میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

پروژه بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل


کد محصول : 10001853 نوع فایل : word تعداد صفحات : 96 صفحه قیمت محصول : 9000 تومان تعداد بازدید 944

فهرست مطالب و صفحات نخست


بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل

فهرست
عنوان
فصل اول: طرح تحقيق
1ـ مقدمه
2ـ موضوع پژوهش
3ـ فايده و اهميت و هدف پژوهش
4ـ فرضيه پژوهش
5ـ هدف و فايده تحقيق               
6ـ تعاريف عملياتي                      
فصل دوم:
1ـ مقدمه
2ـ پيشينه تحقيق
                    1ـ بخش اول :
                      سلطه گر كيست؟ سلطه پذير كيست؟
                    سلطه گري و سلطه پذيري از ديدگاه روان تحليلي
                       //               //               // فرويد
                        //               //               // يونگ
                        //              //                // اريك فروم 
                       //                //              // راسل
                       //                //              // آدلر
                        //               //              //  هورناي
                        //                //              // ملاني كلاين
                     سلطه گري و سلطه پذيري از ديدگاه آيسنگ
                           //                //          //  مانس اشپربر
                   بخش دوم :
                   همرنگي و همنوايي اجتماعي و نقش آن در سلطه گري و سلطه
                   پذيري
                   متابعت و فرمانبرداري و نقش آني
                  متابعت
                  همانند سازي
                  دروني كردن
                 توالي دام گستري
                 محظوري اخلاقي موفقيت
                قدرت و ايدئولوژي قدرت تسلط                        
 فصل سوم:
1ـ روش و ابزار تحقيق
2ـ جامعه آماري
3ـ نمونه آماري
4ـ ابزار (پرسشنامه)
فصل چهارم:
1ـ روش تجزيه و تحليل داده ها
2ـ محدوديت هاي پژوهش
3ـ پيشنهادات
4ـ فهرست منابع
فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه:
مهتري گر به كام شير در است                          شو خطر كن ز كام شير بجوي
از زمانهاي قديم مساله سلطه گري و سلطه پذيري از جمله مسائلي بوده است كه ذهن نويسندگان را به خود مشغول داشته است . هر چند كه اين نويسندگان نظرات و دلايل خود را در قالب داستانها بيان كرده اند . اما ديد روانشناختي عميقي داشته اند . به عنوان مثال : ميان انسان و جانوران ديگر تفاوتهاي گوناگوني وجود دارد كه پاره اي عقلي است و پاره اي عاطفي يكي از تفاوتهاي عاطفي مهم اين است كه تمايلات انسان ، برخلاف جانوران ، اساساً بي حد و حصر است و ارضاي كامل آنها ممكن نيست . مار بوأ وقتي خوراكش را مي خورد مي خوابد تا آنكه دوباره گرسنه شود . انگيزه فعاليتهاي جانوران ، به استثناي موارد نادر ، نيازهاي نخستين است . در مورد انسان قضيه فرق مي كند . البته بخش بزرگي از نژاد بشر ناچارند براي بدست آوردن ضروريات زندگي آنقدر كار كنند كه براي مقاصد ديگران چندان رمقي در آنها باقي نمي ماند . ولي آنهايي كه زندگيشان تأمين شده باشد به صرف اين دليل دست از كار نمي كشند . خشايار شاه وقتي به آتن لشكر كشيد نه خوراك كم داشت و نه پوشاك و نه زن . فرانسيس قديس و ايگناتيوس لويولا نيازي نداشتند كه براي گريز از فقر دست به تأسيس فرقه هاي بزنند . اينها مردان برجسته اي بودند . همچنين در داستان رستم و سهراب ، قصه هاي شاهنامه و قصه هاي تاريخي نظير هيتلر ، ناپلئون و غيره … ما به طرز زيبايي ميل انسانها در داشتن تسلط و قدرت داشتن به ديگران و به همان نسبت تسليم پذيري و عقايد و خواسته هاي ديگران را قبول داشته اند را ديده ايم .
ولي مختصري از آن « قدرت» در همه مردمان وجود دارد . همين عنصر است كه همكاري اجتماعي را دشوار مي سازد . زيرا هر كدام از ما ميل داريم كه اين همكاري را بصورت همكاري ميان خدا و پرستگانش در نظر بياوريم .
رقابت ، نياز به سازش و حكومت ، ميل به شورش ، همراه با آشوب و خونريزي گاه و گاه از همين جا برمي خيزد از ميان هوسهاي بي پايان انسان ، هوسهاي قدرت و شكوه از همه نيرومندترند . اين دو هوس يكي نيستند . هرچند بستگي نزديك باهم دارند . نخست وزير قدرتش بيشتر و شكوهش كمتر است . پادشاه شكوهش بيشتر و قدرتش كمتر است . ولي معمولاً آسانترين راه به دست آوردن شكوه بدست آوردن قدرت است . اين نكته مخصوصاً در مورد مردماني كه با امور اجتماعي و سياسي سروكار دارند صادق است .
اما اين مسئله از قديم الايام بود و در عصر ما نيز وجود دارد و خواهد داشت و همواره دو گروه و از آدميان در مقابل و در كنار هم ديده مي شوند . رهبران و قدرتمندان و در مقابل زيردستان و پيروان ، كساني كه خود موجب به قدرت رسيدن جباران مي شوند .
برخي همواره مطيع و سربه راهند و برخي ديگر تنها در شرايط ترس و وحشت مجبور به اطاعت و فرمانبرداري از ديگران مي شوند .
اصولاً چه تفاوتهايي ميان اين دو گروه از آدميان وجود دارد ؟
رابطه ميان اين دو گروه چه نوع رابطه اي مي تواند باشد ؟
خصوصيات شخصيتي هر گروه تابع چه رويدادي مي باشند ؟
يكي از تفاوتهاي مشهور ميان زنان و مردان همين تفاوت در ميزان سلطه گري و سلطه پذيري آنان است . همواره زنان مطيع پدران ، برادران ، همسران بوده اند . گاهي سلطه پذيري زنان به حدي بوده است كه حتي هويت مستقل خود را از دست داده اند .
براي پاسخ دادن به اين سوالات وسوالات ديگر در اين زمينه به نظرات دانشمندان و نويسندگان و روانشناسان نظر عميقي مي اندازيم .
موضوع پژوهش
موضوع تحقيق عبارت است از بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل .
فايده و اهميت و هدف پژوهش
اصطلاحات سلطه گري و سلطه پذيري كلماتي نيستند كه ما بخواهيم به سادگي از آنها عبور كنيم . آنها همواره دو روي سكه هستند . به همان نسبت كه ما در قديم هيتلر ، ناپلئون ، نادر شاه و رضاخان را داشته ايم ، كه با اعمال خشونت سعي در جلب و اطاعت و زورگويي به زيردستان بوده اند . امروزه نيز در قالب ها و به اشكال ديگري اين مفاهيم را در زندگي روزمرة خود داريم .
ولي آنقدر گرفتار و دچار مشغله فكري هستيم كه وجود آنها را به شرايط زمان و موقعيت مكاني ربط مي دهيم . يا اينكه به سادگي از كنار آنها مي گذريم .
چرا بايد عده اي به خاطر مقام قدرت و فرمانبرداري و ماديات افاد ديگر را تحت سيطره خود بگيرند . آن هم به شكل غير صحيح و اصولي آن ؟
و چرا بايد افرادي خواسته هاي خود و عقايد خود را به خاطر نداشتن جايگاه ويژه اي كه به آنها داده نشده سركوب كرد و تن به اطاعت افراد بالا نسبت بدهند .
چگونه مي توان رفتار فردي را تبين كرد كه در مقابل بالا دستانش محجوب و سربه زير ، متواضع و حرف گوش كن ، اما در مقابل زير دستانش و يا همسرش ديكتاتوري است زورگو و خشن بررسي اين كه چه عواملي در ميزان سلطه گري و سلطه پذيري انسانها نقش دارد و چه تفاوتي ميان زنان شاغل از نظر سلطه گري و سلطه پذيري وجود دارند . مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفته است .
فرضيه پژوهش
ميزان سلطه گري در زنان شاغل نسبت به زنان غير شاغل بيشتر است .
تعريف متغير
ويژگيهايي كه پژوهشگران مشاهده و اندازه گيري مي كنند متغير ناميده مي شود . واژه متغير به ويژگي اطلاق مي شود كه بيش از يك ارزش به آن اختصاص داده مي شود و تغييرات را از فردي به فردي يا از شي به شي ديگر نشان مي دهد . متغير را مي توان به دوطبقه كمي و كيفي تقسيم كرد . متغيرهايي كمي به متغيرهايي اطلاق مي شوند كه از نظر مقدار يا ارزش متفاوت هستند و به صورت عدد نوشته مي شود مانند : سن، متغيرهايي كه از نظر كيفي متفاوت هستند و به صورت غير عددي نشان داده مي شوند متغير كيفي ناميده مي شوند نظير جنس ـ رنگ مو متغير بر اساس نقشي كه در پژوهش به عهده دارد به دو دسته مستقل و وابسته تقسيم مي شوند .
فصل اول : طرح تحقيق
تعريف اصطلاحات
سلطه گريDominance-Aauthoritarianism
قرارگرفتن در مرتبه بالاتر در نظامي از سلسله مراتب مبني بر سلطه گري ، پديده اي رايج است در جوامع انساني و برخي گروه هاي حيواني .
تعريف عملياتي : سلطه گري خصلتي است كه با مقياس 4 آزمون برن رويتر سنجيده مي شود .                                 ( كسب حداكثر نمره)
سلطه پذيري :somission
قرارگرفتن درمرتبه پايين تري در نظامي از سلسله مراتب مبتني بر سلطه گري
تعريف عملياتي : خصلتي كه بامقياس 4 آزمون سنجيده مي شود (كسب نمره ، حداقل)
ساديسم :sadism
آزارگري ، انگيزه اي بيمارگون براي ايجاد درد و ناراحتي در ديگران .
مازوخيسم :Masochism
آزار طلبي ، گرايش بيمارگون به ايجاد درد در خود به دست خود يا ديگران .
اطاعت :Compliahce
گونه اي از نفوذ اجتماعي كه در آن شخصي به ظاهر همنوايي نشان مي دهد به منظور كسب پاداش و يا اجتناب از تنبيه ولي اين لزوماً به معني آن نيست كه وي به عقايد ورفتاري كه ابراز مي كند اعتقاد دارد .
درون گرايي :
آنهايي كه جهت گيري درونگرايي دارند به گوشه گيري علاقمند علاقه آنها بيشتر به انديشه هاي خود معطوف است تا ارتباط برقرار كردن با ديگران .
برون گرايي :
آنهايي كه جهت گيري برون گرايي دارند بيشتر به صورت رفتار اجتماعي به معاشرت با ديگران و علاقه به تماس با جهان خارج جلوه گر مي شود تا غرق شدن در انديشه هاي خود .
فصل دوم : ادبيات ، پيشينه تحقيق
بررسي مقايسه اي خصيصة سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل
فصل دوم پژوهش مشتمل بر سه بخش مي باشد . در بخش اول نظرات روانشناسان و مكاتب مخالف روان شناسي را كه درمورد سلطه گري و سلطه پذيري بحث كرده اند آورده شده است .
در بخش دوم اصطلاحات و تعاريف مختلفي از روانشناسي اجتماعي كه درمورد سلطه گري و سلطه پذيري شده است و به روشن شدن مطلب كمك مي كند آورده شده است تا كه ما دريابيم كه يك فرد قدر طلب چگونه برديگران تسلط مي يابد و ديگر اينكه چگونه افرادي ديگر استقلال خود را از دست مي دهند و سلطه او را قبول مي كنند و دربخش سوم بر مروري از كارهاي انجام شده عملي در اين زمينه اختصاص دارد .
بخش اول : { از فصل دوم}
سلطه گر كيست ؟ سلطه پذير كيست ؟
سلطه گرايي يكي از خصوصيت هاي شخصيتي است كه از زمان پژوهش كلاسيك { آدورنوـ فرانكل ـ نرونشويك ـ لونيسون و سان فورد 1950} تاكنون به دفعات مورد مطالعه قرار گرفته است .مروي چري و بيرون (1977) در مطالعات مربوط به اين ميدان نشان مي دهد كه چگونه تجليات رفتاري خصوصيت شخصيتي سلطه گرا به موقعيتي مربوط كه در آن فرد در تعامل است .توصيفي كه وارلا (1971) از شخصي سلطه گر دارد را مي توان به عنوان تعريف سنتي اين شخصيت به حساب آورد . {وارلاـ 1971}
نوعي شخصيت است كه خصوصيت آن عبارت است از وجود نگرشهاي بسيلر شديد و تنبيهي در مورد اقليتهاي شخصي ، همراه با چاپلوسي از مرجع بالاتر .
فرد سلطه گر همچنين نسبت به ابهام ناشكيباست… هر چيز را بر حسب سياه و سفيد خوب يا بد مي بيند مناسبتهاي بين مردم را بيشتر بر طبق منزلت و سلسله مراتب مي بيند تا دوستي ، نسبت به ايده هاي ديگران ناشكيباست . اغلب بطور پاتولوژيك متوجه امور سكي است . اما اغلب چنين علايقي راواپس مي زند .1 وارلا نشان داده است كه يك تساوي چگونه مي تواند از ارزيابي ميزان سلطه گرايي افراد مشخص در طرح موقعيتهاي ترغيبي استفاده كند .2{استوارات ـ 1369}
توصيفي كه اريك هافر از شخص سلطه پذير دارد اين گونه است .
مردمي كه زندگي آنها بي ثمر و عاري از ايمني است . بيش از مردم خود بسنده ومتكي به نفس به فرمانبرداري تمايل نشان مي هند . از نظر افراد ناكام ، آزادي از مسئوليت ، جالب تر از آزادي از محدوديت است . آنها مشتاقانه طالب معامله پاياپاي ، تقديم استقلال خويش را در برابر آسودگي از سنگيني اراده كردن ، تصميم گرفتن و مسئول شكست محتوم بودن است .{اريك ـ1371}
آنها از روي ميل عنان زندگي خويش را به دست كساني مي سپارند كه برنامه ريزي ، فرماندهي و بر دوش كشيدن تمام مسئوليتها را مي پذيرند . چرا كه افرادي كه زندگي خود را ضايع و باطل شده مي بيند، بيش از آزادي طالب برادري و برابري هستند . شوق به برابري تا حدي با اشتياق به گمنامي يكي است به اين معني كه شخصي حكم يك تار را پيدا مي كند كه با تارهاي بي شمار ديگر پيرامون را به وجود مي آورد . تاري كه از ساير تارها قابل تميز نيست در اين صورت هيچ كس نميتواند روي ما انگشت بگذارد و ما را با سايرين مقايسه كند و پست تربودن ما را از سايرين درمعرض ديد بگذارد … { همان منبع ـ1371}
افراد بيش از حد خودخواه به ويژه مستعد ناكامي هستند . افراد ناكام بيشتر از آن جهت نسبت به رهبر خود وفا دارند كه وي آنها را از آن وجود ناخواسته خود دور مي نمايد و…
تسليم شدن را به اراده رهبران وسيله اي در راه رسيدن به هدف نيست . اما نوعي توفيق است . ناكامي ما وقتي كه بسيار داريم و بيشتر مي خواهيم افزون تر از زماني است كه هيچ نداريم و اندكي مي خواهيم . هنگامي كه براي تجملات در تلاش هستيم شجاعتي بيشتر از زماني داريم كه در پي ضروريات زندگي تكاپو مي كنيم … تهيدستاني كه در آستانه گرسنگي به سر مي برند و زندگي با هدفي كه دارند درگير شدن در تلاشي نوميدانه براي بدست آوردن خوراك و سر پناه ، هدفهايي آني وواقعي هستند .{ همان منبع ـ1371}
به خواب رفتن با نعده پر، يك پيروزي است . وقتي كه افراد از طلوع تا غروب براي بخور و نمير جان مي كنند . هيچ غمي را تسكين نمي دهند وهيچ رويايي در سر نمي پرورند …. وقتي تهيدستي قابل تحمل است ، يعني زماني كه اوضاع چنان بهبود يابد كه كمال مطلوب تقريباً دست يافتني است نارضايتي احتمالاً به اوج خود مي رسد . رنجوري انسان دردناك تر است كه با التيام نزديك شده باشد … افراد حقير و فقير هم با وحشت از جهان اطراف خود زندگي مي كنند و پذيراي تغيير نيستند . وقتي كه سرما و گرسنگي در يك قدمي ما قرار دارد ، زندگي شكل خطرناكي را به خود مي گيرد . بنابراين نوعي محافظه كاري ناشي از بيچارگي وجود دارد كه درست به اندازه محافظه كاري اغنياء در تداوم نظم اجتماع اثر دارد .1 {اريك ـ 1371}
سلطه گري و سلطه پذيري از ديدگاه روان تحليلي
در خلال جنگ جهاني دوم روان كاري در تحليل فاشيسم و نازيسم مطالعات فراواني درباره قدرت طلبي انجام داد . آنها سعي داشتند كه با بررسي اثر نگرشي هاي اجتماعي درشخصست ، مساله سلطه گري و قدرت طلبي را روشن سازند . آدرنو و همكارانش در سال 1950 به مطالعه در زمينه شخصيت مقتدر و ريشه پيش داروري ها پرداختند و نشان دادند كه چه تعداد از اين نوع شخصيت ها بازتابي از دفاع عليه نوعي كشمكش سركوب شده در برابر اقتدار است . اين واكنشهاي دفاعي نشان برون افكني غرايز غير قابل انعطاف نسبت به گروه هاي خارجي ، تغيير شكل خصومت آميز در درون خود اين گروه ها آرمان سازي و همانند سازي پي در پي قدرت سركوبگري است كه همه اينها نتيجه اقتدار شديد و مستبدانه والدين در گذشته بوده است . ترس از انگيزه هاي خاص خود فرد وضرورت سركوب كردن آنها ، ساختمان محكمي از شخصيت را مي سازد كه سبب تحجر فكري و اجتناب ورزيدن از ضمير ناخودآگاه و محكوم ساختن جنبه هاي اخلاقي و ارزشها واعمال غير همگرايي مي شود . چنين به نظر مي رسد كه شخص مقتدر به همان گونه كه زير دستان خود را استثمار مي كند ، در برابر زورمندان بسيار مطيع و فرمانبردار است .
(ويژگي نازي ها) زيرا آنها به خاطر پييش داوري هاي خود نه تنها بر ضد يهودند بلكه ضدسياهان و ساير اقليتها نيز هستند . اگر شخصي مقتدر دچار پيش داوري شود ، اميد اندكي وجود خواهدداشت . در اين جا اين پرسش مطرح است كه اين خصومت چگونه رخ مي دهد و چگونه سركوب مي شود . چنين به نظر مي رسد كه تفاوتهاي شخصيت مورد مطالعه معمولاً بازتابي از تربيت وظيفه اجتماعي است .
اين نظريه نشان مي دهد كه شخصيت با زمينه هاي فرهنگي پيوند نزديك دارد . چه در اين صورت مي توان گفت كه شخصيتهاي مقتدر مورد مطالعه پيش داوريهايي داشته اند . كه لزوماً به يكديگر شبيه است . جنبه هاي مختلف شخصيت مي تواند نگرشهاي خاصي را سبب شود و همچنين نظامهاي اعتقادي و نحوه پاسخ هاي يك فرد را در برابر افراد وضعيتهاي گوناگون تعيين طي كند ، اما شناخت اين جنبه هاي شخصيت به ما اجازه نخواهد داد تا محتواي نگرشها و ياوري هاي يك فرد را پيش بيني كنيم . {يلاو ـ 1371}
براي نمونه تربيت سخت و محكم مي تواند به يك اندازه عصيانگري و يا فرمانبرداري را در فرد بوجود آورد . به طور خلاصه روان كاوي تحليلي تاريخ جهان را به مشابه سرگذشت منازعات خانوادگي و نبردهاي قدرت را كه بر تمام طول تاريخ سايه افكنده است از نشاء عقده اوديپ بررسي مي كند و جايي براي روابط اجتماعي نمي گذارد .البته روان كاوي مانند فروم به اين روابط بهاي لازم را مي دهند .1{همان منبع ـ1371}
سلطه گري وسلطه پذيري از ديدگاه فرويد
اولين نظريه اي كه در شخصيت بررسي مي شود نظريه روانكاوي است . نظريه روانكاوي فرويد از آن رو مطالعه مي شود كه در فرهنگ امريكا مقبوليت عام يافته ، در تاريخ روانشناسي جايگاه خاصي پيدا كرده و به عنوان الگويي از يك نظريه روان پوشي اهميت اهميت پيدا كرده است .{لارنس.اي ـ1374}
نظريه روان كاري بازتابي است كه از ارزشهاي در حال تغيير جامعه غرب كه خود نيز در تغيير آن ارزشها موثر بوده است .
آنچه محور نظريه روانكاري را تشكيل مي دهد اين است كه انسان نظامي از انرژي است . ماهيت هر نظام اين است كه در آن انرژي جريان پيدا مي كند از مسير اصلي منحرف مي شود و يا لبريز مي گردد و در همه اين موارد مقداري انرژي ثابت است و اگر از آن در يك جهت استفاده شود انرژي كمي براي استفاده در جهت ديگر باقي نخواهد ماند .{لارنس .اي ـ1374}
اگر اين انرژي صرف مسائل تربيتي شود از انرژي موجود براي هدفهاي جنسي خواهد كاست و برعكس اگر مانعي بر سر راه ارضاء اين انرژي در يكي از كانالها ايجاد شود كانال ديگري پيدا خواهد كرد كه در آن معمولاً با مقاومت كمتري روبه رو مي شود .{لارنس .اي ـ1374}
هدف همه رفتارها ، كسب لذت است و معني آن كاهش تنش يا راه اندازي انرژي است . صرفنظر از اين كه انسان نظامي از انرژي است ، مانند ساير حيوانات ، تحت تاثير غريزه ها ، سائق جنسي و پرخاشگري نيز قرار دارد .{لارنس. اي ـ 1374}
فرويد انگيزه هاي پرخاشگري را انگيزه اصلي براي فعاليت آدمي مي داند . وي در رابطه با اينكه گروهي كاملاً متابعت و فرمانبرداري از رئيس و يا رهبر و يا بالادست خود را پيش مي گيرند ، فرضيه اي را مطرح مي كند :
متابعت بر پايه دگرگوني عاطفي ستيزه جو در عشق استوار است . عشق غيرجنسي كه در آن انگيزه جنسي از هدف ابتداي خود فراتر مي رود و به يك دوستي مبدل مي شود و اين رشته بر پايه همانند سازي است و به اين معنا كه افراد رئيس خود را به عنوان آرمان بر مي گزينند . {لارنس.اي ـ 1374}
وي در كتاب آينده يك پندار نشان مي دهد كه جامعه از فرد مي خواهد تا ارضاي نيازهاي غريزي خود را صرف نظر كند و يا به جاي حمايت كردن آنها را تحت كنترل قرار دهد . اين درخواستهاي جامعه نسبت بروز كشمكش مي شود و اين كشمكش از طريق همانند سازي فرد با سلطه ممنوعيت و از راه دروني كردنش به حد تعادل مي رسد . اين چنين است كه خداوند مي تواند كاركردي همانند والدين داشته باشد . زيرا اعتقاد به خدا به انسان كمك مي كند تا عواطف ضعيف را از بين ببرد و از ارضاي غريزههاي تهديدي براي زندگي جامعه است چشم پوشي كند . به نظر فرويد انگيزه پرخاشگري سبب ايجاد نيروي ويرانگر و اساسي در انسان است كه مي توان بر ضد ديگران به صورت ديگر آزاري و يا بر ضد خود شخص به شكل خودآزاري عمل كند . نظر فرويد در مورد اهميت پرخاشگري در رفتار انسان از مشاهدات او ناشي مي شود ولي تفسير او از اين مشاهدات ، ماهيت كاملاً مشخص فلسفي داشت . { لارنس .اي ـ 1374}
براي مثال ( فرويد در كتاب تمدن و رنجهاي آن 1930) چنين اظهار نظر كرد كه واقعيتي كه در پشت اين تمدن قرار دارد ـ و با اشتياق زيادي انكار مي شود ـ اين است كه انسانها موجوداتي آرام ، دوست داشتني و صلح طلب نيستند كه فقط وقتي به آنها حمله شود از خود دفاع كنند ، بلكه ميل شديد به پرخاشگري را بايد به عنوان بخشي از زندگي غريزي آنها به حساب آورد . ص85
او سپس ادامه مي دهد كه در پس تمام روابط عشقي و عاطفي انسانها به يكديگر ـ به جز عشق مادر به فرزند مذكر خود غريزه پرخاشگري قرار دارد . {لارنس .اي ـ 1374}
فرويد معتقد بود كه كودكان درك زنده اي از ارتباط هاي سلطه گري و سلطه پذيري دارند كه دائماً در ارتباط با والدين و در رقابت با خواهران و برادران و ديگر همسالان ، در كشاكش تثبيت موقعيت خود هستند وي اشاره مي كند كه كودكاني كه اولين صحنه ارتباط جنسي بزرگسالان را مشاهده مي كنند آن را به عنوان حمله اي از جانب مرد به زن تفسير مي كنند كه در برخي افراد اين تجربيات زود ممكن است پيوند مابين الگوهاي رفتار جنسي و الگوهاي سلطه پذيري و سلطه گري را تقويت كند و در نتيجه آنها بعدها ممكن است رويه هاي پرخاشگري و سلطه گري را اختيار كنند كه ارتباط جنسي آنها بيشتر به مقوله اجحاف يا تهاجم و ديگر آزاري خواهد بود تا اظهار عشق . اما به واقع بزرگترين مشكلي كه كودكان با آن روبرويند ، درايجاد حسي از قدرت وموقعيت خانوادگي و سلسله مراتب اجتماعي است . ديگر آزاري و خود آزاري را بايد در ارتباط با اين مسائل مورد تجزيه و تخليل قرار داد نه تأثيرات جنسي در كودكان .{لارنس.اي ـ1374}
مهمترين قسمت نظريه فرويد به رشد غرايز اختصاص دارد و غرايز به صورت تنشهاي بدني ظاهر مي شوند و گرايش به تمركز در نواحي معيني از بدن دارد كه نواحي شهواترا ناميده مي شود . بين مفاهيم مراحل رشد تثبيت و واپس روي ، اهميت بسيار زيادي در نظريه روانكاوي رشد دارند فرويد معتقد است كه اگر فرد در خلال مرحله اي از رشد درست ارضاء نشده باشد . در همان مرحله باقي مي ماند و خصوصيت آن مرحله در او تثبيت مي شود . بر اين مبنا شخصيت را به انواع گوناگون تقسيم مي كند شخصيت دهاني ، معقدي ، احليلي .
ويژگي هاي شخصيت دهاني با فرايندهاي مرحله دهاني ارتباط مي يابد . شخصيتهاي دهاني خود شيفته اند يعني تنها به خود توجه دارند و از ديگران به عنوان موجوداتي متفاوت ، شناخت روشني ندارند . ديگران با توجه به آنچه به او مي توانند به وي بدهند مورد توجه قرار مي گيرند .{لارنس.اي ـ 1374}
شخصيت هاي دهاني همواره تقاضاي چيزي را دارند ….. يا به صورت تقاضاي ملايم و دادخواهانه و يا به صورت خاسته اي پرخاشگرا .{لارنس.اي ـ1374}
شخصيتهاي معقدي ناشي از مرحله معقدي رشد است . برخلاف ارضاء دهاني كه مي تواند در بزرگسالي نسبتاً به شكل غير سركوبگرانه بيان شود ارضاء حاصل از تكانه هاي معقدي بايد به مقدار قابل ملاحظه اي تغيير شكل پيدا كند . ويژگيهاي شخصيت معقدي به فرايندهاي مربوط است كه در مرحله رشد معقدي جريان دارد و به طور كامل پشت سر گذاشته نشده است .{ لارنس.اي ـ1374}
فرآيندهاي بدني ( انباشتگي و تخليه مدفوع ) و روابط ميان فردي با گره زدن اين دو به يكديگر شخصيت معقدي مدفوع را به عنوان سنبل قدرت به حساب مي آورد .
تغيير از شخصيت دهاني به معقدي تغييري از « به من بده » به آنچه مي گويم « انجام بده » و يا از « مجبورم به تو بدهم » به « مجبورم از تو اطاعت كنم »
 


منابع :


7ـ دلاور ، علي روشهاي آماري در روان شناسي و علوم تربيتي ، انتشارات دانشگاه پيام نور ، 1376

8ـ راسل ، برتراند . قدرت ، ترجمه نجف دريابندي ، انتشارات خوارزمي چاپ سوم ، 1371

9ـ روشيلارو ، آن ماري . روان شناسي اجتماعي ،‌ترجمه سيد محمد دادگران ، انتشارات مرواريد ، 1371

10ـ شلكتون و فلچر تفاوتهاي فردي ، ترجمه يوسف كريمي و فرهاد جمهوري ، انتشارات فاطمي ، 1371

11ـ نوشته جمعي از روان شناسان اجتماعي ، روان شناسي اجتماعي متون اساسي انگليسي و آمريكايي ، ترجمه پرويز سرندي ، دانشگاه تبريز ، 1377

12ـ شاملو ،‌ سعيد مكتب ونظريه ها در روان شناسي ، انتشارات كهر ـ 1363

13ـ شولتز ، اي پي شولتز ، تاريخ روان شناسي نوين ، ترجمه علي اكبر سيف و گروه مترجمان انتشارات رشد ، 1373

14ـ فروم اريك ، جامعه سالم، ترجمه اكبر تبريزي انتشارات بهجت ، 1368

15ـ فروم اريك ، داشتن يا بودن ، ترجمه اكبر تبريزي ،‌انتشارات مرواريد ، 1361

16ـ كريمي ، يوسف ،‌روان شناسي اجتماعي انتشارات پيام نور ، 1375

17ـ كريمي ، يوسف ، روان شناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم ) انتشارات پيام نور ، 1374

18ـ كوئل ، راين هارد ، مقدمه اي بر روان شناسي و جامعه شناسي فاشيثم ، ترجمه مسعود كريم نيا نشر انديشه هاي نوين 1359

19ـ گنجي ، حمزه ، آزمونهاي رواني ، انتشارات آستان قدس 1377

20ـ لامرد ، اندره وبريتوم ،‌فرانسوا ، مقدمه تحقيق در روان شناسي ، ترجمه حمزه گنجي ، نشر پنا افزار ، 1373

21ـ هامزاريك ، پيرو راستين ، ترجمه فيروزه خلعت بري ، انتشارات شباويز ، 1372

22ـ هورناي ، كارن ، تضادهاي دروني ما ، ترجمه محمد جعفر مصفا ، انتشارات بهجت . 1373

23ـ پايان نامه ، مقايسه ميزان سلطه گري و سلطه پذيري در زنان و مردان ، نگارش صديقه هاله صفرزاده دامغاني استاد راهنما : دكتر شمس اسفند آبادي ، سال تحصيلي 77ـ76

 

 
طراحی سایت : سایت سازان