میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله زبان و اهميت آن


کد محصول : 10001218 نوع فایل : word تعداد صفحات : 9 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 960

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d1218

فهرست مطالب و صفحات نخست


زبان و اهميت آن

زبان يكي از جلوه هاي تمدن و فرهنگ است كه انسان از دير باز به آن به عنوان پديده اي ويژه نگاه مي كرده است. بشود و يكي از خيزش هاي بزرگ تاريخي خود موفق به اختراع خط و ثبت زبان گفتاري شد ، يكي از مهم ترين و رساترين زبانها زبان عربي است.
مقايسه بين زبان عربي و فارسي كه هر دو صاحب ادبيات تاريخي ، پويا و توانمند مي باشند مفيد فايده است ، در فارسي حروفي داريم كه در زبان عربي نيست :
(پ ، ژ ، چ ، گ) ، در زبان عربي هم حروفي هستند كه گرچه صورت مكتوب آنها در فارسي هست اما صدا و تلفظ آنها در عربي تفاوت قابل ملاحظه اي دارند. مثل: ز ، ذ ، ض ، ظ كه همگي در فارسي يك صدا دارند اما در زبان عربي داراي تمايز غير قابل انكاري است.
پس بنابر آنچه گفته شد اهميت اين زبان كه زبان قرآن است بيش از پيش مشخص مي شود و بر ما مسلمانان لازم است كه اين زبان را ياد بگيريم و با آن آشنا شويم.

زبان عربي مانند ساير زبانها ما را با ساخت انواع كلمه و تغييراتي كه در كلمات داده مي شود تا معاني مختلفي از آن به دست آيد ، آشنا مي كند.
                            اسم
كلمه در عربي به سه دسته تقسيم مي شود    فعل
                            حرف
اسم: كلمه اي است كه داراي معاني مستقلي است و همراه يكي از زمانهاي سه گانه (حال ،‌ گذشته ، آينده ) نباشد.
مانند: رَجل (مرد) ، كتاب و…
فعل: كلمه اي است كه داراي معاني مستقلي است كه همراه يكي از زمانهاي (گذشته، حال ،‌ آينده) باشد.
مانند: ضَرب (زد) ، يضرب (مي زند) و …
حرف: كلمه اي است كه به تنهايي داراي معني نيستند و براي دلالت بر معني خود بايد از كلمات ديگري استفاده شود.
مانند: في (در)دَخَلت في المدرسه  (داخل در مدرسه شدم)

تقسيمات اسم
1-    مذكر يا مؤنث
2-    مفرد ، تثنيه ،‌ جمع (متصرف و غير متصرف)
3-    معرفه ، نكره
4-    مصدر و غير مصدر
5-    معرب و مبني
6-    جامد و مشتق

تقسيمات فعل
1-    ماضي
2-    مضارع
3-    امر

مذكر حقيق: اسمي است كه حقيقتاً بر انسان يا حيوان مذكر دلالت دارد.
    مانند: رجل (مرد)    جمل (شتر نر)
مذكر مجازي: اسمي است كه مجازي و اعتباري به صورت مذكر استعمال مي شود (حقيقتاً مذكر نيست)
مانند: قلم ، كتاب ، جوار «ديوار» كه اين كلمات مذكر و مؤنث ندارند اما به صورت مذكر استعمال مي شوند.
مؤنث حقيقي: اسمي است كه حقيقتاً بر انسان يا حيوان ماده دلالت دارد.
مانند: اِمرأه (زن)    ناقه (شتر ماده)
مؤنث مجازي: اسمي است كه مجازي و اعتباري به صورت مؤنث استعمال
مي شوند.
سفينه «كشتي»    شمس «خورشيد»    كه به صورت مجازي مؤنث استعمال مي شوند

اسم مؤنث ممكن است به دو صورت ديگر نيز بيايد

مؤنث لفظي آن است كه آن اسم داراي يكي از علامتهاي مؤنث «ه ،‌ اء ، ي » باشد.
        مانند: امرأه (مؤنث حقيقي و لفظي)    صحراء (مؤنث لفظي و مجازي)
        صغري (لفظي و حقيقي)
مؤنث معنوي آن است كه اسم داراي علامتهاي مؤنث نباشد.
        مانند: مريم (مؤنث حقيقي و معنوي)    شمس (مؤنث مجازي و معنوي)
نكته: علامتهاي مؤنث سه تا است:     ه «تامي تأنيث)
                    اء «الف ممدوه)
                    ي «الف متصوره)

اسمي كه بتوان آن را به صورت مفرد ، تثنيه و جمع در آورد به آن اسم متصرف مي گويند.
مانند: رجل (يك مرد)        رجلان (دو مرد)        رجال (مردان)
اسم مفرد اسمي است كه فقط بر يك فرد يا يك حيوان يا يك شيئ دلالت دارد.
        مانند: قلم‏ٌ (يك قلم)
تثنيه اسمي است كه برد و فرد يا دو حيوان يا دو شيئ دلالت دارد.
        مانند: قلمان (دو قلم)

علائم تثنيه

جمع اسمي است كه بر سه يا بيش از سه دلات مي كند
        مانند: رجال ، مؤمنون

انواع جمع

جمع مذكر سالم جمعي است كه با «ون» و « ـ ين » جمع بسته مي شوند و شكل مفرد آن در هنگام جمع بستن تغيير نمي كند.
        مانند: مؤمن : مؤمنون ، مؤمنين

جمع مكسر جمعي است كه داراي علامت مشخصي نيست و شكل مفرد آن نيز هنگام جمع بستن تغيير مي كند ، اين تغيير شكل مفرد به سه گونه است.
1)    به مفرد آن حرفي يا حروفي اضافه مي شود. رجل: رجال
2)    از مفرد آن حرف يا حروفي كم مي شود. مانند: كتاب : كتب
3)    يا شكل مفرد تغيير نمي كند فقط حركات آن تغيير مي كند.
مانند: اَسد «شير» : اسد «شيران»

3- اسم :
اسم معرفه اسمي است كه بر چيز معين و معلومي دلالت دارد.
        مانند: محمد(ص) ،‌ مكه ، القمر
اسم نكره اسمي است كه بر چيز غير معين و ناشناخته اي دلالت دارد و داراي يكي از علامتهاي ً  ٍ ٌ  مي باشد.
        مانند: رجلٌ (مردي)        كتابٌ (كتابي)
اسم هاي معرفه شش تا هستند.
1- ضماير    2- اسم اشاره        3- اسم موصول        4- اسم علم
5- اسمي كه داراي «ال باشد        6- اسمي كه به اسم ديگر اضافه شده باشد.
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان