میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

کارآفرینی طرحهاي تيپ گروه پزشكي و پيراپزشكي


کد محصول : 1000999 نوع فایل : word تعداد صفحات : 20 صفحه قیمت محصول : 2000 تومان تعداد بازدید 994

فهرست مطالب و صفحات نخست


طرحهاي تيپ گروه پزشكي و پيراپزشكي

مقدمه
گسترش كسب و كارهاي حوزه نظام سلامت با هدف ارتقاي سلامت جامعه و اشتغالزايي گروههاي پزشكي و پيراپزشكي بويژه دانش آموختگان جوان و بيكار از مهم ترين اهداف دفتر كارآفريني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
در اين مسير اعطاي تسهيلات از محل آيين نامه گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين راهكاري اجرايي در حمايت از كارآفرينان نظام سلامت مي باشد. تدوين مشاغل نظام سلامت در قالب طرحهاي تيپ شغلي زمينه را براي آشنايي بيشتر دانش آموختگان با بازار كار سلامت و طرحهاي كسب و كار مربوطه فراهم مي نمايد. 

مطب پزشك عمومي :
شرايط كار آفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي عمومي.
امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : ست كامل تشخيص، اتوسكوپ افتالمسكوپ، ديكتافون، ميكروجت، برانكارد، تخت عمل جراحي، ترالي اورژانس، كپسول اكسيژن ....
نيروي انساني مورد نياز :
پزشك عمومي- پرستار يا بهيار- منشي.
 اشتغالزايي : حداقل 2 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    400    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I


مطب پزشك متخصص :
شرايط كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي تخصصي در يكي از رشته هاي: جراحي، پوست، اطفال، بيهوشي، قلب و عروق، ارولژي، چشم، عفوني، راديولوژي، ريه، مغزواعصاب، ارتوپدي، زنان و زايمان، گوارش گوش وحلق وبيني و ساير تخصص هاي مورد تاييد وزارت بهداشت.
امكانات لازم جهت ايجاد مركز :
داشتن فضاي مناسب بر اساس استاندارهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.
تجهيزات : با توجه به اينكه تجهيزات مورد نياز هر رشته تخصصي زياد مي باشد از ذكر آنها خودداري      ميشود ولي فهرست كاملي از اين تجهزات موجود مي باشد.
نيروي انساني مورد نياز : پزشك متخصص، پرستار يا بهيار، منشي، نگهبان.
 اشتغالزايي :  حداقل 2 نفر، حداكثر 10 نفر.(حداقل يك نفر به جز پزشك از گروه پزشكي و پيراپزشكي بالاتر از مدرك بهياري)
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    800    700
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I
تبصره : در مناطق محروم متقاضيان مي¬توانند با تاييد دفتر كارآفريني دانشگاه علوم پزشكي مربوطه از محل تسهيلات بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين معادل مبلغ رهن براي خريد مكان طرح اقدام نمايند.

داروخانه:
شرايط كار آفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي دارو سازي.
امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
نيروي انساني مورد نياز :
دكتر دارو ساز، تكنسين دارو خانه، بهيار، حسابدار، منشي.
اشتغالزايي : به كار گرفتن حداقل 4 نيروي كار و درصورت شبانه روزي بودن 8 نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    1100    1100
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I


آزمايشگاه:
شرايط كار آفرين :  فارغ التحصيل مقطع دكتراي علوم آزمايشگاهي يا متخصصين پاتولوژي.
امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات مورد نياز: سل كانتر، ميكروسكوپ، سانتريفوژ، فريزر، انكوباتورco2،ميكروتوم كرايو، دستگاه كشت خون، الكتروفورز، شيكر، كانتر و ...
نيروي انساني مورد نياز : دكتراي تخصصي پاتولوژي، دكتراي علوم آزمايشگاهي، كارشناس پرستاري يا ديپلم بهياري، كاردان علوم آزمايشگاهي 2 نفر، كارشناس علوم آزمايشگاهي 2 نفر، نگهبان 1 نفر، حسابدار،  نيروي خدماتي.
اشتغالزايي : حداقل 3 نفر.
.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    1650    1100
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I


مركز مراقبت از سالمندان :
نيروي كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع پزشكي، روانشناس، روانپرستار، ليسانس پرستاري و بالاتر در رشته روانشناسي.
امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات: شامل تجهيزات دفتري و هتلينگ بر اساس استاندارد ( ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر و ... )
نيروي انساني مورد نياز :
پزشك، پرستار، مددكار(مشاور)، مدير، منشي، اپراتور، نيروي خدماتي، بهيار
 اشتغالزايي : حداقل 3 نفر.
 
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    700    1100
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

مطبهاي مامائي :
نيروي كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي و به بالاتر در رشتة مامائي.
امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : ست واكيوم زنان، تخت ژينكولوژي،  هيسترومتر،  تخت زايمان، هيسترسكوپ، كپسول co2 اسپلكوم، فيتال مانيتورينگ، ساكشن كورت،  ساكشن واكيوم، ست كامل تشخيص، ميكروجت، ترالي اورژانس، كپسول اكسيژن، اتوسكوپ افتالمسكوپ.
نيروي انساني موردنياز : كارشناس مامائي، كاردان پرستاري يا بهيارماما ، منشي.
اشتغالزايي :  حداقل 1 يا 2 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    250    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

مركز خدمات مشاوره اي، روانشناسي :
شرايط كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد ودكتري  در رشتة روانشناسي باليني، روانپرستاري.
امكانات موردنياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : ميز و صندلي، تلفن، كامپيوتر، اسباب بازي براي كودكان و...
نيروي انساني مورد نياز:
روانشناس باليني با مدرك دكترا يا ارشد براي سرپرستي، روانپرستار، روانشناسي باليني(كارشناس) 1 نفر، روانشناس باليني(ارشد) 2 نفر، مشاور مذهبي 1 نفر، منشي.
 اشتغالزايي : حداقل 2 نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    400    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

مركزمشاوره خدمات پرستاري وارائه خدمات بهداشتي درماني درمنزل :
شرايط كارآفرين : فارغ التحصيل در يكي از رشته هاي دكتراي عمومي، ليسانس پرستاري، ليسانس روانشناسي باليني.
امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : ميز و صندلي، تلفن، وسايل و ابزار تزريقات، دستگاه فشار خون، ست و كيف احيا، ست كامل تشخيص، كپسول اكسيژن و آمبولانس.
نيروي انساني مورد نياز : مدير تيم پزشكي(دارا بودن دانشنامة دكتراي حرفه اي)، پرستار، بهيار، فيزيوتراپ، تلفنچي، راننده، 1 نفر كادر اداري جهت پذيرش و تكميل پرونده .
 اشتغالزايي : در صورت فعاليت حداقل 3 نفر براي هر شيفت.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    400    1100
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

مراكز درمان و بازتواني اعتياد :
شرايط كارآفريني : فارغ التحصيل مقطع دكترا و ليسانس پرستاري
امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : حداقل 2 تخت بستري، وسايل پيشگيري از بحران و كمك هاي اوليه، ميز تحرير، كامپيرتر، تلفن.
نيروي انساني مورد نياز : متخصص روانپزشك حداقل 1 نفر، پزشك عمومي حداقل 1 نفر، روانشناس باليني (ارشد) 1 نفر، مشاور (كارشناس ارشد، كارشناس مشاور)، مددكار اجتماعي(كارشناس) 1 نفر، پرستار حداقل 1 نفر، منشي، نگهبان.
 اشتغالزايي : حداقل 3 نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    1100    1100
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I
تبصره : در مناطق محروم متقاضيان مي¬توانند با تاييد دفتر كارآفريني دانشگاه علوم پزشكي مربوطه از محل تسهيلات بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين معادل مبلغ رهن براي خريد مكان طرح اقدام نمايند.


مركز MMT (Metadon Maintenance Therapy )
نيروي كارآفرين : پزشك عمومي
امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و     آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (معاونت درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : تجهيزات اداري (ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر،...)
نيروي انساني مورد نياز : پزشك عمومي، روانشناس، مددكار
اشتغالزايي : حداقل 3 يا 4  نفر. 
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    400    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I


مركز DIC (Drop In Center )
نيروي كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي آموزشي ديده، روانپزشك
امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و     آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : تجهيزات اداري (ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر،...)
نيروي انساني مورد نياز : پزشك عمومي، روانپزشك، روانشناس، پرستار
اشتغالزايي : حداقل 3 يا 4  نفر. 
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    400    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I
 فيزيوتراپي :
 كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع تخصصي طب فيزيكي يا دانشنامة ليسانس و بالاتر در رشته فيزيوتراپي. 
 امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و     آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : دياترمي، US، IR، UV، tracteon،استيمولاتوز، IF، favadic، Tens، IDC، پله، پارالل شولد رويل، يولي، فريم، صندلي كوالار، وزنه هاي مربوطه، دوچرخه ثابت.
نيروي انساني مورد نياز : متخصص طب فيزيكي، كارشناس فيزيوتراپي، تكنسين، منشي، نگهبان.
اشتغالزايي : حداقل 2 نفر. 
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    700    900
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

شنوائي سنجي:
كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي و بالاتر در رشته اديومتري.
 امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و       آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : اديومتر AC، ميدانس AZ27، دستگاه تمپانوگراف ATZC، اتوسكوپ ABR، دستگاه تست سمعك EGDHAT، اديومترAC5، دستگاه امپدانس AZ7R .
نيروي انساني مورد نياز :  كارشناس اپتومتري، منشي، دستيار كارشناس.
اشتغالزايي : در حدود 1 يا 2  نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    600    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I
بينايي سنجي :
كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي و بالاتر در رشتة اپتومتري.
 امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و   آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : عينك آزمايش Trial Frame، اسليت لامپ، افتالموسكوپ، رتينوسكوپ، چارت بينائي دور و نزديك، جعبه عينك، كراس سلندر، تست ميدان ديد، تست ديد بعد، لنزومتر، Prisaber، دستگاه سينوپترمري.
نيروي انساني مورد نياز : اپتومتريست، دستيار اپتومتريست، منشي.
اشتغالزايي : حداقل 2 يا 3 نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    600    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I
گفتار درماني :
كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي و بالاتر در رشته گفتار درماني.
 امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و   آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : دستگاه تربيت گفتار گروهي 70A  ، لكنت شكن ديجيتال 70D.S ، دستگاه تربيت گفتار فردي 70A ، دستگاه Vocale ، دستگاه LM7Z  Language  Muster ، دستگاه GqA  Speechtraining ، تخت معاينه، دستگاه ضبط صوت.
نيروي انساني مورد نياز : گفتار درمان گر كمكي، منشي، نيروي خدمات.
اشتغالزايي : حداقل 1 يا 2 نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    600    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I


راديولوژي و سونوگرافي :
كارآفرين : فارغ التحصيل در رشته راديولوژي.
 امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و      آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : دستگاه راديوگرافي، كاست فيلم راديوگرافي در اندازه هاي مختلف، دستگاه ظهور و ثبوت راديوگرافي، دستگاه سونوگرافي، فيلم راديوگرافي، داروي ظهور و ثبوت، پروب سونوگرافي، نگاتوسكوپ، پاس كات.
نيروي انساني مورد نياز : متخصص راديولوژي، كارشناس راديولوژي، كاردان راديولوژي، متصدي تاريكخانه، پذيرش، حسابدار، منشي، نيروي خدمات، پرستار
اشتغالزايي :  حداقل 3  نفر..

ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    3500    1650
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I
تبصره : در مناطق محروم متقاضيان مي¬توانند با تاييد دفتر كارآفريني دانشگاه علوم پزشكي مربوطه از محل تسهيلات بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين معادل مبلغ رهن براي خريد يا ساخت مكان طرح اقدام نمايند.

سي تي اسكن :
كارآفرين : فارغ التحصيل راديولوژي و گذراندن دوره CT
امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و      آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : دستگاه C.T  اسكن، كولر گازي، پروسسور...
نيروي مورد نياز : متخصص راديولوژي، كارشناس راديولوژي، بهيار، منشي، نيروي خدمات
 اشتغالزايي :  حداقل 5 نفر.
 
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    6600    1650
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

MRI  :
كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع تخصصي راديولوژي و گذراندن دوره MRI .
امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و      آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : دستگاه MRI، پروسسور، كولر گازي، فيلم MRI، نگاتسكوپ.
نيروي انساني مورد نياز : متخصص راديولوژي، كارشناس راديولوژي،هوشبري منشي، پرستار، بهيار، نيروي خدماتي، نگهبان.
اشتغالزايي : در صورت 3 شيفت كاري 20 نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه خريد يا ساخت مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    22000    16500
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

راديوتراپي :
كارآفرين : فارغ التحصيل در رشتة راديوتراپي.
امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و      آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : دستگاه راديوتراپي، چشمة كبالت،  كولر گازي، امكانات پزشكي و...


نيروي انساني مورد نياز : متخصص راديوتراپي، كارشناس راديوتراپي، كاردان راديوتراپي، پرستار، بهيار، منشي، بايگاني.
اشتغالزايي : حداقل12 نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه خريد يا ساخت مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    33000    16500
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

پزشكي هسته اي :
كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي تخصصي در رشته پزشكي هسته اي.
امكانات : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : چشمه كبالت، شتاب دهنده خطي Medium ،  سيمولاتور.
نيروي انساني مورد نياز : متخصص پزشكي هسته اي، كارشناس راديولوژي يا راديوتراپي، كاردان راديولوژي يا راديوتراپي، نيروي كمكي، بهيار، منشي، خدمات، نگهبان.
اشتغالزايي : حداقل 12نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه خريد يا ساخت مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    33000    1650
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

شركتهاي آمبولانس خصوصي :
كارآفرين : فارغ التحصيل گروه پزشكي به صورت حقيقي يا حقوقي (اما مسئول فني حتما بايد داراي دانشنامة پزشكي باشد.)
امكانات : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : حداقل آمبولانس و امكانات لازم
اشتغالزايي :حداقل 4 نفر به ازاي هر آمبولانس 2 نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    حداقل با يك آمبولانس1100    1100
        به ازاي هر آمبولانس اضافه800   
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

فروش عينك طبي :
كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع ليسانس و بالاتر در رشته اپتومتري.
امكانات : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : دستگاه سينوپترومري Prisaber ، لنزومتر، چارت بينائي نزديك و دور، جعبه عينك، كراس سلندر، تست ميدان ديد، افتالمسكوپ، رتينوسكوپ، عينك آزمايش Frame Trial .
نيروي انساني مورد نياز : اپتومتريست، دستيار، منشي.
اشتغالزايي : حداقل 2 نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    400    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

توليد اعضاء مصنوعي :
كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناس ي و بالاتر در رشته اعضاي مصنوعي، فارغ التحصيل مقطع كارشناسي در رشته مهندسي  پزشكي.
امكانات : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : ابزار و تجهيزات مربوط به ساخت پروتز و اروتز.
نيروي انساني مورد نياز : مدير فني، پزشك، كارشناس پروتزهاي مصنوعي، منشي، خدمات،
اشتغالزايي : حداقل 2  نفر
.ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    1100    850
2    تيپII    % 90 هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    % 80 هزينه دانشگاه تيپ I    % 60 هزينه دانشگاه تيپ I

درمانگاه :
كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع تخصصي يا عمومي در هر يك از رشته هاي پزشكي.
امكانات : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : در درمانگاه بايد تجهيزات مربوط به بخشهاي عمومي، گوش و حلق، بيني، اطفال، پوست، زنان و داخلي موجود باشد كه فهرست كاملي از اين تجهيزات موجود مي باشد.
نيروي انساني مورد نياز : متخصص زنان، متخصص اطفال، متخصص ENT، متخصص پوست و مو، متخصص داخلي، پزشك عمومي، پرستار، بهيار، كمك بهيار، منشي، بايگاني، مدارك پزشكي، نگهبان، نيروي خدماتي.
اشتغالزايي : حداقل 7 نفر در صورت شبانه روزي 12 نفر.


ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    2200    1650
        به ازاي هر رشته تخصصي با نظر دفتر كار آفريني600   
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

مراكز جراحي محدود :
كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع تخصصي در هر يكي از رشته هاي پزشكي.
امكانات : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : با توجه به اينكه در اين گونه مراكز انواع مختلفي از جراحيها صورت مي گيرد. تجهيزات هر عمل نيز متفاوت است اما ليست كاملي از اين تجهيزات موجود مي باشد.
لارنگوسكوپ، وارمرخون، چراغ اشعه ماوراءبنفش، ترالي منحني اطاق عمل، كپسول نيتروس، كمد مخصوص ست جراحي، پمپ اسكراپ، تخت عمل مكانيكي، چراغ سياليتيك سقفي، ساكشن خارجي، ساكشن چست.
نيروي انساني مورد نياز :
مدير مركز، پزشك متخصص، متخصص بيهوشي، تكنسين و كارشناس اطاق عمل، پرستار، بهيار، كمك بهيار، منشي، مدارك پزشكي، خدمات، نگهبان، تلفنچي.
اشتغالزايي :  حداقل 12 نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه خريد يا ساخت مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    11000    11000
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ Iدندانپزشكي :
كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي عمومي يا تخصصي در رشته دندانپزشكي.
امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
تجهيزات : يونيت، دستگاه راديولوژي، فور و اتوكلاو، دستگاههاي ظهور و ثبوت، تجهيزات مرتبط با پروتز و ايمپلنت.
نيروي انساني مورد نياز :
دندانپرشك، تكنسين دندانپزشكي، منشي، خدمات.
اشتغالزايي : حداقل2 نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    600    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

تعاوني بهداشتي درماني :
كارآفرين : 7 نفر كه 4 نفر حتما عضو گروه پزشكي و پيراپزشكي و 3 نفر ساير رشته ها.
امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب در حدود 80 مترمربع.
تجهيزات : دفتري، ميز، صندلي، كامپيوتر، تلفن و ...
اشتغالزايي : بسته به مشاركت در طرحهاي تعاوني بهداشتي 100-10 نفر.
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    250    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I


مركز ارائه خدمات بهداشت حرفه اي :
شرايط كارآفرين : فوق ليسانس بهداشت حرفه اي، ليسانس بهداشت حرفه اي.
امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (معاونت بهداشتي) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.
تجهيزات : تجهيزات اداري (ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر، ...)، دستگاه صداسنج، نورسنج و ...
نيروي انساني مورد نياز : كارشناس بهداشت حرفه اي 2 نفر، منشي 1 نفر.
اشتغالزايي : حداقل 1 نفر..
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    250    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

آموزشگاه صنوف :
شرايط كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي بهداشت محيط
امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (بهداشتي) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه 
تجهيزات : تجهيزات اداري (ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر، ... )، تجهيزات و لوازم آموزشي.
نيروي انساني مورد نياز : كارشناس بهداشت حرفه اي، منشي، كارشناس مسئول، نيروي خدماتي.
اشتغالزايي : حداقل 2 نفر
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    250    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I


شركتهاي خدماتي سم پاشي
نيروي كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي بهداشت محيط
امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (معاونت بهداشتي) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه 
تجهيزات : تجهيزات اداري (ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر، ... )، دستگاههاي سم پاشي، سموم مورد نياز، لوازم حفاظت فردي و ايمني
نيروي انساني مورد نياز : كارشناس بهداشت محيط، نيروي خدماتي حداقل 2 نفر، منشي، فروشنده
اشتغالزايي : حداقل 2 نفر
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    250    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

طب كار
شرايط كارآفرين : متخصص طب كار، پزشك عمومي داراي مدرك بازآموزي طب كار و موفق در آزمون سراسري اخذ مجوز طب كار
امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (بهداشتي) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه 
تجهيزات : تجهيزات اداري (ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر، ... )، دستگاه اسپيرومتري، ...
نيروي انساني مورد نياز : پزشك عمومي يا متخصص طب كار، كارشناس بهداشت حرفه اي (2 نفر)، منشي
اشتغالزايي : حداقل 2 نفرابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    250    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

لابراتوار پروتزهاي دنداني
نيروي كارآفرين : تكنسين پروتزهاي دنداني
امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (معاونت درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه 
تجهيزات : لوازم اداري، كوره پرسلند، كمپرسور، دستگاه اولتراسونيك و ...
نيروي انساني مورد نياز : تكنسين پروتزهاي دنداني، منشي، بازارياب
اشتغالزايي : حداقل 2 نفر
ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)
رديف    تيپ دانشگاه    برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف    برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف
1    تيپI    600    600
2    تيپII    %90هزينه دانشگاه تيپ I    %80هزينه دانشگاه تيپ I
3    تيپIII    %80هزينه دانشگاه تيپ I    %60هزينه دانشگاه تيپ I

مراجع ذيربط جهت راه اندازي مراكز :
در تمامي موارد بالا بايد مجوز هاي صدور پروانه با توجه به نوع فعاليت از مراكز زير اخذ شود.
       -   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اخذ مجوز.
       -   دانشگاهها و مراكز آموزش عالي: سازمان انرژي اتمي، سازمان نظام پزشكي، دانشكده هاي علوم پزشكي، سازمان بهزيستي، سازمان نظام پرستاري، ستاد مبارزه با مواد مخدر، اداره اماكن، سازمان ملي جوانان، اداره تشخيص هويت، اداره راهنمائي و رانندگي.
شيوة بازاريابي :
جرايد، آگهي، تبليغات در رسانه هاي جمعي، قرارداد با بيمارستانها، معرفي مراكز درماني بزرگ جهت خدمات درماني پس از ترخيص بيمار، همكاري با مراكز بهزيستي، نيروي انتظامي و بازپروري.

بررسي قابليت افزايش ظرفيت شغلي :
تغيير آهنگ زندگي سنتي به زندگي شهرنشيني سبب شده كه ديگر مناسبات گذشته را نتوانيم الگوي شرايط امروز خود قرار دهيم. با گسترش زندگي ماشيني بر مشكلات و تنش انسانهاي امروزي افزوده مي گردد. و ميزان ابتلا به انواع بيماريها افزايش مي يابد. در نتيجه نياز به مراكز پيشگيري، تشخيص و درماني افزايش پيدا مي كند و در هر منطقه يك يا چند مركز خدماتي مي تواند ايجاد گردد. تاسيس اين مراكز در نقاط مختلف دسترسي بيماران به خدمات فوق را سهل تر و سريع تر مينمايد.

نتايج حاصل از راه اندازي مركز :
1- بهبود وضعيت اقتصادي.
2- ايجاد اشتغال.
3- كاهش نرخ بيكاري براي قشر كثيري از جامعه به خصوص براي فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي.
4- كاهش بيماريها و افزايش سلامت افراد جامعه.
5- بهبود روابط بين خانواده، والدين وفرزندان.
6- حل ريشه اي و درمان معضل اعتياد.
7- گسترش فرهنگ نگهداري از سالمندان.
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان