میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

پروژه روغن نباتي گل شاد


کد محصول : 10001829 نوع فایل : word تعداد صفحات : 60 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 947

فهرست مطالب و صفحات نخست


روغن نباتي گل شاد

فهرست
شرح                                                                               صفحه

مقدمه ................................................................................ 4                                                                              

اطلاعات متقاضی طرح ............................................................. 6

بخش اول – کلیات................................................................... 8                                                                

بخش دوم – بررسی اقتصادی...................................................... 11

بخش سوم – بررسی  فنی ......................................................... 20                                                    

بخش چهارم – بررسی مالی ........................................................ 41                                                  

مقدمه:

   روغنها و چربي هاي خوراكي بخش عمده اي از تركيب مواد غذايي و غذاي مصرفي روزانه را به خود اختصاص مي دهند . رشد سريع جمعيت و نياز به افزايش هر چه بيشتر توليد از يك سو و عدم استقلال صنايع روغن كشور از برخي لحاظ نظير مواد اوليه ، ماشين آلات و يا كاتاليست ، خاك رنگبر و غيره از سوي ديگر ، مشكلات روز افزوني را سبب شده است كه حل آنها منوط به انجام فعاليت هاي گسترده و تلاش بيشتر از جانب محققين ، متخصصين و مسئولين امر در اين زمينه است .
   روغن كشي از دانه هاي روغني به وسيله چرخهاي اعصاري در ايران ، از قرنها پيش مرسوم بوده و بيشتر مصرف دارويي داشته است . مصرف روغن نباتي به عنوان يك ماده غذايي به همراه ديگر محصولاتي نظير برنج و آرد ، از سال 1325 معمول شده است .
    مردم ايران در بدو امر با اكراه و از روي ناچاري به استفاده از روغن نباتي مبادرت مي نمودند و آن را فاقد مواد مورد نياز بدن دانسته ، حتي مصرف آن را مضر مي دانستند ، تا اين كه به تدريج با آگاهي از تركيبات و خواص مواد تشكيل دهنده روغن نباتي ، به مصرف آن روي آوردند و در بسياري موارد آن را بر روغن حيواني نيز ترجيح دادند . روغن نباتي در حال حاضر به اشکال جامد ، مايع و مارگارين مورد مصرف قرار مي گيرد ، كه نوع جامد آن به علت قابليت نگهداري طولاني تر ، بالاتر بودن نقطه ذوب و همچنين بهبود در پلاستيسيته روغن هاي قنادي و مارگارين . البته روغن جامد باعث بهتر شدن طعم و بوي روغن مي گردد ، مورد استفاده بيشتري دارد . در مقابل ، نوع مايع آن داراي ارزش تغذيه اي بالاتري است . مصرف اين فرآورده ي غذايي ، ساليانه رو به افزايش بوده  كه مي توان از علل آن ازدياد جمعيت ، افزايش درآمد ، بالا رفتن ميزان شهر نشيني و حتي عادت به مصرف و . . . را نام برد .
    مي بايد از هم اكنون با توجه به فاكتورهاي مختلفي ، نظير : رشد جمعيت ، رشد مهاجرت و تغيير سليقه ، رشد درآمد و . . . با برنامه ريزي صحيح كه در درجه اول از مواد اوليه شروع مي شود ( دانه هاي روغني ) ، اقدامات مقتضي را جهت نيل به خودكفايي به عمل مي آورد . لازم به ذكر است در گذشته در هيچ سالي وابستگي كشور به روغن خام كمتر از 80% نبوده است .
  
قوه قضائیه
اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور
آگهی تأسیس شرکت
خلاصه اظهار نامه و اساسنامه شرکت روغن نباتي گل شاد( سهامی خاص) که در تاریخ ............تحت شماره ...........در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ........... از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیر الانتشار آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:      شرکت روغن نباتي گل شاد
2- مدت شرکت:       از تاریخ.......... بمدت نامحدود
3- مرکز اصلی شرکت:   شهرك صنعتي فريمان
4- سرمایه شرکت:
 مبلغ 68.000.000.000ریال منقسم به6.800.000سهم 10.000                ریالی با نام که مبلغ  23.800.000.000ریال آن طبق گواهی شماره ------ مورخه ------ بانک ملي پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت:
سيد فاضل علويان_ حبيب شبانه عرب  ( برای مدت دو سال انتخاب شدند )
6- دارندگان حق امضاء : امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی با امضاء -------
7- اختیارات مدیر عامل:
 به شرح در ماده ---------- اساسنامه -----------
8- بازرسی اصلی و عدل البد ل:  -------  بمست بازرسی اصلی و -------- بسمت بازرسی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان فريمان
 
قوه قضائیه
اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
اظهار نامه ثبت شرکتها سهامی خاص / عام
   
1- نام شرکت:     شرکت روغن نباتي گل شاد
2- هویت کامل واقامتگاه موسسین:
1- سيد فاضل علويان فرزندمحمد شماره شناسنامه296 صادره از مشهد به آدرس:مشهد
2- حبيب شبانه عرب فرزندعليجان شماره شناسنامه  345 صادره از  فريمان  به آدرس:مشهد_فريمان
3- علي فرهادي  فرزند ابراهيم  شماره شناسنامه421  صادره از فريمان به آدرس:فريمان    
4- هادي كنعاني فرزند يعقوب شماره شناسنامه 3661 صادره از فريمان به آدرس :فريمان
5-امين شبانه عرب فرزندعليجان شماره شناسنامه 3523 صادره از فريمان به آدرس :فريمان
3- موضوع شرکت:  شركت توليدي روغن نباتي گل شاد
4- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک:
مبلغ کلی شرکت ---- ریال بوده است که براساس سهام و نیمی از مبلغی که پرداخت شده است.مبلغ ----- ریال آن نقد پرداخت شده است و مابقی آن به صورت چک و اقساط پرداخت می شود.
5- تعداد سهام با نام و مبلغ اسمی آنها در صورتیکه سهام عادي موردنظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام:
نام سهامداران    تعداد سهام    مبلغ هر سهم    درصد مالكيت    مبلغ كل سهام
سيد فاضل علويان    1.200.000    10.000    30%    20.400.000.000
حبيب شبانه عرب    1.200.000    10.000    30%    20.400.000.000
امين شبانه عرب    800.000    10.000    20%    13.600.000.000
هادي كنعاني    400.000    10.000    10%    6.800.000.000
علي فرهادي    400.000    10.000    10%    6.800.000.000
جمع كل    4.000.000    10.000    100%    68.000.000.000

بخش اول :

1-1-    هدف پروژه

هدف پروژه تصفيه و توليد روغن نباتي جامد به ميزان 14.000 تن در سال در و رفع نياز هاي مختلف این محصول در كشور و گام در جهت خودكفايي و همچنین صادرات به بازارهای هدف و در نتیجه افزایش توان اقتصادی کشور  مي باشد.
1-2- محل اجرا :  شهرك صنعتي فريمان 

1-3- تعداد كاركنان :  102 نفر

1-4- مجوزات قانوني:

موافقت اصولي به شماره -------- و در تاريخ -------  به نام شركت توسط وزارت صنايع جهت توليد به ميزان 14.000 تن روغن توسط وزارت صنايع ومعادن (نمايندگي صنايع و معادن فريمان) جهت توليد ميزان 14.000تن روغن نباتی جامد در سال صادر شده و در تاريخ ------  تمديد گرديد .
لازم به ذكر است كه بعد اخذ مجوزمبلغ تعهد شده نزد بانك ملي شعبه ....واريز شد .                  همچنين سرمايه درگردش و سرمايه ثابت طرح مبالغ 17.027.133.400 و
62.972.868.600 مي باشد .
1-5- شناخت محصول و موارد مصرف:

   چربي ها و روغنها ( ليپيد هاي غذايي ) تأثير زيادي در لذيذ بودن غذا از طريق بهبود طعم ، رنگ و بافت غذا دارند . همچنين چربي ها و روغنها منبع بسيار خوبي از انرژي مي باشند و انرژي حاصله از آنها بسيار بيشتر از كربوهيدراتها و پروتئينها است .

روغنها در توليد محصولات غذايي مختلف از جمله كيك - كلوچه - بيسكوئيت شيريني جات - انواع شكلات - پفك - چيپس - انواع كنسرو - ( ماهي - لوبيا و . . . ) فرآورده هاي گوشتي - كالباس - همبرگر - مارگارين - كره گياهي و انواع سس به كار مي رود .
مشخصات عمومي انواع روغنهاي خوراكي مايع و جامد مطابق استانداردهاي تدوين شده توسط اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور بوده و براي انواع آنها تقريباً مشابه است .         
عمده ترين ماده اوليه مورد نياز صنعت روغن ، روغن خام است كه بيش از 93% آن از خارج از كشور وارد مي شود .
 سازمان بهداشت جهاني ميزان مصرف چربي هر فرد را روزانه 80 گرم پيشنهاد مي كند . بر طبق آمار منتشره در سال 1377ميزان مصرف مستقیم  روغن 43 گرم در روز بوده است كه با در نظر گرفتن ساير منابع تأمين چربي اين رقم كمتر از 600 گرم خواهد بود . كه هنوز اختلاف زيادي با استاندارد سازمان بهداشت جهاني دارد . و البته به دليل پايين بودن قدرت خريد مردم و نبود فرهنگ درست مصرف و توزيع مناسب كالا ستاد بسيج اقتصادي براي هر فرد سالانه 14 كيلوگرم ( 35 / 38 گرم در روز ) روغن در نظر گرفته شده است . كه اين مقدار با احتساب 20 گرم چربي و روغن از ساير منابع برابر 80 گرم خواهد بود .
همچنين ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه كشور در جهت توسعه وايجاد ظرفيت هاي جديد روغن كشي ، دولت را مكلف به واردات دانه هاي روغني به منظور ايجاد اشتغال و تكميل ظرفيت هاي كارخانجات نموده و دراين راستا وزارت محترم صنايع و معادن اقدام به صدور مجوز تأسيس كارخانجات نموده است .
    بدين ترتيب ظرفيت كارخانجات روغن كشي با سيستم اكستراكسيون نزديك به  8/1
ميليون تن دانه در سال 84 ( معادل 324 هزار تن كنجاله ) شد كه با توجه به ظرفيت هاي جديد تا پايان سال 86 ظرفيت واحدهاي مذكور به 6 / 3 ميليون تن دانه در سال (معادل 648 هزار تن روغن خام و 2772 هزار تن كنجاله) خواهد رسيد . همچنين كنجاله روغن به عنوان محصول جانبي در صنعت روغن كشي محسوب مي شود كه 77% وزني توليدات اين صنعت است و براي خوراك دام و طيور مورد استفاده قرار مي گيرد .

بخش دوم :

بررسي اقتصادي:

برسي اقتصادي طرح به منظور تجزيه و تحليل بازار و چگونگي عرضه و تقاضاي محصول مي باشد . به طور كلي آناليز بازار و همچنين برآورد روند عرضه و تقاضا در آينده و تعيين ميزان توليد و ارزيابي كلي از نظر اقتصادي و تعيين محدوده جغرافيايي جهت بررسي انجام مي شود . بدين جهت به جمع آوري اطلاعات آماري ، به خصوص در مورد بازار محلي روغن نباتي دست زده از اين طريق به بررسي بازار و پيش بيني روند آتي آن و تعيين هدف هاي توليدي طرح پرداخته شده است . با توجه به اشكالاتي كه در جمع آوري آمار وجود دارد ، در اين بررسي سعي شده كه حتي المكان آمار نزديك به واقعيت باشد كه از آن طريق برآورد خوش بينانه اي به دست آيد .

2-1- خواص فيزيكي محصول :

    خواص فيزيكي چربي ها از اهميت بسزايي برخوردار است ، چرا كه بسياري از كاربرد هاي تكنيكي چربي ها ، از جمله كاربرد آنها در توليد مواد خوراكي ، مبتني است بر : حالت روغني چربي ها ، فعاليت سطحي ، حلاليت ، نقطه ذوب ،يا ديگر خواص فيزيكي _خصوصاً براي تركيبات بلند زنجيره . در حال حاضر ، بيشتر خواص فيزيكي چربي ها را از طريق دستگاهي مي توان تعيين نمود . خواصي از چربي ها ( فيزيكي ) كه در آزمايشات استاندارد مورد بررسي قرار مي گيرد ، عبارتند از :
-    ويسكوزيته يا لزجت
-    كشش سطحي و كشش بين روغنها و مايعات ديگر ( كشش بين سيالي )
-    دانسيته و انبساط پذيري روغنها و چربي ها
-    نقاط ذوب
-    خواص حرارتي
-    نقاط دود ، اشتغال و سوخت
-    حلاليت و اختلال پذيري
-    خواص نوري
-    خصوصيات الكتريكي   
2-2- مواد اوليه:

   با توجه به مطالب فصل اول مواد اوليه مورد نياز عبارتند از :
روغن دانه و كنجاله سويا ، آفتابگردان ، پنبه ، گلرنگ ، كلزا ، كنجد ، بادام زميني و اسيد فسفريك ، سود ، خاك رنگبر ، آب ، گاز هيدروژن ، بتا كاروتن ، آنتي اكسيدانت ، اسانس ، كاتاليست نيكل ، ورق گالوانيزه با روكش قلع .

2-3- كالاهاي جانشين:
 
   از روغن گياهي مايع ، روغن حيواني و مارگارين مي توان به عنوان جانشين اين محصول نام برد ولي خواصي مثل جامد بودن ، ارزانتر و خواص خاص ديگر منحصر به روغن جامد است .
2-4- اهميت محصول و نياز جامعه :

اين محصول را مي توان به نوعي به عنوان يك محصول استراتژيك نام برد چرا كه منهاي صادرات با توجه به جمعيت 70.049.262 ميليون نفري كشور ، توليد سرانه همه انواع روغن گياهي به ازاي هر نفر 22 گرم در سال مي باشد كه همين ميزان مصرف نسبت به مصرف جهاني مطابق با پيشنهاد سازمان بهداشت جهاني حدود46 % كمتر مي باشد و هم اكنون بيش از 80 % نياز كشور توسط واردات تأمين مي شود .

2-5- مباني اقتصادي :

 با در نظر گرفتن نياز جامعه و وابستگي شديد كشور به واردات اين محصول صرف نظر از بحث اشتغال زايي و كمك به توسعه صنايع وابسته اجراي اين طرح بسيار لازم و اقتصادي به نظر مي رسد .

2-6- سياست دولت:

با توجه به وضعيت اين صنعت و همچنين جايگاه آن در برنامه سوم توسعه و از آنجا كه اين صنعت جزو صنايع مياني و مصرفي به حساب مي آيد چشم انداز خوبي در وزارت محترم صنايع براي آن تصوير گرديده است و دولت محترم نيز در جهت رشد و توسعه اين صنعت اهتمام ويژه اي را با وضع و پي گيري قوانيني مثل آزاد سازي واردات پنبه دانه بعد از 36 سال ممنوعيت واردات و تحت پوشش بيمه قرار دادن بيش از 296 هزار هكتار از زمينهاي كشاورزي كه دانه هاي روغني كشت مي كنند و نيز بستن تعرفه 16%‌به كنجاله وارداتي ( با توجه به اين كه 77%‌توليدات كارخانه جات كنجاله است و حمايت 12% را براي صنعت به دنبال داشته است ) نموده است .

 2-7- تحليل قيمت در بازار:

   طبق آخرين نتايج آماري كه در مجله روغن نباتي به چاپ رسيده قيمت اين محصول براي سال 86 در حلب هاي  5 كيلويي 48.900ريال و در حلب هاي 16 كيلويي 156.480ريال  است . لازم به ذكر است كه قيمت فوق بر اساس قيمت عمده فروشي  تعيين شده است .

2-8- مشخصات اقتصادي محل اجراي طرح :
 
   به جهت پتانسيل موجود در كارخانه فعلي گل شاد فريمان و امكانات بالقوه مطلوبي كه در شهرك صنعتي فريملن موجود مي باشد و بنا به دلايل ذيل محل اجرای طرح در جوار كارخانه فعلي انتخاب گرديده است :
1 ) نزديكي به شهر مشهد به عنوان بازار بزرگ مصرف خانوار و صنايع غذايي
2 ) نزديكي به كشورهاي همسايه از جمله افغانستان و آسياي ميانه به منظور صادرات محصول توليد شده
3 ) وجود راههاي ارتباطي مطلوب به منظور ارسال محصولات توليدي
4 ) شرايط جغرافيايي منطقه اجراي طرح ( شهرك صنعتي فريمان ) بدليل آب و هواي خشك يكي از مزيت هاي نسبي انتخاب بوده كه اين امر سبب كاهش هزينه هاي استهلاك ماشين آلات و تجهيزات و مخازن ذخيره روغن مي گردد .
5 ) برخوردار بودن از منابع آب كافي از ديگر مزاياي انتخاب محل به منظور اجراي اين پروسه مي باشد .
6 ) دارا بودن سيستم تصفيه فاضلاب كه در آينده به بهره برداري خواهد رسيد .
8) وجود نيروي انساني و كارگاههاي مجهز در شهرك يكي از گزينش محل اجراي طرح مي باشد .
9 ) دسترسي به مواد اوليه و دانه هاي روغني بخصوص دانه پنبه در منطقه

2-9- پيش بيني بازار محصول  :

    به منظور پيش بيني وضعيت بازار محصول براي دوره ي مورد بررسي ، ابتدا مي بايست پيش بيني تقاضا براي اين دوره به عمل آمده و سپس پيش بيني عرضه انجام پذيرد ، و در نهايت از مقايسه آنها ، وضعيت بازار محصول در آينده مشخص خواهد شد كه آيا كمبودي وجود دارد يا خير ؟ بنابراين براي پيش بيني بازار محصول به طريق زير عمل مي شود .

2-10- بررسي عرضه :

    در حال حاضر 21 واحد توليدي به توليد روغن خوراكي جامد مبادرت مي ورزند كه حجم كل توليدات آنها 1.495.900 تن در سال84 بوده است كه اين رقم در سال 85 به 1.712.450 تن تغيير كرده است. توليد هر يك از اين واحد هاي توليدي در جدول زير كه توسط انجمن صنفي صنايع روغن كشي ايران  اعلام شده است درج گرديده است . لازم به ذكر است كه واحد هاي توليدي در سال 84 از حداكثر ظرفيت عملی توليد خود استفاده كرده اند .

آمار واحدهاي توليد كننده روغن نباتی جامد در کشور

رديف    نام واحد    استان    ظرفيت اسمی توليد(تن)
1    گروه صنعتی بهشهر     تهران    330.000
2    پارس قو    تهران    132.000
3    کشت و صنعت شمال    مازندران    165.000
4    مارگارین    تهران    165.000
5    نرگس شیراز    فارس    132.000
6    ماهیدشت کرمانشاه    کرمانشاه    99.000
7    جهان    تهران    82.000
8    ناز    اصفهان    49.000
9    فراورد    خراسان    49.500
10    ناب    تهران    40.000
11    ارجان نوین    خوزستان    40.200
12    گلناز    کرمان    39.600
13    شماره یک ورامین    تهران    19.800
14    شماره دو ورامین    تهران    19.000
15    فضل نیشابور    خراسان    17.000
16    پنبه گرگان    گلستان    20.000
17    گلناب اراک    مرکزی    12.000
18    شکوفه بابل    مازندران    13.000
19    گنجه رودبار     گیلان    12.800
20    گلستانه دزفول    خوزستان    30.000
21    فرآیند کاشمر    خراسان    29.000
جمع ظرفيت كل        1.495.900 (تن)

2-11- بررسي تقاضا :

هم اكنون بيش از 80% مصرف داخلي روغن خام به وسيله ي مواد اوليه ي واردات تأمين مي شود و اين بدين معني است كه اگر پتانسيل توليد روغن در كشور به 5 برابر هم افزايش يابد باز بازار براي مصرف داخلي وجود دارد . البته ارقام اعلام شده منهاي نياز ناشي از خلاً صادرات اين محصول به ساير كشورهاست . بحث صادرات به دلايل اقتصادي در مورد اين محصول مطرح است و نه به دلايل اشباع بازار داخلي .

2-12- صادرات:
 
طبق آمار سال 84 تقريباً 79% از كل توليدات روغن نباتي جامد بوده است و با توجه به صادرات 75.986 تن همه ي انواع روغن نباتي در همين سال 60.029 تن سهم بازارهاي خارجي براي روغن نباتي جامد در سال 84 بوده است .
كشورهايي كه صادرات روغن به آنها انجام شده عبارتند از : ارمنستان ، افغانستان ، تاجيكستان ، گرجستان ، عراق ، تركمنستان ، ازبكستان ، قزاقستان ، آذربايجان ، قرقيزستان ، نخجوان ، روسيه ، بحرين ، انگلستان ، پاكستان و قطر بوده است . بيشترين حجم صادرات مختص شركت كشت و صنعت شمال ( 25% حجم صادرات ) و كمترين آن متعلق به شركت عاليا گلستان ( 07/0% حجم واردات ) بوده است .                                                        

2-13- موازنه عرضه و تقاضا :

رشد جمعيت از سال83 تا 87
1383    68.239.818
1384    69.138.621
1385    70.049.262
1386    70.959.902
1387    71.882.380

  رشد جمعيت توسط روش رگرسيون خطي

جدول هاي زير نحوه تغيير عرضه و تقاضا بر حسب رشد جمعيت را نشان مي دهد.

محاسبات جدول تقاضاي ساليانه:     
   
براي محاسبه مصرف داخلي جمعيت را ضربدر مصرف سرانه تقسيم بر 1000 كرده تا مصرف داخلي به تن بدست آيدوبراي محاسبه جمع تقاضا مصرف داخلي را با صادرات جمع مي كنيم.

(براي مثال)

جدول تقاضاي سالهاي(83-87) ‌‌‌‌‌‌
سال    جمعيت    مصرف سرانه kg/year    مصرف داخلي (تن)    صادرات (تن)    جمع تقاضا
1383    68.239.818    29.2    1.992.603    70,000    2.062.603
1384    69.138.621    29.2    2.018.848    70,000    2.088.848
1385    70.049.262    29.2    2.045.438    70,000    2.115.438
1386    70.959.902    29.2    2.072.029    70,000    2.142.029
1387    71.882.380    29.2    2.098.965    70,000    2,143,564
جدول عرضه سالهاي (83-87)
سال    تعداد واحد    ظرفيت توليد    جمع پيش بيني عرضه
1383    22    1,347,300    1,347,300
1384    22    1,347,300    1,347,300
1385    22    1,347,300    1,347,300
1386    22    1,347,300    1,347,300
1387    22    1,347,300    1,347,300
جدول مقايسه عرضه و تقاضا  و تعيين برنامه توليد اقتصادي
سال    عرضه    تقاضا    روند تقاضاي پاسخ داده نشده (تن)    برنامه توليد طرح
1383    1,347,300    2.062.603    715.303     
1384    1,347,300    2.088.848    741.548     
1385    1,347,300    2.115.438    768.138     
1386    1,347,300    2.142.029    794.729     
1387    1,347,300    2.143.564    796.264     

2-14- محصولات جانبي:

   در این طرح غیر از محصول اصلی دو محصول فرعی نیز تولید و عرضه خواهد شد . که عبارتند از:
1-    فروش گاز اکسیژن به میزان 160 کپسول 40 لیتری در روز ( سالیانه 4800 کپسول )
2-    خمیر صابون و لرد مخازن

فصل سوم :

3-1- مواد اوليه مورد نياز :

با توجه به مطالب فصل اول مواد اوليه مورد نياز عبارتند از :
روغن دانه و كنجاله سويا ، آفتابگردان ، پنبه ، گلرنگ ، كلزا ، كنجد ، بادام زميني و
اسيد فسفريك ، سود ، خاك رنگبر ، آب ، گاز هيدروژن ، بتا كاروتن ، آنتي اكسيدانت ، اسانس ، كاتاليست نيكل ، ورق گالوانيزه با روكش قلع .
اصلي ترين ماده اوليه توليد اين واحد روغن خام مي باشد . روغن هاي خام مورد استفاده در اين واحد توليدي عبارتند از روغن خام سويا - آفتابگردان - كلزا- تخم پنبه و ...  . حدود 80 %  از روغن خام مصرفي با توجه به سيستم جامد سازي در كارخانه روغن سويا  بوده و20 % باقيمانده آن مربوط به ساير روغن ها مي باشد . كه عملاً با توجه به ميزان افت روغن هاي مختلف قيمت ها در يك سطح مي باشند .

3-2- ميزان نياز به مواد اوليه: ( برای هر تن محصول )

ميزان مصرف
واحد محصول    مشخصــات مــواد    رديف
واحد    ميزان       
تن    1050    روغن خام با احتساب سهميه دولتي    1
تن    0.01    خاك رنگبر با احتساب سهميه ارز دولتي    2
تن    0.005    سود كاستيك(85%)    3
تن    0.002    اسيد فسفريك    4
تن    0.00005    اسيد سيتريك    5
تن    0.001    پتاس الكترولايزر    6
تن    0.001    خاك كمك صافي    7
تن    0.0007    كاتاليست نيكل با احتساب ارز دريافتي    8
كيلو گرم    0.0033    بتا كاروتن با احتساب سهميه ارز دولتي    9
تن    0.1    ورق حلب با احتساب سهميه ارز دولتي    10
عدد    40    كارتن و پلا ستيك    11
 

3-3- منابع تهيه مواد اوليه:

     ميزان روغن خام استحصالي از دانه هاي روغني كه در كشور توليد مي گردد ،  حدود 10 % نياز كل مصرف كشور را تأمين و مابقي آن به صورت واردات از كشورهاي آرژانتين ، برزيل و . . . تهيه مي گردد .در حال حاضر مقدار 60 % از روغن خام مصرفي كشور توسط وزارت بازرگاني خريداري و در اختيار كارخانه جات توليد كننده روغن نباتي قرار مي گيرد . كه به صورت حق العمل كاري به منظور توليد و توزيع در سيستم كالا برگ در اختيار شركت بازرگاني دولتي قرار داده مي شود .
     از سایر مواد اولیه خاک رنگبر ، کاتالیست نیکل ، بتا کارون و ورق حلب محل تامین خارجی داشته و بقیه از داخل کشور تامین میشود .

3-4- بررسي فرايند هاي توليدي و انتخاب تكنولوژي بهينه:
 
    تصفيه فرآيندي براي جداسازي ناخالصي ها از روغن هاي خام مي باشد . در جريان توليد روغن هاي خام توسط هر يك از روش هاي استخراج معمول صنعتي مقداري از مواد غير گليسيريدي به روغن وارد مي شود . اين ناخالصي ها طي يك سلسله عمليات كه به طور كلي تصفيه ناميده مي شود از روغن خارج مي شوند .
وجود ناخالصي هاي نامطلوب در روغن سبب تيرگي - كف كردن- دود كردن تشكيل رسوب در هنگام حرارت دادن روغن - كاهش پايداري روغن در مقابل اكسيداسيون و ساير واكنش هاي مي شود كه در جريان فرايند روغن مشكلاتي را به وجود آورده و از كيفيت محصول نهايي مي كاهد . اين ناخالصي ها شامل اسيدهاي چرب آزاد - فسفاتيد ها - وساير مواد صمغي – مومها- رنگدانه ها - پر اكسيد ها و مواد معطر فلزات كمياب و غيره هستند .
هدف از تصفيه روغن زدودن ناخالصي هاي نامطلوب از روغن است به نحوي كه كمترين آسيب به گليسيريد ها رسيده و افت روغن به حداقل ممكن برسد . تصفيه روغن شامل صمغ گيري (Degumming  ) -تصفيه قليايي ( Alkali Refining ) بي رنگ كردن ( Bleaching ) - بي بوكردن (Deodorization  ) است . موم گيري ( Dewaxing ) - و زمستانه كردن (Winterization ) فرايند خاص براي بعضي روغن هاي مايع است . كه در سرما (حرارت يخچال ) به دليل رسوب مومها و تري گليسيريدهاي داراي نقطه ذوب بالا ( نظير استئارين ) شفافيت خود را از دست مي دهند . همچنين از آنجا كه در گذشته مردم به استفاده از روغن جامد عادت داشته و به دليل استفاده فراوان اين روغن در صنايع غذايي مختلف يكي ديگر از فرايند هاي متداول علاوه بر مراحل تصفيه فرايند هيدروژناسيون روغن به منظور توليد روغن جامد مي باشد
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان