میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

دانلود مقاله نيازهاي اجتماعي نوجوانان


کد محصول : 10002060 نوع فایل : word تعداد صفحات : 17 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 981

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d2060

فهرست مطالب و صفحات نخست


چنان كه اشاره شد نوجوانان به جلب محبت و دوستي همتايان بيش از هر چيزي اهميت مي دهند ؛ مي كوشند افراد گروه مورد علاقه شان آنان را بپذيرند يا به اصطلاح قبول داشته باشند. به اين جهت غالباً مانند آنان آرايش مي نمايند، لباس مي پوشند و رفتار مي كنند. آنچه برايشان مهم است سازگاري و هماهنگي با رفتار گروه همتايان است. جلب رضايت پدر و مادران گاهي در درجة دوم اهميت قرار مي گيرد.

بر اثر بيداري جنسي ، نوجوانان براي جلب نظر جنس مخالف و ابراز شخصيت نه تنها به حفظ ظاهرشان مي پردازند بلكه در رفتار افراد خانواده و در وضع منزلشان نيز اظهار نظر      مي كنند. همچنين از مقام و منزلت منسوبان و نزديكان و موفقيتهايشان احساس غرور و سربلندي مي كنند .

 

جامعه ستيزي و بزه كاري

نخستين پديده هاي جامعه ستيزي يا رفتار ضد اجتماعي از دورة نوباوگي در كودكان آشكار مي شوند پدر و مادران يا معلماني كه بيش از توان و استعداد كودكان انتظار دارند ، يا آنكه آزادي و ابتكارشان را محدود مي سازند و مقررات خشك و سختي را به آنان تحميل       مي كنند روح پرخاشگري و عصيان را در آنان تقويت مي كنند . در اين حالت است كه كودك كينة پدر و مادر را به دل مي گيرد و نه تنها نسبت به مقررات خانواده بلكه به قراردادها و مقامهاي اجتماعي نيز بد بين و خرده گير مي شود و در همين دورة كودكي است كه پايه هاي جامعه ستيزي و بزه كاري نوجوانان ريخته مي شود.

اينكه بعضي ها اظهار مي كنند نوجواني دورة بزه كاري و رفتارهاي ضد اجتماعي است موضوعي قابل بحث است. اين نظر را نمي توان دربارة همة نوجوانان نعميم داد. دليل افزايش بزه كاري در اين دوره شايد آن باشد كه چون نفوذ پدر و مادران در نوجوانان كاهش مي يابد و نو جوانان به كامجويي و لذت طلبي گرايش دارند دسته هايي بوجود مي آورند و رفتارهايي مبني بر جامعه ستيزي پيشه مي كنند. رفتارهاي ضد اجتماعي نوجوانان بستگي به نوع محروميت و جامعة آنان دارد . نوجوانان بزه كار شهري به انواع دزدي ، حتي سرقت اتومبيل ، پخش و مصرف مواد مخدر و جز آن دست مي زنند. اگر پدر و مادران نتوانند در رفتار و كردار نوجوانان نظارت كنند و آنان را افرادي سازگار و جامعه پذير سازند، جامعه از راه قانون آنان را تنبيه خواهد كرد.

در اين دوره نوجوانان بهتر از دوره هاي پيش مي توانند آن گونه احساسات و خواستهايي را كه قبلا با مخالفت والدينشان روبرو مي شد  ابراز دارند و به مرحلة اجرا در آورند . بيشتر آنان ارزشها و ميراث فرهنگي خودشان را قبول دارند ، چنان كه مي كوشند دربارة آنها معلومات لازم را كسب كنند و آرزومندند كه با تامين آينده اطمينان بخش ، كار ثابت و انتخاب همسر ، خانه و خانواده أي تشكيل دهند . بعضي از آنان در اين زمينه موفقيتهاي چشمگيري به دست مي آورند و برخي به واسطه دوستان نامطلوب ، كجرويهاي مستمر و اعتيادهاي بنيان كن ، آينده و احياناً سلامتشان را از دست مي دهند  . برخي ديگر در حد وسط قرار مي گيرند. مختصر  آنكه دورة بحراني نوجواني نقطة عطفي در زندگي هر كس به شمار مي رود نوجوانان را بايد با هوشياري كامل و شيوه هاي خردمندانه راهنمايي و ياري كرد ، و گر نه هر نوع               بي احتياطي و سهل انگاري براي آنان ، خانواده شان و جامعه زيان بار خواهد بود.

 

رشد شخصيت نوجوانان

شخصيت عبارت از مجموعه گرايشها و حالتهاي رفتاري است كه كم و بيش وضع ثابتي دارند و فرد در قبال اوضاع ، مسايل و رويدادهاي محيط خود احساسات ، نگرشها و واكنشهاي خاصي نشان مي دهد. حالت هاي رفتاري يا به اصطلاح شخصيت ، از راه تقليد و تاييد همگان حاصل مي شود اين حالتها گاهي صفات شخصيت نيز ناميده شده اند و بسياري از آنها در سن ده سالگي تجلي مي كنند. بر اساس صفات و رفتارهاي خاص كودكان در ده سالگي مي توان پيش بيني نمود كه در بزرگسالي داراي چه شخصيتي خواهند بود. شك نيست كه فرد در سراسر زندگاني خويش همواره دستخوش دگرگوني هاي واقع مي شود اما صفات اصلي شخصيت و ويژگي هاي رفتاري او از كودكي يا آغاز نوجواني طرح ريزي مي شوند. اگر جامعه پيوسته در فرد نمايان مي گردند و تنها موقعي تغيير مي كنند كه در نحوة پاداش و معيارهاي اجتماعي دگرگوني هاي فراواني پديد آمده باشند.

نوجوان بايد خود را آمادة تحصيل دانش و هنر كند با همسالان و بزرگسالان پيوندهاي نيكو و جامعه پسند برقرار سازد ، احساس مسئوليت كند و براي احراز شغل يا حرفه شرايط لازم را در خود به وجود آورد. هر چند نوجوان در دوره هاي كودكي تا حدودي راه و روش انجام دادن خواستهاي خود را آموخته است با وجود اين بايد در نوجواني  طرز صحيح مقابله با خواهشهاي نوظهور و مسائل پيچيده ديگري را كه جامعه از او انتظار دارد فرا گيرد. آداب و رسوم و فرهنگ هر ملتي دگرگونيهاي ويژه و رفتارهاي متفاوتي در نوجوانان پديد مي آورند. نبايد از نظر دوست داشت كه اين دگرگوني ها ناگهاني و بي مقدمه حاصل نمي شوند ، بلكه پيوستگي دارند و به مرور رخ مي دهند. البته مسائلي مانند آشفتگي و نابساماني خانوادگي ، خواستهاي ناجور مشكلات جنسي ، نداشتن هدف و فلسفه زندگي غالباً موجب اختلال و بي نظمي در شخصيت نوجوانان مي شوند. ناكامي هاي پي در پي و فشارهاي رواني ممكن است سبب تغيير شخصيت شوند يا آنكه در نوجوانان رفتارهاي نابهنجار ، مانند بزه كاري ، پرخاشگري و جامعه ستيزي به وجود آورند.

 

نقش و پايگاه اجتماعي نوجوان

نقش عبارت از انجام دادن رفتارهايي است كه با انتظارات و فرهنگ هر ملتي تطبيق         مي كند و به مقام خاصي در جامعة تعلق دارد. پايگاه يا مقام نيز به موقعيتي گفته مي شود كه شامل يك رشته مزايا و تعهدات باشد. براي مثال عنوان معلمي ، پزشكي يا پدري پايگاههايي را در جامعه مشخص مي سازند به طور خلاصه نقش به رفتار افرادي كه در جامعه داراي مقام و موقعيتي هستند اطلاق مي شود. به سخن ديگر نقش رفتار ويژه أي است كه مردم از دارندة يك پايگاه يا مقام انتظار دارند. بي شك هر مقامي با رفتار خاصي به كردار آنان صحه مي گذارد و به آنها پاداش مي دهد . بديهي است كه رفتار مديران و مسئولان يك سازمان با رفتار دربانها و پيشخدمتهاي آن سازمان تفاوت دارد. بر اين اساس همانطور كه از پدران انتظار نمي رود مانند كودكان رفتار كنند از مادر بزرگها نيز انتظار نمي رود كه رفتاري همچون دختران نوجوان داشته باشند. به همين سان نوجوانان نيز نبايد مانند بچه هاي خردسال يا نوآموزان رفتار كنند ، بلكه بايد پايگاه و موقعيت خودشان را باز شناسند . زيرا اينان وظايف جداگانه اي دارند و از مزاياي مخصوصي برخوردارند. نوجوانان نيز نبايد مانند بزرگسالان رفتار كنند يعني همان گونه كه از نوجوانان 13 يا 14 ساله انتظار ندارند روزي 8 ساعت بازي كند نبايد از او انتظار داشت كه هر روز 8 ساعت به وظيفه يا مسئوليت ثابتي بپردازد رفتار مخصوص كار يا شغلي را بايد مانند رفتار خاص امور ديگر آموخت البته اين گونه رفتارها از روي نمونه و الگوي معيني انجام مي شوند. جامعه معمولاً سر پيچي از انجام الگوهاي رفتاري را محكوم مي سازد و احترام و عمل به آنها را تاييد و تشويق مي كند .

انسان وقتي به سن معيني مي رسد بي هيچ كوشش و درد سري به نوعي پايگاه اجتماعي نايل مي شود كودكي و نوجواني از همين موارد است. وظيفه كودكي و نوجواني مانند رفتارهاي ديگري كه افراد جامعه انتظار آنها را دارند اموري هستند  آموختني ، اما بسياري از مقامهاي اجتماعي فقط از راه كوشش و فعاليتهاي شخصي به دست مي آيند مانند پزشكي ، قضاوت ، دبيري و مهندسي . بايد توجه داشت كه پايگاه يا اسنادي است و يا اكتسابي. پايگاه اكتسابي به شرايط لازم مانند كسب معلومات يا فن و مهارت خاصي نياز دارد اما پايگاه اسنادي بر اثر وضع خاص يا زمان مشخصي احراز مي گردد، مانند مقام مادري يا پدري، باري پايگاه ، خواه اسنادي باشد و خواه اكتسابي ، رفتارهاي مربوط به آن بايد آموخت و صادقانه انجام داد.

 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان