میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

پایان نامه تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن


کد محصول : 10001208 نوع فایل : word تعداد صفحات : 63 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 982

فهرست مطالب و صفحات نخست


تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن

خلاصه
هدف : تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن .
روش کار : از ميان 110 مراجعه کننده به کلينيک بينايي سنجي پس از توضيح کامل پروژه و گرفتن رضايت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گرديد .
در مرحله بعد معاينات گرفتن ديد بدون عينک ، رفرکشن توسط رتينوسکوپ استاتيک ، بررسي ديد با اصلاح انجام شده و از ميان بيماراني که با اصلاح ، ديد کامل داشته اند تست حساسيت کانتراست پلي رابسون ابتدا تک چشمي و سپس دوچشمي در شرايط نوري گرفته شد و نتايج بررسي شد.
نتایج :بر اساس آزمون  T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دوچشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت . 
(P-Value  چشم راست = 002/0 ؛ P-Value  چشم چپ = 003/0 ؛ P-Value  دوچشمی = 000/0 )
نتيجه گيري : از ميان فاکتورهاي بررسي شده بين سن و تغييرات حساسيت کانتراست ارتباط معکوس وجود دارد به طوري که هر چه سن افزايش مي يابد اندازه حساسيت کانتراست کاهش مي يابد ، همچنين مقدار حساسيت کانتراست دوچشمي بيشتر از تک چشمي مشاهده شد .
در اين پژوهش بين جنس ، عيوب انکساري اصلاح شده و مقدار حساسيت کانتراست با افزايش سن ارتباطي پيدا نشد .
 
فصل اول
مقدمه

 
1-1 . پیشگفتار :
از‌آنجائيکه طيف وسيع تست هاي موجود براي ارزيابي سيستم بينايي نشان دهنده عملکرد کامل سيستم بينايي نيست اگرچه تستهايي مثل حدت بينايي ، ديد رنگ و .... اطلاعات زيادي به ما مي دهد ، با اين حال توصيه مي شود که تست هاي حساسيت کانتراست نيز به عنوان يکي از تستهاي روتين در معاينات کلينيکي به اجرا درآيد . به طوري که مشخص شده تستهاي حساسيت کانتراست در بيماران دچار بيماري  MS ، کاتاراکت و گلوکوم بيشتر از تستهاي حدت بينايي در تشخيص و بررسي عملکرد بينايي موثر است .
همچنين در افراد نرمال بدون مشکلات پاتولوژيک که از کاهش و عملکرد سيستم بينايي شکايت دارند نيز ، با انجام تستهاي حساسيت کانتراست مي توان اظهار نظر دقيق تري نسبت به وضعيت بينايي آنها داشت ؛ لذا درصدد برآمديم مجموعه اي از اطلاعات راجع به اين تست را جمع آوري کنيم .
 
2-1. کلیات :
1-2-1. حساسیت کانتراست  چیست ؟
حساسیت کانتراست توانایی دیدن جزئیات در مراتب کم کانتراست را اندازه گیری می کند .  اطلاعات بینایی به خصوص در مراتب کم کانتراست بسیار حائز اهمیت است :
1)    در جهت یابی و حرکت در جایی که نیاز به دیدن اشیاء ذره بین در نور کم دارد . همچنین هنگام پایین آمدن از پله ها - در ترافیک . در موقعیت حساس در نور کم به عنوان مثال دیدن به هنگام گرد و غبار ، باران و مه ، ریزش برف و شب هنگام .
2)    در انجام کارهای روزمره مواقعی که موارد متعددی از کارهای بینایی در کانتراست کم نیاز است . مثل بریدن پیاز روی سطحی با رنگ روشن ، ریختن قهوه در لیوان تیره ، بررسی کیفیت اتو کردن .
3)    در کارهای نزدیک بینایی مثل خواندن یا نوشتن وقتی اطلاعات در کانتراست کم باشد مثل کیفیت های پایین صفحات کپی شده .
1-2-2. حساسیت کانتراست
معکوس آستانه کانتراست است عدد 1 تقسیم بر کمترین کانتراستی که اشکال یا خطوط قابل تشخیص باشند .
اگر شخصی بتواند جزئیات را در کانتراست های پایین ببیند حساسیت کانتراست این فرد بالاست و بر عکس . بسته به ساختار محرکی که در اندازه گیری استفاده می شود – درجات مختلف اندازه و نشانه ها – حساسیت کانتراست فرد ارزش گذاری متفاوت را کسب می کند .
1-2-3. کانتراست چیست ؟
کانتراست با تفاوت در روشنایی میزان نور منعکس شده از دو سطح منطبق بر هم به وجود می آید .
کانتراست به روش های مختلف ساده ای تعریف می شود :
در کارهای کلینیکی بیشتر از فرمول مایکلسون Michelson استفاده می کنیم :
 
هم چنین تعریف وبر ( Weber ) نیز در مورد کانتراست به کار می رود :
 
 روشنایی سطح روشن تر =L max
روشنایی سطح تیره تر = L min
هنگامیکه سطح تیره تر سیاه باشد و هیچ نوری را منعکس نکند کسر مساوی یک می باشد . معمولا کسر کانتراست در عدد 100 ضرب شده و با درصد بیان می شود . بنابراین حداکثر کانتراست 100 درصد است .
علامتهای چارتهای حدت بینایی نزدیک حداکثر میزان کانتراست هستند . اگر کمترین کانتراست دیده شده 5 درصد باشد حساسیت کانتراست 20=5/100 اگر پایین ترین کانتراست دیده شده توسط فرد 6/0 درصد باشد حساسیت کانتراست 170=6/0/100 است
هیچ توافق بین المللی در مورد تعریف میزان کانتراست چارتهای حدت بینایی وجود ندارد . بنابراین تولیدات مختلف این چارتها کانتراست های متفاوتی را دارد .
1-2-4. چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟
یک توافق بین المللی میزان روشنایی تستهای حساسیت کانتراست وجود ندارد اما توافقی برای تستهای حدت بینایی موجود است که طبق آن میزان روشنایی برابر یا بالاتر از 85 کندل بر متر مربع می باشد .
در ایالات متحده آمریکا و تعدادی از کشورهای دیگر اندازه گیری حدت بینایی به منظور اهداف تحقیقاتی به وسیله روشنایی خلفی ETDRS جعبه نوری با میزان روشنایی قابل تنظیم برای 220 تا کمتر از  1cd/m2  بوسیله لایه های فیلتر انجام می شود . در جعبه نوری کوچک حداکثر میزان روشنایی 125cd/m2   است .
1-2-5. اندازه گیری حدت بینایی
اندازه گیری حساسیت  کانتراست مشابه شنوایی سنجی است . یک Audiogram ضعیف ترین تن صدای فرد در فرکانس های مختلف می تواند بشنود را ترسیم می کند . منحنی حساسیت کانتراست یا Visuogram نیز کمترین کانتراستی است که توسط شخص قابل مشاهده است را نشان می دهد . اگر محرک ، موج های سینوسی باشد منحنی رسم شده مشابه یک منحنی Audiogram است و اگر محرک حروف چاپی اپتوتایپ باشد ( حروف – اعداد یا نشانه ) نیاز به شناخت و تشخیص این علامات است و تست مشابه یک Audiomedry است .
            
منحنی حساسیت کانتراست A . حدت بینایی روی محور افقی و حساسیت کانتراست در امتداد محور عمودی نشان داده شده ( شکل A ) . اندازه نشانه ها در امتداد محور افقی به تدریج کوچکتر شده و در محور عمودی محو و محوتر شدند . ( شکل B ) .
مرز بین نشانه های قابل مشاهده و آنهایی که بسیار کوچک و بسیار محو هستند و بنابراین دیده نمی شوند با یک منحنی به نام منحنی حساسیت کانتراست نمایش داده می شود .
جالب ترین قسمت منحنی در موارد کلینیکی کاهش شیب سمت راست این منحنی است . برای تعریف شیب منحنی حساسیت کانتراست ما به دو یا سه اندازه گیری نیاز داریم .
اندازه گیری اول مشخص کننده یک نقطه در برابر X ها است که همان حدت بینایی می باشد که به روش معمول اندازه گیری می شود . اندازه گیری دوم مربوط به قسمت بالای خط مستقیم منحنی شیب است که معمولا در منطقه با کانتراست 1-5% وجود دارد . اندازه گیری دیگر در کانتراست پایین تر است که به ندرت مورد توجه قرار می گیرد .
1-2-6. منحنی عمل حساسیت کانتراست  :
بیانگر اطلاعاتی در مورد توانایی فرد در تشخیص تارگت های با کانتراست کم در اندازه های مختلف می باشد به وسیله CSF قادر به بررسی کامل تر توانایی عملی سیستم بینایی خواهیم بود .
CSF با محاسبه حداقل کانتراست لازم جهت تشخیص وجود امواج سینوسی ( Sine-wave grating ) تعریف می گردد . این منحنی های سینوسی دارای خصوصیات تحقیقاتی مفیدی ( مثل حساسیت – روشنایی که به طور جداگانه ای قابل تغییر هستند ) می باشند . علاوه بر این ، بر اساس یافته های محققین اولین مراحل پردازش اطلاعات به طور فزاینده ای به این نوع تارگت ها حساس می باشند .
آستانه کانتراست به طور معمول با استفاده از خطوط عمودی تیره و روشن با فرکانس های فضایی مختلف از  cycl/deg 5/0 ( خیلی عریض ) تا  cycl/deg 32 ( خیلی باریک ) قابل اندازه گیری می باشد .
از آنجایی که مقادیر بالای حساسیت بینایی همراه با آستانه کانتراست پایین می باشد اندازه گیری این حساسیت به عنوان حساسیت /1 ، حساسیت کانتراست نامیده می شود و محاسبه می شود .
این مقادیر حساسیت در گستره فرکانس های فضایی مختلف ثبت خواهد شد که این منحنی بیانگر CSF فرد می باشد .( 18 ؛ 19 ؛ 20 )

1-2-7. عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست :
1-2-7-1.    شکل و ماهیت موج :
حساسیت کانتراست ، معمولا با شبکه های موج سینوسی عمودی اندازه گیری می شود همچنین حساسیت در بارهای مایل کمتر از بارهای عمودی و افقی است .
1-2-7-2.    میزان روشنایی :
از آنجا که اگر میزان روشنایی بالا باشد ، تشخیص فرکانسها آسان تر خواهد بود ( مگر اینکه به حد خیرگی برسد ) لذا حساسیت کانتراست را در شرایط نور معمولی روز اندازه می گیرند . همراه با کاهش روشنایی یک کاهش یکنواخت در C.S دیده شده و پیک منحنی C.S.F به طرف فرکانسهای پایین تر میل می کند .
1-2-7-3.    طول بار :
تحقیقات نشان می دهند که در شبکه های موج مربعی (square wave  ) افزایش طول بارها تا یک حد بحرانی که مساوی 14-7 برابر عرض یک بار است ، باعث ازدیاد CS می شود به عنوان مثال یک شبکه با SF برابر 2 سیکل بر درجه و طول بارهای یک دقیقه ای CS در حدود 10 ایجاد می کند در حالی که با طول 120 دقیقه ای ، حساسیت کانتراست بیشتر از 100 می شود .
1-2-7-4.    اندازه مردمک :
اندازه های مختلف مردمک می تواند در CSF موثر باشد بطوری که با افزایش اندازه مردمک و در نتیجه افزایش ابیراهی ها و کاهش فوکوس دقیق تصویر بر روی شبکیه ، حساسیت کانتراست و اندازه فرکانس ها کاهش می یابد .
1-2-7-5.    سن :
به طور طبیعی حتی اگر VA نرمال باشد با افزایش سن CS کاهش می یابد مخصوصا از 50 سالگی به بعد این کاهش محسوس تر است ، لذا می توان چنین نتیجه گرفت که CS به شفافیت لنز بستگی دارد همچنین با افزایش سن در اثر دژنراسیون ماکولا حساسیت کانتراست کاهش می یابد و حتی علیرغم وجود شرایطی مثل کاتاراکت ، گلوکوم و غیره با است مسئله مواجه ایم .
دانشمندان نتیجه گرفته اند که علل اصلی کاهش CS با افزایش سن ، کاهش قطر مردمک و افزایش جذب نور به وسیله سطوح میانی چشم و در نتیجه کاهش روشنایی شبکیه می باشد به طوری که طبق تحقیقات Weale متوسط روشنایی رتین یک فرد 60 ساله در حدود 3/1 یک فرد 20 ساله است .
1-2-7-6.    مدت ارائه :
 آزمایشات نشان می دهند که وقتی فرد به یک شبکه کانتراست بالا نگاه کند ، سیستم بینایی وی آداپته می شود به طوری که برای آن اندازه محرک ( SF ) حساسیت به طور موقت کاهش می یابد .
1-2-7-7.    تاثیر بیماریها و اختلالات :
1-2-7-7-1. تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست :
وقتی که یک سیستم اپتیکی تصویر یک شبکه سینوسی را تشکیل می دهد به دلیل ایجاد ابیراهی ها و همچنین وجود مساله تفرق ، کانتراست کاهش می یابد اما ماهیت موج ، سینوسی باقی می ماند . در افراد مبتلا به کاتاراکت در نتیجه عملکرد سیستم اپتیکی چشم دو نوع کاهش در حساسیت کانتراست مشاهده می شود :
الف- کاهش CS در همه فرکانسها دیده می شود . این حالت زمانی ایجاد می شود که پراکندگی نور وسیع و گسترده باشد به عبارت دیگر سیستم اپتیکی چشم از عملکرد بسیار پایینی برخوردار است .
ب- کاهش CS در فرکانسهای بالا دیده می شود . این حالت زمانی ایجاد می شود که پراکندگی نور در داخل چشم اندک باشد .
در همه انواع کاتاراکت ها ، کیفیت عملکرد سیستم اپتیکی چشم کاهش یافته و میزان پراکندگی نور در داخل چشم افزایش می یابد در نتیجه کانتراست تصویر رتین کاهش یافته و به دنبال آن حساسیت کانتراست کاهش می یابد . اما این مسئله که کاهش CS در کدام محدوده فرکانسها ایجاد می شود در مورد بیماران مختلف ، انواع و شدت های متفاوت کاتاراکت فرق می کند . طبق تحقیقی ، بیماران با   که دارای Extra Capsular Cataract و همچنین IOL بوده اند ، در تمام فرکانسها ، کاهش ویژه ای در حساسیت کانتراست داشتند .
در تحقیق دیگری کاتاراکت ، 40% سبب بالا رفتن آستانه کانتراست مورد نیاز جهت دیدن اجسام به اندازه حدود 1 دقیقه بر قوس می شود . همچنین در کاتاراکت 80% تارگتها و اجسام بزرگ در صورت کاهش مشخص کانتراست ، قابل تشخیص بودند و در کاتارکت 100% در همه فرکانسها ، هم حدت تفکیک و هم حساسیت کانتراست به طور بارزی کاهش می یابد . به عبارت دیگر در کاتارکت 100% تنها تارگتهای خیلی بزرگ و آن هم با کانتراست بالا قابل رویت هستند . (23 ؛ 33 )
1-2-7-7-2. تاثیر گلوکوم در حساسیت کانتراست :
درصد زیادی از بیماران گلوکومایی حتی اگر دید نرمال داشته باشند ، به خاطر وجود پاتولوژیهای رتینال محدودیتهایی دارند .
1-2-7-7-3. تاثیر بیماریهای رتین :
Fovea مخصوص تشخیص فرکانس های فضایی بالا و ناحیه پریفرال مخصوص فرکانسهای فضایی پایین می باشد .
الف . Retinal Pigmentoza :
در این بیماری معمولا در همه فرکانسهای فضایی حساسیت کانتراست کاهش می یابد و این کاهش اکثرا در فرکانسهای بالا اتفاق می افتد . تست CS می تواند ابنرمالی سیستم بینایی مرکزی را که با تست های VA مشخص نیست آشکار کند .
ب.  Diabetic Retinopathy :
کاهش CS در فرکانسهای فضایی بالا قبل از هر چیز اتفاق می افتد .
تست حساسیت کانتراست را نمی توان در تشخیص افتراقی بین بیماران دیابتی با ریسک جدی و غیر جدی استفاده کرد . چون کاهش بارزی در CS بین دو گروه دیده نمی شود .
همچنین در این بیماری عدم حساسیت کانتراست رنگی ، ( مثلا نوارهای آبی در زمینه زرد ) ایجاد می شود .(14)
ج. Macula Degeneration :
برای تمام فرکانسها کاهش می یابد و پیک منحنی به طرف فرکانسهای کوتاهتر منتقل می شود . اما جالب این است که ممکن است یک چشم از چشم دیگر برای تمام فرکاسنها CS بلندتر اما VA کمتری داشته باشد . به وسیله چارت کانتراست 10% می توان بین بیماران طبیعی ماکولایی ( وابسته به سن ) و آنهایی که بیماری پاتولوژیک ، ماکولایی دارند تمیز داد چون بیماران وابسته به سن سازش خوبی در به کار بردن محدوده فرکانس میانی دارند .
1-2-7-7-4. تاثیر داروها :
اگر بیماران فقط با روس اسنلن تست شوند ممکن است فقدان یا کاهش بینایی ایجاد شده به وسیله داروها کشف نشود به عنوان مثال اتامبوتال که در درمان توبرکلوزیس مورد استفاده قرار می گیرد ، حتی در زمانی که در VA نرمال است می تواند سبب کاهش بارز حساسیت کانتراست شود .
1-2-7-7-5. نقایص اپتیکی :
معایب اپتیکی و خطاهای انکساری چشم همان طوری که می تواند سبب کاهش حدت بینایی شود بر روی حساسیت کانتراست نیز موثر باشند . از آنجا که برخورداری از حساسیت کانتراست بالا و تشخیص دقیق شبکه های باری شکل به طور مستقیم به چگونگی فوکوس تصویر بر روی رتین بستگی دارد ، لذا پخش نور در داخل چشم و ایجاد تفرق و پراش نوری سبب عدم فوکوس دقیق تصویر و مخصوصا لبه های تصویر بر روی شبکیه شده و کانتراست بین تصویر مورد نظر و زمینه آن کاهش می یابد .
الف- میوپیای بالا :
بیمارانی که میوپ بالا هستند ، با بهترین کارکشن ممکن است دیدشان به   نرسد . علت این مسئله ممکن است تغییرات دژنراسیونی و یا پیشرفت کم ساختار عصبی و حسی افراد میوپ باشد . در هر صورت افراد میوپ بالا در مقایسه با افراد نرمال تجربه کمتری در دیدن فرکانسهای فضایی بالا دارند . لذا در این افراد حساسیت کانتراست در فرکانسهای بالا از افراد نرمال پایین تر است اما CS در محدوده فرکانسهای فضایی پایین همانند افراد نرمال است .
ب- آستیگماتیسم :
در بیماران آستیگماتیسم ، کاهش CS فقط در فرکانسهای فضایی بالا دیده می شود که علت آن می تواند ایجاد دیستورشن و عدم فوکوس تصویر روی رتین باشد . لذا به طور کلی مشخص شده است که در افراد آستیگماتیسم ، تست CS یک ارزیابی مهم و ارزشمند محسوب نمی شود .(13)
پ- کراتوکونوس :
در دیستورشن قرنیه ، ادم قرنیه و کراتوکونوس حتی قبل از اینکه VA  تحت تاثیر قرار گیرد ، حساسیت کانتراست در فرکانسهای پایین کاهش می یابد .
ت- لنزهای تماسی :
طبق تحقیق ( 1979 ) Woo & Hess (52 ) که بر روی لنزهای تماس نرم و عینک انجام شد ، در نتیجه استفاده از لنزهای تماسی نرم و عدم اصلاح کامل عیوب انکساری حساسیت کانتراست در همه فرکانسها کمتر از حالتی بود که فرد از عینک استفاده می کرد . (91)1-2-7-8. تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست :
با افزایش سن حساسیت کانتراست در فرکانسهای فضایی متوسط کاهش می یابد و با افزایش فرکانس فضایی این کاهش در حساسیت کانتراست قابل ملاحظه تر می شود . این تغییرات وابسته به سن حتی با وجود اصلاح کامل فرد برای فاصله تست ، دیده می شود .


نمودار 1-3
تغییرات حساسیت کانتراست در فرکانسهای فضایی مختلف  در گروه های سنی متفاوت (68)

دانشمندان متعددی ( 93 ، 85 ، 70 ، 4 ، 1 ) دریافتند که این تفاوت وابسته به سن در حساسیت کانتراست با ایجاد شرایط مشابه افزایش سن در افراد جوان ، کاهش نمی یابد . ( مثلا کاهش روشنایی رتین یا ایجاد عیوب انکساری ) . به طور مشابه کاهش اندازه مردمک ، قرار دادن لنزهای داخل چشمی در افراد کاتاراکته ، هیچ کدام باعث کم کردن کاهش حساسیت کانتراست با افزایش سن در فرکانسهای فضایی متوسط و بالا نمی شود .
این نتایج نشان دهنده این است که تفاوت باقی مانده در حساسیت کانتراست با افزایش سن ناشی از تغییرات عصبی وابسته به سن در سیستم بینایی می باشد نه عوامل اپتیکی . هنگامیکه با استفاده از تداخل سنجی لیزری از اثرات تفاوت در اپتیک چشم جلوگیری شود تفاوت باقیمانده در حساسیت کانتراست در فرکانس های فضایی متوسط و بالا تداوم داشته باشد . ( McGrath , (67)Morrison در سال 1985 ، (1)Elliot در سال 1987 ) .
Sloane , Owsley (5) در سال 1990 حساسیت کانتراست یک چشمی و دو چشمی حاصل از تحقیقات (96) Bron , Clarke , Ross ( 1985) و مجددا بررسی کردند و در یافتند که جمع دو چشمی ( Binocular Summation ) در افراد مسن ضعیف تر است و در حدود 12 تا 27 درصد اندازه گیری شد در حالی که در افراد جوان حدود 41 تا 129 درصد گزارش شده است .
این الگو در راستای همان تغییرات عصبی ناشی از افزایش سن در حساسیت کانتراست می باشد یافته های دیگر نیز موید این مطلب هستند که تفاوت عمده در حساسیت کانتراست اساسا به علت تغییرات عصبی پردازش اطلاعات بینایی می باشند.(Elliot , Whitaker , MacVeigh(4) , 1990 ) .
آقای Witkins , Robson , Pelli(75) در سال 1988 روش جدیدی را جهت بررسی حساسیت کانتراست در فرکانس های فضایی متوسط ابداع کردند . چارت پلی رابسون از 48 حرف که در گروههای سه تایی تقسیم بندی شده اند تشکیل شده که به جای تغییر در اندازه آنها ( مثل چارت حدت بینایی ) کانتراست حروف تغییر کرده در حالی که اندازه حروف ثابت است .
گروه اول از سه حرف با کانتراست 90 درصد تشکیل شده است . کانتراست هر گروه سه تایی از حروف 15/0 واحد لگاریتم کاهش می یابد تا گروه آخر که کانتراست 5/0% دارد . این روش سریع ، قابل اعتماد می باشد اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد سیستم بینایی به ما ارائه می کند که توسط تست بررسی حدت بینایی قابل دسترسی نیست .
 Bruni , Roenker , Sloane , Ball , Owsley(100) در سال 1991 دریافتند که حساسیت کانتراست اندازه گیری شده توسط چارت پلی رابسون در افراد مسن به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد .
حساسیت کانتراست در 70 مورد که در سن 70 و 80 سالگی بودند و بیماری چشمی قابل توجهی نداشتند با 33 نفر در سن 50-20 سالگی که اینها نیز بیماری چشمی نداشتند مقایسه شدند . نتایج که در شکل 3 دیده می شود نشان می دهد با وجودیکه همه موارد سنی تقریبا حساسیت برابر در پایین ترین فرکانس فضایی دارند ( 0/5 – 1c/d ) حساسیت در فرکانس بالاتر در هر 10 سال زندگی کاهش می یابد .
1-2-7-9. متدهای ارائه کانتراست :
ممکن است به صورت سیستم الکترونیک ، با استفاده از سیستم پروژکشن و یا توسط چارت های چاپی باشد ( Printed Plate ) . از همه رایج تر و جدیدتر سیستم های الکترونیک می باشد که نوارهای تیره و روشن به صورت سینوسی به وسیله کامپیوتر و مانیتور ارائه می شود . معمولا کانتراست و فرکانس فضایی توسط سیستم کامپیوتری کنترل می شود . صفحات چاپی از روشهای ساده و ارزان است .
1-2-7-9-1. چارتهای چاپی رایج عبارتند از :
1. چارت حساسیت کانتراست آردن گریتینگ
2. چارت حساسیت کانتراست  Vistech vision C.test sys
3. چارت حساسیت کانتراست ریگان
4. چارت حساسیت کانتراست کم کمبریج
5. چارت حساسیت کانتراست پلی رابسون
1) چارت حساسیت کانتراست آردن گریتینگ  :
سیستم آردن شامل 6 صفحه فتوگراف به ابعاد 23×30cm می باشد که از فاصله 57cm زاویه 28 درجه با چشم تشکیل می دهد . اولین صفحه ، صفحه راهنما می باشد که نوارهای تیره و روشن سینوسی با فرکانس و کانتراست معین به بیمار نشان داده می شود و در 5 صفحه بقیه دارای فرکانس های فضایی 2/0 ، 4/0 ، 8/0 ، 6/1 ، 2/3 و 4/6 سیکل بر درجه است .
کانتراست هر صفحه از بالا به پایین با ضریب 76/1 لگاریتم افزایش می یابد و میزان کانتراست مختلف از 20-1 روی صفحه درجه بندی شده است . کانتراست هر صفحه با صفحه بعدی فرق می کند و آستانه کانتراست هر صفحه با صفحات بعدی مشابه نیست ( به این علت که بیمار با دیدن یک صفحه نتواند اطلاعات به دست آمده و یا چگونگی پاسخ برای صفحات بعد را متوجه شود ) . برای اندازه گیری CS هر صفحه را از محل خودش یا جعبه کشویی به تدریج بالا آورده کانتراستی که در آنجا نوارهای تیره و روشن برای بیمار به طور یک چشمی قابل رویت باشد . میزان کانتراستی که در آنجا نوارهای تیره و روشن دیده شد را از کنار صفحه یادداشت می کنیم . شماره صفحات یا به عبارتی میزان کانتراستهای مختلف در 5 صفحه را با هم جمع کرده و با مقدار نرمال آن مقایسه می کنیم .
معمولا اگر مجموع نمرات صفحات 78 شود ، CS فرد در حد abnormal قرار می گیرد و اگر مجموع نمرات از 82 بیشتر شود ، مشخص کننده آنومالی در سیستم بینایی است . همچنین نمره بیشتر از 16 در صفحه یا اختلاف بیشتر از 11 در یک صفحه بین دو چشم نشان دهنده آنومالی سیستم بینایی است .
2) چارت حساسیت کانتراست  Vistech vision C.test sys :
مجموعه ای از چارتهای چاپی برای فواصل دور و نزدیک است . هر چارت شامل 5 ردیف دایره است که در هر ردیف افقی 9 دایره شامل نوارهای تیره و روشن سینوسی قرار دارد . دامنه فرکانس فضایی برای 5 ردیف از 5/1 تا 18 سیکل بر درجه است و در هر ردیف فرکانس فضایی تمام دایره ها یکسان است .
میزان کانتراست هر کدام از ردیف ها از سمت چپ به راست با یک ضریب معین کاهش می یابد . برای انجام این تست باید روشنایی خود چارت و اتاق اندازه گیری استاندارد باشد و فاصله چارت طبق دستور العمل آن رعایت شود و فرد از عینک اصلاحی خود استفاده نماید . از بیمار خواسته می شود به دایره های پایین چارت که نوارهای تیره و روشن را با کانتراست بالا نشان می دهد به صورت راهنما نگاه کند و بعد برای ردیفهای E-A چهار پاسخ ممکن است داده شود .
پاسخ ها را به صورت چپ ، راست ، عمودی و پاسخ Blank می باشد .
این تست به صورت یک چشمی انجام می شود و از بیمار خواسته می شود از ردیف اول A از چپ به راست وجود یا عدم وجود نوارهای تیره و روشن را مشخص کند . اولین پاسخ غیر صحیح برای هر ردیف بعنوان نقطه پایانی برای آن ردیف محسوب می شود . نقطه پایانی برای هر کدام از 5 ردیف با علامتگذاری عدد داخل دایره روی فرم ارزیابی مشخص می شود . در فرم ارزیابی ردیفهای عمودی ، هماهنگ با ردیف های افقی روی چارت است . عددهای علامتگذاری شده روی فرم را به هم وصل می کنیم تا منحنی CSF بدست آید که میتوان با منحنی نرمال مقایسه کرد .
3) چارت حساسیت کانتراست ریگان :
این چارت از حروف تشکیل شده و یک مجموعه 3 تایی می باشد یکی از چارتها با کانتراست 96% دیگری با کانتراست 7% و دیگری 4% موجود می باشد . در هر چارت کانتراست همه حروف یکسان است . در واقع چارتهای ریگان دقت بینایی را در کانتراست های مختلف یعنی در کانتراست کامل ( بالا ) ، کم و خیلی کم اندازه گیری می کنند .
طرز اندازه گیری کانتراست با این چارتها به این ترتیب است که برای هر چارت حروف از بالا تا جایی که خوانده می شود به بیمار نشان داده می شود با چارت اولی ، دقت بینایی و با چارت دومی دقت بینایی در کانتراست کم اندازه گیری می شود و با چارت سومی تشخیص آنومالیهای سیستم بینایی در کانتراست خیلی کم بررسی می شود .
 


منابع :


1-Elliot DB . Contrast sensitivity decline with aging : neural or optical phenomenon?.Ophthal. Physiol. Opt.1987;7:415-419.


2-Adams AJ, Wong LS, Wong L, Gould B. Visual acuity changes with age: some new perspectives. Am J. Optom . Physiol. Opt. 1988 May;65(5):403-6.

3-Apkarian P, Tijssen R, Spekreijse H, Regan D. Origin of notches in CSF: Optical or neural. Investigative Ophthal. Vis. Science. 1987;28(6):607-612.

4- Elliot DB , Whicker , MacVeigh D.Neural  contribution to spatiotemporal contrast sensitivity decline in healthy aging eyes. Vis. Res .1990 ;30:541-547.

5- Owsley C, Sloane ME .Vision and aging . In F. Boller and J Grafman (Ed). Handbook of neuropsychology. Amesterdam.1990;14:249-299.  

6-Sloane ME, Owsley C, Alvarez SL. Aging and senile miosis and spatial contrast sensitivityat low luminance. Vis Res .1988;28:1235-1246.

7-Blanchard DL. Contrast sensitivity: A useful tool in glaucoma. Glaucoma. 1988;10, 151.

8-McKndrick AM,Sampson GP, Walland MJ,Badcok DR,Contrast sensitivity changes due to glaucoma and normal aging. Invest Ophthal Visi  Science.2007;48:2115-2112.

9-Block DJ, Bosworth MF. Contrast sensitivity vision testing: new screening technology for family physicians. Am Family Physician. 1992 Feb;45(2):655-659.

10-Bosse JC. An argument for the inclusion of contrast sensitivity testing into the routine optometric regimen. New England J Optom. 1990;April:6-10.

11-Kline DW, Schieber F, Abusamara LC, Coyne AC. Contrast sentivity and response speed . J Gerontol.1983;38:214-216.

12-Bosse JC, Lederer PJ. Contrast Sensitivity used for detection of shallow amblyopia. J. Optom Vis Development. December 1987;Vol. XVIII, 10.

13-Bradley A, Thomas T, Kalaher M, Hoerres M. Effects of spherical and astigmatic defocus on acuity and contrast sensitivity: a comparison of three clinical charts. Opt.  Vis. Science. 1991;68(6):418-426.

14-Bresnick GH, Condit RS, Palta M, et al. Association of hue discrimination and contrast sensitivity and diabetic retinopathy. Archives of Ophthal. 1985;103:1317-1324.

15-Brown B, Lovie-Kitchin JE. Reply: High and low contrast acuity. Optom  Vis Science. 1990;67(8):654-656.

16-Burton KB, Owsley C, Sloane ME. Aging and neural spatial contrast sensitivity: photopic vision. Vis Res. 1993;33(7):939-946.

17-Comerford JP. Contrast sensitivity functions for clinical optometry. J Am Optom Assoc 1979 Jun;50(6):683-6.

18-Comerford JP. Vision evaluation using contrast sensitivity functions. Am J OptomPhysiol Opt. 1983;60(5):294-398.

19-Corwin TR and Richman JE. Three clinical tests of the spatial contrast sensitivity function: a comparison. Am J  Optom  Physiol Opt. 1986;63:413-418.

20-Cox MJ, Wood ICJ. Computerized Arden grating for the measurement of the contrast sensitivity function. Optom Vis Science. 1992;69(2):137-147.

21-Cruickshanks KJ, Nondal D, Klein R, Klein BEK. Contrast sensitivity in older adults: the Beaver Dam Eye Study. (in review) May 1994. de Waard PW, IJspeert JK, van der Berg TJ, de Jong PT. Intraocular light scattering in age-related cataracts. Inves Ophthal  Vis Science. 1992;33(3):618- 625.

22-Drews RC. Practice contrast sensitivity acuity testing. Int Ophthalmol 1989 May;13(3):217-8.

23-Elliott DB. Evaluating visual function in cataract. Optom Vis Science. 1993;70(11):896-902.

24-Elliott DB, Bullimore MA. Assessing the reliability, discriminative ability and validity of disability glare tests. Investigative Ophthal Vis Science. 1993;34:108-119.

25-Elliott DB, Bullimore MA, Baily IL. Improving the reliability of the Pelli-Robson contrast sensitivity test. Clin Vis Science. 1991;6:471-475.

26-Elliott DB, Hurst MA. Simple clinical techniques to evaluate visual function in patients with early cataract. Optom Vis Science. 1990; 67(11): 822-825.

27-Elliott DB, Hurst MA, Weatherill J. Comparing clinical tests of visual function in cataract with the patient's perceived visual disability. Eye. 1990;4:712-717.

28-Elliott DB, Sheridan M. The use of accurate visual acuity measurements in clinical anti-cataract formulation trials. Ophthalmic Physiol Opt. 1988;8(4):397-401.

29-Elliott DB, Whitaker D. Clinical contrast sensitivity chart evaluation. Ophthal Physiol Opt. 1992;12:275-280.

30-Elliott DB, Whitaker D. How useful are contrast sensitivity charts in optometric practice? Case reports. Optom Vis Science. 1992;69(5):378-385.

31-Elliott DB, Whitaker D, Bonnette L. Differences in the legibility of letters at contrast threshold using the Pelli-Robson chart. Ophthal Physiol Opt. 1990;10:323-326.

32-Evans DW, Ginsburg AP. Contrast sensitivity predicts age-related differences in highway-sign dicriminability. Human Factors. 1985;27(6):637-642.

 

 
طراحی سایت : سایت سازان