میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

پایان نامه مودم


کد محصول : 10001633 نوع فایل : word تعداد صفحات : 65 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 423

فهرست مطالب و صفحات نخست


مودم

اطلاعات عمومي
داده هاي رايانه اي به صورت رقمي ( ديجيتال ) ( Digital ) بوده كه با ارقام 0 تا 1 نشان داده مي شوند. اين نوع داده ها در خطوط تلفن قابل انتقال نيستند. بنابراين براي انتقال داده هاي رايانه اي نياز به يك مبدل ميباشد كه داده هاي رقمي را به امواج قياسي ( آنالوگ ) ( Analog ) تبديل كند. مبدل داده هاي رقمي به امواج قياسي مودم ( Modem ) نام دارد كه داده ها را از رايانه دريافت كرده و به امواج صوتي كه شبيه صداي انسان است تبديل مي كند. اين امواج صوتي در خط هاي تلفن ، قابل انتقال بوده و مي توان به مودم و رايانه ديگري كه درذ نقطه اي دورتر قرار دارد ارسال كرد. در رايانه گيرنده ، مودم عمل عكس را انجام داده ،‌و امواج صوتي را كه حاوي اطلاعات هستند را به شكل داده هاي رقمي تبديل كرده و به راسيانه انتقال مي دهد. بنابراين مي توان گفت براي رايانه ، مودم مثل دستگاه تلفن براي انسان است. براي همين هم كلمه مودم از تركيب واژهاي زير ساخته شده است:
1)    Modulator
2)    Demodulator

يك مودم داراي قسمت هاي زير است:
1-    منبع تغذيه ،‌كه ولتاژ متناوب برق شهر را به ولتاژ مستقيم ( دي سي ) (‌DC ) مورد نياز مدارهاي مودم تبديل مي كند.
2-    تراشه مودم ( Modem chip ) ،‌كه تبديل دو طرفه ، يسگنال هاي صوتي رقمي و سيگنال هاي پيوسته قياسي را به عهده دارد. بدون اين تراشه ،‌مودم نيازمند هزاران ترانزيستور و قطعه الكترونيكي ديگر براي انجام اين وظيفه پيچيده است.
3-    پردازنده مودم ، كه قلب مودم را تشكيل مي دهد و تقريباً كليه قسمت هاي مودم را كنترل مي كند. عمليات تراكم داده ها و آشكار سازي خطا را مطابق پيمان
 ( Protocol ) وضع شده از سوي « كميته بين المللي مشاوره تلفن و تلگراف »
 ( CCITT [ Consulative Committee for International Telephone and Telegraph] ) اجرا مي نمايد.
4-    بخش رقمي مودم از واسط خط مشترك ( Subscriber line interface ) كه به شبكه تلفن وصل مي شود ،‌شروع مي شود. مدار محافظ اين بخش مودم را در مقابل جرقه هاي الكتريكي و اضافه بار محافظت مي كند.
5-    واسط « آراس – 232 سي »  ( RS – 232C ) مودم را به ترمينال يا رايانه ميزبان صل مي كند.
به هر حال مي توان طرز كار مودم را به صورت زير خلاصه كرد:
1-    نرم افزار ارتباطي سيگنالي به نام سگينال « آمادگي ترمينال داده » يا « دي تي آر » ( DTR [ Data Terminal Ready ] ) به مودم ارسال مي كند و روشن بودن رايانه و در واقع آمادگي رايانه براي انتقال داده ها را اعلام مي كند. در همين موقع نيز رايانه سيگنالي به نام سيگنال « آمادگي داده ها » يا « دي اس آر » ( DSR [Data Set Teady ] ) دريافت مي كند كه نشان دهنده آمادگي مودم براي دريافت داده ها يا دستورالعمل ها است.
2-    نرم افزار ارتباطي از طريق خط انتقال ( Transmit Data [TD] )، فرماني به مدم ارسال ميك ند. با اين فرمان مودم رايانه دوم را از دريافت داده ها آگاه مي كند. مودم دوم نيز با استفاده از خط دريافت داده ها ( Receive Data  [RD] ) ، وصول فرمان را به رايانه اعلام مي كند.
3-    وقتي ارتباط بين دو مودم برقرار شد. مودم ارسال كننده داده ها ،‌سيگنالي به نام سيگنال آشكار ساز حامل ( Carrier Detect [CD] ) به رايانه ارسال كننده داده ها مي فرستند. اين سيگنال نرم افزار را از دريافت يك سيگنال حام داده ( Carrier ) توسط مودم آگاه مي كند.
4-    دو مودم براي چگونگي انتقال داده ها ،‌اطلاعاتي را رد و بدل مي كنند كه به آن توافق و تأييد دو مودم از هم ( دست داد يا اعلان موافقت ) ( Handshake ) مي گويند. هر مودم داراي يك جفت خط براي « اعلان موافقت » به نام هاي « آر تي اس » ( RTS [Request To Send] ) و « سي تي اس ( CTS [Clear To Send] ) است. دو مودم بايد در موارد زير با هم توافق داشته باشند:
One-    تعداد بيت هاي سازنده هر بسته داده ؛
Two-    تعداد بيت هاي مشخص كننده ابتدا و انتهاي هر بسته داده ؛
Three-    استفاده از بيت توازن ( Parity bit ) براي بررسي بروز خطا؛
Four-    عمل كردن به انتقال داده ها به صورت دو طرفه هم زمان ( دو سويه )‌ ( Full duplex ) يا دو طرفه غير همزمان ( يك سويه ) ( Half duplex ).
5-    وقتي نرم افزار ارتباطي مي خواهد داده اي را ارسال كند با يك سيگنال به نام سيگنال « درخواست ارسال » ( آر تي اس ) آمادگي مودم را جويا مي شود. مودم در پاسخ به اين سيگنال ،‌سيگنال ديگري به نام سيگنال « مجوز ارسال » ( سي تي اس ) را باز مي گرداند ،‌تا آمادگي خود را اعلام نمايد.
6-    از طرف ديگر ،‌مودم ديگر داده ها را به صورت يك سري صدا با فركانس هاي مختلف مي شنود و آن ها را به سيگنال هاي رقمي ( ديجيتالي ) تبديل كرده ، و در اختيار رايانه گيرنده قرار مي دهد.

راهنماي خريد
براي خريد مودم بهتر است موارد زير را مورد توجه قرار دهيد:
1-    نوع مودم: وقتي مي خواهيد مودم خريداري كنيد ، انواع مختلفي از مودم ها روبه رو مي شويد كه برخي از آنها مخصوص رايانه هاي كيفي و برخي ديگر مخصوص رايانه هاي شخصي هستند. مودم هاي رايانه هاي شخصي در دو نوع كلي عرضه مي شوند كه عبارتند از:
One-    مودم هاي داخلي ( Internal ): كارت هايي هستند كه در شكاف توسعه روي مادربرد نصب مي شوند. اكثر كاربران رايانه ها در ايران ، در حال حاضر از اين نوع مودم استفاده مي كنند.
Two-    مودم هاي خارجي ( External ): اين نوع مودم ها درون جعبه هايي مجزا از جعبه رايانه قرار مي گيرند. اين جعبه ها معمولاً كوچك تر از تلفن هستند و مي توان آن ها را با رايانه هاي شخصي و كيفي به كار برد.
مودم هاي خارجي و داخلي داراي تفاوت هاي زير هستند:
موضوع مقايسه    مودم خارجي    مودم داخلي
اشغال شكاف هاي توسعه    منفي    مثبت
درگاه ها     درگاه سريال     درگاه مودم
منبع تغذيه    مستقل    راياه
افزايش گرماي داخلي رايانه    منفي    مثبت
نشان گر كار مودم    در جلو مودم    به ندرت
يوآرت( UART )    جداگانه    سرخود
قيمت    گران    ارزان
نصب    ساده و آسان    آسان
راه اندازي مجدد    از طريق كليد مودم    از طريق رايانه
بر روي پانل جلويي جعبه مودم هاي خارجي چارغ هايي وجود دارد ،‌كه كاركردن مودم يا وجود اشكال در آن را به كاربر گزارش مي دهند. هر كدام از اين چراغ ها براي خود يك كد دو حرفي دارند كه دانستن معني آن ها بعضي مواقع بسيار كارساز است ، مخصوصاً وقتي كه در ارسال و دريافت اطلاعات از طريق خط تلفن مشكلي وجود داشته باشد. اين چراغ ها عبارتند از:
I-    چراغ حداكثر سرعت:  ( HS [ High Speed ] )اين چراغ زماني روشن مي شود كه مودم در بالاترين سرعت ممكن خودكار مي كند. اگر فقط اين چراغ خاموش باشد ، اطلاعات با سرعت پايين تري ارسال مي شود.
II-    چراغ آمادگي ترمينال: ( TR [Terminal Ready] ) اين چراغ نشان مي دهد كه مودم و رايانه به يكديگر وصل هستند و آماده تبادل دستورالعملها مي باشيد. اگر اين چراغ سالم باشد و روشن نشود مودم را خاموش كنيد و اتصالات را دقيقاً بررسي نماييد.
III-    چراغ آمادگي: ( MR [ Modem Ready] ) اين چراغ روشن بود و در واقع آمادگي مودم را براي كار اعلام مي كند. اگر هنگام روشن كردن مودم اين لامپ روشن نشد اتصالات برق مودم را خوب بررسي كنيد. در اولين ثانيه هاي بعد از روشن شدن مودم ، يك روال بررسي و كنترل اجرا مي شود كه در اين زمان اين چراغ چشمك مي زند. پس از انجام اين روال اين چراغ به طور دائم روشن باقي مي ماند. اگر پس از اجراي روال بررسي و كنترل ، اين چراغ روشن نشد ، مودم را خاموش و سپس مجدداً روشن كنيد.
IV-    چراغ پاسخ كار: ( AA [Auto Answer] ) روشن بودن اين چراغ نشانه اين است كه مودم مي تواند به طور خودكار به تماس هاي غير منتظره تلفني پاسخ دهد.
V-    چراغ تشخيص تماس: ( CD [Carrier Detect] ) با اتصال مودم به يك رايانه ديگر ، اين چراغ روشن مي شود. خاموش شدن اين چراغ ، به معناي قطع ارتباط از طرف يكي از دو مودم مي باشد.
VI-    چراغ برداشتن گوشي: ( OH [Off Hook] ) به محض اين كه مودم كه كنترل خط تلفن را در اختيار گرفت ، اين لامپ روشن مي شود. اين كار معادل اين است كه كاربرگوشي تلفن را برداشته باشد.
VII-    چراغ دريافت داده: ( RD [Receive Data] ) هر زمان كه مودم داده ها را از رايانه ديگري دريافت مي كند ، اين چراغ شروع به چشمك زدن مي كند. خاموش بودن اين چراغ به معناي اين است كه از يك رايانه دورتر دده اي دريافت نمي شود.
VIII-    چراغ ارسال داده: ( SD [ Send Data] ) اين چراغ در دو حالت زير چشمك مي زند:
a: ارسال اطلاعات از رايانه به مودم؛
b: ارسال اطلاعات از مودم به مودم ديگر.

علامت اختصاري    نام اصلي    شرح
فارسي    لاتين       
اچ اس    HS    High Speed    بالاترين سرعت كاري مودم
تي آر    TR    Terminal Ready    آمادگي نرم افزار ارتباطي
ام آر    MR    Modem Ready    آمادگي مودم براي انجام كار
اي اي    AA    Auto Answer    پاسخ گوي خودكار
سي دي    CD    Carrier Detect    برقراري موفقيت آميز ارتباط
اُ اچ    OH    Off Hook    كنترل خط توسط مودم
آر دي    RD    Recevie Data    دريافت اطلاعات
اس دي    SD    Send Data    ارسال اطلاعات

مودم هاي آر پي آي: واژه « آر پي آي » جمع سرواژه كلمه هاي زير به معني « رابط پيمان راك ول » است:
Rockwell Protocol Interface
اين پيمان به سازندگان مودم ، امكان مي دهد هب جاي آن كه برنامه هاي تراكم و تصحيحي خطا را در يك تراشه اضافي در خود مودم نصب كنند، آن ها را به صورت نرم افزار مودرد استفاده قرار دهند ، تا كمي در هزينه ساخت مودم صرفه جويي شود.و اين پيمان را معمولاً در مودم هاي ارزان قيمت 14400 بيت در ثانيه اي به كار مي گيرند.
اكثر مودم ها پيمان هاي تصحيح خطا و تراكم داده ها را در داخل سخت افزارشان دارند. زيرا باعث افزايش سرعت انتقال و اطمينان بيش تر مي وشد. از ديدگاه نظري نيز پيمان را كول ، بايد به همان خوبي روش هاي تصحيح و تراكم سخت افزاري كار كند.
مودم هاي آر پي آي داراي يك نرم افزار آر پي آي هستند كه همراه بودم عرضه مي شود ، كه بايد آن را نصب كرد. اما مي توان مودم را بدون نرم افزار آر پي آي به كار برد ، در اين صورت حدود 20 درصد كاهش سرعت ايجاد مي شود. اما بايد دانس كه در صورت استفاده از مودم آر پي آي ، پردازنده رايانه مجبور به انجام اعمالي است ، كه بايد تراشه مودم آن ها را انجام مي داد.
از طرف ديگر قواعد انتقال داده ها تحت سه پيمان زير مورد استفاده قرار مي گيرد:
a-    ايك مودم( Xmodem )؛
b-    ايگرگ مودم ( Ymodem )؛
c-    زد مودم ( Zmodem ).
بلوك هاي ايكس مودم به صورت بلوك هاي 128 بايتي و بلوك هاي ايگرگ مودم به صورت 1024 بايتي هستند. روش ايگرگ مودم داده ها را سريع تر ، اما روش ايكس مودم داده ها را بدون خطا انتقال مي دهند.
زد مودم ، داده ها را به صورت بلوك هاي بزرگ انتقال مي دهد و اگر بخشي از داده ها ارسال و ناگهان ارتباط قطع شود ، اين پيمان مي تواند بعداً بقيه داده ها را ارسال كند و لازم نيست كه از نو همه داده ها ارسال شوند. اين پيمان براي فايل‌هاي بزرگ بسيار خوب عمل مي كند.

3- فكس مودم ( Faz [Facsimile transmission] modem ): در گذشته مودم ها فقط براي انتقال فايل هاي داده اي به كار مي رفتند. امروزه مودم ها عمليات ديگر ارتباطي را نيز انجام مي دهخند كه متداول ترين آن ها امكانات استفاده از فكس در مودم است. به اين خاطر به مودم هايي كه داراي اين امكانات هستند فكس مودم مي گويند. اين نوع مودم ها مي توانند براي فكس كردن اسناد به رايانه هاي ديگر ، يا ماشين هاي فكس به كار روند. به عبارت ديگر با فكس مودم مي توان هم فايل ها و داده ها رايانه را انتقال داد و هم پيام هاي فكس را دريافت و ارسال كرد.
فكس مودم در بيش تر موارد با دو سرعت معرفي مي شود كه عبارتند از:
a: سرعت انتقال داده ها؛
b: سرعت انتقال فكس.
سرعت فكس به طور معمول آهسته تر از سرعت مودم است و معمولاً به عنوان سرعت دوم روي جعبه بسته بندي فكس مودم ها نوشته مي شود. براي مثال ، نوشته مي شود:
28800/14400
كه نشان مي دهد سرعت فكس 14400 بيت در ثانيه و سرعت مودم 28800 بيت در ثانيه است.
كارت هاي فكس مودم براي اجراي عمليات فكس بايد با استانداردهاي « كلاس1 »
 ( Class ) يا « كلاس2» ( Class2 ) كار كنند. استاندارد كلاس 1 به نرم افزار امكان مي دهد تا زمام امور انتقال را در دست گيرد. استاندارد كالاس 2 به سخت افزار امكان مي دهد كه بسياري ازكارها را انجام دهد. تقريباً همه مودم هاي فعلي هر دوي اين استانداردها را پشتيباني مي كنند.
اما استفاده از فكس مودم داراي عيب هايي نيز مي باشد براي مثال ، اگر رايانه خاموش باشد نمي توانيد فكس دريافت كنيد. كم تر كسي رايانه خود را در تمام ساعات شبانه روز روشن نگه مي دارد. با اين حال ، بعضي از افراد كه دستگاه فكس ندارند رايانه هاي مجهز به كارت فكس مودم را همرواره روشن نگه
مي دارند. در رايانه هاي جديد با استفاده از مديريت انرژي با يوس اين مشكل حل شده است و ذرايانه در حالت كم كاري و خواب قرار مي گيرد تا زمان ارسال پيام يا فكس فرار رسد. براي استفاده از سيستم فكس در رايانه هاي شخصي نياز به نرم افزارهاي خاصي مانند « وين فكس » ( Wikfax ) ، سوپر ويس ( Supervoice ) و « بيت ور » ( Bitware ) است كه با كارآيي هاي مختلف عره شده اند. از بين اين ها ، كاربران رايانه در ايران بيش تر از بيت ور استفاده مي كنند. زيرا:
1-    تمامي امكان ها و توانايي هاي مودم را در اختيار كاربر قرار مي دهد؛
2-    داراي نگارش فارسي نيز مي باشد؛
3-    داراي كتاب ها و راهنماهايي به زبان فارسي مي باشد.


4-    فكس مودم صوتي ( Voice fax modem ): يكي ديگر از قابليت هاي جديد فكس مودم داشتن قابليت صدا ( Voice ) است كه در آن ها امكانات يك « منشي تلفني » ( Answering machine ) هم قرار داده شده است. چندين برنامه نرم افزاري عرضه شده است كه به كاربران رايانه امكان مي دهند يك سيستم پست صوتي ، با استفاده از ميكروفون و بلند گوهاي رايانه و مودم ايجاد كنند. اين نرم افزارها به مودم دستور مي دهند تا به هر تلفني كه زده مي شود پاسخ دهند و سپس پيغام از پيش ضبط شده اي را پخش كنند و ازتلفن بخواهند كه پيام خود را بدهد . اگر مودمي داراي امكانات پخش صدا باشد آن مودم داراي درگاه صدا است .كه در كنار آن واژه Voice  نوشته شده است .

5-    استاندارد ها : كميته ي بين المللي مشاوره تلفن و تلگراف كه شاخه اي از سازمان استاندارد هاي جهاني است ، براي انتقال اطلاعات (ديجيتالي ) از طريق خطوط تلفن استانداردهايي موسوم به «وي » را تعريف كرده است اين كميته اكنون « اتحاديه ي بين المللي ارتباطات راه دور » نام دارد . اين استانداردها موارد را د بر مي گيرند:‌
a  - سرعت باود : Baud rate 
b- نوع مدولاسيون .
c- روش هاي آشكار سازي و تصحيح خطا
d- روش هاي متراكم سازي داده ها.
براي مثال، سال 1998 اين اتحاديه مشخصات يك استاندارد را براي مودم هاي 56 كيلوبيت در ثانيه اي به تصويب رساند . اين استاندارد كه به استاندارد «وي 90» (v.90) شهرت يافته است . با استانداردهاي قديمي «ايكس 2 »(x2) و «كا56 فلكس»( K56Flex) تفاوت دارد . اما مي توان با استفاده از نرم افزار ، مودم هاي 56 كيلوبيتي تحت اين دو استاندارد را به استاندارد « وي 90» ارتقا داد. براي اين كارمي توان يك نرم افزار اصلاحگر يا ارتقا(Patch) از پايگاه سازنده مودم دريافت (Download) و نصب كرد.و در سطح بالاتري از اين استاندارد هاي قديمي قرار دارد اما مي توان بعضي از مودم هاي 56 كيلو بيتي را به استاندارد 90V ارتقا داد.
6- سازنده مودم : سازنده معروف دستگاه هاي مودم عبارتنداز :
a-    «يواس روباتيك » (US Robatic (USR))
b-    «اينتل »
c-    « راك ول» (Rockwell )
d-    « اي تي اند تي » (AT & T )
e-    « تري كام » (3 com)
f-    « دايموند » (Diamond)
g-    « زوم » (Zoom)
h-    « كورپ » (Acorp)
مودم هاي اين كارخانه ها كمي گران تر از مودم هاي ساخت كارخانه هاي گم نام هستند . اما از بسياري از درد سرهاي بعدي شما را نجات مي دهند . براي مثال ، مودم هاي 56 كيلوبايت بعضي از شركتهاي گم نام امكان ارتقاء به استاندارد « وي 90» را ندارند . از طرف ديگر شركت هاي معتبر و خوشنام داراي پايگاه هاي وب جهاني (www(World Wide Web)) هستند كه با ارائه اطلاعات مختلف مي توانند بسياري از مشكلات كاربران را حل كنند.
اما بايد توجه داشت همه ي محصولات اين شركت ها داراي كيفيت خوبي نيستند . براي مثال ، مودم هاي شركت «يواس روباتيك » عبارتنداز :
1-    مودم هاي «كورير » (Courier) : كه يكي از بهترين مودم هاي خارجي موجودهستند.اين مودمها به ندرت خراب مي شوند و انواع 9600 بيت در ثانيه تا 56 كيلو در ثانيه اي آنها توليد مي شود .
2-    مودم هاي «اسپورتستر» (Sportster ) : اين مودم ها بر عكس مودم هاي كورير ، يكي از كم ترين مودم هاي موجود مي باشند . برخي از اين مودم ها پس از ساعت ها كار مداوم سوخته اند .
3-    وين مودم ها (Winmodem) : اين نوع مودم ، اولين بار توسط شركت «يواس روباتيك » معرفي شدند و درواقع جانشين مودم هاي اسپورتستر شدند . اين مودم ها داراي چند اشكال هستند :
I- عمليات مودم متكي بر پردازنده اصلي رايانه است . در نتيجه وين مودم ها براي اجراي وظايف خود وقت زيادي از پردازنده را مي گيرند .
II- كار با آنها نيازمند نصب برنامه راه انداز است.
III- كارت هاي وين موم مي توانند با ساير كارت هاي واقع در رايانه تداخل پيدا مي كنند . اين كارت ها به خطاها زمان بندي و تنظيم هاي بايوس حساس هستند .
IV- مودم هاي امروزي براساس استاندارد « وي 90» كار مي كنند . وين مودم ها نيز براساس اين استاندارد به تباد اطلاعات مي پردازند . اما اغلب وين مودم ها با مودم هاي ديگر تحت اين استاندارد ، نمي توانند به درستي به مباد اطلاعات بپردازند . زيرا اين استاندارد براي تبادل اطلاعات نياز به زمان بندي دقيقي دارد كه گاهي انجام آن از عهده نرم افزار بر نمي آيد . بنابراين اگر از ارتباطات زنده ( روي خطي يا مستقيم ) (Online) استفاده مي كنيد بهتر است از وين مودم استفاده نكنيد .
تشخيص وين مودم ها از ساير مودم ها مي تواند به صورت زير صورت گيرد :
1-    اين نوع مودم به صورت خارجي ساخته نمي شود . در اين صورت اگرمودم از نوع خارجي باشد ، نمي تواند نوع وين مودم باشد.
2-    اكثر مودم هاي از نوع وين مودم ، به صورت كارتهاي پي سي آي عرضه مي شوند . يعني تقريباً مي توان گفت همه كارتهاي مودم پي سي آي از نوع وين مودم هستند . هرچند اخيراً مودم هايي نيز به بازار عرضه شده اند كه گذرگاه پي سي اي استفاده مي كنند ولي از نوع وين مودم نيستند .
3-    اگر مودم تحت سيستم عامل داس كار نكند از نوع وين مودم است . بايد توجه داشت منظور از سيستم عامل داس ،داس موجود در ويندوز نيست .
4-    معمولاً بر روي جعبه بسته بندي مودم يك حداقل سرعت يك پردازنده اي كه با اين مودم بايدكار كند ذكر ميشود .در اين صورت به احتمال زياد مودم از نوع وين مودم است .
 
تذكر :
مودم هاي ديگري نيز توليد مي شود كه نسبت به وين مودم ها ارزان تر هستند . اين مودم هاي را مودم هاي نرم افزاري يا سافت مودم (Soft modem) مي نامند . در اين مودم ها بيش تر كارهاي مودم را پردازنده اصلي رايانه انجام مي دهد.
7- حافظه فلاش رام ( Flash ROM) : مودم هايي كه داراي حافظه فلاش رام هستند با نرم افزار ارتقا پيدا مي كنند . يعني ارتقاي اين مودم ها تقريباً به صورت رايگان امكان پذير است چون سازنده ي مودم ، معمولاًنرم افزار ارتقاي مودم را در پايگاه وب جهاني خود قرار مي دهد.
8- سرعت : مهم ترين خصوصيت هر مودمي سرعت آن است سرعت مودم را بر حسب « بيت درثانيه » (Bps) مي سنجند ، كه مقدار داده هايي است كه در يك ثانيه ارسال مي شود . اما بيش تر سرعت برحسب « كيلوبيت در ثانيه » (Kbps) بيان مي شود . حداقل سرعت مودم ها در حال حاضر 4/14 كيلو بايت در ثانيه است اما سرعت مودم استاندارد امروزه 6/33 كيلوبيت در ثانيه است . هر چند مودم هاي 56 كيلوبيت در ثانيه نيز به بازار آمده است . بايد توجه داشت كه سرعت مودم ها به صورت ضريبي از عدد 2400 بيت در ثانيه يا 4/2 كيلو بيت در ثانيه افزايش يافته است .
سرعت مودم هايي كه به يكديگر وصل مي شوند نبايد حتماً مساوي باشند ، اما اگر مساوي باشند بهتر است. اما مودم ها براي برقراري ارتباط نوعي تبادل اطلاعاتي مشهور به « توافق و تأييد (اعلان موافقت) (Handshake) انجام مي دهند كه طي آن سرعت عمليات بر اساس سرعت مودم آهسته تر تعيين مي شود . براي مثال ، اگرمودم داراي سرعت 8/28 كيلو بيت در ثانيه و مود مطرف مقابل آن ، داراي سرعت 4/14 كيلوبيت در ثانيه باشد عمليات انتقال داده ها در سرعت 4/14  كيلو بيت در ثانيه صورت ميگيرد .
واحد اندازه گيري ديگري نيز به اشتباه براي اندازه گيري سرعت مودم ها به كارمي رود كه عبارت از « سرعت باود» است . سرعت باود به سرعت تغيير وضعيت سيگنال بين دو وسيله ارتباطي در يك ثانيه گفته مي شد . اما در مودم‌هاي اوليه سرعت انتقال داده ها 300 بيت در ثانيه بود وسرعت تغيير وضعيت سيگنال‌ها نيز 300 باود بود . بنابراين گاهي به اشتباه اين دو اصطلاح به جاي يكديگر مورد استفاده قرار مي گرفت . اما اكنون مقدار اين دو با هم تفاوت دارند . براي مثال ، سرعت باود 1200 ، معادل سرعت انتقال داده اي 9600 بيت در ثانيه است . بنابراين با افزايش سرعت انتقال مودم ها ، ديگرواحد « بيت در ثانيه » با «سرعت باود » هم آهنگ نيست .
9- تراشه يوآرت (UART) : هر كارت سريال داراي تراشه اي به نام يو آرت است كه وظيفه نظارت بر ارتباطات سريال را بر عهده داره . واژه ي يوآرت جمع سرواژه ي كلمه هاي زير به معني « گيرنده فرستنده جامع غير هم زمان » است :
Universal Asynchronous Receiver Transmitter
يك كارت ورودي خروجي داراي درگاه سريال بايد حاوي يك تراشه يو ارت به شماره 16650 باشد . زيرا بيش تر كارت هاي ورودي خروجي سريال يك تراشه يو آرت به شماره 16550 دارند كه با مودم هاي خارجي 8/28 كيلو بيت در ثانيه اي كارمي كنند . اما يك مودم داخلي 56 كيلو بيت در ثانيه اي كه از استاندارد وي 90 پشتيباني مي كند بايد حاوي تراشه يو آرت 16650 باشد . تراشه يو آرت به شماره 16650 مي تواند با سرعت هاي بالاي مودم هاي 56 كيلو بيت در ثانيه اي كاركند.
وقتي مودم هاي خارجي را ارتقامي دهيد ، بايد امكانات رايانه را براي استفاده از سرعت هاي بالاتر درنظر بگيريد . زيرا اگر يك مودم خارجي 8/28 كيلو بيت در ثانيه اي را به رايانه وصل كنيد اما رايانه از يك تراشه يو آرت آهسته استفاده كند به بالاترين سرعت مودم دسترسي پيدا نمي كنيد و احتمالاً بعضي از داده ها را از دست ميدهيد ، براي مثال ، در پيام هاي متني بعضي از حرف هاحذف مي شوند و در پيام هاي گرافيكي تصويرها به صورت كامل روي صفحه نمايش ظاهر نمي شوند .در نتيجه با يوآرت هاي شماره 8250 و 16450 در سرعت هاي بالا داده ها از دست مي روند . اگر از يك يو آرت قديمي استفاده مي كنيد لازم است براي جلوگيري از دست رفتن داده ها به صورت زير عمل كنيد :
a-    براي يوآرت شماره 8250 سرعت 6/9 كيلو بيت در ثانيه باشد.
b-    براي يوآرت شماره 16450 سرعت 2/19 كيلوبيت در ثانيه باشد .
c-    براي تنظيم سرعت در نرم افزار ارتباطي ، از گزينه اي مشابه گزينه زير
مي توان استفاده كرد‌:
Modem Setting
بايد توجه داشت اگر از يك مودم 8/28 كيلو بيت در ثانيه اي استفاده مي كنيد ، اما در نرم افزار تنظيم در به 4/14 كيلو بيت در ثانيه تغيير دهيد ، نرم افزار به مودم اجازه نمي دهد كه سريع تر از سرعتي كه مشخص شده است كار كند .
d-مودم داخلي پوآرت قديمي رايانه را ناديده مي گيرد ، زيرا خود داراي يك تراشه يوآرت است . اما مودم هاي خارجي از يو آرت سيستم استفاده مي كنند بنابراين براي استفاده از مودم هاي سريع تر و جديد لازم است يك كارت ورودي خروجي با درگاه هاي  «كام 1 » (Com1) و «كام 2 »(Com2) و يك يو آرت جديد نيز خريداري و مورد استفاده قرار دهيد . بنابراني براي مودم هاي خارجي 8/28 كيلو بيت در ثانيه اي ، رايانه نياز به تراشه يو آرت با شماره هاي 16550 يا A 16550 يا AN 16550 دارد . براي اين كه بفهميد تراشه يو آرت مورد استفاده رايانه شما از چه نوعي است مي توانيد به صورت زير از ويندوز 95 و 98 استفاده كنيد :
a-    عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد :
Start   Setting   Control panel   Modems   Diagnostic
b-    در اين جا بايد درگاه « كام » (Com) مورد استفاده مودم را فعال و متمايز كنيد ، و روي گزينه زير كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد:
More Info
در داس مي توانيد برنامه Msd را اجرا كنيد و گزينه زير را انتخاب كنيد.در پنجره اطلاعاتي آن ، نام تراشه يو آرت در آخر نوشته شده است :
Com ports
اگر رابط سريال فاقد تراشه يوآرت 16550 باشد و بخواهيد از يك مودم خارجي استفاده كنيد لازم است كارت ورودي خروجي موجود را عوض كنيد و كارتي را به كار ببريد كه حاوي تراشه يوآرت شماره 16550 يا 16550 باشد .
10- سيستم عامل : مودم دروازه ارتباطي رايانه با دنياي خارج از رايانه است ، به شرطي كه سيستم عامل بتواند چنين امكاناتي را پشتيباني كند . پشتيباني مودم در داس و ويندوز 3.x  ضعيف است . اما ويندوز 95 و 98 امكانات بهتري را دارا هستند . برخي از مودم ها فقط قابل استفاده تحت سيستم عامل هاي ويندوز 95 و 98 هستند . براي مثال ، مودم شركت « يو اس روباتيك » با نام اسپورتستر » يك فكس مودم 8/28 كيلوبايت در ثانيه اي است كه انحصاراً براي رايانه هاي شامل سيستم عامل ويندوز 95 ، 98 و مي طراحي شده است و در سيستم عامل هاي داس و «ا ا س 2 » قابل استفاده نيست . اين مودم داراي فلاش رام است كه به صورت نرم افزاري قابل ارتقاء به سرعت 6/33 كيلوبايت در ثانيه است . برخي از مودم ها ، هم از سيستم عامل داس و هم از سيستم عامل ويندوز 95 ، 98 و مي پشتيباني مي كنند.
11- نرم افزار ارتباطي : برخلاف كارت هاي گرافيكي و صوتي ، معمولاً  مودم فاقد برنامه راه انداز هستند . اما همراه آنها معمولاً برنامه هاي ارتباطي چون « پي سي اني ور » و يا « كوييك لينك » يا « بيت ور » عرضه مي شود كه بايد فروشندگان آنها را دريافت نماييد.
اگر مودمي به راه انداز نياز داشته باشد آن مودم را ، مودم تحت كنترل راه انداز مي نامند . كه در اين صورت بازرسي و كنترل خطا ، نه توسط سخت افزار ، بلكه توسط نرم افزار صورت مي گيرد . اين نوع مودم ها كه داراي راه اندازهاي اختصاصي هستند معمولاً در كار با سيستم عامل هاي مختلف دچار اشكال
مي شود .
از طرف ديگر اگر نرم افزار بازرسي و كنترل خطا را انجام دهد ، وقت پردازنده نيز گرفته مي شود .در نتيجه ساير عمليات نيز آهسته تر انجام خواهند شد . اما اگر بازرسي و كنترل خطا را خودشان انجام دهد ، ديگر از پردازنده ي رايانه براي اين كار استفاده نمي شود  . اكثر مودم ها عمليات بازرسي و كنترل خطا را خودشان انجام مي دهند . اما موقع خريد بهتر است مشخصات روي جعبه رايانه را بخوانيد تا مطمئن شويد. معمولاً اگر روي جعبه مودم نوشته شده باشد كه « به ويندوز نياز دارد» به احتمال زياد بازرسي و كنترل خطا را نرم افزار انجام مي دهد.
12- جك پناسونيك : يك كابل به همراه مودم عرضه مي شود كه يك سر آن به فيش مودم و سر ديگر آن به گوشي تلفن وصل مي شود . اين فيش ها در بازار ايران به جك پاناسيونيك معروف شده اند و در تلفن هاي معمولي وجود ن دارد . اگر تلفن يا پريزهاي تلفن مجهز به جك پاناسونيك نداريد حتماً هنگام خريد مودم ،‌مبدلهاي و رابط هاي جك پاناسونيك به پريز يا دو شاخه معمولي را نيز تهيه كنيد.
13- ساير مواد : به طور كلي با هر مودم خارجي نياز به وسايل زير داريد كه همراه مودم عرضه مي شوند:
a – يك سيم تلفن كه دو سر آن داراي جك پاناسونيك است ؛
b- يك آداپتور برق «اي سي » (مستقيم » ،‌كه معمولاً خروجي آن 9 ولت است ؛
c- يك كابل براي اتصال مودم به درگاه سريال
d- راهنماي نصب مودم به همراه راهنماي استفاده از نرم افزار ارتباطي
e- نرم افزار ارتباطي براي استفاده از مودم.
14- به طور خلاصه در موقع خريد مودم لازم است مورد زير را در نظر بگيريد:
a-    نوع ، مارك و سرعت .
b-    نرم افزار و دفترچه راهنماي آن
c-    دفترچه راهنماي نصب و تنظيم مودم
d-    اگر از مودم مي خواهيم به عنوان فكس نيز استفاده كنيد ، بايد مودم مجهز به امكانات فكس باشد . د راين صورت بايد فكس مودم خريداري كنيد
e-    اگر از خدمات صوتي نيز استفاده مي كنيد ، بايد مودم مجهز به امكان پخش صدا خريداري نماييد.
f-    مودم ها بايد داراي سيم ارتباط مودم با پريز تلفن و گوشي تلفن باشد.
نصب مودم داخلي
براي نصب يك مودم كارتي ( داخلي ) عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد :
1-    قبل از نصب كارت مودم در داخل رايانه بايستي يك درگاه « كام » مناسب براي آن انتخاب كنيد و مطمئن شويد كه وسيله ديگري از همان درگاه كام استفاده نمي كند . براي مثال «كام 1 » معمولاً مورد استفاده ماوس قرار مي گيرد . اگر يك مودم در رايانه اضافه شود ، اغلب مي تواند به «كام 2 » وصل شود . مودم هاي داخلي را مي توان طوري پيكربندي كرد كه از كام 3 يا كام 4 نيز استفاده كنند. معمولاً بايد كام 4 را انتخاب كرد ، زيرا كام 3 و كام 1 از يك خط در خواست وقفه استفاده مي كنند. در نتيجه كام 1 و كام 3 را در يك زمان با هم نمي توان مورد استفاده قرار داد.
بنابراين قبل از نصب مودم لازم است از وضعيت درگاه هاي كام آگاه شويد . براي اين كار لازم است عمليات زير را در ويندوز انجام دهيد :‌
Start  Setting   Control  panel   System   System properties   Device manager
در اين جا روي علامت بعلاو (+ ) كنار گزينه هاي زير كليك كنيد :
Com & Lpt
وجود علايم زير ، به اين معناست كه مشكل خاصي مانع از عملكرد صحيح آن درگاه است :
a-    علامت « X  » قرمز رنگ .
b-    علامت تعجب (!) زردرنگ .
براي مشاهده تنظيم هاي مربوط به وقفه هاي درگاه كام ،‌مي توانيد روي درگاه كام مورد نظر كليك دو تايي انجام دهيد ، تا پنجره اي با عنوان زير به نمايش درآيد:
Communications Port (COMx) Properties
در اين عبارت «ايكس » مي تواند از 1 تا 4 باشد . زيرا راياه داراي 4 درگاه كام است كه از 1 تا 4شماره گذاري شده اند . اين چهاردرگاه منطقي با دو اتصال گر فيزيكي سريال است كه از 1 يا 2 براي مودم در نظر گرفته مي شود .
به هر حال در پنجره به نمايش در آمده ، روي گزينه Resources  كليك كنيد ، تا تنظيم هاي خط درخواست وقفه و محدوده آدرس دهي در گاههاي كام در مشاهده كنيد . همچنين توجه نمايد كه در پايين پنجره ، عبارت زير نوشته شده باشد .
No conflicts
اگر هر دو درگاه كام مشكلي نداشته باشند ، مي توانيد از هر كدام آنها براي نصب مودم استفاده كنيد .
روش ديگر براي دست يابي به تنظيم وقفه هاي درگاه اين است كه در فهرست ابزارهاي نوار تكاليف Device manager  عمليات زير را  انجام دهيد :
Computer   Properties   interrupt  Request (IRQ)
با اين عمل فهرستي از درگاه ها و خط هاي درخواست دارد منصوب به آنها را مشاهده خواهيد كرد . همچنين مي توانيد اين عمليات را انجام دهيد :‌
Start Setting Control panel  Mdems  Modem Properties  Diagnostics
در اينجا ، مي توانيد ببينيد كه چه موردي به هر يك از درگاه هاي كام نسبت داده شده است ، و مطمئن شويد كه مودم ، ماوس و ساير ادوات سريال ، از يك درگاه يكسان و واحد استفاده نمي كنند.
در صورتي كه قبلاً مودمي را رايانه بر روي كام 2 نصب شده باشد ، مي توانيد در اين پنجره روي Com2 و سپس گزينه More info  كليك كنيد . پيامي را مشاهده خواهيد كرد مبن بر اين كه سيستم با مودم در ارتباط است . مودم با دستورهاي اي تي آزمايش مي شود و نتيجه آن به نمايش در مي آيد . از نتيجه دستوراهاي اي تي مي توان به موارد زير اشاره كرد :
a-    هر دستوري كه در مقابل آن (ok) نوشته شده باشد نشان دهنده پاسخ مودم به آن دستور و فعال بودن مودم است .
b-    هر دستوري كه در مقابل آن  (Error)  نوشته شده باشد ، به اين معنااست كه مودم آن فرمان را انجام نداده است .
c-    اگر هيچ پاسخي براي دستورهاي اي تي مشاهده نمي كنيد ، به اين معنا است كه مودم به درستي نصب نشده است . و برخي از تنظيم هاي آن بايد تغيير پيدا كنند.
معمولاً در رايانه ها كام 1 و 2 مورد استفاده قرار مي گيرد . يك راه ساده براي اطلاع از آنها استفاده از دستور Mode  داس ، به صورت زير است :‌
1)    Mode com1 : 300
2)    Mode com2 : 300
اگر در جواب دستور (1) ، پاسخ زير را دريافت كنيد براي نصب مودم مي توان از كام 1 استفاده كرد :‌
Invalid parameter “ com1”
اگر در جواب دستور (2) ، پاسخ زير را دريافت كنيد براي نصف مودم مي توان از كام 2 استفاده كرد :
Invalid parameter “com2”
اگر كام 1 و 2 موجود نباشد بايستي كارت مودم را با استفاده از جامپرها روي كام 4 تنظيم كرد .
براي همين معملاً كارت مودم را براي كار كردن با كام 4 ، در كارخانه تنظيم مي كنند . در صورت نياز به تغيير آنها ، بايد چند جامپر را در روي كارت مودم جابجا كرد . ترتيب نصب و جابجايي اين جامپر ها و در واقع تنظيم آنها براي درگاه مناسب ، براي كارخانه هاي مختلف با هم متفاوت است و حتماً بايد از دفتر چه راهنماي همان كارت يا جدول چاپ شده بر روي مودم ، براي تغيير و تنظيم مناسب استفاده كرد ، بنابراين توصيه مي شود :
a-    يك درگاه كام را كه توسط ابزار يا كارت ديگري در رايانه مورد استفاده واقع نمي شود ،‌انتخاب كنيد ،
b-    در گاه كام 4 را كه از خط درخواست وقفه متفاوتي نسبت به درگاه كام 1 استفاده مي كند ،‌انتخاب كنيد زيرا ممكن است هنگام كار مودم و ماوس كه معمولاً از درگاه كام 1 استفاده مي كنند ،‌ناهم آهنگي يا اختلالي در كار اين دو وسيله به وجود آيد .
c-    با تنظيم جامپرها قبل از نصب كارت ، آدرس درگاه كام را نيز تعيين كنيد .
d-    توجه داشته باشيد كه مشخصات فني هر كارت مودم متفاوت است و براي تنظيم آن ، از راهنماي همان كارت مودم استفاده كنيد .
2-    مودم يا فكس مودم داخلي به صورت يك كارت است كه مي توانيد آنها را در شكاف هاي توسعه 8 بيتي يا 16 بيتي نصب كنيد . اگر كارت مودم فقط يك رابط به طول حدود 10 سانتي متر دارد ، لازم است آن را در شكاف توسعه 8 بيتي آيزا نصب كنيد و اگر كارت مودم داراي دو رابط به طول مجموع حدود 14 سانتي متر است لازم است آن را در شكاف توسعه 16 بيتي پي سي آي نصب كنيد .
در صورت امكان مودم را در شكاف توسعه اي نصب كنيد كه شكاف هاي اطراف آن خالي است زيرا اين كار در كاستن از پارازيت هاي الكتريكي بسيار مؤثر است . اين نوع پارازيت ها گاهي باعث خرابي ارتباطات مودمي مي شوند .
3-    پس از انتخاب شكاف توسعه مناسب ، لازم است كه صفحه فلزي كوچكي را كه براي پوشاندن حفره متناظر با اين شكاف ، برروي جعبه رايانه به كار رفته است خارج كنيد . زيرا وقتي مودم را نصب كنيد صفحه فلزي يك سري كارت مودم كه حاوي  فيش تلفن است ، جاي صفحه فلزي اي را كه بيرون مي آوريد مي گيرد.
4-    كارت مودم را با شكاف توسعه خالي و انتخاب شده تراز كنيد . پايه كارت مودم بايد به طور كامل در شكاف توسعه جاي بگيرد . كارت مودم را با فشار زياد و به يك باره در شكاف توسعه قرار ندهيد ، زيرا ممكن است به آن صدمه بزنيد . اگر مودم به درستي نصب شده باشد مي توان با پيچ آن را در جاي خود محكم كرد . از پيچ براي فشار آوردن به مودم و تراز كردن آن خودداري كنيد .
5-    حال يك طرف فيش سيم تلفن را به فيش پشت كارت مودم كه داراي برچسب (line)  است ، وصل كنيد ، يك سركابل اضافي ديگر را به فيش مودم كه داراي برچسب (Phone)  است ،وصل كنيد و سر ديگر را به پشت گوشي تلفن وصل كنيد . حال با برداشتن گوشي تلفن ، بايد صداي بوق آزاد شنيده شود .
6-    اگر  از سيستم عامل ويندوز 95 يا 98 استفاده مي كنيد ، و كارت مودم يا فكس مودم داخلي فاقد خاصيت نصب و استفاده را به كارت مي بريد ، لازم است درگاه « كام » آن را پيكر بندي كنيد .
در ويندوز 95 يا 98 ، مودم ها را با يكي از روشهاي زير مي توان نصب كرد :‌
a-    استفاده از گزينه روبه رو در بخش Control panel  ويندوز 95 يا 98 :‌Add new hardwase 
b-    انتخاب گزينه Modems  به صورت روبه رو :
Start   Setting   Control panel   Modems
در اين پنجره گزينه Modem properties  را انتخاب كنيد در اين صورت پنجره زير را خواهيم داشت :

در اين پنجره با گزينه General  مي توان مودم استفاده شده را تعريف كرد . براي معرفي يك مودم مي توان روي گزينه Add  كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد ، در پنجره جديد گزينه ي Next  را انتخاب كنيد ، ويندوز به بررسي چگونگي پيكربندي مودم مي پردازد . اگر ويندوز نتواند مودم را تشخيص دهد ، پايم مي دهد كه آن را به صورت دستي از روي فهرست مودم هايي كه ويندوز عمل شناسايي آنها را انجام مي دهد ، انتخاب كنيد .
براي نصب دستي لازم است گزينه Modems  را مطابق رويه بيان شده در بخش «b» انتخاب كنيد و گزينه زير را انتخاب كنيد :
Dont’s detect my modem
در صورت امكان از ميان فهرست سازندگان و مدلهاي مودم ، مودم مورد نظر را پيدا كنيد و آن را انتخاب كنيد . مي توانيد علاوه براستفاده از فهرست سازندگان و مدل هاي مودم ، از نرم افزار عرضه شده همراه مودم نيز استفاده كنيد براي استفاده از نرم افزار مودم ، لازم است گزينه زير را انتخاب كنيد :‌
Have disk
در پنجره باز شده با عنوان زير ، بايد محل وجود نرم افزار را مشخص كنيد و دستورات نمايش داده شده را دنبال كنيد تا عمليات نصب تكميل شود:
Install from disk
در هر دو صورت نصب ، پس از انتخاب گزينه Next  ،‌در پنجره بعدي ظاهر شده ، مودم انتخابي و در گاه هاي كام موجود نمايش داده مي شود . در اين صورت درگاه مورد نظر و روي گزينه Next  كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد تا  ويندوز راه اندازهاي لازم براي مودم انتخاب شده را نصب، و مودم را پيكربندي نمايد . در پايان عمليات نصب روي گزينه Finish  كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد.
اگر مودم ديگري در رايانه نصب مي كنيد ، يعني يك مودم ديگر به رايانه داراي مودم اضافه مي كنيد ، عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد :
a-    عمليات روبه رو را به ترتيب انجام دهيد : Start  Setting   Control panel   Modems
b-    گزينه General  را از پنجره اي با عنوان روبه رو انتخاب كنيد :‌Modems Properties
روي گزينه Add  كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد . در اين جا نيز ويندوز سعي مي كند به طور خودكار نوع مودم را شناسايي كند. اگر چه مي توان به دل خواه نيز نوع مودم را انتخاب كرد. در اين صورت بايد از ليست سازندگان و مدل هاي مختلف مودم ، نوع مودم را به صورت زير انتخاب كرد:
a: ابتدا نام سازنده را انتخاب كنيد؛
b: بعد از انتخاب نام سازنده ، مدل مورد نظر را انتخاب كنيد ، زيرا مدل مودم با توجه به سازنده تغيير مي كند.
اكنون روي گزينه Next كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد. تا درگاهي كه مودم به آن متصل است انتخاب شود. اگر قبلاً عمليات را به صورت خودكار انجام داده ايد در اين جا نيز انتخاب درگاه به صورت خودكار صورت مي گيرد. اكنون روي گزينه Next كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد تا تنظيم هاي درست مودم در فايل رجيستري ( Registry ) يا محضر خانه ويندوز ذخيره شود.
پس از انجام اين اعمال پنجره زير ظاهر مي شود:
غير از اين مي توانيد عمليات زير را انجام دهيد تا به اين پنجره برسيد:
Start    Setting        Control panel        Modems         Modem Properties      General    Dialing Properties
در فهرست Windows ذخيره كرد. اين فايل براي پيدا كردن خطاي كار مودم مفيد است. بنابراين بهتر است در ساير موارد آن را غير فعال كنيد. زيرا به سرعت اندازه فايل بزرگ مي شود و بخشي از فضاي هارد ديسك را به خود اختصاص مي دهد:
Record a log file
اگر ويندوز نتواند به مودم دسترسي پيدا كند پيام زير را نمايش مي دهد:
Can not communicate with modem
براي رفع اشكال لازم است اعمال زير را انجام دهيد:
a-    تمام اتصالات رايانه و مودم را كنترل كنيد؛
b-    تنظيم هاي جامپرهاي مودم را بررسي كنيد؛
c-    اگر موارد a و b درست بود در اين صورت عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
Start    Setting       Control panel       Modems        Modems properties___
       Diagnostics
سپس روي درگاهي كه مودم را به رايانه متصل كرده است كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد. پس از اين كار روي گزينه More info نيز كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد تا اطلاعاتي درباره مودم مورد استفاده ، به دست آوريد. پس از بررسي اطلاعات نمايش داده شده به پنجره اصلي برنامه Modems برگرديد و در صورت عدم اشكال ، در اين پنجره روي گزينه Driver كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد واطلاعات موجود دراين قسمت رابا مشخصات دفترچه راهنماي مودم مقايسه كنيد.
v- با استفاده از گزينه زير مي توان ،‌خطاهاي ناشي از پارازيت ( Noise ) را در خط تلفن حذف كرد ،‌به اين ترتيب سرعت انتقال داده ها افزايش پيدا مي كند:
Use error control
فعال كردن اين گزينه در برخي از مودم ها رد ارتباطات مودمي ايجاد اشكال
مي كند. در اين صورت بايد با فشار دادن كليد سمت چپ روي مربع كنار اين گزينه، آن را غير فعال كرده و ارتباط را برقرار كرد.
VI - با استفاده از گزينه زير مي توان داده ها را فشرده كرده و ارسال كرد. به اين ترتيب مدت زمان ارتباط و ارسال داده ها كاهش پيدا مي كند. اما بايد دانست همه مودم ها از فشرده كردن داده ها پشتيباني نمي كنند:
Compress data
VII- با ساتفاده از گزينه زير مي توان مانع از ارتباط مودم شد ، مگر اين كه ارتباط مطمئن و بي خطا باشد. با انتخاب اين گزينه ، وقتي داده ها ارسال يا دريافت مي شوند كه دريافت و ارسال آن ها بدون خطا و به صورت صحيح صورت گيرد:
Required to connect
VIII- اگر از تلفن هاي همراه براي ارتباط استفاده مي كندي ،‌براي كاهش خطا مي توانيد گزينه زير را انتخاب كنيد:
Use cellurar protocol
از انتخاب اين گزينه برايت لفن هاي غير همراه خودداري كنيد.
IX- با استفاده از گزينه زير مي توانيد در ارتباطات بين المللي خطاها را كاهش دهيد:
Modulation type
ويندوز 98 سه مورد براي كاهش دادن خطاها دارد كه عبارتند از:
1)    Non Standard
2)    Standard
3)    V . 23
انتخاب گزينه «2» ،‌براي ارتباطات معمولي بهتر است.
X- با استفاده از گزينه زير مي توانيد اطلاعات مربوط به كار ارتباطي را در يك فايل با نام « مودم لوگ » ( Modemlog – txt ) ، در فهرست Windows ذخيره كنيد. از اين فايل « واقعه نگار » ( Log ) مي توان براي اشكال زدايي استفاده كرد:
Append to log
XI- براي مشاهده محتويات فايل واقعه نگار « مودم لوگ » ، مي توان از گزينه زير استفاده كرد:
View log

تذكر:
در برخي از نگارش هاي ويندوز 98 همه اين گزينه ها وجود دارد ، اما در ويندوز 95 همه اين گزينه ها وجود ندارد.
8- اگر از ويندوز 1/3 استفاده مي كنيد براي بررسي وضع مودم مي توان از برنامه كاربردي Terminal استفاده كرد. براي اين كار اعمال زير را به ترتيب انجام دهيد:
Terminal  Program manager  Accessories
در اين جا يك پنجره نمايش داده مي شود تا درگاه كام مورد استفاده مودم را انتخاب كنيد. اكثر مودم ها از كام 2 استفاده مي كند ، مي توانيد اين درگاه را انتخاب كنيد. اگر پنجره براي انتخاب درگاه نمايش داده نشود ،‌صفحه نمايش برنامه Terminal را مشاهده خواهيد كرد كه نشانه آمادگي مودم براي كار است. در اين صورت مي توان يك فرمان مانند At را اجرا كنيد. اگر برنامه با OK پاسخ دهد به احتمال زياد مودم آماده كار است.
اگر حرف هايي كه تايپ مي كنيد روي صفحه نمايش نوشته نشوند ،‌يا وقتي دراه كام 2 را انتخاب مي كنيد پيام خطا نمايش داده مي شود ، احتمال تداخل منابع وجود دارد. در اين صورت براي رفع اشكال مي توان گزينه Setting را فعال كرد و گزينه Communications را انتخاب كرد. در اين جا درگاه هاي مختلف كام را امتحان كنيد تا درگاه مناسب انتخاب شود. اگر هيچ كدام از درگاه ها كار نكردند ، بايد با استفاده از جامپرهاي روي كارت مودم ، تنظيم مناسب را به دست آوريد.
9- در هر صورت يك نرم افزار ارتباطي مانند « پي سي اني ور » ( PC anywhere ) يا « كوييك لينك » ( Quick link ) را اجرا كنيد و درگاه مناسب را در گزينه اي مشابه گزينه هاي زير تنظيم كنيد:
1)    Modem Setup
2)    Moden Setting

نصب مودم خارجي
براي نصب يك مودم خارجي عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
1-    وقتي رايانه خاموش است يك سر كابل مودم را به درگاه خالي كام پشت رايانه ، و سر ديگر آن را به پشت مودم وصل كنيد و پيچ ها را  محكم كنيد. بايد درگاه كام پشت رايانه كه مودم به آن وصل مي شود. منتاظر با درگاه كام مي باشد كه مودم براي آن پيكربندي شده است.
2-    يك سيم را به پشت مودم به درگاهي كه برچسب Line دارد وصل كنيد. در صورتي كه مي خواهيد از يك گوشي تلفن روي اين خط استفاده كنيد ،‌لازم است سيم خاكستري تلفن را كه همراه مودم جديد عرضه شده است ، را برداري و يك سر آن را به درگاه پشت مودم كه برچسب Phone دارد وصل كنيد و سر ديگر را به درگاه موجود در تلفن وصل كنيد.
3-    سيم برق را وصل كنيد. معمولاً محل ورود برق داراي برچسب DC  است. بنابراين سيم برق را از اداپتور AC به  ورودي DC در پشت مودم وصل كنيد. آداپتور برق AC را به پريز وصل كنيد.
4-    رايانه را روشن كنيد. حال مودم را نيز روشن كنيد. بايد چراغ هاي « ام آر » ، « تي ار » و « سي دي » روشن باشند. در بايد توجه داشت اگر مودم خارجي جديدي را به درگاه سريال وصل كنيد ،‌لازم نيست برنامه زير را در ويندوز 95 و 98 اجرا كنيد:
Add new hardware wizard
زيرا اين برنامه فقط براي آن دسته از ادواتي به كار گرفته مي شود كه به صورت فيزيكي به رايانه وصل شده باشند. از طرف ديگر درگاه سري قبلاً نب و توسط ويندوز 95 يا 98 شناسايي شده است و لزومي به شناسايي مجدد آن نيست. در اين صورت بايد در پنجره Control Panel روي نماد Modems دوبار كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد و در ليست نمايش داده شده نوع مودم متصل شده را مشخص كنيد. بقيه موارد در ويندوز 95 ، 98 و 1/3 مشابه آن چيزي است كه درباره مودم هاي داخلي شرح داده شد.
 


منابع :


دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان