میهن داک - میهن داکیومنت

گزارش كارآموزي طراحي داخل رستوران


کد محصول : 1000931 نوع فایل : word تعداد صفحات : 78 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 876

فهرست مطالب و صفحات نخست


 سرپرست كارآموزي مربوطه به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در مورد نحوه ادامه كار دانشجو گرديده و در اين جلسه كه با حضور نماينده‌اي از معاونت آموزشي دانشگاه تشكيل مي‌شود بسته به موارد تخلف و اشكالات پيش آمده در حين كار، اخطار كتبي و درج در پرونده تا مردود شمردن واحد كارآموزي براي دانشجو مي‌توان تصميم اتخاذ نمود. تصميمات اين جلسه اكثريت آراء لازم الاجرا خواهد بود.

 

 

ب) مواردي كه بايد در نوشتن گزارش كارآموزي مورد توجه قرار گيرد:

1) كليه گزارشات كارآموزي مي‌بايست با Word XP 2000 – 2003 و در صفحه A4 و يك رو تايپ گردد. تعداد صفحات آن بين 30 تا 50 صفحه باشد. فاصله خطوط معادل 1 سانتي‌متر، حاشيه سمت راست و چپ 5/2 سانتي‌متر و حاشيه بالا و پايين 2 سانتي‌متر باشد. شماره صفحه در پايين صفحه و به فاصله 5/1 سانتي‌متر از لبه كاغذ و در وسط متن قرار گيرد.

2) طرح روي جلد گزارش كارآموزي صحافي شده مطابق فرم پيوست و زركوب باشد. (با آرم دانشگاه آزاد)

(توجه): موضوع كارآموزي با تصويب استاد راهنما و سرپرست كارآموزي در واحد صنعتي تعيين مي‌گردد.

3) صفحه اول: آيه مباركه بسم‌الله الرحمن الرحيم بصورت درشت نوشته شود.

4) صفحه دوم: مانند فرم پيوست باشد. (بدون آرم دانشگاه)

5) صفحه سوم: در صورت لزوم به سپاسگزاري و تقديم اختصاص داده شود.

6) صفحه چهارم: فهرست مطالب، اشكال و جداول با ذكر صفحات نوشته شود.

7) صفحه پنجم: چكيده

8) از صفحه ششم به بعد:

 

فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي شامل:

1ـ تاريخچه سازمان

2ـ نمودار سازماني و تشكيلات

3ـ نوع محصولات توليدي يا خدمات

4ـ شرح مختصري از فرآيند توليد يا خدماتي

نكته: حداقل يك ششم زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد فوق اختصاص يابد.

 

 

فصل دوم: ارزيابي بخش‌هاي مرتبط با رشته علمي دانشجو شامل:

1ـ موقعيت رشته دانشجو در واحد صنعتي با بررسي جزئيات سازماني رشته دانشجو در واحد صنعتي

2ـ بررسي شرح وظايف رشته دانشجو در واحد صنعتي

3ـ امور جاري در دست اقدام

4ـ برنامه‌هاي آينده

5ـ تكنيك‌هايي كه توسط رشته موردنظر در واحد صنعتي بكار مي‌رود.

6ـ ساير مواردي كه توسط استاد كارآموزي مشخص مي‌گردد.

نكته: حداقل دو ششم زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد فوق اختصاص يابد


منابع :


 

 

كليه منابع و مآخذ

ـ جوزف دچيارا ـ جوليبوس پانرو ـ جارتين زلينك

ـ استانداردهاي جامع معماري داخلي و طراحي فضا صفحه 307 تا 319، شهرآب، 1380 چاپ اول.

ـ اينترنت، طراحي رستوران ظاهر ساختمان، سايت www. hotel dari.net صفحه 1 تا صفحه 3

ـ حميد موسوي، هتل بين‌المللي كيش ـ پايان‌نامه كارشناسي ارشد صفحه 1382، دانشكده هنرهاي زيبا.

 

 

ـ هاوارد واستون/ مجله معماري و فرهنگ شماره 27/ صفحه 22 تا 24 سال هشتم. 

 

 

طراحی سایت : سایت سازان