میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله خشم و عصبانیت


کد محصول : 10001879 نوع فایل : word تعداد صفحات : 17 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 971

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m1d1879

فهرست مطالب و صفحات نخست


خشم و عصبانیت

       فهـرست :
موضوع:                                                       صفحه
خشم......................................3
عصبانيت...................................4
ويژگي فرد عصباني.........................4
درمان عصبانيت.............................5
اثرات شوم خشم.............................5
پيشوايان دين..............................8
مشكلات جسماني..............................13
خوشونت رفتاري اكتسابي.....................16
روش هاي برخورد باعصبانيت...................16
عصبي شدن...................................14
بررسي علت واقعي عصبانيت..................14
شيوه هاي برخورد با علت عصبانيت........... 14
بر خورد با عصبانيت سايرين.................16
منابع ...................................18
 
خشم:‏

محرك خشم در نوجواني بيشتر اجتماعي است. به نظرميرسد مهمترين علل خشم در بين دانش آموزان دوره راهنمائي: عبارتند از: سر به سر گذاردن،رفتار غير عادلانه بزرگسالان،تحميل
عقيده،زور گوئي خواهر يا برادر،دوروغ گفتن به نوجوانان،پزدادن به او،با گوشه و كنايه و تمسخر با او حرف زدن و... براي دانش آموزان دبيرستاني احتمالا‌‌مهمترين علل خشم عبارتنداز:تبيعض معلم،والدين واعضاي خانواده و دوستان ونيز رفتارغير منصفانهً آنان‏   
علاوه برعلل اجتماعي خشم،عوامل ديگري چون قطع فعاليتهاي عادي چون مطالعه و خواب نيز شكست و ناكامي در فعاليتهاوطر حهاي انجام شده نيزدر نوجوانان خشم مي آفريند. پاسخهاي ناشي از خشم-حرف زدن و صحبت كردن متداول ترين واكنش نوجوانان عصباني است. او به فحاشي و ناسزاگوئي به طرفي كه اورا خشمگين كرده مي پردازد. اوسعي ميكند انتقام بگيرد،امّا نه با كتك زدن(مانند يك كودك) بلكه باتحقيرتمسخرديگران،دراوان نوجواني،همزمان با خشم،رفتار كودكانه اي در نوجوان مشاهده ميشود،او گهگاه پايش را به زمين ميكوبد،لگد ميزند يا چيزي پرتاب ميكند ودختران نيزغالباگريه ميكنند. در اواخرنوجواني جز گريه و لگد زدن غالب اين رفتارها از بين ميرود. شيوه هاي درمان خشم نيز متناسب با علل و محركهاي به وجود آورنده خشم به كار گرفته ميشود.
 
عصبانيت:
عصبانيت معمولا با پريدن ازجا همراه است و در درجات گوناگون رخ ميدهد. دانش آموزي كه معلم اورا براي درس جواب دادن صدا ميكند ممكن است كمي عصباني شود،اما اگر درس را بلد باشد و بتواند پاسخ مناسب بدهد،به تدريج از عصبانيت وي كاسته ميشود ودرسي كه معلم ازاو دريافت مي دارد،در حقيقت اورا در حفظ موقعيتش ياري ميدهد. از سوي ديگر اگردرخارج از دفترمدير مدرسه،منتظرنوبت براي دريافت مجازات يا تنبيه است،افكار مغشوش و نوميد كننده اورا آرام نمي گذارد؛ و هنگامي كه تنبيه و تذكربه اتمام ميرسد اين نشانه هانيز خود به خود ناپديدميشوند؛ ولي در موقعيتي مشابه،اين نشانه ها دو باره در فرد بروز ميكند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
ويژگيهاي فرد عصباني:
شخص عصباني به محركهائي كه افراد ناديده مي گيرند،معمولا واكنش بيش از حد نشان ميدهد. رفتارهاي عصبي گاه عاداتي مانند جويدن ناخن،بازي كردن با مو، روي ميززدن و تكان دادن پا را در فرد به وجود مي آورد. اين نوع واكنشها را تنها با شناخت و تشخيص اين كه چه هستند،و نيز كوشش آگاهانه براي شكستن اين عادات،ميتوان از بين برد.
يكي از انواع رفتارهاي عصبي كه مي تواند در پاره اي از موارد مفيد هم باشد عبارت از آمادگي براي واكنش نشان دادن است. مثلا حساسيت بيش از حد در واكنش نشان دادن به يك صدا،گاه زندگي يك سربازدر جبهه و سنگر را مي تواند نجات دهد. است تا سودمند . يك تعارض حل نشدني در شخص ممكن است دل درد عصبي و اما در غا لب موارد پاسخهاي بسيار سريع به محركها،بيشتر زيان آور يا نوع ديگري از تنشهاي دروني را به همراه داشته باشد. هرگاه راه معيني براي بيرون ريختن اين حالت دروني چه مستقيم و چه بصورت  حالات دفاعي بدن وجود نداشته باشد، فرد به حالت عصبيت دچار ميشود.
درمان عصبانيت:

هرچند گاه ميتوان با كوشش در زمينه ي تغيير واكنشها و يا خود داري از رفتار نامناسببر عادات عصبي غلبه نمود، ولي غلبه بر عصبيتهاي مزمن كار ساده اي نخواهد بود. در موارد جزئي، مشاوره و در موارد شديد روان درماني ميتواند كمكي موثر وارزنده درتخفيف مصبيتهاباشد.... 
                                                                  (‌‌‌ بهنجار و نابهنجار. صفحه( 95))                                                 
اثرات شوم خشم:
يكي از حالات كه موجب انحراف طبع ازمجاري مستقيم خود ميگردد خشم است وقتي غضب براركان وجود استيلا يافت و سر تا پاي انسان را در حصار كشيد روح يك حالت عصيان و سركشي بخود گرفته، ميدان براي تاخت و تاز اين صفت نا ستوده بيمانع و تا سر حد امكان آدمي را آزارميدهد، زيرا حجاب(( خشم)) ديده عقل را بسته قوه ادراك و تميزرااز وي سلب ميكند، شخص خشمگين گاهي چنان دچار هيجان شديد ميشود كه در چهره حيواني بي ادراك خود نمائي ميكندو واقع بيني و احساس خود راازدست ميدهدو مرتكب اعمال و جنايات هولناكي ميگردد كه حتي ممكن است خود را دچار خسران ابدي ساخته هنگامي متوجه ميشود كه بعواقب ناشي از آ ن برخورده ودر عميقترين دره بد بختي سرنگون شده است.
اين خصلت شوم پيوسته نداهت و پشيماني را بارمغان ميآورد، زيرا تا شعله هاي غضب فرو نشست ملامتي عجيب بروجود انسان چنگ ميزند، و شخص اعمال و كردار خودرا تقبيح نموده خويشتن را در(( دادگاه عقل و وجدان)) محكوم ميبيندو بدنبال آن طوفاني از تاثيروتاسف آميخته با ناراحتي در ااعماق دل پديد ميآيد.
خشم نه تنها روح را در محاصره اندوه و غم قرار ميدهد، بلكه جسم را نيز كه جايگاه سكونت و آرامش روان است از عواقب وخيم خود در امان نميگذارد، هنگاميكه لهيب سوزان غضب در كانون وجود شعله كشيد خون بسرعت بقلب ميريزد سپس دررگها منتشرو رنگ رخسار سرخ ميشود لرزشي سريع بدن را فرا گرفته و هماندم كليه اعضاء آمادگي خودرا براي انتقام اعلام ميدارند؛ وازبيماريها؛ التهاب اعصاب، سل ريوي وانواع خونريزيها را بدنبال ميآورداز عواملي كه در بروز خشم اثر بسزائي دارد مسموميت خون است كه دراثر مصرف(( نوشابه هاي الكلي)) و استعمال دخانيات حاصل ميشود.
البته با اين نكته بايد توجه داشت كه حد اعتدا ل اين نيرو(غضب) در وجود انساني لازم است وماداميكه ازحدود خود تجاوز ننمايد يك ضرورت قطعي داشته و نشانه ي جوانمردي است،خشمي كه انسان را بمقاومت وپايداري در برابر ستمگري و دفاع از حق و اميدارد از مزاياي بر جسته آدمي محسوب ميگردد.
حس انتقام از چيزهائي است كه افق زندگي را تيره وتار ميكند وشكافهاي پيوند ناپذيري را ميان مردم بوجود ميآورد اين حس شوم نيز غا لباً همراه غضب است اگر ما بخواهيم در برابرهر بدرفتاري كه مي بينيم معارضه ي بمثل كنيم و با جريحه دار ساختن جسم و روح ديگران حس(( انتقام)) خود را تسكين بخشيم بطور كلي زندگي ما صرف نزاع و كشمكش ميشود و زدوخوردها دردائره تسلسل قرار خواهد گرفت! بعلاوه اقتدار روح خود را نيزاز دست داده، دامن همت را لكه دار ميكند.
هر كس در زندگي دچار خطا و اشتباه ميشود، اگر بواسطه ي اشتباه و خطاي ما شعله ي خشم كسي برانگيخته شده است بهترين روش براي اينكه طرف هاي غفو و بخشش را بخود بگيرد، اين است كه به خطاي خود معترف شويم . آيا بهتر نيست كه خود آن را استقبا ل كرده اعتراف گناه كنيم؟ آياملامتي كه ما بخود ميكنيم ملايم تراز تو بيخي نيست كه ديگران بنمايند؟ شتاب كنيدكه هر ناسزائيكه غير ميخواهد بشما بگويد خودتان بگوئيد قبل از طرف، آن كلمات را بر زبان برانيد تا خصم شما بي سلاح شود در اين صورت نود درصد امكان دارد كه طرف شما جنبه ي محبت آميز و بخشاينده به خود بگيرد و چشم از لغزش شما بپوشد، هر ابلهي ميتواند در پوشاندن خطاهاي خود بكوشد و همه ي ابلهان همين كار را ميكنند اما مدي كه بخطاي خود اقرار كنداز جماعت برتر خواهد ايستاد و لذتي شريف و نادر دردل احساس خواهد كرد، هر وقت يقين داريم كه حق بجانب هااست بايد با ملايمت و تدبير بكوشيم كه ديگران را باخود هم عقيده كنيم اما اگر بر خطا ميرويم بايد فوراً و سريعاً اعتراف كنيم و از قضا موارد خطا خيلي بيشتر ازصواب است   بشرط انكه چشم بينا براي ديدن آن داشته باشيم پس ازاقراربگناه نه تنها نتايج حيرت بخش خواهيم ديد بلكه لذت آن خيلي بيشتراز كوشيدن درمدافعه است))!.
عفوپرتو مسرت واقعي و موجي ازعواطف واحساسات انساندوستي را در دل ايجادميكند، با گذشت و اغماض انسان دشمن را در برابر خود مجبور بتسليم و خضوع نموده، امينت و اعتماد راجلب و خلال آن نور محبت مي درخشدع و سبب ميشود كه دشمن خصومت را كنار گذارده، طرح علاقه و الفت بريزد.
دانش وتجربه ازوسائل رفع خشونت و تهذيب اخلاق است، همينكه دائره معارف وسعت يافت سطح فكر وافق انديشه باز ميشود، اشخاص پر تجربه و دانشمندقدرت مقاومتشان در برابر فريب نفس زياد، ونوعاً مردمي بردباربوده، حس اغماض آنان نسبت بخطاياي افراد بيش از ديگران است...
پيشوايان دين ما را راهنمائي ميكنند:
براي درمان اين بيماري خطرناك روحي هيچ داروئي شفا بخش تر از تعاليم انبياء و رهبران مذهبي نيست فعاليتهائيكه ا طبا و روانشناسان دراين زمينه آورده اندگر چه بي اثرنيست اما به نتيجه قطعي نرسيده است پيشوايان ديني ما با كلمات دلنشين خود توجه ما را بعواقب و خطرات خشم جلب نموده، و فوائد ولزوم خويشتن داري را گوشزد فرموده اند.
امام صادق(ع) فرموده اند:ازخشم بپرهيزيد زيرا خشم شخص را بذلت پوزش طلبيدن وادار ميسازد...
 ((اصلاً خشم هرسببي داشته باشد انسان خشمگين پس از))
 ((اينكه آرامش  خود را بدست آورد به بيهوده بودن خشم  خويش))
 (( پي ميبرد و بهمين دليل است كه فرداي روز خشم وقتي كه از روي عقل سليم))
)(قضاوت كرد مجبور است از كسيكه از او تحقير نموده است عذر خواهي كند))
(( اگر عادت كنيد كه اين قضاوت فردارامروز بكنيد بحران خشم بحداقل خود خواهد رسيد))
                                                                           ((دكتر ماردن))
ونيزميفرمايد: الغضب ممحقة لقلب الحكيم من يملك غضبه لم يملك عقله(1)
خشم نور را از قلب دانا زا ئل ميكند هركس ما مالك خشم خويش نباشد هرگز مالك خشم خود نيز نخواهد بود. خشم و هيجان طبق نظر پزشكان عواقب وخيمي در بر دارد و حتي ممكن است يك هيجان وخشم شديد بحيات و زندگي انسان خاتمه دهد.
امير مومنان علي عليه السلام فرمود: من اطلق غضبه تعجل حتفه(2) آنكس كه عنان خشم خويش را رها ميكند بسرعت مرگشفرا ميرسد.
((كسانيكه قلب ضعيفي دارند آيا ميدانند كه روزي ممكن است))
(( هيجانها بقيمت جانشان تمام شود؟ البته ممكن است چنين تصويري))
(( نكنند ولي بايد بدانند كه گاهي حتي اشخاص كاملاً صحيح وسالم نيز))
(( قرباني هيجانها ميگردند بارها ديده شده است كه بحرانهاي خشم به))
(( سكته قلبي و رمگ منجرشده است))..
(( خشم اشتها را از ميان ميبرد، هضم را مشكل ميسازد؛ موازنه ي اعصاب))
((را ساعتها و حتي روزهاي متمادي بهم ميزند بتمام مكانيسم جسماني و در))
(( نتيجه آن به معنويات و نيروي دماغي لطمه واردميسازد درصورت عصبي))
(( شدن ما در شيردهي ممكن است شير او بچه را مسموم كند.)) (1)
                                                                        (( دكتر ماردن))
و نيز ميفرمايد: اياك و الغضب فاوله جنون وآخره ندم: از خشم بپرهيز زيرا با ديوانگي شروع و بندامت ختم ميشود.
الغضب نار موقدة من كظمه اطفاها و من اطلقه كان ا ول محترق بها (2)
خشم آتشي است فروزنده هر كه بردباري پيشه كند خاموشش ساخته وهر كه آزادش گذارد خود او نخستين كسي است كه بدا ن آتش هم ميسوزد.و همچنين براي مقابله با خشم وغضب حلم و بردباري را توصيه ميفرمايد زيرابراي رهائي از درد جانكاه خشم بنيروي حلم وبردباري نياز مبرم داريم.
احترسوا من سورة الغضب و اعدواله ما تجاهدونه به من الكظم و الحلم(1)
خود رااز برافروختگي آتش نگهداريد و براي پيكار با آن از حلم و بردباري چيزي تهيه كنيد.
ضبط النفس عند حادث الغضب يومن مواقع العطف (2)
خويشتن داري بهنگام بروز خشم شخص رااز پرتگاه هلاكت نجات ميدهد. ممكن است انسان دراثر يك هيجان و خشم آني دست به قتل و جنايت بزند امام باقر(ع) فرمود: اي شيء ا شد من الغضب ان الرجل بغضب و يقتل النفس التي حرم الله- (3)  چه چيزخطرناكتر از خشم و غضب است؟ افرادي بواسطه ي خشم و عصبانيت شديد قتل نفس ميكنند و دست بجنايت وآدمكشي ميزنند.
             ( اشخاص عصبي مزاج هستند كه فكر جنايت در مغزشان بسرعت فيلم ميگذرد)
[ واين شدت و خشونت ازمختصات روحي اين گروه است چنين كساني در يك ]
     [ آن بفكر جنايت مي افتند و فوراً بمرحله عمل ميرسانند اين كسان را قاتل آني]
                  [نام ميگذاريم...... ]                                  ( ژان ماركويست)
رسول ا كرم(ص) براي موقع غلبه خشم دستور جالبي را صادرميفرمايند: فاذا وجد احكم من ذلك شيئاً فان كان قائماً فليجلس وان كان جالساً فلينم؛ فان لم يزل ذلك فليتوضاً بالماء البارد او يغتسل فان النارلايطفيها الا الماء (4)
هر گاه يكي از شما در خود احساس غضب كرد اگرايستاده است بنشيند اگر نشسته است بخوابد وچنانچه با ينكار خشمش فرو ننشست با آب سرد وضو بگيرد يا غسل كند كه آتش را چيزي جزآب خاموش نميكند.

   (( اگر كودكي بسيار خشمگين شود بي آنكه با و درشتي و تندي كنيد ميتوان اورا ))
     (( بوسيله ي شست و شوي با آب سرد يا پيچاندن درياچه تر آرام ساخت))
                                                                                   (ويكتور پوشه)
                       
   (( بهداشت بدني از لحاظ اخلاق تيز اهميت فوق العاده اي دارد. دوش گرفتن و ))
   (( استحمام در صبح و شب با آب ملايم و دوش گرفتن پس از خاتمه كار روزانه))
   (( بدن را تميز وآسوده ميسازد بي ميلي رااز بين ميبرد و شخص تحريكشده را))
   (( آرامش ميبخشد پس ميتوان گفت كه نتايج بدني دوش گرفتن با ارزش ))
                               (( اخلاقيش مساوي است...))                     (ژيلبرت روبين)
زندگي پيشوايان دين بحقيقت بمنزله چراغي است كه ما موظفيم در پر تو آن بطرف كسب فضائل اخلاقي برويم، از طرز رفتار و سلوك با دشمنان خود بميزان بردباري و تملك نفس آنان پي برده و براي مادرس بزرگي خواهد بود،  اكنون بعنوان نمونه بذكريك مورد اكتفا ميكنيم: روزي حضرت امام حسن(ع) سواره از زاهي ميگذشت نا گاه با مردي از اهل شام مصادف گرديد، شامي بيدرنگ زبان به ناسزا گشود وناجوانمردانه بساحت مقدس آنحضرت  اسائه ادب كرد، امام هنچنان خاموش و سخنان ناهنجار اورا تا پايان گوش داد، سپس با لحن ملايم و متانت خاصي ويرا مخاطب ساخته وچنين فرمود: تصور ميكنم اشتباه كرده اي، اجازه بده تورا راضي وخشنود سازم، هر چه تقاضا كني بتو خواهم بخشيد، راه را گم كرده اي تا هدايتت كنم، نياز به كمك براي حمل وسائل خود داري دستور دهم اسباب تورا بمنزل رسانند، اگر گرسنه اي تو را سير، واگر بلباس وپوشاك احتياج داري تا برايت تهيه كنم، فقيروتنگدستي حاضرم هزينه زندگيت را تامين واگر از من تقاضاي پناهندگي كني تو را پناه دهم و هر گونه نياز د يگري داري در انجام خواسته هايت كوتاهي نخواهم كرد بهتر است با همسفران خود در خانه ما قدم نهيد، زيرا وسايل پذيرائي شما رااز هر جهت در اختيار داريم.
مرد شامي در برابر اين سخنان دلپذير و ملاطفت غير منتظره بزانو درآمد، و از فرط شرمساري قطرات اشك بر گونه هايش غلطيد، هماندم پرتو معرفت در دل وي تابش كرد، واحساسات مهر ومحبت در اعماق قلبش بجوش آمد، آنگاه با كمال خلوص نيت بامامت آن حضرت گواهي داد واضافه كرد، تا بحال شما و پدرتان را نا پسند ترين مردم مي پنداشتم، هم اكنون احساس ميكنم قلبي كه از كينه وعداوت شما مالامال بود؛ از محبت و اخلاص لبريز گرديده است، و حقاً جز شما كسي لايق و شا يسته اين مقام ارجمند نيست........                                                  
                          ( بررسي مشكلات اخلاقي ورواني . صفحه(145 ))   
                                              
مشكلات جسماني
 وقتي عصبانيت طولاني مي شود .تغييرات شيميايي در بدن همچنان ادامه مي يابد و موجب خستگ جسم مي گردد و ميتواند مشكلات متعددي براي سلامتي فرد بوجود آورد.                 - مشكلات كوتاه مدت عبارت انداز:-  سر درد - دل درد- بي خوابي( مشكل به خواب رفتن يابيدارشدن درطي شب)  افزايش اضطراب  و احساس  نگراني و تشويش  -  صدمه ديدن در اثر درگيري ، يا انجام عملي مانند مشت زدن به ديوار يا پنجره
مشكلات دراز مدت عبارت اند از :
 - سكته مغزي -حمله قلبي  ابتلا به افسردگي كه حتي احتمال دارد منتهي به تلاش براي خودكشي شود. استفاده از نوشيدني و سيگار براي آرام شدن و خلاص شدن از كليه مشكلات به وجود آمده   برخي از اين شرايط    ميتواند باعث مرگ فرد شود ، اما در هر حال هر يك از آنها توانايي  شاد بودن و سالم بودن را تحت تاثير قرار ميدهند. هر روز اتفاقي روي ميدهد كه موجب عصبانيت ما ميشوند. بنابراين از عصبي شدن نمي توان اجتناب كرد ، اما مي توان راه هايي را براي  بروز آن به شيوه هاي صحيح برگزيد. به ياد داشته باشيد بد رفتاري با خود يا با ديگري به هيچ وجه برخورد مناسبي نيست. مواردي مؤثراست كه به حل مشكل كمك ميكند يا برخورد صحيح باعصبانيت راايجاد مينمايد.روش مقابله با عصبانيت تنها به انتخاب شما بستگيدارد وديگران هرگز مقصر نيستند .    
                    
سه روش كه ممكن است به برخورد مؤثر با عصبانيت كمك كند:
-1عصبي شدن
-  قبول داشته باشيد كه اين حس طبيعي است ؛ زيرا معتقديد كه رفتار مناسبي با شما صورت نگرفته - است يا به همين طريق تهديد شده ايد
2 – بررسي علت واقعي عصبانيت:
  -    چه كسي ، چرا يا چه چيزي موجب عصبي شدن شما شده است . اولين باري كه دچار اين حس شده ايد -  به خاطر آوريدآيا به خاطر ترس از چيزي بوده يا احساساتتان جريح  دار شده است؟ آيا علت عصبانيت شما تا اندازه اي به خاطر مسئله اي بوده كه مدتها قبل اتفاق افتاده است ؟( مثلاً در كودكي)ه
     3- بررسي شيوه هاي برخورد با علت عصبانيت
   - تهيه فهرستي از انتخاب ها و سعي در تصور اين نكته كه با آزمايش كردن آنها چه اتفاقي خواهد افتاد .  انتخاب موردي كه تصور مي شود براي همه بيشترين منفعت را دارد.  - اگر علت عصبانيت از حادثه اي است كه مدتها قبل اتفاق افتاده يا نمي توان علت واقعي آن را  بررسي كرد صحبت با يك مشاور مفيد است. به كار گيري  مهارت هاي ايجاد اعتماد  به نفس يا يادگيري راه حل نيز كارساز است . با دويدن ، تمرين مشت زني  نرمش هاي هوازي، عصبانيت را رفته رفته كاهش دهيد. فرياد زدن در خودروي شخصي يا در كنار امواج ساحل، به يكباره عصبانيت رااز بين ميبرد. اين روش به حس ترس، ناراحتي يااندوه كمك ميكند. مي توانيد فهرستي از عواملي كه باعث عصبانيت مي شوند تهيه كنيد و اگر مايل بوديد آن را از بين ببريد.چنانچه تصميم داشتيد نامه اي بفرستد بهتر است قبل از ارسال روز آن را كنار بگذاريد.تحقيقات حاكي از آنند كه بين اضطراب و عصبانيت  رابطه اي وجود دارد . اگر اضطراب داشته باشيد.احتمال و نگراني افزايشمييابد.عصبي شدن بيشتر ميشود. اگر به كرات عصبي شويد حس و نگراني افزايش مييابد.عواملي كه براي آرام  شدن يافته ايد مي توانند سطح اضطراب و عصبانيت را كاهش دهند.خونسرد باشيد . نفس هاي عميق بكشيد . اين عمل به مغزپيام مي دهد كه بحران تمام شده است  و همه چيز به حالت عادي خود باز گشته است .....  تا ده بشمريد. همه ي ما راجع به اين روش قديمي و محبوب شنيده ايم. چنين روشي براي كنترل احساسات ، پيش از آن كه عملي انجام دهيد يا حرفي بزنيد كه از آن پشيمان شويد به شما زمان مي دهد .استفاده  از شيوه هاي آرامش بخش مانند تعمق و تجسم استفاده از حمام گرم ، گوش دادن به موسيقي  دلخواه خود در صورتي كه به علت گرفتاري ، تهديد و تبعيض عصباني هستيد در جامعه ، مدرسه ، دانشكده يا نيزدر برخورد با اين عوامل، قوانين و مقرراتي وجود دارد. از يك مشاور نيز ميتوانند وقت بگيرند ومراحلي را كه بايد طي كنيد از اين طريق بيابيد.اگرعلت عصبانيت شما مشكلي در زندگي شخصي است با مشاور مشورت كنيد. اين افراد ميتوانند دركشف مسائل شخصي كه به دفعات موجب بروز عصبانيت ميشوند كمك كنند.
 
خشونت رفتاري اكتسابي :   
 نحوه بروزعصبانيت،اغلب ازافراد پيرامون آموخته مي شود.اگر كودكان درپرورش يابند كه درآن شاهد خشونت باشند آنها نيزعصبانيت راازافراد محيط خانواده ياد ميگيرند وهرقدربيشتردرمعرض خشونت باشند.احتمال پذيرش آن به عنوان روش مناسب بيشتراست. اگر دوستان شما خشن هستند امكان استفاده آن ازطرف شما و تصوراين كه خشونت شيوه خوبي است وجود دارد. چنانچه درتلويزيون يا بازي هاي ويدئويي به وفور شاهد خشونت باشيد احتمالاً آن را روشي براي برخورد با عصبانيت ميابند.خبر خوب اين است كه هر رفتاراكتسابي مي تواند غيراكتسابي باشد.اگرمايل هستيد با شيوه هاي. جدي كنترل عصبانيت آشنا شويد مرتب به تمرين آنها بپردازيد درنهايت رفتارهاي جديد به زودي جايگزين عادات قديمي  مي شوند…
 


منابع :


·       رفتارهاي بهنجار و نابهنجار        


·       مؤلف: دكتر شكوه نوابي نژاد        

·       چاپ و صحافي: آرين

·       تاريخ چاپ: 1375

·       بررسي مشكلات اخلاقي و رواني

·       مؤلف: سيد مجتبي موسوي لاري

·       ناشر: دفتر اتنشارات اسلامي       

·       تاريخ چاپ: 1361   

 

 

 
طراحی سایت : سایت سازان