میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله کودکیاری


کد محصول : 10001787 نوع فایل : word تعداد صفحات : 10 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 952

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d1787

فهرست مطالب و صفحات نخست


 کودکیاری

مراقبت ازكودك سالم در منزل:
نيازهاي كودك تدريجاً برحسب مراحل مختلف رشد تغييرشكل ميابدودراين تغيير والدين وياپرستاركودك نقش اصلي واساسي رادارند.امروزمادران جوان خيلي بيشترازمادران خود تجربه دارند ومسائل بهداشتي را مراعات ميكنند زيرا خوشبختانه باتربيت پزشكان پرستارهاوباتأسيس مراكزبهداشتي،بهداشت كشوربه سرعت روبه پيشرفت است.
دربيشترمراكز بهداشتي،دربيمارستانها حتي درمطب پزشكان وكتابخانه ها نشريه هاي بهداشتي بطور رايگان دراختيارعموم گذارده شده تامطالعه كرده ودستورهاي بهداشتي را رعايت كنند.
با توصيه هاي پزشك خانواده تااندازه اي مادرمي تواند به نشاني هاي اوليه بعضي ا ز بيماري ها آشنائي پيدا كرده ودرنتيجه زودترمي تواندبه درمان به موقع كودك خودكمك نمايد.
قبل ازاينكه كودكيارياپرستاركودك مسئوليت مراقبت ازكودك راقبول كندبايداطلاعاتي درباره ي سن كودك وخانواده بدست آورد.بنابراين لازم است كه مراحل رشد كودك  رادرنظرگرفته ونسبت به نيازهاي اين مراحل پرستاري     ا ز كودك رابه عهده بگيرد.
پيشرفت رشد جسمي وعاطفي كودك:
 به طوركلي توجه به رشد عاطفي كودك درمراحل مختلف رشد اهميت خاصي دارد،
  تحقيقات پروفسورهانت روانشناس معروف كه ازسال1348 تا1353درشيرخوارگاه  سازمان بهزيستي وآموزشي كودكان ونوجوانان انجام يافت نشان دادكه ابزار محبت و  توجه وعلاقه مادرو يا كسي كه جانشين اومي باشد دررشدعاطفي وجسمي كودك تأثير خاصي داردواين احتياجات بقدري مهم است كه نمي توان آنها را ازازهم تفكيك نمود.
 اولين راه شناختن اشيا براي كودك لمس كردن است. ماهها قبل ازاينكه ديدن پستان مادر يا صورت مادررا ياد بگيرد،ازاين راه نوك پستان را مي شناسد و درآغوش بودن  را احساس مي كند،علاقه ي عاطفي بسيار قوي بين مادر و كودك بوجود مي آيد، مكيدن  كودك را ارضاء مي كند وبه اونوعي احساس لذت مي دهدكه بستگي بين او ومادرش را ايجاد مي كند واگر رابطه خوبي بين طفل  و مادر باشد به اوكمك مي شود كه بعداً رابطه ي خوبي با ديگران بتواند كسب كند.البته كسب چنين ارتباط عاطفي براي طفلي كه با شير مصنوعي نغذيه مي شود غير ممكن است ولي هيچگاه نبايد مأيوس شد.
تحقيقات پروفسور هانت در يك زمينه مربوط به تغذيه مصنوعي و غني كردن محيط زندگي كودك است.
علت گريه اطفال:
گريه دراطفال  يك نوع علامت است و پرستاربايد ازعهده  تشخيص علت گريه  برآيد.
1ـ نوزادان واطفال كوچكترطبيعي وسالم كه هميشه تحت نوازش بودند
به خاطرتكراراين موضوع گريه مي كنند.
2ـ خيس كردن وآلوده ماندن كهنه و لباس زيريا رختخواب .
3ـ نورشديد يا صداي زياد.
4ـ خستگي ازيك حالت خوابيدن.
5ـ فرورفتن نوك سنجاق قفلي يا نيش حشره.
 6ـ دندان درآوردن سبب گريه و بي طاقتي مي شود.
7ـ گرسنگي ( گريه مداوم همراه با مكيدن دست).
8ـ گوش درد يكي ديگر ازعلل گريه است.
9ـ درمجاورت هواي رم يا سرد قرارداشتن.
10ـ كمي يا زيادي بالاپوش و...

فصل دوم

محيط مراقبت ازبيمار:
بخش هاي بيمارستان را به اتاق هاي يك تخته،دوتخته وچند تخته تقسيم مي كنند كه با توجه به نوع بيماري دريكي ازانواع اتاق هاي ذكرشده بستري مي نمايند و بخش هاي بيمارستان معمولاً درقسمت آفتابگيروروشن بيمارستان قرارمي گيردتا نورو تهويه براي تأمين و حفظ سلامت بيماران وجود داشته باشد.
درگذشته ديوارها و وسائل اطاق بيماران رابارنگ سفيد رنگ آميزي مي كردند ولي   امروزه سعي برآن است كه رنگهايي بكاربرده شود تا يكنواخت نبوده و ضمناً چشم و  اعصاب بيمار را ناراحت نكند وعلاوه برآن براي  بيمارنامأنوس نباشد زيرا يكي ا ز ناراحتيهاي بيمارپس ازبستري شدن غيرعادي و ناآشنا بودن محيط است.
 دراكثربخش ها علاوه  براتاق بيماران اتاق نشيمن  براي بستگان  بيمار نيز پيش بيني  مي شود.سايرقسمتهاي بخش نيزعبارتنداز: دفتركارپرستاران،اتاق پانسمان ونظافت و اتاق مخصوص نگهداري ملافه،اتاق شستشوي لگن و... ،آبدارخانه،حمام ومستراح ودفتركارپزشك.

به طوركلي عقيده متخصصين و روانشناسان براين است كه تا حد امكان بايد اتاق هاي  بيماران و بيمارستان طوري  ساخته و تزئين شود كه ا حساس بيگانگي با محيط براي بيماربوجود نيايد.

فصل سوم

مراقبت روزانه ازبيمار:
بيمار پس ازبستري شدن در بيمارستان استقلا ل  خود را ازدست مي دهد و  به علت ناتواني وبيماري قادربه انجام كارهاي روزانه مانند شستشوي دهان وصورت وساير سايرقسمتهاي بدن خود نيست. پرستاربايد بيماررا به حفظ استقلال ترغيب كرده و به او اجازه بدهد كه شخصاً كارهاي خود را انجام  بدهد و اگر بيمار ناتوان است ا وارا مدد نموده ويا اصولاً پرستارنظافت شخصي وي را به عهده بگيرد.
  پاكيزگي علاوه براينكه ميكروب بسيارازبيماري ها را ازبين مي برد روحيه بيمار را نيزتقويت مي كند.
 پرستاربايد هميشه موقع  روبرو شدن با بيمار لحظه اي خودش را به جاي اوگذاشته و طوري  با وي رفتاركند كه مايل است با او رفتار شود. ازمراقبتهايي كه روزانه براي  بيماربايد انجام داد و هيچگاه ترك ننمود شستشوي دست و صورت ودهان اومي باشد.
دراغلب بيمارستانها درصورت اجازه پزشك بيماررا روزانه حمام مي كنندو اگروضع عمومي او اجازه دهد مي تواند با نظارت پرستار زيردوش يا درو وان،حمام كند ود ر غيراين صورت مي توان بيمار را روي تخت حمام كرد.
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان