میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله مشكلات نوجوانان وجوانان


کد محصول : 10001791 نوع فایل : word تعداد صفحات : 19 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 945

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d1791

فهرست مطالب و صفحات نخست


مشكلات نوجوانان وجوانان       

   مي توان مشكلات نوجوانان را به پنچ دسته تقسيم نمود :
1.    اختلال درتصوير بدني     
2.بحران خودشناسي    
3.مشكل اجتماعي شدن
     4.مسئله جنسي         
     5.بيماريهاي رواني
با انجام چند تحقيق در زمينه مشكلات جوانان ايران مسائل آنان به صورت زير طبقه بندي مي شود:
1.دشواريهاي مالي       
2.دشواريهاي تحصيلي
3.دشواريهاي ناشي از تعارض گذشته و روزگار كنوني
4.دشواريهاي ناشي از مناسبتهاي خانوادگي
5.دشواريهاي ناشي از تمايلات جنسي
6. اعتياد در جوانان
7. دشواري ايام فراغت
8. اضطرابها ونگرانيها
روشهاي بررسي مشكلات : براي تحقيق وبررسي مشكلات نوجوانان مي توان از روشهاي مختلفي استفاده كرد كه ذيلا به برخي از اين روشها اشاره اي     مي شود:
1.    مطالعات مردم شناسي : در اين گونه مطالعات شيوه زندگي در جوامع مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد كه محقق به مشاهدات خويش وبر اطلاعات افرادمحلي متكي است
2.    تحقيقات تاريخي : در اين تحقيقات به بررسي منظم حقايق           مي پردازند ومدارك واطلاعات مربوط به يك موضوع را جمع آوري مي كنند كه اين نوع بيشتر به اسناد تاريخي متكي است
3.    مطالعات موردي: مطالعه اي همه جانبه از سوابق وضع فعلي وعوامل محيطي موثر در يك فرد يا يك گروه است مانند مطالعه پياژه در رشد ذهني كودكان
4.    مطالعات همبستگي: بررسي دو خصيصه وحالت در دو گروه وتعيين ميزان ارتباط آنهاست .ميزان ارتباط دومتغير مانند روابط خوب خانوادگي وسازگاري رابيان مي كند اگر دو متغير داراي ارتباط كامل باشند ضريب همبستگي 1+ است . همبستگي صفر نمايانگر عدم ارتباط كامل است
5.    مطالعات تجربي : يك طرح دقيق در شرايط كنترل شده اجرا        مي شود و نتيجه آن مورد تجزيه و تحليل آماري قرار مي گيرد در مطالعات معمولا دو گروه شركت دارند كه در يكي از گروهها ،طرح تجربي به كار مي رود دو گروه ديگر به عنوان گروه گواه مورد آزمايش قرار نمي گيرد نتايج حاصل از دو گروه آزمايش و گواه با يكديگر مقايسه مي شوند .
6.    تحقيقات توصيفي : به توصيف دقيق حقايق و بيان خصوصيات دسته اي خاص يا موضوع مورد علاقه محقق مي پردازد و شامل بررسي عقايد عامه و نيازها و خصوصيات يك گروه مي شود تحقيقات توصيفي معمولا به دو صورت انجام مي پذيرد :           الف – تحقيقات پيمايشي ب- تحقيقات مشاهده اي
7.    تحقيقات مربوط به رشد: براي بررسي الگوهاي رفتاري و خصوصيات مربوط به رشد يا تغييراتي كه در اثر گذشت زمان ايجاد مي شود . مطالعه مربوط به رشد مستقيما طبيعت رفتار و ميزان تغييرات آن را در نمونه اي از كودكان يا نوجوانان در مراحل مختلف رشد بررسي مي كند .
بحران بلوغ : فرآيند بلوغ يكي از بحراني ترين دوره هاي زندگي هر فرد است . استانلي هال كه به پدر روانشناسي بلوغ معروف است اين مرحله را دوران طوفان و فشار مي نامد
نوجواني با تغييرات بيولوژيكي آغاز مي شود اين تغييرات در دختران در سنين 9 تا 12 سالگي و در پسران از 11 تا 13سالگي بروز مي كند . تغييرات بيولوژيكي با افزايش وزن و طول ناگهاني قامت همراه است . رشد سريع بدني در اين دوره تحت تاثير هورمونهاي غدد درونريز مخصوصا غده هيپوفيز قرار دارد . ترشح سريع غده هيپوفيز ساير غدد مانند غده آدرنال غده تيروئيد غدد جنسي را فعال مي كند . رشد بدني 3 تا 4 سال طول مي كشد و اوج آن در پسران 14 سالگي است طي اين دوره 15 تا 20 سانتيمتر بر قد و 20 تا 25 كيلوگرم بر وزن نوجوان اضافه مي شود
در تاريخچه روانشاسي دو جريان فكري در زمينه تحول بلوغ وجود داشته است :
جريان اول : رشد را پديده اي مداوم و پيوسته مي داند براساس اين نظريه رشد امري پيوسته است كه از كودكي شروع مي شود و ادامه مي يابد . رشد گاهي سريع و گاهي كند است و نمي توان براي آن خصوصيات مشخصي را تعيين كرد . برطبق اين نظريه دوره بلوغ دنباله رشد دوران است ولي آهنگي سريعتر دارد .
جواناني كه اطلاع قبلي از تحول بلوغ نداشته باشند و تنها شايعات وكنايات مبهمي در اين باره شنيده باشند نه تنها آشفته و پريشان مي گردند بلكه غالبا وحشت مي كنند . اگر والدين روش سكوت را انتخاب كنند ، تحولات بلوغ براي دختر و پسر بصورت عملي ترسناك جلوه مي كند و باعث ترس و گاهي     كناره گيري مي شود و در نهايت به اعتماد و اطمينان بين نوجوان و والدين صدمه مي زند .
بحران هويت: زندگي آرام و بي دغدغه كودكي با فرا رسيدن دوران بلوغ به يكباره دگرگون مي شود . ابتدا نوجوان تصوير ذهني خاصي از بدن خويش پيدا مي كند اين تصوير ذهني با تصويري كه فرد از خود در آينه مي بيند متفاوت است و شامل برداشت جسماني همراه با خصوصيات رواني مي شود
تحول بلوغ ، تصوير ذهني از بدن و هويت شخصي نوجوان را تهديد مي كند . نوجوان با در نظر گرفتن تجربيات گذشته و قبول تحولات بلوغ مي خواهد هويت خويش را از نو بازسازي كند .
در بحران هويت نوجوان شديدا دچار اضطراب و ناراحتي ذهني است بصورتي كه نمي تواند جنبه هاي مختلف شخصيت خويش را در يك خويشتن قابل قبول سازمان دهد .
پدر و مادر اولين كساني هستند كه زير بناي شخصيت سالم يك نوجوان را مي گذارند . در خانواده هاي عادي ارتباط نادرست از عوامل عمده مشكلات نوجوانان است .
مناسبت و ارتباط با دوستان
نوجوانان به رفاقت ودوستي با همسالان اهميت فراواني مي دهند و از زندگي مشترك با آنان لذت مي برند اجتماع نوجوانان محيطي را فراهم مي سازد كه در شخصيت هر يك از آنان اثر عميق خواهد داشت . گروه همسالان داراي قدرت زيادي است و مي تواند اعضاء گروه را تحت تاثير خود قرار مي دهد.
يك جوان تازه بالغ نسبت به دوستان خود وفادار است و هر گونه حمله اي به آنان بوسيله والدين خشم او را بر مي انگيزد .دوستي ها در دوره نوجواني بر اساس يك نياز اجتماعي و براي ايجاد روابط سالم و سازنده است .شخصيت اجتماعي نوجوان در حال شكل گرفتن است و بر اين اساس رفاقت ها نقش عمده اي را در اجتماعي شدن آنها ايفا مي كند .
تحول ارزشها به قرن حاضر را دوران تزلزل ارزشها ناميده اند . در جوامع كنوني مفاهيم ارزشي اعتبار خود را از دست داده اند مفاهيمي از قبيل آزادي عدالت اجتماعي و برابري انسانها مورد تعبير و تفسيرهاي مختلف قرار گرفته و در بعضي موارد به ضد خود تبديل شده است .
به نظر دبس نظام ارزشها در مجاورت دنياي علم و اطلاع در جوانان          پايه گذاري مي شود و به تنظيم رفتار و مشخص نمودن عقايد آنان كمك     مي كند .
با توجه به اين كه گروه هم سن براي نوجوان ايجاد امنيت مي كند و سپري در برابر حملات بزرگسالان است فرهنگ خاص را عرضه مي كند هر گونه اقدام نابجاي والدين نوجوان رابيشتر به طرف همسالان مي كشد شناخت مرحله رشد و آگاهي از نيازهاي اين دوره همراه با ارتباطي صحيح و باز و فضايي توام با احترام و اعتماد مي تواند به والدين اعتبار ببخشد و آنان را در برابر گروه هم سن قرار ندهد .
نوجوان تمام روابط و باورهايي را كه در دوران كودكي بدون چون و چرا پذيرفته است مورد پرسش وترديد قرار مي دهد و سعي مي كند با توجه به شخصيت شكل پذير و استقلال جوي خود نظامي از ارزشها درباره زيبايي حقيقت قدرت ودين بدست آورد .
 به نظر اشپرانگر هر دسته از ارزشها با يكي از انواع شخصيتي كه در اين دوره قرارمي گيرد سازگار است . برخي از جوانان به ارزشهاي هنري     تمايل دارند و نيروي خود در اين راه صرف مي كنند و دسته ديگر به علوم و   مسائل نظري گرايش دارند و بعضي به مسائل اجتماعي و سياسي متمايلند .
اشپرانگر شخصيتها را بنا بر علائق و زمينه انفعالي و واكنش ذهني به      شش دسته تقسيم مي كند :
اول : تيپ نظري يا انديشمند          سوم : تيپ : زيبايي پسند يا زيبايي گرا
دوم : تيپ اقتصادي يا سودگرا     چهارم : تيپ اجتماعي يا مردم گرا
پنجم : تيپ مذهبي                       ششم : تيپ سياسي
با توجه به انواع شخصيت ها ارزشها به شش قسم يعني : 1- ارزشهاي نظري 2- ارزشهاي اقتصادي 3- ارزشهاي زيبايي 4- ارزشهاي اجتماعي            5- ارزشهاي مذهبي 6- ارزشهاي سياسي تقسيم مي شوند .
هر فردي بر اساس نوع شخصيتي كه دارد به يك دسته از ارزشها بيش از ارزشهاي ديگر اهميت مي دهد و در نتيجه محور و مبناي عمل و رفتار او را تشكيل مي دهد .
ارزشها بين جوانان با بزرگسالان متفاوت است در يك بررسي از 1000  دانش آموز دبيرستان در تهران كه نسبتا مرفه بودند سؤال شد كه تا چه اندازه با اين اشعار موافقت دارند و تصور مي كنند كه پدر و مادرشان با آنها موافق هستند مثلا شعر:
 « تو نيكي مي كن و در دجله انداز    كه ايزد در بيابانت دهد باز »


روانشناسي رشد – فيزيولوژي دوران بلوغ
بلوغ جنسي ، تغيير از موقعيت كودك به موقعيت فيزيولوژيك بزرگسال است . به عبارت ديگر بلوغ جنسي تغييرات فيزيولوژيك و جسماني است كه كودك را چه از حيث شكل ظاهر و چه از حيث كنشهاي فيزيولوژيك به سطح بزرگسال مي رساند.
تغييرات ظاهري و فيزيولوژيكي
بلوغ جنسي با پيدايش صفات ثانوي جنسي همراه است كه تا پيش از آن وجود نداشتند زيرا در نوزادان تنها تفاوت شكل اعضاي تناسلي است كه مؤيد جنسيت است .
در شناخت خصوصيات بلوغ جنسي بايد پيش از هر چيز وسعت تغييرات مربوطه را مشخص كرد . از جهت وزن ، تا حدود دوازده سالگي تفاوت زيادي ميان دختر و پسر ديده نمي شود و ازدياد وزن بين 8 تا 12 سالگي معمولا    به طور مرتب و متوسط دو كيلو در سال است بزرگترن ازدياد وزن براي دختران بين سنين دوازده تا پانزده سالگي و در حدود چهار كيلو گرم در سال است .
در حالي كه قوس صعودي وزن پسران بين سنين 12 تا 18 سالگي است و هر سال پنج تا شش كيلوگرم اضافه مي شود در حدود 18 سالگي وزن بتدريج ثبات پيدا مي كند .
سوخت و ساز و رشد
نيازهاي تغذيه اي : به هنگام بلوغ نيازهاي غذايي نوجوان هم از لحاظ كميت و هم از لحاظ كيفيت قابل اهميت است . رشد بافتهاي عضلاني احتياج به رژيم غذايي سرشار از مواد پروتئيني دارد .پس از دوازده سالگي ،احتياجات غذايي دختر و پسر متفاوت مي شود .در حدود بلوغ افزايش وزن پسران بيش از دختران است (پراشتهايي) – رشد دختران در مقايسه با پسران كندتر است .
عوامل موثر در بلوغ جنسي
عوامل اجتماعي : 1- تاثير اقتصاد : در محيطهاي اقتصادي – فرهنگي فقير  سن بلوغ جنسي در حدود 14 سال و دو ماه است در حالي كه در محيطهاي فرهنگي – اقتصادي غني تر در حدود سيزده سال و چهار ماه مي باشد .
2- تاثير زمان : سن متوسط بلوغ جنسي برحسب زمان نيز قابل تغيير است .
عوامل عصبي و هورموني موثر در بروز بلوغ جنسي درد يا نسفال ، هيپوفيز و غده هاي جنسي قرار دارند – در هر كدام از اين سطوح آمادگيهاي فيزيولوژيكي وجود دارند كه بر اثر رشد موجب تغييرات بلوغ مي شوند
نظام تنظيمي غدد داخلي
تعريف غدد داخلي : غده داخلي متفاوت از غده خارجي است در غددي كه ترشح خارجي دارند ساختمان سلولها چنان است كه مواد مترشحه به وسيله راههاي خروجي ،دفع و يا روي يك عضو منتشر مي شود . در غده داخلي ، مواد مترشحه به وسيله راههاي خروجي دفع نشده ، مستقيما در دستگاه گردش خون وارد مي شوند .
غده هيپوفيز: غده هيپوفيز را فرمانده غدد بسته مي نامند ، اما اين عنوان درست نيست ، زيرا با اينكه هيپوفيز بر غدد ديگر تاثير دارد ، اما ميان هيپوفيز و غدد ديگر ، روابط متقابل و دو جانبه اي نيز بر قرار است .
اختلالهاي ناشي از نارسايي: نارسايي فعاليت تيروئيد به صورت يك نوع نارسايي ذهني بروز مي كند كه به آن عقب ماندگي ذهني همراه با گواتر      مي گويند . در اين گونه موارد مهم تيروئيد بزرگ مي شود اما ترشح آن ناكافي است .
غدد فوق كليوي : شامل دو قسمت است ؛ قسمت مركزي كه آدرنالين ترشح مي كند و آدرنالين محرك سيستم سمپاتيك است . قسمت قشري كه تحت تاثير ACTH مترشحه هيپوفيز قرار دارد و خود هورمونهاي متعددي ترشح مي كند .
نقش دستگاه عصبي مركزي
نقش مراكز عصبي زير قشر مغز براي شناخت تاثير مركز عصبي زير قشر مغز در كردار جنسي ، پژوهشهاي گوناگون انجام شده است تا معلوم شود مراكز مسئول كردار جنسي كدام سطح از سطوح مختلف مراكز عصبي قرار دارند. بخش پيشين هيپوتالاموس نقش موثري در اين مورد دارد .
بازتاب تغييرات بلوغ جنسي بر شخصيت نوجوان
از نقطه نظر وراني رشد شخصيت نوبالغ در سه زمينه اصلي تحقق مي پذيرد . بيداري علائق و احساست جنسي رشد سريع قواي عقلاني و ازدياد دانش و پيدايش شكلهاي جديد فعاليت و در پي آن خصوصيات جديد مورد لزوم براي پيدا كردن تنديس بزرگسال .
طبق نتايج بدست آمده بالغها و نابالغها از حيث نتجه آزمون هوش تفاوت نداشتند اما در ذوق و علائق بالغها از نابالغها در هر دو گروه سني پخته تر به نظر رسيدند .
آگاهي از تغييرات بدني و ظاهري و بازتاب آنها در شخصيت
نوجوان معمولا و به طور كلي در برابر سرعت و شدت تغييرات جسماني يا كندي آنها حساس است و  به آساني احساس نگراني و تشويش مي كند . واكنش خانواده در برابر اين حساسيت عامل ديگري است كه به حل شدن و يا تشديد عوارض آن كمك مي كند.
بورستين پژوهش جالبي را بر روي كودكان سيزده تا پانزده ساله اي كه رشد تاخير شده چندين ساله داشته اند اما از جهت سن عقلي با توجه به وضع درس خواندن طبيعي بوده اند انجام داد اما از جهت سن عقلي با توجه به او براي سنجش كمال اين كودكان از سويي به اولياي آنان پرسشنامه هايي در مورد علائق رفتار و روش و طرز فكر آنها داد و از سوي ديگر از خود كودكان خواست با نوشتن انشاهايي در مورد خود بزرگسالان         پرسشنامه هايي بگيرد .
جامعه شناسي نوجواني (تعبير اجتماعي نوجواني)
در تعبير اجتماعي ، تغييرات رفتاري دوران بلوغ به علتهاي دروني مانند تغييرات هورموني و يا تغييرات ناشي از تشديد فشارهاي غريزي نسبت داده نمي شوند بلكه تاكيد بر علت بيروني يعني علت خارجي و محيطي است . در عامل اجتماعي دو جهت يا دو سو را مي توان از يكديگر تميز داد يكي جهت تحليلي تر كه بر تعاملهاي ميان افراد نظر دارد و تاثير آنان را از لحاظ رفتار و شخصيت نوجوان بررسي مي كند .
ديگري جهت كلي تركه به ساخت جامعه و فرهنگ مي نگرد و در حقيقت به شيوه تاثير گذاري جامعه براي تغيير موقعيت غير مسئول كودك به موقعيت مسئول و مستقل بزرگسال توجه دارد .
«مكان» و «محيط» هاي اجتماعي شدن
دو مكان از اين محيطها را به طور مختصر بررسي مي كنيم :
1- محيط خانواده – والدين و نوجوان
درباره محيط خانواده و تاثير آن بر رشد و پرورش به توصيف سه گانه نفوذ والدين پرداخته است كنترل يا نفوذ مستبدانه كه در آن والدين به جاي نوجوان تصميم مي گيرند و او بايد طبق نظر آنان عمل كند .
نفوذ يا كنترل دموكراتيك (آزاد منشانه) كه در آن نوجوان در تصميم گيري و پس گرفتن راه و روشها با والدين مشاركت دارد .
جامعه و نوجوان : اولين و ساده ترين موضوع مطرح در رابطه با اين پرسش طول دوران نوجواني است كه بر حسب فرهنگ و شرايط اقتصادي محيط تغيير مي كند
لانديس سه نوع ساخت اجتماعي را مشخص مي كند :
1-    جامعه بدوي : دوره اول كودكي طولاني است و شيرخوارگي تا پنج الي شش سالگي ادامه پيدا مي كند . اما دوره دوم كودكي كوتاه است و دوره بلوغ اصلا وجود ندارد .
2-    جوامع روستايي : به علت ضرورت شركت
روشهاي تربيتي خشن هر چه زودتر كودك را به كمال برسانند.
3-    اجتماع شهري : كودك موضوعي است مورد علاقه و بحث و تحت حمايت ويژه دوره تعلم و تربيت طولاني است كه به مرور زمان افزايش مي يابد و هدف آن بثمر رسانيدن واقعي كودك به صورت يك بزرگسال مستقل است .
4-    پژوهشهاي روان شناختي بلوغ شناخت شرايط اجتماعي را كه نوجوان در آن رشد مي كند و مي بايست خود را با آن منطبق سازد از اصول خود مي داند.
پژوهشهاي آمريكايي به تفاوت ساختهاي اجتماعي اهميت بسيار مي دهند و هميشه متذكر مي شوند كه از ارزش آنها به زمان و شرايط خاص همان جامعه يا همان طبقه از جامعه مي رود ، است .
آنان مشكلات رواني شديد نوجوانان را تا اندازه بسياري مولود تحرك اجتماعي مي دانند يعني مهاجرت گروهها از روستا به شهر و همچنين ناشي از پيدا كردن كار و تغييرات آن .
همگام با پيشرفت تكنولوژي ،نياز به كارگرمتخصص و با تجربه افزايش     مي يابد و اين موضوع شناس نوجوانان را براي پيدا كردن كار كاهش مي دهد به دور از كيفيت و شرايط محيط دوره نوجواني همواره دوره دگرگوني بوده است .دگرگونيهايي كه هم ناشي از تغييرات فيزيولوژيك و بازتاب رواني آنها و هم ناشي از اجباري است كه نوجوانان براي ورود به اجتماع و در دست گرفتن سرنوشت خويش احساس مي كنند .
در اين ميان گرچه وسعت و شدت دگرگونيها شكلهاي بروز آنها و راه حلهايي كه جستجو مي شوند از موجودي به موجود ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر در تغيير است . با اين حال اختلال هاي كمي و كيفي موجود در تظاهرات يا وجود خصوصياتي كه مشخصه عصر ماست نمي تواند وجوه مشترك و شباهت رفتارها را نفي كند .لزوم گسستن روابط غير مستقل و ترك دنياي حمايت شده كودكي براي غوطه ور شدن در يك زندگي ناشناخته .
بيماري و اختلال در نوجوان و جوان
برخي از اختلالات بدان خاطر است كه اعضاي حسي او قوي هستند و با مختصر تحريك ارضا نمي شوند. آنها تحريكات شديد رادوست دارند كه ناشي از سر و صداي هاي زياد مثلا دستگاههاي موسيقي عطرهاي گيج كننده است .
وجود محروميت ها در مواردي سبب اختلال رواني مي شود بويژه از آن بابت كه توقعاتش از زندگي عوض اغتشاشات رشد فزوني ها داراي توقع بيشتر است و هم هر چند ميزان فعاليت كمتر باشد احتمال مرض عصبي و كسالت عصبي (روحي) بيشتر است . در جنبه تعديل و تعادلش غذا نقش فوق العاده اي دارد و توجه غذاهاي كم حجم و مقوي لبنيات زياد و مواد حاد و داغ كمتر بايد باشد .

 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان