میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

سري استاندرادهاي OSHA حفاظت- حمل و نقل و ذخيره سازي ضايعات خطرناك


کد محصول : 1000812 نوع فایل : word تعداد صفحات : 26 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 969

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d812

فهرست مطالب و صفحات نخست


سري استاندرادهاي OSHA  حفاظت- حمل و نقل و ذخيره سازي ضايعات خطرناك

فهرست
- پيش گفتار
1- مقدمه
2- ديدگاهها
3- مفاد استاندارد
1-3 برنامه هاي حفاظتي و بهداشتي در محيط كار
1-1-3 طرح اوليه
2-1-3 كنترل و ارزيابي محيط
3-1-3 تدابير ويژه حفاظتي و بهداشتي
4-1-3 آموزش و اطلاع رساني
5-1-3 تجهيزات حفاظت فردي
6-1-3 دستگاههاي اعلام خطر
7-1-3 نظارت پزشكي و بهداشتي
8-1-3 روش هاي پاكسازي و رفع آلودگي
9-1-3 اقدامات اضطراري
4- ساير ديدگاهها
1-4 كنترل و ارزيابي فني و مهندسي
2-4 حمل و نقل و برچسب گذاري بشكه هاي حاوي ضايعات خطرناك
3-4 رعايت اصول حفاظتي و بهداشتي در محيط هاي كاري كوتاه مدت (موقت)
5- ثبت اطلاعات
 
پيش گفتار
    حمل و نقل ضايعات خطرناك و به طور كلي كار با اين مواد اگر تحت اصول ايمني، حفاظتي و بهداشتي نباشد مي تواند از خطرات زيادي برخوردار باشد. به همين منظور، انجمن ملي بهداشت و حرفه اي آمريكا (OSHA) به منظور كاهش تعداد حوادث و بيماريهاي ناشي از تماس با ضايعات خطرناك اقدام به تهيه استانداردي براي آموزش كليه كارگران و كافرمايان نموده است.
    مطالبي كه پيش روي شماست، ترجمه آخرين ويرايش استاندارد Hazardous waste تحت عنوان حفاظت، حمل و نقل و ذخيره سازي ضايعات خطرناك مي باشد كه اميد است مورد استفاده خوانندگان محترم قرار بگيرد.

 
1- مقدمه
    رها كردن ضايعات خطرناك در محيط، بدون رعايت اصول بهداشتي از خطرات زيادي برخوردار بوده و در اين رابطه آژانس حفاظت محيط زيست (EPA)  در تاريخ 1995 اعلام كرد كه حدود 277 ميليون تن ضايعات خطرناك را حمل و معدوم نموده است. همچنين سازمان بازيافت و حفاظت منابع (RCRA)  خاطرنشان مي كند كه ضايعات خطرناك مشكلات ايمني و بهداشتي جدي براي انسانها، حيوانات و حتي محيط زيست ايجاد مي كند.
    بر طبق تعريف، ضايعات خطرناك مواد شيميايي دور ريز، سمي، قابل اشتعال و خورنده هستند كه مي تواند سبب ايجاد آتش سوزي، انفجار و آلودگي هوا، آب و زمين گرديده و در هنگام ذخيره، مصرف و يا حمل و نقل و حتي در هنگام تماس با تمامي مواد يا آلاينده ها خطرساز باشد.
    بعلت جدي بودن خطرات ايمني و بهداشتي وابسته به ضايعات خطرناك، OSHA  استانداردي مرتبط با موضوع فوق تحت عنوان حفاظت، حمل و نقل و ذخيره سازي ضايعات خطرناك تهيه نموده كه استاندارد فوق براي حفاظت كارگران شاغل در محيط هاي فوق و براي كمك به حمل صحيح ضايعات خطرناك به طور ايمن تهيه گرديده است. لازم بذكر است اين استاندارد براي كارگران وابسته به شهرداري و خدمات شهري نظير كاركنان آمبولانس ها، آتش نشانها و ايستگاههاي آتش نشاني محلي، خالي از فايده
نخواهد بود.
    استاندارد فوق همچنين الزمات OSHA پيرامون حمل ضايعات خطرناك و اقدامات ايمني در مكانهاي مرتبط با ضايعات در هنگام توليد، مصرف و يا ذخيره سازي (TSD)  و در مجموع اقداماتي كه كارفرما بايد براي حفاظت، ايمني و بهداشت كارگران در چنين
محيط هايي انجام دهد را ارائه نمايد.

2- ديدگاهها
     اين استاندارد كارگراني را كه در تماس با ضايعات خطرناك و غيرقابل كنترل در هنگام توليد، مصرف يا ذخيره سازي هستند در بر مي گيرد.

3- مفاد استاندارد
1-3 برنامه هاي حفاظتي و بهداشتي در محيط كار
    براي كاهش بيماريها و حوادث ناشي از تماس با ضايعات خطرناك تهيه يك برنامه جامع ايمني و بهداشتي كه فراهم آورنده محيط كاري سالم و ايمن باشد لازم و ضروري است، بنابراين، اين استاندارد كارفرما را ملزم به اجراي يك برنامه ايمني و بهداشتي به منظور شناسايي، ارزيابي و كنترل مخاطرات ايمني و بهداشتي نموده و اقدامات ايمني و حفاظتي در هنگام توليد، ذخيره و مصرف ضايعات خطرناك را اعمال نمايد. برنامه فوق بايد شامل اطلاعات ويژه بوده و منطبق بر موضوعات ذيل باشد:
- تصميمات و اقدامات كاري سازمان دهي شده
- كنترل و ارزيابي محيط كار
- آموزش و اطلاع رساني
- تجهيزات حفاظت فردي
- دستگاههاي اعلام خطر
- روش هاي پاكسازي و رفع آلودگي
- اقدامات اضطراري
    برنامه ايمني و بهداشتي فوق بايد به طور مرتب و دوره اي ارزيابي شده و به روز گردد. همچنين اين برنامه بايد در دسترس كليه كارگران ثابت و يا كارگران موقت و جايگزين قرار داده شود، كارفرمايان بايد كارگران ثابت، موقت و نمايندگان آنها را در هنگام ورود به محيط كار و حتي قبل از آن از وجود آتش سوزي، اشتعال و انفجار آگاه نمايند.

1-1-3 طرح اوليه
    در برنامه كنترل ضايعات خطرناك طرح اوليه از جايگاه خاصي برخوردار بوده و خطرات موجود در چنين محيط هاي كاري را كاهش خواهد داد. يك طرح و نقشه بايد تمام موضوعات كلي، برنامه ها و اقدامات كنترلي و... را دربرگرفته و راهكارهايي به منظور اجراي اصول ايمني و بهداشتي ارائه دهد، طرح و نقشه وظايف كارگران را در قبال برنامه هاي ايمني و بهداشتي مشخص كرده و بايد شامل موارد ذيل باشد:
- ارتباط متقابل سرپرستان و كارگران و وظايف آنان
- عناوين و اسامي سرپرستان پروژه هاي مرتبط با ضايعات خطرناك
    علاوه بر موارد فوق در نقشه و طرح، ساختار سازمان و وظايف محيط هاي كاري بايد تعريف شده و موضوعات ذيل بايد در چهارچوب فوق پيش بيني گردند:
- تميز كردن محيط هاي كاري و راهكارهاي ايمني و حفاظتي مرتبط با آن.
- تعريف وظايف كاري، موضوعات مرتبط و روش هاي انجام آن.
- الزامات قانوني و اداري در جهت استفاده از تجهيزات حفاظت فردي.
- آموزش چگونگي استفاده از وسايل و ابزار آلات، بخصوص تجهيزات حفاظت فردي.
- لزوم ارزيابي و نظارت پزشكي و بهداشتي.
لازم به يادآوري است كه در كليه موارد ارتباط لازم بين وظايف معمول و فعاليت هاي ويژه بايد در طرح اوليه اعمال گردد.

2-1-3- كنترل و ارزيابي محيط
يكي از الزامات مهم براي ايمني و بهداشت كارگران، ارزيابي محيط بصورت دوره اي
مي باشد. ارزيابي محيط كار به منظور شناسايي خطرات محيطي و به منظور انتخاب راهكارهاي حفاظتي مناسب مي باشد.
ارزيابي و كنترل محيط كار ضروري بوده و بايد از افراد ذيصلاح و آموزش ديده براي اين كار استفاده شود. اين ارزيابي بايد شامل تمامي شرايط مورد انتظار كه خطرناك براي زندگي و يا سلامتي كارگران بوده و يا ممكن است باعث صدمات جدي به كارگران (نظير ورود، به فضاهاي بسته يا موقعيت هاي داراي خطر اشتعال و انفجار و بخارات و ...) شود. همچنين ارزيابي فوق بايد شامل موارد ذيل باشد:
موقعيت محيطي، موقعيت جغرافيايي، مسيرهاي ارتباطي از طريق هوايي و يا زميني، راهها و مسيرهاي عبور مواد خطرناك كه قابليت انتشار دارند، زمان مورد نياز براي انجام وظايف، موقعيت هاي كاري و تيم هاي انجام اقدامات اضطراري و فوري.
ارزيابي هاي مجدد و دوره اي بايد همچنين موقعيت خطوط توليد، ذخاير و مقادير مصرفي را بازبيني نموده و تغييرات را با توجه به شرايط فوق اعمال نمايند.
كنترل فعاليت كارگران و تجهيزات مورد استفاده يك اصل مهم در برنامه ريزي ايمني و بهداشت بوده و از ميزان آلودگي و خطرات محيط كار خواهد كاست. همچنين اطلاعات ذيل در هنگام ارزيابي مفيد خواهد بود:
نقشه ها و طرح ها، مناطق و محيط هاي كاري، ارتباطات محيطي، تجارب كاري مرتبط با ايمني، اسامي مكانها و تلفن نزديك ترين مراكز درماني و پزشكي.
استفاده از يك سيستم حمايتي بعنوان يكي از اقدامات ارزيابي حفاظتي براي كمك و نجات كارگري كه بيهوش، گرفتار و يا ناتوان در محيط كار (بخاطر ايجاد حادثه) گرديده مي تواند در كاهش حوادث و خطرات نقش مهمي را ايفا نمايد.
در چنين سيستم حمايت دو كارگر بايد از موقعيت هاي كاملاً يكساني برخوردار باشند كه اگر يكي از آنها در موقعيت هاي خطرناك گرفتار گرديد، ديگري بتواند براي كمك او
اقدام نمايد.

3-1-3 تدابير ويژه حفاظتي و بهداشتي
تدابير ويژه حفاظتي و بهداشتي، يك برنامه مكمل است كه به منظور حذف مخاطرات بهداشتي و ايمني پيش بيني شده و اينچنين برنامه ريزيها بايد شامل تمامي الزامات ايمني وبهداشتي باشد. براي مثال روشهايي براي ورود به فضاهاي بسته و محدود، آگاهي هاي فردي و محيطي، نمونه گيريهاي محيطي و برنامه هاي مورد نياز به هنگام سقوط و ريزش و خطرات موجود در محيط كار.
برنامه هاي ايمني و بهداشت محيطي همچنين بايد شامل ثبت خطرات هر بخش به طور مجزا بوده تا در صورت لزوم و در هنگام نياز مورد استفاده قرار گيرد. همچنين
بازرسي هاي ايمني و بهداشتي دوره اي بايد از محيط هاي داراي نقص و كاستي انجام شده و بررسي گردد كه آيا چنين نقايصي تصحيح گرديده اند و يا خير.

4-1-3 آموزش و اطلاع رساني
آموزش و اطلاع رساني بعنوان بخشي از برنامه هاي ايمني و بهداشت مطرح بوده و كارگران بايد ملزم به استفاده از ابزار و وسايل حفاظت فردي گردند. همچنين براي آگاهي كارگران (حتي مناقصه كاران، مقاطعه كاران ويا جانشينان آنها) ضايعات خطرناك، ميزان مواجهه و ميزان حفاظت در برابر آنها نيز بايد اعلام گردد.
كارفرمايان همچنين ملزم به تهيه تجهيزات حفاظت فردي مدرن، پيشرفته و جديد بوده كه اين امر باعث حفاظت بيشتر كارگران در مقابل تماس با ضايعات خطرناك نظير حباب ها، جاذب ها و مواد شيميايي خنثي مي باشد.
چنين آموزش هايي كارگران را از خطرات بالقوه (پنهاني) آگاه نموده و دانش لازم و مهارت مورد نياز براي اجرا در محيط هاي كار به منظور كاهش مخاطرات را مهيا مي كند. كارفرمايان بايد برنامه آموزشي به منظور شناسايي مخاطرات براي تمامي كارگران و سرپرستان آنها اجرا نمايند و در اين امر آموزش استفاده از تجهيزات تنفسي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.
كارگران در تمامي موقعيت هاي محيطي نبايد اعمال مرتبط با ضايعات خطرناك را انجام دهند مگر آنكه آموزش ديده و داراي گواهي نامه رسمي از بازرسان فني باشند.
تمامي مسئولان اقدامات اضطراري و فوري بايد در كلاس هاي بازآموزي
ساليانه شركت نموده و همچنين كليه كاركنان نظير پرسنل مسئول، آتش نشانها،
كميته هاي ايمني و حفاظت و مسئولان بررسي حوادث به منظور تشخيص و شناسايي
مخاطرات و ريسك و چگونگي استفاده از وسايل استحفاظ فردي از آموزش ويژه برخوردار گردند. (جدول 1 و 2).

جدول 1                                         برنامه آموزشي كاركنان

تميز كردن و پاكسازي ضايعات خطرناك

كاركنان روزكار    40 ساعت آموزش عمومي و پايه
24 ساعت آموزش تخصصي
8 ساعت بازآموزي ساليانه
كاركنان موقت روزكار (با كمترين تماس)    24 ساعت آموزش عمومي و پايه
8 ساعت آموزش تخصصي
8 ساعت بازآموزي ساليانه
كاركنان محيط هاي كاري هفتگي و...    24 ساعت آموزش عمومي و پايه
8 ساعت آموزش تخصصي
8 ساعت بازآموزي ساليانه
سرپرستان و مديران بخش هاي ذيل
كاركنان ثابت روزكار    40 ساعت آموزش عمومي و پايه
24 ساعت آموزش تخصصي
8 ساعت مديريت حمل و نقل ضايعات خطرناك به منظور حذف مخاطرات
8 ساعت بازآموزي ساليانه
كاركنان موقت روزكار (با كمترين تماس)    24 ساعت آموزش عمومي و پايه
8 ساعت آموزش تخصصي
8 ساعت مديريت حمل و نقل ضايعات خطرناك به منظور حذف مخاطرات
8 ساعت بازآموزي ساليانه
كاركنان محيط هاي كاري هفتگي و...    24 ساعت آموزش عمومي و پايه
8 ساعت آموزش تخصصي
8 ساعت مديريت حمل و نقل ضايعات خطرناك به منظور حذف مخاطرات
8 ساعت بازآموزي ساليانه
كاركنان بخش هاي توليد، مصرف و ذخيره سازي
كاركنان بخش عمومي    24 ساعت آموزش عمومي و پايه و يا معادل آن
8 ساعت بازآموزي ساليانه
كاركنان بخش هاي اضطراري و فوق العاده    آموزش ساليانه
جدول 2                                         سطوح آموزشي

كاركنان بخش هاي اقدامات اضطراري و فوق العاده
كاركنان سطح 1    بازآموزي ساليانه همراه با آموزش عملي
كاركنان سطح 2    8 ساعت آموزش پايه سطح 1
بازآموزي ساليانه، همراه با آموزش عملي
تكنسين hazmat (سطح 3)    24 ساعت آموزش پايه سطح 2
بازآموزي ساليانه همراه با آموزش عملي
كارشناس hazmat (سطح 4)    24 ساعت آموزش پايه سطح 3
بازآموزي ساليانه، همراه با آموزش عملي
 
كارگران و كاركناني كه آموزش‌هاي ويژه (ببينند جدول1) را دريافت مي‌كنند بايد پس از اتمام دوره‌هاي فوق مدارك مبني بر موفقيت در آموزش‌هاي فوق را دريافت نمايند و اگر كارگران به كار ديگري در محيطي متفاوت انتقال يابند آموزش‌هاي فوق احتياج نيست تكرار گردد. بهرحال كارگران بايد تمامي آموزش هاي لازم و مكمل را به منظور انجام كار ايمن در محيط‌هاي جديد دريافت كنند.

5-1-3 تجهيزات حفاظت فردي
    اين استاندارد بيشترين تلاش را براي توسعه استفاده از تجهيزات حفاظت فردي براي تمامي كارگران و كاركنان در محيط‌هاي كاري مرتبط با ضايعات خطرناك انجام مي‌دهد، بر طبق اين استاندارد، تجهيزات حفاظت فردي، چگونگي استفاده از آنها و بازرسي مرتب از وسايل فوق بايد در كليه آموزش‌ها مطرح گردد.
كارفرمايان همچنين بايد كارگران را ملزم به استفاده از تجهيزات حفاظت فردي در مكانهايي كه روش‌هاي كنترل مهندسي به منظور كاهش تماس كارگران و يا قرارگرفتن در زير حد تماس مجاز غيرممكن است، نمايند. تجهيزات حفاظت فردي بايد با توجه به محدوديت‌هاي محيطي، شرايط ويژه كاري و مخاطرات بالقوه (پنهاني) موجود در محيط كار انتخاب شوند، كارفرمايان بايد كارگران را با تجهيزات حفاظتي تنفسي مناسب و يا محفظه‌هايي با هواي سالم كه كارگران در آنها قرار مي‌گيرند محافظت نمايند.

6-1-3  دستگاههاي اعلام خطر
    آلودگي‌هاي هوايي مي‌تواند عاملي خطرناك براي ايمني وبهداشت كارگران بوده و كارفرما بايد آگاهي لازم را قبل از ورود به محيط‌هاي كار با ضايعات خطرناك غيرقابل كنترل به منظور شناسايي مخاطرات بدهد. (نظير محيط‌هاي داراي كمبود اكسيژن) همچنين در مكانهايي كه محتوي تركيبات سمي بالاي حد مجاز باشد، دانستن اطلاعات دقيق و معرفي عناصري كه موجب آلودگي مي‌گردند به منظور رسيدن به اهداف ومقاصد ذيل مفيد مي‌باشد:
- انتخاب تجهيزات حفاظت فردي
- مكانهايي كه احتياج به حفاظت وكنترل دارند
- تشخيص اثرات بهداشتي بالقوه(پنهاني) در هنگام تماس‌ها
- كنترل‌‌هاي پزشكي و بهداشتي ويژه
هنگاميكه عمل تميزكردن ضايعات خطرناك آغاز مي‌شود. كارفرما بايد به طور مرتب و دوره اي كارگراني را كه در تماس بيشتري با اجسام و تركيبات خطرناك هستند را آگاه نموده و همچنين حدود تماس مجاز را به آنها اطلاع دهد.

7-1-3  نظارت پزشكي و بهداشتي
    براي تشخيص و تعيين آگاهي بهداشتي متناسب با كار كارگران مرتبط با ضايعات خطرناك يك برنامه نظارت پزشكي و بهداشتي ضروري بوده و مي‌تواند كارفرما را براي تهيه يك برنامه نظارت پزشكي مبتني بر موارد ذيل ياري دهد:
- تمامي كارگراني كه با تركيبات خطرناك بيش از حدمجاز درتماس بوده و اين زمان از 30 روز در سال فراتر مي‌رود.
- كارگراني كه با وجود استفاده از تجهيزات تنفسي براي بيشتر از 30 روز در سال در تماس با تركيبات خطرناك بوده‌اند.
- كارگراني كه بدون استفاده از تجهيزات حفاظت فردي مناسب در تماس با ضايعات خطرناك بيش از حد مجاز بوده و يا داراي علائم و نشانه‌هاي بيماري‌هاي ناشي از تماس با ضايعات خطرناك باشند.
    تمامي آزمايشات بايد زير نظر يك پزشك متخصص و به صورت رايگان و در يك زمان مناسب انجام پذيرد. آزمايشات بايد شامل تاريخ، نشانه‌هاي مرتبط با تماس با اجسام و تركيبات خطرناك، استفاده يا عدم استفاده از تجهيزات حفاظت فردي موردنياز باشد. همچنين آزمايشات فوق بايد با توجه، موارد ذيل انجام گردد:
- در ابتداي ورود به كار و سپس ساليانه و يا با تأئيد پزشك معتمد هر دو سال يكبار
- در خاتمه وانتهاي كار
- قبل از ارزيابي مجدد براي محيط‌هايي كه آزمايشات پزشكي احتياجي نيست در آنها انجام پذيرد. (عموماً محيط هاي اداري)
- آزمايشات پزشكي دوره‌اي در مكانهايي كه لازم است
    بايد هر چه سريعتر براي كارگران حادثه ديده و يا بيمار به واسطه تماس با تركيبات خطرناك و هنگاميكه در آنها نشانه هاي تماس بيش از حد مجاز با تركيبات خطرناك را نشان مي‌دهند تدابير پزشكي و بهداشتي برقرار شود.
    كارفرمايان بايد يك كپي از آزمايشات پزشكي و ضمايم آن، يك شرح از وظايف كارگران مرتبط و چگونگي تماس آنان، تجهيزات تنفسي، تجهيزات حفاظت فردي و يا هر اطلاعاتي كه از آزمايشات پزشكي قبلي وجود داشته را به كارگران داده و همچنين كارفرمايان بايد پرونده‌اي شامل نتايج آزمايشات پزشكي وكليه مواردي را كه امكان ريسك به خاطر تماس با مواد بالا رفته باشد را تهيه نمايند.

8-1-3  روش‌هاي پاكسازي و رفع آلودگي
    روش‌هاي پاكسازي از تصميمات مهم ايمني و بهداشتي بوده و بايد قبل از اينكه كارگران وارد محيط ‌هاي كاري مرتبط با ضايعات خطرناك گردند اجرا شود. همچنين كاركنان بخش‌هاي ايمني و بهداشتي بايد از رفع آلودگي كاركنان، لباس‌هاي آنان و تجهيزات مصرفي قبل از خروج از محيط كار مطمئن بوده و اگر لباس كار نسبت به مواد آلوده و خطرناك نفوذ‌پذير باشد كارگران بايد فوراً لباس هاي فوق را خارج كرده و دوش بگيرند، همچنين لباس هاي محافظ نفوذناپذير و تجهيزات حفاظت فردي بايد قبل از استفاده مجدد توسط كاركنان بخش ايمني و بهداشتي تميزو اتو شود و اگر اين كار امكان‌پذير نيست، بايد با لباس‌هاي ديگر جايگزين شود. كارفرمايان بايد به كليه افراد تأثير مواد خطرناك و تماس باآنها را اطلاع دهند.
 


منابع :


 

 

انجمن ايمني و بهداشت حرفه اي آمريكا (OSHA)

 
طراحی سایت : سایت سازان