میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گزارش کارآموزی چاهها و سپتيك تانكها


کد محصول : 1000977 نوع فایل : word تعداد صفحات : 40 صفحه قیمت محصول : 5000 تومان تعداد بازدید 951

فهرست مطالب و صفحات نخست


 سپتيك تانكها


سپتيك تانكها مخازن بدون نشتي هستند كه فاضلاب را در خود نگهداري كرده و موجب تجزيه آنها بوسيله باكتريها مي شوند.
سپتيك تانكها بر خلاف چاهها بر رو ي فاضلاب عمل كرده و وسايل بهداشتي تري براي دفع فاضلاب محسوب مي شوند. ساختمان و نصب سپتيك تانكها را بايستي با توجه به مقررات شهري انجام داد.
فاضلاب از طريق مجراي خروجي از منزل به سپتيك تانك داخل مي شود در تانك مواد سنگين تر به ته آن نشست كرده و در آنجا تحت عمل باكتريها بحالت مايع در مي آيند. مايعات از سپتيك تانكها خارج شده و از طريق مقسم ها به ناطقه تخليه يا گودال جذب وارد مي شوند در اين جا فاضلاب جذب زمين مي شوند.
طرز ساختن سپتيك تانكها:
سپتيك تانكها طوري ساخته مي شوند كه داراي يك ورودي و يك خروجي هستند محل نصب خروجي هميشه پائين تر از ورودي است تا از برگشتن فاضلاب بداخل جلوگيري بعمل آيد . براي نظافت تناوبي تانك دريجه بر روي آن تعبيه شده است.
بعضي از عواملي را كه بايستي در نصب يك سپتيك تانك و ساختن منطقه تخليه در نظر داشت عبارتند از:
1-مقدار فاضلاب كه بايستني دفع شود.
2-خصوصيات زمين محل از نظر جذب آب .
3-شيب زمين براي ساختن و نصب سپتيك تانكها توصيه مي شود به افراد يا موسساتي مراجعه كنيم كه در اين امر تخصص داشته و به مقررات شهري مربوط به اين مورد آشنايي داشته باشند.
لوله ها و اتصالات :
براي سيستم هاي آبرساني و فاضلاب منازل لوله هاي گوناگون و در كيفيت ها مختلفي وجود دارند و هر يك از اين انواع مزايا و نواقص خاص خود را داراست.
براي انتخاب بهترين لوله ،آشنايي با انواع مختلف آن و هم چنين اتصالات و رابط هاي مختلف ضروري مي باشد در لوله كشي منازل از چندين نوع لوله استفاده مي شوند كه در اين نوع عبارتند از:لوله چدني –لوله برنجي و فولادي-لوله مسي-لوله پلاستيكي.
لوله چدني:
از لوله چدني معمولا در سيستم فاضلاب منزل در محل مجراي اصلي و لوله هوا گير اصلي استفاده مي شود اين نوع لوله گاهي در خطوط افقي فاضلاب نيز بكار برده مي شوند.
لوله چدني از آنجا كه دوام فوق العاده زيادي را داراست براي لوله كشي در زير زمين بسيار مناسب است اما بهرحال خيلي سنگين بوده و نصب آن نيز وقت گير است.
سيستم هاي تخليه يا فاضلاب :
سيستم فاضلاب منزل ،آب آلوده و مصرفي را از خانه دور ساخته و آنرا در فاضلاب عمومي يا چاه و يا سپتيك تانك خصوصي منزل تخليه             مي كند.جريان فاضلاب صرفا بعلت فشار ناشي از ثقل زمين يا وزن آب صورت مي گيرد.
سيستم فاضلاب از سيستم آب رساني كاملا جدا است تا از آلودگي آب تازه شما جلوگيري بعمل آيد اما بهر صورت مواردي هستند كه احتمال آلودگي در آنها وجود دارد . اين موارد به ارتباط بيني موسوم بوده و در فوق شرح داده شده اند.
در سيستم فاضلاب خانه ،آب و كثافات از محل وسايل مصرفي و آبريزگاه ها و از طريق لوله هاي فاضلاب فرعي بطرف لوله اصلي فاضلاب حركت مي كنند. لوله اصلي فاضلاب به مجراي تخليه متصل مي شود كه فاضلاب از طريق آن خانه را ترك مي كند. دريچه هاي درب داراي (سه راهي درب دار) هستند كه معمولا در يكطرف هر خط افقي فاضلاب وجود دارند از محل اين راه بازكن ها مي توان در مواقع بند شدن فاضلاب به باز كردن آن مبادرت نمود.
هر وسيله مصرف آب به يك لوله هوا گيري وصل شده است كه اين به نوبه خود به يك هوا گير پشت بام متصل است هواگير اصلي خود ادامه قسمت بالاي لوله فاضلاب اصلي است و بهمه توالت هاي خانه متصل مي باشد . هوا گير هاي به وسايل مصرف آب ديگر وصل هستند .هوا گير ها گازهاي فاضلاب را خارج ساخته و موجب مي گردند كه سيستم تخليه منزل فشاري معادل فشار فضاي آزاد داشته باشد.
براي جلوگيري از خروج يا تخليه آب از تله ها يا سيفونهاي آبي مربوط به وسايل مصرف آب فشار لوله هاي فاضلاب بايستي با فشار هواي آزاد برابر باشد. آبيكه كه در هر كدام از اين تله ها وجود دارد موجب انسداد مسير فاضلاب شده و از عبور گاز فاضلاب يا باكتريها به داخل خانه جلوگيري     مي كند.
چاهها و سپتيك تانكها :
چاهها و سپتيك تانكها جزو سيستم خاي دفع كثافات خصوصي منازل محسوب مي شوند و از آنها در منازلي استفاده مي شوند كه به سيستم فاضلاب عمومي متصل نيستند.
چاهها چيزي جز مخزني براي فاضلاب خام منازل نيستند و طبعا در آنها هيچگونه پيش بيني خاصي براي تجزيه فاضلاب نشده است و در چاهها فاضلاب صرفا به زمين هاي اطراف نفوذ كرده و دفع مي شود.
چاهها جز سيستم هاي غير بهداشتي محسوب مي شوند زيرا فاقد هر گونه وسيله تجزيه فاضلاب هستند وقتي اين چاهها در مجاوري يك منبع آب قرار گرفته باشند ،احتمال آلودگي منبع وجود خواهد داشت.
در صورتيكه منزل شما به چاه فاضلاب مجهز باشد است آنرا زود به زود تخليه كنيد . براي تجزيه و جذب بهتر فاضلاب مواد مايع كننده تجاري خاصي وجود دارند كه مي توان آنها را خريداري نموده و بداخل چاه ريخت.
لوله چدني در دو نوع سبك و سنگين وجود دادرد. اين لوله ها بدو نوع ساخته مي شوند.

1-طوقه دار 2-بي طوقه
 لوله چدني طوقه دار را مي توان له صورت يك سر طوقه ابي يا دو سر طوقه اي خريداري كرد .چنانچه لوله دو سر طوقه اي در دسترس بوده و خريداري شود براي طول هاي كوتاه مفيد خواهد بود زيرا وقتي اين لوله به دو قسمت بريده شود هر دو قسمت يك سر طوقه دار يا گشاد را خواهند داشت.
لوله چدني طوقه دار يا بي طوقه معمولا در دو قطر 5تا10 سانتي متري و طولهاي 5/1 متر تا سه متر وجود دارد براي لوله هاي چدني طوقه دار    رابطه ها و اتصالات زير وجود دارند.
1-زانويي 90درجه 2- سه راهي با دهانه هاي هم قطر كه از آن براي اتصال سه لوله يا دولوله ويك درپوش راه بازكني استفاده مي شود .3-دو راهي Y شكل كه از آن براي اتصال سه لوله يا دو لوله همراه با يك در پوش راه باز كني استفاده مي شود .4- سه راهي با يك دهانه باريك كه براي ارتباط لوله هاي فرعي فاضلاب به لوله  هاي اصلي فاضلاب به كار مي رود .
براي لوله هاي چدني بي طوقه رابط ها و اتصالات زير وجود دارند.
5- زانوئي 90 درجه 6-زانوئي 45 درجه 7- سه راهي با دهانه هاي هم قطر كه براي اتصال سه لوله و يا اتصال سه لوله و يك درپوش راه باز كني به كار مي رود .8- دو راهي Y شكل كه براي اتصال سه لوله و يه اتصال سه لوله و يك درپوش راه باز كني به كار مي رود.

لوله مسي:
لوله مسي در هر دو قسمت آب رساني و فاضلاب منزل قابل استفاده است . دوام لوله مسي از لوله هاي برنجي و يا فو.لادي بيشتر بوده و در برابر عوامل خورنده مقاوم مي باشد وهمچنين مار با آن بسيارآسانتر است.
از لوله مسي در آبرساني منزل غالباً به هر دو منظور تامين آب سرد وگرم وهمچنين خطوط منشعب به نقاط مصرف استفاده مي شود.در سيستم فاضلاب مي توان از لوله مسي درلوله اصلي فاضلاب، لوله هاي افقي ولوله هاي هواگيراستفاده نمود.
لوله مسي در انواع سخت ونرم يا قابل انعطاف وجود دارد.
لوله مسي سخت در سه ضخامت وجود دارد1-نوعM-جدار نازك          2-نوعLجدار متوسط3-نوعKجدار ضخيم
لوله مسي نرم در دو ضخامت وجود دارد :1-نوعLجدار متوسط             2-نوعKجدار ضخيم
لوله هاي سخت ونرم هردو در قطرهاي3/8تا3اينچ وجود دارند.براي لوله سخت از رابطها واتصالات لحيم شدني استفاده مي شود.
براي لوله نرم مي توان از رابطهاي لحيم شونده  يا انواع فشاري(مهره،ماسوره،ممك وغيره)يا لب برگشته استفاده نمود.
براي لوله هاي مسي سخت ولوله هاي مسي نرم رابط هاي لحيم شونده ذيل قابل استفاده اند.
5- سه راهي با ورودي اضافي در پهلوي كه براي اتصال سه لوله هم هم قط با يك لوله با قطر باريكتر به كار مي رود.
2-زانويي 90درجه6-ادابتور لوله چدني كه براي اتصال لوله مسي به لوله چدني به كار ميرود.
3-زانويي 45درجه7-ادابتورلوله فولادي كه براي اتصال لوله مسي به لوله چدني به كار ميرود.
4-دوراهي Yشكل 45درجه كه از آن براي اتصال سه لوله يا اتصال دو لوله ويك راه باز كني استفاده مي شود
8-فلانچ كه براي اتصال توالت فرنگي به سيستم فاضلاب به كار مي رود       1-سه راهي كه براي اتصال سه لوله به كار مي رود.

 براي لوله هاي مسي نرم مي توان از رابطهاي لبه برگشته و فشاري ذيل استفاده كرد.
1-سه راهي براي اتصال سه لوله بهم2-زانويي90درجه3-ادابتور نر4-ادابتور ماده كه براي اتصال لوله مسي به لوله فولادي به كار مي روند5-مهره ماسوره يك رابط سه تكه مخصوص است كه از آن براي ارتباط دولوله استفاده      مي شود. مهره ماسوره براي ارتباط لوله هايي به كار مي رود كه احتياج به باز وبست كردن متناوب آنها داريم.براي مثال مي توان نقطه اتصال لوله ويا ساير وسايل آبي ديگري را ذكر نمود.
درهنگام تعويض يك لوله ويا افزودن يك انشعاب جديد بايستي از مهره ماسوره  در محل استفاده شود بكمك اين رابطها ميتوان قسمتي از يك لوله را بدون باز كردن تمام لوله هاي ديگر از محل خارج ساخت.

تعيين محل مسدود لوله فاضلاب:

در هر نقطه از سيستم فاضلاب منزل احتمال انسداد يا بستگي وجود دارد.
براي تعيين محل اين انسداد از نقطه وقوع آن در خط فاضلاب  اصلي يا فاضلاب يك وسيله مصرف خاص مي توان آزمايش ساده اي را انجام دهيد. روش باز كردن گير در سيستم اصلي فاضلاب با رفع گير درفاضلاب يك نقطه مصرف تفاوت دارد از اين رو تعيين محل گير حائز اهميت است.
1-شير آب رادر محل همه دستشويي ها ،ظرفشوييها،وانهاو دوشها باز كنيد واز تخليه آب بوسيله لوله فاضلاب هر يك از اين  وسايل اطمينان حاصل نماييد.
در صورتيكه آب از بيش از دو يا چند نقطه مصرف تخليه نشود گير يا راهبندان در محل خط اصلي فاضلاب است .در اين صورت به قسمت زير كه مربوط به باز كردن خط اصلي فاضلاب مي باشد  مراجعه مي نماييم .
اگر آب تنها از يك نقطه مصرف تخليه نمي شودگير در محل فاضلاب خاص آن وسيله است كه بصورت زير عمل مي كنيم.

باز كردن فاضلاب نقاط مصرف:
 هر نقطه مصرف آب در منزل شما داراي يك فاضلاب مخصوص به خود است كه آنرا به فاضلاب اصلي مرتبط مي سازد .گرفتگي مجرا مي تواند در هر قسمتي از فاضلاب اتفاق بيفتد براي رفع گرفتگي كار را با پاك كردن مسدود كننده 1-از صافي شروع مي كنيم.
اگر دستشويي يا هر نقطه مصرف آب ديگر شما به مسدود كننده جريان آب مجهز باشد به مبحث پاك كردن صافي شروع كنيد.
باز كردن مجراي فاضلاب اصلي تعيين محل انسداد:
سيستم فاضلاب اصلي منزل شما داراي يك يا چند نقطه راه باز كن است كه از آنجا مي توان به فاضلاب دسترسي پيدا كرده و گير آنرا رفع نمود.
براي تعيين تعداد نقاط را باز كن 1-سيستم فاضلاب را بازرسي مي كنيم .اگر فاضلاب تنها داراي يك راه باز كن است كار را بايستي از آن نقطه شروع كرد.
اگر فاضلاب منزل داراي 2 يا چند راه باز كن باشد براي آنكه بدانيم از كدام يك از اين نقاط بايستي به رفع گرفتگي مبادرت نمايد لازمست ابتدا محل گرفتگي را تعيين مي كنيم.
براي تعيين محل گرفتگي از راه بازكن نزديك به فاضلاب خروجي ساختمان شروع بكار مي كنيم.
1-يك سطل را در زير در پوش راه باز كن قرار مي دهيم و به كمك يك آچار در پوش را شل مي كنيم . اگر از اطراف در پوش آب بخارج نشت كرد گير گير بين اين نقطه و مجراي فاضلاب خروجي ساختمان واقع است.
در اين صورت محل مسدود را از دريچه باز ديد به بالا را چك مي كنيم.
اگر از اطراف در پوش آب بيرون نزد در پوش را محكم كرده و مرحله 1 را از محل در پوش راه باز كن بعدي كه به نقاط مصرف نزديك است تكرار         مي كنيم.

استفاده از شيلنگ :
1-سطحي را در زير در پوش قرار مي دهيم و به كمك يك آچار در پوش را باز مي كنيم صبر كرده كه همه آب از محل در پوش خارج شود.
2-شيلنگ را آنقدر بداخل سوراخ فرو مي كنيم تا محل گرفتگي احساس شود.
3-در اطراف محل دخول شيلنگ چند تكه پارچه خيش را طوري قرار      مي دهيد كه سوراخ بكلي بسته شود.
4-در حاليكه شيلنگ را بداخل فشار مي دهيد آب را كمي باز كنيد وقتي گير شروع بحركت نمود فشار آب را بيشتر كنيد . در صورتيكه گير مرتفع نشد آب را مي بنديم شيلنگ را خارج ساخته و به مرحله دوم كه به نحوه رفع گير بوسيله لوله باز كن دستي مربوط مي شود مورد بحث قرار مي دهيم.
5-پس از رفع گير شيلنگ را له عقب و جلو حركت داده تا همه فضولات از جداره لوله كنده شده و شسته شود.
6-آب را بسته و شيلنگ را از فاضلاب خارج مي كنيم.

استفاده از لوله باز كن برقي:
در صورتيكه نتوانم گرفتگي مجراي خارجي فاضلاب را به كمك شيلنگ يا لوله باز كن مرتفع كنيد احتمال دارد كه گرفتگي بوسيله يك عامل عادي مثلا ريشه درختان بوجود آمده باشد.
براي برطرف نمودن اين گونه گرفتگي هاي بزرگ به يك لوله باز كن برقي احتياج مي باشد كه آنرا يا مي توان كرايه كرد يا مي توان از بازار خريداري نمود.
لوله باز كن برقي تشكيل يافته از يك تيغه قابل انعطاف با دندانه هاي تيز كه قادرند ريشه درختان را ببرند.
وقتي يك لوله باز كن خريداري مي شد بايد مواظب باشيم كه دستور كار همراه داشته باشد.
پياده و سواره كردن توالت هاي ديواري:
ابزار مورد نياز جهت اين كار
1-كاردك
2-آچار فرانسه
3-واشر فلانچي
4-واشر لوله آب
5-ابر يا پارچه

پياده كردن توالت ديواري:
1-آب را مي بنديم.
2-دري را از روي مخزن برداشته و آنرا بدقت در جاي امني قرار مي دهيم.
3-سيفون را مي كشيم ،به كمك يك ابر آب مخزن و كاسه را خشك       مي كنيم.
4-مهره ها و واشر ها را باز كرده درپوش و نشيمنگاه را بر مي داريم.
5-دو مهره قفلي كه دارنده شل كرده و لوله آب را باز مي كنيم.
6-در پوش ها را بدقت بر مي داريم.
7-در حاليكه توالت را نگهداشته ايم مهره ها و واشر ها را با آچار باز         مي كنيم. توالت را از روي ديوار دور ساخته و آنرا در محلي امن قرار         مي دهيم.

نصب توالت ديواري:

1-به كمك كاردك واشر كهنه را از فلانج مي كنيم .
2-اگر قصد نصب توالت قبلي را داشته باشيم واشر كهنه را از سوراخ         مي كنيم.
3-واشر را بروي سوراخ فلانج قرار مي دهيم و آنرا با فشار در محل خود نصب مي كنيم.
4-توالت را بدقت بر روي پيچ هايي كه باز كردايم قرار مي دهيم.مهره ها و واشر ها را با آچار محكم مي كنيم. مهره ها بيش از حد لازم سفت نمي كنيم و كلاهك ها را بر روي مهره ها نصب مي كنيم.
5-لوله را در محل استقرار خود خود قرار داده.
6-در حاليكه لوله را در اين محل نگهداشته دو مهره قفلي را با آچار سفت خواهيم كرد. نشيمنگاه و در پوش را نصب كرده و واشر ها و مهره ها را     مي بنديم.
دفع آبهاي سطحي

دفع آبهاي سطحي از محوطه و حياط ساختمانها و نيز دفع آب باراي پشت بام ها بوسيله ناودان نيز بخشي ديگر از مباحث مربوط به فاضلاب را تشكيل مي دهد.
در طرح ناودانها و انتخاب محل آنها بايد دقت كافي بعمل آورد و بخصوص شكل ومحل ناودانهاي روكار با نماي ساختمان مناسب باشد.
انواع ناودانهاي رايج در ايران
1-ناودانهاي شره اي
2-ناودانهاي توكار

هدايت آب ناودانها و آبهاي سطحي
آب ناودانهاي پشت بام پس از دفع به شبكه آبهاي سطحي شهر وارد         مي شود. در شهرهاي ايران كه شبكه فاضلاب براي آب باران وجود ندارد آبه هاي سطحي حاصل از بارندگي و ناودانها به دو طريق دفع مي گردد.

الف)بوسيله چاه:
پس آب پشت بام و كفشورهاي حياط و محوطه ها بداخل چاهها منتقل و با نفوذ به زمين دفع مي شود معمولا ناودانهاي توكار نيز بدين ترتيب دفع    مي شود.
ب)بوسيله هدايت آنها به جوي هاي كنار كوچه و خيابانها:
معمولا در اغلب شهرهاي ايران جهت جمع آوري آبهاي سطحي پيش بيني شده و از كانالهاي رو باز استفاده مي شود.
بايد توجه داشت كه ناودانهاي داخلي يا خارجي به لوله فاضلاب متصل نشوند.لوله هاي ناودان كه انتهاي آنها به پشت بام ختم مي گردد، مي توانند به چاه فاضلاب وصل شود و نيازي به سيفون ندارد و به چاه حالت تهويه    مي دهد ولي اتصال كفشورها و كف خوابهاي بالكن و ترانس ها و كفشورهاي محوطه و حياط نبايد بدون سيفون انجام گيرد، زيرا در اين حالت بوي چاه و گازهاي درون آن به بيرون نفوذ خواهد نمود.
ممكن است بعلت حرارت،آب كف خوابها محوطه در فواصل بارندگيها خشك شود،پس بهتر است براي دفع آبهاي سطحي چاه جداگانه حفر شودويا اينكه چاه ناودانها وكف خواب محوطه يكي گردد . البته درشهرهايي كه داراي شبكه فاضلاب درهم مي باشند اجباراً كليه آبهاي سطحي جمع آوري شده وبه شبكه پس از خروج از ساختمان به لوله فاضلاب ساختمان وصل شده وبه شبكه شهر منتهي مي گردد.
نكات لازم در انتخاب كف خوابهاي محوطه وناودانها
1-قطر هيچ ناوداني نبايد از 3اينچ كمتر باشد براي تراسها وبالكنهاي كوچك ناوداني به قطر 2 اينچ بكار مي برند.
2-جنس ناودانها بايستي مقاوم بوده (در برابر حركات ساختمان تغيير شكل ندهد).
3-جنس و قطر ناودانها و اتصالات آن در سر تا سر مسير بايد يكسان باشد.
4- جنس كف خوابهاي محوطه بايستي از چدن بوده و در مقابل حركت ماشين آلات استحكام كافي داشته باشد .
5-در زير كف خوابهاي محوطه بمنظور عدم دخول ماسه و آشغال به شبكه بايستي حوضچه ماسه گير با توري تعبيه گردد. اين حوضچه بايد قابل تميز شدن باشد و چنانچه سيفون نصب شود بايد قابل دسترسي و تميز كاري باشد. ابعاد توري حداقل دو برابر قطر كف خواب باشد.
6-در صورتيكه كف خوابي مجهز به شترگلو باشد اجباراً بهتر است به منظور تامين آن سيفون ،فاضلاب بيشتري مثل فاضلاب سرزير ها و يا آن يخدان و يا يخچال و غيره را به آن هدايت نمود تا خشك نشود.
7-سيفون ها و لوله هاي محوطه را بايد در عمقي از خاك قرار داد كه از خطر يخ زدگي محفوظ باشند.

محاسبه ناودانها و كفشورها:
منظور از محاسبه ناودانها و كفشورها انتخاب قطر مناسب براي تخليه آبهاي پشت بام و حياط و محوطه و غيره مي باشد. بطور كلي در اين قسمت از لوله كشي دو نوع لوله خواهيم داشت كه عبارتند از لوله هاي قائم يا ناودانها و لوله هاي افقي منتهي به كفشورها.
 
لوله هاي قائم يا ناودانها:
بازاء هر 75 تا 250 فوت مربع سطح پشت بام يك اينچ مربع سطح مقطع ناودان در نظر مي گيرند به بستگي به شدت بارندگي دارد. مقدار مطلوب 150 فوت مربع براي هر اينچ مربع سطح ناودان مي باشد.
جداول موجود در بعضي از كتابها بر اساس مطالعات و تجربيات بدست آمده انواع ناودانها با مقاطع مختلف تهيه گردده است . به توسط اين جداول       مي توان با در دست داشتن سطح پشت بام قطر ناودان مربوط را انتخاب نمود . براي اينكه شيب پشت بام زياد شود و بار زيادي ايجاد ننمايد بهتر است فاصله دو ناودان را كمتر از 75 فوت در نظر بگيريم . قطر سر ناودان را برابر قطر خود ناودان انتخاب مي نمائيم.
جداول اندازه ناودانهاي آب باران بر اساس 150 فوت مربع مساحت پشت بام براي هر اينچ مربع مساحت ناودان قطر مجاري آب باران Gutters به عوامل زير بستگي دارد.
شيب پشت بام ، تعداد و فاصله ناودانها ،نوع مقطع مجزا ، بهترين شكل مقطع براي مجاري آب باران نيم دايره است.
اين مجرا دور سطح شيبدار كشيده مي شود و در مجاري با شكل مقطع ديگر عمق آن حداقل 2/1 عرض و حداكثر 4/3 آن مي باشد.

در انتخاب قطر مجاري و قطر ناودانهاي متصل نكات زير بايد رعايت شود:
1-اگر فاصله ناودانها از يكديگر 50 فوت و يا كمتر باشد، قطر مجراي آبرو و ناودان بايد يكي باشد و در ضمن نبايد كمتر از 4 اينچ گردد.
2-اگر فاصله ناودانها بيشتر از 50 فوت باشد براي هر 20 فوت فاصله اضافه در پشت بام هاي غير مسطح يك اينچ و در پشت بام هاي مسطح براي هر 20 فوت اضافه يك اينچ به قطر لوله ناودان بايد اضافه شود.
3-در ساختمانهاي مسكوني اگر ناودان مدور باشد قطر آنرا 3 تا 4 اينچ و اگر مستطيلي باشد ابعاد آنرا 3*2 يا 4*2 انتخاب مي كنيم ،و براي آبروهاي باران با مقطع نيم دايره قطر 5 اينچ مناسب مي باشد.
هر 40 فوت        ناودان        مجراي آبرو        فاصله دو پشت بام
    =            4             6             50ft
    =            5             7            50-70ft
                5            8            70-100ft
 تذكر:
1-قطر ناودانهاي دايره اي نبايد از 3 اينچ كمتر باشد.
2-ابعاد ناودانهاي مستطيلي نبايد از 2  1/4 *1 ¾ كوچكتر باشد (معمولا 2 اينچ مربع).
3-عرض مجراي آبروي باران Gutter‌ نبايد كمتر از 4 باشد.
4-شيب مجراي آبرو باران بايد از 1 اينچ در 16ft كمتر نباشد.
5-دور تا دور مجراي ناودان را ديوار جان پناه مي كشيم ديوار از سرريز شدن پشت بام به علت گرفتگي مجراي ناودان جلوگيري مي نمايد.
6-تمام دريچه ها بايد به تور سيمي (شبكه) يا صافي مجهز باشد.

تهويه وسايل بهداشتي و فاضلاب ساختمان
عمل تهويه در سيستم فاضلاب ساختمان به منظور دفع بوهاي نامطلوب و نيز متعادل نمودن فشار هواي داخل فاضلاب با فشار محل مي باشد و داراي محاسن زير است.
1-مانع ازبين رفتن آب بندي سيفونها مي شود.
2-جلوگيري از تاُخيردر تخليه فاضلاب مي نمايد.
3-جلوگيري از فرسودگي لوله ها مي نمايد.
در پاره اي از موارد نامناسب بودن نوع تهويه ويا  عدم تهويه مشكلات اساسي در سيستم بوجود مي آورد كه اهم آن به شرح زير مي باشد.
1-سيفوناژ خودبخودي:
اگر وسايل بهداشتي لوله تهويه نداشته باشند و تخليه فاضلاب با مقطع پر و سريع انجام شود در اثر عدم تعادل فشار آب سيفون خالي مي گردد. در سيستم تهويه اين مورد به ندرت پيش مي آيد و سازندگان سعي مي كنند حجم سيفونها را زياد كرد و قطر آنها را بيشتر از قطر لوله هاي ورود و خروج به سيفون در نظر بگيرند.

2-سيفوناژ غير مستقيم:
علاوه بر سيفوناژ فوق كه در اثر عدم تهويه به وجود مي آيد و به طريق زير نيز ممكن است كه آبندي سيفونها از بين برود.
الف: سيفوناژ در اثر تخليه فاضلاب وسيله بهداشتي طبقه بالا و در نتيجه مكيدن آب سيفون طبقه پائين دراثر عبور سريع از لوله قائم مشترك آنها.
ب: فشار برگشت:در اثر مسدود شدن لوله و ايجاد فشار اضافه در لوله.
ج: تبخير: در اثر عدم استفاده طولاني از وسيله بهداشتي
د: مكش لوله هاي موئين: موجب از بين رفتن آب بندي سيفون مي شود.
هـ: اثر باد: در اثر وزش باد آب بندي سيفونها از بين مي برد و براي جلوگيري از اين پيشامد هواكش پشت بام را از محلهايي كه در معرض باد شديد قرار دارد دور نگهداشت.
و: تاخير در تخليه سيستم فاضلاب و ايجاد فشار اضافي در اثر تهويه مناسب آب بندي سيفونها را از بين مي برد.
ي: خراب شدن لوله ها و اتصالات در اثر گازها و اسيدهاي حاصل از تجزيه فاضلاب.
3-انواع تهويه :
بهترين طريقه تهويه آنست كه هر وسيله بهداشتي بطور جداگانه تهويه گردد، ليكن اين روش هزينه زيادي در بر دارد ؤ لذا براي حصول به يك تهويه مناسب ، حداقل هزينه روشهاي مختلف متداول است . لوله هاي هواكش عموماً دو نوع هستند:
I : لوله هايي كه براي تهويه وسايل بهداشتي بكار مي رود.
II : لوله هايي كه جهت تعديل فشار بكار مي رود.
 
    چرا آموزش گرما براي ما جالب است ؟
نگاهي به رشد جمعيت نشان مي دهد كه آهنگ ازدياد جمعيت در طي هزاران سال به كندي صورت مي گيرد, حال آنكه از سالهاي 1750 به بعد بر شماره افراد بشر به سرعت افزوده مي شود . اين افزايش ناشي از تاثيري است كه علم و صنعت بر سرنوشت آدمي گذاشته است . قرن هيجدهم دوره انقلاب صنعتي بوده . علوم طبيعي كه وارد عصر تجدد شده بود , اثرات خود را بر زندگي انسان ظاهر مي نمود . پيشرفتهاي پزشكي عمرها را دراز كرد و در نتيجه بر تعداد مردم افزود . تكنيك امكان داد, تا براي جمعيت به سرعت روز افزون مواد خوردني و پوشيدني تهيه شود. يكي از ثمرات مهم اين پيشرفت ساختمان ماشيهاي پر قدرت بخار بود كه تحقيق يافت. اين نوع ماشينها در سالهاي 1370 ابتدا در انگلستان ساخته شد به اين منظور كه آبهاي رخنه كرده را با پمپ از معادن خارج كنند. اين ماشينهاي پر سرو صدا در ابتداي امر طبعاً مقداري هنگفت جسته و سنگ مي بلعيده كه براي تهيه آن باز نيروهاي انساني مي بايست به كار رود . در آن هنگام جسته و گريخته اين سئوال پيش مي آيد كه : آيا ساختن ماشين بخار مي تواند در امر اقتصاد عملي و مقرون به صرفه باشد ؟چون همان طور كه در مورد اين ((ماشينهاي جهنمي )) مزاح مي كرده اند براي جا دادن اين ماشينها نخست لازم بود كه محوطه اي را بكنند و سپس تازه كار حفاريهاي اصلي را آغاز كنند . مختصر اينكه بالا بردن كيفيت ماشينهاي مزبور يك مسئله حاد و فوري روز شده بود  جيمز وات انگليسي موفق شد در اين راه قدمي قاطع بردارد. وي در سال 1769 ماشين بخاري ساخت كه براي نخستين بار حقيقتاً يك ماشين پرقدرت بود . اين ماشين در ازاي هر تن زغال كه مصرف مي كرد پنچ برابر ماشينهاي قبلي كار انجام مي داد . عصر ماشين طلوع كرده بود به دنبال اين طلوع فكر و سرعت صنعتي كردن بر اهميت ماشين بخار افزود و وجود اين نوع ماشينها را براي امر اقتصاد يك عامل حياتي ساخت . بازده كارها براثر اختراعات جديد همواره بيشتر مي شد و رفته رفته اين سئوال پيش مي آمد كه : اين بهتر كردن ها سرانجام به كجا خواهد كشيد  آيا به مرزي مي رسد كه گذشتن از آن , به علت طبيعت چيزها , غير ممكن گردد ؟ اما پيش از آنكه به پاسخ اين سئوال برسند لازم بود كه بسياري ازمسائل مبهم فيزيكي را روشن نمايند: گرما چيست ؟ گرما را چگونه مي توان اندازه گرفت  ارتباط گرما با انرژي به چه صورت است ؟ پاسخ اين پرسشها در طور قرن نوزده داده شد . آموزش گرما , تقريباً همزمان با آموزش الكتريسيته , تا آن وقت رشد يافته و يك بخش مهم علم فيزيك شده بود . وليكن علم شيمي هم به نوبه خود پيشرفت كرده بود و اتم را از حالت افسانه اي بيرون مي آورد و به صورت يك واقعيت علمي مي نمود . اينك از پديده هاي طبيعت يك منظره جديد به چشم مي خورد . وليكن در اين ميان معلوم شد كه گرما را نمي توان از طريق كار متناوب ماشينها يكسره به كار مبدل كرد چه انكه بخشي از اين گرما به صورت ((اتلاف )) الزاماً به محيط تحويل مي شود . در واقع بر اثر همين اتلاف گرما است كه ميزان انرژي مصرفي امروزه بسيار بالاست و با موانع بي شمار مواجه است . پايه هاي فني نيروگاه هاي جديد نيز بر آموزش گرما نهاده شده است . خواه نيروگاههاي سوختي و خواه نيروگاههاي اتمي كه تا چند سال آينده بخشي از انرژي مصرفي را بايد تامين كنند , هر دو نوع با ماشينهاي نيرو عمل مي كنند , و كارشان تماماً بر اساس قوانين آموزش گرما صورت مي گيرد . بدون اطلاع از پايه هاي آموزش گرما امكان ندار كه بتوان به مشكلات انرژي عصر حاضر پي برد .
1-جنبش گرمايي مولكول ها
ما تا كنون فقط به ساختمان ماده پرداختيم . اما وارد اين موضوع نشديم كه در فرايند گرم شدن يك جسم چه اتفاقي در جسم روي مي دهد و وجه تمايز بين يك جسم سرد و جسم گرم چيست ؟ پاسخ اين پرسشها را به كمك ميكروسكوپهاي الكتروني اختراع شده امروزي به آساني مي توان داد همين قدر كافي است كه يك قطعه بلور را كه تصوير اتماهايش زير ميكروسكوپ ميليونها بار بزرگ مي شوند گرم بكنيم و زير ميكرسكوپ قرار بدهيم در اين صورت مي بينيم كه لرزشهاي خفيف تصاوير اتمي شدت       مي يابد و هر قدر بلور گرم تر شود بر شدت اين لرزشها نيز افزوده خواهد شد به اين ترتيب اتمهاي بلور بر اثرگرما حركات بي قاعده و نا منظم از خود ظاهر مي سازند بنابراين لرزشهاي تصاوير اتمي بر صفحه ميكروسكوپ از نقص دستگاه ناشي نمي شود بلكه از يك پديده اساسي سر چشمه مي گيرد و معرف (( جنبش گرمايي )) اتما و مولكول ها است . اين حركات را به ويژه در مايعات به روشني مي توان مشاهده كرد . مثلاً اگر چند قطره مركب را در آب بريزيم حتي با كمك يك ميكروسكوپ عادي نيز مي توانيم حركات بي قاعده ذرات سياه و معلق مركب را در آب مشاده كنيم . اين پديده كه (( حركت براوني )) خوانده ميشود , 150 سال پيش توسط رابرت برون گياه شناس انگليسي به هنگام آزمايش ميكروسكوپي هاگها و نطفه ها كشف شد .شناسايي علت اين قسم حركات مدتها به طول انجاميد و كليه توجيهاتي كه قبلاً در اين خصوص داده مي شد اقناع كننده نبود . ابتدا در قرن ما معلوم شد كه در اينجا مسئله برسر جنبش گرمايي مولكولهاي مايعات است . در همان حال كه مولكول هاي آب ضربه هاي بي قاعده بر ذرات معلق مركب وارد مي آورند تاثير اين ضربه ها گاهي به اين سو و گاهي به آن سو مي چربد و در نتيجه ذرات مركب به اين طرف نوسان مي كنند . حركات براوني با گذشت زمان خفيف نمي شود ماهها و سالها و حتي تا مدتي نا محدود ادامه  دارد چه آنكه شر چشمه اين قسم حركت كه همان جنبش گرمايي است هميشه هست . اتمها و مولكولهاي مواد دائماً حركات گرمايي بي قاعده ظاهر مي كنند .پس جنبش گرمايي فقط با گرم شدن ماده به وجود نميآيد بلكه همواره وجود دارد – در جسمهاي سرد خفيف تر و در جسمهاي گرم شديدتر از اين رو مي توانيم بگوييم كه : دماي يك جسم مقياسي براي جنبش گرمايي اتمهاي جسم است . ما اين توضيح دمايي را پايه مطالعات بعدي قرار مي دهيم . چنانچه فرضيه ما درست بوده باشد توصيف دما بر ميناي جنبش گرمايي نيز در هر وضعي مي باسد براي ما ممكن باشد . پس بر اساس تصور خود قادر به پيشگوييهايي خواهيم بود كه از بوته امتحان درست بيرون بيايد . يك مثال ساده : فرض مي كنيم جسمي روي يك سطح زبر سر بخورد . حال اگر فرضيه ما درست باشد درجسم چه تغييري بروز مي كند ؟در واقع به علت زبر بودن سطح مولكولهاي سطح مشترك به يك طرز بي قاعده به نوسان در مي آيند و اين نوسانها از طريق مولكولهاي همجوار كم كم به مولكولهاي ديگر جسم سرايت خواهند كرد . از اين رو مي توان انتظار داشت كه حركت كم و بيش منظم اوليه مولكولها كه بر اثرسر خوردن جسم پديد آمده است به يك حركت گرمايي مبدل گردد. پس جسم رفته رفت بايد به حالت سكون در آيد و در ضمن گرم شود. در واقع نيز همين وضع مشاهده مي شود و پيشگويي ما با تجربه وفق مي دهد .جنبش گرمايي بسياري از مشاهدات ديگر را نيز به روشني توجيه ميكند. از جمله اين مشاهدات در مورد آميخته شدن دو ماده است . دو ماده مختلف در صورتي با هم آميخته خواهندشد كه هيچ نوع سيلان يا حركت محسوس ديگر در سطح تماس اين دوماده داخل نشود . اين اميزش به پديده پخش موسوم است . حال اگر يك قشري از بخار برم قرار گرفته باشد آن چنان كه صفه اي اين دو قشر را از يكديگر جدا سازد چنانچه صفحه مزبور را از جاي خود خارج كنند ذرات سرخ رنگ برم با ذرات هوا آميخته خواهند شد . علت اين تداخل در واقع جنبشهاي گرمايي است به اين معنا كه حركات بي قاعده و بي وقفه مولكولها موجب مي شود كه هوا و بخار برم با يكديگر در هم آميزند . پديده پخش در مايعات و حتي در اجسام جامد نيز وجود دارد . انبساط هواي جو نيز از جنبشهاي گرمايي ناشي مي شود چه آنكه اگر جنبش گرمايي وجود نمي داشت هواي جو براثر نيروي گرانشي به صورت قشري و غليظ كه ضخامت آن از 10 متر تجاوز نمي كرد كره زمين را در بر مي گرفت.
2-انبساط گرمايي دما سنج
يك فيزيكدان شدت جنبش گرمايي را مقياسي براي دما مي داند . حال آنكه در زندگي روز مره درجه بندي دما را به منظور تسهيل اندازه گيريها از قبل تثبيت مي كنند . تقريباً همه اجسام بر اثر گرما منبسط مي شوند زيرا كه بر اثر تشديد جنبشهاي گرمايي مولكولهاي جسم به يك فضاي نسبتاً بزرگتر نياز دارند . پس انبساط گرمايي هم مي تواند براي دما مقياسي باشد و به منظور ساختمان دما سنجها مفيد واقع شود .درجه بندي دما به صورتي كه امروزه متدوال است از طرف آندرس سلسيوس اختر شناس سوئدي پيشنهاد شد و به همين مناسبت درجه سيلسيون خوانده كي شود . درجه بندي مزبور به طريق زير انجام مي شود : ابتدا دما سنج جيوه اي را در مخروطي از آب و يخ فرو برده نقطه صفر درجه سانتيگراد را معين مي كنند . بعدهمين دما سنج را در آب جوش برده محل دماي 100 درجه سانتيگراد را علامت مي گذارند. حال فاصله بين دو علامت صفر و صد دريجه سانتيگراد را به صد جزء مساوي تقسيم كرده درجه بندي دما سنج را مشخص مي كنند . درجه سلسيوس را ما ذيلاً با حرف يوناني تتا ( )نمايش مي دهيم . جيوه در واقع هيچ امتيازي بر ديگر مايعات ندارد جز آنكه در سرماي زمستان و گرماي تابستان همواره حالت مايع بودن خود را حفظ مي كند و به كار بردن آننيز به همين ملاجظه است .اينك ثبت درجات دما به ما امكان مي دهد كه اندازه انبساط اجسام را به كمك ازدياد دما معين كنيم . براي اين منظور از دستگاه زيراستفاده مي كنيم. لوله يك متري از جنس ماده مورد نظر از يك سر به گيره اي محكم بسته سر ديگر لوله را به عقربه سنجش وصل مي كنيم .حال مقداري بخار يا آب جوش از لوله مزبور مي گذرانيم و در ضمن تغيير طول لوله را از روي درجاتي كه عقربه نشان مي دهد مي خوانيم اين آزمايش ما را به اين نتيجه مي رساند كه براي هر 10 درجه سانتيگراد ازدياد دما افزايش طول لوله بين 1/ تا 2/ ميليمتر واقع است . اين مقدار البته به نظر بسيار كم مي آيد .وليكن بايد توجه داشت كه دماي يك پل مي تواند بر اثر گرماي هوا 40 دريجه سانتيگراد برسد به طوري كه تغيير طول مربوط به اين دما براي پلها خاصه پلها كارگذارده مي شود .به منظور جلوگيري از همين خطرات است .از تفاوت انبساط گرمايي فلزات استفاده مي كنند و دما سنج هاي دو فلزي را مي سازند . دو نوار فلزي مثلاً يكي از آهن و ديگري از برنج را گرفته به هم جوش مي دهند . حال اين دو نوار بر اثر بالا رفتن دما هر يك به ميزاني معين خم مي شود و هر قدر گرما افزايش يابد خميدگي نسبي اين نوراها هم بيشتر خواهد شد . نوراهاي دو فلزي را عموماً در مدارهاي الكتريكي به جاي كليد قطع و وصل جريان كار مي گذارند . از جمله موارد استعمال اين كليدها در ترموستاتها است كه دماي دستگاه مركزي را به طرز خودكار تنظيم مي كند .انبساط گرمايي طول ,تغيير حجم را نيز همراه دارد . در نمودار ترسيمي زير درصد تغيير حجم بعضي از مواد كه از 0 تا 100 گرم شده اند داده شده است.اندك بودن انبساط گرمايي اجسام جامد به خصوص قابل ذكر ست البته اگر با انبساط گرمايي مايعات و گازها مقايسه شود .نكته ديگر اينكه يكسان بودن انبساط گرمايي تقريباً همه گازهاي بسيار به چشم مي خورد . و اين طبعاً در صورتي است كه فشارحاكم بر گاز ثابت بماند .
چرا مايعات بيش از اجسام جامد منبسط مي شوند ؟تصور ما از ساختمان ماده به اين معنا كه مولكولها يكديگر را با ضرباتي شديدتر مي رانند . به عبارت ديگر نيروهاي ربايش بين مولكولي بايد به نحوي خنثي شوند . اما اين رانش آسانتر انجام مي گيرد اگر اين نيروهاي ربايش بين مولكولي ضعيف تر باشند . و چون مولكولهاي يك مايع به نحوي ضعيف تر به يكديگر اتصال دارند تا اتمهاي استوار جاي گرفته در يك جسم جامد . به همين دليل مايعات بر اثر گرما بيش از اجسام جامد منبسط مي شوند. خلاصه بگوييم : انبساط گرمايي يك جسم جامد يا يك جسم مايع زاييده تاثير متقابل نيروهاي بين مولكولي و جنبش گرمايي مولكولها است . هر قدر نيروهاي مولكولي ضعيف تر باشند اين انبساط بيشتراست .
در خصوص گازها بعداً به تفصيل سخن خواهيم گفت:يكساني انبساط گرمايي گازها امكان مي دهد كه بناي ساختماني واحد براي  آنها براي آنها تصور شود
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان