میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

دانلود مقاله Windowse NT as Real


کد محصول : 10002165 نوع فایل : word تعداد صفحات : 25 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 375

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d2165

فهرست مطالب و صفحات نخست


بسياري از كمپاني ها سعي مي كنند Windowse NT را بعنوان يك سيستم عامل استاندارد (OS) در همه سطوح سلسله مراتب صنعتي استفاده كنند . استفاده بعنوان server واضح است ، اما بعضي از مردم مي خواهند كه از آن در سطح كارخانه استفاده كنند . اين درخواستها از رفتار سيستم بي درنگ تقاضا مي شوند .

آيا Windowse NT  مي تواند اين نيازها را برآورده سازد ؟

در ابتدا ، ما يك سيستم بي درنگ و مشخصاتي كه سيستم عامل براي تصويب شدن توسط توسعه دهنده نياز دارد را تعريف مي كنيم و همچنين برتري بين سيستم عامل نرم و سخت را تشريح مي كنيم .

در قسمت دوم تشريح مي كنيم كه چگونه و چرا Windowse NT نمي تواند نيازهاي يك سيستم بي درنگ سخت را برآورده سازد .

 

ما نشان مي دهيم Windowse NT مي  تواند تحت شرايط خاصي درخواستهاي يك سيستم عامل بي درنگ نرم و ساده را برآورده سازد .


مقدمه

 

Windowse NT با نيازهاي يك سيستم عامل بي درنگ طراحي نشده است . آن بعنوان يك سيستم عامل همه منظوره ( GPOS )  طراحي شده است يا به طور مختصر ، بعنوان يك سيستم عامل وابسته به شبكه  ( NOS ) .

به خاطر اين كه Windowse NT توسط توسعه دهنده هاي سيستم عامل VMS ساخته شده ، بعضي از مشخصات جهان بي درنگ معرفي شده  است . بعنوان مثال Microsoft نظريه طبقه بندي پردازشهاي بي درنگ را ارائه كرد . آنها به يك طريق زمانبندي مي شوند كه آن مي  تواند بعنوان يك RTOS باشد . دومين سرويس وقفه ( ISR )  با يك روش كارآمد طراحي شده است .

آيا اين عناصر اجازه مي دهند كه Windowse NT  بعنوان يك RTOS   طبقه بندي شود ؟

 يك سيستم بي درنگ چيست ؟

 

 

 

تعريف :

يك سيستم بي درنگ به ورودي هاي محرك غير قابل پيش بيني با يك روش بهنگام قابل پيش بيني پاسخ مي دهد .

براي انجام آن بعضي نيازهاي اصلي لازم مي شود :

1 ـ يافتن ضرب العجل . بعد از رخ دادن رويداد يك اقدام در يك زمان محدود و از قبل تعيين شده بايد انجام شود و از بين رفتن زمان ضرب الاجل باعث خطاي نرم افزاري مي شود .

واكنش در مقابل اين فقدان بعنوان يك مشكل اجرايي مطرح مي شود كه مي تواند به وسيله يك پردازنده سريع حل شود . اما اثبات مي شود كه استفاده از يك پردازنده سريع لزوماً مشكل ضرب الاجل را حل نمي كند .

2 ـ پردازشهاي همزمان : هر وقت بيشتر از يك رويداد به طور همزمان رخ         مي دهند ، همه  ضرب الاجل ها بايد پاسخ داده شوند . به اين معني است كه يك سيستم بي درنگ مشابهت ذاتي نياز دارد .

كه به وسيله استفاده بيشتر از يك پردازنده سيستم بدست مي آيد . سيستم هاي بي درنگ سخت و نرم :

مي توان سيستمها ي  بي درنگ را از يك نظر به دو دسته سخت و نرم تقسيم بندي كرد .

 خصوصيات سيستمهاي بي درنگ سخت عبارتند از :

×                     تحت هيچ شرايطي تاخير پذيرفته نيست .

×                    اگر تاخير پيش آيد ، نتايج بي فايده اند .

×                     هزينه گذشتن از ضرب الاجل بي اندازه زياد است .

يك مثال خوب براي سيستم بي درنگ سخت سيستم كنترل چرخهاي  هواپيماست .

 خصوصيات يك سيستم بي درنگ نرم عبارتند از :

×                    نتايج تاخير ارزش بيشتري دارند .

×                     كارآيي پايين تر پذيرش براي تاخير .

بعنوان مثال ماشين Vending  و يك زير سيستم شبكه . بسته اي كه توسط يكي از قانون هاي شبكه گم شده را مي توان با درخواست براي دوباره فرستادن آن دوباره بدست  آورد .  البته با اين كار اجراي سيستم كنترل مي يابد .

نمونه  هاي ديگر سيستم هاي بي درنگ كنترل كارخانه نيروي هسته اي ، كنترل ساخت صنعتي ، سيستم هاي تحويل اسلحه ، راهنمايي و هدايت فضايي ، سيستم هاي شناسايي ، كنترل آزمايشات ، آزمايشگاه ، كنترل  وسايل ماشين ، روباتها ، سيستم هاي كنترل مسافت سنجي ، كنترل كننده هاي پرينتر ،‌ شكستن ضد قفل ، آژير دزدگير و

تفاوت بين سيستم هاي بي درنگ سخت و نرم وابسته است به نيازمنديهاي سيستم .

 يك سيستم « سخت است اگر » ضرب ا لعجل سيستم نبايد از بين برود .

« و نرم است اگر » ضرب العجل سيستم ON  بهتر است كه از بين نرود .

 

بحثهاي زيادي درباره ارزش  دقيق و درست يك سيستم بي درنگ نرم و سخت مطرح است .

مي توان مطرح كرد كه يك سيستم بي درنگ نرم در واقع يك سيستم بي درنگ نيست ،‌ بخاطر اولين نياز : ضرب العجل ازدست رفته . حقيقتاً ، اصطلاح « realtime  »  اغلب براي اشاره به سيستم سريع ، به طور اشتباه استفاده مي شود . براي  يك سيستم سريع ضرب العجل مي تواند تنظيم شود . پس هم معني با سيستم بي درنگ نرم است

 


منابع :


دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان