میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گزارش كارآموزي ايران خودرو


کد محصول : 1000937 نوع فایل : word تعداد صفحات : 37 صفحه قیمت محصول : 3000 تومان تعداد بازدید 980

فهرست مطالب و صفحات نخست


ايران خودرو

فهرست    صفحه
تاريخچه تأسيس ايران خودرو    1
شركت خودروسازان    3
سيستم مالي شركت ايران خودرو    7
اداره رسيدگي اسناد    9
اداره حقوق و مزايا    9
اداره حسابداري خريدهاي خارجي    10
اداره حسابداري اموال    10
حسن انجام كار    15
اوراق بهادار جاري    16
اداره پرداخت    17
بودجه سفارش كار    19
اداره كل فروش     20
اداره كل حسادباري عمومي    21
قراردادهاي ايران خودرو    24
اداره اموال و پروژه ها    26
نوشتن معين و تفصيل    29
پيمانكاري پروژه هاي ايران خودرو    34
نتيجه گيري    39
 
تاريخچه تأسيس ايران خودرو
شركت سهامي عام كارخانجات صنعتي ايران خودرو با هدف انجام امور توليدي و صنعتي براي تاسيس كارخانجات اتوبوس سازي و ساختن قطعات و لوازم مختلف اتومبيل و توليد محصولاتي از اين قبيل در تاريخ 27 مرداد ماه 1341 با سرمايه اوليه يك صد ميليون ريال و تعداد يكهزار سهم يك هزار ريالي به ثبت رسيد و از مهرماه 1342 عملاً فعاليت خود را با توليد اتوبوس آغاز كرد.
آمار توليد محصولات ايران خودرو از بدو تأسيس تا پايان سال 1376

بر اساس اساسنامه شركت كه در تاريخ 18 آبانماه 1354 در مجمع عمومي فوق العاده به تصويب رسيد، سرمايه شركت از مبلغ دو هزار ميليون ريال برآورد شد كه اين مبلغ تا سال 1357 به بيش از 13 ميليارد ريال افزايش يافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30/3/1357 سرمايه شركت ايران خودرو از 13 ميليارد و 440 ميليون ريال به مبلغ 15 ميليارد و 680 ميليون ريال منقسم به 15 ميليون و 680 هزار ريال سهم يك هزار ريالي افزايش يافت.
ايران خودرو از اولين شركتهايي بود كه قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي را به نحو كامل اجرا كرد و 49 درصد سهام آن به كاركنان و مردم واگذار گرديد. اين شركت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب سهام 16/4/1358 ش.راي انقلاب اسلامي اعتبار نوع صنعت، ملي اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هيئت وزيران، سهام شركت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صادر شد و تحت پوشش اين سازمان با مديريت منتخب دولت به كار خود ادامه داد. شركت سهامي عام كارخانجات صنعتي ايران ناسيونال با مجوز صادره از سوي هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تاريخ 27/2/1362 به نام شركت ايران خودرو «سهامي عام» تغيير نام يافت.
در تاريخ 20/11/1370 طبق مصوبه اي از سوي هيئت دولت اسامي و شرايط شركتهايي كه مي توانستند به بورس بروند تعيين شد و ايران خودرو اولين شركت خودروسازي بود كه توانست خود را با بازار بورس تطبيق دهد. بر اساس اعلام سازماني مالي در مرداد ماه سال 1372 سرمايه شركت بالغ بر 57 ميليارد ريال و تعداد سهام 57 ميليون سهم نيز بوده است و كل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است.

شركت خودروسازان:
شركت خودروسازان ايران با نام شركتهاي كنسرسيوم كارخانجات صنعتي اتوبوس سازان ايران در تاريخ 1/10/1343 تاسيس گرديد و بر اساس تصميم مجمع عمومي در اسفند 1351 نام و نوع شركت به ترتيب به شركت صنعتي خودروسازان ايران و شركت سهامي خاص تغيير يافته و هدف از تأسيس اين شركت ايجاد كارخانه اتوبوس سازي واردات و تهيه مواد اوليه و ماشين آلات و لوازم مورد احتياج و قطعات متحركه و شاسي و موتور به منظور ساختن، اتوبوس، ميني بوس، ميكروبوس، وانت و هر نوع خودرو و امور توليدي و صنعتي مربوط به آن و معادلات مجاز اين امور بوده است.
سرمايه اوليه شركت به موجب مدارك موجود بالغ بر 60 ميليون ريال منقسم به سهم عادي ده هزار ريالي بوده و تغييرات بعدي افزايش سرمايه به ترتيب از 60 ميليون ريال به 100 ميليون ريال و بعد به 200 ميليون ريال و آخرين افزايش سرمايه از 200 ميليون ريال به 400 ميليون ريال بعد از انقلاب بوده است و با موافقت دولت 25% از سهام اين شركت به شركت ايويكو (فيات ايتاليا) واگذار شد تا از تكنولوژي آن شركت در كار بهره برداري از كارخانه استفاده شود.
توليد كاميونت در اين كارخانه در تمام طول 20 سال گذشته در سطح پايين ادامه داشت و پس از يك دوره سه ساله سالهاي 1361، تا 1363 از سال 1364 دوباره به توقف كشيده شد توليد ميني بوس آن نيز دچار يك فراز و نشيب بوده است. در نهايت از سال 1372 تنها به توليد ميني بوس ايويكو روي آورده است كه در ابتدا از وضعيت نسبتا خوبي برخوردار بوده ولي در سال 1374 به حد نصاب 193 دستگاه رسيده است.
 
توليد شركت خودروسازان در سال هاي 1356 تا 1374
سال    ميني بوس    كاميونت    ميني بوس ايويكو
1356    297    -    -
1357    148    -    -
1358    105    -    -
1359    80    -    -
1360    474    -    -
1361    616    -    -
1362    1257    -    -
1363    1520    -    -
1364    1734    -    -
1365    872    -    -
1366    246    -    -
1367    576    -    -
1368    1132    -    -
1369    2456    -    -
1370    1251    -    -
1371    -    -    -
1372    -    -    960
1373    -    -    892
1374    -    -    193

 
توليد شركت خودروسازان طي سال هاي 1356 تا 1367
نام محصولات    1356    1357    1358    1359    1360    1361    1362    1363    1364    1365    1366    1367
ميني بوس فيات    297    148    105    80    474    616    1275    1520    1734    877    646    657
شاسي ميني بوس    0    0    0    0    28    414    1538    1178    871    0    0    0
كاميونت     49    35    110    252    -    -    -    -    -    -    -    -

 
«سيستم مالي شركت ايران خودرو»
اداره رسيدگي اسناد
        ادره دفترداري
اداره كل حسابداري عمومي              اداره اموال و پروژه ها
اداره حسابداري خريد خارج
اداره حقوق و مزايا

اداره دريافت
اداره كل خزانه داري                اداره پرداخت
اداره رسيدگي و دفترداري

اداره بودجه
اداره كل بودجه                ادارة گزارشات
اداره بودجه سفارشكار

اداره آمار اطلاعات
اداره كل تمركز هماهنگي حسابها         اداره تمركز

اداره حسابرسي صنفي
اداره كل حسابداري صنعتي            اداره هزينه يابي
اداره حسابداري انبار
اداره سفارش كار هزينه اي

اداره كل فروش
 
                        حسابداري
                        خزانه داري
معاونت مالي 6 اداره كل دارد            بودجه
                        تمركز هماهنگي حسابها
                        اداره كل صنفي
                        ادارة فروش
 
حسابداري عمومي 5 اداره دارد: ادارة رسيدگي به اسناد 2- اداره دفترداري و صدور اسناد 3- ادارة حقوق و مزايا 4- اداره خريدهاي خارج 5- اداره اموال
http://mihandoc.commihandoc.com
كليه اسناد و مداركي كه مي بايست پرداخت شود به ادارات رسيدگي كننده حسابداري عمومي مانند اداره رسيدگي اسناد، حسابداري خريد خارج و حقوق و مزايا ارسال مي گردد. اداره رسيدگي اسناد حسابداري عمومي پس از بررسي اسناد رسيده تشخيص مي دهد كه اسناد فوق مي بايست به صورت يك سند حسابداري به اداره دفتر داري صدور اسناد ارسال شود و مي بايست برروي اسناد فوق سند پرداخت صادر شود و بررسي چنين مواردي به عهده اداره رسيدگي اسناد مي باشد.
اداره حقوق و مزايا:
كليه مبالغ مربوط به حقوق و مزاياي پرسنلي و مواد مربوط به وام هاي پرداختي به پرسنل و يا هرگونه دريافت و پرداختي كه در رابطه با پرسنل توسط اين اداره انجام مي گيرد كه موارد فوق در نهايت به اداره دفتر داري صدور اسناد ارسال مي گردد.
 
اداره حسابداري خريدهاي خارجي:
كليه مواردي كه در رابطه با خريدهاي خارجي مي باشد اعم از ثبت هزينه ها، اعتبارات اسنادي، مبالغ ارزي خريدها، قيمت تمام شده اجناس خريداري شده و موارد مربوط به حملهاي خارج و بيمه نامه هاي مربوط توسط اين افراد در اداره، محاسبه و به صورت سندهاي روزنامه به اداره دفترداري صدور اسناد جهت ثبت در حسابهاي مربوطه ارسال مي گردد.
اداره حسابداري اموال:
همانطور كه از اسمش پيداست مسئوليت ثبت و نگهداري حسابهاي دارايي و اموال شركت مي باشد مسئوليت گرفتن استهلاك جهت دارايي ها و همچنين پروژه ها و سفارش كارهاي در جريان به عهده اين اداره مي باشد. پس از تنظيم اسناد كه به صورتي دستي با كامپيوتري مي باشد، جهت ثبت در حسابهاي مربوط به اداره دفترداري صدور اسناد ارسال مي گردد.
اداره دفتر داري و صدور اسناد:
همانطور كه توضيح داده شد كليه اسناد و مدارك جهت تشخيص حساب و تهيه روزنامه ها و ثبت در دفاتر قانوني و گرفتن ترازهاي ماهيانه و موارد ديگر به اداره دفترداري ارسال مي گردد كه در ذيل به آن اشاره شده است اين اداره شامل 4 بخش مي باشد:
1-    بخش تهيه اسناد روزنامه
2-    بخش نوشتن اسناد تفصيل
3-    بخش تهيه صورت مغايرت با شركت هاي تابعه
4-    بخش تهيه صورت مغايرت با شركت متفرقه
بخش بررسي ترازهاي تفصيلي و معين (بخش ثبت دفاتر قانوني) كليه اسنادي كه از ادارات رسيدگي كننده به ادارات دفترداري ارسال مي گردد پس از تشخيص حساب توسط معين نويسان به صورت اسناد روزنامه تهيه گرديده و پس از كنترل اسناد و و تصويب اداره جهت پانچ در سيستم معين به پانچيست داده مي شود و همچنين كليه اسناد پرداختها اعم از نقدي و چك پس از ارسال به اداره دفترداري جهت تشخيص حساب و نهايتاً تفكيك اسناد جهت صدور چك به اداره كل خزانه داري ارسال مي شود.
اسناد پرداخت پس از تشخيص حساب جهت پانچ در سيستم خزانه داري كه يك سيستم جدا از سيستم معين مي باشد پانج شده و از اسناد فوق ريز اسناد و خلاصة اسناد تهيه مي گردد تا در سيستم حسابهاي معين ثبت گردد.
كليه اسناد به همين شكل روزانه به صورت يك فهرست در سيستم معين پانچ و اسناد به صورت كامپيوتري توسط سيستم خدمات ماشيني درسال مي گردد و 2 بار در ماه و هر 15 روز يكبار.
گزارشات جهت ثبت در دفاتر قانوني از قسمت خدمات ماشيني ارسال شده كه مبناي دفاتر مي باشد در پايان هر ماه نيز از ترازهاي ماهانه آزمايشي جهت ارائه به ادارات مربوطه و همچنين كنترل حسابها از قسمت خدمات ماشيني ارسال مي شود.
كليه اسناد روزنامه در اختيار تفصيل نويسان قرار گرفته تا حسابهاي معيني كه داراي تفصيل مي باشد توسط هر گروه از تفصيل نويسان در اسناد تفصيلي ثبت و در اختيار پانچيست مربوطه قرار داده مي شود تا در سيستم تفصيلي ثبت گردد و ماهانه تراز تفصيلي جهت اداره تهيه گرديده و پس از بررسي جهت ارائه به مديريت شركت ارسال مي شود بخش ديگري از اداره عهده دارد ثبت دفاتر قانوني كل و روزنامه مي باشد و در 15 روز يكبار طبق گزارشات قسمت خدمات ماشيني شركت دفاتر روزنامه و كل قانون را ثبت مي نمايند.
بخش ديگر از اداره مربوط به قسمت تهيه صورت مغايرت و رفع مغايرت هاي اختصاصي با شركت هاي تابعه مي باشد شركت هاي تابعه شركت هايي است كه پس از 50% تا 100% سهام شركت هاي فوق مربوط به شركت مادر است (ايران خودرو).
تنظيم صورت مغايرت هاي فوق در تنظيم صورتهايي تلفيقي بسيار مؤثر هستند و در اين گره 4 نفر از پرسنل به صورت مستمر مشغول تهيه مغايرت و ارسال صورت حسابها جهت شركت هاي تابعه براي رفع مغايرت هاي موجود مي باشد.
بخش ديگر از اداره مسئوليت مغايرت با شركت هايي غير از شركت هاي تابعه را به عهده دارند كه شامل كليه شركت هاي متفرقه مي باشد كه با ارسال صورتحساب و يا مراجعه حضوري به شركت هاي فوق جهت تهيه صورت مغايرت و رفع مغايرت اختصاصي اقدام مي كنند.
جهت مشخص شدن حسابهاي اوراق مشاركت كه توسط شركت به فروش رفته است در سرفصلهاي جداگانه اي نگهداري شده و اسناد مربوطه توسط يك نفر تنظيم و اسناد فوق و فهرستي از اسناد مربوطه جهت ثبت در دفاتر اوراق مشاركت كه در اداره ي كل خزانه داري نگهداري مي گرددبه آن اداره كل ارسال مي شود تا موارد مفتوح و هزينه هاي اوراق مشاركت مشخصاً جهت بانك مركزي و يا حسابرسان مستقل مشخص و معين مي شوند.


353132 ح انتظامي اوراق مشاركت 206
                                       
353147 كنترل ح انتظامي اوراق مشاركت
اين دو حساب چون در 353 ثبت مي گردد مانده ندارد و فقط از نظر آماري مورد استفاده قرار مي گيرد براي بدست آوردن اطلاعات ريالي بايد به حسابداري اموال مراجعه كرد.

                    اداره دريافت
اداره خزانه داري كل            اداره پرداخت
                    اداره رسيدگي و دفترداري
در قسمت اداره خزانه داري كل تمامي دريافت ها و پرداخت صورت مي گيرد و همچنين كارهاي مربوط به اوراق بهادار كه توسط اين اداره صورت مي گيرد و تمامي چك هاي مربوط به هزينه و برداشت توسط اين اداره صادر مي گردد.
•    در اداره خزانه داري كل دريافت اوراق بهادار به دو صورت است:
1-    اوراق بهادار تضميني
2-    اوراق بهادار جاري

•    اوراق بهادار تضميني خود به دو دسته تقسيم مي شود:
1-    حسن انجام كار
2-    تضمين پس پرداخت
حسن انجام كار:
شركت ايران خودرو با شركتي ديگر قرارداد مي بندد كه يك كار را تحويل شركت ايران خودرو دهد مانند قرارداد ايران خودرو با شركت ساپكو در زمينه نصب تجهيزات مثل روبات.
با توجه به اين كه ايران خودرو اين نصب تجهيزات را در مناقصه گذاشته و شركت ساپكو در اين مناقصه برنده شده است شركت ايران خودرو از شركت ساپكو يك چك به عنوان حسن انجام كار مي گيرد كه در هنگام كار اگر مشكلي به وجود آمد چك را به اجرا بگذارد و اگر در پايان كار مشكلي به وجود نيامده باشد و همه چيز طبق قرار داد عمل شده باشد اين چك به شركت ساپكو مسترد خواهد شد.
3-    تضمين پس پرداخت ها:
تسهيلاتي كه شركت ايران خودرو به اشخاص حقيقي يا حقوقي خارج از شركت پرداخت مي كند در قبالش چك تضمين مي گيرد كه ثبت آن به صورت زير مي خورد
حساب انتظامي ***
    طرف حسابهاي انتظامي ***
حساب انتظامي شامل اسناد تضميني بابت حسن انجام كار با پيش پرداخت مي باشد.
            معين (كدينگ)        حسن انجام كار
    بد                    پ پ
    س                    طرف حسابهاي انتظامي
            ثابت
بعد از اتمام قراردادها چك مسترد مي شود و قراردادها توسط اداره رسيدگي كننده بررسي و جهت خزانه داري اعلام مي گردد در زمان استرداد چك ثبت‌هاي برعكس مي خورند.
            طرف حساب انتظامي
                    حساب انتظامي مربوطه
5- اوراق بهادار جاري:
اوراق بهادار جاري 2 دسته مي باشد كه دستة اول ناشي از فروش خودرو و دسته دوم هم راجب درآمدهاي متفرقه مي باشد مانند درآمد اجاره بيمه، فروش ضايعات و مزايده، خودرو و ثبتي كه در اينجا اعمال مي شود به صورت زير مي باشد.
        چك دريافتي نزد صندوق ***   
                درآمد    ***
در زمان وصول چك حساب بانك بدهكار مي شود و بستانكار چك هاي در جريان وصول نزد بانكها مي شود.
اداره پرداخت ها:
كه پرداخت در اين اداره ناشي از خريد مي باشد كه پرداختها به صورت چك مي باشد و پرداخت نقدي كم مي باشد و ايران خودرو با بانكي به نام بانك پارسي قرارداد دارد كه اكثر پرداختها و دريافتها در اين بانك صورت مي گيرد
به عنوان مثال شركت ايران خودرو قطعه اي را از فروشگاه تاسيساتي افروزان به مبلغ 3680000 ريال خريداري مي كند كه به صورت زير ثبت مي شود.
        خريد درخواستي 000/3680
            حسابداري عمومي 000/3680
                        (چك صادره)
 
در زماني كه اين چك پاس مي شود ثبت زير مي خورد
        خزانه داري 000/680/3
                بانك پارسيان 000/680/3
در خزنه داري اكثر ثبت هاي حسابداري شامل حسابهاي بانكي مي باشد.
                اداره گزارشات
اداره كل بودجه
                اداره بودجه سفارش كار
در اداره بودجه بندي ايران خودرو با توجه به گزارش هزينه اي معاونت هاي توليدي و خدماتي كه هر بخش در هر سال به چه مقدار نيرو و سرمايه و هزينه احتياج دارد بودجه اي را مصوب مي كند و به بخش هاي مختلف توليدي و خدماتي ابلاغ مي كنند و با توجه به اين بودجه تقاضاي بودجه مي كند و اين تقاضا به كميسيون بودجه داده مي شود و در صورت تاييد كميسيون پس از بررسي به تصويب مي رسد بودجه لازم به بخش مورد نظر داده مي شود.
 
بودجه سفارش كار:
يك سري از بودجه ها كه به صورت جداگانه كه سفارش كار هستند در نظر گرفته مي شود كه اين سفارش كار خود به دو دسته تقسيم مي شود:
1-    سفارش كار هزينه اي
2-    سفارش كار سرمايه اي
كه خارج از سازمان مالي مي باشد و در ادارة سفارش كار مي باشد.
سفارش كار هزينه اي:
سفارش كار هزينه اي سفارش كاري است كه بابت پرداخت هزينه و تعميرات انجام مي شود مانند پرداخت هزينه بابت نقاشي و يا تعميرات قطعات.
سفارش كار سرمايه اي:
سفارش كار سرمايه اي سفارشي است كه به سرمايه اضافه مي شود مانند پرداخت بابت ساختن يك ساختمان كه اين موجب افزايش دارايي و سرمايه مي شود و ممكن است يك پروژه ساختماني داراي بخش هايي است كه هر يك از اين بخش ها داراي سفارش كار خاصي مي باشد.
اداره كل تمركز و هماهنگي حسابها:
تمامي حسابها و اسنادهاي مربوطه در بخش هاي مختلف به اين اداره فرستاده مي شود كه ماحصل كار در اين جا انجام مي گيرند يعني تهية صورتهاي مالي، صورتهاي سود و زيان و صورتهاي تلفيقي انجام مي گيرد كه در اين حالت تمامي حسابها مورد بررسي و رسيدگي و تطابق داده مي شود.
اداره كل حسابداري صنعتي
اين اداره كه شامل 5 بخش:
1-    حسابداري صنعتي
2-    اداره هزينه يابي
3-    حسابداري انبار
4-    سفارش كار هزينه اي مي باشد.
در دايره صدور اسناد، اسنادي كه مربوط به مواد و خط توليد مي باشد ابتدا ماهيت آن مشخص مي كنند كه هزينه است و با چه نوع هزينه اي است و آن را سپس به اداره حسابداري صنعتي مي فرستند و حسابداري صنعتي اسناد را تفكيك مي كند و در هر طبقه خود قرار مي دهد. پس از تفكيك، هر يك از اسناد را ثبت مي كند و بعد از آن را به دايره تمركز حسابها مي فرستند.
اداره كل فروش:
دراين اداره محصولات نهايي توليد شده شركت ايران خودرو به فروش مي رسد و علاوه بر آن محصولات قطعات يدكي ماشين ها نيز تحت نظر اين اداره به انجام مي رسد.
اداره كل حسابداري عمومي
1-    رسيدگي حسابها و اسناد:
بيشترين فعاليت من در قسمت رسيدگي اسناد مي باشد كه روش رسيدگي به اسناد را به طور مختصر كه هر روز انجام مي دادم را شرح مي دهم. در ايران خودرو با توجه به گستردگي كار و فعاليت. هر فرد عهده دار مسئوليت كوچك و خاصي مي باشد كه كنترل اسناد بدين صورت مي باشد كه قسمت هاي مختلف خط توليدي اگر به مواد احتياج داشته باشد درخواست خريد مواد مي كنند اگر اين موارد در انبار موجود باشد اين درخواست اجابت مي شود و به خط توليد يا قسمتي كه خواستار مواد هستند داده مي شود اگر مواد در انبار موجود نباشد اين درخواست به اداره خريد و قسمت كنترل و برنامه ريزي مواد فرستاده مي شود و گروهي هم در اداره خريد هستند كه پيش فاكتورهاي قيمت مواد مورد نظر را از شركت هاي مختلف جمع آوري مي كنند و اين پيش فاكتورها به كميسيون درخواست ارجاع داده مي شود و با توجه به قيمت مناسب و كيفيت مطلوب، شركت مورد نظر را انتخاب مي كنند و اين مسئله بايد به تاييد قسمت كنترل و برنامه ريزي مواد برسد و دستور خريد را صادر مي كند مواد خريداري شده به انبار مي رود انباردار پس از بررسي اينكه تعداد كالاهاي آورده شده و كالاهاي درخواست شده دايره مورد نظر مطابقت دارد و سپس كيفيت كالا توسط دايره كيفيت مورد بررسي قرار مي گيرد اگر كالاهاي مورد نظر داراي كيفيت مطلوبي باشد آن را تائيد مي كند و رسيد انبار دائمي صادر مي گردد كه اين رسيد به دايره حسابداري، قسمت رسيدگي اسناد فرستاده مي شود كه اين دايره وظيفه دارد اقلام فاكتور كالا را با اقلام درخواست كالا مقايسه مي كنند كه بايد با هم ديگر برابر باشد و همچنين تعداد كالاهاي درخواستي با تعداد كالاهاي فاكتور نيز برابر باشد و همچنين صحت آنكه كالاها از همان شركت خريداري شده كه در برگه استعلام بها آمده است و مبلغ فاكتور بايد با مبلغي كه در استعلام بها آمده است برابر باشد و اگر استعلام بها وجود نداشته باشد بايد به قراردادها مراجعه كرد و مبالغ را با مبالغي كه در قراردادها آنده است مطابقت دهد.
بعد از اينكه رسيدگي صورت گرفت يك برگه اي به نام برگه خلاصه خريد وجود دارد كه مبلغ و مقدار كل و همچنين شماره فاكتور و شماره رسيد وجود دارد كه اين شماره فاكتور و شماره رسيد در خلاصه خريد بايد با شماره كه دذر رسيد كالا و فاكتور ثبت شده است برابر باشد و اين برگه به اين خاطر است كه نشان داده شود كه به اسناد رسيدگي شده و اگر اين برگه نباشد نشان داده مي شود كه اسناد باز است يعني اينكه به اسناد رسيدگي نشده است براي اينكه رسيدگي اسناد از قلم نيفتد در درون سيستم كامپيوتري تعداد  اين اسناد ثبت مي شود در انتهاي خلاصة خريد اگر عوارض و ماليات داشته باشد به آن اضافه مي شود يا ممكن است خريد به صورت پيش پرداخت باشد از كل مبلغ كم مي شود و در زير نمونه اي از رسيدگي اسناد كه ضميمة گزارش شده است را مورد بررسي قرار مي دهيم در اين جا شركت ايران خودرو دو قلم جنس كه يكي رنگ طوسي الكترواستاتيك و ديگري تينر مخصوص كيلر پلي اورتان هواخشك مي باشد كه تعداد جنس اولي 7920 و تعداد جنس دومي 1920 مي باشد در ابتدا شماره فاكتور خلاصه خريد يا شماره فاكتور مطابقت داده كه براي رنگ طوسي 8210111 مي باشد اگر اين رقم در هر دو برگ باشد با يك علامت تيك آن را تأئيد مي كنيم و براي رسيد هم به به همين صورت عمل مي كنيم و سپس تعداد كالا در خلاصه خريد را با فاكتور ورسيد كالا مقايسه مي كنيم و در صورت برابر بودن يك تيك مي زنيم.
در ادامه براي كنترل قيمت كالا مقدار كل كالاي تحويل شده را كه براي رنگ عدسي الكترواستاتيك 7920 مي باشد در بهاي هر واحد آن مبلغ 36650 مي‌باشد ضرب مي كنيم اگر جواب 000/680/902/2 باشد آنرا يك تيك مي زنيم به اين معنا درست است و در پايين فاكتور 3% عوارض قانوني لحاظ شده است كه بايد 290268000 را ضرب در 3% كرد كه جواب بايد 8708040 باشد در اين صورت يك علامت تيك مي زنيم و عدد بدست آمده را به اضافه 290268000 مي كنيم و جواب نهايي بايد 298976040 باشد در اين حالت چون برگه استعلام وجود ندارد ما به مبلغ بهاي هر واحد را كه 36650 مي باشد يا مبلغي كه در قرارداد با شركت تابان شيمي ايران خودرو بسته است مطابقت مي كنيم.
در بعضي از رسيدگي ها درصدي به عنوان تخفيف وجود داشت كه در اين صورت بعد از ضرب مقدار كل كالا با بهاي واحد كه جواب بدست آمده را ضرب در آن درصد مورد نظر مي كرديم و جواب را از كل مبلغ كم مي كريدم.
قراردادهاي ايران خودرو
در ايران خودرو قراردادهاي زيادي وجود دارد كه با شركتهاي ديگر بسته مي‌شود كه بعضي از اين شركتها تابع ايران خودرو هستند يعني حدود 50% سهام اين شركت ها براي ايران خودرو مي باشد، مانند شركتهاي ايساكو، ساپكو، ايران گسترش.
يكي از اين قراردادها، قراردادي است كه شركت ايران خودرو با شركت تابان شيمي بسته است به پاره اي از بندهاي اين قرارداد اشاره شده است:
بند 1: مبلغ قرارداد ذكر شده 000/800/850/20 ريال مي باشد.
بند 2: مبلغ 20% از كل بها موضوع قرار داد را به مبلغ 000/160/170/4 به شركت تابان شيمي پيش پرداخت شود.
بند 3: ايران خودرو نيز يك چك تضمين موضوع بند 2 را نزد خود به عنوان حسن انجام كار نگه دارد و ظرف مدت شش ماه پس از انقضاء قرارداد آن به شركت تابان شيمي بازگردانده مي شود.
بند 4: شركت متعهد است در هر ماه به تعويض چك فوق الذكر اقدام كند.
بند 5: مدت قرارداد 1/1/1382 تا 31/3/1383 مي باشد.
بند 6: ميزان و نحوة سفارش: ميزان درخواست 20 روز قبل از تحويل سفارش بايد باشد و كالا را به اداره دريافت كالاي ايران خودرو تحويل دهد.
بند 7: در صورت معيوب بودن كالاها آنها به شركت تابان شيمي برگشت داده  خواهد شد.
بند 8: اگر محصولي از شركت تابان شيمي خريداري شد، به ماشين آسيبي بزند مبالغ زير با توجه به نوع ماشين خسارت گرفته مي شود.
بابت آسيب به پيكان                 000/000/4 ريال
بابت آسيب به بدنه پژو 206             000/000/7 ريال
بابت آسيب به بدنه پژو 405 جي ال ايكس     000/000/8  ريال
بابت آسيب به بدنه پژو پارس             000/000/10 ريال
بابت آسيب به بدنه سمند            000/000/12 ريال.

2-    اداره اموال و پروژه ها:
دارايي ها در شركت ايران خودرو به دو دسته تقسيم مي شوند:
1-    دارايي هاي ثابت خريداري شده مثل كامپيوتر
2-    دارايي هاي در جريان ساخت پروژه ها
دارايي هاي ثابت خريداري شده در ايران خودرو داراي 7 معين مي باشد:
1-    معين ساختمان و تأسيسات 2- معين ماشين آلات (خطوط) و توليد و دستگاه هاي بزرگ 3- قالبها و ابزار مخصوص 4- ابزار فني (دلر و چكشها) 5- وسائل نقليه 6- اثاثيه و منصوبات 7- وسائل حمل مواد.
دارايي ها داراي سه حساب كنترلي مي باشد كه بر حسب رسيد در اين حسابها قرار مي گيرد:
            كنترل دارايي ثابت
حساب كنترلي         تخصيص نيافته
            سيستم سفارش كار پروژه
در كنترل دارايي هاي ثابت، دارايي هايي يكه از طريق رسيد مستقيم خريداري شده اند در آن قرار مي گيرند. در كنترل تخصيص نيافته كالاهايي كه از طريق رسيد داخلي به خارجي خريداري مي شود.
در سيستم سفارش كار (پروژه ها) هم از طريق رسيد مستقيم ولي در زمان تكميل پروژه ها انجام مي شود.
در قسمت اداره اموال رسيدها به 3 دسته تقسيم مي شوند.
            رسيد مستقيم
رسيد كالا        رسيد كالاهاي داخلي (خريدهاي داخلي)
            رسيد كالاهاي خارجي (خريدهاي خارجي)
نحوه صدور سند دارايي ها و سفارش كار به شرح زير مي باشد:
سند تفصيلي عمومي كه مربوط به دارايي هاي ثابت مي باشد هر رسيد كالا در اين سند منظور مي شود كه حساب دارايي هاي داراي كد 108 مي باشد اما سند تفصيلي سفارش كار فقط رسيد مستقيم در اين سند منظور ميشود.
نحوه ثبت حسابداري اموال:
پس از انجام رسيدگي ها سند حسابداري زده مي شود كه جمع تمام فاكتورهاي اموال خريداري شده بدهكار مي شود و طرف بستانكار اين حساب خزانه داري مي شود كه اگر پيش پرداخت و علي الحساب داشته باشد از قسمت بدهكار آن كم مي شود پس از ثبت اين سند براي پرداخت به خزانه‌داري مي رود كه داراي چهار نسخه مي باشد كه دو نسخه آن به قسمت رئيس حسابداري عمومي داده مي شود و يك نسخه آن به دفترداري و نسخه باقيمانده به همراه اسناد باقيمانده به صنعتي فرستاده مي شود.
                زدن سند روزنامه
اداره دفترداري            نوشتن دفاتر رسمي
                نوشتن معين و تفصيل و گرفتن مغايرات
صورت مغايرات: صورت مغايرت حساب في مابين شركتهاي مختلف را چك مي كند در صورت وجود اشكال يا اشتباه، طرفين جهت رفع اشكال آن با نمايندگان دو شركت در جلسه اي حاضر مي شوند و با يكديگر به توافق مي‌رسند. از قبيل شركتهايي كه با ايران خودرو حساب في ما بين و تحت تابع ايران خودرو هستند مي توان به ساپكو، ايساكو، تام، سازمان گسترش اشاره كرد.
در موارد زير مغايرت در بين حسابها به وجود مي آيد:
1- كالاهاي بين راهي 2- چك بين راهي 3- دريافت يا پرداخت كالاهايي كه به دست انباردار نرسيده باشد 4- اشتباهات حسابداري.
صورت مغايراتي كه ضميمه اين گزارشات شده است، اقلام باز يعني اقلامي كه بين آنها اختلاف وجود دارد به صورت  O كشيده شده است و اين بايد در نهايت با توافق طرفين اصلاح شود و در نهايت دفاتر دو طرف به موازنه برسد، مغايرت ممكن است بين شركت و بانك باشد مانند واريزي شركت (سپرده، بين‌راهي) و بدهي كه در پايان ساعت روز به بانك واريز شده باشد و بانك به تاريخ روز بعد عمل كرده باشد، و يا چك هايي كه براي وصول به بانك ارائه نشده باشد و يا برداشتهاي بانك از حساب موسسه، واريزي بانك به حساب شركت كه اعلاميه بستانكار آن وصول نشده باشد و در صورت مغايرت از طريق دو روش رسيدن از يك مانده به مانده ديگر و يا روش رسيدن به مانده واقعي استفاده مي شود، كه در اين در روش اقلام باز به وسيله مقابله كردن اقلام تثبيت شده در ستون بدهكار دفتر بانك شركت با اقلام ثبت شده در ستون بستانكار صورتحساب مشخص مي شود كه در دو طرف در رفع اين اختلافات با يكديگر همكاري مي كنند.
نوشتن معين و تفضيل
براي شركتهايي كه 50% سهام آنها متعلق به ايران خودرو مي باشد دفاتر معين نگهداري مي شود اما در شركتهايي كه قراردادي مي باشند دفاتر تفصيلي نگهداري مي شود و دو گزارش به نام گزارش 14 و 16 وجود دارد كه گزارش 14 گردش تراز تفضيلي را نشان مي دهد و گزارش 16 مانده و تراز معين را به تفكيك (ريز به ريز) آن را نشان مي دهد و در ايران خودرو يك سيستم SNA وجود دارد كه مهمترين سيستم سازمان اين شركت مي باشد به وسيله اين سيستم اشتباهات رخ داده پيدا مي شوند و بعد از پيدا شدن آنرا اصلاح مي كند.

ادار كل حسابداري صنعتي:
                اداره دفترداري و صدور سند   
                اداره هزينه يابي و سفارش كار
اداره حسابداري صنعتي    اداره انبار
                اداره هزينه يابي
                اداره قيمت تمام شده
1-    اداره صدور سند: هرگونه اسنادي كه بخواهد ثبت بخورد در اين اداره ثبت و در اين دفاتر وارد ميشود
2-    اداره هزينه يابي و سفارش كار: تمام عملياتي كه بصورت غير توليدي مثل ساختمان ها و پروژه هايي كه غيرتوليدي مي باشند. اطلاعات مربوط به سفارش كار هزينه اي در اين قسمت جمع آوري مي شود اين قسمت همچنين اطلاعات هزينه اي يك پروژه را جمع آوري مي كند و قيمت تمام شده يك پروژه را محاسبه مي كند و در نهايت به اداره اموال رابط مي شود.
3-    اداره انبار: جنسي كه از بيرون خريداري مي شود همواره وارد انبار مي‌شود خريد داخلي داراي فرم 42 و خريد خارجي فرم 44 و خريد خارجي يكي و خريد داخلي فلات ناميده مي شود. جنسي كه از بيرون خريداري مي شود بايد رسيد كالا داشته باشد اين فرمها كه به حسابداري انبار مي رود و در آنجا قيمت گذاري مي شود و جنس خريداري شده از طريق كد وارد سيستم انبار مي شود قسمت دريافت فيزيكي كالا جنس را تحويل مي گيرد و در درون سيستم شارژ مي كند و اطلاعات بصورت تعدادي وارد سيستم مي شود و مقدار ريالي آن را نداريم كه بايد حسابداري انبار آن را تعيين كند و به اداره رسيدگي مدارك رابط مي كند و مقدار ريالي از حسابداري عمومي گرفته مي شود و برروي رسيد كالا ثبت مي شود جنس هاي مختلف جمع آوري مي شود و در يك ليست تشكيل و گردآوري مي شوند و انباشت آن در ليست جمع آوري مي شود كه از روي اين ليست مي توان قيمت يك كالا را مشخص كه نرخ ميانگين سال مي‌باشد.
روش انبارداري بصورت ميانگين موزون مي باشد
موجودي آخر دوره
    نرخ ميانگين    واحد    معين    شماره فني    كد جنس    شرح
6    87/1873    NU    210516    1590256    159026    آرميچر دنده

اداره هزينه يابي: كليه هزينه هايي كه در شركت انجام مي گيرد اعم از اداري و تشكيلاتي، توزيع و فروش در اين اداره انباشت مي شود و بر اساس مراكز توليدي به آنها سرشكن مي شود و همچنين تهيه نرخ دستمزد و سربار به اساس مراكز توليدي توسط اين مراكز انجام مي شود به عنوان مثال كارخانه برس تمامي هزينه هاي مربوط به دستمزد را جمع آوري مي كند و بر ساعت كاركرد استاندارد تقسيم مي كند و نرخ دستمزد بدست مي آيد و كليه هزينه‌هاي آب و برق و استهلاك و حقوق سرپرست كليه هزينه هاي سربار جمع مي شوند و بر اساس درصدي از دستمزد آن را محاسبه مي كنند و نرخ سربار بدست مي آيد.
اداره قيمت تمام شده: كليه اقلام پرسي و مونتاژي توليدي در شركت توسط اداره قيمت تمام شده قيمت گذاري مي شود كه احتياج به يك اطلاعات پايه اي دارد كه اين اطلاعات از مهندسي اخذ مي شود.
به عنوان مثال جنسي كه ساخته شده، اطلاعات ريز آن بصورت فرمت زير از مهندسي اخذ مي شود.
كد جنس    شماره فني    شرح جنس    واحد    ميزان مصرف
از طريق ليست انبار نرخ اين كدها مشخص مي شود و بعد براي بدست آوردن دستمزد ميزان زمان مصرفي جهت ساخت آن قطعه در نرخ دستمزد ضرب مي‌شود و مبلغ دستمزد در نرخ سربار ضرب مي شود و سربار بدست مي آيد.

نرخ سربار سالن مربوطه   مبلغ دستمزد = سربار
شمارش موجودي كالاي در جريان ساخت و كالاي ساخته شده، و همچنين قيمت گذاري آنها در پايان سال بعهده اداره قيمت تمام شده است. در شركت ايران خودرو روش ثبت حسابها به صورت استاندارد است در ارزيابي موجودي ها از روش ميانگين موزون استفاده مي شود و در پايان سال دو نوع گزارش تهيه مي شود.

            نيروي انساني
پيمانكاري
            پروژه هاي ايران خودرو
در قسمت پيمانكاري نيروي انساني كه در شركت راستين خدمات اين نوع پيمانكاري انجام مي شود در اين بخش با توجه به نيروي انساني كه قسمتهاي مختلف توليدي و خدماتي ايران خودرو احتياج داشتند و سرپرستان اين قسمتها تقاضاي نيرو مي كردند نيروهاي درخواستي را از بيرون با توجه به مهارتها و قابليت هاي لازم استخدام مي كردند و به بخشهاي مختلف مي‌فرستادند و پنج درصد مبلغ هر قرارداد استخدامي به خود شركت راستين خدمات داده مي شد.
پيمانكاري پروژه هاي ايران خودرو:
اين قسمت از پيمانكاريكه مربوط به قراردادهاي پيمانكاري ايران خودرو مي‌باشد كه شركت ايران خودرو براي ساختن يك ساختمان يا يك سوله جديد آگهي مزايده مي دهد تا شركتهاي مختلف پيمانكاري مبلغهاي خود را پيشنهاد دهند و اراده قراردادهاي ايران خودرو اين پيشنهادها را بررسي مي كند و هر قيمتي كه مناسب بود با آن شركت قرارداد مي بندد و كار را با آن شركت شروع مي كند هر پروژه به سفارش كارهاي مختلفي تقسيم مي شود كه هر سفارش كار بودجه جداگانه اي دارد و از قبل اين بودجه مبلغش مشخص مي‌شود پس از انجام قسمتي از مراحل كار پيمانكار با توجه به اينكه هزينه هايي را انجام داده و احتياج به پول دارد و صورت وضعيتي را تهيه مي كند كه اين صورت وضعيت بر اساس فهرست بها نوشته مي شود و اين فهرست بها فهرستي است كه در آن مبالغ مصوب اجناس معمولاً پايينتر از قيمت بازار مي‌باشد تعيين مي گردد و به دست كارفرما داده مي وشد و صورت وضعيت هاي بعدي نيز فرستاده مي شود تا ميزان بودجه سفارش كار به صفر برسد و بيشتر از بودجه هر سفارش نمي تواند درخواست بكند و مسئول قراردادها براي اينكه پيمانكار ضرر نكند درصدهايي را در نظر مي گيرد مانند سختي كار و غيره… كه به صورت وضعيت اضافه مي شود. صورت وضعيتها را ناظر كارفرما بررسي و تائيد مي كند و قسمت حسابداري كارفرما مي فرستد كه حسابداري به اتكاي اين تأئيد فقط اعمال جمع و ضرب و ميزان درصدها را كنترل مي كند در هنگام اجراي پروژه به قسمت اداره اموال و دارايي اطلاع داده مي شود كه اين پروژه در آينده به دارايي تبديل مي شود.
نتيجه گيري از مدت فعاليت در ايران خودرو:
نتيجه گيري من اين است كه شركت هاي بزرگ مانند ايران خودرو كه فعاليت گسترده اي دارند و ميزان توليدات و قراردادهايي كه با شركت هاي مختلف مي‌بندد بسيار بالا است. بنابراين قسمت مالي اين گونه شركتها نمي تواند محدود به فعاليت تعداد خاصي از افراد باشد و هر فردي عهده دار چندين وظيفه باشد بنابراين هر فرد در شركت ايران خودرو داراي يك وظيفه مي باشد و اين افراد در بخشهاي مختلف توسط يك سرپرست كنترل مي شود.
اين تقسيم بندي سازمان مالي سبب مي شود كه كارها و وظايف به دقت و با كيفيت بالا انجام شود و هر فرد مسئوليت خود را مي داند و تداخل وظايف و مسئوليت به وجود نمي آيد. در شركت ايران خودرو به خاطر همين گستردگي فعاليت بر خلاف شركتهاي ديگر كه داراي فصل خاص حسابرسي مي باشند در تمامي سال حسابرسان وضعيت مالي شركت را كنترل و رسيدگي مي كنند.
در پايان سازمان مالي ايران خودرو نقش حياتي را در اين شركت ايفا مي كند كه پايه همة تصميمات و اقدامات مديران مي باشد.
 
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان