میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

آموزش WORD


کد محصول : 10001037 نوع فایل : word تعداد صفحات : 51 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 947

فهرست مطالب و صفحات نخست


آموزش WORD

مقدمه آموزشWord
برنامه Word متداولترين برنامه واژه پرداز موجود به شمار مي آيد . هدف اصلي برنامه Word اين است كه در تايپ و قالب بنـدي متنها مفيد واقع شود . اما ويژگيهاي قدرتمند ديگري نيز دارد كه امكان ايجاد جدولهاي مختلف - كار با تصاوير - طراحي صـفحات وب - رسم نمودارهاو بسياري قابليتهاي ديگر .
مثل دوره هاي قبل براي يادگيري اين دوره ي آموزشي نياز است كاربران محترم آشنايي مقدماتي بـا محـ يط Windows داشـته باشند( تا صفحه 15 كتاب دوم ) و نيز جهت نصب و اجراي نرم افزارهاي Office كـه Word نيز شـامل آن مـي شـود ، نياز بـه سيستمي با حداقل مشخصات ذيل مي باشد - : حداقل سيستم مورد نياز پنتيـ وم 233 ، 64 مگابايـ ت Ram ، و حـدود 600 مگـا با يـ ت فضاي آزاد بر روي هارد .
 
اولين قدم براي كار با نرم افزار Word نصب آن برروي سيستم است، شما مي توانيد با نصب Office 2000 و يا Office XP برروي سيستم خود از نرم افزار Word كه يكي از نرم افزارهاي كاربر دي Office است استفاده كنيد بعد از انجام اين اعمـال نـرم افـزار Word را از منوي Atart،‌ زير منوي All Programs و سپس گزينه Microsoft Word انتخاب مي‌كنيم. در ابتدا صفحه‌اي بر پيش چشم ما باز مي‌شود در بالاي صفحه كادر آبي رنگي ديده مي‌شود كه اين عبارت در آن نوشته شده است Document 1Microsoft Word كه بعداً درباره آن توضيح  مي‌دهيم. اين نوار آبي رنگ عنوان مي‌گوييم (Title bar) در گوشه سمت راست اين كارد سه كارد كوچك وجود  دارد كه كادر اول كه شكل يك منهاي كوچك است به نامMinimize كه باعث مي شود صفحه بسته شود و به پائين بيايد در اين حالت به ما امكان مي دهد اگر مي خواهيم صفحه ديگري را از روي Desktop باز كنيم مجبور نشويم كه آن را ببنديم و دوباره باز كنيم . كادر كوچك دومي كادري است كه دو حالت دارد در حالـت اول صـفحه كوچك است كه در حالت Maximize قرار دارد اگر روي آن كليك كنيم صفحه را بزرگ مـي كنـد و وقتـي بـزرگ اسـت در حالت Restore كه اگر آن را كليك كنيم صفحه به حالت اول يعني كوچك مي شود بالاخره ضربدر كادر كوچك كه باعـث مـيشود كه صفحه بسته شود كه نام اين ضربدر كوچك Close است .
دكمه Control Bottom يا كنترل : اين دكمه در سمت چپ صفحه مانيتور قرار دارد . با دكمه كنترل ميتـوان تمـام عمليـاتي كـه دربالا توضيح داده شد را انجام داد براي باز كردن دكمه كنترل كافي است روي دكمه آن كليك كرد ( كليك راسـت يـا چـپ ) ، عمل ديگر دكمه كنترل بستن پنجره است براي اين كار بايد روي نشانه دكمه كنترل دبل كليك ( چپ ) كرد .
نوار بعدي كه در زير نوار عنوان قرار گرفته است، نوار منو است مثل منوهاي ويندوز در اين نوار گزينه هاي مانند
و غيره قرار دارند و اگر روي هر كدام از اينها كليك كنيم در هر منو گزينه هايي وجود دارد كه هركدام از گزينه ها كـار ٍEdit، File، View و غيره قرار دارند و اگر روي هر كدام از اينها كليك كنيم در هر منو گزينه‌هايي وجود دارد كه هر كدام از گزينه‌ها كار مختلفي را انجام مي دهند ؛ در مقابل بعضي از آنها علامت سه نقطه وجود دارد ( … ) كه نشان دهنده اين است كه اگر آن گزينـه را باز كنيد كادر ديگري باز مي شود كه بايد اطلاعات ديگري در اين كادر اضافه كنيم . در پايين منوها يك علامت فلش مانند . وجود دارد كه اگر علامت موس را روي آن نگه داريد ، ادامه نوار منو باز مي‌شود .
نوار بعدي به نام نوار ابزار مي باشد كه گزينه هايي كه در آ ن هست در منوهاي نوار منو نيز وجود دارد آنها در اين نوار آمده انـد  تا دسترسي ما را به خودشان آسان كنند و كار ما را ساده تر كند مانند New كه با يك شكل كاغذ سفيد خالي اول اين كـادر قـرار گرفته است و … .
روشهاي مختلف براي ظاهر كردن نوار ابزار وجود دارد: 1- انتخاب زير منوي Toolbars از منوي View 2- كليك راست بر روي Menu bar براي محو كردن نوار ابزارها ميتوان روي آنها كليك راست كرده و زماني كه فهرست نوارهاي ابـزار ظـاهر گرديـد ، آنها را از حالت فعال در آوريد بدين صورت شما نوار ابزارها را در روي صفحه نخواهيد داشت .
نوار بعدي نوار ابزار قالب بندي است و براي ويرايش صفحه از آن استفاده مي شود در اين نوار طرح يا Style Font يا نـوع قلـم ، . يا سايز بزرگ كوچكي قلم وجود دارد Font Sizeدر قسمت بعدي Language Control قرار داده كه بـراي تغييـر زبـان انگليسـي و فارسـي اسـتفاده مـي شـود و از كليـد هـاي Alt+Shift هم مي توان به جاي آن استفاده كرد .

 

پنجره اصلي برنامه Word XP
Bold: براي ضخيم كردن Text استفاده مي‌شود.
A ساده و A ضخيم
 

براي تزيين Text مي‌توان از Italic كه باعث كج شدن نوشته به سمت راست مي‌شود استفاده كرد.
A ساده و A ايتاليك
 

گزينه Under line باعث مي شود كه زير نوشته شما يك خط كشيده شود و باعث زيبا تر شدن نوشته مي شود در اين ابزار گزينـه هاي متعددي قرار دارد كه در كار بهتر فهميده مي شود.

A ساده و A زير خط‌دار
 
نواري به صورت عمودي در قسمت چپ يا راست صفحه وجود دارد(Scroll bar) كه به وسيله آن مي‌توانيم در صفحه Word حركت كنيم و همين نوار نيز بصورت افقي درزير صفحه وجود دارد كه همين كاربرد را دارد و در زير آن نيز نوار وضعيت ترسـيم قرار دارد كه اطلاعاتي مانند تعداد صفحات و … به ما مي دهد .
Rulerيا خط كش:خط كش يكي ديگر از ابزارهاي كارآمد در برنامه Word مي‌باشد. اين خط كش بسيار دقيق بوده و با آنچه كه شما روي كاغذ اندازه مي‌گيريد برابر است. خط كش براي تنظيم حاشيه‌ها و تورفتگي ابتداي پاراگرافها استفاده مي‌شود. براي ظاهر كردن و محو كردن خط كش از منوي View زير منوي Ruler را انتخاب نماييد.
براي ظاهر كردن خط‌كش عمودي نيز مي‌توانيد از منوي View پنجره را به حالت Print Layout برده وسپس از منوي Tools زيرمنوي Options را انتخاب و از روي برگ نشان View گزينه Vertical Ruler را انتخاب نماييد. در وصورتيكه بخواهيد خط ‌كش شما در سمت راست پنجره ظاهر شود مراحل بالا را تكرار و گزينه Right Ruler را انتخاب نماييد.
Scroll Bar يا نوارهاي مرور : دكمه ها و نــوارهايي هستند كه توسط آنها ميتوان صفحه را جابجا نمود . اين دكمه ها بطـور افقـي براي جابجايي به چپ و راست و بطور عمودي براي بالا و پائين طراحي شده اند . بجاي استفاده از دكمه هاي مرور كه با هـر بـار فشردن آنها كمي صفحه جابجا مي شود ميتوان از نوارهاي مرور ن يز استفاده كر د . براي جابجايي بايد روي اين نوارها قرار گرفته و بـــا ماوس نوار را جابجا نمود . در صورتيكه سند شما داراي چند صفحه باشد ميتواند نشان دهنده شمارش صفحه نيـز باشـد بـراي اين كار بايد اشاره گ ر ماوس را روي نـــوار برده و بر روي آن كليك كنيد تا شـماره صـفحه بـه نمـايش در آيـد . بـراي ظـاهر و Scroll barمودي و افقي و انتقال آن به سمت چپ پنجره، بايد پنجره را از منوي Viewبه حالت Print layout برده سپس از منوي Tools و زيرمنوي options در برگ نشان View گزينه‌هايbar Vertical Scroll bar, Horizontal Scroll و Left Scroll bar را انتخاب نمود.
Previous Page Next Page, يا صفحه قبل و بعد : براي آنكه يك صفحه به بالا يا پائين برويم مي تـوانيم از ايـن علامت هـا اسـتفاده كنيم ( اين علامتها در سمت راست پنجره و در پايين Scroll bar قرارر دارند ).
محيط تايپ : اين محيط اصلي ترين قسمت برنامه است . اين قسمت محل تايپ ، حـروف چينـي و صـفحه آرايـي شماسـت . تمـام عملياتي كه بايد در مورد كارتان انجام دهيد در اين محل خواهد بود .
مكان نما : محل حرف بعدي را كه تايپ خواهد شدء نشان ميدهد .
Right Click يا كليك راست : قرار دادن اشاره گر بر روي موضوعي خاص و كليك دكمه سمت راست ماوس مـي باشـد بـا ايـن عمل منوي ميانبري ظاهر ميشود كه كاربر ميتواند از آن فرماني را انتخاب نمايد .
Screen Tips يا نكته ابزار : كافيست با ماوس روي يكي از كليد ها قرار بگيريد و كمي مكث كنيد خواهيـد ديـد يـك جعبـه مـتن  كوچك به نام نكته ابزار باز خواهد شد و نام آن كليد را نشان خواهد داد .
Status Bar يا نوار وضعيت : اين نوار پائين ترين قسمت پنجره مي باشد كه به شما اطلاعاتي در مورد شماره صفحه ، قسمت ، كـل صفحه ، فاصله از بالاي صفحه، خط روي صفحه ، وضعيت كاراكتر و ... مي دهد توسط اين سطر يا نوار شما ميتوانيد موقعيت خود را بيابيد كه اكنون در كدام صفحه و كدام سطر قرار داريد . براي ظاهر و محوكردن اين نوار بر روي پنجره بايد پنجـره را از منـوي View به حالت Print layout برده و سپس از منوي Tools و زير منوي Options در برگ نشـان View گزينـه Status Barرا انتخاب كنيد .
كماتي براي تمرين تايپ : هر زمان كه وقت داشتيد طبق اصولي كه در كلاس تايپ گفته شد با اين كلمات تمرين تايپ را انجـام دهيد : شكيبا – ساسان – مامان – تينا – تمشك – آسان – انگشتان – بايگاني - گلابي – گيتي – مالش - نان – آب – شام – سام – سياسـت –كياست – تابستان – شايان – مات – ماش – كمك ياس – تلاش - يال – شبنم – شب – كمال – كمان – سيمين – شكاك – شـكيل – آسمان آبان – لباس – سامانتا – تمام- شميم- نيك -  اناب- آسياب – لام- گلاب
انتخاب قلم Font:
قلم مهمترين ابزار يك برنامه تايپي مي باشد . به همين دليل در برنامه Word براي دسترسي به قلمها راههـاي متفـاوتي پـيش بينـي شده است :
1- استفاده از نوار منو : منوي Format و زير منوي Font
2- استفاده از ماوس : بر روي يكي از سطــرهاي تايپ شده رفته و كليك راست مي كنيم و گزينه Font را انتخاب نمـوده و تغييرات لازم را مي دهيم .
3- استفاده از كليد تركيبي : Ctrl+D با زدن تركيب اين كليدها صفحه فونت باز مي شود
4- استفاده از كليد تركيبي Ctrl+Shift+F سپس استفاده از كليد هاي جهت نما يا Key Arrow و انتخاب قلم مورد نظـر و زدن كليد Enter ميباشد
با توجه به اهميت قلم در برنامه Word جعبه فونت را به طور كامل توضيح مي دهيم :
كادر محاوره اي: Font
در اين كادر محاوره اي دو كادر عربي و لاتين ديده ميشود كه با توجه به متن خود آنها را انتخاب مي كنيـد توسـط Box جلـوي گزينـــه Font ميتوانيـــد از قلمهـــاي گوناگوني استفاده نمائيد هـر قلـم شـكل متفاوتي با قلم ديگـر دارد و بـراي آنكـه قابل شناسايي باشـد اسـمي بـراي آن در نظر گرفته شده است .
: Font Style توسط اين گزينه قلمهـا را به يكي از حالتهاي نوشـته در Box در مياوريــد . البتــه از كليــد هــاي تركيبــي و از بـــــراي حالـــــت Ctrl+B بـراي حالـت Bold و از كليدهاي تركيبي Ctrl+I براي حالت Italic ميتــوان اســتفاده نمــود . البتــه ميتوانيــد دكمــه Bold و Italic از نــوار ابزار Formatting را نيز انتخاب نمائيد .
- Size : توسط اين گزينه ميتوانيد يـك متن را ريز تر يا درشت تر بنويسيد . براي تغيير اندازه قلم ميتوان از كليد تركيبـي
. + > +Ctrl+Shift يــا < اســتفاده نمــود يكي ديگر از راههاي تغييـر انـدازه قلـم استفاده از كليد تركيبي Ctrl+Shift+P  سپس استفاده از كليدهاي جهت نما براي انتخاب سايز و زدن Enter جهـت تائيد آن اسـتفاده نمـود . البتـه ميتوانيـد دكمه Size از نوار ابزار Formattingرا نيز انتخاب نماييد.
- ‍‍Color: يكي ديگر از مزيتهاي Word اين است كه به شما امكان چاپ رنگي مي‌دهد توسط اين گزينه مي‌توانيد براي فونتهاي خود رنگهاي مختلف انتخاب كنيد. توجه داشته باشيد كه اگر به متن خود رنگ داديد و اين متن را با چاپگر سياه و سفيد چاپ نموديد چاپگر، متن متن رنگي شما را به حالت طيفي از سياه و سفيد چاپ خو اهـد كـرد . چنانچـه رنـگ خودكارAutomatic را انتخاب كرده باشيد اگر رنگ زير زمينه عوض شود رنگ قلم نيز بطور و بـا توجـه بـه  رنگ زمينه عوض خواهد شد. البته مي‌توانيد دكمه ‌Font Color از نوار ابزار Formatting را نيز انتخاب نماييد.
- Underline: از طريق اين گزينه مي‌تـوانيد زير متن خود خط بكشيد. با انتخاب None  كه به صورت پيش فرض انتخاب شده است زير لغات خط كشيده نمي‌شود. انتخاب Word only باعث مي‌شود كه فقط زير لغات خط كشيده شود و زير فاصله‌هايي كه با Space هستند خطي كشيده نمي‌شود. البته مي‌توانيد دكمه Underline از نوار ابزار Formatting را نيز انتخاب نماييد و يا از كليد تركيبي Ctrl+U استفاده نماييد.
Effect:
Superscript: از اين گزينه براي تايپ توان استفاده مي‌شود البته از كليد تركيبي Ctrl+Shift+(+) نيز مي‌توان استفاده نمود.
Subscript: از اين گزينه براي انديس پايين استفاده مي‌شود البته از كليد تركيبي (+)+Ctrl نيز مي‌توان استفاده نمود.
Hidden: با استفاده از اين گزينه مي توان متن بلوك شده را پنهان نمود تـا در پرونـده نمـايش داده نشـود ، بـراي نمايش مجدد بايد پرونده را بلوك كرده و ضربدر داخل اين گزينه را برداشت. در صورتيكه خواستيد متن بلوك شده پنهان شود و Hidden  را انتخاب نموديد و اين كار صورت نگرفته دقت نماييد كه:
1- علامت( (Show/Hide در نوار ابزار Standard . غير فعال باشـد
2- در منوي Tools زير منوي Option ، برگ نشان View گزينه Hidden text انتخاب نشده باشد .
Default : تمام تنظيمات را به حالت پيش فرض برمي گرداند.
 Preview :جعبه نمايش است
كادر محاوره اي: Character Spacing
: Scale توسط اين گزينه ميتوانيد متن خود را كشيده يا باز كنيد توجه داشته باشيد كه فشرده‌سازي يا باز كردن عملي است كه بر سر قلمها خواهد آمد نه بر سر فاصله بين حروف.
: Spacing فاصله بين حروف يك كلمه را كم و يا زياد مي كند
Position :متن خود را(Lowered) پائين تر و يا (Raised) بالاتر از خط اصلي قرار مي‌دهد و براي تايپ فرمولها از آن استفاده مي‌شود بايد توجه داشت كه بالا يا پاپين رفتن كلمات از خط اصلي توسط كاربر تنظيم مي‌شودو تفاوت آن با Superscript,Subscript در همين است زيرا توسط اين دو گزينه توان يا انديس پائين فاصله آنها تا خط اصلي اتوماتيك تنظـيم ميشود .
كادر محاوره اي Text Effects imation:
Animation: در صورتي كه متن خود را بلوك كرده و يكي از گزينه‌هاي اين كادر محاوره‌اي را انتخاب كنيد دور متن انتخابي شما  طيفي از نوارهاي رنگي ظاهر مي‌شود كه آن متن را در صفحه مانيتور مشخص و نمايان مي‌كند.
برگردان و انجام مجدد-  Redo & Undo
قلمي عوض كرده ايد . متني پاك كرده ايد . رنگ قلم را تغيير داده ايد هر عملي كه انجام داده‌ايد مهم نيست چنانچه از كاري كه  پشيمان شده ايد از Undo يا از كليد تركيبي Ctrl+Y استفاده نماييد . حال اگر خواستيد عملي را كه لغو كرده كه مجدداً انجام دهيد از Redo يا از كليد تركيبي Ctrl+Y استفاده نماييد. همچنين مي‌توايند براي سرعت بخشيدن به كار از فلش كوچكي كه به دو طرف خميده شده است در نوار  ابزار Standard استفاده كنيد و يا از اين دو فرمان را از منوي Edit انتخاب نماييد.
بزرگ نمايي(Zoom)
براي رسيدن به اين زير منو بايد از منوي View استفاده كرد. چنانچه صفحه خود را كوچك مي‌بينيد مي‌توانيد توسط فرمان بزرگنمايي صفحه را بزرگ نماييد.
عمل بزرگنمايي از طريق نوار ابزار Standard نيز ممكن است و حتي ميتوان اندازه دلخواه را در Box تايپ نموده و Enter زد .
: Page Widthبزرگنمايي به اندازه : است كه عرضه صفحه در اين حالت با جزئيات آن كاملاً مشخص است
: Whole Page توسط اين گزينه ميتوانيد چند صفحه را همزمان مشاهده كنيد

Percent: بزرگنمايي مي‌توانيد بصورت دلخواه باشد. بايد توجه داشت در صورتيكه بخواهيد تمام گزينه‌هاي فوق فعال باشند بايد پنجره روي حالت Page Layout باشد .اين گزينه را مي‌توانيد از منوي View انتخاب نماييد.
كليدهاي ويرايشي:
همانطور كه مي‌دانيد برنامه Word داراي كليدهاي تركيبي فراواني مي‌باشد كه در زير چند نمونه از مهمترين اين كليدها آمده است. بعضي از اين جهت بستگي به فارسي و لاتين بودن متن دارد
كلمه بعدي + Ctrl كليد جهت دار سمت چپ
كلمه قبلي + Ctrl كليد جهت دار سمت راست
پاراگراف بعدي + Ctrl كليد جهت دار سمت پايين
پاراگراف قبلي + Ctrl كليد جهت دار سمت بالا
ابتداي پرونده Ctrl+Home
انتهاي پرونده Ctrl+End
ايجاد پاراگراف جديد  Enter
سطر بعدي كليد جهت دار سمت پايين
سطر قبلي كليد جهت دار سمت بالا
حذف حرف بعدي مكان نما Delete
حذف حرف قبل مكان نماBack Space
حذف كلمه قبل Ctrl+Back Space
حذف كلمه بعدي Ctrl+Delete
ذخيره در حافظه Ctrl+C COPY
ذخيره در حافظهCtrl+C Copy
ذخيره در حافظه و حذف Ctrl+X
فراخواني از حافظه Ctrl +V
 
بلوك (انتخاب) و عمليات مربوط به آن:
- حذف (delete)
- انتقال (CUT)
- تكثير (Copy)
- فراخواني Paste
بلوك به كمك صفحه كليد:
براي انتخاب قسمتي از متن بايد كليد Shift را پايين نگه داريد و سپس به كمك مكان نماي چپ،ْ راست،‌ بالا و پايين متن مورد نظر را انتخاب كنيد. هنگامي كه متن بلوك مي‌شود رنگ قلم و زمينه به حالت نگاتيو در مي‌آيد (براي خارج نمودن از حالت بلوك حركت مكان نما بدون نگه داشتن Shift كافي است).
در زير كليدهاي ديگر نيز براي بلوك كردن  آمده است:
بلوك  حرف سمت راست +Shift كليد جهت دار سمت راست
بلوك حرف سمت چپ +Shift كليد جهت دار سمت چپ
بلوك از محل مكان نما تا محل مكان نما در سط بالا +Shift كليد جهت‌دار سمت بالا
بلوك از محل مكان نما تا محل مكان نما در سطر پايين +shift كليد جهت دار سمت پايين
بلوك كلمه سمت راست +Shift +Ctrl كليد جهت دار سمت راست
بلوك كلمه سمت چپ +Shift+Ctrl كليد جهت دار سمت چپ
بلوك يك پاراگراف +Shift+Ctrl كليدهاي جهت دار بالا و پايين
بلوك از محل مكان نما تا ابتداي سطر Shift+Home
 بلوك از محل مان نما تا انتهاي سطر Shift+End
 حركت مكان نما موجب بلوك مي‌گردد فشردن كليد F8
بلوك كلمه دو مرتيه فشردن كليد F8
بلوك جمله سه مرتبه فشردن كليد F8
بلوك كل پرونده چهار مرتبه فشردن كليد F8
بلوك كل پرونده Ctrl+A
بلوك از محل مكان نما تا ابتداي پرونده Shift+ Ctrl+ Home
بلوك از محل مكان نما تا انتهاي پرونده Shift+ Ctrl+End
بلوك به كمك ماوس:


براي بلوك كردن به كمك ماوس كافي است روي نقطه شروع ، دكمه سمت چپ ماوس را نگـه داريـد و تـا آخـرين جـايي كـه مي‌خواهيد بلوك شود دكمه چپ را رها نكنيد. پس از بلوك كردن متن نوبت آن است كه عمليات لازم را روي قسمت بلوك شده را فشار دهيد .مانند : تغيير قلم،‌ تغيير سايز،‌تغيير رنگ و ...
 حذف به كمك صفحه كليد:
براي حذف محدوده‌ي كه بلوك شده بايستي Delete را فشار دهيد.
حذف به كمك ماوس:
براي حذف قسمتي از پرونده به كمك ماوس بايد متن را توسط ماوس انت خاب نمائيد و با كمك زيـر منـوي Clear از منـوي Edit قسمت انتخابي را حذف كنيد
براي آنكه بتو
انيد متن را جابجا كنيد و يا آن را از يك محل به محل ديگر ببريد بايد به روش زير عمل كنيد 1-به كمك كليدهاي بلوك ، متن خود را بلوك كنيد .
2- كليدهاي تركيبي Ctrl+X و يا  Shift+Delete را بفشاريد . با فشردن اين كليدهاي تركيبي متن شـما ناپديـد خواهـد شـد .
البته متن ناپديد نگرديده بلكه از محل خود برداشته شده و به داخل حافظه Clip board رفته است.
3- حال مكان نماي خود را بجابجا نموده و به محلي كه مي‌خواهيد متن به آنجا انتقال يابد، برويد.
4- پس از قرار گرفتن در محل مورد نظر كليدهاي تركيبي Ctrl+V  و يا كليدهاي Shift+Insert را فشار دهيد تا متن از حافظه به محل جديد انتقال يابد.
 اگر مجدداً كليدهاي تركيبيCtrl+V را بفشاريد متن مجدداً از حافظه فراخواني خواهد شد.  زيرا اين متن تا زماني كه در ويندوز قرار دارد در حافظه آن باقي مي‌ماند.
البته براي انتقال مي‌توانستيد از زير منوي Cut در منوني Edit براي (ذخيره در حافظه و حذف) و براي (فراخواني از حافظه) از زيرمنوني Paste در منوي Edit  استفاده كنيد.
انتقال به كمك ماوس
 براي انتقال قسمتي از پرونده توسط ماوس به روش زير عمل كنيد
1- توسط ماوس متن مورد نظر را بلوك كنيد
2- با نگه داشتن دكمه ماوس روي قسمت انتخاب شده متن خود را به مجل جديد بكشيد . بدين ترتيب متن شما به محل جديد انتقال خواهد يافت. معمولاً انتقال به كمك ماوس زماني صورت مي گيرد كه بخواهيد متن خود را چند سطر بالاتر يا پاپين تر انتقال دهيد. براي انتقال مي‌توانيد پس از بلوك كردن كليك راست نموده و از منوي فوري Cut را انتخاب كنيد .
تكثير به كمك صفحه كليد :
براي تكثير يك قسمت از پرونده به محل ديگر بايد روش زير را دنبال كنيد :
1- به كمك كليدهاي فوري متن خود را بلوك كنيد.
2- كليد هاي تركيبي Ctrl+C و يا  Ctrl+ Insert را فشار دهيد تا متن در حافظه كپي شود.
3-مكان نما را حركت داده و به محل جديد برويد .
4- در محل جديد كليد هاي تركيبي  Ctrl+V و يا  Shift+Insert را بزنيد تا متن درون حافظه در محل جديد فراخواني شود.
نكته : براي تكثير ميتوانيد از زير منوي Copy و براي فراخواني از زير منوي  Past كه هر دو در منوي Edit وجود داردند استفاده كنيد.
تكثير به كمك ماوس :
براي تكثير به كمك ماوس بايد به روش زير عمل كنيد:
1-وسط ماوس متن خو د را انتخاب كنيد
2- كليد Ctrl  را نگه داشته و متن انتخاب شده را به كمك نگه داشتن دكمه سمت چپ ماوس و كشيدن،‌به مقصد ببريد. اين عمل موجب تكثير متن انتخاب شده مي‌گردد. اين عمل با زدن دكمه راست ماوس و اتخاب گزينه Copy نيز امكان‌پذير
است. توجه داشته باشيد كه تمامي عمليات ذكر شده تنها براي متن نيست بلكه براي تصاوير نيز بكار مي‌رود.
چند برش با يك حافظه:
شايد بخواهيد چند قسمت از پرونده را به حافظه برده و به محل يا پرونده ديگري انتقال دهيد. براي اين كار مي‌توانيد متون را تك تك بلوك كرده و پس از هر بلوك ‍Ctrl+F3 را بزنيد.
همه متوني كه پس از بلوك روي آنها Ctrl+F3 را زده‌ايد، اكنون در حافظه قرار دارند. براي فراخواني همگي آنها فقط كافيست كليدهاي Ctrl+Shift+F3 را فشار دهيد.
Save-Save as
ضبط با نام (Save-Save as)
-    ضبط خودكار
-    پرونده جديد (New)
-    كار با الگوها (Template)
-    خواندن و بازكردن پرونده (Open)
-    پيش نمايش چاپ (Print Preview)
-    ضبط و ضبط با نام (Save & Save as)
به بالاي محيط Word نگاه كنيد روي نوار عنوان يادداشت شده Microsoft Word Document1 اسم Document1: همان نام پرونده شماست كه خود برنامه هنگاميكه پرونده جديد باز مي شود به آن نام Document مي‌دهد. هنگامي كه پرونده‌اي را ضبط مي‌كنيد برنامه از شما خواهد پرسيد كه نام پرونده چه باشد يعني اسم Document را خود برنامه به پرونده مي‌دهد تا قبل از ضبط كردن توسط شما،‌ پرونده نام داشته باشد. اكنون پس از اينكه فرمان ضبط پرونده را صادر كرديد برنامه از شما نامه پرونده را خواهد پرسيد پس زماني كه شما براي اولين بار بخواهيد پرونده خود را Save كنيد كادر محاوره‌اي Save as براي شما باز خواهد شد. براي اينكه دستور ضبط پرونده را اجرا كنيد مي‌توانيد از كليد تركيبي Ctrl+S استفاده كنيد يا اينكه از نوار ابزار استاندارد دكمه Save را فشار دهيد يا از منوي File روي زيرمنوي Save برويد.
 
پس از اينكه يكي از اين دستورات را اجرا كرديد چون پرونده شما اسم نداشته و از اسم پيش‌فرض خود برنامه استفاده مي‌نموده است كادر محاوره‌اي Save as باز مي‌شود.
توسط Save in مي‌توانيد محل نگهداري پرونده را مشخص كنيد.
توسط Up one Level خواهيد توانست به يك پوشه بالاتر (قبل) برويد يعني از پوشه جاري كه در آن قرار گرفته‌ايد خارج شويد.
در قسمت File name مي‌توانيد اسم مورد نظر خود را تايپ نماييد.
در قسمت type Save as ،‌ Word Document را انتخاب كنيد.
و در آخر Save را انتخاب نماييد. حال پرونده با نامي كه وارد نموده‌ايد ضبط شده و شما مي‌توانيد روي نوار عنوان، نام پرونده خود را مشاهده نماييد. اين نام مي‌تواند تا 256 حرف باشد از طرفي مي‌توانيد بين نامي كه داده مي‌شود فاصله هم زد.
اگر اطلاعات جديد يا تغييراتي در سند خود وارد كنيد اين بار با يكي از روشهاي مثلاً Ctrl+S پرونده شما ضبط خواهد شد و ديگر كادر محاوره‌اي Save as باز نخواهد شد زيرا پرونده شما نام دارد.
Save خودكار
براي اينكه دستور دهيد كه بصورت خودكار پرونده در Word ضبط مي‌شود وارد منوي Tools زير منوي Options مي شويد دستور Autorecover info علامت بگذاريد و در Box روبروي Minutes زمان را تعيين كنيد مثلاً اگر زمان 5 دقيقه در نظر گرفتيد هر 5 دقيقه يكبار پرونده شما بصورت خودكار ضبط خواهد شد. يا اينكه ميتوانيد در Box مقابل Alwayw Create Backup Copy علامت بگذاريد.
پرونده جديد:
هنگامي كه شما روي نشانه برنامه Word كليك مي‌كنيد تا پنجره اين برنامه باز گردد باز شدن برنامه يك پرونده يا سند جديد نيز توسط برنامه باز مي‌گردد.
چنانچه خواستيد يك پرونده جديد بسازيد بايد از منوي File،‌ زير منوي New را انتخاب كنيد با اين عمل كادر محاوره‌اي New باز مي‌شود از  برگ نشان General در قسمت Create گزينه Document را انتخاب نموده و Ok را بفشاريد و با از كليد فوري Ctrl+N استفاده و يا روي نوار ابزار استاندارد روي نشانه New كليك نماييد. برنامه Word براي هر پرونده جديدي كه باز مي‌كنيد نام Document را ميدهد و در انتهاي اين نام با توجه به اينكه چندمين پرونده‌اي است كه باز مي‌كند عدد خواهد داد فرضاً ممكن است نام يكي از پروندهاي شما Document 5 باشد.
كار با الگوها (Templat)
الگوي پيش فرض Word،‌ Blank Document مي‌باشد. Word داراي تنوع الگوهاي تعريف شده براي حروف،‌برگ‌هاي اوليه فاكس‌،‌ توضحيات و غيره مي‌باشد. شما مي توانيد الگوي خاص خودتان را نيز ايجاد كنيد يا الگوهاي موجود را اصلاح نماييد تا متناسب با نيازهاي خاص شما باشند.
براي استفاده از يك الگوي موجود مراحل زير را انجام دهيد:
1-    از منوي File زير منوي New را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي ظاهر شود
2-    در كادر محاوره اي ظاهر شده،‌ برگ نشان مورد نظر را انتخاب كنيد. سپس نشانه‌اي را براي الگويي كه مي‌خواهيد مدرك براساس آن باشد،‌ انتخاب كنيد.
3-    گزينه Document را در ناحيه Create New انتخاب كنيد.
4-    روي دكمه Ok كليك كنيد.
5-    متن مورد نظر خودتان را با متن نمونه در الگو مقايسه كنيد و مطالب اضافي را پاك كنيد و مطالب مورد نظر خود را اضافه كنيد تا مدرك تمام شود.
6-    از منوني File زير منوي Save را انتخاب كنيد. الگوي اصلاح شده نيز ذخيره خواهد شد.
خواندن و باز كردن برنامه : Open
براي خواندن پرونده يا به قولي باز كردن پرونده بايد از منوني File زير منوني Open را انتخاب كنيد
البته مي‌توانيد از كليد تركيبي Ctrl+O يا از نوار ابزار استاندارد دكمه Open را انتخاب نماييد.
Look in: توسط اين نشانه مي‌توانيد محل نگهداري پرونده را مشخص كنيد.
Up one Level: توسط اين علامت خواهيد توانست به يك پوشه بالاتر(قبل) برويد يعني از پوشه جاري كه در آن قرار گرفته‌ايد خارج شويد.
Search the web: توسط اين علامت مي‌توانيد صفحه مورد نظر خورد را در محلي در بين صفحات Web روي اينترنت قرار دهيد.
لذا توسط اين گزينهعمل جستجو را در Web انجام داده و سپس صفحه خود را در آن محل ذخيره كنيد.
List: فقط اسامي سندهاي شما به نمايش گذاشته خواهد شد.
Details: در اين مشاهده شما ضمن داشتن اسامي پرونده‌ها، حجم آنها،‌ نوع آنها و تاريخ ايجاد يا آخرين تغيير آنها را نيز در اختيار خواهيد داشت.
Properties: توسط اين گزينه مشخصات پرونده به نمايش در خواهد آمد. براي اين منظور صفحه به دوقسمت تبديل مي‌گردد كه در سمت چپ اسامي پرونده‌ها و در سمت راست مشخصات آنها به نمايش در مي‌آيد.
Preview: با انتخاب اين قسمت مي توانيد در سمت راست پنجره نمايي از پرونده را در اختيار داشته باشيد.
اگر روي پرونده رفته و كليك راست كنيد منوي ميانبري ظاهر مي‌شود.
خواندن: (Open) استفاده از اين گزينه موجب خواهد شد تا پرونده انتخابي خوانده شود در اين حالت امكان ايجاد تغييرات و ويرايش را بطور كامل بر روي پرونده مودر نظر خواهيد داشت.
خواند بدون تغييرات: (Open read only) در اين حالت فقط مي‌توانيد پرونده را بخوانيد.
كپي برداري و سپس خواندن(Open as Copy) چنانچه از اين گزينه استفاده نماييد موجب خواهيد شد تا از پرونده انتخابي يك كپي برداشته شود و آن كپي خوانده شود با انتخاب اين گزينه در اصل شما پرونده را نخوانده‌ايد بلكه كپي آن را خوانده‌ايد. چنانچه در كپي پرونده تغييراتي بدهيد و ضبط كنيد اين تغييرات در كپي پرونده ضبط خواهد شد نه در پرونده اصلي.
چاپ(Print): اگر بخواهيد پرونده را چاپ كنيد ديگر نيازي به باز كردن پرونده مورد نظر نيست فقط كافي است روي پرونده مورد نظر كليك نموده و سپس فرمان چاپ را صادر نماييد.
پيش نمايش چاپ(Print Preveiew): هر آنچه را كه در محيط تايپ مشاهده مي‌كنيد، به شكل واقعي چاپ ببينيد.منظور از محيط  واقعي چاپ محيطي است كه متن پرونده شما را به حالتي نشان مي‌دهد كه دقيقاً قرار است چاپ شود.
براي رفتن به محيط پيش نمايش از نشانه Print Pereview بر روي نوار ابزار استاندارد استفاده نماييد و يا از منوي File زير منوي Print Pereview را نتخاب كنيد و يا از كليد تركيبي Ctrl+F2 استفاده نماييد.
آنچه در پيش نمايش مي‌بينيد عبارتست از نوار ابزاري كه در اين محيط ظاهر مي‌گردد نشانه‌هاي اين نوار ابزار عبارتند از:
چاپ(Print): با كليك روي اين نشانه مي‌توانيد پرونده خود را چاپ نماييد.
ذره‌بين(Magnifier): هنگاميكه به پيش نمايش چاپ وارد مي‌شويد اين علامت به داخل رفته است و ذره‌بين را در اختيار شما قرار داده است. كافيست روي صفحه مورد نظر خود كليك نماييد تا صفحه مورد نظر بزرگتر به نمايش درآيد در صورتي كه روي ذره‌بين رفته و روي آن كليك كنيد. اين امكان براي شما فراهم مي‌شود كه در روي صفحه تايپ عملياتي را انجام دهيد.
مرور تك صفحه (One Page): با فشردن دكمه ماوس بر روي اين نشانه صفحه جاري بطور كامل به نمايش در مي‌آيد در اين حالت مي‌توانيد كل صفحه را مشاهده كنيد.
مرور چند صفحه(Multiple Pages): چنانچه بيش از يك صفحه را در اختيار داشته باشيد، مي‌ـوانيد صفحات را كنار هم قرار دهيد و آنها را در كنار هم مشاهده كنيد. براي انجام اين عمل كافيست با ماوس روي اين نشانه كليك كنيد و تعداد صفحات موردنظر خود را انتخاب نماييد.
بزرگنمايي(Zoom): توسط اين گزينه مي‌توانيد صفحات خود را برزگتر و يا كوچكتر مشاهده نماييد نكته قابل توجه اينكه اين گزينه فقط صفحه را بزرگتر و يا كوچكتر نشان مي‌دهد و تأثيري در چاپ پرونده شما ندارد.
خط كش(Ruler): با كليك روي اين گزينه مي‌تـوانيد از خط‌كش استفاده نماييد.
فشرده سازي متن (Shrink to fit): فرض كنيد مشغول تايپ يك نامه هستيد و نامه شما پس از پايان،‌ يك صفحه و دو خط شد. وجود  اين دو خط در صفحه بعد شايد زياد جالب نباشد و شايد بخواهيد اين دو خط نيز به صفحه قبل منتقل شود. همانطور كه ميدانيد يا بايد قلم خود را ريزتر كنيد و يا فاصله بين سطرها را كم كنيد. اما مي‌توانيد بجاي اين كارها از اين گزينه استفاده نماييد.
اين گزينه با كم كردن فاصله بين سطرها متن شما را جمع‌تر مي‌كند تا متني كه دريك صفحه و دو خط جا گرفته بود اكنون در يك صفحه كامل جا شود.
نمايش تمام صفحه (Full Sereen): اين گزينه موجب خواهد شد كه متن خود را به شكل تمام صفحه مشاهده كنيد. البته براي اين كار مي‌توانيد از منوي View زير منوي Full Sereen نيز استفاده كنيد.
 
انواع پارگراف
طبق قوانين بين‌المللي تايپ مي‌توان پارگرافها را به سه دسته تقسيم كرد:
پارگراف قالبي: در اين نوع پارگراف هيچ نوع تورفتگي از چپ و راست مشاهده  نمي‌شود و متن از ابتداي پارگراف شروع و تا انتها ادامه دارد. در اين حالت مي‌توانيد توسط گزينه special و با انتخاب گزينه None اين عمل را انجام دهيد و يا مي‌توانيد متن خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كليد Justify و يا از كليد تركيبي  Crtl+J استفاده كنيد.
پارگراف نيمه قالبي: در اين نوع پارگراف تنها سطر اول به داخل مي‌رود و بقيه سطرها به حالت عادي تايپ مي‌شود. يعني سطر اول كوتاهتر از سطرهاي ديگر است. در اين حالت توسط گزينه Special و با انتخاب گزينه First Line را انتخاب نمائيد و سپس در قسمت جلوي آن،‌ اندازه تورفتگي لازم را بدهيد.
پارگراف زائده دار: اني نوع پارگراف داراي زائده‌اي در سطر اول است يعني سطر اول داراي طول بيشتري نسبت به بقيه سطرهاست. در اين حالت توسط گزينه Special گزينه Hanging را انتخاب نمائيد و در كادر جلو By اندازه تورفتگي لازم را بدهيد.
راه ساده‌تر براي ايجاد پارگراف قالبي، نيمه قالبي و زائده‌دار، استفاده از خط‌كش مي‌باشد. يك پارگراف سه سطري تايپ نمائيد زماني كه دو فالش خط‌كش (Hanging First Line,) روي هم قرار گرفته باشد، پاراگراف بصورت قالبي مي‌باشد
زماني كه فلش First Line جلوتر از Hanging قرار  بگيرد پاراگراف بصورت نيمه قالبي و در صورتيكه فلش Hanging جلوتر از First Line باشد پاراگراف بصورت زائده‌دار مي‌باشد.
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان