میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

کارآفرینی ظهور دانشگاه کارآفرين و مفهوم کارآفريني


کد محصول : 10001000 نوع فایل : word تعداد صفحات : 15 صفحه قیمت محصول : 1000 تومان تعداد بازدید 954

فهرست مطالب و صفحات نخست


ظهور دانشگاه کارآفرين و  مفهوم  کارآفريني

طي سالهاي اخير ورود جوانان جوياي کار و کاهش تقاضا براي نيروي کار بحران اشتغال را در کشور تشديد نموده است که بايد به صورت بنيادي مورد توجه دولتمردان قرار گيرد . در اين بين ورود دانشگاهيان به اين حيطه نيز مي تواند بسيار مؤثر باشد. رويارويي صحيح و تدابير خاص براي حل معضل بيکاري مبتني بر پژوهش و مطالعه ضرورت دارد با توجه به ميزان رشد جمعيت  در دو دهه گذشته بيکاري را مي توان مهمترين چالش اجتماعي چند دهه آينده به حساب آورد . پيامدهاي اين بحران گسترش فقر و  افزايش پديده هاي ناگوار اجتماعي است . پرداختن به بحث کار آفريني (با توجه به اين امر خالي از لطف نيست هر چند که در خصوص ماهيت و مفهوم آن عدة انگشت شماري از دانشمندان به آن پرداخته اند بنابراين تعريف استانداردي براي آن وجود ندارد . جليل صمد آقايي در کتاب سازمان هاي کار آفريني در ضمن گرد آوري مفهوم کار آفريني از ديدگاه دانشمندان ، مهمترين تعريف¬ها را به شرح زير ارائه نموده است :
•    پروسة ايجاد ثروت
•    پروسة تخريب خلاق
•    پروسة هدايت به خلق سازمان جديد بدون توجه به نوع پتانسيل سازمان
توسعة موقعيت¬ها و اقدامهاي نوآورانه همراه با خطر چه در سازماني که قبلاً تاسيس شده يا به صورت آزاد و مستقل روش اداره اي است که فرصت¬ها را بدون در نظر گرفتن منابع موجود و قابل کنترل فعلي تعقيب مي کند .
وظايف ، فعاليت¬ها و اعمالي که براي تحقق فرصت شناخته شده و ايجاد سازماني مناسب با آن کمک مي‌کند
پروسه اي فراتر از شغل و حرفه بلکه کار آفريني يک شيوة زندگي است .
 
کار آفريني را در کل مي توان ايجاد کسب و کارهاي نوآورانه تلقي کرد . فعلاً در کشور ما نظام آموزش دهندة دانشگاهها ، افرادي را پرورش مي دهد که فقط مي توانند شکافهاي شغلي بسيار تعريف شده را پرکنند و بنابراين بايد حرکتي عظيم در راستاي توليد کار آفرينان در دانشگاهها به عنوان قطب علمي کشور صورت گيرد که اين به معناي اتصال دانشگاه با صنعت و فن آوري است کارآفرينان بايد فرصت شناس باشند نظام آموزشي دانشگاه مبتني بر يادگيري نيست ، آموزش مبتني بر تعليم است و اين خود عاملي بر اي عدم پرورش افراد کار آفرين است .
فرد کار آفرين کسي است که توانايي تشخيص و ارزيابي فرصت هاي کسب و کار دارد و مي تواند منابع لازم را جمع آوري کرده و از آنها بهره برداري نموده و عمليات مناسبي را براي رسيدن به موفقيت پي ريزي کند . (مرديث ، 1371 ).
پديدة کار آفريني ابعاد گسترده اي داشته ، گرد هم آوردن منابع تکنولوژيکي ، فني و آموزشي و مالي را در بر دارد . دانشگاهها مي توانند بخشي از فعاليت خود را به پرورش کار آفرينان تخصيص دهند .  هر چند دانشگاه مي تواند فقط به توليد و عرضة فن آوري و دانش بسنده کند و آن را در اختيار دانشجويان و جامعه بگذارد ،  اما اين به معناي موفقيت نيست اگر اين فن آوري بدست آمده را در جامعه بکار گيرد و آن را در اختيار کار آفرينان بگذارد به معناي ديگر جنبة عملي اين فن آوري را نيز خودش تا حدودي عهده دار باشد ، به موفقيت علمي و عملي تواماً دست يافته است . دانشگاه مي تواند افقها و فرصت هاي بهره¬وري فن آوري را براي افراد ترسيم نمايد و آنها را در جهت استفاده هدايت کند . نگاهي که دانشگاه نسبت به فن آوري دارد نبايد صرفاً خود فن آوري باشد بلکه کار آفريني را در جهت استفادة بهينه و اشتغال زايي براي جوانان در بحث توسعة فن آوري در نظر داشته باشد .به اين دليل مسئولين دانشگاه به تنهايي نمي توانند عهده دار چنين مسئوليت خطيري شوند در بحث کار آفريني مي¬توانند جنبة ارشادي و اغنايي افراد را ايفا کنند چون در کشور ما هنوز پديدة کار آفريني به صورت گسترده عملي نشده است ، مردم به يک نقش هدايتي نيازمندند که در عرصة عملي فن آوري پيش قدم شوند .
از آنجايي که در بخشهاي خصوصي و صنعتي امکان ريسک بسيار بالا است دانشگاه مي تواند به عنوان حوزة دولتي حامي مردم شود تا با ايجاد محيط رقابتي فناوري فرصت بيشتري براي رشد پيدا نمايد ايجاد مؤسسات و شهرکهاي تحقيقاتي، پژوهشي وابسته به دانشگاهها مي تواند بسيار مؤثر باشد چرا که دانشجويان و فارغ¬التحصيلان در محيط و بستري علمي تحقيقاتي قرار مي گيرند که مي توانند آنچه در اين دانشگاه آموخته اند در معرض حضور قرار دهند. در حقيقت به بياني زيباتر آنچه را که بالقوه دارند در اين  مسير بالفعل نمايند . مي توان اميدوار بود که با شناخت دقيق اين عمل وبا توجه به ظرفيت¬ها و محدوديت¬هاي کشور از لحاظ کار آفريني و ميزان بهره برداري از عوامل و منابع پايه اي توليد بتوان تصميم¬ها و سياست گذاري هاي مفيد و مؤثر تري براي مقابله با بحران بي کاري اتخاذ نمود .
 
ضرورت کار آفريني در دانشگاهها:
 
بعضي از صاحبنظران* معتقدند که فناوري پيشرفته محصول کار آفريني است . هر مدير کار آفرين مي کوشد از پيشرفته ترين فناوريهاي قبلاً خلق شده در کار خود بهره جويد . اما حاصل فعاليت او نيز خود به ابداع فناوري جديد تري مي انجامد . فناوري داراي سه بعد (دانش ،  ابزار و روش ) است. تحول در هر يک از اين ابعاد منجر به تحول در فناوري مي شود . به عبارت ديگر تغيير هر بعد به طور طبيعي ابعاد ديگر را نيز متناسب با خود تغيير مي دهد . فناوري همانند مثلثي است که داراي سه وجه دانش ـ روش ـ ابزار است . تحول در هريک از ساق هاي مثلث ، دو ساق ديگر را نيز متحول مي کند . هر اقدامي که يکي از ابعاد اين مثلث را تحول بخشد کار آفريني تلقي مي شود .
بنابراين کار آفريني عبارت است از (مهندسي مثلث دانش ـ روش ـ ابزار ـ ) . مديران متعارف مي کوشند در درون يک مثلث قبلاً تشکيل شده فعاليت کنند  ، اما کار آفرينان مي کوشند ابعاد  مثلث فناوري را تغيير دهند و مثلث فن آوري به ندرت قابل انقباض است ، جز در مواردي که روش¬ها ممکن است سير انحطاطي پيدا کنند که ضلع روش کوچک مي شود - مثلث فناوري - و بنابراين توانمندي فناوري کاهش مي يابد  . در عموم موارد بعد دانش يا ابزار رو به گسترش است بنابراين مساحت مثلث را افزايش مي دهد و مساحت مثلث شاخص گسترش فنّاوري است  . کار آفرين مديري است که  علاوه بر داشتن دانش  (يا بينش ) و تجربه ، نوآور نيز هست و اين نوآوري خطر پذيري دارد .
جهاني شدن بازارها ، تشويق و پشتيباني از کار آفريني در کشورها را به عنوان امري ضروري ساخته است . ايجاد مرکز و جايگاهي براي کارآفرينان که منابع توليد ثروت اند به سود جامعه است . ايجاد اين مراکز ، انتقال فنّاوري از دانشگاها به بازار و استخدام دانشجويان خالق ايده است که به اين سبب ايجاد اين مراکز براي دانشگاهيان نيز سودمند است  . يکي از ضرورت هاي ايجاد دانشگاه کار آفرين ايجاد سرمايه است . کار آفرينان براي عملي ساختن ايده هاي خود با مشکل مواجهند . از يک سو ، سرمايه داران بزرگ فرصت شنيدن ايده هاي کار آفرينان و پرداختن به کار هاي کوچک را ندارند و از سوي ديگر سرمايه هاي خود را صرف پروژه هاي کلان مي نمايند در نتيجه وجود دانشگاه که نقش مرکز پشتيباني از کار آفريني را به عنوان پل ارتباطي بين کارآفرينان و سرمايه داران ايجاد مي کند ، ضروري است .
(اکبري ، 1380 ) معتقد است که به رغم آنکه برخي از صاحب¬نظرآن معتقدند کار آفريني با آموزش مستقيم حاصل نمي شود و بايد به روش پرورشي کار آفرينان را تربيت کرد . اما هيچ کس منکر اين مطالب نيست که استفاده از فنّآوري¬هاي نو وايجاد کسب و کار جديد بدون آموزش و پژوهش در عمل دست ¬نيافتني است .  با مراجعه به اطلاعات موجود دربارة افزايش رشته هاي دانشگاهي ، کار آفريني در کشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه ، اهميت نظام آموزشي و پژوهشي در توسعة کار آفريني و تربيت کارآفرينان بيشتر مشخص مي شود . به عبارت ديگر ارتباط مستقيمي بين پيشرفت فنّاوري و ضرورت آموزش کارآفرينان وجود دارد .
 اولين مرکزي که در دنيا ، دورة آموزش ويژه کار آفريني درون سازماني را برگزار کرد مؤسسة کار آفريني در هند)   EDI-I ) است از جمله هدفهاي اصلي اين دوره مي توان به نمونه هاي زير اشاره کرد :
- آگاهي شرکت کنندگان از استعدادهاي نهفته کار آفريني و هدايت آنها به سوي نوآوري
- توسعه و ايجاد جو کار آفريني درون سازماني.
- کسب اطمينان از بينش و بصيرت به وجود آمده براي توسعة بيشتر .
- کمک به توسعه شيوة رهبري کارآفرينان در سازمان
- انگيزه افراد براي تبديل شدن به مديران موفق در سازمان
ارزش کار آفريني :

(بهزاديان نژاد ، 1380 ) معتقد است که کار آفريني و کارآفرينان منشأ آثار ارزشمندي هستند که در اينجا به اجمال به آنها اشاره مي شود :

1- ايجاد اشتغال ، رابطة تنگاتنگ کار آفرين و اشتغال به گونه اي است که محققان بر اين باورند و تجارب کشورهاي مختلف نيز آنرا تأييد مي کند که هر گاه فعاليت هاي کار آفريني در يک جامعه کند و آهسته شود نرخ بيکاري آن جامعه فزوني خواهد يافت .
2- کار آفريني موجب توزيع متناسب در آمدها و کاهش اضطراب هاي اجتماعي مي شوند .
3- کار آفريني موجب بهره برداري از منابع و فعال شدن آنها براي توسعه کشور مي شود
4- بهبود کيفيت زندگي ، کشف نيازها ، ابداع و توسعه کالاها و ايجاد خدمات جديد از جمله ويژگيهاي کار آفرينان است .
 
دانشگاه کار آفرين:
 
دانشگاه کار آفرين مکاني است که مشاغل جديد در آن خلق مي شوند . اين مراکز از افراد کارآفرين حمايت مي کند . اين حمايت شامل حمايت هاي آموزشي مالي و بازار يابي است . در نتيجه کارآفرينان امکان دسترسي به کتاب خانه­ها آزمايشگاهها و ... را پيدا مي کنند .

در چنين دانشگاههايي براي سرمايه­گذاران امکاناتي فراهم مي شود تا مراکز جديد کسب و کار را فراهم آورند . با آنها همکاري مي شود تا مشکلات آنها پيش بيني شده و از فرصت هاي بدست آمده استفاده کنند که خود تجربه اي ارزشمند در حيطة مالي و بازار يابي است .

در اين دانشگاهها گرد هم آوردن ذخاير مالي اهميت ويژه‌اي دارد و خصوصاً به کمک هاي دولتي نيز نيازمندند انجام پروژه هاي تجاري و اقتصادي همراه با فن آوري روز کم هزينه است و استفادة بهينه از ذخاير مالي نيز از ويژگيهاي شاخص کار آفرينان مي باشد . نکتة مهم ديگر وجود تقاضا براي فعاليت و سرويس دهي در بازار است . مشاغلي که از اين دانشگاهها بهره­مند مي شوند مسلماً در توسعة فنّاوري هاي جديد پيش رو خواهند بود . اين فنّاوريها در توليد کالاها به کار رفته و منجر به بالا رفتن سطح استاندارد زندگي خواهد شد .

دانشگاه کار آفرين بايد به بازار دسترسي داشته و از تجارب افراد صاحب تجربه در بازار کمال بهره را ببرد همچنين وجود افراد توانا و شايسته ، علاقه­مند و خلاق در چنين مجموعه هايي ضروري است.

در اين مراکز ارتباطات افراد و گروهها به صورت باز و افقي است که معمولاً غير رسمي نيز مي باشد وجود جلسات براي تبادل اطلاعات و فعاليت­ها ضروري است و از ايده هاي جديد و خلاق استقبال مي شود . هر چند که بايد مکانيزم هايي براي ارتباط ايده هاي نو وجود داشته باشد و کار گروهي با ارزش و سودمند محسوب شود. در اين دانشگاه­ها نيروي انساني و خصوصاً دانشجويان با ارزش­ترين منبع به حساب مي آيند و از ريسک پذيري و نوآوري آنها نيز حمايت به عمل خواهد آمد . مي­توان شعار اين دانشگاهها را آرمان مدون ، آينده نگر، مشتري گرا و نو آور نوشت .
 
ويژگيها:

( صمد آقائي ، 1378) براي سازمانهاي کار آفرين ويژگيهايي در نظر گرفته است که از آنجايي که دانشگاه نيز به عنوان يک سازمان محسوب مي شود مي توان اين ويژگيها را به آن نيز تعميم داد‌:

ساخــتار
غير متمرکز بودن
غير رسمي بودن
عمودي و افقي بودن ارتباطات
در انحصار نبودن اطلاعات
گروهي  بودن کارها
برخورداربودن از ساختار سازماني که مانع ايجاد ايده هاي نو نباشد
کنترل سهل گير و غير رسمي
داشتن کارکنان توانمند
حمايت مديريت
قدرداني مديريت از افراد ريسک پذير
قدر داني مديريت از افراد صاحب ايده
تحمل کردن انحراف از قواعد کارکنان
متولي شدن طرحهاي کار آفرينانه ، داشتن تنوع در حمايت هاي مالي مديريت
حمايت مديريت از طرحهاي کوچک آزمايشي
به کار گيري ايده هاي جديد کارکنان
تغذيه مالي براي شروع و حرکت طرح هاي نو
قدرت تصميم گيري مديريت 
 
دانشگاه کارآفرين و صنعت:
 
شرکتهاي صنعتي که با يک دانشگاه کارآفرين در ارتباط باشند از مزاياي فنّاوري آن نيز بهره مي­جويند به اين جهت فر‌آيند هاي علمي و صنعتي دانشگاهها بايد تکميل شده و ايجاد اين شرکتها از دل پژو هشهاي دانشگاهي رخ مي دهد . در اين مجموعه­ها دانشجويان بايد مجموعه اي از دانش و مديريت کار آفريني را تواماً آموخته و با امکانات لازم که دانشگاه در اختيار آنها قرار مي دهد شروع به فعاليت در عرصة صنعت نمايند . در چنين مواردي معمولاً امکان ايجاد شرکتهاي خصوصي مهيا شده و اين شرکتها کم کم و با آمادگي کامل مي توانند از دانشگاهها جدا شوند ولي همچنان از حمايت و پشتيباني دانشگاه بهره­مند خواهند بود ضمن اين که اين مراکز صنعتي نيز در صورت موفقيت به اجراي پروژه­ها و توسعة تحقيقات و فن آوري دانشگاهها کمک خواهند نمود . اين ارتباط  ارتباطي 2 جانبه است که مراکز صنعتي از دانش و تکنولوژي دانشگاهها و از دانشجويان و کار آفرينان خلاق و با استعداد بهره گرفته و دانشگاه نيز از کمک هاي مالي اين مراکز بهره­مند خواهد بود . با تسهيل روابط علمي و صنعتي مرتبط با کار آفريني پيشرفت علم و صنعت سهل تر و سريع تر خواهد گشت. يکي از نهادهاي مؤثر در حمايت از دانشگاههاي کار آفرين مؤسسات و شرکتهاي صنعتي و تحقيقي است .
 
کارآفريني توأم با فن آوري:
 
آغاز کار آفريني با فن آوري کارآفرينان است و در حقيقت نقشي بسزا در توسعة جامعه ايفا مي کند علت مهم ترکيب اين 2 فرايند داشتن وجوه و آرمانهاي مشترک است : از جمله خلاقيت و نوآوري ، سود آوري و اشتغال ، داشتن دانش و توانايي .
در اصل دانشگاه کارآفرين و فناّور براي کسب سود ، راه اندازي يک کسب و کار را با اقدام به نوآوري در فن آوري شروع مي کند و گسترش مي دهد . البته جا انداختن فرهنگ کار آفريني در اين فرآيند از ضرورت و اولويت خاصي برخوردار است . به اين معنا که خود دانشگاه بايد باور داشته باشد که کارآفرين ، نسل بسيار پتانسيل دار در سطح جامعه است . اين باور بسيار مهم است . بعد از آن سعي در فرهنگ سازي کار آفريني توام با فنّاوري نمايد که توسط رسانه هاي جمعي مثل صدا و سيما ، مطبوعات و سمينارهاي متعدد و هدفمندي که در دانشگاه­ها برقرار مي شود امکان پذير خواهد بود .
به وجود آوردن کار آفريني در تعامل با فن آوري بايد توسط آحاد جامعه از جمله دانشجويان و مبتکران و مديران و سياستمداران انجام شود .
مراحل اجرايي ساختار دانشگاه کار آفرين:

بررسي وضعيت موجود ساختار دانشگاه از طريق تحقيق و پژوهش
جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شد ه براي ترويج کار آفريني وفنّاوري
اصلاح ساختار موجود براي تبديل به ساختار کار آفرين
طراحي و توصيف مدل اطلاع ساختار کار آفريني
اجراي آزمايشي مدل کار آفريني
ارزيابي و نهايي کردن مدل کار آفريني
 
اصولاً دانشگاهي که به دنبال ترويج شيوه هاي کار آفريني و فناوري پيشرفته است از ساختي برخوردار است که امکان به روز کردن خلاقيت­ها و ايده پردازي را تشويق مي کند و به نوعي آن را در وظايف مختلف دانشگاه پيش بيني مي کند. در دانشگاه­ها از صرف منابع براي استفاده از خلاقيت­ها هراسي وجود ندارد اگر دانشجويان مي توانند به صورت فردي يا گروهي با فرآيند ايده پردازي و نوآوري در گير شده تا مهارت لازم را کسب کرده و بکار ببندند ، امکان رشد در دانشگاه دور از ذهن نيست و دانشجويان يقين دارند که بر اساس شايستگي­ها و قابليت هاي خود مي توانند در دانشگاه رشد کرده و به برآورده ساختن آرمانهاي آن کمک کنند . رقابت سالم به عنوان ارزشي مطلوب انگاشته مي شود . ساخت چنين دانشگاهي افقي و پويا است در چنين مرکزي انعطاف پذيري براي ايجاد تحول و حرکت به سوي رشد و بالندگي فردي و گروهي در سطح بسيار بالايي است . از آنجايي که تخصيص منابع به سوي دست يابي به کار آفريني بالا است تضمين کيفيت نهادينه خواهد شد .

آنچه مسلم است اين است که دانشگاه خود تحت تأثير متغيرهايي چون فنّاوري ، فرهنگ و محيط است که در ترکيب اهداف کار آفريني دخيل خواهند بود . براي به وجود آوردن دانشگاهي که متناسب با ترويج کار آفريني توأم با فن آفريني باشد راهکارهاي زير پيشنهاد مي‌شود :
 
- معين نمودن اهداف
- بررسي وضعيت دانشگاه از نظر سازماندهي و کار آفريني
- توجه به توسعة تکنولوژي و فنّاوري
- تجزيه و تحليل نيازها
- طبقه بندي و ارزيابي طرح هاي قابل انجام
- ايجاد دوره هاي آموزشي براي اساتيد
- ايجاد دوره هاي ارتباطات و بازار يابي
- افزودن واحد کار آفريني به واحدهاي عمومي دانشگاه
- ايجاد شرايط احراز مشاغل با هدف ارتقاي سطح مهارت هاي شاغلين
- کسب مهارت همراه با دانش لازم براي انجام کار آفريني
- مدل سازماني مناسب که به صورت بالقوه و بالفعل به رشد کار آفريني کمک کند .
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان