میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله آشنایی انجمن روانشناسی ایران


کد محصول : 10001848 نوع فایل : word تعداد صفحات : 21 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 950

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d1848

فهرست مطالب و صفحات نخست


انجمن روانشناسی ایران

فهرست مطالب :
   
عنوان    صفحه
اساسنامه    2
موسسان    10
اعضای انجمن روانشناسی ايران    11
فرم عضویت در انجمن    13
گروههای تخصصي    14
آيين نامه شعبه ها و نمايندگي هاي انجمن روانشناسي ايران    15
شعبه ها                   نمايندگي ها          16
اعضاء هيات مديره    17
مرجع    20

اساسنامه
فصل اول ـ  كليات و اهداف
ماده 1 :‌ به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم روانشناسي و توسعه كمي و كيفي نيروهاي تخصصي و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط انجمن روانشناسي ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد .
ماده 2 : موضوع انجمن :‌ انجمن بنيادي غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي ، پژوهشي ، كاربردي ، خدماتي ، حرفه‌اي و فني فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد .
ماده 3 : مركز انجمن در ايران ـ تهران ـ‌ اوين ـ‌ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ـ گروه روانشناسي باليني مي‌باشد ، و پس ازموافقت كميسيون انجمن هاي علمي مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود .
ماده 4 :‌ انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نا محدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي مي‌باشد .
 
•    فصل دوم :‌ وظايف و فعاليت‌ها ‌
ماده 5 :‌ به منظور نيل به هدف‌هاي مذكور در ماده (‌1 )‌ اين اساسنامه ، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد :
1ـ5 )‌ ايجاد و تحكيم روابط علمي و تحقيقاتي در سطح ملي و بين‌المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم روانشناسي سروكار دارند .
2ـ5 )  همكاري با نهادهاي اجرايي ، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش وپرورش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن .
3ـ5 ) ترغيت و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
4ـ5 )‌ ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي
5ـ5 )‌ تشكيل گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي ، منطقه‌اي و بين‌المللي
6ـ5 )‌ انتشار كتب و نشريات علمي
 
•        فصل سوم :‌ انواع و شرايط عضويت‌
ماده 6 :  انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتست از :
1-6 ) عضويت پيوسته :‌
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي و رشته‌هاي وابسته باشند مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند .
2-6 ) عضويت وابسته :‌
افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي‌توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند .
الف )‌ كليه كساني كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند  باشند .
ب ) كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي دريكي از رشته ‌هاي مذكور در بند  شاغل باشند .
3ـ6 ) عضويت دانشجويي :
كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي روانشناسي به تحصيل اشتغال دارند .
4ـ6 ) عضويت افتخاري :
شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي روانشناسي و علوم تربيتي و علوم رفتاري و روانپزشكي و  ساير علوم حائزاهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند .
5ـ6 ) اعضاي مؤسساتي ( حقوقي )‌ :‌
سازمان‌هايي كه درزمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند .
   تبصره 1 :‌ افرادي كه داراي درجه كارشناسي دريكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1ـ6  مي‌باشند با تصويب هيات مديره مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
   تبصره 2 :  اعضاي افتخاري كليه مزاياي اعضاء پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيات مديره را دارا هستند .
   تبصره 3 :  اعضاء موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند .
ماده 7  : هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد ، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد .
   تبصره 1‌ :‌ پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند ،
   تبصره 2 :‌ اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند ،
ماده 8 :‌ عضويت دريكي از موارد زير خاتمه مي يابد :
1ـ8 ) استعفاي كتبي
2ـ8 ) عدم پرداخت حق عضويت سالانه
   تبصره :‌ تاييد خاتمه عضويت با هيات مديره است .
 
•        فصل چهارم :‌ اركان انجمن
ماده 9 :‌ اركان اصلي عبارتند از :
 الف )‌ مجمع عمومي        ب )‌ هيات مديره (‌شوراي اجرايي )‌         ج )‌ بازرس ( يابازرسان )‌
 
الف )‌ مجمع عمومي
ماده 10 : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود .
1ـ10 ) مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل مي‌شود و با حضوريا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات اكثريت آراء معتبر است .
2ـ10 )‌ در صورتيكه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت . جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت ،
3ـ10 ) مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيات مديره يا بازرس ( بازرسان ) ويا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود .
شرايط رسميت جلسه مجمع فوق‌العاده همانند شرايط مجمع عمومي عادي مذكور دربندهاي 1-10 و 2ـ10 مي باشد و تصميمات آن با دو سوم آراء معتبر است  .
   تبصره : دعوت براي تشكيل مجامع عمومي كتبي است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاء برسد .
ماده 11 : وظايف مجامع عمومي ، عادي و فوق‌العاده
1ـ11 ) انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان
2ـ11 )  تصويب خط‌مشي انجمن
3ـ11 ) بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره و بازرس ( ‌يا بازرسان )‌
4ـ11 ) تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن
5ـ11 ) تصويب تعييرات در مفاد اساسنامه
6ـ11 ) عزل هيات مديره ( شوراي اجرايي ) و بازرس (‌ بازرسان )
7ـ11 ) تصويب انحلال انجمن
     تبصره 1 :  مجامع عمومي توسط هيات رئيسه‌اي مركب از يك رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند ،
    تبصره 2 :‌ اعضاي هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند ،
   تبصره 3 : اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند ،
   تبصره 4 : مجمع عمومي فوق‌العاده فوق به منظور تصميم‌گيري در مواد بندهاي 5ـ11 و 6ـ11 و 7ـ11 تشكيل مي‌شود .
 
ب ) هيات مديره (‌شوراي اجرايي )‌
ماده 12 :‌ هيات مديره انجمن مركب از 7  نفر عضو اصلي و 2  نفر عضو علي‌البدل مي باشد . كه هر دو سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاء پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند .
1ـ 12 ) هيچ يك از اعضا نمي‌تواند بيش از دو دوره متوالي (‌ چهار سال ) به عضويت هيات مديره انتخاب شود .
2ـ12 ) عضويت در هيات مديره افتخاري است .
3ـ12 ) هيات مديره حداكثرتا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد .
4ـ12 ) كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيات مديره و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئيس هيات مديره يا نايب رئيس معتبر است .
5ـ12 ) هيات مديره موظف است حداقل ماهي يكبار جلسه خود را تشكيل دهد ،
6ـ12 ) جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء موافق ،‌ معتبر است .
7ـ12 ) كليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضاي اعضاء در دفتر صورت جلسات هيات مديره نگهداري مي‌شود ،
8ـ12 ) شركت اعضاي هيات مديره درجلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .
 9ـ12 ) در صورت استعفا ، بركناري يا فوت هريك از اعضاء هيات مديره ، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد .
10ـ12 ) شركت بازرس (‌ بازرسان ) در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است .
11ـ12 ) هيات مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد . 
   تبصره : هيات مديره پيشين تا تاييد هيات مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مسئوليت امور انجمن را به عهده خواهد داشت .
ماده 13 : هيات مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است :
1ـ13 ) اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
2ـ13 ) تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن ، تعيين وظايف  و نظارت بر فعاليت آنها .
3ـ13 ) حفظ و نگهداري اموال منقول و غير منقول انجمن
4ـ13 ) تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي
5ـ13 ) تهيه گزارش ساليانه و تنظيم تراز مالي براي طرح در مجمع عمومي
6ـ13 ) اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي درتمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل غير .
7ـ13 ) انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي
8ـ13 )  اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چهار چوب وظايف انجمن
9ـ13 ) جلب هدايا و كمك‌هاي مالي
10ـ13 ) اهداء بورس‌هاي تحقيقاتي و آموزشي
11ـ13 ) اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
12ـ13 ) ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي
 
ج ) بازرس يا بازرسان
ماده 14 :‌ مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و دو نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‌نمايد .
  تبصره :‌ انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع مي‌باشد ،
ماده 15 :‌ وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير مي‌باشد :
1ـ15 ) بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .
2ـ15 ) بررسي گزارش سالانه هيات مديره وتهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي .
3ـ15 ) گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .
   تبصره : كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيات مديره براي بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد .
 
•        فصل پنجم :  گروه‌هاي انجمن
ماده 16 :‌ انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيات مديره تعيين مي‌شود به فعاليت مي‌پردازد .
1 ) گروه‌هاي تخصصي
2 ) كميته آموزش و پژوهش
3 ) كميته انتشارات
4 ) كميته آمار و اطلاعات
5 ) كميته پذيرش و روابط عمومي
6 ) كميته گردهمايي‌هاي علمي
1ـ16 ) تهيه و تصويب آئينامه ، تشكيل گروه‌ها و كميته‌ها با هيات مديره انجمن است .
 
•    فصل ششم : بودجه و مواد متفرقه
ماده 17 : منابع مالي انجمن عبارتند از :
1ـ17 ) حق عضويت اعضاء
2ـ17 ) درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي
3ـ17 ) دريافت هدايا و كمك ها
ماده 18 : درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال مي‌شود .
ماده 19 :‌ كليه وجوه انجمن در حساب مخصوص بنام انجمن نزد بانك‌هاي كشور نگهداري مي‌شود .
ماده 20 : كليه مدارك و پرونده‌هاي مالي و غيرمالي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود .
ماده 21 : هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از تصويب كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي معتبر است ،
ماده 22 : انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن بنام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند .
ماده 23 : در صورت  تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي ، همان مجمع هيات تصفيه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد . هيات تصفيه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‌ها كليه دارايي هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند .
ماده 24 : اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل و بيست و چهار ماده ، پنجاه وسه زير ماده وسيزده تبصره در جلسه مورخ 30/6/74  مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد .

موسسان :
به ترتيب حروف الفبا    in alphabetical order
دكتر حسن احدي     Hasan Ahadi, Ph.D.

دكتر محمود ايرواني     Mahmood Iravani, Ph.D.

دكتر محمد نقي براهني     Mohammad-Naghi Barahani. Ph.D.

دكتر عليرضا جزايري     Ali-Reza Jazayeri, Ph.D.  see more

دكتر محمود دژكام    Mahmood Dezhkam, Ph.D.

دكتر رضا زماني     Reza Zamani, Ph.D.

دكتر سعيد شاملو    Said Shamlu, Ph.D.

دكتر علي شريعتمداري    Ali Shariatmadari, Ph.D.

دكتر حسين شكركن    Hossein Shokr-kon, Ph.D. see more

دكتر سيما فردوسي    Sima Ferdosy, Ph.D.
دكتر حبيب الله قاسم زاده     Habibollah Ghassemzadeh, Ph.D.

دكتر مهرداد كلانتري     Mehrdad Kalantary, Ph.D.

دكتر محمود مينا كاري    Mahmoud Minakari, Ph.D.

دكتر ابوالقاسم نوري     Abolghassem Noori, Ph.D.

دكتر كيانوش هاشميان    Kianoosh Hashemian, Ph.D.


آمار اعضای انجمن روانشناسی ايران
ملاک نوع عضویت، مدارک ارایه شده به هنگام عضویت می باشد. بر این اساس به اعضای محترم توصیه می شود در صورت اخذ مدرک تحصیلی جدید آن را به دفتر انجمن ارایه نمایند تا نحوه عضویت به صورت دقیق ثبت و نیز گزارش شود.
آمار اعضای انجمن روانشناسی ايران  تا  تار يخ 3 مهرماه 1384
توع عضويت     تعداد عضو
عضو دانشجويي    2484 نفر
عضو وابسته
( داراي مدرك كارشناسي و دانشجوي كارشناسي ارشد )    2214 نفر
عضو پيوسته
 (داراي مدرك كارشناسي ارشد  - دكتري تخصصي )     619 نفر
جمع كل اعضاء    5317 نفر
آمار اعضاي انجمن روانشناسي ايران   تا  تار يخ 24 شهريور 1382
توع عضويت     تعداد عضو
عضو دانشجويي    3180 نفر
عضو وابسته
( داراي مدرك كارشناسي و دانشجوي كارشناسي ارشد )    837 نفر
عضو پيوسته
 (داراي مدرك كارشناسي ارشد  - دكتري تخصصي )     457 نفر
جمع كل اعضاء    4474 نفر
 
آمار اعضاي انجمن روانشناسي ايران   تا  تار يخ 20 ارديبهشت  1382
توع عضويت     تعداد عضو
عضو دانشجويي    3013 نفر
عضو وابسته
( داراي مدرك كارشناسي و دانشجوي كارشناسي ارشد )    799 نفر
عضو پيوسته
 (داراي مدرك كارشناسي ارشد  - دكتري تخصصي )     441 نفر
جمع كل اعضاء    4253 نفر
 
آمار اعضاي انجمن روانشناسي ايران    تا  تار يخ 12 اسفند 1381
توع عضويت     تعداد عضو
عضو دانشجويي    2968 نفر
عضو وابسته
( داراي مدرك كارشناسي و دانشجوي كارشناسي ارشد )    789 نفر
عضو پيوسته
 (داراي مدرك كارشناسي ارشد  - دكتري تخصصي )     433 نفر
جمع كل اعضاء    4190 نفر
 
آمار اعضاي انجمن روانشناسي ايران        تا تاريخ 13 آبان 1381
توع عضويت     تعداد عضو
عضو دانشجويي    2876 نفر
عضو وابسته
( داراي مدرك كارشناسي و دانشجوي كارشناسي ارشد )    765 نفر
عضو پيوسته
 (داراي مدرك كارشناسي ارشد  - دكتري تخصصي )     424 نفر
جمع كل اعضاء    4065 نفر

فرم عضویت در انجمن :
 
انجمن روانشناسي ايران
« برگ در خواست عضويت »
 اينجانب ................................................. دانشجوي دوره كارشناسي        داراي درجه كارشناسي
كارشناسي ارشد       دكتري در رشته روانشناسي        ضمن پرداخت مبلغ ...................بابت حق عضويت  ساليانه طي فيش بانكي شماره .......... مورخ .............. درخواست عضويت در آن انجمن را دارم . خواهشمند است از تصميمي كه در مورد اين تقاضا اتخاذ مي‌شود اينجانب را مطلع فرماييد .
                                                                                            امضاء متقاضي
                                                                                                   تاريخ
عنوان رشته تحصيلي در مقاطع مختلف .......................................................................................
كارشناسي ........................ كارشناسي ارشد ................................دكتري ....................................
نشاني منزل
 ........................................................................................................................
نشاني محل كار :
...................................................................................................................
تلفن تماس :........................................................................................................................
آدرس الكترونيكي :................................................................................................................
نماينده انجمن براي دريافت حق عضويت : نام ................... نام خانوادگي ..........................................
        امضاء            تاريخ
 
حق عضويت ساليانه :  
1ـ عضويت پيوسته ( دكتراي روانشناسي )                                               5000 تومان
2ـ عضويت پيوسته ( كارشناس ارشد روانشناسي )                                  3000 تومان
3ـ عضويت وابسته )كارشناس روانشناسي ودانشجوي كارشناسي ارشد)        1000 تومان
4ـ عضويت دانشجويي ( دانشجوي كارشناس روانشناسي )                           500 تومان
5ـ عضو موسساتي                                                        با نظر هيئت مديره انجمن  
 نشاني انجمن روانشناسي ايران
تهران ـ اوين ـ خيابان كودكيار ـ روبروي دانشگاه شهيد بهشتي ـ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  ـ گروه روانشناسي باليني ـ كد پستي 19834                         تلفن 2400036 – 2402070  داخلي 359
وب سايت انجمن روانشناسي ايران            www.iranpa.org
شماره حساب بانكي انجمن
: بانك صادرات ايران ، شعبه مقدس اردبيلي ( كد 1911 ) حساب جاري شماره 1080 قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات       
( از دريافت وجه نقد جهت حق عضويت معذوريم )‌
مدارک لازم برای ثبت نام
-  فرم عضویت تکمیل شده
- اصل فیش پرداخت حق عضویت
- کپی مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی
- دو قطعه عکس
- کپی شناسنامه
گروههای تخصصي :
آزمايشي     Experimental
استثنايي    Exceptional
باليني
Clinical
تربيتي     Educational
رشد    Developmental
روانسنجي     Psychometric
 صنعتي_سازماني    Industrial & Organizational
مشاوره
Counseling
 


منابع :


انجمن روانشناسی ایران

 
طراحی سایت : سایت سازان