میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

دانلودپایان نامه تصميم گيري و مدیران


کد محصول : 10002114 نوع فایل : word تعداد صفحات : 63 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 955

فهرست مطالب و صفحات نخست


1-1    اقتصاد مهندسي و فرآيندهاي تصميم گيري
مهنندسين معمولاً در سمتها و كارهاي مختلف گمارده مي‌شوند وهر يك بنوبه خود سعي در پيشبرد هدفهاي واحدهاي صنعتي مربوطه مي نمايند. در بيشتر مواقع مهندسين در نقش تصميم گيرندگاني ظاهر مي‌شوند كه بايستي در مورد پروژه ، طرح ويا ايده‌اي تصميم‌گيري نمايند . اين تصميم‌گيري معمولاً بايستي براساس معيارها و ضوابطي صورت گيرد كه نتيجه عمل تصميم را بهينه نمايد . يكي از هدفهاي عمده كتاب اقتصاد مهندسين تهيه وسائل و ابزارتكنيكي مناسب براي مهندسين تصميم گيرنده است ، كه آنان را قادر به گرفتن تصميم در رابطه با مسئله با توجه به عوامل زر بنمايد :
 الف : سرعت
ب : صحت
ج: اطمينان
تصميم گيري‌ همان گونه كه شرح داده شد بايستي براساس ضوابط صورت گيرد اين ضوابط مي‌تواند بصورت اقتصادي  و يا تكنيكي باشند . ضوابط اقتصادي آنهائي هستند كه بر اساس آن تصميم‌گرفته شده ، پروژه را از نظر اقتصادي قابل قبول كند ضوابط تكنيكي ، شدن  ويا نشدن  طرح‌ را بررسي مي‌نمايد .
1-    نقش مديران مهندس در تصميم‌گيري
در جهان امروز نقش مديران بسيار مهم وارزنده است . مكانيزه شدن هر چه سريعترصنايع ، لزوم استفاده از نيروي كارگر را با يك برنامه‌ريزي صحيحـ‌تر ايجاب مي‌كند هر چه درجه مكانيزه شدن صنعتي بالاتر رود به همان ميزان نقش مديريت در برنامه‌ريزي موثرتر و دشوارتر مي شود يكي از وظايف مديريت تعيين ميزان مكانيزه شدن تشكيلاتي است كه زير نظر ، قرار دارد در اين مورد مسئوليتهاي مديريت با گذشت زمان از حالت اداره كارگري تشكيلاتي بصورت كنترل مكانيزه ماشينها در مي آيد . در اين مورد وظايف و مسئوليتهاي مديران ، بخصوص مهندسين بايستي طوري باشد كه بتواند در مقابل اين تغييرات موثر باشد يعني:
 1- قادر به انتخاب لوازم و تجهيزات كافي و موثر براي تشكيلات و پرسنل مناسب براي آن كار باشد .
2- مشابه با خوب و يا بد بودن يك كارگر ، لوازم و تجهيزات نيز داراي خصوصياتي هستند كه آنها را از يكديگر متمايز مي‌سازد اين خصوصيات همگي بايد سنجيده شوند .
3- براي انتخاب ماشين ، و تجهيزات و مكان ، بايستي پس از تصميم‌گيري در مورد آنها ، بدون عوض كردن تصميم ، آنرا به اجرا در آورد .
 4- بايستي قادر باشد مسائل تخصيص امكانات ( انسان ، ماشين ، جا و غيره ) را بخوبي و به نحو احسن اجرا نمايد .
5- احيا كردن سيستم كنترل از وضعيت تشكيلات و قادر بودن به كنترل سيستم و مقايسه آن از اين نظر كه مطمئن باشد كه سيستم مورد نظر درست مبتني بر اهداف از پيش تعريف شده اجرا مي‌شوند .
6- مديران بايستي هميشه مجهز به آخرين اطلاعات تكنيكي قابل دسترس و قادر بجابجائي اين تكنيكها با تكنيكهاي قديمي و بوجود آوردن بهبود فني در سيستم تشكيلاتي خود بوده ومرتباً از نتايج طرح‌هاي بزرگ اقتصادي ، صنعتي مطلع و اطلاعات آنها كاملاً مطابق روز باشد .
 3-1 اهداف و تحليل آنها :
 تجزيه و تحليل نهائي هدفها هميشه بايستي با عمل همراه باشد . عمل‌ها هميشه در نتيجه اجراي تصميمات مديريت حاصل مي‌شود كه اين تصميم‌ها ممكن است بر دو نوع باشد .
الف : اجراي طرح
ب: عدم اجراي طرح
 اجرا و عدم اجراي يك طرح معمولاً بواسطه مقايسه آلترنيتيوهاي مختلف بوجود مي‌آيند .
گاهي ممكن است يك آلترنيتيو بهترين نباشد ولي با توجه به هدفهاي ما قابل قبول باشد كه در اين صورت سوال فوق بدين شكل مطرح مي‌شود كه آيا اين آلترنايتيو به اندازه كافي قابل قبول است ؟ مشكل‌ترين مرحله تصميم‌گيري شناسائي آلترنيتيوهاي مختلف آنها مي‌باشد . پس از اين شناسائي تصميم گيرنده مي‌تواند از بين آلترنيتيوهاي مختلف آنهائي را كه شدني هستند ، انتخاب كرده و در مرحله ديگر به انتخاب بهترين آنها اقدام نمايد .

4-1 اهداف ، خط مشي‌ها ، ضوابط :
اگر با مقايسه آلترنيتيوهاي مختلف بتوان به انتخاب يكي از آنها رسيد دراين صورت اين انتخاب بايد براساس ضوابطي صورت پذيرد . هر آلترناتيو براساس اين ضوابط ارزشيابي و مورد درجه‌بندي قرار خواهد گرفت . در زير بعضي از اين ضوابط ( محك‌ها ) آورده شده است .
1-    ماكزيمم نمودن سود
2-    مينيمم نمودن هزينه
3-    ماكزيمم نمودن نسبت منافع به مخارج
4-    ماكزيمم نمودن ميزان سوددهي
5-    مينيمم نمودن ميزان ريسك
6-    ماكزيمم نمودن ايمني
7-    ماكزيمم نمودن كيفيت سرويس دهي
8-    مينيمم كردن تغييرات مالي در شركت
9-    ماكزيمم نمودن فروش
10-    متعادل نمودن وضعيت با توجه به شرايط اقتصادي متلاطم
11-    ماكزيمم نمودن پرستيژتشكيلات
12-     ماكزيمم نمودن رشد شركت
13-    خدمات و سرويس‌ به افراد بشر و برآوردن نياز آنها
14-    ماكزيمم نمودن اهداف اقتصادي ، فيزيكي و رواني خدمتگذاران و بوجود آوردن امنيت شغلي
اين ضوابط ممكن است با هم سازگار نباشند و مسلم است كه با برنامه ريزي معمولي گاهي فقط قادريم كه يك هدف را برآورد نمائيم يعني اينكه مي‌توانيم جواب بهينه را با توجه به يكي از اين اهداف بدست آوريم .
با توجه به فاكتورهاي بالا ، اولين و دومين آنها ( ماكزيمم نمودن سود و مينيمم نمودن هزينه ) در اغلب موارد مي‌تواند حكمفرما شود چون مفهوم كلي بقيه را نيز مي‌رساند . همچنين اين اهداف مي‌تواند در مورد كارهاي عمومي و مردمي نيز بكار رود .
من و شما هر يك بنوبه خود از اتوبان استفاده مي‌كنيم و از اين جهت اتومبيل ،‌كمتر مستهلك گشته و چون جاده با اصول مهندسي ساخته شده است كمتر در معرض خطر تصادف قرار مي‌گيريم و پس بطور كلي سود ساختن جاده مستقيماً بعوض آنكه بجيب دولت برود به جيب من و شما مي‌رود كه اين سود در نگاه اول بنظر نمي‌رسد در اين مورد در مباحث آينده بيشتر بحث خواهيم نمود .
موقعيتهاي سرمايه گذاري به حالتي گفته مي‌شود كه شركت ، سرمايه گذار و يا دولت نياز به سرمايه گذاري دارد كه نتيجه آن بصورت نقدي و يا غير نقدي درآينده مشخص خواهد شد .
 بعبارت ديگر عملياتي است كه نياز به سرمايه گذاري در حال حاضر و برگشتن آن در آينده دارد مثلاً سرمايه گذاري براي تحقيقات گر چه نتيجه‌اش بلافاصله ظاهر نميگردد ولي در آينده منافع آن ظاهر مي‌شود . به همين ترتيب در مورد آموزش افراد يا تبليغات و غيره .
 موقعيتهاي سرمايه گذاري به سه دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند:
الف : نگهداري ظرفيت توليدي
ب: مكانيزه كردن تجهيزات حال حاضر
ج : گسترش خطوط توليدي
موقعيت سرمايه گذاري شركتها، چگونگي در نظر گرفتن آنها در آينده شركت بسيار تاثير دارد زيرا برنامه‌ريزي آينده شركت ، موفقيت و عدم آنرا به همراه دارد .
 6-1 انتخاب مقدماتي در آناليز اقتصادي :
 گاهي اوقات براي انجام يك كار راه حلهاي مختلفي قابل پيشنهاد است كه همه آنها ممكن است قادر به انجام آن كار نباشند و همچنين اگر فرض شود كه هزينه‌هاي مربوط به اين راه حلها در يك زمان كوتاه اتفاق مي افتد ، دراينصورت مي‌توان زمان را در حال حاضر در نظر گرفت لذا در اينجا بايستي براي مقايسه هزينه‌هاي انجام گرفته ، هر يك از آنالترناتيوها را محاسبه كرد و بدون در نظر گرفتن زمان در مورد آنها قضاوت كرد . تصميم‌گيري براي قبول يك طرح و يا برنامه ، منتهي به ارزيابي منافع و زيان آن طرح نسبت به ساير طرحهاست .


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان