میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

دانلود مقاله كمرويي


کد محصول : 10002021 نوع فایل : word تعداد صفحات : 17 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 975

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d2021

فهرست مطالب و صفحات نخست


كمرويي يك ناتواني و معلوليت فراگير اجتماعي است. در هر جامعه درصد قابل توجهي از كودكان ، نوجوانان و بزرگسالان با اين اختلال رفتاري و عامل بازندة رشد شخصيت اجتماعي مواجه هستند. در بسيار از مواقع كمرويي «اصلي ترين مانع شكوفايي قابليتها ، خلاقيتها و ايفاي مسئوليتهاست.»

بنابراين نبايد پديدة كمرويي به عنوان يكي از اساسي ترين آفات رشد متعادل در خانواده و جامعة اسلامي ، فراگير شود. بدون ترديد اختلال كمرويي ، قابل پيشگيري و درمان است.

 

كمرويي چيست ؟

هيچ تعريف واحدي براي كمرويي كفايت نمي كند زير براي افراد مختلف داراي معاني مختلف است اما به طور كلي كمرويي يك توجه غير عادي و مضطربانه به خويشتن در يك موقعيت اجتماعي است كه در نتيجة آن فرد دچار نوعي تنش رواني ـ عضلاني شده ، شرايط عاطفي و شناختي اش متأثر مي گردد و زمينة بروز رفتارهاي خام و ناسنجيده و واكنشهاي نامناسب در وي فراهم   مي شود. به ديگر سخن پديدة كمرويي به يك مشكل رواني ـ اجتماعي و آزاردهندة شخصي مربوط مي شود كه همواره به صورت يك ناتواني يامعلوليت از مواجه شدن با ديگران.

 

شناخت كمرويي

كمرو بودن به معناي ترسيدن از مردم است ، به خصوص ترس از افرادي كه به دلايلي از نظر عاطفي تهديد كننده به شمار مي آيند. بيگانگان به دليل تازگي حضورشان يا عدم اطمينان به آنان ؛ مسئولان با قدرت و افراد جنس مخالف. همانگونه كه لنگيدن ناتواني جسماني است ، كمرويي را مي توان يك ناتواني ذهني دانست و نتايج آن م يتوانند ويرانگر باشند.

  v  كمرويي ملاقات با افراد جديد ، دوستيابي يا كسب لذت واقعي از تجربيات خوب را دشوار مي سازد.

  v  كمرويي مانع دفاع از حقوق حقة خويش و ابراز عقيده و بيان ارزشهاي فردي                  مي گردد.

  v  كمرويي ارزيابي مثبت از نقاط قوت شخصيت شما را محدود مي سازد.

  v  كمرويي خودآگاهي و اشتغال شديد فكر به نحوة ارائة واكنشهاي فردي را تقويت           مي كند.

  v  كمرويي تفكر روشن و برقراري ارتباط ثمر بخش را دشوار مي سازد.

  v  احساسات منفي مانند افسردگي ، اضطراب و احساس تنهايي از همراهان كمرويي هستند.

 

كمرويي پديدة جهاني است

خبر خوب اين است كه شما تنها نيستيد كه احساس كمرويي مي كنيد . هركسي در بعضي شرايط احساس كمرويي مي كند. بيش از 80 درصد افرادي كه در پرسشنامه استن فورد مورد سئوال قرار گرفتند در آمريكا پاسخ دادند كه در برخي مقاطع زندگي خود خجالتي بوده اند ، خواه در حال حاضر يا در گذشته يا هميشه . از اين عده بيش از 40 درصد خود را در حال حاضر خجالتي ارزيابي كردند و اين بدان معني است كه چهارنفر از هر ده نفري كه ملاقات مي كنيد يا 84 ميليون آمريكايي! و حدود يك چهارم افراد يا 4% خود را به عنوان كمروي هميشگي ذكر كردند.

 

انسان ، مهارتهاي اجتماعي و كمرويي

انسان اصالتاً موجودي است اجتماعي و نيازمند برقراري ارتباط با ديگران. بسياري از نيازهاي عالية انسان و شكوفا شدن استعدادها و خلاقيتهايش فقط از طريق تعامل بين فردي و ارتباطات اجتماعي مي تواند ارضاء شود و فعليت يابد. در دنياي پيچيدة امروز ، يعني در عصر ارتباطات سريع و پيوندهاي اجتماعي ، ضرورت هرچه بيشتر تعاون و همكاريهاي ملي و همفكريهاي علمي و تكنولوژي برتر ، بدون ترديد پديدة كمرويي يك معلوليت اجتماعي است.

 

كمرويي از ديدگاه بين فرهنگي

پديدة كمرويي در بين افراد ، خانواده ها و در كشورهاي مختلف و از ديدگاه مطالعات بين فرهنگي ، حاكميت نظامهاي ارزشي متفاوت و غالب بودن بعضي اهداف خاص تربيتي در خانه و مدرسه نيز بسيار مهم و قابل توجه است. كودك يا نوجواني ممكن است از نظر روان شناسي اجتماعي فردي كمرو باشد ، اما از نظر خانواده يا مدرسه به عنوان يك كودك يا نوجوان مؤدب و متين تلقي گردد. به عبارت ديگر بعضي ها افراد كمرو را انسانهايي ساكت مودب و محترم ميدانند و تصور مي كنند كه اين قبيل افراد ، شهروندان سالم و بي آزاري هستند و برخي نيز افراد كمرو را انسانيي مطيع ، حرف گوش كن ، مستعد و مقبول اجتماع مي دانند.

بعضي نيز كمرويي را براي دختران امري عادي و صفتي مثبت تلقي مي كنند و آن را براي پسرها يك ويژگي يا منش ناپسند مي دانند ، در حالي كه كمرويي همان گونه كه يك معلوليت اجتماعي و مانع رشد مطلوب شخصيت است و براي دو جنس امري است نامطلوب و نابهنجار.

 

كمرويي اضطراب اجتماعي

بسياري از محققان و متخصصان ، ريشه  اصلي كمرويي را در ترس يا اضطراب اجتماعي مي دانند . اضطراب يعني ناآرامي كاهش اعتماد به نفس ، كاهش برقراري ارتباط با ديگران ، دل مشغولي مفرط و ريشه اش دروني و رواني است و در مراحل رشد شخصيت پديدار مي شود و همان گونه كه ذكر شد پاسخي براي تهديدي ناشناخته و نامشخص و داراي جنبة تعارضي و غالباً مزمن است.

هنگامي كه چنين اضطرابي بر وجود فرد مستولي شود ، اعتماد به نفس كاهش مي يابد ، قدرت نگرش واقع بينانه و برقراري ارتباط متقابل با ديگران به حداقل مي رسد و احساس گريز از ارتباطات معمول اجتماعي و دل مشغولي هاي مفرط ، شخصيت فرد را فرا مي گيرد.

 


منابع :


كتاب كمرويي چيست؟ چه بايد كرد .

اثر: فيليپ جي . زيمباردو

مترجم : ن . پارسا

2ـ كتاب روانشانسي كمرويي و روشهاي درمان

 

 
طراحی سایت : سایت سازان