میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

دانلود پایان نامه مديريت دامنه پروژه


کد محصول : 10002152 نوع فایل : word تعداد صفحات : 429 صفحه قیمت محصول : 20000 تومان تعداد بازدید 966

فهرست مطالب و صفحات نخست


اهداف

پس از مطالعه اين فصل، قادر خواهيد بود:

1-    اجزائي را كه مديريت دامنه راپراهميت خواهند كرد را درك كنيد.

2-       فرآيند برنامه ريزي استراتژيك را شرح دهيد، روشهاي مختلف انتخاب پروژه مثل تحليل ارزش خالص فعلي، مدل امتياز دهي وزن داروكارت امتيازتراز شده رابكارگيرد، واهميت ؟ را ؟ ايجاد درك كنيد.

3-    فرآيند برنامه‌ريزي دامنه را و مندرجات اظهارنامه را توضيح دهيد.

4-  فرآيند تعريف دامنه را بحث كنيد وبا استفاده ازروشهاي قياس، ازبالا به پايين به بالا، و برازش فكري يك ساختار تفكيك در(WBS) بسپاريد.

5-    اهميت تاييد اعتبار دامنه و كنترل تغييرات دامنه را براي پرهيز از گسترش دامنه در پروژه‌هاي فناوري اطلاعات درك  كنيد.

6-    شرح دهيد كه چگونه نرم‌افزار مي تواند درمديريت دامنه پروژه كمك كند.

مطالعه موردي ابتداي فصل:

Kim Nguyen جلسه پروژه را براي كمك به تعريف دامنه پروژه ارتقا فناوري اطلاعاتي راكه هفته پيش توسط مديريت ارشد به وي واگذار شده بود، هدايت مي‌كرد. اين پروژه براي پياده كردن چند برنامه كاربردي با اولويت بالا و Intetnet- besed كه شركت درحال ايجادآنها بود ضروري بود. اين پروژه ارتقا دربرگيرنده ايجاد و پياده كردن يك طرح بود كه بر طبق آن تمامي دارائي‌هاي فناوري اطلاعات كارمندان در طي 9ماه از استاندارهاي جديد شركت تبعيت كنند.

اين استاندارها حداقل هاي تجهيزات مورد نياز براي هر يك از كامپيوتر هاي روميزي و همراه رامشخص مي كرد مثل نوع پردازشگر، تعداد حافظه ، اندازه ، hard desic نوع اتصال شبكه، نرم افزار و kim مي دانست كه براي ارتقاء كامپيوترها، آنها مي بايست درابتدا موجودي دقيقي از تمامي سخت‌افزارها، شبكه‌ها و نرم‌افزارهائي كه در حال حاضر در سرتاسر شركت كه 2000 نفر كارمند دارد تهيه كنند.

Kim با ساير ذيفعان كاركرده بود تا منشور پروژه‌‌اي راكه اهداف كليدي پروژه را شرح مي‌داد، ايجاد كنند. اوهمچنين به مدير كل اطلاعات (CIO) كمك كرده بودتا مورد كاري براي توصيه سرمايه‌گذاري پروژه نوشته شود. منشور پروژه شامل تخمينهاي سرانگشتي ازهزينه و زمنبندي پروژه وامضاهاي ذينفعال كليدي پروژه بود. KIM از اعضاء تيم خود وساير ذينفعان براي جلسه‌اي به منظور طرح و تعريف بيشتر دامنه پروژه دعوت به عمل آورد. او مي ‌خواست درخصوص اينكه چه چيزهايي در پروژه مي بايست انجام گيرد، چه كسي چه كاري انجام خواهد داد، وچگونه مي توانند از گسترش خزشي دامنه پرهيز كنند، نظر تك تك آنها را بداند.؟kim پيشنهاد داده بود كه تيم با تعريف موضوعات قابل عرضه در پروژه شروع بكار كنند و سپس يك اظهار نامه دامنه و ساختار تفكيك كار (WBS) بوجود آورند.  Kim به اهميت تعريف موضوعات قابل عرضه واقف بود. وليكن كاملا مطمئن نبود كه از كجا مي بايست شروع به تهيه WBS نمود. وي بيش از آن از WBS هدايت مي كرد. او همچنين مي دانست كه شركت در مورد اندازه گيري عملكرد بسيار جدي است و بنابراين يك WBS خوب اساس عملكرد دامنه،زمان، وهزينه بوده از كجا مي‌بايست شروع كند؟

مديريت دامنه پروژه چيست؟

از فصل 2 بخاطر آوريد كه چنديد عامل در موفقيت پروژه همراه هستند. خيلي ازاين عوامل، مثل درگيري كاربر با كار، اهداف روشن كاري، دامنه كمينه شده، و نيازهاي اساسي شركت، اجزاء مديريت دامنه پروژه هستند. William v. levban مدير برنامه مدرسه عالي مديريت keller ،از عدم تعريف صحيح پروژه ودامنه به عنوان دلايل اصلي شكست نام مي برد.

يكي از بهترين و مشكل ترين جنبه هاي مديريت پروژه، بنابراين تعريف دامنه يك پروژه است. Beld دامنه italic به تمامي كارهايي كه در توليد محصولات پروژه مي بايست صورت گيرند و فرآيندهايي كه براي توليد آنها بكار مي روند اطلاق مي شود. از فصل 2 بخاطر آوريد كه واژه Bold موضوعات قابل عرضه تشريح كننده محصولات توليدشده در بخشهاي پروژه مي باشد. موضوعات قابل عرضه مي‌توانند محصول منسوب باشند مثل قطعه‌اي سخت‌افزار يا ماژولي نرم‌افزاري، يا انيكه فرآيند منسوب باشند يك سند برنامه‌ريزي يا صورتجلسه ذينفعان پرروژه مي بايست درخصوص آنچه كه محصولات پروژه هستند و تا اندازه‌اي و اينكه چگونه آن محصولات را توليد خواهند كردبه توافق برسند تا بتوانند تمامي موضوعات قابل عرضه را تعريف كرده باشند.

مديريت دامنه پروژه:

شامل فرايندهايي است كه در برگيرنده تعريف و كنترل آنچه كه در پروژه هست يانيست مي باشد. اين اطمينان رامي دهد  كه تيم و ذينفعان پروژه درك يكساني از محصولاتي كه پروژه توليد خواهند نمود، فرآيندهايي كه تيم پروژه هايي كه تيم پروژه‌اي براي توليد آنها بكار خواهند گرفت دارند. پنج فرآينداصلي در مديريت دامنه پروژه وجود دارد.

برنامه‌ريزي دامنه:

دربرگيرنده ايجاد اسنادي كه مبناي تصميمات آتي پروژه را فراهم مي كند، شامل شاخصهايي است براي تعيين انيكه آيا پروژه يا مرحله‌‌اي از پروژه موفقيت‌‌آميز تكميل شده است،ياخير. تيم پروژه اظهار نامه دامنه وطرح مديريت دامنه پروژه را در نتيجه فرآيند برنامه‌ريزي دامنه توليد خواهند كرد.

تعريف دامنه:

دربرگيرنده زيرگروه نمودن موضوعات اصل قابل عرضه در پروژه به اجزاء كوچكتر و مديريت پذيرتر است. تيم پروژه دراين فرآيند يك ساختار تفكيك كار(WBS) خواهندساخت.

تاييد اعتبار دامنه:

دربرگيرنده تاييد رسمي رساندن دامنه پروژه است. ذيفعان كليدي پروژه مثل مشتري و باني پروژه در طي اين فرآيند موضوعات قابل عرضه را بطور رسمي تاييد خواهند نمود.

 كنترل تغييرات دامنه :

دربرگيرنده كنترل تغييرات دامنه پروژه است. تغييرات دامنه به اقدامات اصولي و درسهاي آموخته شده ازخروجيهاي اين فراينداست.

آغاز پروژه برنامه ريزي استراتژيك وانتخاب پروژه:

مديران موفق به تصويري يا طرحي استرتژيك از سازمان نگاه مي اندازند تا تعيين كنند چه نوع پروژه‌هايي بيشترين ارزش را فراهم خواهندنمود. بنابراين فرآيند آْغاز پروژه تحقيقي پروژه‌هاي بالقوه، استفاده از روشها واقع بينانه براي انتخاب اينكه روي چه پروژه‌هايي مي بايست كاركرد، و سپس رسمي نمودن آغاز آن پروژه‌ها از طريق انتشار منشور پروژه سروكار دارد.

تشخيص پروژه هاي بالقوه:

اولين قدم در مديريت دامنه پروژه اتخاذ تصميم در خصوص آن است كه چه پروژه‌هايي را در وحله اول مي بايست انجام داد. شكل 1-5 يك فرآيند برنامه ريزي 4 مرحله‌اي را براي انتخاب پروژه‌هاي فناوري اطلاعات نشان مي دهد. اولين قدم در فرآيند برنامه ريزي فناوري اطلاعات كه در رأس سلسله قابل مشاهده است از ايجاد طرح استراتژيك فناوري اطلاعات برپايه طرح استراژيك دربرگيرنده تعيين اهداف بلند مدت است از طريق تحليل قوتها و ضعفهاي سازمان، مطالعه فرصتها و تهديدها در محيط كاري، پيش بيني روندهاي آتي، پيش بيني ميزان نياز به محصولات و خدمات جديد . خيلي‌ها با واژه «SWOT» (تحليل قوت‌ها، ضعف ها ، فرصتها و تهديدها) آشنا هستند كه دركمك به برنامه‌ريزي استراتژيك استفاده مي شود. خيلي مهم است كه مديراني خارج از واحد فناوري اطلاعات براي كمك به فرآيند برنامه ريزي فناوري اطلاعات وجود داشته باشند چرا كه مي توانند به پرسنل واحد فناوري كمك كنند تا استراتژيهاي سازماني را درك كنند و حوزه هاي كاري را كه پشتيباني مي كنند بشناسند.

نتايج توليد رشد                    مراحل برنامه‌ريزي فناوري اطلاعات

استراتژي فناوري اطلاعات را باماموريت و چشم‌انداز

سازمان پيوند مي دهد.

حوزه‌هاي اصلي كسب و كار رامشخص مي‌كند.

فرايندهاي كليدي كسب و كار را كه مي توانند از فناوري

اطلاعات منتفع شوند را مستند مي كند.

پروژه هاي بالقوه را تعريف مي كند.

دامنه ،‌ مزايا و محدوديتهاي پووژه را تعريف مي كند.

پروژه هاي فناوري اطلاعات را انتخاب مي كند

منابع را تخصيص مي دهد .

شكل 1-5 فرآيند برنامه ريزي فناوري اطلاعات

پس از تخصيص حوزه‌هاي كاري كه روي آنها تمركز خوهد شد، قدم بعدي درفرآيند فناوري اطلاعات اجراي تحليل حوزه كاري است. اين تحليل فرآيندهايي كاري مستند مي كند را كه نقش محوري در رسيدن به اهداف استراتژيك دارند و در كشف آن مواردي كه بيشترين نفع را از فناوري بالقوه فناوري اطلاعات، دامنه آنها مزايا و محدوديتهايشان است. قدم آخر در فرآيند برنامه ريزي فناوري اطلاعات انتخاب پروژه‌هايي است كه كار روي آنها صورت خواهد گرفت و تخصيص منابع براي كار روي آنهاست.


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان