میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

دانلود مقاله كيفيت زندگي و انقلاب ديجيتال


کد محصول : 10002025 نوع فایل : word تعداد صفحات : 34 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 970

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d2025

فهرست مطالب و صفحات نخست


 

پيش درآمد

     اين مقاله سعي دارد، بحث كيفيت زندگي را با توجه به تجربه هاي موجود جهان معرفي كند. در تهيه آن، رهيافت نظري اعمال نشده است به اين معنا كه كيفيت زندگي در چارچوب تئوري هاي موجود تبيين نشده است. هدف اصلي مقاله، ايجاد حساسيت و آشنا ساختن خوانندگان با ابعاد مفهومي و تجربي موضوع است      

مقاله شامل سه بخش اصلي است.

   ?    در بخش اول نخست شرايط عمومي جهان و وضعيتي كه به شكل گيري پاراديم هاي جديد انجاميده است مورد بحث قرار مي گيرد. سپس انقلاب ديجيتال با تاكيد بر شكاف ديجيتال معرفي مي شود.

   ?    در بخش دوم مفاهيم و تعاريف كيفيت زندگي ارائه شده و با معرفي مهم ترين شاخص هاي كيفيت زندگي، چند نمونه از تجربه هاي جهاني در زمينه استفاده از اين شاخص ها براي سياست گذاري و برنامه ريزي توسعه ملي و محلي ارائه مي شود.

       ?         بخش سوم، نگاه كوتاهي دارد به بحث ايران با توجه به الزامات عصر ديجيتال و كيفيت زندگي.

 

 

بخش اول: نگاهي به اوضاع كنوني و انقلاب ديجيتال

 

     جهان وارد عصر تازه‌اي شده است. از نيمه هاي دوم قرن بيستم ، پايان عمر عصر صنعتي آغاز شد. تحولات پرشتاب علمي ? تكنولوژيكي موتور محرك اين تحول بوده است. نخست ، با ورود كامپيوتر به سپهر فني زندگي دگرگون شد. سپس با هم گرايي امواج تحول حوزه اطلاعات و ارتباطات، كامپيوتر ها به كمك تكنولوژي هاي ارتباطي از جمله تلفن به هم وصل شدند و چندي بعد قابليت هاي اين دو تكنولوژي هاي پرتوان با توانمندي هاي تكنولوژي تلويزيون تركيب شد و باعث پيدايش عظيم ترين ماشين مصنوع دست انسان گرديد، يعني شبكه جهاني ارتباطات و اطلاعات به هم پيوسته اي كه نماد آشكار و آشناي آن اينترنت است و به سرعت و پرتوان دارد همه ابعاد زندگي بشر را دگرگون مي سازد. اين جريان تحول پرشتاب حول محور تكنولوژي ديجيتال ، باز هم شتاب يافته و راه را براي ورود به عصر ديجيتال هموار ساخته است كه همراه است با فرصت ها و چالش ها ، اميدها و بيم هايي بي‌سابقه .

 

وقتي تحولات شتاب مي گيرند ، برپديده ها پيچيدگي و ابهام حاكم مي شود و سيستم ها از حالت تعادل خارج مي شوند و وضعيت بحراني شده و ديگر قانون مندي مرسوم بر پديده ها حاكم نيست. عصر ديجيتال ، عصري است بحران خيز و پرآشوب . دستاوردهاي بشر در عرصه مادي سريعتر از توانايي انسان و نظام هاي اجتماعي مخلوق انسان ، براي انطباق خلاق با اين دستاوردها حركت مي كند. انسان از آفريده هاي خودش عقب مي ماند و آشفته و سردرگم نه حال را درك مي كند و نه مي تواند به گذشته پناه برد و نه قادر است آينده را پيش بيني كند. حالت آشفتگي و سردرگمي تعادل ذهني را به هم مي ريزد. اما ، ذهن انسان ذاتا" گرايش دارد به تعادل جويي و گريزان بودن از آشفتگي و آشوب. انسان مي خواهد در دنياي بي نظمي ، نظمي بجويد ، در فضاي پرابهام به درك روشني دست يابد و در شرايطي كه پيش بيني آينده دشوار است ، آينده مطلوب خود را رقم زند. فضيلت هاي وجودي انسان كه عبارتند از خردورزي ، خودآگاهي ، تامل و بازپس نگري ، تفكر انتزاعي ، تجسم و تخيل ، خلاقيت و نوآوري، يادگيري ، و انطباق خلاق با شرايط پرتحول ، همگي فعال مي شوند و انسان فرزانه به سرعت در مي يابد كه راه حل مسئله ، نه در پناه جستن به گذشته أي است كه از دست رفته و نه توقف درحال به شيوه اي سرگردان و درمانده ، بلكه ادامه راه است با نگاهي استراتژيست و آينده ساز همراه با عزمي راسخ براي انتخاب خردمندانه مسير حركت و غايت مطلوبي كه به كيفيت زندگي اش آسيب نرساند. اين گونه است كه در عصر ديجيتال رهيافت ها و رهيافت هاي اميدبخشي شكل مي گيرد كه هريك به گونه‌اي بازتابي است از فضائل انساني كه تجهيز شده اند تا اشتباهات گذشتگان را جبران كنند. اشتباهاتي كه هزينه هاي سنگيني برجامعه بشري تحميل كرده است و كيفيت زندگي انسان معاصر را تنزل داده است. پيش از معرفي مهمترين رهيافت هاي مثبت و سرنوشت ساز اخير، نگاهي خواهيم داشت به پي آمدهاي آشكار اين اشتباهات .

 

     بحران زيست بومي و زيست محيطي به معناي ناديده گرفتن اين واقعيت كه انسان جزيي است از طبيعت كه معرف كل هستي است و نظامي است به هم پيوسته با اجزايي كه رابطه‌اي سيستميك با هم دارند و اگر تعادل اين نظام مختل شود ، به كل سيستم و اجزاي آن آسيب هاي جدي وارد خواهد شد. اشتباه بشر در ناديده گرفتن اين اصل در فعاليت‌هاي اقتصادي باعث شده كه آسيب‌هاي زير بروز كند :

   ?    برهم خوردن تعادل جوّ و بروز تغييرات ناگهاني آب و هوايي ناشي از آثار گرم خانه‌اي ، نازك شدن و ازبين رفتن لايه اوزون و امثال آن .

       ?         از بين رفتن بسياري از گونه هاي جانوري وگياهي .

       ?         نابودي جنگل ها .

       ?         آلودگي هوا و آب و خاك و طبيعت به طور كلي .

       ?         به تحليل رفتن منابع طبيعي احياء ناپذير (سوخت هاي فسيلي و مواد معدني)

 

     بحران بازارهاي مالي: مي گويند در جهان پيشرفته ، بازارهاي مالي به كازينويي تبديل شده اند جهاني كه روزانه 5/1 تريليون دلار در آن معامله صورت مي گيرد. (Henderson, 1999) . خدمات مالي در اقتصادهاي پيشرفته 9 برابر رشد داشته است و از راه داد و ستد پول ، سريع تر از فعاليت هاي ديگر مي توان پول دار شد. اين كازينو ، نقدينگي و پس اندازهاي كوچك و بزرگ مردم عادي و حتي بازنشستگان را مي بلعد. آسيب پذيري آن در نوسانات بحران زاي بازار بورس نيويورك پس از حادثه 11 سپتامبر به خوبي آشكار شد و نيز آثار گسترده آن بر اقتصاد جهاني همه را نگران كرده است.    جهان كنوني تحت سلطه شبكه‌اي از دولت هاي بزرگ ، شركت هاي جهاني و نهادهاي سرمايه گذار و البته كازينوي جهاني قرار دارد كه با منطقي كار مي‌كنند كه جهان را به وضعيت كنوني كشانده است. انفجار بمب در كلوپ هاي تفريحي جزيره بالي در اندونزي كه بيش از دويست نفر كشته بر جاي گذاشت و گروگان گيري در آمفي تآتر مسكو توسط شورشيان چچن و البته حادثه 11 سپتامبر و حوادث ديگري كه شايد در پيش باشد ، واكنش‌ها و هشدارهايي است درباره خطرناك شدن اوضاع جهان و به بي خردانه بودن منطق حاكم اشاره مي كند. جهان به نگاه كاملا" متفاوتي نياز دارد .

 

     بحران هاي سياسي كه ماهيت فرهنگي دارند. حادثه 11 سپتامبر نقطه عطفي به شمار مي آيد در تاريخ بين الملل و هشداري است به كشورهاي پرقدرت از جمله آمريكا و بيانگر اين واقعيت است كه هر گاه بنيان تصميم گيري به ويژه در تصميم هايي با آثار جهاني ، نگاه سيستميك و كل نگر نباشد و جوامع كره زمين را عناصر يك سيستم جهاني تلقي نكند ، هزينه هاي سنگيني خواهد پرداخت . در هيچ سيستمي يك عنصر و يا معدودي از عناصر نمي تواند به قيمت عقب ماندگي عناصر ديگر رشد كند و آن سيستم در كل متعادل بماند. نابرابري ، تعادل سيستم را به هم مي زند و بقاي آن را به خطر مي اندازد. حل بحران سياسي معاصر در گرو وجود رهبراني است جهاني كه خردورز باشند و با كل نگري سيستميك ? اكولوژيك و از روي تدبير براي خروج از بن بست هاي كنوني راه حل درازمدت بيابند. رهبران كنوني جهان پيشرفته ، سيستم جهاني را در جهت معكوس هدايت مي كنند و نمونه‌اي ارائه مي دهند متضاد اين الگوي آرماني. در جهان امروز كه رهبران كشورهاي بزرگ ، مشروعيت جهاني خود را به سرعت از دست مي دهند، خلاء رهبري سياه چال هايي را پديد آورده است كه بيش از هرچيز نيروي حياتي خود جوامع پيشرفته را به درون خود مي‌بلعد.

 

     بحران هاي فرهنگي ? اجتماعي كه در سطوح مختلف بازتاب دارد، از جمله در سطح بين المللي تقابل اسلام ? مسيحيت كه بيشتر از جانب منافع مستقري هدايت مي شود كه در پي منافع كوتاه مدت هستند و به نجات جامعه بشري از بن بست هاي كنوني نمي انديشند . در سطح فردي اين بحران به بهترين وجه خود را در روان آشفته و احساس بيقراري و احساس عدم امنيت دروني و ناامني محيطي انسان معاصر متجلي ساخته است. در بيرون ، گروه هاي انساني به جان هم افتاده اند و در درون انسان با خود منازعه اي تلخ را به پيش مي برد.

 

     مردمان مرفه و پيشرفته براي نخستين بار با انسان هاي نادار و عقب مانده به درك مشتركي رسيده اند و هر دو دردمند و نگران از خود مي پرسند اين همه هياهو از براي چيست ؟ چرا كار به اين جا كشيده است؟ غايت زندگي چيست ؟ نيويوركي مرفه و موفقي كه تا قبل از 11 سپتامبر آهنگ پرشتاب. زندگي روزانه به او فرصتي براي ايستادن و از دور به خود نگريستن را نمي داده است ، با مشاهده فروريختن دو برج تجارت جهاني در برابر چشمانش كه همواره نماد قدرت پايدار تجاري و رهبري اقتصادي جهان بوده است و ناپديدشدن چند هزار افراد موفق و پرتحرك مانند خودش ، ناگهان مجبور شده با نگاهي تازه و با فاصله و متفاوت به خودش بنگرد و از خود سوال كند ، معناي اين زندگي چيست ، اين همه تلاش و كوشش كه حاصل آن در يك آن به باد مي رود ، چه فايده اي دارد ؟ سرنوشت من دست كيست ؟ و سرنوشت من در كجا هدايت مي شود ؟ و ناگهان حس مي كند دشمناني دارد ، قوي تر از رهبرانش ، دشمناني نامريي و ناشناخته كه مجبور است آن ها را بشناسد و انگيزه هاي آن ها را درك كند. ناگهان زندگي رنگي دگر مي يابد ، ماجراهاي پس از 11 سپتامبر ، در سرزمين‌هاي پررونق اروپا نيز واكنش مشابهي ايجاد كرده است . حال و هواي ديگري بر زندگي مردمان پرنخوت و آسوده و بي خيال بخش هاي پيشرفته جهان حاكم شده است. در هر دو بخش، مرفه و نادار ، مردم حساس شده اند به اشتباهاتي كه در گذشته روي داده است. ولي رهبران، ترجيح مي دهند به راه خود ادامه دهند.

 

    افزون برآن، دستاوردهاي انقلاب ديجيتال همراه با پيشرفت هاي ساير حوزه هاي علوم و تكنولوژي ، شكاف هاي تازه اي را پديده آورده است و بر نابرابري هاي گذشته عمق بخشيده است . شكاف ديجيتال ، شكاف تكنولوژي ، شكاف دانايي و شكاف ژنتيك باعث شده كه يك بخش از جهان به سرعت به پيش برود و بخش ديگر عقب بماند. شايد ريشه اصلي بحران هاي سياسي و فرهنگي ? اجتماعي در بروز همين شكاف هاي روزافزون باشد. بخشي از جهان به دلايل بسيار توانسته است با ايجاد زيرساخت ها ، بنيان ها و ظرفيت هاي لازم در زمينه علم و تكنولوژي به طور مستمر پيشرفت كند، به گونه اي كه سهم عمده را در بازارهاي توليد و مصرف تكنولوژي، پيشرفته به خود اختصاص داده و در ضمن از توانايي بالايي براي جذب اين پيشرفت ها در حل مسائل و توسعه قابليت ها و ظرفيت سازي برخوردار شده است. درنتيجه ، سريع تر و بهتر ثروت توليد مي كند و دانايي هاي پيشرفته را در خدمت توليد ثروت به كار گرفته است. به عكس ، باقيمانده جهان نه سهمي دارد از بازارهاي خلق علم و تكنولوژي و نه توانايي آن را دارد كه دانايي هاي موجود پيشرفته ديگران را جذب كند و از آن براي حل مسائل و توسعه قابليت هاي خود بهره بگيرد. بد نيست در اين جا نگاه كوتاهي داشته باشيم به شكاف ديجيتال كه موضوع بحث مقاله حاضر است .

 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان