میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

کارآفرینی طرح كسب و كار شركت كامپيوتري


کد محصول : 1000998 نوع فایل : word تعداد صفحات : 20 صفحه قیمت محصول : 2000 تومان تعداد بازدید 957

فهرست مطالب و صفحات نخست


طرح كسب و كار شركت كامپيوتري

 كسب وكار چيست ؟
به مجموعه فعاليت‌هايي گفته مي‌شود كه براي ارائه محصولات يا خدمات با رويكردي مالي، تجاري و صنعتي انجام مي‌پذيرد.
انواع كسب و كار :
-    كسب و كارهاي بزرگ
-    كسب و كارهاي كوچك و متوسط
-    كسب و كار اينترنتي يا مجازي
اصول چهارگانه‌ي كسب و كار
-    دانستن نام محصول
-    نام شركت
-    نام بنيان گذار
-    دانستن مهارتهاي لازم

مقدمه :
فعاليتهاي مؤسسات بازرگاني در بخش خصوصي و لزوم توسعه‌ي آنها به منظور فراهم ساختن وسايل رفاه عمومي در جامعه‌ي بشري با توجه به رشد افزون جمعيت، نياز مؤسسات را به سرمايه‌هاي كلان بيش از پيش آشكار مي‌سازد.
تهيه و تأمين اين سرمايه‌ها از عهده‌ي افراد معدود خارج است. بدين منظور، موسسات بايد با انباشتن منابع افراد، سرمايه‌هاي كلاني را براي اجراي امور تجاري و توليدي به وجود آورند. اين عمل باعث پيدايش شركتهاي مختلفي شده است.
اولين قانون تجاري كه در آن از شركت‌هاي تجاري صحبت شده است قانون سال 1303 مي‌باشد. سپس در سال 1304 قوانين تجاري خاصي به تصويب رسيد كه در آن وضعيت شركتهاي تجاري كه به چند دسته تقسيم شدند به اختصار بيان شده است. در سال 1310 قانون ثبت شركتها به تصويب رسيد كه هدف آن وضع مقررات خاص براي ثبت شركتهاي موجود و تطبيق آن با مقررات قانون تجارت بود.

طبقه بندي كلي واحدهاي اقتصادي :
واحدهاي اقتصادي به طور كلي از نظر هدف به دو دسته‌ي كلي تقسيم مي‌شوند:‌
1) واحدهاي انتفاعي :
كه به قصد انتفاع (سود بردن) از سوي شخص يا گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي تشكيل مي‌شوند و به فعاليت مي‌پردازند. واحدهاي انتفاعي از لحاظ نوع فعاليت و بر اساس قوانين ايران به دو دسته‌ي كلي تقسيم مي‌شوند :
الف) واحدهاي تجاري انتفاعي :
كه اشخاص و مؤسساتي هستند كه به قصد تحصيل سود به عمليات تجاري اشتغال دارند مثل : تجار و انواع شركتها.
ب ) واحدهاي غير تجاري انتفاعي :
اشخاص يا موسساتي هستند كه به قصد تحصيل سود به عمليات غير تجاري اشتغال دارند مثل : دفاتر حقوقي و مؤسسات حسابرسي.
2- واحدهاي غير انتفاعي :
كه بدون قصد انتفاع از سوي شخص يا گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي در جهت پيشبرد هدفهايي كه در مجموعه راستاي منافع جامعه است تشكيل مي‌شود و به فعاليت مي‌پردازند. مثل مدارس غير انتفاعي كه پولي را كه دريافت مي‌كنند تحويل آموزش و پرورش مي‌دهند و آموزش و پرورش آن هزينه را صرف تعليم و تربيت و آموزش فرزندان مي‌كند.
اشخاص :
از منظر حقوقي، اشخاص يا حقيقي هستند يا حقوقي :
در واقع، هر فرد يا هر كس كه داراي ذات طبيعي است «شخص حقيقي» ناميده مي‌شود. اما شخص حقوقي متشكل از اعضاي مختلف است. به عبارت ديگر شخص حقوقي يعني عنصري كه بتواند از كيفيت و امتياز «فرديت و ابديت» برخوردار شود. به همين جهت قانون آن را به عنوان شخص شناسايي مي‌كند. انواع شركتها (به استثناي شركتهاي نسبي و نظاير آن كه مشاركت محسوب مي‌شوند) شخص حقوقي تلقي مي‌شوند. بنابراين اشخاص حقوقي داراي ذات قانوني هستند. شخصيت حقوقي در واقع وجودي فرضي ايست كه اين وجود فرضي داراي شخصيتي خاص و مستقل مي‌باشد كه هيچ گونه ارتباطي با شخصيت تشكيل دهندگان آن ندارد.
شخص حقوقي داراي كليه‌ي حقوق و تكاليفي است كه قانون براي شخصيت حقيقي (افراد) تعيين كرده است. به استثناي حقوق و وظايفي كه فقط انسان‌ها داراي آن هستند.
شركت چيست ؟
شركت عبارت است از اجتماع دو يا چند نفر كه هر يك امكاناتي را (اهم از وجه نقدي، وسايل و ماشين آلات و غيره) با خود به درون اجتماع مذكور آورده و به منظور كسب سود، فعاليت مشتركي را انجام داده و منافع را به نسبت‌هاي معين تقسيم مي‌كنند. در قانون تجارت تعريف صريح و روشني از شركت موجود نيست ولي به موجب قانون مدني شركت عبارت است از :  «اجتماع حقوق مالكان متعدد در شي‌اي واحد به نحو اشاعه»
عناصر تشكيل دهنده‌ي شركت :
1)    همكاري دويا چند نفر (تعدد شركا)
2)    آوردن حصه يا سهم الشركه (مقدار سرمايه‌ي هر يك از شركا) يا سرمايه‌ي مناسب (آورده‌هاي نقدي و غير نقدي)
3)    ماهيت حقوق شركت
4)    طرز تقسيم سود و زيان
- مراحل ثبت شركت در ايران :
كليه‌ي شركتها بايد در «اداره‌ي ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري» به ثبت برسند. براي اين كار با توجه به نوع شركت‌ها، مديران آنها بايد مدارك زير را تسليم مرجع تثبيت شركتها نمايند. به عنوان نمونه مدارك مورد نياز براي يك شركت سهامي را بررسي مي‌كنيم :
انواع شركتها :
قانون مدني شركتها را به دو نوع اختياري و قهري به رسميت مي‌شناسد.
شركت اختياري يا در نتيجه‌ي عقدي از عقود حاصل مي‌شود و يا در نتيجه‌ي عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً (به طور تمام) در ازاي عمل چند نفر و نحو آن. به عبارت ديگر براي تشكيل دهنده‌ي آن منعقد شود. در اين قرار داد، روابط همكاري بين افراد آن، قصد انتفاع، موضوع مشاركت و اختصاص مبلغي به عنوان سرمايه درج مي‌شود كه به اين قرار داد «اساس نامه» يا «شركت نامه» گويند.
شركت نامه به صورت توافقي بين شركا تنظيم مي‌شود ولي اساسنامه وضع يك سري مقررات و قوانين است كه به وسيله هيئت مدير يا انجمن وضع مي‌شود.
شركت قهري شركتي است كه از اجتماع حقوق مالكين است كه در ازاي نتيجه‌ي آميخته شدن ارث حاصل مي‌شود.
شركتها از نظر نوع فعاليت به دسته‌هاي زير تقسيم مي‌شوند:
الف ) خدماتي :
شركتهايي هستند كه به مشتريان خدماتي ارائه مي‌كنند و معمولا درقبال ارائه‌ي خدمات منفعت به دست مي‌آورند.
ب ) بازرگاني :
شركتهايي هستند كه به خريد و فروش مواد خام فرآورده‌ها و كالاها اشتغال دارند. اين شركتها معمولاً بدون تغيير شكل و محتواي كالاي خريداري شده آنها را به فروش مي‌رسانند. كه مشخصات شركتهاي بازرگاني عبارتند از :
1)    داراي نام مخصوص مي‌باشد.
2)    داراي محل و اقامتگاه مخصوص مي‌باشند.
3)    داراي تابعيت معين‌اند كه اين تابعيت لزوماً غير از تابعيت شركا يا سهامداران است. مثلاً چنانچه چند نفر خارجي يك شركت را در ايران تشكيل دهند، تابعيت اين شركت ايراني است در حالي كه تابعيت سهامداران آن مي‌تواند غيرايراني باشد.
4)    ورشكستگي شركت، موجب ورشكستگي شركا و بالعكس نيست.
5)    حساب دارايي‌هاي شركت از دارايي‌هاي شخصي سهامداران آن جداست.
ج) شركتهاي توليدي :
اين شركتها با استفاده از عوامل توليد به ساخت كالاهاي اقتصادي مي‌پردازند، اين شركتها مواد اوليه را تهيه كرده و با تغيير شكل آنها را به صورت كالاي ساخته شده به فروش مي‌رسانند.
* شركت ممكن است تجاري باشد يا مدني؛ شركت تجاري شركتي است كه به امور تجاري به شرح قانون تجارت اشتغال داشته باشد. به اين ترتيب در شركت تجاري دو يا چند شخص به موجب قرار داد توافق مي‌كنند كه آورده‌هاي خود را به قصد كسب سود به طور مشترك در امور تجارتي به كار برند.
شركت مدني شركتي است كه در عين حال كه به قصد انتفاع تأسيس شده است، عمليات آن جزء عمليات تجاري محسوب نگردد؛ مانند شركتهايي كه براي معاملات غير منقول تشكيل شده‌اند.
طبق قانون تجارت، كليه‌ي شركتهاي تجاري، شخصيتي حقوقي دارند و به علت وجود شخصيت حقوقي، مؤسسات مذكور داراي اموال و درآمد مستقل بوده و سرمايه‌ي شركا از مالكيت آنها خارج و جزء اموال شركت محسوب مي‌شود.
ايجاد شركتهاي تجاري تابع مراحل قانوني خاص و ضوابط مشخص است و اداره‌ي صحيح اين مؤسسات مستلزم آگاهي از مقررات جاري كشور و به كار گيري روش‌هاي خاص حسابداري مي‌باشد.
شركتهاي تجاري :
اين شركتها با توجه به روابط و مقررات درون سازماني و برون سازماني انواع مختلفي دارند كه طبق قانون تجارت بر هفت قسم مي‌باشند:


1) شركت سهامي :
كه شركتي است كه سرمايه‌ي آن به سهام تقسيم مي شود و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست.
2) شركتها با مسئوليت محدود :
شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل مي‌شود و هر يك از شركا بدون اين كه سرمايه‌ به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشند، فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت، مسئول فروض و تعهدات است.
3) شركتهاي مختلط غير سهامي :
شركتي است كه براي امور تجارتي تحت نام مخصوص بين يك يا چند نفر با مسئوليت محدود و بدون نشان انتشار سهام تشكيل مي‌شود.
4) شركت مختلط سهامي : 
شركتي است كه تحت نام مخصوص بين يك عده شركاي سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود.
5) شركت سبني :
شركتي است كه براي امور تجارت تحت نام مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل مي‌شود و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه‌اي كه در شركت گذاشته‌اند است.
6) شركت تعاوني توليد و مصرف :
شركتي است كه بين عده‌اي از ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا اجناس به كار مي‌برند.
7) شركت تضامني :
شركتي است كه تحت نام مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود. اگر دارايي شركت براي تأديه‌ي همه قروض كافي نباشد، هر يك از شركا مسئول پرداخت تمامي قروض شركت است. كه در مورد اين نوع شركت بيشتر توضيح خواهيم داد.
طبقه‌ بندي شركتهاي تجارتي با توجه به اهميت سرمايه و شخصيت شركا نيز انجام مي‌گيرد و شركتهاي مذكور از اين نظر به دو دسته طبقه بندي مي‌شود:
الف) شركتهايي كه فقط در آنها سرمايه مهم است نه شخص سرمايه گذار، زيرا در اين نوع شركتها مسئوليت هريك از سهامداران در مقابل اشخاص ثالث به حصه خود كه سهم ناميده مي‌شود، محدود مي‌گردد و به همين سبب اشخاص بيشتري از طبقات جامعه درشركتهاي مزبور سرمايه گذاري مي‌كنند و بدين ترتيب، از مجموع سرمايه‌هاي كوچك، منابع بزرگي براي واحدهاي توليدي و تجارتي فراهم مي‌شود. شركتهاي سهامي خاص و عام و شركتهاي مختلط سهامي، از اين دسته از شركتها هستند. شركتهاي تعاوني نيز تحت ضوابط خاص جزء شركتهاي سرمايه محسوب مي‌شوند.
ب ) شركتهايي كه در آن شخصيت شركا و روابط نزديك آنان با يكديگر اهميت ويژه‌اي دارد و مسئوليت هر يك از شركا ضامن در مقابل اشخاص ثالثف نامحدود و تضامني است. يعني هر طلبكاري مي‌تواند به فرد فرد شركاي ضامن مراجعه و كليه‌ي مطالبات خود را وصول كند و شركت ضامن به پرداخت ديون اشخاص ثالث ملزم است، البته شريك مزبور مي‌تواند پس ازپرداخت ديون مورد بحث به ساير شركاي خود مراجعه و از اين بابت ضررهاي وارده را به نسبت سهم الشركه وصول كند. شركتهاي تضامني، شركتهاي نسبي، شركتهاي مختلط غير سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود را با توجه به شرايط و اين كه در اين شركتها به عنصر شخص بيش از سرمايه توجه مي‌شود و مي‌توان در رديف اين نوع شركتها منظور كرد.
از مشخصات ديگر اين شركتها و اهميت بارز شركا اين است كه اصولاً سهم الشركه در حال حيات يا پس از فوت، قابل انتقال نيست؛ در حالي كه در شركتهاي دسته‌ي اول، هر سهامداري مي‌تواند سهم يا سهام خود را تحت شرايطي انتقال دهد و به عبارتي قابل انتقال بودن سهام از ويژگي‌هاي مهم شركتهاي دسته‌ي اول است.
* شركت تضامني :
طبق قانون تجارت شركت تضامني شركتي است كه تحت نام مخصوص، براي امور تجاري بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود. اگر دارايي شركت براي تأديه‌ي تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركا، مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراري كه بر خلاف اين، بين شركا بسته شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن (بي اعتبار) خواهد بود.
در اسم شركت تضامني بايد عبارت «شركت تضامني و لااقل اسم يك نفر از شركا» ذكر شود. در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اساس تمامي شركا نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل «و شركا» يا «و برادران» قيد گردد.
- تشكيل شركت تضامني : 
شركت تضامني، وقتي تشكيل مي‌شود كه اولاً شركت نامه مطابق قانون تنظيم شده باشد و در ثاني، تمام سرمايه نقدي، تحويل و سرمايه‌ي غير نقدي نيز، تقديم (به روز تحويل داده شود) و تسليم شده باشد. در شركت تضامني شركا بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا خارج به سمت مديريت تعيين كنند. هر قسمت از سرمايه را در شركت تضامني «سهم الشركه» مي‌نامند.
بنابراين، شركت تضامني قانوناً احتياج به اساسنامه ندارد، ليكن مي‌توان اساسنامه داشته باشد و هر گونه توافقي كه بين شركا به عمل آمده باشد در آن قيد شود. شركت نامه مي‌بايست در اداره‌ي ثبت شركتها به ثبت برسد و حاوي اطلاعات زير باشد:
1)    نام و مركز اصلي شركت
2)    موضوع فعاليت شركت
3)    مدت شركت، تاريخ تشكيل شركت، نام شركا
4)    سرمايه و سهم هريك از شركا، اعم از نقدي و غيرنقدي با ذكر نام شركا
5)    مقررات مربوط به تقسيم سود و زيان
6)    مقررات مربوط به فسخ و فوت شركا
تغيير در شركت نامه، به اتفاق آراء شركا، امكان پذير مي‌باشد.
به موجب قانون تجارت، مداركي كه بايد به همراه تقاضا نامه‌ي ثبت شركتهاي تضامني ارائه شود عبارتند از:
1)    يك نسخه شركت نامه    
2)    يك نسخه اساسنامه‌ي شركت (اگر وجود داشته باشد)
3)    گواهي نامه‌ي پرداخت تمامي سرمايه‌ي نقدي و تسليم بقيه‌ي سرمايه شركت به صورت غير نقدي با تعيين قيمت تقويم شده‌ي آنها به امضاي مديران شركت
از آن جهت كه شركت نامه، ركن اصلي تشكيل شركت تضامني است، به توضيح شركت نامه‌ مي‌پردازيم :
شركت نامه، قرار دادي است كه به صورت كتبي تنظيم مي‌گردد و حاوي توافقات انجام شده بين شركا، قبل از ثبت شركت مي‌باشد. شركت نامه بايد به صورت قانوني تنظيم گردد و طبق مقررات قانون تجارت و قانون ثبت شركتها به ثبت برسد و خلاصه‌ي آن اعلام گردد. شركت نامه از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا نحوه‌ي اداره‌ي شركت و اخذ تصميمات آتي و اصولاً ركن اصلي و زير بناي شركت را تشكيل مي‌دهد. بنابراين براي تنظيم آن بايد نهايت دقت صورت گيرد و تمام جوانب سنجيده شود، زيرا به هيچ وجه قابل تغيير نيست، مگر آن كه در مورد تغييرات در مفاد شركت نامه كليه‌ي شركا، رضايت داشته باشند.
- تقسيم سود و حساب جاري شركا :
طبق قانون تجارت، سود شركت مي‌بايست به نسبت سهم الشركه بين شركا تسهيم گردد، مگر آن كه در شركت نامه، درباره‌ي تقسيم سود يا زيان صحبت نشده باشد، تقسيم سود يا زيان به نسبت سهم الشركه‌ي شركا صورت مي‌پذيرد.
درشركت تضامني، ممكن است نسبت تقسيم سود يا زيان بين شركا، متناسب با سهم الشركه‌ي آنها نباشد. زيرا ممكن است شريكي در مديريت شركت يا در معروفيت و اعتبار و حسن شهرت شركت، نقش بيشتري به عهده داشته باشد. بنابراين ممكن است توافق‌هاي ديگري صورت گرفته باشد.
سود هر يك از شركا به حساب جاري وي در دفاتر منتقل مي‌گردد. به اين دليل كه :
1)    سود، منطقاً متعلق به شريك است و هر زمان كه تمايل داشته باشد مي‌تواند از شركت دريافت كند و هيچ گونه منع قانوني ندارد.
2)    با توجه به اصل طبقه بندي معاملات، لازم است عمليات مالي هر شريك با شركت، از حساب سرمايه‌ي او مجزا باشد.
3)    سرمايه‌ي شريك يكي از اركان شركت است و نمي‌تواند دستخوش تغيير گردد. (مگر در صورت افزايش يا كاهش سرمايه).
طبق قانون تجارت اگر در نتيجه‌ي ضررهاي وارده، سهم الشركه شركا كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده باشد، تأديه‌ي هر نوع منفعت به شركا ممنوع است.
- حقوق و مزاياي مديران :
دربرخي از متون، حقوق و مزاياي مديران شريك در شركتهاي تضامني را به عنوان پيش پرداخت سود تلقي كرده‌اند، اما چون طبق قانون تجارت، سود پس از تصويب حساب ها از سوي مجمع عمومي تحقق مي‌يابد و قابل تقسيم مي‌باشد. احتساب حقوق مديران به سود اصولي نيست، از اين رو حقوق و مزاياي مديران بايد به عنوان بخشي از هزينه‌هاي جاري شركت تلقي شود. زيرا در مقابل خدماتي كه مديران ارائه مي‌دهند، حقوق و مزايا دريافت مي‌كنند.
ويژگي شركتهاي تضامني :
1) مسئوليت نامحدود شركا در مقابل تعهدات شركت :
در شركت تضامني، هر يك از شركا در مقابل تعهدات شركت مسئول هستند و هر يك از طلبكاران مي‌توانند براي دريافت مطالبات خود از شركت، به هر يك از شركا يا همه‌ي آنها مراجعه نمايند. در واقع، مسئوليت شركا در اين شركتها به ميزان سهم الشركه‌ي آنان در شركت نيست، بلكه اموال شخصي شركا نيز، وثيقه‌ي تعهدات شركت به شمار مي‌رود.
2) ورود و خروج شريك جديد :
طبق قانون تجارت، در شركت تضامني هيچ يك از شركا نمي‌توانند سهم الشركه‌ي خود را به ديگري منتقل كنند، مگر با رضايت تمام شركا. ضمناً هيچ يك از شركا نمي‌توانند بدون موافقت ساير شركا، از شركت خارج شوند.
3) انحلال شركت :
با توجه به قانون تجارت، شركتهاي تضامني در يكي از حالات زير مي‌توانند منحل شوند:
-    پايان يافتن موضوع فعاليت يا مدت شركت
-    در صورتي كه انجام موضوع شركت ناممكن باشد.
-    در صورت موافقت كليه‌ي شركا
-    در صورت ورشكسته شدن شركت
-    در صورت فوت، حجر، (مانع شدن بر طبق حكم قانوني از تصرف مالكي در اموال خود) ورشكستگي هر يك از شركا
-    در صورت فسخ شركت نامه
-    در صورتي كه دادگاه بنا به تقاضاي هريك از شركا، انحلال شركت را اعلام نمايند.
 
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان