میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

دانلود مقاله كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي در برقراري سيستمهاي مديريت


کد محصول : 10002128 نوع فایل : word تعداد صفحات : 14 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 978

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m1d2128

فهرست مطالب و صفحات نخست


اين مقاله به كاربرد تكنيك فرايند تحليل سلسه مراتبي (AHP) در زمينه توسعه پايدار آن به منظور برقراري و بهينه سازي سيستم هاي مديريت مواد زائد تحت نظارت بهداشت (HCWM) در مناطق روستايي كشورهاي در حال توسعه مي پردازد.
اين امر با ارزيابي بهترين روش تركيب AHP با يك روش مديريت چرخه حيات (LCM) و نشان دادن مهمترين هدف سيستمهاي HCWM ، يعني كاهش عفونت در بيماران و كارگران درون سيستم، محقق مي گردد. راهكار اصلاح شده فوق، براي دو مورد مطالعاتي به كار گرفته شد: كشورهاي آفريقايي حاشيه جنوبي صحراي آفريقا و استان لسوتو (Lesotho) در آفريقاي جنوبي. مقادير وزني حاصل از AHP براي شناسايي سيستم هاي جايگزين كه همان اهداف سيستم قبلي را دنبال مي كنند، بكار گرفته مي شود اما ممكن است سيستم هاي جايگزين داراي ساختارهاي هزينه اي و ريسكهاي عفونت متفاوتي مي باشند. اين دو مورد مطالعاتي نشان مي دهند كه چگونه AHP مي تواند (با تمام نقاط قوت و ضعف خود) در پشتيباني از تصميم گيري در مهندسي محيط زيست در كشورهاي در حال توسعه نقش داشته باشد.
 
1- مقدمه
اين مقاله به كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در حل مسائل توسعه پايدار در كشورهاي حال توسعه، يعني كاهش ريسكهاي عفونت سيستم هاي مديريت مواد زائد تحت نظارت بهداشت (MCWM) مي پردازد. از اين رو، تكنيك AHP بطور مختصر همراه با نقاط قوت و ضعف خود معرفي مي شود و كاربرد آن در زمينه توسعه پايدار و HCWM مورد توجه قرار مي گيرد تا اهداف خاص اين مطالعه روشن گردد.
(Saaty, 1980,1990)AHP يك روش توزين چند صنعتي معروف براي پشتيباني از تصميم گيري است. (Madu,1994).
همين طور، AHP براي حل مسائل پيچيده تصميم گيري در نظامهاي مختلف، از قبيل سياست عمومي، برنامه ريزي استراتژيك، تعيين امكان ادامه حيات، پيش بيني و مديريت پروژه به كار رفته است.
AHP ، كه از روش مقايسه دوبدو پيروي مي كند، بويژه در مناطقي كه مقايسه هاي عددي و اندازه گيري موجود نيست، يك راه براي سنجش يك مقياس عددي فراهم مي سازد. اين فرآيند در شكل 1 آورده شده است.


شكل1- نمودار اجمالي فرآيند AHP
فرآيند AHP بطور كلي بعنوان يك تكنيك تحليل تصميم گيري چند معياره (MCDA) داراي يك سري مزايا و محدوديتهاست:
* امكان ارزيابي گزينه هاي سياست تصميم و كمك به فهم مسأله را با يك راهكار سيستماتيك ميسر مي سازد.
* امكان تركيب اطلاعات كمي و كيفي را فراهم مي كند. MCDA فراتر از ارزيابي نتايج صرفاً اقتصادي عمل مي كند و امكان ارزيابي معيارهاي غير اقتصادي بر مبنايي واحد را فراهم مي سازد؛ يعني تكنيك MCDA داراي سطح بالايي از انعطاف پذيري و جامع بودن است كه ساير مدلهاي مبتني بر اقتصاد صرف، فاقد آن مي باشند.
* اولويت گروههاي گوناگون وابسته به سيستم كه داراي اهداف ناسازگار با هم هستند، بايد مورد محاسبه قرار گيرد.
* روشهاي MCDA بهترين راه حل را ارائه نمي دهند، اما مجموعه اي از راه حلهاي ممتاز يا يك رتبه بندي كلي از تمام راه حلها ارائه مي دهند. بنابراين، حل كردن چنين مسائل چند معياره بصورت توافقي بوده و بستگي به شرايطي دارد كه در آن، فرآيند تصميم گيري قرار است انجام پذيرد.
* تصميم گيري نيازمند تجربه و قضاوت شخصي است.
* تكنيكهاي MCDA گاهي اوقات خيلي وزين و غير قابل استفاده هستند.
* تخصيص وزن هر يك از معيارها وابسته به طرز تفكر مشخص است. تغيير وزنها منجر به نتيجه اي متفاوت و نقض رتبه بندي خواهد شد.
محدوديتهاي خاص AHP در مسائل تصميم گيري، بصورت زير بيان شده اند :
* نارسايي AHP در تعريف سيستم هاي پيچيده؛ يعني راهكار سلسله مراتبي ممكن است براي يك سيستم خاص ناكارآمد باشد.
* ناسازگاري بين اولويت بندي گروههاي وابسته در يك سيستم، كه بوسيله آن، ضرايب وزني مي توانند محاسبه شوند. به عنوان مثال، برخي گروههاي وابسته ممكن است تحت تأثير خطاي انساني در مقايسه هاي دوبدو قرار گيرند و يا شايد انجام مقايسه هاي دوبدو بطور كلي مشكل باشد. در نتيجه، اين گروههاي وابسته ممكن است در مقايسه هاي دوبدو، شاهد ارتباط نامتغير باشند.
اين امر به نوبه خود باعث مي شود تا گروهي از وابسته ها در مورد يك يا چند مقايسه دوبدو، به سختي توافق نمايند. در واقع، چنين استدلال مي شود كه هيچ سازگاري بين انتخابهاي حقيقي وجود ندارد.
1-1- كاربرد AHP در سيستم هاي توسعه پايدار
مفهوم پايداري و توسعه پايدار مي تواند بطور حسي درك شود، اما بيان آن بطور واقعي و عملي، مشكل است . به هر حال، بسياري عقيده دارند كه توسعه پايدار عبارت از دستيابي به رفاه اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي در زمان حال و نيز براي نسلهاي آينده است. از ديدگاه دولتي، مي تواند در سطوح ملي و جهاني باشد. از ديدگاه سازماني ، مي تواند در سطح پروژه باشد. در برخي موارد، گروههاي وابسته نيازمند رسيدن به اهداف اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي در تمام سطوح توسعه است. توسعه پايدار از نظر مفهومي، بصورت حالت تعادل پويا بين تقاضاي اجتماعي براي يك توسعه ممتاز و عرضه خدمات و كالاهاي اقتصادي و زيست محيطي لازم براي برآوردن اين تقاضا، تعريف مي گردد. راهكارهاي سيستمي براي در نظر گرفتن برنامه ريزي توسعه پايدار استراتژيك در بخشهاي مختلف ارائه گرديده اند. اما ارتباط بسيار پيچيده بين سه بعد توسعه پايدار، يعني محيط زيست، اقتصاد و رفاه اجتماعي، مدلسازي به مفهوم يك سيستم مطلق و شفاف را دشوار ساخته است. بخصوص اينكه سبك و سنگين كردن بين اين سه بعد توسعه پايدار براي تعيين كميت امكانپذير نيست و در نتيجه سودي حاصل نخواهد شد.
پيشنهادهايي كه در جهت سنجيدن اين ابعاد ارائه مي شوند همگي ضعيف مي باشند، يعني به طور غير مستقيم پايداري را بيان مي كنند. توافق نظر در مورد اهداف عمومي و اصول اوليه توسعه پايدار ممكن است در تئوري بدست آيد. اما توافق نظر بر سر جزئيات چگونگي به توسعه پايدار يا نگهداري پايداري، در عمل دشوار است. اين دشواري را مي توان به تفاوت درك مسائل خاص اجتماعي – فرهنگي و سياسي در اثر مرور زمان نسبت داد. به عنوان مثال، ناسازگاريهاي بسيار زيادي در قضاوتهاي هيئت منصفه در ارتباط با ارزيابي هاي پايدار استراتژيك گزارش گرديده اند. اين امر به احتمال زياد ناشي از ضعف ذاتي AHP در مواردي است كه داده هاي پشتيبان در زمينه توسعه پايدار وجود نداشته باشد. اين نقطه ضعف در كشورهاي در حال توسعه پر رنگ تر مي شود زيرا برقراري سيستم هاي عامل و بدست آوردن داده هاي پشتيبان كه قابل اندازه گيري با معيارهاي توسعه پايدار باشند، از قبيل اصولي كه در دستور جلسه 21 سازمان ملل پيشنهاد شده، دشوار است. با اين وجود، AHP به منظور ارزيابي و توزين معيارها و شاخصهاي توسعه پايدار در موارد خاصي به كار رفته است.


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان