میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

دالود مقاله مديريت آموزش عالي


کد محصول : 10002091 نوع فایل : word تعداد صفحات : 11 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 971

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d2091

فهرست مطالب و صفحات نخست


 

مقدمه

رهبري و مديريت آموزش عالي

آموزش عالي

- رسالت ها و نقش هاي آموزش عالي

- چالش هاي آموزش عالي

- ويژگي هاي سازماني مراكز آموزش عالي

الگوهاي اداره دانشگاه ها

نتيجه گيري

 

منابع

 

 

 

مقدمه  :

مديريت عبارت است از تلفيق منابع انساني و مادي براي رسيدن به هدف ، تحقيق در مورد رهبري و مديريت نظر محققان رشته هاي مختلف را به خود جلب كرده است . برداشت هاي متخصصان رشته هاي گوناگون ، تأثيرات زيادي را بر روي نظريه هاي رهبري  و مديريت گذاشته است . اگر چه اين موضوع باعث تقويت نظريه ها و كاربرد هاي مديريت شده است ، اما به پيچيدگي تجزيه و تحليل اركان آن نيز افزوده است . از طرف ديگر آموزش عالي مهم ترين ركن توسعه همه جانبه و پايدار كشور است . دانشگاه مهم ترين مكان براي تربيت نيروي انساني و حاكميت نگرش علمي است . دانگاه مهم ترين نهاد فكري است كه تأثير زيادي بر فرهنگ ، امور سياسي ، اعتقادي ، اقتصادي و اجتماعي دارد و محلي براي تربيت نخبگان ، پژوهش ، توليد علم و فناوري است . لذا توجه به مديريت آموزش عالي داراي اهميت اساسي است .

امروزه دانشگاهي موفق و مدرن است كه توانايي تطبيق خردمندانه با احتمالات جديد را داشته باشد و اين امر با مديريت صحيح و خردمندانه امكان پذير است .

 

رهبري و مديريت آموزش عالي

تفاوت بين رهبري و مديريت به دليل همپوشي آن ها به آساني قابل شناسايي نيست . اكثر مديران از خود مهارت هاي رهبري نشان مي دهند و در فعاليت هاي رهبري سهمي دارند .

گاردنر فعاليت هاي مديريتي رهبر را برنامه ريزي ، تعيين اولويت ها ، سازماندهي و تصميم سازي مي داند . رهبري به نوآوري ، بينش و جهت دهي اشاره مي كنند در حالي كه مديريت به اجرا ، ساختار و فعاليت هاي يكنواخت اشاره دارد .

به طور كلي مي توان رهبري را شامل آينده نگري ، جهت دهي برنامه ريزي ، ايجاد تعهد ، و بيان مشكلات و موانع بر سر راه تغيير و تحولات و اميد وار ساختن براي غلبه بر آن ها دانست .

رهبري علم و هنر نفوذ در اشخاص است به طوري كه با ميل خودشان در جهت رسيدن به اهداف گام بردارند . رهبري ميزان تأثيري است كه يك فرد روي همكاران خود مي گذارد . رهبر بايد از هر نظر الگو و نمونه باشد . نقش رهبران در دانشگاه ها بيشتر حالت نمادين دارد .

مديريت را بايد شامل تنظيم بودجه تشكيلات و نيروهاي انساني ، ارزيابي و مشكل گشايي دانست . كه تا حد زيادي آينده نگري كارآمدي و كارآيي را به ارمغان مي آورد .

رهبري انجام كارهاي صحيح و مديريت اجراي كار ها به نحو صحيح است .

- نمي توان با قاطعيت گفت كه مديريت علم است يا هنر ؛ ولي جنبه هنر بودن آن غالب است .

وظايف اصلي مديريت شامل برنامه ريزي ، سازمان دهي ، تأمين نيروي انساني ، هدايت و كنترل است .

هر اندازه يك مدير به فعاليت هاي اجرايي نزديك شود وقت بيشتري را صرف هدايت كرده است و هر اندازه از فعاليت هاي اجرايي دور تر شود ، وقت بيشتري را صرف برنامه ريزي كرده است . زماني را كه يك مدير صرف كارهاي فني مي كند را نمي توان جزء زمان مديريت به حساب آورد . كاركنان به دنبال مديران حركت مي كنند . بنابراين مديران بايد به گونه اي عمل نمايند كه انگيزه حركت را در آن ها ايجاد كنند .

 

آموزش عالي

صاحبنظران در دهه 1970 با توجه به ماهيت و رسالت هاي آموزش عالي و چالش هاي آموزش عالي نگاهي جديد به نحوه اداره ي مراكز آموزش عالي با توجه به ويژگي هاي آن نمودند .

 

1- رسالت ها و نقش هاي آموزش عالي

1- آموزش عالي نهادي است متولي علم ، توليد علم و اشاعه علم . علمي كه بتواند به سعادت بشري كمك نمايد .

2- برطرف كردن نياز هاي جامعه و ارائه خدمات اجتماعي . امروزه حل بسياري از مسائل پيچيده ي اجتماعي بدون كمك دانشگاه ها امكان پذير نيست .

3- تربيت نيروي انساني متخصص ، خلاق ، ماهر و متفكر .

4- فرهنگ سازي و اشاعه فرهنگ .

5- پيشگامي در وحدت ملي و حركت منسجم جامعه .

6- توليد فناوري و چگونگي استفاده از آن .

7- تقويت باور ها و ارزش ها .

8- گسترش مرز هاي دانش .

9- مشاركت در توسعه پايدار سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي .

10- مديريت دانش .

11- كارآفريني .

12- ارتقاء جامعه مدني .

13- گفتگوي تمدن ها و جهاني شدن .

14- استمرار و تكامل اجتماع .

15- آينده پژوهشي .

16- تحكيم عدالت و امنيت اجتماعي .

17- محروميت زدايي و ...

18- تسهيل رشد و تكامل انسان .

 

2- چالش هاي آموزش عالي

امروزه دانشگاه ها با محيط سريعاً متغييري روبرو هستند . نسبت به دانشگاه ها تغيير نگرش ايجاد شده است . با تغييرات جديدي كه در دنياي خارج از دانشگاه ها به وجود مي آيد ، نظام آموزش عالي نيز بايد خود را با اين تغييرات سازگار و هماهنگ سازد .

 

الف : چالش هاي جهاني آموزش عالي در قرن 21

عمده ترين چالش هاي آموزش عالي در قرن 21 كه از اواخر قرن 20 آغاز شده است ، مسئله توده اي شدن يا عمومي شدن آموزش عالي است و باعث شده كه جمعيت دانشجويي 6 برابر شود . ده چالش عمده در بيانيه اجلاس جهاني آموزش عالي در پاريس مطرح شد كه به قرار زير مي باشند :

1- تغييرات در تركيب دانشجويان : به طوري كه آموزش عالي در برگيرنده اقشار گوناگون جامعه شده است .

2- افزايش و تنوع  نقش دانشگاه ها نسبت به گذشته .

3- نزديك شدن اهداف آموزش عالي به امر تسريع در اشتغال .

4- تضاد بين آموزش كلاسيك ( سنتي ) و آموزش مبتني بر پژوهش .

5- محور شدن پژوهش در دانشگاه ها .

6- كاهش تمايل به توليد دانش دست اول ، افزايش واردات فكري ، بي توجهي به دانش بومي و تحقيقات محلي .

7- افزايش انتظار جامعه از دانشگاه ه و مسئوليت پذير دانستن آموزش عالي .

8- افزايش توجه به دانشگاه هاي مجازي و تقويت آموزش از راه دور .

9- تغيير در منابع مالي دانشگاه ها .

10- ضرورت تغيير ساختار اداري دانشگاه ها به منظور سازگاري با تحولات اجتماعي .

 

ب : چالش هاي آموزش عالي در كشور هاي در حال توسعه

بر اساس پژوهش انجام شده ، چالش هاي مشترك مديريت دانشگاه ها در كشور هاي در حال توسعه عبارند از :

1- افزايش تقاضاي ورود به دانشگاه .

2- اجبار كاهش هزينه هاي سرانه دانشجو .

3- نياز به يافتن منابع مالي جديد .

4-   نياز به بهره برداري درست از منابع موجود .

5- تنوع شرايط پذيرش دانشجو .

6- تحت فشار بودن براي ايجاد ارتباط با صنعت .

7- تحت فشار بودن براي گسترش آموزش از راه دور .

8- از دست رفتن كارايي به دليل تحولات سريع اجتماعي .

9- كاهش آزادي علمي .

10- كاهش استقلال دانشگاه ها .

 

ج : چالش هاي آموزش عالي ايران

- چالش هاي آموزش عالي ايران در قرن 21 متأثر از چالش هايي است كه جامعه جهاني و كشورهاي در حال توسعه با آن روبرو هستند . برخي از چالش هاي و كاستي هاي آموزش عالي ايران به شرح ذيل مي باشند .

1- ديوانسالاري و بروكراسي حاكم بر دانشگاه ها كه تهديد كننده ي پژوهش است .

2- توسعه فن آوري اطلاعات و همگام نبودن دانشگاه با آن .

3- منابع انساني غير حرفه اي ( هيئت علمي مديران كاركنان )

4- برنامه درسي ناهمگن و تدريس ضعيف .

5- گران قيمت بودن آموزش عالي .

6- ترجيح دادن آموزش بر پژوهش .

7- تعدد مراكز تصميم گيري در آموزش عالي .

8- تمركز در نظام آموزش عالي .

9- بالا رفتن انتظارات جامعه از دانشگاه .

10- كاهش حمايت دولت از آموزش عالي و كاهش منابع مالي .

11- رقابت سنگين و فشرده .

12- سرعت تحولات در جهان .

13- پائين بودن كيفيت آموزش عالي .

14- عدم حاكميت روح علمي برجامعه دانشگاهي ( استاد دانشجو كارمند )

15- عدم اطمينان از آينده از نظر دستيابي به شغل مناسب .

16- عدم توجه به نيروي انساني مخصوصاً هيئت علمي .

17- وابستگي شديد مالي .

18- ناآشنايي مديران با فرايند برنامه ريزي توسعه نظام آموزش عالي .

19- نبود تشكيلات مناسب براي برنامه ريزي در دانشگاه ها .

20- دانشگاه هاي ما بيشتر مصرف كننده دانش هستند نه توليد كننده دانش .

21- عدم اطلاع از نياز هاي جامعه .

22- نگاه سخت افزارانه به علم .

23- عدم انطباق دانش  نظري و عملي .

24- توجه به مرجعيت از داخل به خارج .

 

3 - ويژگي هاي سازماني مراكز آموزش عالي

سازمان ها عموماً با مأموريت هاي مشخصي فعاليت مي كنند . اما از آنجايي كه ارزيابي بروندادهاي آموزش عالي كار آساني نيست ، اهداف اين سازمان نيز مبهم است و در اكثر موارد غير قابل اندازه گيري است .

1- اهداف سازمان هاي آموزش عالي مبهم است زيرا نياز هاي دانشجويان متفاوت است . ولي در ساير سازمان ها اينگونه نيست .

2 - وجود تخصص هاي بالا در محيط دانشگاه كه باعث پيدايش ديدگاه هاي مختلف مي شود . و خواستار استقلال كاري و آزادي عمل در اجراي وظايف خود هستند . اين موضوع باعث تعارض بين ارزش هاي دانشگاه و ديوان سالاري دولتي از يك سو و تعارض بين مديران ارشد دانشگاه ها و اعضاء هيئت علمي از سوي ديگر مي شود .

3- دوگانگي در كنترل : دانشگاه هم توسط مديران و هم توسط هيئت علمي كنترل مي گردد .

 


منابع :


آراسته حميد رضا ( 1379 ) . رهبري و مديرت در مراكز آموزش عالي كشور . تهران ، شركت چاپ نشر بازرگان .

2- اجتهادي ، مصطفي ( 1377 ) . تحليلي بر توانمندي ها و كاستي هاي نظام آموش عالي ايران .

3- آلتباخ ، ف ( 1379 ) . آموزش عالي در قرن 21 . ترجمه مهدي عباسي . تهران : انتشارت دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري .

4- بيرن بائوم ، رابرت ( 1382 ) دانشگاه ها چگونه كار مي كنند . ترجمه حميد رضا آراسته .

تهران : مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي .

5- اراسته ، حميد رضا ( 1383 ) . دايره المعارف آموزش عالي . رهبري و مديريت آموزش عالي .

تهران : بنياد دانشنامه بزرگ فارسي .

 

 
طراحی سایت : سایت سازان