میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گزارش كارآموزي شركت صنعتي هنكل


کد محصول : 1000929 نوع فایل : word تعداد صفحات : 30 صفحه قیمت محصول : 3000 تومان تعداد بازدید 983

فهرست مطالب و صفحات نخست


شركت صنعتي هنكل

1-    تاريخچه فعاليت شركت

1-1-    كليات
شركت صنعتي هنكل (سهامي خاص) بصورت شركت سهامي خاص تأسيس شده است و طي شماره 16431 مورخ 30/10/1351 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.

2-1- فعاليت اصلي شركت
موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اسانامه شركت شامل توليد، فروش، واردات و صادرات ماستيكهاي صنعتي، چسب، مواد پاك كننده و ساير فعاليتهاي مربوطه است.

3-1- وضعيت اشتغال
متوسط تعداد كاركنان دائم و موقت طي سال به شرح زير بوده است:
    10/10/1382    10/10/1381
كاركنان دائم    86 نفر    84 نفر
كاركنان موقت    13 نفر    7 نفر

2-    مبناي تهيه صورتهاي مالي
صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه و در موارد مقتضي از ارزشهاي جاري نيز استفاده شده است.

1-3- موجودي مواد و كالا
موجودي مواد و كالا به اقل بهيا تمام شده و خالص ارزش فروش تك تك اقلام مشابه ارزشيابي ميشود. در صورت فزوني بهاي تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخيره كاهش ارزش موجودي شناسايي مي شود. بهاي تمام شده موجوديها با به كارگيري روشهاي زير تعيين ميگردد:
    روش مورد استفاده
مواد اوليه و بسته بندي    ميانگين موزون
كالاي ساخته شده    ميانگين موزون


2-3- سرمايه گذاريها
سرمايه گذاريهاي بلند مدت به بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره باعث كاهش دائمي در ارزش هر يك از سرمايه گذاريها ارزشيابي يم شود درآمد حاصل از سرمايه گذاريهاي بلند مدت هنگام تحقق (تصويب سود توسط شركت سرمايه پذير) شناسايي مي شود.

3-3- داراييهاي ثابت مشهود
1-3-3- داراييهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت مي شود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت با عمر مفيد داراييهاي ثابت با بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنهاذ مي گردد، به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده داراييهاي مربوط مستهلك مي شود. هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي كه به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه دارايي انجام مي شود، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد.

3-3-3- استهلاك داراييها ثابت با توجه به عهمر مفيد برآوردي داراييهاي مربوط (و با در نظر گرفتن آيين نامه استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366) و بر اساس نرخها و روشهاي زير محسوب مي شود:

دارايي    نرخ استهلاك    روش استهلاك
ساختمان    8 و 10 درصد    نزولي
ماشن آلات    15 و 12 و 10 ساله    نزولي و خط مستقيم
تاسيسات    (15 و 13 و 12 ساله)    نزولي و خط مستقيم
وسايل نقليه    30% و 25%    نزولي
اثاثيه و منصوبات    10 ساله    خط مستقيم
ابزار آلات    4 ساله    خط مستقيم

4-3-3- براي داراييهاي ثابتي كه در خلرال ماه تحصيل و مورد بهره برداري قرار مي گيردد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور مي شود. در مواردي كه هر يك از داراييهاي استهلاك پذير پس از آمادگي جهت بهره برداري به علت تعطيل كار يا علل ديگري براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك آن براي مدت ياد شده معادل 30% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است.


4-3- مخارج تامين مالي
مخارج نامين مالي به عنوان هزينه سال شناسايي مي شود به استثناي مخارجي كه مستقيماً قابل انتساب به ساخت داراييهاي واجد شرايط است.

5-3- تسعير ارز
معاملات ارزي – اقلام پولي ارزي با نرخ واريزنامه اي در تاريخ ترازنامه و اقلام غيرپولي كه به بهاي تمام شده تاريخي برحسب ارز ثبت شده است با نرخ واريز نامه اي در تاريخ انجام معامله، تسعير مي شود تفاوتهاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ترزي به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي مي شود.

6-3- ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس يك ماه آخرين حقوق و مزايا براي يكسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور مي شود.

4- موجودي نقد
موجودي نقد به شرح زير تفكيك مي شود:
    10/10/1382    10/10/1381
    ريال    ريال
موجودي نزد بانكها    3169381162    4099793813
تنخواه گردانها    45642391    880000
    3215023553    4100673813
1-4- موجودي نزد بانكها از اقلام به شرح زير تشكيل يافته است:
    10/10/1382    10/10/1381
بانك ملت شعبه مركزي    473502037    2165082329
بانك تجارت شعبه ميرداماد    1337602232    929741614
بانك ملي ايران شعبه ميرعماد    469602161    393515890
بانك تجارت شعبه توحيد    135609120    174609952
بانك ملت شعبه شهر صنعتي    60716070    32437116
بانك ملت حساب ارزي    125152690    402487840
بانك ملي شعبه بازار    543691    543691
بانك كشاورزي    254482    256482
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت    5663986798    1118899

3169381162    4099793813

5- حسابها و اسناد دريافتني تجاري
حسابها و اسناد دريافتني تجاري به شرح زير تفكيك مي شود:

                          10/10/1382    10/10/1381
          مانده    مشكوك الوصول          خالص          خالص
         ريال             ريال         ريال          ريال
اسناد دريافتني تجاري ريالي    577753885    -    577753885    636003742
حسابهاي دريافتني تجاري ريالي     11533743622    752835780    10780907842    4713894104
شركتهاي گروه    1532931442                        -    1532931442    664526490
    13644428949    752835780    12891593169    6014424336

1-5- مبلغ پانصد و بيست ميليون ريال از اسناد دريافتني از مشتريان تا تاريخ ارائه صورتهاي مالي تسويه گرديده است.
 
2-5- حسابهاي دريافتي تجاري از اقلام به شرح ذيل تشكيل يافته است:

                                             10/10/1382    10/10/1381
          مانده    ذخيره مطالبالت مشكوك الوصول          خالص   
         ريال                        ريال         ريال          ريال
خريداران محصولات چسب    985609041                          -    985609041    1149616045
خريداران محصولات اس تي    9640088771                          -    964008871    2517762093
خريدارات محصولات اس تي دبليو    332771576                177561546       155210030    1046515876
خريداران محصولات نساجي    189945272                189945272             -   
خريداران محصولات دباغي    385328962                385328962             -   
فروشندگان داخلي              -                         -             -   
    11533743622              752835780    1078907842    4713894014

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ريال از بابت مطالبات غيرقابل وصول از شركتهاي پالايش نفت طبق مصوبة هيئت مديره ذخيره مطالبات درنظر گرفته شد.

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ريال از بابت مطالبات غيرقابل وصول از شركتهاي پالايش نفت طبق مصوبه هيئت مديره ذخيره مطالبات درنظر گرفته شد.

1-2-5- تا تاريخ ارائه صورت حسابهاي مالي به ترتيب مبالغ خشتصد و چهل ميليون ريال از خريداران محصولات چسب و سه ميليارد و هشتصد ميليون ريال از خريداران اس تي و چهل ميليون ريال از خريداران محصولات اس تي دبليو به حيطه وصول درآمده است.

2-2-5- مانده طلب از شركتهاي گروه بابت درآمد حاصل از كميسيون فروش دريافت نشده از شركت هنكل مي باشد.
6- ساير حسابها و اسناد دريافتني
سرفصل فوق از اقلام زير تشكيل شده است:
    10/10/1382    10/10/1381
كاركنان (وام و مساعده)    201206164    230250206
اسناد دريافتني    30733345    11968245
سپرده هاي موقت    171536660    166461660
طلب از ساير اشخاص وابسته    28801945    31218723
ساير    248464917    125850298
    770743031    565749132

1-6- بدهي كاركنان بابت وام و مساعده به تدريج و طي ليستهاي حقوق ماهيانه از گيرندگان كسر مي گردد.
2-6- طلب از ساير اشخاص وابسته مربوط به شركت ايران هنكل (كوگنيس) مي باشد.
7- موجودي مواد و كالا
موجودي مواد و كالا از اقلام زري تشكيل شده است:


                                             10/10/1382    10/10/1381
    بهاي تمام شده                  ذخيره كاهش ارز          خالص   
         ريال                        ريال         ريال   
كالاي ساخته شده    3962079515                          -    3962079515    1731192748
مواد اوليه     4857723027    207503000    4650220027    3117583660
بسته بندي    653257453                                               -    653257453    733911785
ساير موجوديها    51479337                                               ـ               51479337    412392810
    9524539332    207503000    9317036332    5623921003

1-7- موجودي مواد اوليه و بسته بندي، كالاهاي ساخته شده در تاريخ 10/10/1382 در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، زلزله و ……… تحت پوشش بيمه اي مناسب و بصورت شناور قرار گرفته است.

8- سفارشات و پيش پرداختها
مانده حساب سفارشات و پيش پرداختها از اقلام زير تشكيل شده است:
    10/10/1382    10/10/1381
سفارشات خارجي:       
مواد اوليه    126578262    351743548
پيش پرداختها:       
كالاي اماني ما نزد ديگران    334340747    ــــــــــــــ
خريد مواد اوليه    ــــــــــــــ    264393223
شهرداري تهران    2551122650    235522650
ساير پيش پرداختها و سپرده ها    864115924    823925717
    1576157583    1675585148

1-8- مانده سفارشات خارجي بابت اعتبارات مربوط به مواد اوليه جهت استفاده در خط توليد محصولات شركت مي باشد كه بخشي از آن تا تاريخ ارائه صورتهاي مالي به انبار شركت وارد و سفارشات مربوطه تسويه شده است.

2-8- پيش پرداخت خريد مواد اوليه مربوط به فروشندگان مواد اوليه مي باشد كه عمده كالاهاي مورد سفارش تا تاريخ ارائه صومرتهالي مالي به انبار شركت تحويل شده است.

3-8- مبلغ 118043178 ريال از مانده حساب ساير پيش پرداختها و سپرده ها مربوط به پيش پرداخت ماليات حقوق مدير عامل سابق شركت كي باشد كه طبق برگ ماليات قطعي صادره توسط مراجع مالياتي پرداخت و به اين حساب منظور شده است.

اعتراض شركت به برگ ماليات صادر شده در مراجع تجديد نظر تحت رسيدگي مي باشد.
1-9- داراييهاي ثابت مشهود شركت در مقابل خطرات احتمالي ناشي از حريق، سيل و زلزله از پوشش بيمه اي كافي و بصورت شناور برخوردار است.

2-9- افزايش حساب فضاي سبز بابت محوطه سازي داخل كارخانه بمبلغ 000/000/250 ريال مي باشد.
 
3-9- افزايش حساب ماشين آلات و تجهيزات به شرح زير است:
    مبلغ - ريال
1- خريد يك دستگاه ميكسر    000/000/16
2- خريد ماشين قوطي پركن ربعي    000/100/82
3- انتقال ماشين آلات تروزوبون بعلت تكميل    2698538141
جمع    2796638141

4-9- افزايش حساب ابزارآلات بابت خريد يك دستگاه چرخ گوشت 42 گيربكسي بمبلغ 000/300/11 ريال ميباد.

5-9- افزايش حساب اثاثيه: بابت خريد كامپيوتر و دستگاه نلفن همراه و كپسول آتش نشاني و دستگاه آب سردكن ميباشد.

6-9- افزايش حساب وسائل نقليه بابت خريد دو دستگاه اتومبيل ماكسيما و پژو 206 بمبلغ 444950000 ريال ميباشد.
افزايش حساب بالابر و جرثقيل بابت خريد يك دستگاه ليفتر دستي آلماني بمبلغ 000/000/4 ريال مي باشد.
مانده سرفصلهاي داراييهاي در دست تكميل شامل مبلغ 836/337/640/1 ريال داراييهاي مرتبط با پروژه احداث خط توليد تروزون مي باشد كه تا تاريخ ترازنامه حدود 95 درصد آن تكميل شده است و انتظار ميرود در سال 2004 ميلادي به بهره برداري برسد.

- سرمايه گذاريهاي بلند مدت
سرفصل بالا به شرح زير است
    10/10/1382    10/10/1381
    ريال    ريال
سرمايه گذاري در سهام شركتها    000/500/1    000/500/1

1-10- مانده اين حساب از اقلام ذيل تشكيل شده است.
    مبلغ – ريال
پنج سهم دويست هزار ريالي در شركت تعاوني توليد كنندگان برچسب    000/000/1
پنجاه سهم ده هزار ريالي در شركت انبارهاي عمومي    000/500
    000/500/1

11- داراييهاي نامشهود
داراييهاي نامشهود به مبلغ 66825250 ريال بابت سپردخ خطوط تلفن نزد شركت مخابرات ميباشد.

12- حسابها و اسناد پرداختني تجاري
سرفصل فوق از اقلام زير تشكيل شده است:

    10/10/1382    10/10/1381
    ريال    ريال
اسناد پرداختني تجاري:    644460258    757218807
حسابهاي پرداختني تجاري:    26634207    879115390
    671094465    1636334197

1-12- مانده حساب ها و اسناد پرداختي تجاري بابت بدهي به فروشندگان مواد اوليه به شركت ميباشد كه تا تاريخ ارائه گزارش مبلغ پانصد و هفتاد ميليون ريال آن پرداخت گرديده است.

13- ساير حسابها و اسناد پرداختني
ساير حسابها و اسناد پرداختني از اقلام زير تشكيل شده است:

    10/10/1382    10/10/1381
    ريال    ريال
اسناد پرداختني غير تجاري    17416415751    1465485906
مالياتهاي تكليفي    13177702    10449237
حق بيمه هاي پرداختني    62500699    50419027
سپرده حسن انجام كار    17504077    10305616
ذخيره هزينه هاي تعلق گرفته پرداخت نشده    5050172139    994137786
متفرقه (ساير)    2683415114    1094100505
    9568411306    362498077

1-13- بدهي به شركت هنكل آلمان بابت سود سهام پرداختي سنوات قبل ميباشد كه بدليل مشكلات ارزي تا كنون پرداخت نشده است.

2-13- ماليات تكليفي و حق بيمه هاي پرداختي مربوط به ماه آذر 82 ميباشد كه در ديماه 82 پرداخت گرديده است.

3-13- ذخيره هزينه هاي تعلق گرفته پرداخت نشده بابت حقوق ده روزه ديماه 1382 و عيدي و پاداش متعلقه تا تاريخ 10/10/1382 و ذخاير آب، برق، گلز و تلفن و ساير هزينه ها ميباشد كه قسمتي از آن تا پايان سال 1382 پرداخت و تسويه شده است.

14- پيش دريافتها
مانده حساب پيش دريافتها به شرح زير تفكيك ميگردد:

    10/10/1382    10/10/1381
    ريال    ريال
پيش دريافت از مشتريان:    1291919224    1291919224
كالاي اماني ديگران نزد ما    114454860    ـــــــــــــــــــــــ 
جمع    243646784    1291919224

 
15- ذخيره ماليات
ماليات بر درآمد شركت تا پايان سال مالي منتهي به 10/10/1380 قطعي و تسويه شده است.
خلاصه وضعيت ذخيره ماليات (ماليات پرداختني) به شرح جدول زير است:
سال مالي
منتهي به
10/10/81    سود ابزاري
2601822703    ابزاري
520364541    تاديه شده
52036541    مانده ذخيره
    نحوه
تشخيص در
جريان رسيدگي
منتهي به
10/10/82    6807001350    1701750338    ــــــ    1701750338   

16- سود سهام پيشنهادي و پرداختي
سرفصل فوق از اقلام زير تشكيل شده است:
    10/10/1382    10/10/1381
سود سهام پيشنهادي    510525101    208145816
سود سهام پرداختي    208145816    308119786
    718670917    516265602

 
1-16- طبق مفاد قانون تجارت و با توجه به سود خالص مورد گزارش به ماخذ 10% و به مبلغ فوق جهت سهامداران در اين حساب منظور شده است. سود سهام پيشنهادي پس از تصويب مجمع در مهلت مقرر قانوني به سهامداران پرداخت خواهد شد.

17- تسهيلات مالي دريافتي بلند مدت به مبلغ 2413151144 ريال مي باشد كه معادلي ريالي 505356 مارك ارزش ماشين آلات دريافتي از شركت صنعتي هنكل مي باشد.
طبق مصوبه 68862/ت 22564/ك هيئت اجراي اصل 138 قانون اساسي (وزيان ذيربط) و تدئيديه شماره 21-5-512/F مورخ 2000/ژ.ئن/7 اداره كل سرمايه گذاريهاي وزارت تمور تقتصادي و دارايي پرداخت مبلغ ياد شده طي 4 قسط مساوي ظرف 12 سال آتي قابل تسويه مي باشد. به تسهيلات مذكور سودي تعلق نمي گيرد.

18- ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
شركت در سال مورد گزارش به ماخذ يك ماه به نسبت آخرين حقوق و مزاياي دريافتي در پايان سال و با توجه به مانده حساب ذخيره بازخريد سنوات مبلغ 583841626 ريال در نظر گرفته است.

19- سرمايه
سرمايه شركت به مبلغ 187500000 ريال منقسم به 500/2 سهم با نام 000/75 ريالي مي باشد كه تماماً پرداخت شده است. صورت ريز سهامداران شركت به شرح زير است:
    طبقه سهم    تعداد    درصد    مبلغ – ريال
آقاي مرتضي دستمالچيان    الف    375    15    000/125/28
خانم آنژليكا مولك    الف    75    3    000/625/5
خانم ياسمن ياسري    الف    150    6    000/250/11
آقاي آرمين ياسري    الف    150    6    000/250/11
خانم فاطمه جهانشاهي    الف    75    3    000/625/5
خانم معصومه عبيدي    الف    100    4    000/500/7
خانم ماندانا عبيدي    الف    100    4    000/500/7
خانم مهتاب عبيدي    الف    100    4    000/500/7
شركت هنكل آلمان    ب    1222    88/48    000/650/91
تقتي حسين علي اكبري    ب    1    04/0    000/75
اقاي كان پاكر    ب    1    04/0    000/75
آقاي اردم كوچاك    ب    1    04/0    000/75
آقاي رضا آقاجان نوري    ج    150    6    000/250/11
        500/2    100    000/500/187
به جز انتقال سهم كه طبق اساسنامه شركت تابع مققرات معيني مي باشد. حقوق صاحبان سهم مروط به هر سه طبقه يكسان است.

20- اندوخته قانوني
طبق مفاد مواد 140 و 238 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 و ماده 7-22 اساسنامه، مبلغ 667/647/209 ريال از محل سود قابل تخصيص در سالهاي قبل به اندوخته قانوني منتقل شده است. به موجب مفاد مواد يادشده تا رسيدن مانده اندوخته قانوني به 10% درصد سرمايه شركت، انتقال اندوخته فوق الذكر الزامي است. اندوخته فوق الذكر الزامي الست. اندوخته قانوني قابل انتقال به سرمايه نيست و جز در هنگام انحلال شركت، قابل تقسيم بين سهامداران نمي باشد.

 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان