میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

كار آفريني تیرچه وبلوک


کد محصول : 10001020 نوع فایل : word تعداد صفحات : 29 صفحه قیمت محصول : 3000 تومان تعداد بازدید 976

فهرست مطالب و صفحات نخست


تیرچه وبلوک

پيشگفتار
كارآفرين‌ فردي‌ است‌ كه‌ ابزار توليد را به‌ منظور ادغام‌ آنها براي‌ توليد محصولات‌ قابل‌ عرضه‌ به‌ بازار، ارائه‌مي‌كند (ريچارد كانتيلون‌ R. Cantillon در حدود سال‌ 1730).
ـ كارآفرين‌ عاملي‌ است‌ كه‌ تمامي‌ ابزار توليد را تركيب‌ مي‌كند و مسووليت‌ ارزش‌ توليدات‌، بازيافت‌ كل‌سرمايه‌اي‌ را كه‌ بكار مي‌گيرد، ارزش‌ دستمزدها، بهره‌ و اجاره‌اي‌ كه‌ مي‌پردازد و همچنين‌ سود حاصل‌ را برعهده‌ مي‌گيرد (جان‌ باتيست‌ سي‌ ( Jean Baptiste Say ) ، اقتصاددان‌ فرانسوي‌ در سال‌ 1803 ميلادي‌).
ـ كارآفريني‌ پلي‌ است‌ بين‌ جامعه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كل‌، به‌ ويژه‌ جنبه‌هاي‌ غيراقتصادي‌ جامعه‌ و موسسات‌انتفاعي‌ تاسيس‌ شده‌ براي‌ تمتع‌ از مزيت‌هاي‌ اقتصادي‌ و ارضاء آرزوهاي‌ اقتصادي‌ (آرتور كول‌ ( A. Cole )،1946).
ـ كارآفرين‌ فردي‌ است‌ كه‌ تخصص‌ وي‌ تصميم‌گيري‌ عقلائي‌ و منطقي‌ درخصوص‌ ايجاد هماهنگي‌ در منابع‌كمياب‌ مي‌باشد (كاسون‌، 1982).
ـ كارآفريني‌ به‌ عنوان‌ يك‌ تسريع‌كننده‌، جرقة‌ رشد و توسعة‌ اقتصادي‌ را فراهم‌ مي‌آورد (ويلكن‌( Wilken )، 1980)
ـ كارآفرين‌ فردي‌ است‌ كه‌ شركتهاي‌ جديدي‌ را كه‌ سبب‌ ايجاد و رونق‌ شغل‌هاي‌ جديد مي‌شوند، شكل‌مي‌دهند (كه‌ چموف‌ ( B - Kirchhoff )، 1994).
ـ رابرات‌ لمب‌ ( R.K .Lamb ) (1902) معتقد بود كه‌ «كارآفريني‌ يك‌ نوع‌ تصميم‌گيري‌ اجتماعي‌ است‌ كه‌توسط‌ نوآوران‌ اقتصادي‌ انجام‌ مي‌شود و نقش‌ عمدة‌ كارآفرينان‌ را اجراي‌ فرآيند گستردة‌ ايجاد جوامع‌ محلي‌،ملي‌ و بين‌المللي‌ و يا دگرگون‌ ساختن‌ نمادهاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ مي‌دانست‌.
ـ هربرتون‌ ايوانز ( Herberton G.Evans ) (1957) معتقد بود كه‌ كارآفرين‌ وظيفه‌ تعيين‌ نوع‌ كسب‌ و كارموردنظر را بر عهده‌ داشته‌ و يا آن‌ را مي‌پذيرد.
ـ كارلند ( J.c.carland ) (1984) معتقد است‌ كه‌ كارآفرين‌ فردي‌ است‌ كه‌ جهت‌ دستيابي‌ به‌ سود و رشد،شغلي‌ را به‌ وجود مي‌آورد و مديريت‌ مي‌كند.
ـ چل‌ ( E.chell ) و هاروث‌ ( J.Haworth ) (1988) در تحقيقات‌ خود به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌اند كه‌كارآفرينان‌ افرادي‌ هستند كه‌ قابليت‌ مشاهده‌ و ارزيابي‌ فرصتهاي‌ تجاري‌، گردآوري‌ منابع‌ مورد نياز و دستيابي‌به‌ ارزيابي‌ حاصل‌ از آن‌ را داشته‌ و مي‌توانند اقدامات‌ صحيحي‌ را براي‌ رسيدن‌ به‌ موفقيت‌ انجام‌ دهند. ـ پيتردراكر ( P.draker ) (1985) معتقد است‌، كارآفرين‌ كسي‌ است‌ كه‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ كوچك‌ وجديدي‌ را با سرمايه‌ خود شروع‌ مي‌نمايد. ـ ادي‌ ( G.Eddy ) و الم‌ ( k.olm ) (1985) معتقدند كه‌ كارآفرين‌ فردي‌ است‌ كه‌ مايل‌ و قادر به‌مخاطره‌پذيري‌ است‌ و در عين‌ حال‌ ابزار توليدي‌ و اعتباري‌ را در هم‌ مي‌آميزد تا به‌ سود يا اهداف‌ ديگري‌همچون‌ قدرت‌ و احترام‌ اجتماعي‌ دست‌ يابد. ـ تراپ‌مان‌ ( J. Torpman ) و مورنينگ‌ استار ( G.Morningstar ) (1989) در كتاب‌ «نظام‌هاي‌كارآفرينانه‌» در دهة‌ 1990 مي‌نويس ن د: كارآفرين‌ يعني‌ تركيب‌ متفكر با مجري‌، كارآفرين‌ فردي‌ است‌ كه‌ فرصت‌ارائه‌ يك‌ محصول‌، خدمات‌، روش‌ و سياست‌ جديد يا راه‌ تفكري‌ جديد براي‌ يك‌ مشكل‌ قديمي‌ را مي‌يابد.كارآفرين‌ فردي‌ است‌ كه‌ مي‌خواهد تاثير انديشه‌ محصول‌ يا خدمات‌ خود را بر نظام‌ مشاهده‌ كند. ـ جفري‌ تيمونز ( Jeffry Timmons ) (1990) درخصوص‌ كارآفريني‌ مي‌نويسد: «كارآفريني‌ خلق‌ و ايجاد بينشي‌ ارزشمند از هيچ‌ است‌. كارآفريني‌ فرايند ايجاد و دستيابي‌ به‌ فرصتها و دنبال‌ كردن‌ آنها بدون‌ توجه‌ به‌منابعي‌ است‌ كه‌ در حال‌ حاضر موجود است‌. كارآفريني‌ شامل‌، خلق‌ و توزيع‌ ارزش‌ و منافع‌ بين‌ افراد، گروهها،سازمانها و جامعه‌ مي‌باشد. ـ ديويد مك‌ كران‌ ( D. Mckeran ) و اريك‌ فلانيگان‌ ( E.Flannigan ) (1996) كارآفرينان‌ را افرادي‌نوآور، بافكري‌ متمركز، و به‌ دنبال‌ كسب‌ توفيق‌ و مايل‌ به‌ استفاده‌ از ميانبرها مي‌دانند كه‌ كمتر مطابق‌ كتاب‌ كارمي‌كنند و در نظام‌ اقتصادي‌، شركتهايي‌ نوآور، سودآور و با رشدي‌ سريع‌ را ايجاد مي‌نمايند. در واقع‌، هنوز هم‌ تعريف‌ كامل‌، جامع‌، مانع‌ و مورد پذيرش‌ همة‌ صاحبنظران‌ ارائه‌ نشده‌ است‌، ليكن‌ دراين‌ بين‌ تئوري‌ و تعاريف‌ اقتصاددان‌ مشهور اتريشي‌ به‌ نام‌ «جوزف‌ شومپيتر ( Joseph schumpeter ) ازكارآفريني‌ و نقش‌ كارآفرينان‌ در فرآيند توسعه‌ مورد توافق‌ و ارجاع‌ اكثر محققين‌ در اين‌ زمينه‌ است‌: بر طبق‌ نظر وي‌ كارآفرين‌ نيروي‌ محركة‌ اصلي‌ در توسعة‌ اقتصادي‌ و موتور توسعه‌ مي‌باشد و نقش‌ وي‌عبارت‌ است‌ از نوآوري‌ يا ايجاد تركيب‌هاي‌ تازه‌ از مواد. شومپيتر مشخصة‌ اصلي‌ كارآفرين‌ را «نوآوري‌»مي‌دانست‌ و كار يك‌ كارآفرين‌ را «تخريب‌ خلاق‌» تعريف‌ كرد. وي‌ در كتاب‌ «نظرية‌ اقتصاد پويا» اشاره‌ مي‌كندكه‌ تعادل‌ پويا از طريق‌ نوآوري‌ و كارآفريني‌ ايجاد مي‌گردد و اينها مشخصة‌ يك‌ اقتصاد سالم‌ هستند.

مقدمه
كارگاه تيرچه وبلوك پارسيان شيراز واقع در جاده كفترك ، دوراهي علي آباد. كه در سال 1382 توسط حسين غرقي تاسيس و شروع به كاركرد . واز نيروي انسان 9 نفر برخودار واز قبيل كارهاي كه انجام مي دهد به شرح زير مي باشد .
1- توليد تيرچه و بلوك
تیرچه های مصرفی در پروژه از نوع تیرچه های بتنی می باشد که به وسیله خرپا مسلح می شوند .
خرپای تیرچه از سه قسمت تشکیل می شود
1-    میلگردهای کف خرپا که تعداد وقطر آن طبق محاسبه بدست
2-   
می آید. ممانهای مثبت تیرچه به وسیله همین میلگردها تحمل می شود این میگلردها معمولا از نمره 8 تا 10 هستند که دو شاخه در طول تیرچه می باشد اگر برای تحمل ممانهای مثبت بیش از این مقدار احتیاج باشد از میگلردهای تقویتی استفاده می کنند و به آن اضافه می کنند
3-    میلگردهای فوقانی خرپا که داخل بتن سقف و میلگردهای حرارتی قرار می گیرند .
4-    میلگرد مهاری خرپا است که میلگردهای کف را به میلگرد فوقانی متصل می نماید .
پس از آماده شدن خرپای تیرچه آنها را در قالبهای فلزی قرار داده که این قالبها قبلاً توسط روغن چرب شده اند تا بتن تیرچه به قالب نچسبد .
آنگاه بتنی با عیار 400 یا 450 کیلوگرم بر متر مکعب سیمان و مصالح سنگی ریزدانه تهیه نموده و قالب را که در حدود ده سانتیمتر پهنا و 4 سانتیمتر ارتفاع دارد از این بتن پر کرده و پس از سخت شدن بتن، آن را از قالب جدا کرده و چند روزی در حوضچه های آب قرار داده ، آنگاه مورد استفاده قرار می گیرند .
برخی از تیرچه های مورد استفاده پیش تنیده می باشند میلگردهای تحتانی این نوع تیرچه ها را قبل از بتن ریزی با روش خاص کشیده و آنگاه بتن ریزی می نمایند و تا سخت شدن کامل بتن آن را در حال کشش نگاه میدارند .
اگر برای پوشش تیر یا سقف در ساختمانی از سقف کاذب استفاده می شود باید در موقع آرماتوربندی و قبل از بتن ریزی میلگردهایی پیش بینی نموده تا بعداً سقف کاذب را به آنها متصل نماییم. زخمی کردن بتن روی تیر و یا تیرچه برای جوش دادن میگلردهای سقف کاذب به هیچ وجه مجاز نمی باشد .
فاصله اولین خاموت از بر تکیه گاه نباید از 5 سانتیمتر کمتر و از S/2 بیشتر باشد . در موقع بتن ریزی تیرها باید توجه نمود که بتن در زیر شبکه رفته و کلیه میگلردهای طولی و عرضی را بپوشاند این کار با ویبره کردن بتن و کوبیدن آن میسر است چنانچه بعد از قالب برداری مشاهده نمودیم که بعضی از نقاط میگلردهای طولی وعرضی به عللی توسط بتن پوشیده نشده است باید این نقاط را به وسیله ملات ماسه سیمان بپوشانیم از پوشاندن نقاط مذکور به وسیله گچ یا گچ و خاک باید خودداری شود .
قبل از بستن صفحه قالب زیر تیرهای اصلی باید ارتفاعات کلیه ستونها اندازه گرفته شود و اگر اتفاقاً یک یا چند ستون بلندتر باشد باید این بلندی اصلاح شده و بعد بتن ریزی اصلی شروع شود زیرا این بلندی در داخل تیر واقع شده و از یک پارچه بودن بتن تیر جلوگیری کرده ، موجب ضعف تیر خواهد شد .
در پانل هایی که دهانه آنها عریض است و بار وارده به سقف زیاد می باشد از تیرچه دوبل نیز استفاده می کنند .
ميلگرد انتظار در پي و طبقات
حداقل طول ميلگرد انتظار در پي 60 يا cm60 است حداقل طول ميلگرد انتظار در طبقات برابر cm50 است.
زاويه درصد انحراف در آرماتورهاي ستون برابر 10/1 است براساس آئين نامه B.S مقدار فولاد موجود در وصله نبايد از 10% سطح مقطع ستون بيشتر مي باشد و بايد حداقل فاصله اي برابر 10 ميلي متر بين قفسه هاي فولادي در وصله وجود داشته باشد.
خم کردن آرماتور
آرماتورهای تا قطر 12 میلیمتر را میتوان بادست خم نمود ولی آرماتورهای بزرگتر از 12 میلیمتر بهتر است با دستگاه مکانیکی مجهز به فلکه خم شود قطر فلکه خم متناسب با قطر آرماتور می باشد. کلیه آرماتورهای ساده باید به قلاب ختم شود ولی آرماتورهای آجدار را می توان به صورت گونیا خم نمود. حتی المقدور باید از باز کردن خم های آرماتورهای شکل داده شده ومصرف آن در محل دیگر خودداری کرد
وصله کردن آرماتورها
با توجه به اینکه طول میلگردهای موجود در بازار 12 متر می باشد در جاهایی از ساختمان که به میلگرد با طول بیش از 12 متر نیاز است مثل فونداسیون ، ستون ها و غیره و همچنین قطعات باقی مانده از شاخه های بلند که باید مصرف شوند ناگزیر به وصله کردن آنها هستیم .
اتصال دو آرماتور در ساختمانهای بتن آرمه اغلب به صورت پوششی بوده و با روی هم آوردن دو قطعه انجام می شود .
این نوع اتصال برای آرماتور تا نمره 32 مجاز می باشد و آن بدین طریق است که دو قطعه آرماتور را در کنار هم قرارداده و به وسیله سیم آرماتوربندی به هم متصل می نمایند. طول روی هم آمدن دو قطعه ( وصله ) باید به اندازه قید شده در نقشه باشد و معمولاً 40 برابر قطر میلگرد مصرفی است

2- اجراي سقفهاي تيرچه بلوك
براي صرفه جويي در مصرف بتن و سبكتر كردن وزن سقف قسمتي از مقطع كششي را كه تأثير زيادي در مقاومت سقف ندارد حذف مي كنند و فقط آن مقدار از سطح مقطع كه براي جاگذاري ميلگردهاي كششي لازم است باقي مي گذارند.
اين كار بويژه براي كاهش وزن مرده ساختمان اهميت خاصي دارد فاصله قسمتهاي باقيمانده كششي بايد به اندازه كافي به هم نزديك باشند تا مناطق فشاري و كششي بايد به اندازه كافي به هم يكپارچه عمل كنند و سقف حالت اوليه خود را از دست ندهد.
گرچه وزن سقف براساس هدف مذبور كم مي شود ولي هزينه قالب بندي نسبتاً زياد مي گردد بنابراين يكراه حل مناسب استفاده از مصالح پر كننده سبك در محلهاي خالي سقف است تا هزينه قالب بندي كاسته شود از اينرو سقفهاي تيرچه بلوك از راه حلهاي مناسب هدف مذكور به شمار مي آيند.
در اين راه حل براي اجتناب از قالب بندي محلهاي خالي و پر كردن آن محل از بلوكهاي مشبك و سبك وزن استفاده مي شود و به همين دليل مصالح پر كننده را به فواصل معين روي تيرچه هايي كه قبلاً به همين منظور ساخته شده اند نصب مي كنند و پس از يافتن شبكه حرارتي و تقويتها مي توان عمليات بتن ريزي را انجام داد براي ساخت تيرچه ها، آرماتورهاي موردنياز دال را قبلاً به يك شبكه خرپاي با ايستايي كافي به منظور تحمل وزن بلوكها ساخته و اين خرپاها را در كنار هم بطور موازي قرار مي دهند و فاصله دو خرپا با بلوك پر مي شود با بتن ريزي مختصري كه در كارگاه در قسمت تحتاني شبكة خرپا انجام مي شود تمام قالب كف (زير سقف) حذف مي گردد و  تنها به نصب چند رديف شمع نياز خواهد بود تا بارهاي اضافه بر وزن تيرچه و بلوك را تحمل كنند شكل پاشنه تيرچه به گونه اي است كه تكيه گاه كافي و مناسبي را براي نصب بلوكها فراهم مي سازد.

مراحل اجراي سقف تيرچه و بلوك
1- حمل تيرچه بلوك
2- نصب تيرچه ها
3- نصب تكيه گاههاي موقت (شمع بندي)
4- نصب بلوكها
5- آرماتوربندي
6- تكميل قالب بندي
7- آماده سازي براي بتن ريزي
8- بتن ريزي و متراكم كردن آن
9- عمل بتن ريزي و عمل آوردن آن
10- باز كردن قالب ها و جمع آوري تكيه گاههاي موقت
بعد از ایجاد تکیه گاههای موقت تیرچه ها را روی تیرهای اصلی قرار میدهند. کمر تیرچه را به فاصله های حداکثر تا 5/1 متر بوسیله تیرهای چوبی نگاه می دارند تا از شکم دادن آن جلوگیری به عمل آورند تیرچه ها به فاصله تقریبی 40 سانتیمتر از همدیگر قرار می گیرند و بعد از گذاشتن هر تیرچه فاصله آن را تاتیرچه بعدی به وسیله گذاشتن یک عدد بلوک در ابتدا و یک عدد در انتهای آن تنظیم می نمایند .
در محل اتصال تیرچه به تیر اصلی باید میلگردهای تیرچه لخت شده و در حدود 15 سانتیمتر داخل آرماتورهای تیر اصلی قرار گیرند که بعداً این قسمت به وسیله بتن سقف پوشیده میشود. برای عبور کانالهای تاسیساتی یاید حتی الامکان سعی شود که عرض کانالها از یک بلوک تجاوز نکند. بعد از بلوک چنینی باید میلگردهای ممان منفی گذاشته شده و دقت شود که تیرچه های دو طرف یک پل حتما مقابل هم قرار گیرند تا بستن میلگردهای ممان منفی به سهولت امکان پذیر باشد .در مواردی که احتیاج به کنسول می باشد ، سعی شود که طول آن بیش از 4/1 دهانه سقف مجاور آن نباشد و بار آن و قطر میلگرد ممان منفی حتماً به وسیله محاسبه تعیین شود زیرا کلیه بار این قسمت از سقف به وسیله همین میلگردهای ممان منفی تامین می گردد .بعد از کارگذاشتن میلگردهای ممان منفی می باید میلگردهای حرارتی کار گذاشته شود و بعد از آن دور سقف را قالب بندی کرده و اقدام به بتن ریزی می نمایند حداقل ارتفاع بتن روی بلوک 5 سانتیمتر است باید توجه داشت که قبل از بتن ریزی بلوک ها را آب پاشی کرد تا سیراب شده و آب بتن را نمکد چون در غیر این صورت موجب فساد بتن می شود .
آرماتوربندي سقف
آرماتوربندي سقف تيرچه بلوك بعد از نصب بلوكها انجام مي شود بديهي است كه آرماتوربندي تيرهاي بتني قبل از نصب تيرچه ها بايد اجرا شده باشد.
قالب بندی سقف
در مورد سقفهای بتنی ریخته شده در محل ( دال) و سقفهای تیرچه بلوک برای هر کدام احتیاج به قالب بندی مخصوصی می باشد .برای سقفهای بتنی که احتیاج به قالب بندی محکم تر دارد معمولاً از به هم میخ کردن تخته ها و تشیکل صفحه ای به ابعاد مورد نیاز استفاده می کنند که این تخته ها را روی داربست های چوبی قرارداده آنگاه شبکه های فلزی را روی آن قرار می دهند و بتن ریزی می نمایند در مورد داربست سقف و تیرهای اصلی در طبقه هم کف که پایه های چوبی روی زمین قرار می گیرد و حتی ممکن است که این پایه ها روی خاک دستی واقع شود، در اثر وزن بتن که به پایه ها منتقل می شود این پایه ها نشست کرده و تیر بتنی و یا سقف از جای خود حرکت نموده و از تراز خارج شده و در نتیجه شکم بر میدارد برای جلوگیری از این مطلب باید حتماً زیر این پایه ها تخته هایی به ضخامت  4 تا 5 سانتیمتر و به عرض 20 سانتیمتر و طول 4 متر قرار داد تا فشار وارده از تیر یا سقف نقطه ای نبوده و به سطح منتقل شده و خطر نشست پایه ها را کمتر بنماید .برای پایه های داربست بعضی مواقع از لوله های فلزی استفاده می کنند که به وسیله اهرمی بالا و پایین می رود و به آن جک می گویند .درمورد سقفهای تیرچه بلوک احتیاج به بستن تمام سقف با تخته نیست ، فقط باید کمر تیرچه ها به فاصله های حدوداً 5/1 تا 2 متر بسته شود تا از شکم دادن آنها جلوگیری شود .
آماده سازي سقف براي بتن ريزي
قبل از بتن ريزي كليه مواد زايد از لابه لاي تيرچه ها و بلوكها، سطوح ميلگرد و داخل قالبها پاك شوند و محل بازشوها، سقف كاذب و مجاري موردنياز دقيقاً با نقشه اجرايي كنترل شوند در اين مرحله ابعاد آرماتورها، فواصل، اتصال و پوشش آنها كنترل مي شود.
از كنترلهاي ضروري ديگر در اين مرحله، كنترل يكنواختي سقف و استحكام چهار تراشها و شمعها مي باشد بعداز كنترل تمام قسمتها سقف شسته مي شود تا علاوه بر پاك شدن گرد و خاك احتمالي بلوكها سيراب مي شوند بتن ريزي و متراكم كردن بتن بايد به نحوي باشدكه از بهم خوردن يكنواختي مخلوط جلوگيري شود تمام گوشه ها و فواصل بين آرماتورها به خوبي با بتن پر مي شوند و حبابهاي هواي محبوس در بتن تا آنجا كه مسير است از آن خارج گردد.
باز کردن قالب
اصولا قالب برداری از ساختمان بتنی وقتی باید انجام شود که اجزای بتنی بتوانند وزن خود را تحمل نمایند .
طبق نظر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مدت زمانی که باید از اجزای مختلف ساختمان قالب برداری شود به قرار زیر می باشد :
قالب گونه تیرها – دیوار و ستون ( قالب عمودی ) 2 روز
قالب دالهای دو طرفه 8 روز
قالب دالهای یک طرفه و کف تیر ودالهای قارچی و تخت 16 روز
قالب کف تیرهای بزرگ و شاه تیرهای بزرگ 21 روز
پایه های اطمینان پس از برداشتن قالب 14 روز
زمانهای مذکور برای هوای مناسب که درجه حرارت آن از 5 درجه سانتیگراد کمتر نباشد تعیین شده ، چنانچه پس از ریختن بتن یخبندان شود باید مدت نگهداری قالب را حداقل به اندازه مدت یخبندان اضافه کرد .
قالب برداری باید جزء به جزء انجام شود و ضربه زدن به قالب و برداشتن ناگهانی آن مجاز نیست .
مشخصات سقف در ساختمان اجرا شده
اسلامپ بتن بايد در كارهاي ساختماني بين 7-5 سانتي متر باشد و يا بين 9-7 باشد و اگر از مواد روان كننده استفاده شود بخاطر روان كننده تا 16 مي رود. وليكن از مقاومت آن كم مي شود.
در سرستون ها چون تراكم ميلگرد زياد است بنابراين براي كاهش اين درگيري از B.V كه يك نوع روان كننده است استفاه مي شود.
ارتفاع سقف زيرزمين 72+ سانتي متر است كه باروسازي 75 سانتي متر مي شود تيرهاي آن داراي نقشه مي باشد و طول و عرض و سايز و شكل ميلگرد و نحوه خاموت بندي و عرض و ارتفاع آن را مشخص مي كند نقشه تيرها + محورها نشان دهندة :
1- نوع و تعداد تيرها كه تراكم هاي آن ها در فاصله يك متري ستون است.
2- اورلبهاي آرماتورها مشخص مي شود.
3- از طريق Sec سطح مقطع و نحوه اجرا مشخص شده
4- ضخامت سقف 35 سانتي متر است و عرض آن 60، 45، 50 سانتي متر و بصورت آويزدار يا بدون آويز است.
آويز بصورت عصايي است و خم در قسمت بالاست و قبل از بتن ريزي انجام مي شود با به كار بردن آويز ارتفاع سقف از مجاز آن پايين تر مي باشد.تيرچه ها به صورت دوسر مفصل طراحي مي كنند و اگر بخواهيم باركشي تيرچه را زياد كنيم و بار را تحمل كند دو سر گيردار مي كنيم و سراوتكاها را بلندتر مي گيرند.
مزيت بلندتر كردن سراوتكاها :
1- ممان منفي را تحمل مي كند.
2- كاملاً در بتن قرار بگيرد.
از لحاظ اجرايي بايد فاصله اش از آكس هر كدام از پودرها باشد كه اگر بلندتر باشد و خاموت بسته شود جا انداختن آن مشكل است.
سرميلگرد اوتكا شده تا تيرچه دقيقاً مطابق آكس به آكس تيرچه مي باشد.سفره اي در سقف پهن مي كنيم و ميلگردهاي 10 به فاصله 20 سانتي متري در سقف قرار مي دهيم و زير آن كادرهايي قرار مي دهيم تا بتن زير ميلگردها هم قرار بگيرد. كه 7 سانتي متر بتن مي ريزيم.كاورها يا بصورت سنگي هستند يا بصورت بيسكويت.
بيسكويت : 3 سانتي متريمان و شن در قالبهاي كوچك ساخته شده و دو تا سيم مي گذارند در هر 2 متر يك بيسكويت قرار مي دهيم هنگامي كه قالبها را باز مي كنند زير آن كرمو نباشد و بتن بصورت روان باشد كه اين اصطلاحاً كاور مي گويند.زير شبكه به فاصلة يك در ميان در گره بيسكويت مي گذارند در هر يك متر مربع چهار تا لقمه يا بيسكويت كفايت مي كند. بين ميلگرد و قالب لقمه مي گذارند ميلگردها به صورت بالا و پايين قرار گرفته و همچنين ميلگردهاي تقويتي، تمام تقويتها بايد به صورت قلاب باشد.ميلگردهاي منفي كه از تيرچه ها وصل شده به ازاي هر يك متر مربع يك سانتي متر مربع ميلگرد حرارتي مي گذارند كه وزن 26/1 كيلوگرم به فواصل 30 سانتي متر قرار مي دهند. سقف بعد از سفيدكاري در قسمت هايي آويزدار بارابيتس يا چوب حالت مي دهندو براي نور افشاني، تأسيسات كم ارتفاع سقف، نبشي و آجر و… استفاده مي شود.براي اينكه قالبها را به هم وصل كنيم از لوله ها PVC توي سوراخ ها استفاده مي كنيم و بولتها را مي گذارند و سه مهره مي ببندند و بين آن سنجاق مي گذارند تا در ليز نخورد و مواقعي كه بتن ريزي مي شود تكان نخورد.
ضوابط آيين نامه اي سقفهاي تيرچه و بلوك
1- فاصله محور به محور تيرچه ها نبايد از 70 سانتي متر بيشتر باشد.
2- بتن پوششي قسمت بالاي بلوكها نبايد از 5 سانتي متر و يا        فاصله محور به محور تيرچه هاي مجاور، كمتر باشد.
3- عرض تيرچه ها نبايد از 10 سانتي متر كوچكتر همچنين از           برابر ضخامت كل سقف كمتر باشد.
4- حداقل فاصله دو بلوك دو طرف يك تيرچه پس از نصب نبايد از 5/6 سانتي متر كمتر باشد.
5- ضخامت سقف براي تيرهاي با تكيه گاه ساده و گيردار به ترتيب نبايد از ودهانه كمتر باشد.
6- حداكثر دهانه مورد پوشش با تيرچه هاي منفرد نبايد از 8 متر بيشتر شود توصيه مي شود براي اطمينان بيشتر دهانه پوشش بيش از 70 متر نباشد.

تقاضانامه

خواهشمند است مطابق طرح پيشنهادي پيوست با صدور جواز تاسيس براي احداث يك كارگاه توليدي تيرچه وبلوك  موافقت فرمائيد ضمنا جزوه مقررات و گردش كار صدور مجوزها را مطالعه نموده متعهد و ملزم به رعايت كليه مفاد آن مي باشم . 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان