میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

دانلود مقاله مشکلات درسی نوجوانان در دوران بلوغ


کد محصول : 10002032 نوع فایل : word تعداد صفحات : 18 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 952

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d2032

فهرست مطالب و صفحات نخست


دگرگوني ها و پيشرفت جوامع بشري به گونه اي است كه اگر نهادهاي تعليمي و تربيتي بازنگري و بهسازي اجزاء خود را مورد توجه جدي قرار ندهند، سيل تحولات سبب تخريب بنيادهاي اساسي انديشه و عمل آنان خواهد گرديد. نظام آموزش و پرورش سرزمين اسلامي ايران مي تواند با تكيه بر مباني و اصول متخذه از فرهنگ غني اسلامي و باز سازي و بهبود مستمر برنامه ها و اقدامات آموزشي و پر ورشي اهتمام نموده و بارش باران تحولات را در مسيرهاي سالم زندگي و اصلاح هدايت نمايد تا ثمره شيرين آن كه ساختن نسلي مومن،انديشمند و پويا در قرن آينده است،رخ نموده وآثار خوشايند تغييرات بهينه در زواياي مختلف زندگي فردي و اجتماعي مردم به ويژه نسل جوان آشكار گردد.

رويكرد تلفيق و فرآيند پيوند پرورش با آموزش از جمله مسايل و ضرورياتي است كه در تغيير و تحولات جديد نظام آموزش و پرورش بايد مورد توجه جدي و اساسي قرار گيردتا محاسن و معايب آن با روند پويا در برنامه عمل و محتوي اعمال گردد. آنچه مسلم است جهت دستيابي به آرمان هاي تلفيق آموزش و پرورش ، در حوزه صف و ستاد بايد پيش بيني شود تا ضرورت اين امر مورد كارشناسي قرار گيرد و نتيجتا امر تلفيق به شكل بهتر در هر حوزه آموزشي و پرورشي صورت پذيرد. اميد است كاستي هاي نظام آموزش و پرورش ما با نگرش تازه و با تاكيد بر سياستهاي تلفيق آموزش و پرورش كه اصلاحات در نظام آموزشي و پرورشي را به همراه دارد مرتفع گردد و اهداف تعليم وتربيت را كه بر گرفته از اصول حاكم بر نظام آموزش و پرورش اسلامي است محقق سازد.

بر نامه ساعات پرورشي در اين دوره تحصيلي نيز از اقداماتي است كه در راستاي سياست ها و اهداف تلفيقي طراحي شده و بر اساس الگوي فرا شناختي و روشهاي فعال تدريس شكل گرفته است و انتظار مي رود مربيان ومدرسان ارجمند با نگاهي نوين و متناسب با ويژگيهاي دوران تحول اجتماعي و خصوصيات دوره نوجواني و بلوغ  دانش آموزان دوره راهنمايي در اجراي آن بيش از پيش اهتمام نمايند. بدون ترديد مشاركت و هماهنگي مجموعه عناصر موجود در مدارس و كلاسها ي درس و اجراي موثر اين برنامه در تحقق و عملياتي نمودن سياستهاي  نوين آموزش و پرورش گامي موثر بوده و اميد آن است زمينه رشد و شكو فايي دانش آموزان نوجوان كشور را فراهم نمايد.

 

مشكلات درسي در دوره بلوغ

محتوا

همزمان با ورود دانش آموزان به دوره بلوغ ، تغييرات قابل ملاحظه أي از حيث كميت و كيفيت درسي، واقع مي شود به گونه أي كه همين امر دشواري ها و نگرانيهايي را براي آنان به ويژه دوره راهنمايي به وجود مي آورد و بعضا توان و ظرفيت نوجوانان،پاسخگوي چنين مشكلاتي نمي باشد. اين قبيل مشكلات گرچه ماهيت آموزشي و درسي دارند وليكن آثار و پيامدهاي آن به اين حوزه محدود نمي شود و به قلمرو مسايل رفتاري و تربيتي،توسعه مي يابد كه از جمله آنها    مي توان به رابطه ميان افت آموزش و افت رفتاري اشاره نمود، يعني دانش آموزاني كه دچار افت درسي مي شوند، زمينه مناسبي براي دست زدن به رفتار هاي نامطلوب ، مي يابند.

تصويري از مشكلات درسي:

برخي از مشكلات درسي و آموزشي اين دوره عبارتند از:

-          كاهش انگيزه درسي

-           ناتواني در تمركز حواس

-           عدم استفاده از روشهاي صحيح مطالعه

-           ضعف در برنامه ريزي مطلوب

-           ناتواني در مديريت زمان

-          كاهش دقت

-           فلات يادگيري (سرحد يادگيري)

-           روياي بيداري هنگام مطالعه

-           اتلاف وقت

-           ناتواني در اظهار وجود از راه گفتن يا نوشتن

-           احساس كندي در يادگيري

-           عدم توانايي در رقابت سالم با ديگران

-           ناتواني در كارهاي گروهي كلاس

-           بي رغبتي به ادامه تحصيل

-           ترك تحصيل

 

-           تكرار پايه(مردودي در يك پايه يا مقطع تحصيلي)

    شيوه هاي حل مشكلات درسي و آموزشي

برخي از پيشنهادهاي مربوط به مرتفع ساختن مشكلات مزبور عبارتند از:

1-      ارائه تكاليف و برنامه هاي متنوع و متناسب با توانايي دانش آموزان

2-ايجاد پيوند عاطفي معلمين با دانش آموزان

3-استفاده از روشهايي در آزمونها كه زمينه ي اضطراب امتحان را كاهش دهد.

4-ارزش گذاري براي علم و علم آموزي

5-تنوع در ارائه ي مطلب در كلاس و سازماندهي كلاس براي جذابيت بيشتر

6-فرصت دادن به دانش آموزان براي رفع اشكالات درسي

7-استمرار و مداومت معلمين و دبيران در پيگيري نقائص و ضعفهاي دانش آموزان

8-تشكيل دپارتمانهاي علمي و ارائه و بررسي طرح درسها

9-ارائه ي تكاليف به نحوي كه عادت به مطالعه را در دانش آموزان ايجاد و يا تقيت كند.(مطالعه، تحقيق، گزارش و كنفرانس علمي)

10-ارائه ي يك الگوي عملي و ساده از برنامه ريزي درسي به دانش آموزان

11-استفاده از طرح ((تشويق پلكاني)) به اين مفهوم كه پيشرفت هر دانش آموز را نسبت به وضعيت قبلي وي، مورد بررسي و تقدير قرار دهد.

12-تقويت انگيزه ي زندگي به عنوان عاملي فراگير كه به انگيزه ي درسي نيز جهت مي بخشد.

 

مشكلات عاطفي دوره ي بلوغ

محتوا

نوجواني، دوره أي است كه حيات انفعالي(عاطفي)، ميدان وسيعتري براي عمل مي يابد و نوجوان از اين حيث آماده ي بروز عكس العمل هاي هيجاني و عاطفي شديد است، به عبارت ديگر اين ضربه ي هيجان و عكس العملي كه از آن ضربه در نوجوان به وجود مي آيد، تناسب چنداني وجود ندارد و عكس العملها معمولا قويتر و حادتر از ضربه هاي هيجاني است.

 

به زبان ساده تر، در اين دوره، ((حساسيت ها))، به ((خود گرفتن)) ها، و ((زودرنجي)) ها بيش از هر دوره ي ديگري، شخصيت نوجوان را تحت تاثير قرار مي دهند و اين جنبه از شخصيت او نمايانتر و مشخص تر جلوه مي كند. اين حساسيتها در نوجوانان، هيچگاه خود را در يك محيط محصور نمي نمايد، بلكه به راحتي گسترش مي يابد.

 تصويري از مشكلات عاطفي بلوغ

مشكلات عاطفي عمده أي كه نوجوانان را تحت تاثير قرار مي دهد، عبارتند از:

-          نوسانهاي عاطفي دوره ي بلوغ كه منجر به پريشاني و بي ثباتي احساسي نوجوان مي شود.

-           فقدان قاطعيت در گرايشهاي دوره ي بلوغ و ظهور خواهشهاي متضاد در نوجوان.

-          ظهور صفاتي چون((زودانگيخت)) و((سريع التاثر)) بودن نوجوان به گونه أي كه در مواردي به طوفاني از احساسات مبدل مي شود.

-          تجلي احساسات نامطبوعي، همچون((در خود فرورفتگي))، ((ناكامي)) و ترجيح ((تنهايي)) بر((حضور در جمع)).

-          ((تخيل گرايي)) و روي آوردن به دنياي آرام خيالات و روياهاي دوره ي بلوغ.

-          عدم دستيابي نوجوان به تصويري دقيق و صحيح از خود و در نتيجه احساس خستگي، ناميدي و عصبانيت ناشي از آن.

-          ماجراجويي و علاقه ي شديد نوجوانان به كشف مجهولات كه در مواردي منجر به رفتارهاي منفي آنان مي شود.

-          دوستيهاي افراطي دوران بلوغ كه عمدتا بر مبناي عواطف شكل گرفته و از پايه هاي منطقي و جايگاه ارزشي محدودتري برخوردار است.

-          دوستيهاي مشكوك و آلوده با افرادي همسال و يا مسن تر از خويش كه نوجوانان را به برخي از ناهنجاريهاي اجتماعي سوق مي دهد.

-          احساس بي كسي و تنهايي به گونه أي كه در مواردي نوجوان احساس مي كند به جايي تعلق ندارد.

 

 

 

 

 

 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان