میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت حرفه اي


کد محصول : 1000837 نوع فایل : word تعداد صفحات : 38 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 962

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d837

فهرست مطالب و صفحات نخست


كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت حرفه اي

 فهرست مطالب :

فصل اول : كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت
1-1- تعريف كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت
2-1- مسئوليت تشكيل كميته هاي ايمني و بهداشت برعهده چه كساني مي باشد ؟
3-1- وظايف كميته هاي ايمني و بهداشت چيست ؟
1-3-1- آيا وظايف اعضاء كميته بصورتي واضح مشخص و تعيين شده است ؟
3-3-1- آيا ليستي از شرح وظايف اعضاي كميته در دسترس هريك از آنها قرار گرفته است ؟
4-3-1- آيا كليه اعضاء وظايف خود را به انجام مي رسانند ؟
5-3-1- آيا در مواقع لزوم ، ساختار كميته و وظايف اعضاي آن ، مورد بازبيني و اصلاح قرار
مي گيرد ؟
6-3-1- آيا اعضاء كميته محدوده اختيارات خود را مي دانند ؟
7-3-1- آيا اعضاء اختيارات خود را ناديده گرفته و از حدود آن تجاوز مي نمايند ؟
8-3-1- آيا وظايف و اختيارات رئيس كميته مشخص است ؟
9-3-1- آيا وظايف دبير جلسه بصورت مشخص تعيين شده است ؟

فصل دوم : نحوه تشكيل كميته هاي ايمني و بهداشت
1-2- اعضاي كميته چگونه انتخاب مي شوند ؟
2-2- نسبت نمايندگان مديريت به نمايندگان كارگري در كميته به چه صورت مي باشد ؟
3-2- چگونه بايد مطلع شويم اعضاء كميته منتخبي از كارگران هستند يا خير ؟
4-2- آيا اعضاء كميته در خصوص مسائل ايمني و بهداشت دوره آموزشي ديده اند‌‌ ؟
5-2- آيا اعضاء كميته بايد تجارب و يا آموزشهاي مربوط به كار را داشته باشند ؟
6-2- براي چه مدت زماني يك شخص مي تواند بعنوان عضو كميته هاي ايمني و بهداشت فعاليت نمايد ؟
7-2- آيا امكان وجود بيش از يك كميته وجود دارد ؟
8-2- آيا مزايايي براي اعضاء بجهت شركت و صرف وقت در فعاليتهاي مربوط به كميته ، در نظر گرفته مي شود ؟
9-2- حقوق اعضاء كميته چگونه مي باشد ؟
10-2- آيا ارسال و نگهداري اسناد و مدارك جلسات ضروري است ؟

فصل سوم : ساختار كميته هاي ايمني و بهداشت حرفه اي
1-3- آيا اهداف كميته بصورتي واضح تعريف شده است ؟
2-3- آيا فعاليتهاي كميته ، پشتوانه حمايتي قاطعي در زمينه خط مشي ايمني و بهداشت   مي باشد ؟
3-3- در زمينه مسائل و مشكلات موجود ، كميته بايد به چه كساني گزارش كند ؟
4-3- آيا جلسات كميته بصورت منظم برگزار مي شود ؟
5-3- آيا همه اعضاء كميته در جلسات حضور مي يابند ؟
6-3- آيا جلسات كميته در برخي از فواصل زماني متناوباً به تاخير مي افتد ؟
7-3- چه مواقعي از روز جلسات كميته برگزار مي شود ؟
8-3- جلسات كميته در چه مكاني برگزار مي شود ؟
9-3- آيا ساعت شروع و اتمام جلسات طبق برنامه زمان بندي شده است ؟
10-3- آيا در برگزاري جلسات وقفه ايجاد مي شود ؟
11-3- آيا دستور كار جلسه قبلاً آماده مي شود ؟
12-3- روال گنجاندن مطالب جديد در دستورالعملها چگونه مي باشد ؟
13-3- آيا دستورالعملها ، قبل از برگزاري جلسات بين اعضاء توزيع مي گردد ؟
14-3- آيا از زمان برگزاري جلسات به نحو اسحنت استفاده مي شود ؟
15-3- بحثهاي مطرح شده در جلسات چگونه به نتيجه مي رسد ؟
16-3- آيا جهت به اتمام رساندن موضوعات ناتمام و يا حل مسائل جديد پيشنهاداتي مطرح مي گردد ؟
17-3- آيا صورتجلسات بصورت جامع نگهداري مي شوند ؟
18-3- آيا همه صورتجلسات براي مديريت و اعضاي كميته قابل دسترسي مي باشد و فوراً بعد از جلسات براي مطالعه كارگران ارسال مي گردد ؟
19-3- صورتجلسات بايستي براي چه مدت زماني حفظ شود ؟
   
فصل اول

كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت
 
بسمه تعالي

1-1- تعريف كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت

كميته هاي ايمني و بهداشت JHSC)) نوعي گردهمائي و جلسه بحث و تبادل نظر         مي باشد كه در كارگاه  مسئوليتي مهم برعهده مي گيرد . اين كميته متشكل از نمايندگان مديريت و كارگران مي باشد . كه براساس برنامه هاي منظمي به موضوعات ايمني و بهداشت مي پردازد . مزيت اين كميته اين است كه با آگاهي كامل به عمق مسائل مربوط به ايمني و بهداشت پرداخته و هماهنگي بيشتري بين خط مشي ايمني با ساير خط مشي هاي موجود در محيط كار ايجاد مي كند مزيت ديگر آن بهبود شيوه هاي همكاري در بخشهاي مختلف كاري جهت حل مشكلات و مسائل ايمني و بهداشتي مي باشد اين كميته ها ممكن است با عناوين گوناگون د رمحيطهاي كاري شناخته و معرفي شده باشند كه از جمله آنها مي توان به كميته هاي ايمني و بهداشت صنعتي ، كميته هاي مشترك ايمني – كميته بهداشت حرفه اي – كميته ايمني و بهداشت كارگاه و يا كميته ايمني و بهداشت اشاره نمود .

2-1-مسئوليت تشكيل كميته مشترك ايمني و بهداشت برعهده چه كساني مي باشد ؟
كارفرمايان مسئول تشكيل كميته هاي ايمني و بهداشت كارگاهها هستند . بيشتر قوانين ايمني و بهداشتي براي سازماندهي ، ساختار ، تعداد جلسات و قوانين و مسئوليت اعضاء كميته رهنمونهاي خاصي دارند كه براي اينكار تنظيم شده است . كارفرمايان موظف به برگزاري يكسري دوره هاي كاربردي براي توجيه ، نحوه تشكيل كميته ها و ساختار و عملكرد آنها مي باشند كه در اين زمينه موارد زير بايستي مدنظر قرار گيرد .
•     از قوانين ايمني و بهداشت شغلي osh)) تبعيت داشته باشد .
•     متاثر از احتياجات خاص كارگاه و محيط كار باشد .
•     كليه كارگران را تحت پوشش قرار دهد .

3-1-وظايف كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت چيست ؟
هدف كميته هاي ايمني و بهداشت اين است كه در جهت مسئوليت و تعهدات كارفرما در خصوص مسائل ايمني و بهداشت اقدام نمايد . كه اين اصول بر پايه قوانين ايمني و بهداشت شغلي مي باشد . فعاليتهاي اين كميته شامل :
•     مشاركت در توسعه و بكارگيري برنامه هاي ايمني و بهداشتي كارگران .
•    پرداختن به شكايات وپيشنهادات نگران كننده در ارتباط با مسائل ايمني و بهداشت .
•    اطمينان از وضعيت نگهداري و ثبت مدارك مربوط به صدمات و آسيبهاي شغلي وارده و پايش و كنترل مخاطرات شغلي موجود د رمحيط كار .
•    پايش و پيگيري گزارشات مخاطرات شغلي و پيشنهادات ارائه شده در اين زمينه .
•    تنظيم برنامه هاي آموزشي و تربيتي كارگران .
•    مشاركت در كليه موارد تحقيقاتي دربحث ايمني و بهداشت .
•    مشاوره با متخصصين حرفه اي و كارشناسان .
•    مشاركت در زمينه حل معضلات كاري (مثل توقف و تعطيلي كار).
•    ارائه پيشنهادات به مديريت در زمينه پيشگيري از حوادث ناشي از كار .
•    كنترل تاثير گذاري برنامه ها و روندهاي ايمني .
 
1-3-1-آيا وظايف اعضاء كميته بصورتي واضح و مشخص تعيين گرديده است ؟
همه اعضاء كميته بايستي در حدود وظايف مشخص شده تخصصي خود كار كنند كه اين امر ممكن است با توجه به فاكتورهايي از قبيل نوع و اندازه هاي سازمان – صنعت و تعداد متخصصين ايمني در سازمان ، ميزان تجارب مواجهه با حوادث جدي و همچنين تعداد كميته هاي موجود ، متغير باشد . اما بطور كلي وظايف اعضاي كميته هاي بهداشت و ايمني به شرح زير مي باشد :
•    حضور يافتن در تمام جلسات .
•    ارتقاء و بهبود سطح ايمني و بهداشت در كارگاهها.
•    داراي عملكرد قوي باشند تا كميته بتواند بصورتي قاطع و جدي در قبولاندن سياستهاي خود در زمينه ايمني و بهداشت عمل نمايد.
•    رسيدگي به شكايات كارگران در زمينه ايمني و بهداشت .
•    اجراي اقدامات مناسب در زمينه پيشنهادات ارائه شده توسط كارگران .
•    تحقيق و بررسي و سفارش و تاكيد برخورداري از انجام كارهاي نا ايمن .
•    آموزش كارگران جديد الاستخدام .
•    مساعدت در امر شناسايي و كنترل خطرات فيزيكي .
•    مساعدت در امر ارزيابي و توسعه برنامه هاي كنترلي مواد خطرناك .
•    مساعدت در امر بررسي حوادث و تحقيق و تفحص در اين زمينه .
•    مطالعه برنامه هاي ايمني ديگر شركتها ، جهت تقويت برنامه هاي درون سازماني .
•    به جريان انداختن برنامه هاي آموزش ايمني و بهداشت .
•    اجراي بازرسيهاي مميزي .
•    سفارش و تاكيد به پرسنل در خصوص استفاده از وسايل حفاظت فردي .
•    كنترل ميزان تاثير گذاري برنامه هاي ايمني و بهداشت .
•    كمك و ارتقاء و توسعه قوانين ايمني و بهداشت .
•    كمك به توسعه و ارتقاء روندهاي انجام كار ايمن .
•    به انجام رسانيدن ساير فعاليتهاي ضروري كه لزوم اجراي آن براساس حوادث به وقوع پيوسته درگذشته ، به اثبات رسيده است .

2-3-1-آيا ليستي ازشرح وظايف اعضاي كميته در دسترس هريك از آنها قرارگرفته است؟
پس از تعيين وظايف اعضاء كميته ايمني و بهداشت، رونوشتي از شرح وظايف در اختيار اعضاء قرار مي گيرد . با اين روش اعضاء مي توانند بصورت دوره اي وظايف خود را بازبيني نمايند . اين سند مي تواند بعنوان يك راهنماي آموزشي مفيد براي اعضاء جديد استفاده شده و نيز منابع اطلاعاتي خوبي براي كليه كارگران باشد .

3-3-1-آيا اعضاء كميته از شرح وظايف خود اطلاع دارند ؟
نمي توان از افراد يا گروهها انتظار داشت بدون اطلاع از وظايف محوله به انجام آنها مبادرت ورزند . در خصوص حد انتظار از اعضاء كميته نيز نمي توان تنها به ليستي كه در اختيار آنها قرار داده شده است ، اكتفا كرد بلكه بايستي شرح وظايف با حضور كليه اعضاء تهيه شده و در كميته نيز مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا كليه افراد نسبت به وظايف شخصي خود آگاهي كافي را كسب نمايند .

4-3-1-آيا كليه اعضاء وظايف خود را به انجام ميرسانند ؟
اگر كميته ايي با ساختاري مناسب و هدفي مشخص ومتشكل از پرسنل كار آزموده كه دقيقاً از مسئوليت وتعهدات خود آگاهي دارند تشكيل شده باشد . ولي با اين وجود اعضاء وظايف خود را انجام ندهند آن كميته به كميته اي بي اثر تبديل خواهد شد كه هيچ گونه ارزشي نخواهد داشت . ممكن است دلايل ديگري نيز در فقدان اثر بخشي كميته وجود داشته باشد كه ممكن است اين مشكلات براثر مسائل داخلي باشد كه بهتر است هرچه سريعتر اصلاح شود . عموماً بيشتر افراد ، علاقمند به ايمني هستند اما ممكن است يكسري محدوديتها در اختلاف علايق ، شخصيتها يا فشار اولويتهاي خارجي به آنها تحميل شود در صورت بروز اين موقعيتها بايستي در اسرع وقت نسبت به حل و فصل آنها اقدام شود تا كميته توانايي خود را جهت دستيابي به اهداف اصلي متمركز كند .

5-3-1-آيا در مواقع لزوم ، ساختار كميته و وظايف اعضاي آن ، مورد بازبيني و اصلاح قرار مي گيرد ؟
هنگاميكه وظايف و تعهدات اعضاء كميته ايمني و بهداشت و ساختار آن بازبيني گردد منجر به تغيير و اصلاح آن مي شود به همين جهت ساختار كميته ها ، بايستي مورد بازبيني قرار گيرد كه اين بازبيني ها ممكن است در مواقع بروز تغييرات در سازماندهي و يا تغييرات فيزيكي اساسي كه در كارخانه رخ مي دهد صورت پذيرد برخي تغييرات جزئي ممكن است در اكثر مواقع در محيط كار واقع شود به همين دليل بهتر است تعهدات و ساختار قبلي در فواصل زماني مشخص مرور و بازبيني گردد.

6-3-1-آيا اعضاء كميته محدوده اختيارات خود را مي دانند ؟
در زمينه وظايف محول شده ، هركدام ازاعضاء بايستي محدوده اختيارات خود را بدانند . اين اختيارات بايستي طبق حكمي كتبي به اعضاء ابلاغ شده و همچنين در خصوص آگاهي كامل از آن نيز ، تاكيد گردد . جهت حصول اطمينان از برقراري هماهنگي هاي لازم ، مرور و بازبيني محدوده اختيارات اعضاي كميته ها به عنوان امري ضروري مطرح مي شود . همچنين در مواقعي كه اعضاء كميته قادر به انجام رسانيدن وظايف محوله نباشد ، و يا در مواردي كه اعضاء تشخيص دهند تا در فواصل زماني معين و بسته به نوع كار ، محدوده وظايف و اختياراتشان تغيير و گسترش مي يابد بازبيني در محدوده اختيارات آنها صورت مي پذيرد .

7-3-1-آيا اعضاء ، اختيارات خود را ناديده گرفته و از محدوده آن تجاوز مي نمايند ؟
اگر تعدادي از اعضاء كميته ايمني و بهداشت در انجام وظايف خويش از محدوده اختيارات خود خارج و يا آنها را ناديده بگيرند نشان از اين است كه يا نقصي در سطح اختيارات و يا تعهدات وجود دارد يا آنها راهنماي مناسب براي كار ندارند . در هر دو مورد بازبيني از وظايف اعضاء ضروري مي باشد . در مواقعيكه يكي از اعضاء بصورت مكرر از اختيارات خود خارج شده و يا آنرا ناديده مي گيرد ، وظايف وي بايستي مجدداً در حضور اين شخص بازبيني شده ، سپس اقدامات بعدي وي تحت كنترل قرار گيرد . د رچنين مواردي بركناري موقتي آن فرد مي تواند بعنوان راه حلي د ركميته مطرح شود .
 


منابع :


 

سايت مركز ايمني و بهداشت حرفه اي كانادا CCOHS))

 

 
طراحی سایت : سایت سازان