میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

پروژه آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي


کد محصول : 10001880 نوع فایل : word تعداد صفحات : 57 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 949

فهرست مطالب و صفحات نخست


 آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي

فهرست مطالب

صفحه    عنوان
1    مقدمه
    بخش اول :
2            معرفي رشته هاي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه لرستان
    بخش دوم :
4           مقررات آموزشي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا
    بخش سوم :
30           مراحل انجام پايان نامه
    بخش چهارم :
34           آيين نامة ارزشيابي پايان نامه كارشناسي ارشد
37           دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه     
    بخش پنجم :
45    فرمها

مقدمه :
در آغاز ، موفقيت شما دانشجويان و دانش پژوهان عزيز را در ورود به دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي دانشگاه لرستان تبريك عرض مي نماييم . راهيابي مجدد شما به دانشگاه در راه كسب علم و دانش نويد تازه اي به روح جامعه نيازمند مي دهد . اميدواريم از اين دورة طلايي در راه تحصيل ، تحقيق و پژوهش نهايت استفاده را برده و با بهره مندي از تجارب و معلومات استادان متخصص و كارآمد بتوانيد هر چه زودتر زمينه هاي لازم را در راه خدمت به اين مرز و بوم بدست آورده و در رساندن جامعه به مرز خود كفايي بيش از پيش مفيد و مؤثر واقع شويد .
مجموعه حاضر كه مشتمل بر معرفي رشته هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي، مقررات آموزشي، مراحل مختلف پايان‌نامه (از انتخاب موضوع تا فارغ التحصيلي)، دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه و ساير اطلاعات مي باشد ، به منظور آشنايي بيشتر شما دانشجويان عزيز با مقررات و قوانين جاري آموزشي تقديم مي گردد . توصيه مي شود با استفاده از محتويات جزوة حاضر كليه مراحل آموزشي و پژوهشي خود را به موقع و با موفقيت طي نماييد ، زيرا مطلع نبودن از مقررات مانع اجراي آنها نخواهد شد . اين مديريت ، با تمام توان و امتنان در پاسخگويي به سؤالات شما عزيزان كوشا خواهد بود . براي تمامي شما عزيزان از درگاه حضرت حق تعالي در امر تحصيل و زندگي موفقيت و سربلندي را آرزو مي‌كنم .
با آرزوي توفيق الهي

بخش اول :
معرفي رشته هاي مقطع كارشناسي ارشد
دانشگاه لرستان

معرفي رشته هاي مختلف مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي دانشگاه لرستان :
دانشكده ادبيات :
كارشناسي ارشد
زبان و ادبيات فارسي
تاريخ
دانشكده علوم :
كارشناسي ارشد
رياضي
شيمي
فيزيك
زيست شناسي
دانشكده كشاورزي :
كارشناسي ارشد
مهندسي كشاورزي ـ زراعت

بخش دوم :
مقررات آموزشي دانشجويان كارشناسي ارشد
و دكتراي تخصصي Ph.D

آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
فصل اول
كليات
ماده 1 : تعريف
دوره كارشناسي ارشد ، يكي از دوره هاي آموزش عالي بالاتر از دوره كارشناسي است ، كه پس از آن به اجرا در مي آيد و سرانجام به اعطاء مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوط منتهي مي گردد .
تبصره :
 در اين آيين نامه، به منظور اختصار به همه دانشگاهها  و موسسات آموزش عالي ،پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتي مجاز كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري (تحصيلات تكميلي) فعاليت دارند ، (موسسه) گفته مي شود .
منظور از كميته تحصيلات تكميلي ، كميته يا شورايي است كه در اين زمينه ،در سطح گروه يا دانشكده تشكيل ميشود .
ماده 2: هدف
هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد ، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است كه با فراگيري  آموزش هاي لازم  و آشنايي با روشهاي پژوهش علمي ، مهارت لازم را براي آموزش،پژوهش و خدمات پيدا مي كنند .

فصل دوم
شرايط ورود
ماده 3 :
شرايط ورود به دوره به شرح زير است .
1ـ3  :داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي .
2ـ3 :داشتن گواهينامه پايان دوره كارشناسي يا بالاتر مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، (وزارت فرهنگ و آموزش عالي سابق) و يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در رشته هاي مورد قبول ( به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي ) .
3 ـ 3  : برخورداري از توانايي جسمي لازم و متناسب با رشته تحصيلي .
4 ـ 3 : موفقيت در آزمون ورودي دوره .
تبصره :
مدرك معادل كارشناسي براي ورود به اين دوره ها فاقد اعتبار است .
فصل سوم
واحد هاي درسي
ماده 4 :
تعداد كل واحد هاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته با احتساب واحد پايان نامه ، بر حسب رشته ، حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است .
تبصره 1 :
چنانچه به تشخيص كميته تحصيلات تكميلي ، گذراندن تعدادي از واحد هاي درسي دوره كارشناسي ، به عنوان دروس كمبود يا جبراني ، براي دانشجو ، ضروري تشخيص داده شود ، وي مكلف است آن دروس را بر اساس برنامه مصوب ، اضافه بر واحد هاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد و مطابق اين آيين نامه بگذراند .
تعداد دروس جبراني در هر رشته حداكثر 24 واحد است .
تبصره 2 :
در انتخاب دروس ، اولويت با دروس جبراني است ، تعيين واحد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چهار چوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي ، بر عهده كميته تحصيلات تكميلي مؤسسه ذيربط است .
تبصره 3 :
به ازاي گذراندن هر 12 واحد درسي از دروس جبراني ، يك نيمسال به طول مدت تحصيل دانشجو افزوده مي شود .
ماده 5 :
تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد ، براي همه رشته بين 4 تا 10 واحد درسي ، مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است .

تبصره الحاقي به ماده 5 :1 مصوبه جلسه 303 شوراي عالي ، برنامه ريزي مورخ 2/7/74 .
ماده 6 :
 دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين 8 تا 14 واحد درسي را انتخاب كند و در موارد استثنايي ، با صلاحديد كميته تحصيلات تكميلي ، اين تعداد مي تواند به 16 واحد افزايش يابد .
تبصره 1 :
در آخرين نيمسال تحصيلي ، نام نويسي دانشجو در كمتر از 8 واحد درسي بلامانع است .
تبصره 2 :
دانشجوياني كه برخي از دروس دورة كارشناسي ارشد را در دورة كارشناسي گذرانده اند نمي‌توانند آن درس يا دروس را مجدداً در دورة كارشناسي ارشد بگذرانند . اين دانشجويان بايد با گرفتن ديگر دروس انتخابي جمع واحد هاي خودرا به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند .
فصل چهارم
حضور و غياب
ماده 7 :
حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است.

تبصره :
در صورتيكه غيبت دانشجو در يك درس ، بيش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه موجه تشخيص داده  شود ، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود . در اين صورت ، رعايت حد نصاب 8 واحد در آن نيمسال الزامي نيست ، ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيلي براي دانشجو يك نيمسال كامل محسوب مي شود .
ماده 8 :
غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است .
تبصره :
در صورتيكه غيبت دانشجو در امتحان ، از نظر مؤسسه ، موجه تشخيص داده شود ، درس مزبور حذف مي شود .
فصل پنجم
طول دوره ، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
ماده 9 :
طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين دوره را با پايان نامه بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند .
طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 2 سال است .

تبصره 1 :
كميته تحصيلات تكميلي مي تواند در صورت لزوم و بر حسب مورد يك و حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي به طول دوره دانشجو اضافه كند .
تبصره 2 :
چنانچه موسسه نتواند حداقل واحد هاي درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارائه دهد ، به نسبت كسر واحد هاي ارائه شده ، به طول دوره دانشجو افزوده مي شود . در هر صورت طول دورة تحصيل نبايد از سه سال تجاوز نمايد .
ماده 10 :
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي ، با كسب موافقت دانشگاه ، از مرخصي تحصيلي استفاده كند .
تبصره 1 :
مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود .
تبصره 2 :
در خواست مرخصي بايد قبل از شروع نامنويسي در هر نيمسال تحصيلي به مؤسسه مربوط تسليم و موافقت آن مؤسسه كسب گردد . موافقت مؤسسه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود .

تبصره 3 :
در صورتيكه دانشجو بدون كسب موافقت موسسه حتي براي يك نيمسال ، ترك تحصيل نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود .
ماده 11 :
دانشجو مي تواند به هر دليل ، از تحصيل اعلام انصراف نمايد . در اينصورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف به مؤسسه تسليم نمايد . چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد ، آن مؤسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد .
تبصره :
دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد . به هر حال صدور هر گونه گواهينامه و تسليم ريز نمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي منوط به تسويه حساب دانشجو با مؤسسه ذيربط است .
فصل ششم
ارزشيابي
ماده 12 :
 حداقل‌نمره قبولي‌درهردرس اعم از دروس دوره ودروس جبراني‌دردورةكارشناسي ارشد ، 12است.
تبصره 1 :
اگر نمره دانشجو در يك درس انتخابي كمتر از 12 باشد ، مي تواند با موافقت استاد راهنما به جاي آن درس ، درس ديگري را انتخاب نمايد .
تبصره 2 :
در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليتهايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نيست ، نمره دانشجو در آن درس نا تمام محسوب مي شود . در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس ، حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد ، توسط استاد ذيربط به نمره قطعي تبديل و در كارنامة وي ثبت شود .
ماده 13 :
ميانگين نمرات دروس دانشجو ، در دورة كارشناسي ارشد ، در هر نيمسال تحصيلي ، نبايد كمتراز 14 باشد . اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از 14 باشد ، آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود .
تبصره :
نمره دروس پيش نياز يا جبراني در كارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت مي شود اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود .
ماده 14 :
ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد . در غير اينصورت فارغ التحصيل دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود .
تبصره :
دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحد هاي درسي دوره ، ميانگين كل نمرات او از 14 كمتر باشد ، در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد ، مي تواند تا 16 واحد از دروسي را كه در آنها نمره 14 گرفته است ، فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل ، فارغ التحصيل شود ، دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند ، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي شود .
فصل هفتم
پايان نامه
ماده 15 :
تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است ، در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود ، زير نظر استاد راهنما ، به تحقيق و تتبع بپردازد .
ماده 16 :
 استاد راهنما با پيشنهاد و موافقت استاد و تاييد كميته تحصيلات تكميلي ، از اعضاي هيأت علمي مؤسسه يا خارج از مؤسسه با حداقل مرتبه استاد ياري تعيين مي گردد .
تبصره 1 :
چنانچه استاد راهنما ، خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخاب مي شود ، به جاي شرط استاد ياري داشتن مدرك دكتري الزامي است .
ماده 17 :
دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب كند .
موضوع پايان نامه پس از تأييد شوراي تحصيلات تكميلي قطعيت مي يابد .
* آئين نامه داخلي :
فرم پيشنهادي پايان نامه تحصيلي دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد بايستي تا پايان ترم سوم تحصيلي در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورد تصويب قرار گيرد و يك سال پس از تصويب فرم مذكور ، دانشجو مي بايست از پايان نامه خود دفاع نمايد و همچنين ادارة آموزش دانشگاه ترتيبي اتخاذ مي‌نمايد كه ثبت نام دانشجويان دوره فوق الذكر در ترم چهارم منوط به تصويب فرم پيشنهادي پايان نامه تحصيلي ايشان تا پايان ترم سوم ، در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه باشد .
* آئين نامه داخلي :
فرمهاي پيشنهادي پايان نامه تحصيلي دانشجوياني كه در زمان مقرر از سوي دانشكده مربوطه جهت تصويب نهايي به مديريت تحصيلات تكميلي ارسال نگرديده است ، شورا از تصويب نهايي آنها خودداري مي‌نمايد .
ماده 18 :
استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تأييد كميته تحصيلات تكميلي از بين اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان مربوط انتخاب مي شود .
ماده 19 :
ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران متشكل از استاد راهنما ، استاد مشاور و حداقل يك نفر نماينده كميته تحصيلات تكميلي و دو نفر از بين اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج مؤسسه صورت مي گيرد .

* آئين نامه داخلي :
گروههاي آموزشي در موقع دفاع از پايان نامه ، از يك نفرعضو هيأت علمي خارج از دانشگاه به عنوان داور پروژه دعوت به عمل مي‌آورند .
* آئين نامه داخلي :
در صورتي كه دانشجوي دورة كارشناسي ارشد قبل از دفاع از پايان نامه موفق به پذيرش مقاله در مجله علمي و يا ارائه مقاله در سمينار ( غير از سمينار موظف ) موضوع بند 8 فرم شمارة 1 ، نشده باشد مي تواند همزمان با اعلام آمادگي دفاع ، يك نسخه مقاله تهيه شده از پايان نامة خود را كه مطابق با دستورالعمل يكي از مجلات رشتة مربوط تنظيم گرديده همراه با نسخه هاي پايان نامه جهت داوران و آموزش دانشكده ارسال نمايد . آنگاه اين متن مقاله ، مورد قضاوت داوران جهت اعلام نظر در مورد بند 8 فرم شماره 1 قرار خواهد گرفت .
ماده 20 :
پايان نامه توسط هيأت داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و به هر درجه نمره اي تعلق مي گيرد . و اين نمره در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود .
نمره از 18 تا 20 : عالي  ،
نمره از 16 تا 18 : بسيار خوب  ،
نمره از 14 تا 16 : خوب ،
نمره از 12 تا 14 : قابل قبول ،
نمره از 12 كمتر : غير قابل قبول ،
ماده 21 :
دانشجو پس از انتخاب پايان نامه ، تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده است ، موظف است بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسال ( هاي ) بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد . در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال  تحصيلي ، وارد كارنامه دانشجو مي شود و در ميانگين نمرات او منظور خواهد شد .
ماده 22 :
در صورتي كه پايان نامه از نظر هيأت داوران غير قابل قبول تشخيص داده شود ، دانشجو مي تواند در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند ، پايان نامه خود را كامل و بار ديگر در زماني كه هيأت داوران تعيين مي كند ، از آن دفاع نمايد . دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع كند ، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي شود .
تبصره :
اعطاي گواهي گذراندن واحد هاي درسي دوره به دانشجويي كه به هر دليل از ادامه تحصيل باز مي‌ماند ، حسب در خواست دانشجو بلا مانع است .

فصل هشتم
ساير مقررات
ماده 23 :
انتقال و تغييررشته در دورة كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است .
ماده 24 :
 در صورتيكه ارائه برخي دروس ، در يك رشته و در يك زمان معين ، در مؤسسه مبدأ ، ممكن نباشد ، دانشجو مي تواند ، آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تأييد كميتة تحصيلات تكميلي ، در يكي از مؤسسات آموزش عالي ديگري كه مجري دوره است به صورت ميهمان بگذراند در اين حال ، كسب موافقت مؤسسه مقصد هم ضروري است و تعداد واحد هاي درسي دانشجوي ميهمان در يك مؤسسه نبايد از نصف واحد هاي درسي دوره تجاوز نمايد .
ماده 25 :
آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد در 8 فصل و 25 ماده و 20 تبصره در دويست و نودو يكمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 25/10/1373 در همه دانشگاهها و پژوهشگاها و مؤسسات آموزش عالي سراسر كشور لازم الاجرا است و از تاريخ ابلاغ آن ، آيين نامة قبلي و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملهاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو مي گردد .

آئين نامه دوره دكترا   Ph.D
فصل اول
كليات
ماده 1 : تعريف
دوره دكترا Ph.D بالاترين مقطع تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك مي انجامد و مجموعه اي هماهنگ از فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي است .
تبصره :
در اين آيين نامه ، به منظور اختصار ، به تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتي مجاز كه در زمينة تحصيلات تكميلي فعاليت دارند ، « مؤسسه » گفته مي شود . همچنين در اين آيين نامه به واحد هاي آموزشي يا پژوهشي تحت پوشش مؤسسه ( دانشكده ، پژوهشكده و يا گروه ) به اختصار « دانشكده » و به شورا يا كميتة تحصيلات تكميلي مربوطه « شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده » گفته مي شود .
ماده 2 : هدف
هدف از ايجاد دوره دكترا ، تربيت افرادي است كه با احاطه يافتن به آثار علمي در يك زمينه خاص  و آشنا شدن با روشهاي پيشرفته تحقيق و دستيابي به جديدترين مباني آموزش و پژوهش بتوانند با نوآوري در زمينه هاي علمي و تحقيقي ، در رفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش ، در رشتة تخصصي خود مؤثر بوده و به تازه هايي در جهان دانش دست يابند .

ماده 3 : محور اصلي
محور اصلي فعاليتهاي دورة دكترا پژوهش و كسب تبحر در يك رشتة خاص علمي است و آموزش وسيله برطرف كردن كاستي هاي آموزشي دانشجويان اين دوره است تا راه را براي وصول به اهداف دوره هموار سازد .
ماده 4 : مراحل دوره
دورة دكترا به دو مرحلة آموزشي و پژوهشي تقسيم مي شود .
مرحلة آموزشي از زمان پذيرفته شدن دانشجو در امتحان ورودي آغاز و به امتحان جامع‌ختم‌مي‌شود.
مرحلة پژوهشي پس از مرحلة آموزشي آغاز و با تدوين رساله ودفاع از آن پايان مي پذيرد .
تبصره :
دانشجويان دوره دكترا مي توانند تحقيقات اوليه مرحلة پژوهشي خود را در مرحلة آموزشي آغاز نمايند ولي ثبت نام رسمي آنها براي مرحلة پژوهشي و تدوين رساله منوط به موفقيت در امتحان جامع است .
فصل دوم
شرايط ورود
ماده 5 :
شرايط ورود به دوره دكتري عبارتست از :
1 ) داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي
2 ) داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد ( فوق ليسانس) يا دكتراي حرفه اي يا بالاتر ، متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا ، از يكي از دانشگاههاي داخل يا خارج كشور كه حسب مورد به تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري (وزارت فرهنگ و آموزش عالي سابق ) يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد .
3 ) موفقيت در امتحان يكي از زبانهاي خارجي ، به تعيين شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده .
4 ) قبولي در امتحانات اختصاصي ورود به دوره دكتري .
5 ) داشتن معرفي نامه ، مبني بر صلاحيت تحصيل در دوره دكتري ، حداقل از 2 تن از استادان قبلي داوطلب .
تبصره 1 :
تشخيص اينكه دارنده كدام دانشنامه در كدام رشته مي تواند تحصيل كند و همچنين تعيين شرايط تطبيق ، با گروه برنامه ريزي ذيربط در شوراي عالي برنامه ريزي است .
تبصره 2 :
در ورود به دوره دكتري محدوديت سني براي داوطلبان وجود ندارد .
فصل سوم
استاد راهنما
ماده 6 :
استاد راهنما به تقاضاي دانشجو و موافقت كتبي استاد و با تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده تعيين مي گردد .
استاد راهنما ، بايد حداكثر تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي دانشجو ، تعيين شود تا زماني كه استاد راهنما انتخاب نشده است ، رئيس دانشكده وظايف استاد راهنما را بر عهده مي گيرد .
ماده 7 :
استاد راهنما بايد عضو هيأت علمي در يكي از مؤسسات بوده و حداقل داراي مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و سه سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره كارشناسي ارشد باشد .
ماده 8 :
به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ، يك يا دو نفر از اعضاي هيأت علمي يا از صاحبنظران و محققان برجسته به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود .
تبصره :
استادان مشاور بايد داراي مدرك دكترا با حداقل مرتبة استادياري يا استاديار پژوهشي با سابقه سه سال تدريس يا تحقيق در دورة كارشناسي ارشد باشند . براي صاحبنظران و محققاني كه عضو هيأت علمي نيستند داشتن مدرك دكترا الزامي است .
فصل چهارم
مرحله آموزشي
ماده 9 :
دانشجويي كه براي دورة دكترا ثبت نام مي كند ، بسته به ميزان دروس مورد نياز ، موظف است بين 12 تا 30 واحد درسي را با نظر استاد راهنما مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي در مدت مجاز دوره ، با موفقيت بگذراند .
تبصره :
اگر دانشجويي ، تعدادي از واحد هاي درسي لازم را در دورة كارشناسي ارشد نگذرانده باشد ، موظف است ، به تشخيص دانشكده ، كمبود واحد هاي درسي خود را در مرحلة آموزشي جبران كند .
حداكثر تعداد واحد هاي جبراني 16 واحد و حداقل نمرة آن بدون احتساب در ميانگين كل دانشجو در هر درس 12 از 20 است . به ازاء هر 8 واحد جبراني يك نيمسال تحصيلي به مدت مجاز مرحلة آموزشي افزوده مي شود .
ماده 10 :
برنامه درسي مرحلة آموزشي در هر رشته ، توسط گروه برنامه ريزي ذيربط در شوراي عالي برنامه ريزي تهيه و تدوين گرديده و به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي مي رسد . اجراي هر برنامه اي كه به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي نرسيده باشد فاقد اعتبار است .
تبصره :
تمام مؤسسات مي توانند برنامه هاي پيشنهادي خود را جهت بررسي و تصويب به شوراي عالي برنامه ريزي ارسال دارند . 
ماده 11 :
دانشجو ، در مرحلة آموزشي ، موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين 6 تا 10 واحد درسي از دروس مرحلة آموزشي را انتخاب و ثبت نام كند ، مگرآنكه كمتر از 6 واحد درسي باقي داشته باشد .

ماده 12 :
 طول مدت مجاز مرحلة آموزشي ، 2 تا 5 نيمسال تحصيلي است . چنانچه دانشجو نتواند در اين مدت ، مرحلة آموزشي را به پايان برساند ، از ادامة تحصيل محروم مي شود .
ماده 13 :
حداقل نمره قبولي در هر درس 14 از 20 است . در صورتيكه نمره دانشجو در يك درس كمتر از 14 باشد ، بايد آنرا تكرار كند . در هر حال ميانگين كل دانشجو در دوره دكترا نبايد از 15 كمتر باشد .
تبصره :
چنانچه ميانگين كل نمره هاي دانشجو در مدت مجاز تحصيل ، در مرحله آموزشي ، به 15 نرسد از ادامه تحصيل محروم مي شود .
فصل پنجم
امتحان جامع
كليه دانشجويان دوره دكترا بايد گواهي قبولي زبان MCHE يا TOFEL را پيش از شركت در امتحان جامع، به مديريت‌تحصيلات‌تكميلي‌دانشگاه ارايه نمايند. نمره قابل‌قبولMCHE 50وTOFEL500 مي‌باشد.
كسب نمرة 45 در امتحان MCHE پيش شرط شركت دانشجو در امتحان جامع و كسب نمرة 50 شرط ورود دانشجو به مرحلة پژوهشي تعيين گرديده است . لازم به ذكر است طول مدت دورة آموزشي حداكثر 5 نيمسال تحصيلي مي باشد ، لذا ، تا ارائه نمره 50 ، از دانشجو جهت دورة پژوهشي ثبت نام به عمل نخواهد آمد .
همچنين به دانشجوياني كه پس از اتمام مدت مجاز مرحلة آموزشي و قبل از آزمون جامع موفق به ارائه گواهي قبولي امتحان زبان به آموزش نگرديده اند ، 6 ماه فرصت داده مي شود كه گواهي قبولي مذكور را ارائه نمايند . در غير اينصورت ، پس از اتمام مدت مقرر مي‌بايست در خصوص اخذ مدرك دانشوري اقدام كنند .
ماده 14 :
دانشجوئي كه دروس مرحلة آموزشي را با موفقيت به اتمام رسانيده باشد ، بايد در يك امتحان كه بصورت كتبي و شفاهي برگزار مي شود شركت كند . اين امتحان زير نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده توسط هيأتي مركب از 5 نفر به شرح زير برگزار مي شود .
ـ استاد راهنما
ـ 4 نفر عضو هيأت علمي داراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي با 3 سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره كارشناسي ارشد به تعيين شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه .
* آئين نامه داخلي :
يكنفر از چهار داور موضوع ماده 14 آئين نامه آموزشي دورةدكترا با پيشنهاد استاد راهنما و مدير گروه و موافقت شوراي تحصيلات دانشكده از اعضاء هيأت علمي خارج از دانشگاه مي باشد .
ماده 15 :
ميانگين كل نمرات امتحان جامع ، نبايداز 15 كمتر باشد . دانشجوياني كه ميانگين كل نمره امتحان جامع آنها ، از 15 كمتر باشد ، تنها يك بار ديگر مي توانند در امتحان جامع شركت كند .

فصل ششم
مرحلة پژوهشي و تدوين رساله
ماده 16 :
ثبت نام دانشجو در مرحلة پژوهشي و تدوين رساله ، پس از اعلام قبولي وي در امتحان جامع ، صورت مي گيرد .
ماده 17 :
دانشجو بايد حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي پس از قبولي درامتحان جامع ، موضوع رساله خود را با موافقت استاد راهنما تعيين و پس از تعيين و پس از تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ، مرحله پژوهش را آغاز نمايد .
تبصره :
مؤسسه موظف است پذيرش و ثبت موضوع رساله دانشجو را كتباً به وي ابلاغ نمايد .
ماده 18 :
تعداد واحدهاي رساله در مرحلة پژوهشي ، بسته به تعداد واحدهاي گذرانده شده در مرحله آموزشي، حداقل 16 و حداكثر 30 واحد است . در هر حال ، مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو ، در دوره دكتري نبايد از 42 واحد كمتر و از 50 واحد بيشتر باشد .
ماده 19 :
تمام فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجــو ، در مرحلة پژوهشي و تدوين رساله ، بـــايد با هدايت و
نظارت استاد راهنما صورت گيرد . دانشجو موظف است در هر زماني كه استاد راهنما تعيين كند نتيجه تحقيقات خود را به وي گزارش نمايد .
ماده 20 :
دفاع از رساله پس از تدوين آن توسط دانشجو و تأييد كيفيت علمي و صحت مطالب آن از طرف استاد راهنما و اظهار نظر كتبي حداقل يك نفر ديگر از هيأت داوران ، مبني بر قابل دفاع بودن رساله ، در حضور هيأت داوران صورت مي گيرد .
تبصره :
تأييديه استاد راهنمادو اساتيد مشاور بايد درنخستين صفحات رساله درج شود .
ـ آئين نامه داخلي  :
به منظور بالا بردن كيفيت پايان نامه هاي دورة دكترا ، دانشجويان اين دوره در صورتي مجاز به دفاع از پايان نامه خود مي باشند كه حداقل پذيرش يك مقاله از يكي از مجلات معتبر داخلي يا خارجي را ارائه نمايند .
ماده 21 :
تركيب هيأت داوران به شرح زير است :
1 ) استاد راهنما به عنوان رئيس هيأت داوران .
2 ) استاد يا اساتيد مشاور
3 )  4 نفر از اعضاي هيأت علمي در رشته مربوط با درجه حداقل استاد ياري يا استاديارپژوهشي و سه سال سابقه تدريس و تحقيق در دوره كارشناسي ارشد ، به انتخاب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ، كه بايد حداقل يك نفر آنها دانشيار و دو نفر آنها از مؤسسات ديگر باشند .
ماده 22 :
جلسه دفاعيه با رياست استاد راهنما و حضور حداقل سه تن ديگر از اعضاي هيأت داوران ، رسميت مي يابد ، دانشجو موظف است در اين جلسه گزارشي از كار تحقيقاتي و رساله خود را ارائه نموده و از آن دفاع نمايند .
ماده 23 :
هيأت داوران ، در پايان جلسه دفاعيه ، پس از شور و بررسي در خصوص اصالت و صحت رساله ، امتياز آنرا به شرح زير مشخص مي نمايند :
الف : قبول
1 ـ با درجه عالي                                         2 ـ با درجه بسيار خوب
3 ـ با درجه خوب                                      4 ـ با درجه قابل قبول
ب : غير قابل قبول
ملاك تصميم گيري در خصوص رد يا قبول رساله ، رأي موافق حداقل چهار تن از اعضاي هيأت داوران است و براي درجه بندي مراتب قبولي ، رأي موافق حداقل سه تن از اعضاء ضروري است .
تبصره 1 :
در صورتيكه تعداد آراء موافق و مخالف براي تصميم گيري برابر باشد رأي رئيس هيأت نافذ است .
تبصره 2 :
چنانچه هيأت داوران رساله را از جهاتي  ناقص تشخيص دهد موارد نقص را در رأي خود ذكر نموده و از دانشجو مي خواهد در مدتي كه از حداكثر مجاز تحصيل وي تجاوز نكند ، رساله خود را كامل و مجدداً از آن دفاع نمايد .
فصل هفتم
ساير مقررات
ماده 24 :
حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري 5/4 سال است . چنانچه دانشجو در اين مدت نتواند رساله خود را تكميل و از آن دفاع نمايد ، از ادامه تحصيل در آن رشته محروم مي شود .
تبصره :
شوراي تحصيلات تكميلي مؤسسه مي تواند ، در موارد استثنائي به پيشنهاد  استاد راهنما و تأييد دانشكده ، حداكثر تا سه نيمسال تحصيلي به مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه نمايد .
ماده 25 :
دانشجوي دوره دكتري بايد بطور تمام وقت به تحصيل بپردازد تا بتواند از مزاياي دانشجويي دوره دكتري برخوردار شود . آيين نامه هاي اجرايي لازم در اين زمينه توسط مراجع ذيربط تهيه ، تصويب و ابلاغ خواهد شد .
ماده 26 :
عــدم ثبت نــام يا ثبت رساله در زمان مقرر ، به منزله انصراف دانشجو از تحصيل تلقي مي‌شـــود در
موارد استثنايي كه دانشجو عذر موجه داشته باشد مي تواند ، با موافقت دانشكده و تأييد شوراي تحصيلات تكميلي مؤسسه و با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل ، حداكثر تا دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند .
ماده 27 :
به دانشجوياني كه معدل كل امتحان جامع آنها 15 و بالاتر باشد ، اعم از آنكه براي مرحله تدوين رساله ثبت نام كنند يا از ادامه تحصيل منصرف شوند ، بنا به درخواست آنان تأييديه اي مبني بر گذراندن مرحله آموزشي دوره دكتري ، از سوي مؤسسه ذيربط داده مي شود .
ماده 28 :
نحوه پذيرش و ادامه تحصيل دانشجويان متقاضي انتقال از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي خارج از كشور ، به دوره هاي دكتري در مؤسسات داخل ، مطابق آيين نامه اي است كه به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيده و به واحد هاي مجري ابلاغ شده يا مي شود .
ماده 29 :
  اين آيين نامه در 7 فصل و 29 ماده و 15 تبصره در جلسه 274 مورخ 18/12/1372 شوراي عالي برنامه ريزي به تصويب نهايي رسيد و از اول سال تحصيلي 74 ـ 1373 لازم الاجرا است . از تاريخ اجرا كلية بخشنامه ها و آيين نامه هاي آموزشي و پژوهشي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو مي گردد .

بخش سوم :
مراحل انجام پايان نامه

1 ـ مرحله اول : انتخاب موضوع و تصويب آن
2 ـ مرحله دوم :اجراي تحقيق تا برگزاري جلسه دفاع
3 ـ مرحله سوم :فارغ التحصيلي دانشجو
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان