میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

دانلود مقاله نوآوري در برنامه ريزي درسي


کد محصول : 10002058 نوع فایل : word تعداد صفحات : 11 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 971

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d2058

فهرست مطالب و صفحات نخست


 

فهرست

نو آوري در برنامه ريزي درسي ...........................................................................

شقوق متفاوت آموزش دبيرستاني براي آماده سازي پس از فراغت از تحصيل از دبيرستان .......................................................................................................

دبيرستان ميان دانشگاهي ..............................................................................

شيوه هاي يادگيري حرفه مدار .........................................................................

گام علمي .....................................................................................................

منابع و ماخذ ...............................................................................................

دبيرستان هايي كه تجارب يادگيري عميق و مرتبط با شغل (حرفه) خارج از مدرسه را براي

دانش آموزان خود فراهم مي كنند،مهارت هايي را كه براي دانش آموزان خود فراهم مي كنند، مهارت هايي را كه براي موفقيت در تحصيل و دنياي كار و زندگي پس از دبيرستان آنها مورد نياز است به آنها مي آموزند.

تعداد زيادي از دانش آموزان پيش از آن كه ديپلم خود را بگيرند ،مي توانند از عهده كار همزمان با رفتن مدرسه بر آيند ،زيرا بعضي از آنها به كارهايي داوطلبانه ويا در ازاي مزد مي پردازند كه خود مسئوليت هاي بزرگسالي را به دوش آنها مي گذارند.

بعضي از آنها در طول تحصيل در دبيرستان ،براي كار به اين جا و آن جا مي روند و بعضي ديگر چند سال است كه مسئول تامين امور رفاهي زندگي خويش هستند .بعضي ديگر از آنها به دليل اين كه پذيرش دانشكده يا دانشگاه ها را دوست دارند ،ادامه تحصيل در دبيرستان را بي فايده و نا مربوط نمي پندارند .

از نظر مربيان تعليم و تربيت ،چنين باوري از جانب دانش آموزان ممكن است به افت تحصيلي در سال هاي آخر دبيرستان منجر شود كه از آن به مثابه افت سال آخر ياد مي كنند . متاسفانه تعداد كمي از دبيرستان ها مي توانند دانش آموزان را براي تجربيات كاري يا علمي مورد نياز خارج از مدرسه آماده كنند . گروه ديگري از دانش آموزان هستند كه حدود دوازده سال در مدارسي بودند كه در اكثر تصميم ها از جانب مدرسه و بدون دخالت آنها اتخاذ شده است . اين دانش آموزان فاقد توانايي هايلازم براي محيط هاي يادگيري علمي و كار و زندگي بعد از فارغ التحصيلي هستند . ممكن است حركت از محيط نظام مند ، قانون مدار و ضابطه گراي دبيرستان به موقعيت هاي كه تصميم گيري در آن ها ، بسيار ضروري تر و سخت تر است ،آسان نباشد در صورتي كه براي دانش آموزان سال سوم و چهارم دبيرستان فرصت هاي كاري تحت كنترل ضابطه گرا به محيط واقعي كه بر فراهم كردن موقعيت هاي تصميم گيري هاي شخصي تاكيد دارد ، آسان تر مي شود.

دانش آموزان دبيرستان هاي تگزاس بر اساس يك برنامه از قبل تنظيم شده با همكاري دانشگاه تگزاس شمالي واقع در (دنتون) به كسب تجربه مي پردازند و بخشي از اوقات مدرسه را به منظور درگيري واقعي با علوم و رياضي در پرديس دانشگاه مي گذرانند .

فقط مدارسي مي توانند موفق به توانمند كردن دانش آموزان خود براي ايفاي نقش در دنياي كار و زندگي بعد از فارغ التحصيلي شوند كه بتانند در كنار تجارب آكادميك عميق ،فرصت هاي كسب تجربه و يادگيري در محيط واقعي كار را براي آنها فراهم كنند.

براي آنكه دانش آموزان با محيط هاي كاري درگير شوند،بايد از جانب مدارس ، برنامه ها پروژه هاي تدارك ديده شود كه آنان را به كسب دانش معلومات و تواناييحل مساله و انجام تحليل هاي منطقي و كسب مهارتهاي پژوهشي مستقل ترغيب كند و ويژگي هاي خاص از قبيل كنجكاوي ، سازماندهي ، پشتكار و وقت شناسي را توسعه بخشد . مدارس غالبا به علت توجه بيشتر به مسائل انضباطي ، حضور و غياب و امتحانات و نظام نمره دهي ، از پرداختن به ابعاد رشد شناختي دانش آموزان باز مي مانند ، در حالي كه مدارس بايد ببينند چگونه مي توانن فرصت هاي يادگيري را براي دانش آموزان مسن تر فراهم كنند تا آنها را دردانش افزايي و كاربرد دانش آموخته ها كمك كنند .

اين فرصت ها ممكن است شامل موارد زير باشد :

1- به دانش آموزان كمك كنند تا به مهارت ها و توانايي هاي لازم براي موفقيت در دانشگاه و دنياي كار بعد از مدرسه مجهز شوند .

2- به دنبال برنامه هايي باشند تا گذار دانش آموزان از مدرسه به دنياي كار و تحصيل پس از فراغت از تحصيل دبيرستان را آسان كند .

3- فرصت هاي يادگيري اختياري را در اختيار آنان بگذارند و از ايجاد محدوديت هايي كه آنها را از درس و مدرسه بيزار مي كند پرهيز كنند .

مسلم است كه برنامه ها ف تجربيات و هدف هاي بر نامه هاي برنامه هاي درسي چنين مدارسي بايد با سطوح رشد شناختي مخاطبان و علايق آنان هماهنگ باشد.

شوق متفاوت آموزش دبيرستاني براي آماده سازي پس از فراغت از تحصيل از دبيرستان  

فرصت هاي انتخاب پس از دبيرستان به دانش اموزان اين اجازه را مي دهد تا در حالي كه هنوز در دبيرستان هستند مواد درسي درسي در سطوح دانشگاه را مطالعه كنند و در قبال آن مطالعات ، گواهي دريافت كنند . برنامه هايي از اين دست كه توسعه خوبي يافته اند در (كلرادو) و واشنگتن وجود دارد .

در كلرادو دانش آموزان سال سوم و چهارم مدارس دولتي مي توانند براي كسب گواهي نامه در مراكز دولتي آموزش عالي نام نويسي كنند . مدارس ناحيه اي ، شهر يه اين دانش آموزان را مي پردازند و شركت در اين برنامه ها براي تمام دانش آموزان آزاد است .

دانش آموزان براي بر طبق هماهنگي به عمل آمده ميان دبيرستان و آموزش عالي مي توانند درس هاي را براي اخذ گواهينامه تحصيلي دبيرستان يا دانشگاه بر گزينند .

در دبيرستان من يوال دنور در حدود 3/1دانش آموزان سال آخر براي گذراندن واحدهاي درسي در دانشگاه محلي تحصيل مي كنند . كثر اين دانش آموزان از خانوادهاي كم در آمد هستند كه در واقع به عنوان اولين متقاضي تحصيل در دانشگاه از اين قشر هستند .

حدود 60 درصد آنها دانش آموزان زبان دوم هستند و تجربياتي كه آنها در حالي كه در دبيرستان هستند ، در دانشگاه تجربه مي كنند ، آنها را به ادامه تحصيل در دانشگاه بيشتر ترغيب مي كند . دبيرستان من يوال داراي سه مجموعه رشته آموزشي است :

رياضي ، علوم و (هنر و فر هنگ ).

جايگزيني دانش آموزان در هر يك از رشته هاي تحصيلي معمولا هدايت گر آنها در انتخاب رشته هاي دانشگاههي است به عنوان مثال اغلب دانش آموزان گروه رياضي و علوم دوره هاي چون اصطلا حات پزشكي و فوريت هاي پزشكي را براي تمرين كار انتخاب مي كند اغلب دانش آموزان رشته مديريت دوره هاي دانشگاهي را در موضوعات روانشناسي و جامعه شناسي يا در موضوعات مربوط به نگارش دونبال مي كند دانش آموزان رشته هنر و فرهنگ ممكن است كلاسهاي در زمينه صفحات وب را بر گزيند يا درس هاي را براي كمك به مهارتهاي زبان انگليسي خود انتخاب كنند .

دانش آموزان با محدوديت برنامه هاي درسي امروز براي محيط هاي آكادميك بعد از دبيرستان و دنياي كار آمادگي ندارند.

 


منابع :


ماهنامه رشد تكنولوژي آموزشي ، دوره هيجدهم ، سال تحصيلي 82-81 شماره 148

 

 
طراحی سایت : سایت سازان