خدمات كامپيوتري PARADIS

تعداد صفحات : 15 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی (تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی)

تعداد صفحات : 100 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی نمايندگى ايران خودرو

تعداد صفحات : 50 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی راه اندازی دیگ های بخار لوله دودی

تعداد صفحات : 47 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی برق

تعداد صفحات : 38 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزیراهنمايي و رانندگي

تعداد صفحات : 48 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت سیمان و دستگاههای برقی بکار رفته در این صنعت

تعداد صفحات : 31 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی كنسرو سازي

تعداد صفحات : 138 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی آشنایی با بخشداری

تعداد صفحات : 56 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی آموزشگاه كامپيوتر شريف

تعداد صفحات : 26 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی بيمارستان امدادي ( واحد مالي)

تعداد صفحات : 57 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزیگزارش کار شرکت مادبافت

تعداد صفحات : 35 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تولید ملی خالص یا ناخالص یا داخلی

تعداد صفحات : 39 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی نیروگاه بخار

تعداد صفحات : 111 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تزئينات داخلي ساختمان

تعداد صفحات : 38 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی درآمد شهرداري

تعداد صفحات : 60 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان

تعداد صفحات : 48 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شركت صنعت پژوهان كيا

تعداد صفحات : 49 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی نیروگاههای سیکل ترکیبی و مزایا و معایب آنها

تعداد صفحات : 39 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه

تعداد صفحات : 65 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی کابل سازی در شرکت سیم

تعداد صفحات : 47 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزیروشی برای مکان یابی عیب کابل هاي برق قدرت

تعداد صفحات : 21 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی توليدات صنايع پلاستيكي (قالب سازي)

تعداد صفحات : 64 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تجزيه و تحليل سيستمها ( قوطي سازي )

تعداد صفحات : 22 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزیکوپه هاي بار و کولکتور

تعداد صفحات : 146 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تنظيم كننده هاي ولتاژ

تعداد صفحات : 58 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی مدخلي بر مفهوم مديريت

تعداد صفحات : 63 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی نظرية سيستمها در مديريت

تعداد صفحات : 69 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی ماشين‌ابزار

تعداد صفحات : 32 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تاريخ صنعت و تغيير و تحولات

تعداد صفحات : 36 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تاثير پارامترهاي گوناگون و خصوصيات انتقال حرارت خارجي

تعداد صفحات : 128 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزیبانك كشاورزي مركزي

تعداد صفحات : 42 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی موتور

تعداد صفحات : 56 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تاريخچه تأسيس ايران خودرو

تعداد صفحات : 41 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزیانواع چرخدنده ها

تعداد صفحات : 27 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی دستگاه فرز

تعداد صفحات : 53 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی اداره ماليات

تعداد صفحات : 45 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی مقدمه اي بر رباتيك

تعداد صفحات : 66 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی بوش سيلندر

تعداد صفحات : 16 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی كمك فنر دو جدارة بي فشار

تعداد صفحات : 68 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی اداره برق استان زنجان

تعداد صفحات : 8 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

انبار داری: انبار داری عبارت است از فعالیت های مرتبط با تهیه، نگهداری، تحوسل مواد و اقلام مورد نیاز سازمان در زمان مناسب می باشد. به عبارت دیگر انبار

تعداد صفحات : 47 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شهــرداري

تعداد صفحات : 87 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کار آموزی بازار يابي پگاه

تعداد صفحات : 48 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی ميوه ها و سبزيجات گلخانه اي

تعداد صفحات : 90 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی نقش كار آفرينان زن

تعداد صفحات : 33 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات : 64 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی آشنايي با شركت

تعداد صفحات : 7 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 23 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شركت ارغوان هيدج

تعداد صفحات : 39 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی قيمت گذارى سيستم انتقال در سيستمهاى دسترسى باز

تعداد صفحات : 31 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی كنترل بيماري ها و علف هاي هرز

تعداد صفحات : 29 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تاريخچه تاسيس شركت ايران خودرو( ايران ناسيونال سابق)

تعداد صفحات : 25 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی کارآفريني(اداره برق)

تعداد صفحات : 66 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی پروژه متره بر آورد

تعداد صفحات : 27 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تاريخچه اي در گنجينه ثبت احوال: روزگاري كه همه نام دار شدند

تعداد صفحات : 94 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی فرايند بازاريابی وتوليد

تعداد صفحات : 169 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی آشنايي با ترويج كشاورزي

تعداد صفحات : 51 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی سخت افزار كامپيوتر Ram ، IC

تعداد صفحات : 95 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شركت ساينا

تعداد صفحات : 52 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی مديريت گذر نامه و نظارت بر اماكن عمومي

تعداد صفحات : 51 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی صنعت برق

تعداد صفحات : 73 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تعميرات و نگهداري و انواع توليد آسفالت

تعداد صفحات : 140 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی ابزار دقيق ،تراشكاري ،جوشكاري

تعداد صفحات : 42 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی کاربرد چوب در ساختمان ها و پلها

تعداد صفحات : 23 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی هارمونیک بانکهای خازنی

تعداد صفحات : 54 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی اجزای مدار و وسایل آزمایش

تعداد صفحات : 25 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی گزارش نظارت ساختمان

تعداد صفحات : 45 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شرکت ماشین کاران نواندیش

تعداد صفحات : 44 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی ساختمانهای بتنی و فلزی

تعداد صفحات : 31 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی آشنایی با بازاریابی از طریق اینترنت

تعداد صفحات : 106 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها

تعداد صفحات : 51 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی نيل DHS

تعداد صفحات : 36 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی آشنايي با سازمان ثبت احوال

تعداد صفحات : 71 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی طراحي يك سيستم انبارداري

تعداد صفحات : 12 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی ماشینهای AC

تعداد صفحات : 22 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

تعداد صفحات : 70 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی ماشین های حرارتی

تعداد صفحات : 26 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی سرمايه گذاري

تعداد صفحات : 19 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی ساختمان هاي بتني و فلزي و مراحل اجراي كار

تعداد صفحات : 74 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی دكوراسيون داخلي ساختمان

تعداد صفحات : 38 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی مرکز تحقيقات ايران خودرو

تعداد صفحات : 75 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی بررسي اقتصادي در رابطه با راه اندازي كتابفروشي و لوازم التحریر

تعداد صفحات : 41 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تاريخچه گروه شركت هاي توليدي اشي مشي

تعداد صفحات : 53 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شركت ايران خودرو ديزل

تعداد صفحات : 44 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی كليات طرح تهيه ماكاروني

تعداد صفحات : 79 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی درآمدها و هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از اندازه‌گيري‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌

تعداد صفحات : 59 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه و غذادهي در پرورش ماهي قزل آلا

تعداد صفحات : 81 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی در كارخانه ريخته گري چدن شركت ايران

تعداد صفحات : 47 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ورامين – پيشوا

تعداد صفحات : 54 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی باغباني در ايران

تعداد صفحات : 69 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تاريخچه شركت محصولات كاغذي لطيف

تعداد صفحات : 70 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تنظيم كننده هاي ولتاژ ، ژنراتور ، ماشين AC

تعداد صفحات : 176 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شهرسازي

تعداد صفحات : 30 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی نيمكت پارك

تعداد صفحات : 76 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی آشنايي با صنعت رنگ

تعداد صفحات : 56 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی برق

تعداد صفحات : 38 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی فرزكاري

تعداد صفحات : 65 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی اصول بيمه و قوانين بيمه گري

تعداد صفحات : 58 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شركت توليدي لوازم تزيني خودرو

تعداد صفحات : 64 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی اداره برق

تعداد صفحات : 24 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی امور تسهيلات ووصول و بيمه بانك كشاورزي

تعداد صفحات : 22 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی طريقه بررسي و تراش ياتاقانهاي اصلي ميل لنگ

تعداد صفحات : 25 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تاسيسات موتور خانه و پمپهاي آبرساني

تعداد صفحات : 148 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی بررسی وضعیت فروشگاههای شرکتهای تعاونی روستائی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی

تعداد صفحات : 63 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شناخت جامعه از ديدگاه پليس

تعداد صفحات : 35 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شركت پارس خزر

تعداد صفحات : 66 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی واحد توليدي

تعداد صفحات : 31 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی بيوگرافي شركت چيني نور

تعداد صفحات : 28 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی معماري ساختمان هاي بتني و فلزي

تعداد صفحات : 40 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی ديفرانسيل خودرو

تعداد صفحات : 29 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی مطالعه و بررسي مراحل توليد قطعات صنعتي

تعداد صفحات : 133 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی مطالعه و بررسي كنترل و كيفيت و طراحي كالاها

تعداد صفحات : 156 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شرکت ایدا الکتریک

تعداد صفحات : 15 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی قواي محركه نيكروسيكلت

تعداد صفحات : 75 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی دينام

تعداد صفحات : 28 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی انواع ماشينهاي فرز

تعداد صفحات : 58 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی موتورهاي ديزل و پمپ هاي هيدروليك

تعداد صفحات : 97 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی راهکارهای افزایش فروش (بازاریابی ) دفتر شرکت پگاه

تعداد صفحات : 161 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی گاوداري توليدي

تعداد صفحات : 36 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی اداره برق ( قسمت خدمات مشرکین )

تعداد صفحات : 53 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی پليس و عملكرد پليس و چگونگي ارتباط با مردم

تعداد صفحات : 37 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی نقش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات : 52 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی پروژه شركت پارس نخ

تعداد صفحات : 38 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی قالب سازي

تعداد صفحات : 83 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تابلوهاي برق

تعداد صفحات : 83 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی اطلاعات كلي و روش اجراي تعميرات اتومبيل

تعداد صفحات : 55 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کار اموزی یک شرکت نرم افزاری

تعداد صفحات : 35 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کارآموزی آموزشگاه موسیقی

تعداد صفحات : 55 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

کارآموزی آموزشگاه كا مپيوتر

تعداد صفحات : 19 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی اتوماسيون صنعتي (PLC)

تعداد صفحات : 42 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی اجرای اسکلت فلزی

تعداد صفحات : 15 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش ساخت سوله و ساختمان اداري

تعداد صفحات : 93 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی اجراي يك پروژه ساختماني

تعداد صفحات : 47 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني

تعداد صفحات : 94 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي احداث ساختمان مسكوني

تعداد صفحات : 50 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي اجراي ساختمانهاي بتني

تعداد صفحات : 132 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي ایجاد پورتال با استفاده از نرم افزار share point

تعداد صفحات : 81 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي ايران خودرو

تعداد صفحات : 78 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي بیسکویت و آدامس(شرکت پارس مینو)

تعداد صفحات : 146 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي پروژه سينك ظرفشويي

تعداد صفحات : 100 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي اشتغال و بيكاري

تعداد صفحات : 12 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي سنسور

تعداد صفحات : 50 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي تعمیر موتور

تعداد صفحات : 57 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي توليد آجر به روش نيمه اتوماتيك

تعداد صفحات : 72 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي توليد كليد و پريز و قطعات همرديف

تعداد صفحات : 50 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي حسابداري مالي

تعداد صفحات : 25 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزيخاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلزي

تعداد صفحات : 47 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي طراحي و بهبود سيستم كنترل كيفيت شركت پلاستيران

تعداد صفحات : 95 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي سخت افزار

تعداد صفحات : 55 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي شرکت شهاب

تعداد صفحات : 58 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي شرکت مخابرات استان تهران

تعداد صفحات : 80 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي شركت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو)

تعداد صفحات : 54 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي شركت توليدي و شيميايي پاكشو

تعداد صفحات : 63 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي شركت صنعتي هنكل

تعداد صفحات : 30 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي شركت همراه نرم افزار نوين

تعداد صفحات : 119 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي طراحي داخل رستوران

تعداد صفحات : 78 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي بهمن موتور

تعداد صفحات : 84 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي پيمانكاري در ايران

تعداد صفحات : 59 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي فشار قوی

تعداد صفحات : 67 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي شرکت فروررایان

تعداد صفحات : 109 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي ايران خودرو

تعداد صفحات : 37 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي بدمينتون

تعداد صفحات : 42 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي مراحل نصب نرم افزارها

تعداد صفحات : 58 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي سيستم قدرت الكتريكي

تعداد صفحات : 50 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي بانک ملت شعبه شیروان

تعداد صفحات : 16 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي بررسي نقش پياده سازي مدل EFQM در گروه خودرو سازي بهمن

تعداد صفحات : 107 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي برنامه نويسي با نرم افزار MXKIOSK

تعداد صفحات : 81 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي چاپخانه

تعداد صفحات : 40 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي چشم پزشکی یا مدیریت

تعداد صفحات : 24 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي داروسازی

تعداد صفحات : 85 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي شبکه کامپیوتری

تعداد صفحات : 109 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي بررسی تنظیمات شبکه های کامپیوتری در انواع سيستمهاي عامل

تعداد صفحات : 90 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي شركت مهندسان مشاور سي

تعداد صفحات : 67 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي طراحي و برنامه نويسي كامپيوتري

تعداد صفحات : 35 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي احداث ساختمان مسكوني

تعداد صفحات : 51 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات- دايره کامپيوتر

تعداد صفحات : 51 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي کارخانه نورد و توليد قطعات فولادي

تعداد صفحات : 47 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي کامپیوتر

تعداد صفحات : 42 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي کنترل کيفيت

تعداد صفحات : 202 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزي نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها

تعداد صفحات : 48 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی در شرکت فرآورده¬های غذایی هلیانه

تعداد صفحات : 97 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي شير الات فني

تعداد صفحات : 75 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی آشنايي با سيستم هاي CCTV

تعداد صفحات : 61 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی جوشکاری

تعداد صفحات : 63 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی كارخانجات شيمي صنعت حقيقت

تعداد صفحات : 142 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی در اتومكانيك

تعداد صفحات : 56 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی تعميرگاه مكانيكي

تعداد صفحات : 125 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شركت ايسان تهويه

تعداد صفحات : 16 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی چاهها و سپتيك تانكها

تعداد صفحات : 40 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی چاهها و سپتيك تانكها

تعداد صفحات : 40 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شركت توزيع برق منطقه اي

تعداد صفحات : 46 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شركت قالبسازي فيكس

تعداد صفحات : 71 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی نمايندگي ايران خودرو

تعداد صفحات : 93 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی نمايندگي مجاز تعميرات تلويزيون رنگي

تعداد صفحات : 66 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی پشتیبانی شبکه و سخت افزار و نرم افزار

تعداد صفحات : 60 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی گاوداری

تعداد صفحات : 64 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی آزمايشگاه كنترل كيفيت

تعداد صفحات : 55 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها در شركت هاي سرمايه‌گذاري

تعداد صفحات : 97 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی عمران

تعداد صفحات : 44 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزي نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها

تعداد صفحات : 48 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری

تعداد صفحات : 56 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن

تعداد صفحات : 67 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش كارآموزي تعميرات موتور پرايد

تعداد صفحات : 38 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی گزارش مقايسه‌اي يافته‌هاي علمي دوره كارداني با كار عملي در بيمارستان امام حسين (ع)

تعداد صفحات : 247 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی گودبرداري

تعداد صفحات : 64 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش کارآموزی مانیتور

تعداد صفحات : 46 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

فاقد تصویر

گزارش‌ كارآموزي‌: نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور

تعداد صفحات : 124 مشاهده جزئیات و دانلود فایل

طراحی سایت : سایت سازان