میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

پروژه طرح توليد طناب پلاستيكي


کد محصول : 10001832 نوع فایل : word تعداد صفحات : 59 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 971

فهرست مطالب و صفحات نخست


طرح توليد طناب پلاستيكي

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
پيشگفتار      .......................................................................................................................    1
فصل اول: كليات و سوابق   
1-1- معرفي اجمالي پروژه      ..........................................................................................    3
2- 1- معرفي محصول      .................................................................................................     5
3-1- كاربرد محصول      ..................................................................................................     6
4-1- بررسي نياز جامعه و بازار اين محصول      ...............................................................    7
5-1- مصرف‌كننده      ......................................................................................................     8
سوابق توليد      ...................................................................................................................    9
فصل دوم : طراحي توليد   
1-2- فرايند توليد      .........................................................................................................    11
2-2- نمودار فرايند توليد      .............................................................................................    13
3-2- ابزار و ماشين آلات موردنياز طرح      ....................................................................    14
4-2- طرح استقرار ماشين آلات      ..................................................................................    15
5-2- مواداوليه و منابع تأمين آن      ..................................................................................    16
6-2- ظرفيت توليد      .......................................................................................................    16
7-2- برنامه زمان‌بندي اجراي طرح      .............................................................................    17
8-2- جايابي و محل اجراي طرح      ................................................................................    18
فصل سوم: نيروي انساني   
1-3- نيروي انساني موردنياز      ........................................................................................    20
2-3- برآورد هزينه خدمات نيروي انساني      ..................................................................    20
3-3- شرح وظايف پرسنل      ...........................................................................................    22
4-3- سازماندهي نيروي انساني      ...................................................................................    22
   
عنوان    صفحه
فصل چهارم : زمين و ساختمان‌هاي موردنياز   
1-4 – زمين موردنياز      ....................................................................................................    24
2-4- ساختمان‌هاي واحد توليد      ...................................................................................    24
3-4- ساختمان‌هاي اداري، خدمات و پشتيباني      ...........................................................    25
4-4- هزينه‌هاي ساختمان‌سازي      ...................................................................................    26
5-4- پلان طرح      ...........................................................................................................    27
فصل پنجم : انرژي و تأسيسات   
1-5- انرژي برق مصرفي      .............................................................................................    30
2-5- انرژي آب مصرفي      .............................................................................................    30
3-5- انرژي سوخت مصرفي      .......................................................................................    31
4-5- ارتباطات      .............................................................................................................    31
5-5- تأسيسات حرارتي      ...............................................................................................     31
6-5- تأسيسات برودتي      ................................................................................................    32
7-5- برآورد انرژي موردنياز      .......................................................................................    32
8-5- هزينه‌هاي سرمايه‌اي انرژي و تأسيسات      ..............................................................    33
9-5- وسايل حمل و نقل      .............................................................................................    33
فصل ششم: محاسبات مالي طرح   
1-6- محاسبه سرمايه كل و منابع تأمين آن      .................................................................    35
2-6- محاسبه سرمايه ثابت طرح      ..................................................................................    35
3-6- محاسبه سرمايه در گردش طرح      .........................................................................    37
4-6- محاسبه هزينه‌هاي توليد ساليانه      ..........................................................................    38
5-6- محاسبه هزينه‌هاي انرژي مصرفي      .......................................................................    39
6-6- محاسبه هزينه‌هاي حقوق و دستمزد      ...................................................................     40
7-6- محاسبه هزينه‌هاي مواد اوليه      ...............................................................................    40
عنوان    صفحه
8-6- محاسبه هزينه‌هاي استهلاك      ..............................................................................    40
9-6- محاسبه هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري      .............................................................    41
10-6- محاسبه هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد      ..............................................................    42
11-6- محاسبه قيمت تمام شده محصول      .....................................................................    44
12-6- محاسبه قيمت فروش محصول      .........................................................................    44
13-6- محاسبه نقطه سربه‌سر توليد      ..............................................................................    44
14-6- محاسبه سود ناخالص توليد      ..............................................................................    45
15-6- محاسبه سود خالص توليد      ................................................................................    45
16-6- محاسبه دوره برگشت سرمايه      ..........................................................................    46
منابع و مآخذ      .................................................................................................................    52

به نام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديشه برنگذرد

پيشگفتار
با توجه به برنامه اقتصادي كشور، بر كسي پوشيده نيست كه در زمينه تحرك در ايجاد واحدهاي صنعتي بي‌تفاوت باشد. با فعاليت به برنامه‌ريزي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، كشور، كه تأكيد زيادي در زمينه خودكفايي دارد ما را بر آن است كه قدمي هرچند كوچك در پيشرفت صنعت كشور برداشته و بتوانيم از امكانات داخلي حداكثر استفاده را كرده و در استقلال كشور سهمي داشته باشيم.
همانطوري كه مي‌دانيد ظهور سازمان اجتماعي و گسترش روزافزون آنها يكي از قضيه‌هاي بازار و آشكار تمدن بشريت است. به اين ترتيب و با نتيجه به عوامل مكاني و زماني ويژگي‌ها و نيازهاي خاص مربوطه به هر جامعه هر روز برتكامل و توسعه اين سازمان‌ها افزوده مي‌شود.
بديهي است هر سازمان براي رسيدن به اهداف خاصي طرح شده و با توجه به ساختارش، نيازمند مديريت جامع و يا تجربه‌اي در اين زمينه است. با توجه به اين مطالب اميد است اين پروژه مورد استفاده و رضايت دانش‌پژوهان قرار گيرد.
 
كليات و شناخت طرح

كليات و سوابق
1-1- معرفي اجمالي پروژه
2- 1- معرفي محصول
3-1- كاربرد محصول
4-1- بررسي نياز جامعه و بازار اين محصول
5-1- مصرف‌كننده
6-1- سوابق توليد
 
1-1- معرفي اجمالي پروژه
اين معرفي شامل مشخصه‌ طرح، شاخص‌هاي عملياتي، درصد تامين، مواد اوليه ، مقدار كاركنان، تأسيسات عمومي، دستگاهها و تجهيزات، خط توليد، زمين و ساختمان، سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي توليد و شاخصهاي مالي، طرح مي‌باشد.
اين موارد در زير به صورت جدول نشان داده شده است.
جدول (1-1)
مشخصه طرح، ظرفيت توليد سالانه    دستگاهها و تجهيزات خط توليد
نام محصول    ظرفيت    واحد    بخش داخلي 100% (2/3470 ميليون ريال)
طناب پلاستيكي    500    تن   
    شاخص‌هاي عملياتي        زمين و ساختمان‌ها
تعداد روز كاري    270 روز    مساحت زمين    8231 (m2)
تعداد نوبت كاري    3 نوبت     سطح زمين    215/1 (m2)
زمان هر نوبت كاري    8 ساعت    سالن توليد    764 (m2)
        انبار    270 (m2)
        تأسيسات و تعميرگاه    160 (m2)
        اداري يا رفاهي    235 (m2)
        فضاي باز    0
درصد تأمين مواد اوليه            سرمايه‌گذاري
داخلي 100% (7/4411 ميليون ريال)    دارايي‌هاي ثابت    6/5478 ميليون‌ ريال
        سرمايه در گردش    52/1112 ميليون ‌ريال
        كل سرمايه‌گذاري    12/6591 ميليون ‌ريال
        سرمايه مجري طرح    944/2413 ميليون‌ ريال
        وام كوتاه مدت    016/890 ميليون ريال
    تعداد كاركنان        هزينه‌هاي توليد
مديريت    1 نفر    كل هزينه‌هاي ساليانه    92/6922
مهندس    1 نفر    هزينه متغير    2/5259
تكنسين    3 نفر    هزينه ثابت    73/1669
كارگر ماهر    7 نفر       
كارگر ساده    15 نفر       
كل پرسنل    41 نفر       
    تأسيسات عمومي        شاخص‌هاي اقتصادي طرح
برق مصرفي ساليانه    4/370 ميليون ريال    نرخ بازده مالي طرح    3/20%
آب مصرفي ساليانه    7/11 ميليون ريال    درصدسرمايه‌گذاري ارزي     0%
گازوئيل    8/28 ميليون ريال    درصد سهم منابع داخلي     100%
بنزين    2/16 ميليون ريال    توليد در نقطه سربه سر     11/37%
تصفيه    فاضلاب انساني    سالهاي برگشت سرمايه    2 سال و 3 ماه
اطفاء حريق    تعداد 13 كپسول آتشنشاني    درصد كاركنان توليد به كاركنان    4/63%

2-1- معرفي محصول
از به هم تابيدن الياف نخهاي ضخيم بنام رشته توليد مي‌شود و سپس از به هم تابيدن يا تاباندن اين رشته‌ها طناب به وجود مي‌آيد.
طناب‌هاي پلاستيكي به طنابهاي مي‌گويند: كه جنس الياف آنها از الياف مصنوعي مثل پلي‌اتيلن و يا پلي‌استر و يا پلي‌اميد باشد، كه داراي فرمولاسيون شيشميايي پلي‌پروپلين از پلميريزاسيون گازپروپان، پلي‌اتيلن و ترفتالات از پلمير يزاسيون اتلين گليكول و بنزوئيك اسيد حاصل مي‌شود.
شكل ظاهري
جنس طناب: پلي‌التين، پلي‌استر، نايلون
تعداد لا: 3 لا تابيده شده به هم
قطر طناب: بين 9 تا 26 ميليمتر
ظرفيت توليد:500 تن در سال
- بسته‌بندي
محصول توليد شده داراي بسته‌بندي خاصي نيست و معمولاً در متراژهاي كوچك و بزرگ بسته به نوع سفارش بسته مي‌شوند.
- طبقه‌بندي
طنابهايي كه از جنس‌هاي مختلف توليد مي‌شوند داراي بافت و كيفيت متفاوت مي‌باشند. اين طنابها با مشخصات فيزيكي متفاوت توليد و به كار گرفته مي‌شوند. اين طنابها اغلب از جنس پلي‌اتيلن و پلي پروپلين و يا نايلونها مي‌باشند و گاهي از پلي‌استر هم استفاده مي‌شود طبقه‌بندي طناب‌ها از نظر بافت به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
الف) طنابهاي سه لا- كه يكي از متداولترين و معروفترين نوع طناب مي‌باشد كه تنوع در مصرف آن زياد است.
ب) طنابهاي هشت‌لا- اين طنابها داراي گيس بافت مي‌باشند كه هر چهار جفت با هم بافته شده است و داراي استحكام بالايي مي‌باشند مانند طنابهاي كوهنوردي
ج) طنابهاي قيطاني دوسل- اين طنابها داراي استحكام كششي بسيار بالايي هستند و فقط از جنس نايلون مي‌باشند كه داراي دو قسمت‌اند يكي غلاف و ديگري مغزي كه هر دو داراي بافت قيطاني مي‌باشند (گيس بافت)
3-1- كاربرد محصول
طنابها از نظر كاربردي به صورت زير تقسيم‌بندي مي‌كنند كه عبارتند از:
الف) مصارف عمومي مثل:
مصارف خانگي، صنعتي و كارگاهي، انواع مختلف بسته‌بندي‌هاي حمل و نقل بار، آويزان كردن لباس‌ها و كاربردهاي محافظت عمومي
ب) كاربرد ويژه:
كاربرد دريايي مثل طنابهايي كه در تورهاي ماهگيري استفاده مي‌شود.
- طناب‌هايي كه براي مهار و لنگر كشتي‌ها به‌كار مي‌روند؛ جابه‌جايي بار در باراندازها- طناب بادبانها- طناب دور چرخ
كاربردهاي ورزش و تفريحي مثل طناب‌هاي اسكي روي آب، طناب‌هاي محافظ استخر، طناب‌هاي مخصوص كوهنوردي
كاربردهاي حفاظتي مثل: طناب‌هاي مهار چادرها و آنتن‌ها- طناب‌هاي مكسل
4-1- بررسي نياز جامعه و بازار اين محصول
با توجه به برآوردهاي انجام شده در ارتباط با ميزان عرضه و تقاضا مشخص شد كه در سال 16000 تن نياز به طناب پلاستيكي در كشور مي‌باشد كه از اين ميزان فقط حدود80% در داخل كشور توليد مي‌شود كه تقريباً 000/13 تن در سال خواهد بود و مابقي نياز كشور از كشورهاي ژاپن، كره و تركيه وارد مي‌شود كه تقريباً در حدود 000/3 تن در سال مي‌باشد در اين طرح با توجه به ميزان عرضه و تقاضاي بازاري و همچنين سهميه‌بندي بودن مواداوليه (گرانول) و ظرفيت توليد ماشين‌آلات عدد500 تن در سال در نظر گرفته شده و همچنين شيفت كاري براي توليدالياف 3 شيفت و 2 شيفت براي توليد طناب مي‌باشد.
5-1- مصرف‌كننده
و اما مصرف‌كننده اين كالا مي‌تواند خانواده براي مصارف خانگي خود از قبيل آويزان كردن لباسهاي خود و بسته‌بنديهاي كوچك خانگي و همچنين اشخاص كه جهت اسباب‌كشي منازل خود از آنها استفاده مي‌كنند.
و ديگر نمادهاي دولتي كه وسايل و ابزارهاي كوچك كار خود را با طناب بسته بندي مي‌كنند باشند. اين وسيله در صنايع و كارگاههاي براي جابه‌جايي اجسام بزرگ كه به جرثقيل وصل و از طريق آن اجسام را جابه‌جا مي‌كنند مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ديگر اينكه اين كالا براي محافظت از مكان‌هاي عمومي در سطح شهر و يا محلي ديگر كه نزديكي به آن داراي خطراتي باشد مي‌توان مورد استفاده قرار گيرد.
از ديگر مصرف‌كنندگان مي‌تواند همانطور كه در بحث كاربرد محصول نيز ذكر شد ماهيگران كه براي ماهيگري ابتدا آنها را به صورت توردرآورده و سپس از آنها استفاده مي‌كنند باشند. اشخاص و يا نهادهاي دولتي كه براي مهار و لنگركشتي، كساني كه براي مهار بادبانهاي كشتي خود از اين وسيله استفاده مي‌كنند از اين قاعده مستثني نيستند.
ديگر مصرف‌كنندگان مي‌توانند اسكي سواران روي آب براي متصل كردن خود به قايق ديگر باشند و همچنين اشخاص مي‌توانند براي محافظت از استخرهاي سرپوشيده از آنها استفاده كنند. ديگر استفاده كنندگان مي‌توانند كوهنوردان براي بالارفتن از كوه باشند و اشخاص يا نهادهايي كه براي برپايي كاري از چادرهايي استفاده مي‌كنند كه با اين طنابها مي‌توانند چادرهاي خود را مهار كنند.
1-6- سوابق توليد
سابقه توليد اين طرح 5 سال مي‌باشد.
همچنين سودهاي به دست آمده در سال‌هاي 1379 تا 1383
4/2354-8/2502- 8/2502- 4/2739 و سود اين سال هم كه 4/2748 ريال به دست آمده است.
 
كليات و شناخت طرح

طراحي توليد
1-2- فرايند توليد
2-2- نمودار فرايند توليد
3-2- ابزار و ماشين آلات موردنياز
4-2- طرح استقرار ماشين آلات
5-2- مواداوليه و منابع تأمين آن
6-2- ظرفيت توليد
7-2- برنامه زمان‌بندي اجراي طرح
8-2- جايابي و محل اجراي طرح

1-2- فرايند توليد
- انتخاب فرايند توليد الياف
بهترين روش توليد الياف براي اين طرح ذوب‌ريسي مي‌باشد و داراي كاربرد تجاري و صنعتي زياد مي‌باشند. بقيه روشها نه اقتصادي است و نه در توليد انبوه كاربرد دارد، همچنين اين دستگاه در داخل كشور توليد مي‌شود. مهترين قسمت يك دستگاه ذوب ريسي اكسترودر مي‌باشد كه ابتدا گرانول ذوب شده و سپس ماده پايدار كننده و همچنين مستربچ هماره1 با گرانول به جلو حركت داده مي‌شود تا ا ينكه دما در همه جا يكسان شود و در انتها پس از عبور از پمپ و فيلتر از قالب گذشته و شكل مي‌گيرد:
هر اكسترودر شامل سه بخش به صورت زير مي‌باشد:
1- موتور گيربكس
2- بدنه اصلي شامل سيلندر، مارپيچ، صافي، المنت‌هاي حرارتي و…
3- قالب‌داي
بدون اكسترودر در اين دستگاه چيزي مفهوم ندارد، پليمر در مسير سيلندر به صورت ذوب شده حركت مي‌كند. دبي‌سيال توسط پمپ كنترل مي‌گردد. بدين معني كه در زمان‌هاي يكسان، پليمر مذاب را به طور مساوي به قسمت توليد تغذيه مي‌كند.
1: مستربچ هماره یکی از مواد اولیه از جنس پلاستیک میباشد که همراه گرانول وارد دستگاه ذوب ریسی می شود .
از الياف پلي‌اتيلن براي توليد طناب به صورت رشته‌هاي نازك به آن فيلافيت مي‌گويند استفاده مي‌كنند. سطح مقطع قسمت توليد مدور مي‌باشد كه در آن سوراخهاي ريزي به قطر 3/0 تا 5/0 ميليمتر به تعداد زيادي وجود دارد. كه اين حفره‌هاي قالب به صورت دايره‌اي شكل مي‌باشد اما براي توليد طنابهايي از جنس پلي پروپلين معمولاً يك لايه توليد مي‌كنند و سپس آن را برش مي‌دهند كه قالب اين اكسترودرها داراي شكاف مي‌باشد كه پس از خروج از قالب سرد شده و سپس به اندازه دلخواه به صورت طولي برش مي‌دهند. معمولاً لايه 15 تا35 ميليمتر مي‌باشد.
- جامدي كردن الياف توليدي
براي اين كار از آب سرد شده استفاده مي‌شود، يعني پس از اينكه الياف توليد گرديد از آب سرد عبور داده تا حرارت آن گرفته شود و الياف فرم گردد نه تخت.
بعد از اينكه الياف سرد شد حتماً بايد كشش داده شود زيرا بعد از اينكه الياف توليد گردد. و طناب از آن ساخته شود مسلماً دچار مشكل خواهد شد زيرا بعد از اينكه طناب توليد شده به محض وارد آمدن نيرو به آن ازدياد طول پيدا مي‌كند و كارايي لازم را نخواهد داشت به همين خاطر ابتدا الياف را در حدود 3 الي6 بابر كشش مي‌دهند اين كار به صورت مداوم انجام مي‌شود بعد از مرحله كشش پيچيدن دور بوبين مي‌باشد.
اين الياف توسط پشم ريسندگي تبديل به نخ مي‌شوند و اين نخ‌ها با تابانيدن فيلامنت توليد طناب مي‌كنند يعني بعد از اينكه فيلامنت‌ها دور ماسوره‌ها (بوبين‌ها) پيچيده شدند با تاب دادن آنها به هم نخ توليد مي‌شود سپس نخ‌ها را چندلايي مي‌كنند (به وسيله دستگاه) و تبديل به استرند مي‌شود و اين استرندها را باهم تابيده تبديل به طناب مي كنند.
مرحله دوم: تابنده‌هاي اوليه (محصول نخ مي‌باشد) كه در اين مرحله اليافهايي كه به صورت فيلامنت مي‌باشند وروي بوبين‌ها پيچيده شده است. هر پنج رشته از الياف توسط دستگاه مخصوص به هم تابيده مي‌شود و نخ ضخيمي به قطر6 ميليمتر توليد مي‌كند و دور قرقره يا بوبين پيچيده مي‌شود.
اين دستگاه دو طرفه مي‌باشد. اسم اين دستگاه تابنده رينگي مدل و Dy-650 يا Dy-875 مي‌باشد.
مرحله سوم: تابنده‌هاي ثانويه كه توليد نخ‌هاي ضخيم به نام استرند مي‌كنند.
به طوري كه هر چهار بوبين در مرحله دوم تبديل به يك بوبين مي‌شود. يعني هر چهار نخ توليدي اين مرحله با هم تابيده مي‌شود تبديل به يك نخ ضخيم به نام استرند مي‌شود اين ماشين دو چشمه توليدي دارد كه روي قرقره پيچيده شده است.
مرحله چهارم: توليد طناب كه در اين مرحله هر 4 و يا3 و يا8 استرند با هم تابيده مي‌شوند و يا بافته مي‌شوند كه به گيس بافت معروف مي‌باشند و توليد طناب مي‌كنند كه اين طنابها دور قرقره‌هايي بسته مي‌شوند و به صورت بسته بندي وارد بازار مصرف مي‌گردند.
2-2- نمودار فرايند توليد
نمودار فرايند توليد اين محصول به شكل زير مي‌باشد.

1- انبار مواد اوليه                2- مخلوط كردن
3- اسكول                    4- اكسترودر
5- قالب فيلم                6- برش
7- خنك كردن                8- كشش
9- بوبين پيچ                10- تابنده اوليه              11- تابنده ثانويه                12- طناب بافي
13- كنترل كيفي                14- بسته بندي طناب
15- انبار محصول

3-2- ابزار و ماشين آلات مورنياز طرح
ابزار و ماشين‌آلات موردنياز اين طرح شامل دستگاه اكسترودر و متعلقات آن، ماشين ميكسر، تابنده اوليه، تابنده ثانويه،طناب تاب، ماشين بسته‌بندي در نهايت آسياب ضايعات مواد پليمري مي‌باشد كه در زير آنها را به همراه تعداد و مشخصات فني ملاحظه مي‌كنيد.
جدول (2-2) مشخصات فني ماشين‌آلات
نوع ماشين    مشخصات فني    تعداد    كشور سازنده
اكسترودر و متعلقات آن    ظرفيت 5/2 تن در 24 ساعت، قطر پاريم 90 پليمر، قدرت موتور 160 اسب بخار، قالب 200-124 حفره براي پلي اتيلن و 57 حفره براي پي، پي، سرعت كشش m/min 150-50    1   
ماشين ميكسر    توان kw10 ظرفيت kg20    1   
تابنده اوليه     سرعت m/min400، ظرفيت kw20    2   
تابنده ثانويه    سرعت m/min300، ظرفيت kw30    2   
ماشين‌بسته‌بندي    سرعت m/min300، ظرفيت kw15    1   
آسياب ضايعات مواد پليمري    سرعت kw60، ظرفيت kg20    1   
طناب تاب    سرعت m/min200، ظرفيت kw30    2   

4-2- طرح استقرار ماشين‌آلات
در اين مورد با توجه به مساحت سالن توليد، مساحت دستگاههاي توليد در اين سالن، فاصله‌هاي موجود بين دستگاههاي توليدي بايكديگر فاصله‌انبار مواداوليه محصول و همچنين ساختمان‌هاي اداري و ديگر ساختمان‌هاي موجود در سالن توليد كه همگي به عبارتي از استاندارهاي خاصي تبعيت مي‌كنند، ماشين‌آلات به صورت صفحه بعد مستقر مي‌شوند.

نقشه 3 طرح استقرار ماشين‌آلات

5-2- مواد اوليه و منابع تأمين آن
مواد اوليه اصلي طرح گارنول پلي‌اتيلن و يا پلي‌پرولين و يا پلي‌آميد (نايلون) و گاهي پلي‌استر مي‌باشد كه تمامي اينها در داخل كشور توليد مي‌شوند. البته گاهي گرايش خاصي براي توليد طناب لازم است.
معمولاً حدود50% بعنوان ضايعات در نظر گرفته مي‌شود.
مداد كمكي مثل مستربچ كه براي طناب‌هاي رنگي مورد استفاده قرار مي گيرد ميزان مصرف اين مواد كه اكثراً اكسيد تيتانيوم (سفيد) و نك‌هاي كادميم (قرمز، نارنجي، زرد) و يا اكسيد آهن كه قهوه‌اي مي‌باشد. حدود5% نسبت به گرانول مصرف مي‌شود مقداري هم پايدار كننده نوري و حرارتي براي پلمير در نظر گرفته مي‌شود. حدود1% نيز اين مداد استفاده مي‌شود.
6-2- ظرفيت توليد
انتخاب ظرفيت مناسب و برنامه توليد بهتر براي واحدهاي صنعتي علاوه بر بهره‌برداري بهينه از سرمايه‌گذاري انجام شده عاملي در جهت كسب بيشترين سود ممكن خواهد بود. نظر به اين كه احداث واحدهاي صنعتي مستلزم سرمايه‌گذاري اوليه‌اي است كه در بعضي موارد تقريباً ثابت است، لذا انتخاب ظرفيت‌هاي خيلي كم، سودآوري طرح را غيرممكن مي‌سازد. با در نظر گرفتن موارد فوق ظرفيت اين طرح 500 تن در سال برآورد گرديده است.
7-2- برنامه‌ زمان‌بندي اجراي طرح
اجراي اين طرح ظرف مدت20 ماه طول كشيده كه اجراي فعاليت‌هاي در 13 مورد مي‌باشد. اوليه مورد آن تهيه زمين و آخرين مورد آن كه در 6 ماه تعيين شده است بهره‌برداري نهايي مي‌باشد.
با استفاده از جدول صفحه بعد مي‌توانيد اطلاعات بيشتري را در مورد برنامه زمان‌بندي اجراي اين طرح كسب نماييد.

 


منابع :


راهنمايي سرمايه‌گذاري واحدهاي كوچك صنعتي- تدوين سازمان صنايع كوچك.

2- كتابخانه فاضل اردکان.
3- کتابخانه شهید صدوقی

 

 
طراحی سایت : سایت سازان