میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله اصول و قوانين تايپ


کد محصول : 10001044 نوع فایل : word تعداد صفحات : 13 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 961

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d1044

فهرست مطالب و صفحات نخست


 اصول و قوانين تايپ

1- آشنايي با ميز و صندلي تايپيست
ارتفاع استاندارد ميز مخصوص تايپ معمولاً70 تا72 سانتيمتر است . ميز تايپيست بايد طوري قرار گيرد كه نور طبيعي از پشت سـر و يا سمت راست تايپيست بتابد و اگر تايپيست از چراغ روميزي استفاده ميكند بايستي چراغ روشنايي در سمت راست ، متناسـب بـا ديد نصب شود . صندلي تايپيست داراي تكيه گاه با دو فنر نرم مي باشد، اين تكيه گاه بوسيله يك اهرم به ميله صندلي متصـل اسـت كه تايپيست مي تواند ارتفاع آنرا متناسب با اندام خود كم يا زياد كند . ميله صندلي از پائين به يك فنر قـوي در زيـر نشـيمن گـاه مربوط است كه ميتوان آن را به طرف جلو و يا عقب حركت داد . اين صندلي گردان است . ارتفاع استاندارد آن از كـف تـا زيـر زانو45 سانتي متر مي باشد ولي تايپيست به تناسب اندام خود ميتواند آنرا بالا و يا پائين ببرد .

قبل از شروع كار تايپ به نكات زير توجه نمائيد :
به گونه اي كه تكيه گاه پشت ، كف پاها و همچنين مهره هاي ستون فقرات به حالت صاف قرار گيرند ، روي صندلي بنشينيد . خـم شدن به جلو يا عقب ضمن ايجاد خستگي باعث بروز عوارض ناشي از عدم رعايت صحيح نشستن نيز مي گردد . و در طولاني مـدت سببمشكلاتي خواهد شد .
اكنون به نكات زير توجه فرماييد :
    صفحه كليد را طوري روي ميز قرار دهيد كه لبه كي برد با لبه ميز موازي باشد و به حالت صحيح و مناسب بين دو دسـت شما قرار گيرد .
    صندلي خود را طوري ميزان كنيد كه فاصله مناسب و دلخواه را با ميز داشته باشيد .
    پاهايتان زير صندلي قرار نگيرد بلكه كف پاها در زير ميزو بطور صاف روي زمين قرار گيرد و پاي راست كمـي جلـوتر از پاي چپ شما باشد .
    انگشتان خود را به حالت نيمه خمـــيده روي دگمه ها بگذاريد و از تكان دادن بازو يا مچ ها خودداري نماييد .

2- قوانين تايپ فارسي :
اكنون شروع به تايپ نمائيد . با زدن Space كلمات از يكديگر جدا مي شوند . زماني كه يك سطر تمام مي شود براي رفتن به سطر بعد لازم نيست Enter بزنيد ، برنامه Word موجب مي گردد كه سطر شما بدون زدن Enter شكسته شود . و شما فقـط در پايـان يك پاراگراف مجبور به استفاده از Enter هستيد . از كليد ميانبر ALT+SHIFT سمت چپ براي تبديل صفحه كليد به لاتين و از كليد ميانبر ALT+SHIFT سمت راست براي تبديل صفحه كليد به فارسي استفاده كنيد در صفحه كليدهاي جديد هـر دو طـرف اينكار را انجام مي دهند . از كليد تركيبي CTRL+SHIFT سمت چپ براي چپ چين و از كليد تركيبي CTRL+SHIF سـمت راست براي راست چين كردن استفاده نماييد .
آموزش تايپ
همچنانچه همه شما اطلاع داريد يكي از مهمترين ورودي هاي كامپيوتر صفحه كليد مي باشد و ما جهت ايجاد يك ارتباط نوشتاري با كامپيوتر نياز داريم كه تايپ صحيح را ياد بگيريم . صفحه كليدها داراي تمام حرفهاي يك زبان و نيز اعداد و دكمه هاي ديگري كه دائماً در تايپ استفاده مي شوند ، مي باشند . پس پر واضح است كه ما نياز داريم كه از تمام انگشتان دست يعني هـر ده انگشـت جهت تايپ استفاده كنيم . كاربران گرامي قدم اول در يادگيري تايپ فارسي و انگليسي شناخت حروف متعلـق بـه هـر انگشـت و طرز قرارگيري دست در روي صفحه كليد مي باشد . براي شناخت حروف و اعداد و انگشتي كه آن را تايـپ مـي كنـد تصـاوير و توضيحات زير شما را ياري خواهد كرد . ولي بايد توجه داشته باشيد آنچه كه موفقيت شما را در تايپ تضمين مـي كنـد پشـتكار و تمرين زياد مي باشد و لاغير .
قبل از شروع تايپ جهت اطلاع دوستاني كه از ويندوز XP استفاده مي كنند لازم به اين توضيح است كـه در ايـن سـري وينـدوز جهت تايپ حرف ( ژ ) از كليد ( ز   (Shift+ و جهت تايپ حرف) پ ( از حرف) ز ( استفاده مي شود جهت اصلاح اين نقيصه بايد فارسي ساز مخصوصي روي ويندوز نصب شود كه البته اين عمل ممكن است اختلالاتي را در ساير نرم افزارهـا ايجـاد كنـد بـه هـر حـال پيشنهاد مي شود كساني كه كار تايپي زيادي دارند اقدام به نصب فارسي ساز كنند ولي افرادي كه كمتر از تايپ استفاده مي كننـد جهت پيشگيري از اختلالات بعدي جهت تايپ دو حرف مشكل دار در ويندوز به ترتيب بالا عمل كنند .
همه صفحه كليدها داراي يك رديف حروف به اسم رديف اصلي مي باشد . اين رديف كه در وسط صفحه كليـد قـرار دارد صـفحه خانه هم ناميده مي شود . و انگشتان هميشه بر روي آن قرار مي گيرند و اگر انگشتي جهت تايپ يك حرف از روي حـرف خـانگي خود رها شود بلافاصله بعد از تايپ حرف مورد نظر به خانه خود بر مي گردد . به جهت اينكه اكثر تايپيست هـاي حرفـه اي بـدون نگاه كردن به صفحه كليد از آن استفاده مي كنند همه صفحه كليدها داراي دو برجستگي كوچـك بـر روي حـروف ت و ب مـي باشند تا انگشتان بدون اينكه شخص به صفحه كليد نگاه كند بتوانند رديف اصلي را پيدا كرده و در محل خود قرار گيرنـد بـه ايـن ترتيب كه انگشت اشاره دست راست روي حرف ت و انگشت اشاره دست چپ روي حرف ب قرار مي گيـرد و مـابقي انگشـتان در كنار آنها قرار مي گيرند . چون تعداد حروف هر رديف بيشتر از تعداد انگشتان مي باشد بعض ي از انگشتان مسئول تايـپ چنـد حـرف مي باشند كه در زير به آن اشاره مي شود :
جهت تايپ حروف رديف اصلي به موارد زير توجه نماييد در رديف اصلي حروف گ تا الف را با انگشتان دست راست و حروف ل تا ش را با انگشتان دست چپ مثل شكل جايگزاري نماييد . سعي كنيد خوب به شكلها نگاه كـرده و سـعي كنيـد انگشـتان و حـروف مربوطه را به خاطر بسپاريد . همچنان كه ملاحضه ميكنيد در اين شكل انگشت اشاره دست چپ مسئول تايپ دو حـرف ب و ل مـي باشد اين انگش همواره روي حرف خانگي خود يعني ب قرار دارد و فقط براي لحضه اي جهت تايپ حرف ل از آن جـدا شـده و بلافاصله بعد از انجام كار محوله به محل قبلي خود برمي گردد . رفتن انگشتان از محل خانگي خود و برگشت دوباره آنهـا بـه خانـه اصلي يكي از رموز موفقيت در تايپ مي باشد . شكل صفحه بعد را ببينيد .
 
جهت تايپ حروف ديگر كه انگشتان شما بر روي آن قرار نگرفته به خطوط توجه كنيد و به خاطر داشته باشيد كه براي تايپ اين حروف فقط از انگشت مشخص شده استفاده كنيد و پس از هر بار تايپ انگشتتان را به محل قبلي مشخص شده بازگردانيد.
جهت تايپ حروف رديف بالا به موارد زير توجه نماييد در رديف بالا حروف چ تا غ را با انگشتان دست راست و حروف ف تا ض را با انگشتان دست چپ مثل شكل جايگزاري نماييد . سعي كنيد خوب به شكلها نگاه كرده و سعي كنيد انگشـتان و حـروف مربوطـه را مثل مورد قبل به خاطر بسپاريد . همانطور كه ملاحظه ميكنيد در اين شگل انگش ت كوچك دست راست مسئول تايپ سه حرف مـي باشد .
 
جهت تايپ حروف ديگر كه انگشتان شما بر روي آن قرار نگرفته به خطوط توجه كنيد و به خاطر داشته باشيد كه براي تايپ اين حروف فقط از انگشت مشخص شده استفاده كنيد و پس از هر بار تايپ انگشتتان را به محلي قبلي بازگردانيد.
جهت تايپ رديف اعداد به شكل زير توجه نموده و سعي كنيد انگشتان و حروف اعداد مربوطه را مثل موارد قبل به خاطر بسپاريد .
 
جهت تايپ حروف رديف پايين به شكل زير توجه و سعي كنيد انگشتان و حروف مربوطه را به خاطر بسپاريد.
 
در نهايت توجه كنيد كه Shift در هر سمت با انگشت كوچك همانطرف و دكمه Space با انگشت شصت زده مي شود .
دكمه پاك كننده Back space و Enter با انگشت كوچك دست راست و كليـد Tab و Caps بـا انگشـت كوچـك دسـت چـپ كليك مي شود .
سعي كنيد از امروز به بعد هميشه قوانين بالا را جهت تايپ استفاده بكنيد هر چند در روزهاي اول با مشكلاتي مواجه خواهيـد شـد ولي با تمرين بيشتر روز به روز سرعت شما افزايش و اشتباهات تايپي شما كاهش پيدا خواهد كرد .
ب) مكاتبات : مكاتبات عبارت است از نوشته هايي به منظور آگاهي ، اطلاع و خبر بين دو يا چند نفر، موسسـه، شـركت و سازمان كه ميتواند به وسيله پست يا فرد انجام گيرد . مكاتبات سه نوع مي باشد : مكاتبات اداري و بازرگاني و دوستانه .
مكاتبات بازرگاني: مكاتبات بازرگاني عبارت است از نوشته هاي بازرگاني درباره توليد ، خريد ، فروش ، ارائـه خـدمات و مسـائل مالي مي باشد . معممولاً مطالب چاپي روي نامه هاي بازرگاني بشرح زير است : بطور معمول نامه هاي بازرگاني داراي سـرلوحه اي است كه نوع و چگونگي فعاليت هاي موسسه را نشان ميدهد . سرلوحه آن عبارتست از : - علامت تجاري - نام موسسه - شماره ثبـت – نشاني – تلفن - تلكس يا فاكس و نوع فعاليت مي باشد .
مكاتبات اداري : تفاوت مكاتبات اداري با بازرگاني در اندازه كاغذ، فرم و شكل نوشتاري آن مي باشد .
ابعاد نامه هاي اداري : طبق دستور العمل اداره كل بهبود روشها در سازمان امور اداري و استخدامي كشور كاغـذها بشـرح زيـر در موارد مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد :
كاغذهاي : A3 بدون سرلوحه است و براي تهيه جدول ، نمودار و نقشه مورد استفاده قرار مي گيرد .
كاغذ هاي : A4 مخصوص نامه هايي كه از 5 سطر صفحه A4 بيشتر باشد ( براي گزارش نويسي هم از اين كاغذ استفاده مي شود).
كاغذ : A5 مخصوص نامه هايي كه از 5 سطر صفحه A4 كمتر باشد .
كاغذ : A6 بدون سرلوحه است و براي نامه نگاري بين كارمندان مورد استفاده قرار مي گيرد و فقط در طرف چـپ و بـالاي كاغـذ كلمه ( يادداشت ) چاپ ميشود .
طبق اين دستورالعمل اندازه نامه هاي اداري بر دو نوع است :
نامه هاي بزرگ : A4 به ابعاد 297*270 ميليمتر ، مطالبي كه از5 سطر بيشتر باشد روي اين كاغذ تايپ ميشود .
نامه هاي كوچك : A5 به ابعاد 148*210 ميليمتر ، مطالبي كه از 5 سطر كمتر باشد روي اين كاغذ تايپ ميشود .
نحوه تهيه نامه هاي اداري :
اجزاء مختلف نامه اداري : هر نامه اداري داراي پنج جزء بشرح زير مي باشد :
1-  سرلوحه
2-  عنوان گيرنده ، فرستنده ، موضوع نامه
3-  متن نامه
4- مشخصات امضاء كننده نامه
5- گيرندگان رونوشت نامه
اينك بشرح هر يك از اجزاء بالا مي پردازيم :
سرلوحه : سرلوحه شامل اين نكات مي باشد:
1- آرم جمهوري اسلامي ايران سمت راست يا بالاي نامه
 2- نام سازمان اصلي زيـر آرم و نام واحد يا اداره وابسته زير نام اصلي
3- تاريخ در سمت چپ
 4-شماره در سمت چپ
5- پيوست در سمت چپ عنوان گيرنده ، فرستنده ، موضوع نامه : الف : عنوان گيرنده : عنوان گيرنده كه با كلمه ( به ) در نامه مشخص ميشود عبـارت اسـت
از : نام شخص يا موسسه اي كه نامه براي او فرستاده ميشود
 ب : عنوان فرستنده
عنوان فرستنده كه با كلمه ( از ) در نامه مشخص ميشود عبارت است از : نام شخص ، موسسه ، سازمان و يا واحد سازماني كـه نامـه از طرف آن نوشته ميشود ج : موضوع نامه : موضوع نامه عبارت است از عبارت كوتاه و گويايي كه مبين محتـواي نامـه باشـد ) . يعنـي متن نامه درباره چه موضوعي مي باشد . مثال :
به : وزارت بازرگاني و معاونت‌ها و شركت‌هاي تابعه
از : مركز آموزش بازرگاني
موضوع : برگزاري كلاس آموزش اصول صحيح تايپ و مكاتبات اداري
 در نهايت توجه كنيد كه Shift در هر سمت با انگشت كوچك همانطرف و دكمه Space با انگشت شصت زده مي شود .
دكمه پاك كننده Back space و Enter با انگشت كوچك دست راست و كليـد Tab و Caps بـا انگشـت كوچـك دسـت چـپ كليك مي شود .
سعي كنيد از امروز به بعد هميشه قوانين بالا را جهت تايپ استفاده بكنيد هر چند در روزهاي اول با مشكلاتي مواجه خواهيـد شـد ولي با تمرين بيشتر روز به روز سرعت شما افزايش و اشتباهات تايپي شما كاهش پيدا خواهد كرد .
ب ) مكاتبات : مكاتبات عبارت است از نوشته هايي به منظور آگاهي ، اطلاع و خبر بين دو يا چند نفر ، موسسـه ، شـركت و سازمان كه ميتواند به وسيله پست يا فرد انجام گيرد . مكاتبات سه نوع مي باشد : مكاتبات اداري و بازرگاني و دوستانه .
مكاتبات بازرگاني : مكاتبات بازرگاني عبارت است از نوشته هاي بازرگاني درباره توليد ، خريد ، فروش ، ارائـه خـدمات و مسـائل مالي مي باشد . معممولاً مطالب چاپي روي نامه هاي بازرگاني بشرح زير است : بطور معمول نامه هاي بازرگاني داراي سـرلوحه اي است كه نوع و چگونگي فعاليت هاي موسسه را نشان ميدهد . سرلوحه آن عبارتست از : - علامت تجاري - نام موسسه - شماره ثبـت – نشاني – تلفن - تلكس يا فاكس و نوع فعاليت مي باشد .
مكاتبات اداري : تفاوت مكاتبات اداري با بازرگاني در اندازه كاغذ، فرم و شكل نوشتاري آن مي باشد .
ابعاد نامه هاي اداري : طبق دستور العمل اداره كل بهبود روشها در سازمان امور اداري و استخدامي كشور كاغـذها بشـرح زيـر در موارد مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد :
كاغذهاي : A3 بدون سرلوحه است و براي تهيه جدول ، نمودار و نقشه مورد استفاده قرار مي گيرد .
كاغذ هاي : A4 مخصوص نامه هايي كه از 5 سطر صفحه A4 بيشتر باشد ( براي گزارش نويسي هم از اين كاغذ استفاده مي شود ).
كاغذ : A5 مخصوص نامه هايي كه از 5 سطر صفحه A4 كمتر باشد .
كاغذ : A6 بدون سرلوحه است و براي نامه نگاري بين كارمندان مورد استفاده قرار مي گيرد و فقط در طرف چـپ و بـالاي كاغـذ كلمه ( يادداشت ) چاپ ميشود .
طبق اين دستورالعمل اندازه نامه هاي اداري بر دو نوع است :
نامه هاي بزرگ : A4 به ابعاد 210 × 297 ميليمتر ، مطالبي كه از 5 سطر بيشتر باشد روي اين كاغذ تايپ ميشود .
نامه هاي كوچك : A5 به ابعاد 210 × 148 ميليمتر ، مطالبي كه از5 سطر كمتر باشد روي اين كاغذ تايپ ميشود .
نحوه تهيه نامه هاي اداري :
اجزاء مختلف نامه اداري : هر نامه اداري داراي پنج جزء بشرح زير مي باشد :
1- سرلوحه
2- عنوان گيرنده ، فرستنده ، موضوع نامه
3- متن نامه
5- مشخصات امضاء كننده نامه
6- گيرندگان رونوشت نامه
اينك بشرح هر يك از اجزاء بالا مي پردازيم :
سرلوحه : سرلوحه شامل اين نكات مي باشد:
1-    آرم جمهوري اسلامي ايران سمت راست يا بالاي نامه
2-     نام سازمان اصلي زيـر آرم و نام واحد يا اداره وابسته زير نام اصلي
3-     تاريخ در سمت چپ
4-     شماره در سمت چپ
5-     پيوست در سمت چپ عنوان گيرنده ، فرستنده ، موضوع نامه : الف : عنوان گيرنده : عنوان گيرنده كه با كلمه( به ) در نامه مشخص ميشود عبـارت اسـت
از : نام شخص يا موسسه اي كه نامه براي او فرستاده ميشود
 ب : عنوان فرستنده
عنوان فرستنده كه با كلمه ( از ) در نامه مشخص ميشود عبارت است از :
نام شخص ، موسسه ، سازمان و يا واحد سازماني كـه نامـه از
طرف آن نوشته ميشود ج : موضوع نامه : موضوع نامه عبارت است از عبارت كوتاه و گويايي كه مبين محتـواي نامـه باشـد ) . يعنـي متن نامه درباره چه موضوعي مي باشد . مثال :
به : وزارت بارزگاني و سازمانها و شركت‌هاي تابعه
از : مركز آموزش بازرگاني
موضوع : برگزاري كلاس آموزش اصول صحيح تايپ و مكاتبات اداري
متن نامه : منظور از متن نامه مطالب و شرحي است كه در مورد موضوع نامه نوشته ميشود . متن نامه ممكـن اسـت از يـك يـا چنـد پاراگراف تشكيل شده باشد كه قسمت اول را پاراگراف افتتاحيه و بعد از آن را پاراگراف مياني و قسمت آخر را پاراگراف اختتاميـه مي نامند .
پاراگراف : اصولاً پاراگراف شامل يك بند يا يك قسمت است كه از چند جمله مربوط به هم تشكيل شده و ضمن اينكـه پـاراگراف ، خود داراي معني مستقلي است اما با پاراگراف هاي بعدي نيز ارتباط دارد و با Enter از هم جدا مي شوند .
مشخصات امضاء كننده نامه : مشخصات امضاء كننده نامه در سمت چپ نامه مي باشد .
نام و نام خانوادگي مقام يك يا دو سطر فاصله موقعيت سازماني امضاء كننده بايد توجه نمود كه نام و نام خانوادگي درست در وسط عنوان پست سازماني امضاء كننده قرار ميگيرد . در مواردي كه مقام ديگري حق امضاء نامه را بجاي امضاء كننده اصلي داشته باشد در قسمت مربوط به مشخصات امضاء كننده نام و نام خانوادگي امضاء كننده اصلي و همچنين عنوان سازماني وي نوشته شده و با اضافه كردن عبارت ( از طرف ) در جلوي آن امضاي نامه بوسيله مقامي كـه بـه او تفويض اختيار شده صورت مي گيرد .
نامه هاي اداري بر دو نوع است :
1- نامه هاي وارده : آن دسته از نامه هايي كه به درون ارگان يا سازماني وارد ميشود .
2- نامه هاي صادره : آن دسته از نامه هايي كه به بيرون از ارگان يا سازمان ارسال ميشود .
لازم به ياد آوري است كه دفتري بنام دفتر انديكاتور وجود دارد كه مخصوص ثبت كليه مكاتبات نامـه هـاي وارده و صـادره ميباشد .
براي ماشين كردن نامه هاي اداري بايد به نكات زير توجه كرد :
تحرير كردن مشخصات گيرندگان رونوشت : رونوشت عبارت است از نسخه برداري يا كپي برداري از روي نامـه اصـلي اگـر نامـه اداري داراي سه رونوشت براي سه محل مختلف باشد آن نامه در 5 نسخه تايپ ميشود كه سه نسخه آن براي آن سـه محـل ، يـك نسخه از رونوشت براي بايگاني قسمت مربوطه و يك نسخه هم كه همان نامه اصلي مي باشد . شروع عبارت رونوشـت از لبـه سـمت راست پس از يك يا دو فاصله سطري از عنوان سازماني امضاء كننده نامه مي باشـ د . پـس از تايـپ عبـارت ( رونوشـت ) دو نقطـه گذاشته و يك فاصله سطري داده ، از زير دو نقطه با خط تيره شروع به تايپ قسمت هايي كه نامه بايد به آنجـا فرسـتاده شـود مـي نمائيم . مثال : رونوشت : - جناب آقاي ... با توضيح سمت - جناب آقاي ... با توضيح سمت – بايگاني .
پيوست : هر مدركي كه همراه نامه فرستاده ميشود پيوست ناميده ميشود . در قسمت بالاي نامه كلمه پيوست در سمت چپ بصـورت چاپي مي باشد كه اگر نامه اي داراي پيوست باشد بايد جلوي كلمه پيوست كلمه ( دارد)  را اضــــــافه كنيم و اگر نداشـته باشـد  بصورت خط تيره يا كلمه ( ندارد ) نشان داده ميشود .
نمونه نامه اداري :
شبكه بهداشت و درمان تهران تاريخ :20/6/86
شماره :295/86/ م.ب
پيوست : دارد
به : مسئول آموزش شبكه بهداشت و درمان تهران
از : مركز بهداشتي درماني كرج
موضوع : آموزش اينترنت
عطف به نامه شماره441 مورخ 5/6/86 از آن مقام محترم درخواست ميشود يك نفرمدرس را جهت آمـوزش اينترنـت بـه ايـن مركز معرفي نمائيد. ًضمنا خواهشمند است دستور فرمائيد چند نسخه از جزوه آموزشي اينترنت به اين مركز ارسال نمايند .
قبلاً از همكاري شما سپاسگزاري ميگردد .
 


منابع :


جزوه آموزش رايانه شبكه بهداشت و درمان دماوند

 
طراحی سایت : سایت سازان