میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گزارش کارآموزي نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها


کد محصول : 1000987 نوع فایل : word تعداد صفحات : 48 صفحه قیمت محصول : 5000 تومان تعداد بازدید 981

فهرست مطالب و صفحات نخست


نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
چکيده    1
فصل  اول
معاونت مالي:    6
مديريت حسابداري مرکز    6
فعاليت اصلي مديريت حسابداري مرکز    6
مبناي تهيه صورتهاي مالي    8
موجودي جنسي:    8
داراي ثابت مشهود    8
محصولات توليدي    9
چارت سازماني:    10
فصل  دوم
دايره وام:    13
وظايف دايره وام    13
سيکل پرداخت وام در سازمان اتکا    13
شرايط عمومي براي کليه وامها    14
مراحل ثبت حسابداري وامها (عمومي)    15
فصل  سوم
نحوه پرداخت وام خريد و احداث مسکن    17
مقررات کلي وام    17
شرايط وام گيرندگان    19
عنوان     صفحه
مدت باز پرداخت وام    19
روش اجرا    21
سند حسابداري    
نحوه پرداخت وام خودرو    25
اهداف وام خودرو    25
منظور از وام خودرو    26
مقررات کلي وام خودرو    26
ارزيابي و نظارت    29
شرايط وام گيرنده    29
سند حسابداري    
نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ويژه)    30
علت پرداخت وام تلفن همراه    30
مقررات کلي وام تلفن همراه    31
شرايط وام گيرندگان    33
سند حسابداري    
نحوه پرداخت وام رفاه    34
چگونگي پرداخت    34
مقررات کلي وام رفاه    35
شرايط وام گيرنده    36
سند حسابداري    
مقررات کلي وام وديعه مسکن ازدواج    36
شرايط وام گيرندگان    38
سند حسابداري    
نحوه پرداخت وام مسکن ازدواج    39
مقررات کلي وام    39
شرايط وام گيرنده    40
سند حسابداري    
مدارک لازم    40
نحوه پرداخت وام ليزيپنگ خودرو    41
شرايط اختصاصي وام ليزينگ    42
سند حسابداري    
منابع و مآخذ    45
پيوستها    
 
چکيده
امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهاي دولتي و غير دولتي براي رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدينگي آنها، ايجاد انگيزه کاري و حفظ نيروي کارآمد و جذب نيروهاي متخصص تسهيلاتي مانند وام براي آنها در نظر مي گيرند که هر شخص با توجه به نياز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفي در هر سازمان و شرکت دولتي و غير دولتي دارد اقدام مي نمايد که شامل وام خريد و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن همراه، وام ازدواج و وديعه مسکن، وام رفاه، وام ليزينگ خودرو و وام ازدواج مي باشد که هر يک از اين نوع وام ها شرايط خاص و مدارک و مستندات مربوط و ميزان حداقل و حداکثر مبلغ و مدت زمان پرداخت و ساير شرايط را دارا مي باشد. البته شايان ذکر است که نحوه استرداد هر يک از انواع وامها به کارمندان، به ميزان مبلغ دريافتي آنها از سازمان يا شرکت بستگي دارد يعني بايد 3/1 جمع حقوق و مزايا قبل از کسورات براي کارمند باقي بماند. براي روشن شدن اين مطلب وام مسکن که 000/ 000/ 30 ريال است اگر فرد وام مسکن درخواست کند بهره وام را اول حساب ميکنند که 000/ 050/ 3 ريال ميشود (هر قسط آن هم 000/ 550 ريال (1+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسيم بر 400/2 و اگر پرداختي بعد از کسورات 000/500/1 ريال باشد ميزان هر قسط از ميزان مبلغ پرداختي بعد از کسورات 000/500/1 ريال باشد ميزان هر قسط از ميزان مبلغ پرداختي بعد از کسورات کمتر ميشود که مبلغ ان 000/950 ريال است در صورتي که اگر جمع حقوق و مزايا قبل از کسورات را در 3 تقسيم کنيم مبلغ آن ميشود 333/833.
ملاحظه ميشود که فرد توانايي پرداخت وام را  دارد ولي اگر اين ميزان بيشتر شود به جاي اينکه به فرد 000/000/30 ريال وام بدهند مبلغ کمتري وام به وي مي دهند به ميزاني که بعد از محاسبات مربوطه 3/1 حقوق فرد باقي بماند و اين مورد در تمامي وامها صدق مي کند به غير از وام رفاه به علت اينکه مبلغ وام رفاه (000/000/4ريال) مبلغ ناچيزي در سازمان محسوب ميشود و داراي اين شرايط نمي باشد. وام رفاه وامي است که به دفعات مکرر بنا به درخواست کارمند و در صورتي که وام قبلي اش را کاملاً تصيفه کرده باشد ارائه ميشود ولي در مورد وامهاي ديگر به اين صورت نيست يعني فقط يک بار به کارمند داده ميشود و به علت سقف ريالي بالا حتماً بايد فرد کارمند ضامن داشته باشد نکات ديگري که وامهاي با سقف ريالي بالا دارند اين است که در مورد وام مسکن و وام مسکن ازدواج فردي که مسکن ندارد حق استفاده از اين وام را دارد حتي اگر در خانه سازماني سکونت داشته باشد بايد تعهد دهد که خانه سازماني را بعد از خانه دار شدن تحويل و در وام مسکن ازدواج فردي که قصد ازدواج دارد وام به آن تعلق مي گيرد و يا در وام ازدواج هم همين طور فردي که قصد ازدواج دارد و ازدواج اولش است يعني به فردي که در شرف ازدواج دوم است وام ازدواج و حتي وام وديعه مسکن ازدواج تعلق نمي‌گيرد نکته اي که حائز اهميت است اين است که وام ازدواج به زن و شوهري که هر دوي آنها در سازمان کارمند هستند به هر دوي آنها وام تعلق مي گيرد اما وام وديعه مسکن ازدواج و وام خودرو و وام مسکن و وام ليزينگ فقط به يک نفر آنها تعلق مي گيرد.
در مورد ثبت وام‌هاي مذکور سازمان اتکا، از سيستم همکاران سيستم استفاده مي‌کند و مانند همه سازمانهاي ديگر حساب کل، معين و تفضيلي در سند حسابداري استفاده مي‌کند و به دليل اينکه شرکتهاي روغن و شرکت مزرعه نمونه و شرکت نساجي فخر و شرکت فروشگاهها که از شرکتهاي تابعه سازمان مي باشند سازمان در ثبت هاي مربوطه از حساب في ما بين استفاده مي کند سقف ريالي وامها در سازمان اتکا به شرح زير است:
1- وام خريد و احداث مسکن 000/000/10 ريال که مدت باز پرداخت وام بنا به درخواست کارمند (براي مثال اگر کارمند 000/000/10ريال کمتر وام درخواست کره و يا بيشتر ) فرق مي کند که همه ماهه از حقوق وام گيرنده کسر مي شود.
2- وام خودرو 000/000/40ريال که باز پرداخت آن 80 ماه مي باشد که ماهانه از حقوق وام گيرنده کسر ميشود.
3- وام تلفن همراه 000/000/6 ريال که مدت باز پرداخت آن 12 ماهه ميباشد که ماهانه از حقوق وام گيرنده کسر مي شود.
4- وام رفاه 000/000/4 ريال و مدت باز پرداخت وام حداکثر 36 ماهه است و هيچ گونه کارمزد از اين وام کسر نمي شود (ماهانه از حقوق کارمند کسر ميشود)
5- وام وديعه مسکن ازدواج 000/000/10 ريال و چنانچه متقاضي وام وديعه مسکن ازدواج به هر نحوي از تسهيلات تامين سازمان استفاده کرده باشند و يا اينکه خود يا هر دو در هنگام تقاضاي وام داراي مسکن شخصي باشند فقط از 000/000/5 وام ازدواج بهره‌مند مي شوند و مدت باز پرداخت وام وديعه مسکن ازدواج 60 ماه ميباشد که از حقوق کارمند کسر مي شود در ضمن به کارکنان مجرد رسمي پيماني 000/000/5 ريال وام ازدواج و 000/000/5 ريال وام وديعه مسکن ازدواج پرداخت ميشود و به کارکنان مجرد رسمي يا پيماني حداکثر مبلغ 000/000/5 ريال وام ازدواج و به کارکنان موقت و روز فرد و فصل وام تعلق نمي گيرد.
وام ليزينگ خودرو 000/000/60 و مدت باز پرداخت 60 ماه مي باشد که ميزان بهره مندي وام 50% ارزش خودروي درخواستي با نرخ 19% بانکي محاسبه و به حساب بدهي آنان منظور مي شود و باقي مانده به حساب سازمان واريز ميشود.
در مورد کليه وامها از متقاضي بايد به ميزان 5/1 برابر وام دريافتي چک يا سفته در وجه سازمان دريافت شود ونکته اي که مد نظر است اين است که کارمند نبايد در مراحل رهايي از خدمت باشد در صورتي که در مراحل رهايي از خدمت باشد بايد مابقي وام را يکجا تسويه کند.

فصل اول
تاريخچه فعاليت سازمان اتکا
 
تاريخچه فعاليت كلانتري 127 نارمك :
سازمان اتکا در سال 1334 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده برابر مفاد 114 اساسنامه فعاليت سازمان اتکا عبارت اند از تامين وسايل زندگي و تقليل هزينه هاي معيشت عامله پرسنل کارمند ميباشد. سازمان داراي 5 واحد توليدي و صنعتي با 21 مرکز بازرگاني در استانها با بيش از 300 فروشگاه و واحد توزيع و 5 طرح دامي و زراعي و اداره مرکزي که به صورت واحد مستقل سازمان دهي اداره ميشود که يکي از واحد هاي ستادي مديريت حسابداري مرکز زير مجموعه معاونت مالي سازمان ميباشد.
معاونت مالي:
يکي از معاونت هاي سازمان اتکا مي باشد که در آن عمليات مالي اعم از دريافت، برداشت، ثبت حسابداري، عمليات بانکي، ارزي، سرمايه گذاري، تهيه تراز سيستمها و ... را در بر مي گيرد. معاونت مالي شامل 3 مديريت ميباشد.
1- مديريت حسابداري کل
2- مديريت حسابداري مرکز
3- مديريت حسابداري منابع مالي
مديريت حسابداري مرکز
يکي از قسمتهاي معاونت مالي بنام مديريت حسابداري مرکز که عمدتاً کار اين مديريت شامل 3 دايره برداشت، دريافت (مالي ، بودجه) ، دايره دفترداري و وام و دايره مميزي اسناد ميباشد.
فعاليت اصلي مديريت حسابداري مرکز
الف) انجام کليه عمليات اداري و مالي مربوط به دريافت و برداشت وجوه تخصيص داده شده براي پرداختهاي پرسنلي و تنخواه مورد نياز معاونتها و مديريت هاي کشاورزي.
ب) پرداختهاي مربوط به خريد يا ايجاد پروژه هاي سرمايه اي ستاد در صورت لزوم
ج) نگهداري حساب دارائي هاي ثابت ستاد مرکزي و کنترل دوره اي دارائي ها و نظارت بر جا به جائي نقل و انتقال آنها
د) پرداخت حقوق و مزايا پرسنل ستادي اعم از کارکنان بيمه اي –شرکتي- قراردادي ( اضافه کاري و کارانه پرسنل رسمي)
هـ) تهيه و نگهداري سوابق حسابداري در قالب مقررات و دستورالعمل ها و روشهاي مصوب ابلاغي و رفع مغايرتها و تسويه حسابهاي نهايي با اشخاص حقيقي و حقوقي کارکنان
ز) برآورد بودجه جاري ستاد مرکزي سازمان در قالب دستورالعمل هاي اجرايي
س) تهيه گزارشات مالي و تحليلي و نوبه اي از عملکرد ستاد و مديريت و ارائه آن به معاونت مالي
ش) ارائه ساير خدمات مالي و خدمات مشورتي و در صورت ارجاع از طرف معاونت مالي
 
مبناي تهيه صورتهاي مالي
صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه ميشود.
موجودي جنسي:
موجودي جنسي اغلب شامل لوازم و ابزار مصرفي اداري بوده و به بهاي تمام شده ثبت مي گردد و بهاي تمام شده موجودي پايان سال بر اساس روش اولين صادره از اولين وارده تعيين مي گردد.
داراي ثابت مشهود
دارايي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت ميشود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي که باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت عمر مفيد دارائي هاي ثابت يا بهبود اساسي در کيفيت بازدهي آنها مي گردد و به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقي مانده دارائي هاي مربوط مستهلک مي گردد استهلاک دارائي هاي ثابت با توجه به عمر مفيد برآوردي دارائي هاي مربوط و با در نظر گرفتن آيين نامه استهلاک موضوع ماده 151 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و بر اساس نرخها و روشهاي زير محاسبه ميشود.

دارايي:     نرخ استهلاک     روش استهلاک
ساختمان     7و 8 و 10%     نزولي
تأسيسات     12% ، 13%، 15 ساله     نزولي و خط مستقيم
ماشين آلات     10% ، 10%، 15 ساله     نزولي و خط مستقيم
اثاثه و منصوبات     10 ساله     خط مستقيم
ابزار آلات و قالب‌ها     4 ساله     خط مسقيم
وسايل نقليه     25% و 30% و 35%     نزولي

 
محصولات توليدي
روغن، قند، رب، پارچه، شوينده،گوشت،مرغ، تخم مرغ، شکر، که عمده ترين توليدات در اختيار بسيج اقتصادي قرار ميگيرد و بقيه به صورت نقد به فروش مي رسد
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان بر اساس يک ماه آخرين حقوق ثابت هر يک از کارکنان مشمول قانون کار براي هر سال خدمت آنان و يک ماه حقوق و مزاياي براي هر يک از پرسنل رسمي براي هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور مي شود.
 
فصل دوم:
دايره وام
 
دايره وام:
انجام امور مربوط به پرداخت وام به پرسنل و دريافت تصميمات مربوط به وام پي گيري و دريافت کسورات مربوط به اقساط وام و همچنين صدور سند حسابداري و در نهايت ثبت و نگهداري حساب اشخاص وام گيرنده تا تسويه حساب نهايي

وظايف دايره وام
1-انجام کليه اقدامات و کنترل هاي لازم در جهت پرداخت وام کارکنان سازمان
2- انجام امور مربوط به بيمه کردن وامهاي پرداختي به کارکنان سازمان
3- کنترل و پيگيري امور مربوط به کسر منظم اقساط وام پرداختي به کارکنان سازمان
4- صدور کليه اسناد مربوط به وام هاي پرداختي به کارکنان سازمان و کسورات فايل وزارت و فايل داخلي
5- پيگيري امور مربوط به اخذ وجوه اقساط وامهاي فايل وزارت از ذي حسابي وزارت و همچنين تفکيک و ارسال ليست کسورات به مبادي ذيربط
6- حفظ و نگهداري اسناد تضميني حسابداري مرکز
7- انجام ساير اموري که از سوي مدير حسابداري مرکز ابلاغ مي گردد
سيکل پرداخت وام در نيروي انتظامي
1-تقاضاي شخص وام گيرنده
2- نظر موافق قسمت (مدير مربوط) يا رضايت مدير مربوط با توجه به سابقه کار، سقف اعتبار و صحت اسناد (مباينه نامه و سند نامه) و بازرسي آن
3- معاونت مالي
4- قسمت وام- و مدارک وام گيرنده
5- تجزيه و تحليل صلاحيت دادن فرمهاي ضامن و بيمه و دريافت اسناد تضميني
6- صدور گردش کار
7- صدور چک
8-پرداخت وام
9-سند بدهکاري شخص وام گيرنده
10-صدور نامه جهت برقراري اقساط
11- دريافت اقساط و صدور سند اقساط وام
12- عودت اسناد تضميني پس از اتمام وام

شرايط عمومي براي کليه وامها
1- استخدام رسمي باشند
2- در مراحل رهايي از خدمت نباشند
3- داراي حداقل 2 سال سابقه خدمت در سازمان باشند
4- مامور به داخل سازمان نباشند
5- مامور به خارج از سازمان نباشند
6- وام گيرنده مي بايد جزء کارکنان سازمان بوده و فاقد هر گونه بدهي سازمان از بابت وام مربوط باشد
7-دريافت وام مجدد منوط به تسويه کل وام دريافتي و سپري شدن زمان قانوني انقضا اقساط آن
8-خالص دريافتي ماهانه وام گيرنده نبايد کمتر از دو قسط ماهانه باشد
لازم به ذکر است که مدير عامل سازمان در موارد تخصص هاي خاص به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص مي تواند خارج از شرايط مذکور در ماده 5 در چارچوب ساير موارد اين آيين نامه دستور پرداخت وام صادر نمايد

مراحل ثبت حسابداري وامها (عمومي)
1- زمان پرداخت و دريافت تضمين
2- اقساط پرداختي بابت تسويه وام
3- عودت اسناد تضميني دريافتي پس از تسويه وام

 فصل سوم
نحوه پرداخت وام خريد و احداث مسکن
 
نحوه پرداخت وام خريد و احداث مسکن
در راستاي تدابير ابلاغي در خصوص تامين مسکن کارکنان که از جمله مهمترين و اساسي ترين مشکلات آنان محسوب ميشود به منظور تحقق اصل 21 قانون اساسي و همچنين افزايش توان مالي و حفظ روحيه و رفاه پرسنل وام خريد و احداث مسکن به عنوان يکي از مزاياي کار براي آنها در نظر گرفته ميشود.
مقررات کلي وام
اعتبار لازم جهت اجرا از محل منابع مالي هر يک از رده ها تامين خواهد گرديد و پرداخت وام مسکن بصورت غير متمرکز بوده و در سطح مناطق، کارخانه جات، معاونت هاي دامداري، کشاورزي و اجرايي با مجوز بالاترين مقام مربوطه از محل اعتبارات داخلي در سطح ستاد از سوي معاونت هاي مالي سازمان صورت خواهد پذيرفت. پرداخت وام مسکن از محل بازگشت اقساط به پرسنل متقاضي مجاز ميباشد. معاونت مالي سازمان، سيستم مناسب براي پرداخت و باز پرداخت اقساط اين وام را در سطح سازمان تهيه خواهد نمود وپرداخت وام صرفاً جهت احداث و تکميل يا خريد مسکن پرسنل که شخصاً مبادرت به ساخت يا خريد نموده و يا در پروژه هاي احداثي سازمان شرکت نموده اند مجاز ميباشد و وام مسکن در طول خدمت پرسنل يکبار قابل پرداخت خواهد بود. اما کارکنانيکه قبلاً وام مسکن دريافت نموده اند، چنانچه مجدداً حائز شرايط دريافت وام (به ميزان بيش از وام اوليه) شناخته شوند، صرف نظر از اينکه چه مقدار از وام را باز پرداخت نموده اند. عيناً مبلغ وام پرداختي اوليه از مبلغ وام تصويبي جديد کسر و ماب التفاوت به مشاراليه پرداخت خواهد شد در ضمن کارکنانيکه وام مسکن دريافت مي نمايد حق درخواست منزل سازماني را ندارند و کسانيکه در منازل سازماني ساکن هستند در صورت دريافت وام و تامين مسکن، مي بايست متعهد گردند که منازل سازماني را در زمان مشخص تخليه نمايند و چنانچه هر يک از کارکنان شاغل در شهر تهران تصميم به خريد منزل يا ساخت زميني در شهرستان را داشته باشند، در صورت تقاضاي وام و حصول اطمينان از اينکه مشاراليه در شرف انتقال به يکي از مناطق کارخانه جات، يا مجتمع هاي دامداري و کشاورزي در شهرستان بوده و با دريافت وام مشکل مسکن وي مرتفع ميگردد، موضوع مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت و همچنين کارکنانيکه قبلاً از وام وديعه مسکن در سطح سازمان بهره مند شده اند، حق استفاده از وام مسکن و احداث يا تکميل و خريد را نخواهد داشت. حداکثر وام قابل پرداخت به پرسنل مبلغ 000/000/10 ريال خواهد بود.
در شرايط استثنايي و به منظور جذب و نگهداري پرسنل کارآمد و متخصصان خاص مبلغ با تصويب مدير عامل سازمان تا دو برابر قابل افزايش خواهد بود در ضمن وامهاي پرداختي با هزينه دريافت کننده وام، بيمه خواهد گرديد و هزينه فوق از جمع اقساط برگشتي اخذ خواهد شد.

 
شرايط وام گيرندگان
1- مرد و متاهل باشند (يعني اگر زن و شوهري در سازمان مشغول به کار هستند و فقط به مرد وام مي دهند فقط در صورتي به زن وام مي دهند که شوهرش شاغل در سازمان نباشد)
2- کارکنان متاهل که قانوناً و عرفاً متکلف مخارج زندگي خود و خانواده خود باشند
3- فاقد منزل شخصي باشند
در صورت احراز واجد شرايط نبودن پرسنل، وام پرداختي به صورت يکجا از آنان اخذ خواهد شد.

مدت باز پرداخت وام
الف) مبلغ 000/000/10 ريال و کمتر
وام مسکن (احداث و تکميل خريد) پرداختي به کارکنان که مبلغ آن 000/000/10 ريال و يا کمتر ميباشد طي مدت 5 سال (60 ماه) مستهلک خواهد گرديد
ب) بيش از 000/000/ 10 ريال
به منظور رفع مشکلات کمبود نقدينگي مورد نياز اعطاي وام هاي جديد مسکن و برقراري عدالت نسبي در باز پس گيري اين وامها، جدول اقساط مربوط به شرح ذيل تعيين ميگردد
 

جمع حقوق و مزايا ماهيانه تا 000/800 ريال     قسط وام مسکن ماهيانه 000/167 ريال
جمع حقوق و مزاياي ماهيانه بين 81 تا 120 هزار تومان     قسط وام مسکن ماهيانه 000/220 ريال
جمع حقوق و مزاياي ماهيانه بين 121 تا 160  هزار تومان     قسط وام مسکن ماهيانه 000/250 ريال
جمع حقوق و مزاياي ماهيانه بين 161 تا 200 هزار تومان     قسط وام مسکن ماهيانه 000/280 ريال
جمع حقوق و مزاياي ماهيانه بين 201تا 240 هزار تومان     قسط وام مسکن ماهيانه 000/310ريال
جمع حقوق و مزاياي ماهيانه بين 241 تا 280 هزار تومان     قسط وام مسکن ماهيانه 000/340 ريال
جمع حقوق و مزاياي ماهيانه بين 281 هزار تومان     قسط وام مسکن ماهيانه 000/400 ريال

براي کسانيکه در خانه هاي سازماني زندگي مي کنند 10% مبلغ اقساط ماهيانه افزوده ميشود و حقوق و مزاياي زمان دريافت وام، ملاک محاسبه اقساط است البته براي افرادي که قبلاً از وام استفاده کرده اند ملاک عمل حقوق و مزاياي مرداد ماه 1378 است.
منظور از جمع حقوق و مزايا، جمع اقلام ثابت فيش وزارتي و فيش داخلي است اقلامي مثل اضافه کاري يا پاداش هاي موردي ملاک محاسبه قرار نمي گيرند و وام گيرندگان موظفند چک و يا سفته اي به ميزان حداقل ارزش 5/1 برابر وام مزبور به سازمان بسپارند و باز پرداخت اقساط وام بايد توسط کارمند رسمي ديگري حتي المقدور هم تراز ضمانت گرديده و مراتب در پرونده پرسنلي متقاضي و ضامن درج گردد و چنانچه ضامن به هر دليل از خدمت منفک گردد بايد ضامن ديگري با همان شرايط توسط وام گيرنده معرفي شود.
اقساط وام از مجموع حقوق و مزاياي ماهيانه کسر ميگردد و در هر صورت با توجه به کسورات قانوني و يا ساير کسورات، چنانچه حقوق و مزاياي مذکور کفاف اخذ وام مورد نظر را ننمايد، مابقي از حقوق ضامن کسر خواهد شود و چنانچه گيرنده وام به هر دليل از خدمت منفک گردد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد، مابقي بدهي بابت وام دريافتي محاسبه و به صورت يکجا از وي دريافت خواهد شو باز پرداخت وام از سوي پرسنل بازنشسته با تصويب مدير عامل، بصورت اقساط امکان پذير خواهد بود.
روش اجرا
1- در سطح ستاد سازمان
در سطح ستاد سازمان ارائه درخواست وام توسط متقاضي به قسمت اداري معاونت و مديريت و فرماندهي مربوطه و تکميل فرم وام مسکن توسط متقاضي در سه نسخه (اصل) و تحويل به واحد سازماني متبوعه جهت بررسي اوليه (فرم شماره (1) ستاد) و اعلام نظر معاون مدير و يا فرمانده واحد سازماني متبوعه در خصوص پرداخت وام به متقاضي و اخذ تاييده هاي معاونت مالي سازمان و مديريت کارگزيني توسط قسمت اداري معاونت/مديريت/فرماندهي و ارسال فرم وام مسکن (3 نسخه) به همراه تصوير اسناد مثبته در خصوص احداث و تکميل و يا خريد ساختمان به مديريت تامين مسکن سازمان که در اين خصوص مديريت تامين مسکن موظف است چنانچه متقاضي عضو تعاوني مسکن سازمان اتکا و ساير تعاوني هاي مسکن خارج از سازمان باشد مطابق (فرم شماره 4 پيوست) با تعاوني مربوطه مکاتبه و پس از اخذ اطلاعات لازم و تصوير يک نسخه از قرارداد في ما بين، انجام و يا عدم انجام عمليات اجرايي توسط تعاون مسکن و همچنين پرداخت اقساط اوليه از سوي متقاضي را مورد بررسي قرار داده تا در زمان مناسب اقدام لازم را به عمل آورد و چنانچه متقاضي راساً قصد خريد و يا ساخت واحد مسکوني را داشته باشد، در موارد ضروري پس از اعلام مديريت تامين مسکن، مامور تحقيقي از سوي بازرسي سازمان جهت تحقيقاتي محلي و برابر (فرم شماره 5 پيوست) به محل ساختمان يا زمين مورد نظر اعزام و گزارش بازديد وي (توسط بازرسي) به مديريت تامين مسکن جهت انجام اقدامات آلي منعکس خواهد گرديد. اعلام نظر مديريت تامين مسکن در خصوص اسناد و مدارک ارسالي و همچنين مندرجات فرم مورد اشاره و انعکاس موضوع به مقام تصويب کننده وام.
نظريه مقام تصويب کننده به دو صورت اعلام هماهنگي با پرداخت وام و اعلام عدم هماهنگي مي باشد
الف) اعلام هماهنگي با پرداخت وام
پس از اخذ تعهدات لازم در خصوص تخليه منزل سازماني (فرم شماره 6 پيوست) و همچنين عدم درخواست استفاده از تسهيلات سازمان اتکا اعم از منزل سازماني پروژه هاي مسکوني و وام مجدد (فرم شماره 7 پيوست) از متقاضي ضمن اعلام مراتب از سوي مديريت تامين مسکن به معاونت مالي سازمان جهت پرداخت وام در چند مرحله، موضوع با ارسال يک نسخه از فرم مذکور به واحد سازماني متبوعه منعکس خواهد شد.
ب) اعلام عدم هماهنگي با پرداخت وام
مراتب به واحد سازماني متبوعه آگهي خواهد گرديد
2- در سطح مناطق، کارخانجات معاونت هاي دامداري، کشاورزي و اجرايي
1-2- مبلغ وام درخواستي 000/000/10 ريال کمتر باشد
که در اين صورت ارائه درخواست وام توسط متقاضي به قسمت اداري واحد سازماني متبوعه و تکميل فرم وام مسکن توسط متقاضي در سه نسخه (اصل) به تحويل قسمت ادراي بانضمام تصوير اسناد و مدارک مثبته در خصوص ساخت و يا خريد ساختمان جهت بررسي اوليه (فرم شماره   ) و اخذ تاديه هاي اداري و مالي واحد سازماني و انجام مکاتبات و بررسي هاي لازم برابر مفاد رديف 5 از بند ماده 19 توسط قسمت اداري واحد سازماني و ثبت گزارش مامور تحقيق در فرم مورد اشاره و اعلام نظر مسئول مستقيم متقاضي در خصوص ضرورت پرداخت وام به مشاراليه.
نظريه بالاترين مقام واحد سازماني نيز به دو صورت اعلام هماهنگي با پرداخت وام و اعلام عدم هماهنگي ميباشد.
الف) اعلام هماهنگي با پرداخت وام
پس از اخذ تصميمات لازم در خصوص تخليه منزل سازماني و همچنين عدم درخواست استفاده از تسهيلات سازمان اتکا، اعم از منزل سازماني- پروژه مسکوني و وام مجدد از متقاضي، برابر نظريه عالي ترين مقام واحد سازماني متبوعه، قسمت مالي به پرداخت وام در چند مرحله خواهد نمود.
ب) اعلام عدم هماهنگي با پرداخت وام
مراتب به متقاضي منعکس مي گردد
مسئوليت پيگيري و انجام کليه مراحل مورد اشاره، بعهده قسمت اداري هر يک از مناطق، کارخانه جات و معاونت هاي دامداري و کشاورزي و اجرايي بوده و همچنين آن قسمت موظف است نسبت به ارسال يک نسخه از فرم وام مسکن (اصل) گيرندگان وام به مديريت تامين مسکن سازمان اقدام لازم را بعمل آورد.
2-2- مبلغ وام درخواستي بيشتر از 000/000/10 ريال باشد.
ارائه درخواست وام توسط متقاضي به قسمت اداري واحد سازماني متبوعه و تکميل فرم وام مسکن توسط متقاضي در سه نسخه (اصل) و تحويل به قسمت اداري به انضمام تصوير اسناد مدارک مثبته در خصوص ساخت يا خريد ساختمان جهت بررسي اوليه (فرم شماره 3 پيوست) و اخذ تاديه هاي اداري و مالي واحد سازماني و انجام مکاتبات و بررسي هاي لازم برابر مفاد رديف 5 از بند الف ماده 19 توسط قسمت اداري واحد سازماني و ثبت گزارش مامور تحقيق در فرم مورد اشاره و اعلام نظر عالي ترين مقام واحد سازماني متبوعه در خصوص ضرورت پرداخت وام به متقاضي و ارسال فرم وام مسکن (سه نسخه اصل) به مديريت تامين مسکن سازمان و اعلام نظري مديريت تامين مسکن و انعکاس موضوع به مقام تصويب کننده وام. نظريه مقام تصويب کننده وام به دو صورت اعلام هماهنگي با پرداخت وام و اعلام عدم هماهنگي ميباشد.
الف) اعلام هماهنگي با پرداخت وام
ضمن ارسال دو نسخه از فرم وام مسکن، مراتب به قسمت اداري واحد سازماني متبوعه اعلام تا پس از اخذ تعهدهاي لازم (فرم شماره 7و6 پيوست) نسبت به معرفي متقاضي به قسمت مالي همان واحد، جهت دريافت وام در چند مرحله اقدام نمايد. (يک نسخه از اصل فرم توسط اداري تحويل قسمت مالي خواهد گرديد)
ب) اعلام عدم هماهنگي با پرداخت وام
مراتب به واحد سازماني متبوعه توسط مديريت تامين مسکن اعلام ميگردد البته مديريت تامين مسکن سازمان به مدت 3 ماه مسئول نظارت بر حسن اجراي کار و برسي اسناد و مدارک و فرمهاي مربوطه در سطح سازمان اتکا خواهد بود و کليه روشهاي قبلي (به استثنا وام وديعه مسکن) در ارتباط با وام ساخت و خريد مسکن در سطح سازمان از درجه اعتبار ساقط مي گردد.

نحوه پرداخت وام خودرو
اهداف وام خودرو
بهره برداري بهينه از خودروهاي موجود در جلوگيري از افزايش فرسودگي و از رده خارج شدن آنها و کاهش هزينه تعمير و نگهداري و خارج نمودن خودروهاي سواري از رده خارج و صرفه جويي در مصرف منابع و کاهش تصدي سازمانها در امر خدمات حمل و نقل و تعمير و نگهداري آنها و مازاد بي نيازي از سيستم حمل و نقل و فروش انها از اهداف وام خودرو مي باشد

 
منظور از وام خودرو
1- ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در برنامه هاي بهبود بهره وري در سطح وزارت
2- افزايش عوامل جذب، بهره وري، روحيه خدمتي و رضايت شغلي مقامات و مسئولين وزارت
3- جمع آوري خودروهاي در اختيار و تبديل آنها به سرمايه هاي جديد با بازدهي و بهره وري بالا. منظور از خودروي در اختيار عبارت است از: خودروي دولتي است که به منظور اياب و ذهاب يک نفر از مقامات و مسئولين تعيين شده و با راننده يا بدون راننده در اختيار آنان قرار مي گيرد و منظور از وام خريد خودرو، اعتبار نقدي ميباشد که در مقابل تحويل خودروي در اختيار مقامات و مسئولين وزارت به واحدهاي ذيربط به منظور تامين خودرو شخصي جهت استفاده بهينه (اداري و شخصي) به آنان اعطا ميگردد و مقامات و مسئولين به کارکناني اطلاق ميشود که رتبه هاي شغلي 17و بالاتر انتصاب داشته و يا در آينده منصوب ميشوند و شامل ساير مشاغل نمي گردد.

مقررات کلي وام خودرو
با توجه به قيمت روز خودرو در بازار، وام قابل پرداخت بابت تامين خودرو مبلغ 40 ميليون ريال تعيين مي گردد و کساني ميتوانند از اين وام استفاده نمايند که در طول ده سال اخير از وام خريد خودرو و يا خريد خودروي دولتي استفاده ننموده باشند. ضمناً در مورد سازمان هايي که از قبل وام خودرو پرداخت نموده اند مبلغ وام قابل افزايش نميباشد.
وام خريد خودرو فقط به مقامات و مسئولين مشاغل در جداول مصوب سازماني 17 به بالا تعلق گرفته و شامل مشاغل غير مصوب نمي باشد. بجز معاونين وزير، مديران عامل و روساي واحدها و شرکتها و سازمانهاي تابعه وابسته که در محل هاي 19 به بالا انتصاب دارند مابقي مشمولين اگر از وام خريد خودرو استفاده مي نمايند در صورت عدم تمايل به استفاده از اين وام، خودروي دولتي از آنان اخذ و در مقابل حق اياب و ذهاب در سقف مصوب به آنان پرداخت خواهد شد. مقامات و مسئوليني که از وام خريد خودرو استفاده نمي نمايند فقط در امور خدمتي ميتوانند جهت انجام ماموريت هاي اداري از طريق ترابري متمرکز يگان خود از خودروهاي دولتي با راننده استفاده نمايند و مسئوليت و نظارت بر حسن اجراي امر با مسئول مستقيم واحد پشتيباني بوده که در صورت تخلف تصرف در اموال دولتي تلقي و موجب ضمان خواهد بود و هم فرد استفاده کننده و هم مسئول واحد يا سازمان و هم مسئول پشتيباني جوابگو بوده و برابر مقررات با آنان رفتار مي گردد.
معاونين وزير، مديران عامل روساي واحدها و شرکتها و سازمانهاي تابعه وابسته که در محل هاي 19 و به بالا انتصاب دارند به لحاظ مسائل حفاظتي، امنيتي و تشريفاتي ضمن بهره مند شدن از تسهيلات اعطائي وام خريد خودرو مي توانند صرفاً در امور خدمتي جهت انجام ماموريت هاي اداري و سازماني از خودروي دولتي با راننده استفاده نمايند بدين منظور براي هر يک از مقامات مذکور فقط يک خودروي پلاک سفيد با يک راننده در نظر گرفته ميشود. هر يک از مقامات و مسئولين مي توانند فقط براي يک بار در طول خدمت از تسهيلات اعطائي وام خريد خودرو بهره مند شوند و در صورت انتخاب در مشاغل جديد و يا انتقال به ديگر واحدها در سطح وزارت يا خارج از وزارت مجاز به استفاده مجدد از اين وام نمي باشند در ضمن واحدها و سازمانها موظفند بخشي از هزينه هاي جاري خودروهاي شخصي را به صورت نقدي حداکثر تا مبلغ 000/300 هزار ريال (بدون ارائه هيچ گونه خدمات) بابت هزينه خدمت، قطعات و تعمير و نگهداري در ازا استفاده از خودروهاي مذبور جهت انجام ماموريت هاي درون شهري توسط صاحب خودرو بصورت ماهانه به کارکنان پرداخت نمايند و ميزان آن را بالاترين مقام هر سازمان تعيين مي نمايد. براي انجام ماموريت هاي شهري (بيش از 60 کيلومتر از مرز شهر) افراد واجد شرايط ميتوانند از خدمات حمل و نقل سازمان خود بهره مند گردند و ملزم به استفاده از خودروي شخصي نمي باشند. در صورت انتقال هر يک از مقامات و مسئولين به مجموعه هاي وزارت دفاع، نياز به تسويه حساب وام دريافتي با واحد اوليه نميباشد. صرفاً بايستي اقساط ماهانه به واحد اوليه پرداخت شود و استفاده کنندگان از اين  وام مکلفند حداکثر ظرف 15 روز پس از اخذ وام نسبت به خريد خودرو اقدام و ضمن ارائه اسناد مربوط به کميسيون نظارت نسبت به تحويل خودروي در اختيار به يگان متبوعه اقدام نمايند. وام گيرنده در صورت رهايي از خدمت به غير از بازنشستگي در موعد قانوني به دليل سن خدمتي يا هرگونه تغيير وضعيت که با درخواست و دخالت شخص صورت گيرد (بازنشستگي، اشتغال به خارج از وزارت، باز خريدي، استعفا، اخراج و ...) مي بايستي کل مبلغ باقي مانده وام را به صورت يکجا پرداخت و تسويه نمايد.
وام خريد خودرو به صورت قرض الحسنه بوده و باز پرداخت آن به مدت 80 ماه ميباشد و ماهانه از حقوق وام گيرندگان کسر خواهد شد. پرداخت وام، تعيين ضوابط، اخذ تعهدات و تضمين هاي کلي در اين مورد در ستاد وزارت بعهده معاونت مالي و بودجه و در محدوده واحدها و سازمانها با نظر مديران عامل و روساي سازمانها به عهده قسمتهاي مالي ذيربط ميباشد. تصويب وام در واحدها و سازمانها تابعه و وابسته بر اساس مشاغل سازماني مصوب شده از طريق معاونت طرح و برنامه وزارت، بايد مديران عامل و روساي سازمانها و در ستاد وزارت با پيشنهاد معاونين و روسا پس از طرح و بررسي کميته نظارت و تاييد مشاغل سازماني از سوي معاونت طرح و برنامه از طريق معاونت اداري و نيروي انساني و با تصويب جانشين وزير (هيات رئيسه) خواهد بود در ضمن مقامات و مسئولين سازمانهاي عقيدتي و سياسي و حفاظت اطلاعات وزارت مشمول اين موضوع ميباشند و برابر ماده 12 با آنان اقدام مي گردد.

ارزيابي و نظارت
ارزيابي و نظارت کلي به عهده معاونت بازرسي ميباشد و شامل موارد زير است
الف) نظارت بر اخذ خودروي وام گيرنده
ب) نظارت بر خريد حتمي توسط وام گيرنده
ج) نظارت بر عدم استفاده از خودروي دولتي

شرايط وام گيرنده
1- مامور به داخل سازمان نباشد
2- مامور با خارج سازمان نباشد
3- در مراحل رهايي از خدمت نباشد
4- خالص دريافتي ماهانه وام گيرنده نبايد کمتر از دو قسط ماهانه باشد
هر گونه تجديد نظر در مبلغ هزينه مذکور منوط به تورم افزايش هاي ساليانه که پس از تاييد مدير عامل و تصويب هيئت مديره قابل اجرا خواهد شد در ضمن مدت پرداخت وام نيز 5 ساله ميباشد و ضامن وام گيرنده مي بايد از کارکنان دائمي سازمان باشد. در مواردي که گيرنده وام به هر دليلي از پرداخت اقساط خودداري نمود، اقساط باقي مانده از حقوق ضامن کسر مي گردد ضمناً ضامن بايد معتبر بوده و اعتبار وي به تاييد سازمان برسد.
وام گيرنده کتباً به سازمان اختيار خواهد داد که اقساط وام دريافتي را تا تسويه کامل بدهي همه ماهه از حقوق ماهانه يا ساير مطالبات حقه او کسر نمايد، بديهي است چنين تضميني از ضامن وام گيرنده هم بايد اخذ گردد و وام پرداختي با هزينه دريافت کننده وام بيمه ميشود. حداکثر ميزان وام خودرو به اعتبار شاغلين محل هاي سازماني به ترتيب ذيل ميباشد
1- به شاغلين در مشاغل رتبه 17 000/000/30 ريال
2- به شاغلين در مشاغل رتبه 18 و بالاتر 000/000/40 ريال
مدير عامل سازمان در موارد تخصص هاي خالص و به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص ميتواند خارج از شرايط مذکور دستور پرداخت وام را صادر نمايد.

نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ويژه)
علت پرداخت وام تلفن همراه
با توجه به بافت و ساختار سازمان اتکا و پراکندگي واحدهاي آن در اکثر نقاط کشور مشکلاتي که از اين رهگذر در اعمال هدايت مديريت واحدهاي مستقر در استانها و شهرستانها متوجه سازمان ميشود به نحوي که امر هدايت و کنترل و نظارت را براي مسئولان سازمان به لحاظ عدم ارتباط پيوسته با مديران اجرايي مستقر در اين واحدها با دشواري تو ام ميسازد و از طرفي لزوم دسترسي ايشان به مسئولان سازمان از سوي مديران اجرايي جهت اخذ رهنمودها و هماهنگي هاي لازم، ضرورت ارتباط سريع و آسان و بدون محدوديت زماني و مکاني را آشکار مي سازد لذا به منظور رفع نقيصه موجود تحقق امر هدايت و کنترل مستمر و ارتباط وسيع و بدون محدوديت مديران ستادي يا اجرايي و بالعکس وام تلفن همراه به آنها پرداخت ميشود.

مقررات کلي وام تلفن همراه
به مديراني تلفن همراه تعلق مي گيرد که در محل هاي سازماني 18 و بالاتر اشتغال دارند و متقاضي وام هستند. در موارد خاص که صورتهاي شغلي و ماموريت هاي سازماني ايجاد نمايد به مديراني که در جايگاه هاي پايين تر از محل هاي فوق قرار دارند با معرفي معاونت هاي مربوطه و تصويب مدير عامل سازمان وام به همين صورت به آنها پرداخت ميشود.
ميزان وام تلفن همراه مبلغ 000/000/6 ريال است. مديران واجد شرايط متقاضي وام با تکميل فرم (فرم شماره 8پيوست) که ارسال آن از طريق معاونت هاي متبوعه به معاونت اداري و نيروي انساني مي توانند از وام مذبور برخوردار شوند و اعتبار لازم جهت پرداخت وام مذبور بر اساس تعداد مديران واجد شرايط سازمان توسط معاونت اداري و نيروي انساني تعيين و پس از تصويب مدير عامل جهت واگذاري اعتبار به معاونت مالي اعلام ميگردد و معاونت اداري و نيروي انساني پس از دريافت فرم هاي تکميل شده و تامين اعتبار وام مورد نظر نسبت به معرفي متقاضيان به معاونت مالي سازمان اقدام خواهد کرد. معاونت مالي سازمان سيستم مالي مناسب براي پرداخت و باز پرداخت اقساط اين وام را در سطح سازمان تهيه و ابلاغ خواهد نمود و معاونت مالي سازمان مي بايست تمهيدات لازم در خصوص اخذ تضمين هاي متعارف از متقاضيان دريافت وام بعمل آورد.
مدت باز پرداخت وام 12 ماهه خواهد بود و استفاده کنندگان از وام تلفن همراه، در صورت رهايي از خدمت، مکلفند کليه مبالغ باقي مانده وام را به طور يکجا به حساب معاونت مالي سازمان واريز نموده و سپس تسويه حساب نمايند و در صورت عدم تسويه باقيمانده بدهي از ضامن وصول خواهد شد. در صورت انتقال وام گيرندگان به سازمان هاي تابعه وزارت، چنانچه امکان کسر اقساط پس از انتقال ميسر باشد با تصويب مدير عامل سازمان استرداد باقي مانده وام به طور يکجا ضروري نخواهد بود. وام تلفن همراه مجموعاً در طول مدت خدمت با توجه به اعتبارات مربوطه فقط يکبار به هر مدير پرداخت خواهد شد و مديراني که قبلاً از وزارت دفاع و سازمانهاي تابعه آن تلفن همراه به نرخ دولتي دريافت نموده اند در شمول اين موضوع قرار نخواهند گرفت. مديراني که شامل دريافت اين وام ميشوند با ارائه اسناد مالکيت تلفن همراه به معاونت اداري و نيروي انساني از اين وام برخوردار ميشوند و به دريافت کنندگان وام تلفن همراه که شماره تلفن خريداري شده را تحويل معاونت اداري و نيروي انساني نموده باشند از تاريخ ارائه شماره تلفن همراه ماهيانه مبالغي به شرح زير پرداخت ميگردد.
الف) جايگاه 18 ماهيانه 000/10 تومان
ب) جايگاه 17 ماهيانه 000/7 تومان
در صورت افزايش هزينه مکالمه تلفن همراه و ضرورت به افزايش مبالغ ان مراتب پس از تاييد مدير عامل و تصويب هيات مديره قابل افزايش خواهد بود. در هر حال تشخيص پرداخت وام تلفن همراه و تقدم و تاخر آن و تعيين مبالغ هزينه مکالمه ماهيانه با مدير عامل سازمان خواهد بود.

شرايط وام گيرندگان
1- وام گيرنده بايستي حداقل 2 سال سابقه کار در سازمان باشد البته مدت خدمت وظيفه (اعم از داخل و خارج از سازمان) در شمول زمان فوق نمي باشد.
2- در مراحل رهايي از خدمت نباشد.
لازم به ذکر است که ضامن وام گيرنده بايستي از کارکنان دائمي سازمان باشد. در موارديکه گيرنده وام به هر دليلي از پرداخت اقساط خودداري نموده اقساط باقي مانده از حقوق ضامن وي کسر ميگردد ضمناً ضامن بايد معتبر بوده و اعتبار وي به تاييد سازمان برسد. وام گيرنده کتباً به سازمان اختيار خواهد داد که اقساط وام دريافتي را تا تسويه کامل بدهي همه ماهه از حقوق ماهانه يا ساير مطالبات حقه او کسر نمايد بديهي است چنين تضميني از ضامن وام گيرنده هم بايد اخذ گردد و در ضمن اقساط وام کارکنانيکه از فايل وزارت حقوق دريافت مي دارند به نحوي عمل شود تا از طريق فايل وزارت کسر گردد. در مورد کارکنانيکه از طريق تنظيم ليست حقوق در سازمان حقوق دريافت مي دارند اقساط وام از ليست حقوق آنان کسر ميگردد و البته واحد تغييرات حقوقي سازمان بايستي بر اساس فرم خاصي همه ماهه اطلاعات مربوط به وام گيرندگان را دريافت و جهت حقوق به وزارت ارسال نمايد.
در مورد عدم کسر اقساط وام از حقوق کارکنان مسئول مالي واحد پاسخگو مي باشد. لذا بايستي در هر مورد اقدامات لازم جهت کسر اقساط صورت گيرد و در صورت جا به جايي کارکنان در سازمان مراتب بايستي به معاونت اداري و نيروي انساني انعکاس تا تغييرات لازم و تغيير کد واحد به وزارت اعلام گردد و کليه وجوه مربوط به اعتبارات وام بايستي در حساب جداگانه اي در معاونت مالي سازمان نگهداري شود و وام پرداختي با هزينه دريافت کننده وام بيمه مي گردد که همه اين موارد پس از تاييد مدير عامل و هيات مديره قابل اجرا خواهد بود.

نحوه پرداخت وام رفاه
در راستاي تامين بخشي از نيازهاي ضروري کارکنان سازمان اتکا وامي تحت عنوان وام رفاه براي کارمندان خود در نظر گرفته است.

چگونگي پرداخت
1- در کارخانه جات با تصويب مدير مربوطه و از طريق واحد مالي کارخانه پرداخت ميگردد.
2- در مناطق فروشگاهها با تصويب مدير منطقه و از طريق واحد مالي منطقه پرداخت ميگردد.
3- در مجتمع ها کشاورزي و دامداري با تصويب مدير مجتمع و از طريق واحد مالي مجتمع پرداخت ميگردد.
4- در معاونت اجرايي با تصويب معاون اجرايي و توسط واحدمالي مربوطه پرداخت ميشود.
5- در واحدهاي خدماتي از جمله زائر سرا- کلينيک با تصويب مدير قسمت ذيحساب مربوطه پرداخت ميشود.
6- در ستاد سازمان با تصويب معاونين مربوطه توسط معاونت مالي پرداخت ميگردد
 
 


منابع :


منابع و مآخذ


1- راجرلروي ميلر، رابرت دبيلو- پلسانيلي- پول و بانکداري نوين مترجم: احمد ناهيدي چاپ 1374 تيراز 2000 نسخه ناشر چاپخانه سپهر، تهران- نشر دانش امروز وابسته به موسسه انشارات امير کبير

2- عبدالمحمد سميعي- حسابداري دولتي در ايران چاپ پنجم. تاريخ انتشار 1386 ناشرمرکز آموزش مديريت دولتي

3-مصطفي علي ورد و نظام الدين ملک آراي اصول حسابداري چاپ ج (1) چاپ يازدهم ج(2) چاپ هفتم 1376 ناشر کتابخانه ملي ايران

 

 
طراحی سایت : سایت سازان