میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

كار آفريني آرد ستاره


کد محصول : 10001028 نوع فایل : word تعداد صفحات : 39 صفحه قیمت محصول : 4000 تومان تعداد بازدید 958

فهرست مطالب و صفحات نخست


 آرد ستاره

•    فهرست مندرجات:

•    بخش اول: كليات
- مقدمه اي در مورد معرفي واحد توليدي
- خط مشي و اهداف كيفيتي واحد توليدي
- اصطلاحات و تعريفات
•    بخش دوم: سازمان واحد توليدي
- سازماندهي واحد توليدي و بخشهاي آن و نمودار سازماني واحد توليدي
- سازماندهي امور كيفيت واحد توليدي و نمودار سازماني بخش كيفيت
- شرح وظايف، مسئوليتها و اختيارات مسئولان و كاركنان دخيل و مؤثر بر كيفيت بويژه مسئول و كاركنان بخش كيفيت
•    بخش سوم: مستندات نظام كيفيت
- ساختار مستندات نظام كيفيت شامل نظام نامه، روشهاي اجرايي، دستورالعمل هاي كاري، مشخصات فني و استانداردهاي كارخانه اي، تقشه ها، كارتها و فرمهاي عملياتي و غيره
- نحوه تهيه، بررسي، تاييد، تصويب، تجديدنظر و توزيع مستندات نظام كيفيت و چگونگي كنترل آنها
- حفظ و نگهداري سوابق
•    بخش چهارم: كنترل فرآيندهاي توليدي و عملياتي
- نمودار فرآيندها
- تداركات و انبارش مواد اوليه
- فرآوري مواد اوليه و يا ساخت و مونتاژ قطعات
- بسته بندي محصول نهايي
- انبارش، حمل و تحويل محصول
•    بخش پنجم: بازرسي و آزمايش مواد، قطعات و محصولات
- بازرسي و آزمايش مواد اوليه
- بازرشي و آزمايش حين فرآيند
- بازرسي و آزمايش محصول نهايي (آزمونهاي مستمر كارخانه اي، آزمونهاي نمونه اي براي تصديق بهر ساخت (lot يا Batch)، آزمونهاي فرعي براي تصديق نمونه محصول جديد)
•    بخش ششم: شناسايي، رديابي و وضعيت بازرسي و آزمايش مواد، قطعات و محصولات
•    بخش هفتم: امكانات آزمايشگاهي و كنترل تجهيزات و بازرسي، آزمون و اندازه گيري (بررسي هاي كاركردي  وكاليبراسيون)
•    بخش هشتم: كنترل و تعيين تكليف مواد، قطعات و محصولات نامنطبق و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و رسيدگي به شكايات مشتريان
•    بخش نهم: آموزش كاركنان
•    بخش دهم: كاربرد فنون آكاري
•    پيوست ها, فهرست مدارك و مستندات مرتبط نظام كيفيت و ساير ضمائم ضروري
 
بخش اول: كليات
1-1-    مقدمه اي در مورد معرفي واحد توليدي
واحد توليدي آرد ستاره به مساحت 2m7800 واقع در تهران خيابان شهيد رجائي خيابان ستاره، توليد آرد خود را به ظرفيت 30 هزار تن در سال از سال 1342 شروع كرده است. محصول در دو نوع آرد ستاره درجه 2 (درصد سبوس گيري 19 درصد) و آرد سبوس گرفته (درصد سبوس گيري 13 درصد) منطبق بر استاندارد ملي به شماره 103 و 2393 به روش والسي توليد مي شود. اين واحد توليدي به مديريت عامل سيد محمدرضا مرتضوي و داشتن نيروهاي متخصص شامل خانم الهام عباسي مسئول كنترل كيفيت با مدرك مهندسي صنايع غذايي، آقاي سيد احمد حيدري مدير توليد با مدرك شيمي و خانم ركسانا نادرنيا مدير فني با مدرك مهندسي مكانيك و تعداد 35 كارگر از حداكثر توان خود جهت توليد محصول با كيفيت مطلوب بهره مي برد ماده اوليه و محصول در كليه مراحل توليد و فرآوري كنترل شده و آزمايشات لازم برروي آنها در بخش ميكروبي و شيمي انجام مي شود.
اين كارخانه با داشتن پروانه تأسيس و بهره برداري به شمارة 4251، در تيرناه سال 1382 موفق به اخذ پروانه هاي ساخت محصول به شماره 17942 – آرد ستاره درجه 2 و 17943 – آرد سبوس گرفته از طرف وزارت بهداشت گرديد.
بسته بندي محصول در كيسه هاي پلي پروپيلني 40 كيلوگرمي انجام شده و اتيكت كارخانه شامل اطلاعاتي مانند تاريخ توليد، نام محصول، پروانه ساخت است. گندم از طريق شركت حمل و نقل آرد و گندم ايران از طرف اداره غله و آرد استان تهارن به كارخانه منتقل و آرد توليدي توسط همان اداره حمل مي شود.
2-1- خط مشي و اهداف كيفيتي واحد توليدي:
هدف توليد آرد با كيفيت منطبق با استاندارد ملي به شماره هاي 103 و 2393 و در آينده توليد آرد نول مي باشد. از طرفي با توجه به رذشد روزافزون جمعيت و افزايش تقاضا به موضوع افزايش ظرفيت توليد به موازات بهبود كيفيت و كاستن از ضايعات توليد نيز توجه شده است. به منظور افزايش رضايت مندي كاركنان و در نهايت ارائه كار مفيد و توليد بي نقص، سازمان توليدي سعي در برآوردن نيازهاي واقعي آنها دارد. از تمام توان به كار گرفته مي شود تا كليه پرسنل در سطح خود آموزش هاي مداوم و پيگير لازم را ببيند.
در نهايت مديريت ارشد از كليه اهداف فوق حمايت و تعهد مي كند تا تمامي پرسنل آنرا درك و اجرا كنند.
 
3-1- اصطلاحات و تعريفات:
آرد ستاره درجه 1: آرد با درجه استخراج 5/78 درصد – خاكستر بين (700/0- 581/0)
آرد تاره درجه 2: آرد با درجه استخراج 81 درصد – خاكستر بين (860/0 – 701)
آرد سبوس گرفته (معمولي): آرد با درجه استخراج 87 درصد – خاكستر بين (4/1-861/0) درصد
كيفيت: (Quality) ميزان برآورده شدن نيازمندي ها توسط مجموعه اي از ويژگيهاي ذاتي (نياز توسط استاندارد، مشتري يا خود سازمان مشخص مي شود)
كنترل كيفيت: Quality Control: بخشي از مديريت كيفيت كه بر برآورده كردن الزامات و يا خواسته هاي مربوط به كيفيت تمركز دارد.
تضمين كيفيت: بخشي از مديريت كيفيت كه بر ايجاد اطمينان از اينكه الزامات و خواسته هاي مربوط به كيفيت برآورده خواهد شد تمركز دارد.
خط مشي كيفيت: مقاصد و جهت گيري سازمان در رابطه با كيفيت كه رسماً توسط مديريت اعلام شده باشد.
نظام نامه كيفيت: مدركي كه در آن خطي مشي كيفيت سازمان تعيين و سيستم كيفيت آن تشريح گردد.
نقاط كنترلي (Control Point): نقاطي در فرايند توليد كه در آ“ بازرسي و كنترل محصول صورت مي گيرد.
فرايند (Process): مجموعه اي از فعاليت حهاي هم كنش مرتبط به هم كه داده ها را به ستاده ها تبديل مي كند.
محصول (Product): ماحصل يك فرايند.
كاليبراسيون (calibration): تعيين ميزان خطاي تجهيزات براساس حدود بحراني از طريق مقايسه با يك دستگاه مرجع.
اقدام اصلاحي: اقدامي در جهت حذف عدم انطباق تشخيص داده شده
تعمير: اقدامي كه در مورد يك محصول نامنطبق بايد انجام گيرد تا براي كاربرد مورد نظر قابل قبول باشد.
بازكاري: ادقامي كه در مورد يك محصول نامنطبق بايد انجام گيرد تا با الزامات و يا خواسته ها انطباق يابد.
اجازه ارفاقي: اجازه استفاده و يا ترخيص محصولي كه با الزامات و يا خواسته هاي مشخص شده انطباق ندارد.
اسقاط: ادقامي كه در مورد يك محصول نامنطبق انجام مي گيرد تا مانع استفاده از آن در كاربرد مورد نظر اصلي گردد.
بخش دوم: سازمان واحد توليدي
2-1: سازماندهي واحد توليدي و بخشهاي آن و نمودار سازماني واحد توليدي و بخش كيفيت
هدف: تعريف ساختار سازماني و ترسيم آن
چارت سازماني اين واحد شامل:
- مديريت عامل و جانشين تعريف شده
- مدير كنترل كيفي و زيرشاخه مربوطه
- مدير توليد و پرسنل مؤثر به توليد
- مدير واحد اداري و مالي و زيرشاخه مربوطه
- مدير برنامه ريزي و تداركات
- مسئول كامپيوتر
 
2-2: جايگاه كنترل كيفيت در سازمان
•    استقلال از توليد
•    هم تراز بودن با توليد
نمودار سازماني بخش كيفيت در خود چارت سازماني واحد توليدي گنجانده شده است.
2-3: شرح وظايف، مسئوليت ها و اختيارات مسئولان و كاركنان دخيل و مؤثر بر كيفيت به ويژه مسئول و كاركنان بخش كيفيت:
2-3-1: مدير عامل
-    اعتبار دادن به اهداف خط مشي توليد
-    انتخاب پرسنل باتجربه و متخصص
-    بررسي گزارشات واصله از واحد Q.C به منظور كنترل انجام درست فرايند
-    همكاري تنگاتنگ با مسئول Q.C در جهت اجراي استاندارد
-    كنترل و نظارت بر ظرفيت توليد
-    تعيين سياست هاي سازمان و نظارت بر اجراي مقررات و ضوابط كاري
-    نظارت بر هموخاني توليدات با استانداردها و ضوابط قانوني
-    همكاري با واحدهاي Q.C جهت تعيين تكليف محصول نامنطبق
-    ايجاد هماهنگي با دواير دولتي و رسيدگي به امور مالي
2-3-1: مسئول Q.C:
وظايف
-    آزمايش ماده اوليه ارسالي به كارخانه جهت اطمينان از صحت آن
-    عدم پذيرش ماده اوليه نامنطبق با استاندارد شماره 104
-    عدم ارسال محصول توليدي نامنطبق با استاندارد شماره 103 و 2393
-    انجام آزمونهاي كنترل كيفي محصول و حين فرآوري و بررسي نتايج
-    آگاه ساختن مدير عامل از نتايج آزمون از طريق ارسال گزارشات روزانه، هفتگي و ماهانه
-    كنترل پروسه توليد و شناسايي نقاط بحران و اعمال فرايندهاي كنترلي به منظور كاستن از ضايعات توليد
-    همكاري با مدير توليد جهت تعيين تكليف براي محصول نامنطبق
اختيارات مسئول كنترل كيفيت:
-    اختيار توقف خط توليد
-    اختيار خارج نمودن محصول نامنطبق از خط
-    اختيار اعلام نمودن محصول به عنوان ضايعات و جلوگيري از ارسال آن
3-3-2: مدير توليد:
-    كنترل فرايندهاي توليدي
-    شناخت نقاط بحران در پروسه توليد و اعمال كنترل در آنها
-    ايجاد تغييرات مطلوب و مناسب در فرايند توليد در صورت عدم انطباق محصول با استاندارد ملي
-    همكاري لازم با واحد كنترل كيفي (Q.C)
-    تعيين تكليف براي محصول نامنطبق توليدي
-    آگاه ساختن مديرعامل يا مدير كارخانه از وضعيت
4-3-2: مدير كارخانه
-    انجام وظايف مديرعامل در صورت عدم حضور
-    ابلاغ دستورات مديرعامل به كليه واحدها
-    همكاري با واحد Q.C
-    انجام وظايف بخش مالي و اداري


5-3-2: مدير برنامه ريزي و تداركات:
-    همكاري با مدير كارخانه جهت اعلام نياز دريافت ماده اوليه و حواله خورج محصول
-    ايجاد هماهنگي هاي لازم جهت خريد و انجام آن
فصل سوم: مستندات نظام كيفيت
1-3- ساختار مستندات نظام كيفيت شامل نظام نامه، روشهاي اجرايي، دستورالعمل هاي كاري، مشخصات فني و استانداردهاي كارخانه اي، نقشه ها، كارتها و فرم هاي عملياتي و غيره.
فهرست چند نمونه از روشهاي اجرايي سازمان
1-    روش اجرايي كاربرد فنون آماري
2-    روش اجرايي كنترل اقلام نامنطبق
3-    روش اجرايي اقدام اصلاحي
4-    روش اجرايي ادقام پيشگيرانه
5-    روش اجرايي كنترل تجهيزات و بازرسي و آزمون و اندازه گيري (بررسي هاي كاركردي و كاليبراسيون)
6-    روش اجرايي شناسايي، رديابي و وضعيت بازرسي و آزمايش محصول
 
روش اجرايي كاربرد فنون آماري:
واحد Q.C به همراه آزمايشگاه ضمن شناسايي نوع فعاليت هايي كه اين فنون در آنها كاربرد دارند نسبت به جمع آوير اطلاعات و داده هاي اطلاعاتي و سپس تهيه برگه ثبت داده ها، هيستوگرام، نمودار (پارتو، علت و معلول، تمركز نقص، پراكندگي و يا كنترل) بسته به نوع نياز و نوع بررسي اقدام مي كند.
مدير كنترل كيفي با ارزيابي و بازنگري آنها در صورت مشاهده عدم تطابق، دستور توقف توليد و رفع عيب و پيگيري آن را مي دهد. در اين راستا با توجه به نياز و در صورت لزوم فنون آماري توسط واحد Q.C از طريق برنامه ريزي هاي مستمر توسعه مي يابند.
روش اجرايي كنترل اقلام نامنطبق:
وضعيت محصول از نظر بازرسي و آزمون به طرق مناسب مشخص مي شود به طوري كه انطباق يا عدم انطباق محصول با توجه به بازرسي ها و آزمون هاي انجام گرفته مشخص شود. كنترل محصول نامنطبق شامل مراحل زير است:
1- شناسايي: شناساسي محصول نامنطبق در كنترل محصول ورودي، حين فرايند و نهايي صورت مي پذيرد. اين مرحله توسط آزمايشگاه Q.C پس از انجام آزمايشات لازم تشخيص داده مي شود.

2-    جداسازي: به منظور پيش گيري از استفاده ناخواسته محصول نامنطبق شناسايي شده، روشي براي جداسازي آن توسط واحد Q.C و با همكاري مديرعامل انتخاب و توسط واحد اجرايي اجرا مي شود. (مهر محصول نامنطبق)
3-    تعيين تكليف: نحوه برخورد با عدم انطباق ديده شده بايد مشخص شود كه شامل موارد زير است وباتوجه به اصلاح            نوعي عدم انطباق و نوع تعيين تكليف توسط واحد Q.C و مديرعامل كارخانه اقدام لازم انجام مي شود.
اجازه ارفاقي
اسقاط
4- بازرسي مجدد: براي حصول اطمينان از برآورده شدن نيازمندي ها توسط محصول نامنطبق و اثربخشي اصلاح، محصول اصلاح شده توسط واحد Q.C و مدير توليد كنترل و بازرسي مجدد مي شود.
روش اجرايي كنترل تجهيزات و بازرسي، آزمون و اندازه گيري (بررسي هاي كاركردي و كاليبراسيون)
تمامي تجهيزات بازرسي، اندازه گيري و آزمون كه بر كيفيت محصول تأثير مي گذارد، توسط واحد Q.C مشخص شده و در فواصل زماني از پيش تعيين شده از طريق شركتهاي كاليبره كننده مورد تأييد اداره استاندارد كاليبره و تنظيم مي شوند. درنتيجه كاليبره كردن تجهيزات بازرسي – اندازه گيري، جزئيات مربوط به نوع تجهيزات، مكان، دفعات بررسي، روش بررسي و معيارهاي پذيرش تعيين مي شود. برروي تجهيزات كاليبر شده برچسب ارائه شده توسط شركت كاليبره كننده كه حاوي اطلاعاتي مثل تاريخ انجام كاليبر – تاريخ انقضا، شماره گواهي، كد دستگاه و نام شركت كاليبره كننده زده مي شود.
در صورت خروج تجهيزات از وضعيت كاليبر، اين موضوع به اطلاع مديريت رسيده و هماهنگي هاي لازم جهت مطلع كردن شركت كاليبره كننده و اتخاذ تدابير لازم انجام مي شود.
روش اجرايي رسيدگي به شكايات مشتريان
با هدف پاسخگويي و جلب رضايت مشتريان، واحد رسيدگي به شكايات تشكيل شده است. در صورت وجود هرگونه شكاايت، اين واحد مديريت را مطلع كرده و واحد Q.C جهت بررسي و تشخيص نقص به محل اعزام مي شود و نظر كارشناسي خود را پس از انجام نمونه برداري و ارزيابي و بررسي به مديريت اعلام و با همكاري واحد Q.C و مديريت، نسبت به رفع مشكل اقدام مي شود.
تدوين و تنظيم مشخصات فني و استانداردهاي كارخانه اي
مشخصه هاي كيفي بايد با مشخصات مندرج در استاندارد ملي به شماره 103 و 2393 همخواني داشته باشد. از طرفي به منظور كوچكتر نمودن بازده معيار پذيرش، استاندارد كارخانه اي به شرح زير تدوين گرديده است:
        ]81/0-75/0[                     آرد ستاره درجه 2

            Ash
        ]15/1-1[                     سبوس گرفته                 
ميكرون>106    ميكرون 180-125    ميكرون 475>   
           
حداقل 65    حداكثر 23    حداكثر 25/0    اندازه ذرات       آرد ستاره درجه 2
به درصد

حداقل 52    حداكثر 30    حداكثر 45/0 گرم                           آرد سبوس گرفته
    ستاره حداقل 27 درصد   
            گلوتن مرطوب: Wet Gluten:
    سبوس گرفته حداقل 25 درصد   

لازم به ذكر است كه نقشه ها و فرمهاي عملياتي ضميمه نظام نامه شده اند.
2-4- تداركات و انبارش مواد اوليه:
هدف: گرفتن مواد اوليه مناسب و مهيا كردن شرايط لازم جهت نگهداري صحيح آن جهت فرآوري.
دامنه كاربرد: براي ماده اوليه و تجهيزات توليد، فرآوري مواد اوليه و پروسه توليد. سيستم بسته بندي – سيستم انبارش حمل و تحويل محصولي
مسئوليت: كارشناس Q.C پس از انجام آزمايشات لازم روي گندم، صلاحيت يا عدم صلاحيت ورود آنرا به سيلو تعيين كرده و از طرف ديگر كنترل هاي لازم جهت نگهداري گندم در سيلو به مدت لازم را با همكاري مدير توليد اعمال مي كند.
3-4- فرآوري ماده اوليه و يا ساخت و مونتاژ قطعات:
هدف: به جريان انداختن مناسب ماده اوليه به جهت توليد آرد با كيفيت منطبق بر استانداردهاي ملي ذكر شده
دامنه كاربرد: جخت گندم
مسئوليت: بر عهده مدير توليد و كاركنان مؤثر بر بخش توليد و مدير كنترل كيفي مي باشد.
ابتدا به منظور دريافت مواد اوليه مناسب و با كيفيت منطبق بر استاندارد ملي شماره 104، تست هاي لازم روي گندم انجام مي شود و پس از اطمينان از دارا بودن صلاحيت، گندم به سمت سيلو مي رود و از آنجا به بخش پيش بوجاري شامل شن گير، آهنربا و سيپس پوست گير مي رود. بعد به بخش بوجاري ثانويه رفته و جهت حذف سياهدانه به سياه دانه گير مي رود.
گندم بعد از اين مرحله وارد دستگاه نم زن تمام اتوماتيك مي رود و در آنجا رطوبت و دماي گندم در هر لحظه مشخص مي شود و با توجه به تنظيم رطوبت برروي رقم تعيين شده از طرف كارخانه (مطابق با استاندارد) نم لازم جهت رساندن رطوبت به رطوبت ذكر شده اضافه مي شود. بعد از اين مرحله گندم به بخش سيلوي خواب رفته تا بسته به نوع و واريته گندم، رطوبت بين پوسته و اندوسپرم به طور يكسان توزيع گردد. بعد به منظور فرايند والس به بخش بوجاري قبل از والس و سپس والس رفته و بعد به سالن الكر رفته و ماحصل از طريق لوله هايي به مارپيچ آرد ريخته تا در آنجا با تنظيم لوله هاي منتهي به مارپيچ، نوع آرد در 2 مارپيچ تعيين شده به گونه اي كه از اختلاط دو مارپيچ مرتبط با هم آرد ستاره درجه 2 و از مارپيچ ديگر آرد سبوس گرفته تهيه مي شود (بخش فرموله كردن) سپس آرد به كندوي آرد رفته و بعد در بخش كيسه گيري و دوخت، بسته بندي شده و در انبار جهت عرضه نگهداري مي شود.
 
4-4- بسته بندي محصول نهايي:
- هدف: حفاظت ماده بسته بندي (كيسه PP) از محصول توليدي در برابر صدمات فيزيكي، شيميايي يا ميكروبي.
دامنه كار: ماده بسته بندي (كيسه PP) جهت بسته بندي ئو نوع آرد استفاده مي شود.
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان