میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

دانلود مقاله مديريت آموزش عالي


کد محصول : 10002131 نوع فایل : word تعداد صفحات : 11 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 399

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d2131

فهرست مطالب و صفحات نخست


 

مقدمه

رهبري و مديريت آموزش عالي

آموزش عالي

- رسالت ها و نقش هاي آموزش عالي

- چالش هاي آموزش عالي

- ويژگي هاي سازماني مراكز آموزش عالي

الگوهاي اداره دانشگاه ها

نتيجه گيري

 

منابع

 

 

 

 

 

مقدمه  :

 

مديريت عبارت است از تلفيق منابع انساني و مادي براي رسيدن به هدف ، تحقيق در مورد رهبري و مديريت نظر محققان رشته هاي مختلف را به خود جلب كرده است . برداشت هاي متخصصان رشته هاي گوناگون ، تأثيرات زيادي را بر روي نظريه هاي رهبري  و مديريت گذاشته است . اگر چه اين موضوع باعث تقويت نظريه ها و كاربرد هاي مديريت شده است ، اما به پيچيدگي تجزيه و تحليل اركان آن نيز افزوده است . از طرف ديگر آموزش عالي مهم ترين ركن توسعه همه جانبه و پايدار كشور است . دانشگاه مهم ترين مكان براي تربيت نيروي انساني و حاكميت نگرش علمي است . دانگاه مهم ترين نهاد فكري است كه تأثير زيادي بر فرهنگ ، امور سياسي ، اعتقادي ، اقتصادي و اجتماعي دارد و محلي براي تربيت نخبگان ، پژوهش ، توليد علم و فناوري است . لذا توجه به مديريت آموزش عالي داراي اهميت اساسي است .

امروزه دانشگاهي موفق و مدرن است كه توانايي تطبيق خردمندانه با احتمالات جديد را داشته باشد و اين امر با مديريت صحيح و خردمندانه امكان پذير است .

 

رهبري و مديريت آموزش عالي

 

تفاوت بين رهبري و مديريت به دليل همپوشي آن ها به آساني قابل شناسايي نيست . اكثر مديران از خود مهارت هاي رهبري نشان مي دهند و در فعاليت هاي رهبري سهمي دارند .

گاردنر فعاليت هاي مديريتي رهبر را برنامه ريزي ، تعيين اولويت ها ، سازماندهي و تصميم سازي مي داند . رهبري به نوآوري ، بينش و جهت دهي اشاره مي كنند در حالي كه مديريت به اجرا ، ساختار و فعاليت هاي يكنواخت اشاره دارد .

به طور كلي مي توان رهبري را شامل آينده نگري ، جهت دهي برنامه ريزي ، ايجاد تعهد ، و بيان مشكلات و موانع بر سر راه تغيير و تحولات و اميد وار ساختن براي غلبه بر آن ها دانست .

رهبري علم و هنر نفوذ در اشخاص است به طوري كه با ميل خودشان در جهت رسيدن به اهداف گام بردارند . رهبري ميزان تأثيري است كه يك فرد روي همكاران خود مي گذارد . رهبر بايد از هر نظر الگو و نمونه باشد . نقش رهبران در دانشگاه ها بيشتر حالت نمادين دارد .

مديريت را بايد شامل تنظيم بودجه تشكيلات و نيروهاي انساني ، ارزيابي و مشكل گشايي دانست . كه تا حد زيادي آينده نگري كارآمدي و كارآيي را به ارمغان مي آورد .

رهبري انجام كارهاي صحيح و مديريت اجراي كار ها به نحو صحيح است .

- نمي توان با قاطعيت گفت كه مديريت علم است يا هنر ؛ ولي جنبه هنر بودن آن غالب است .

وظايف اصلي مديريت شامل برنامه ريزي ، سازمان دهي ، تأمين نيروي انساني ، هدايت و كنترل است .

هر اندازه يك مدير به فعاليت هاي اجرايي نزديك شود وقت بيشتري را صرف هدايت كرده است و هر اندازه از فعاليت هاي اجرايي دور تر شود ، وقت بيشتري را صرف برنامه ريزي كرده است . زماني را كه يك مدير صرف كارهاي فني مي كند را نمي توان جزء زمان مديريت به حساب آورد . كاركنان به دنبال مديران حركت مي كنند . بنابراين مديران بايد به گونه اي عمل نمايند كه انگيزه حركت را در آن ها ايجاد كنند .

 

آموزش عالي

 

صاحبنظران در دهه 1970 با توجه به ماهيت و رسالت هاي آموزش عالي و چالش هاي آموزش عالي نگاهي جديد به نحوه اداره ي مراكز آموزش عالي با توجه به ويژگي هاي آن نمودند .

 

1- رسالت ها و نقش هاي آموزش عالي

 

1- آموزش عالي نهادي است متولي علم ، توليد علم و اشاعه علم . علمي كه بتواند به سعادت بشري كمك نمايد .

2- برطرف كردن نياز هاي جامعه و ارائه خدمات اجتماعي . امروزه حل بسياري از مسائل پيچيده ي اجتماعي بدون كمك دانشگاه ها امكان پذير نيست .

3- تربيت نيروي انساني متخصص ، خلاق ، ماهر و متفكر .

4- فرهنگ سازي و اشاعه فرهنگ .

5- پيشگامي در وحدت ملي و حركت منسجم جامعه .

6- توليد فناوري و چگونگي استفاده از آن .

7- تقويت باور ها و ارزش ها .

8- گسترش مرز هاي دانش .

9- مشاركت در توسعه پايدار سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي .

10- مديريت دانش .

11- كارآفريني .

12- ارتقاء جامعه مدني .

13- گفتگوي تمدن ها و جهاني شدن .

14- استمرار و تكامل اجتماع .

15- آينده پژوهشي .

16- تحكيم عدالت و امنيت اجتماعي .

17- محروميت زدايي و ...

18- تسهيل رشد و تكامل انسان .

 

2- چالش هاي آموزش عالي

 

امروزه دانشگاه ها با محيط سريعاً متغييري روبرو هستند . نسبت به دانشگاه ها تغيير نگرش ايجاد شده است . با تغييرات جديدي كه در دنياي خارج از دانشگاه ها به وجود مي آيد ، نظام آموزش عالي نيز بايد خود را با اين تغييرات سازگار و هماهنگ سازد .

 

الف : چالش هاي جهاني آموزش عالي در قرن 21

 

عمده ترين چالش هاي آموزش عالي در قرن 21 كه از اواخر قرن 20 آغاز شده است ، مسئله توده اي شدن يا عمومي شدن آموزش عالي است و باعث شده كه جمعيت دانشجويي 6 برابر شود . ده چالش عمده در بيانيه اجلاس جهاني آموزش عالي در پاريس مطرح شد كه به قرار زير مي باشند :

1- تغييرات در تركيب دانشجويان : به طوري كه آموزش عالي در برگيرنده اقشار گوناگون جامعه شده است .

2- افزايش و تنوع  نقش دانشگاه ها نسبت به گذشته .

3- نزديك شدن اهداف آموزش عالي به امر تسريع در اشتغال .

4- تضاد بين آموزش كلاسيك ( سنتي ) و آموزش مبتني بر پژوهش .

5- محور شدن پژوهش در دانشگاه ها .

6- كاهش تمايل به توليد دانش دست اول ، افزايش واردات فكري ، بي توجهي به دانش بومي و تحقيقات محلي .

7- افزايش انتظار جامعه از دانشگاه ه و مسئوليت پذير دانستن آموزش عالي .

8- افزايش توجه به دانشگاه هاي مجازي و تقويت آموزش از راه دور .

9- تغيير در منابع مالي دانشگاه ها .

10- ضرورت تغيير ساختار اداري دانشگاه ها به منظور سازگاري با تحولات اجتماعي .

 

ب : چالش هاي آموزش عالي در كشور هاي در حال توسعه

 

بر اساس پژوهش انجام شده ، چالش هاي مشترك مديريت دانشگاه ها در كشور هاي در حال توسعه عبارند از :

1- افزايش تقاضاي ورود به دانشگاه .

2- اجبار كاهش هزينه هاي سرانه دانشجو .

3- نياز به يافتن منابع مالي جديد .

4-   نياز به بهره برداري درست از منابع موجود .

5- تنوع شرايط پذيرش دانشجو .

6- تحت فشار بودن براي ايجاد ارتباط با صنعت .

7- تحت فشار بودن براي گسترش آموزش از راه دور .

8- از دست رفتن كارايي به دليل تحولات سريع اجتماعي .

9- كاهش آزادي علمي .

10- كاهش استقلال دانشگاه ها .

 

ج : چالش هاي آموزش عالي ايران

 

- چالش هاي آموزش عالي ايران در قرن 21 متأثر از چالش هايي است كه جامعه جهاني و كشورهاي در حال توسعه با آن روبرو هستند . برخي از چالش هاي و كاستي هاي آموزش عالي ايران به شرح ذيل مي باشند .

1- ديوانسالاري و بروكراسي حاكم بر دانشگاه ها كه تهديد كننده ي پژوهش است .

2- توسعه فن آوري اطلاعات و همگام نبودن دانشگاه با آن .

3- منابع انساني غير حرفه اي ( هيئت علمي مديران كاركنان )

4- برنامه درسي ناهمگن و تدريس ضعيف .

5- گران قيمت بودن آموزش عالي .

6- ترجيح دادن آموزش بر پژوهش .

7- تعدد مراكز تصميم گيري در آموزش عالي .

8- تمركز در نظام آموزش عالي .

9- بالا رفتن انتظارات جامعه از دانشگاه .

10- كاهش حمايت دولت از آموزش عالي و كاهش منابع مالي .

11- رقابت سنگين و فشرده .

 


منابع :


- آراسته حميد رضا ( 1379 ) . رهبري و مديرت در مراكز آموزش عالي كشور . تهران ، شركت چاپ نشر بازرگان .

2- اجتهادي ، مصطفي ( 1377 ) . تحليلي بر توانمندي ها و كاستي هاي نظام آموش عالي ايران .

3- آلتباخ ، ف ( 1379 ) . آموزش عالي در قرن 21 . ترجمه مهدي عباسي . تهران : انتشارت دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري .

4- بيرن بائوم ، رابرت ( 1382 ) دانشگاه ها چگونه كار مي كنند . ترجمه حميد رضا آراسته .

تهران : مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي .

5- اراسته ، حميد رضا ( 1383 ) . دايره المعارف آموزش عالي . رهبري و مديريت آموزش عالي .

تهران : بنياد دانشنامه بزرگ فارسي .

 

دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان