میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسان ها


کد محصول : 100043 نوع فایل : word تعداد صفحات : 197 صفحه قیمت محصول : 15000 تومان تعداد بازدید 392

فهرست مطالب و صفحات نخست


بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها

چكيده
موضوع پايان نامه در رابطه با تأثير موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانهاست در واقع يك پژوهشي كتابخانه اي مي باشد و به برر سي توصيفي تأثير موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها پرداخته است . و هدف از اين پژوهش در واقع اينست كه در آخر ما به اين پاسخ برسيم كه واقعاً موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها ، در درمان بيماريها تأثير دارد . و اينكه آيا از اين هنر مي توان براي مهارتهاي ارتباطي  وگفتاري ، رواني ، ذهني ... استفاده كرد . آيا مي توان از موسيقي به عنوان روشي براي كار درماني  وكمك به ساير پروژه هاي توان بخشي استفاده كرد و اينكه موسيقي مي تواند مضر هم باشد يا صرفاً مفيد است و به طور كلي اطلاعاتي را در اين زمينه ها مي تواند به شما بدهد .
پژوهش حاضر توانسته به يكسري موضوعهاي مربوط به موسيقي ، موسيقي ايراني ، موسيقي مذهبي ، موسيقي و كاركردهاي آن و .... بپردازد و به شكل تخصصي به حيطة خاصي هم نپرداخته است . بلكه اطلاعات به شكل اطلاعات كلي آمده است  .
منابع مورد استفاده در انجام اين پژوهش منابع دست اول كتابها ، منابع دست دوم پايان نامه ها و سايت ها مي باشند  و در واقع بيشتر از آثار مكتوب استفاده شده است نه از مشاهدات شخصي . براساس اطلاعات آمده در اين پژوهش مي توان گفت كه :
امروزه موسيقي به صورت نظام مندي در بيمارستان ها و مراكز توانبخشي و حتي مراكز آموزشي و پزشكي كشور به كار مي رود  . آموزش كودكان دبستاني با موسيقي بهتر مي شود ، موسيقي سبب افزايش سلولهاي ايمن . و همچنين متعادل كرد آنها مي شود . موسيقي بر بافتهاي هيجاني فرد مانند شادي ، غم ، علاقه ، نفرت ... مؤثر است . كاربرد موسيقي درماني براي كساني است كه  دچار اختلال درماني هستند اما بايد بدانيم كه گونه هاي از موسيقي مانند راك ، قال و ... مضر است و تأثيرات سوء دارند .

«فصل اول»

بيان مسئله
روانشناسي علم پژوهش در رفتار موجودات زنده و بويژه در تفكر ، احساسات ، و رفتار بشر است . به همين دليل سالهاست روانشناسان علاقه شديدي نسبت به مشكلات عملي كه براي افراد بشر پيش مي آيد و راه حلهايي كه مي توان براي آنها پيشنهاد داد پيدا كرده اند . هدف روانشناسي ، علاوه بر پيشرفت علمي و صنعتي ، بهبود بخشيدن به زندگي مردم نيز مي باشد . (شاملو ، 1378 ، ص 11) 1 .
موسيقي صميمي ترين ، مطبوع ترين ، زيباترين هنر ارتباط بشري است . بايد به اين زبان همدلي انديشيد و از اشتراك آن در ارتباط و صميميت ارتباط جست ، گوشها را به هم نزديك كرد تا دلها آمادگي درك و هم حسي پيدا كنند و چون گوشها به هم نزديك گردند قلبها به هم نزديك و افكار مساعد دوستي و تفاهم خواهند شد .
با درك موسيقي عواطف زيبا ، همدردي و تفاهم بيشتر قلبي ميسر خواهد شد موسيقي ارتباط با روح دارد و روح ارتباط با خدا ، افسوس كه تبديلش كرده اند به عشق مجازي ، اگر به همان حالت روحانيتش اجرا كنند سيم ارتباط به مبدا وصل مي شود .
موسيقي دان اگر حالت روحي شنونده را درك كند مي تواند هر حرفي را سخت هم باشد با موسيقي علاج كند بشرطي كه آهنگ زن ، روانشناس باشد و بداند هر آني چه تكه اي براي مريض لازم است و بعد برگرداند . هر آهنگي از نظر روحاني  يك مغز و معناي خاصي دارد اگر معنا و مغز روحاني آن درك شود ، موسيقي اثر ديگري پيدا مي كند . 2 (نخبه زعيم ، 1376) .
موضوع تحقيق  :
بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها .
ضرورت و اهميت تحقيق
اهميت اين موضوع يعني يعني بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني براي  انسانها در اين است كه اين هنر در جامعة امروزي ما ، و همينطور اكثر جوامع مورد استفاده قرا ر مي گيرد  حال اگر ما با تأثيرات اين هنر آشنا شويم مي توانيم راهبردهاي ويژه اي را در مورد اين مسئله اخذ كنيم و به كار ببنديم و چون اين هنر با اكثريت مردم اجين و همراه است و مردم از آن در اكثر كشورها به ميزان زيادي استفاده مي كنند و بهره مي برند و از آنجا كه بويژه جوانان و نوجوانان در تمام كشورها علاقه مخرط به اين گونه هنرها دارند بنابراين بايد به جستجو و كنكاش در موسيقي بپردازيم و اين مسئله كه چگونه موسيقي بر رفتار و روان انسانها اثر مي گذارد تأثير دارد و يا اينكه آيا موسيقي مي تواند خدشه اي بر روح و روان انسان وارد سازد يا خير و استفاده از موسيقي به عنوان يك شيوة درماني در زمينه هاي گستردة بيماريهاي رواني و جسماني سبب مي شود ما به ضرورت و امنيت اين مسئله پي برده و در مورد آن اطلاعاتي بدست آوريم .
هدف تحقيق :
در اين تحقيق هدف براين است كه اول ما متوجه شويم كه موسيقي و موسيقي درماني چيست  ؟ و ريشه در كجا دارند ، آيا هر هنر موسيقي تأثير بر روي روان و سلامت ما دارد و مي تواند توسط هر كسي اجرا شود اصلاً هر موسيقي ، آيا موسيقي مفيد است ؟ موسيقي و انواع آن چه جايگاهي دارد و آيا از موسيقي مي توان در ساير زمينه ها به جزء درمان هم استفاده كرد ..... همة اينها سبب مي شود  ما براي رسيدن
تعريف متغيرهاي تحقيق
موسيقي : هنر بيان احساسات بوسيلة صداهاست كه مهم ترين عوامل تشخيص دهنده ي موسيقي صدا و وزن هستند كه صداهايي كه داراي ارتعاشات نامنظم باشند صداهاي غير موسيقي و آنهايي كه ارتعاشات منظم دارند صداهاي موسيقي ناميده مي شوند (كمال پور تراب ، مصطفي 1375) . 1
 موسقي درماني : رشته اي است كه بر درمان و توانبخشي اختلالات جسمي و رواني گوناگون از موسيقي بهره مي گيرد . طول دوره و مدت زمان جلسات درمان بستگي به اهداف درماني مورد نظر و مشكل فرد دارد . (زاده محمدي ، علي ، 1374 ، ص 85) . 2

«فصل2»
مقدمه اي كلي راجع به موسيقي و موسيقي درماني
آنجا كه سخن باز مي ماند ، موسيقي آغاز مي شود . هانريش هانيه
اريان و نژاد ها بي شمارند ، اما زبان و روح يكي است ، زبان عشق . موسيقي نوعي زبان عشق است . كاربرد موسيقي براي درك زيبايي و سلامت زندگي اجتناب ناپذير است .
از بدو خلقت انسان ، نيازهاي متنوعي (اعم از جسمي و رواني) با او همراه بوده كه براي برآورده ساختن اين نيازها سازگاري با محيطش به ابزارهايي نياز داشته است .
هنر به عنوان يكي از وسايل اوليه سازگاري بشر در خدمت نيازهاي كمال جويي و زيبا طلبي و از طرف ديگر ، آرام بخش ناراحتي ها و سختي هاي زندگي او بوده است . موسيقي شكلي از هنر است كه احساس ، عاطفه ، ادراك و شناخت انسان را بدون نياز به تكلم و زبان منتقل مي كند .
استفاده بشر از موسيقي ، امري آسان و قابل دسترس بوده است ، چون ريتم و ملودي ، به عنوان دو ركن اساسي موسيقي  ، در سرشت انسان وجود داشته و آواگرايي ها و حركات رتيك نيز نيازي به تكلم نداشته است . از اين رو در بيشتر قبايل ابتدايي مراسم وآيين هاي مختلف موسيقيهايي كه وسيله اي براي ابراز همبستگي و از بين بردن ترسها و غم ها و ايجاد آرامش و شادي و اراده در بين افراد قبيله بوده برگزار مي شده است .
موسيقي زبان آرزوها ، انتظارها و عواطف بشري است و هر قوم و ملتي بر حسب ويژگي هاي عاطفي و فرهنگي خود ، موسيقي خاصي دارد . با درك موسيقي ، عواطف زيبا ، همدردي و تفاهم هم بيشتر قلبي ميسر خواهد شد  .
نغمه هاي موسيقي برحسب تركيب فواصل و ريتم داراي ارتعاشات خاصي هستند كه با تحريك ارتعاشات سلول هاي عصبي احساس و انگيزه اي را تقويت ، تضعيف و يا منتقل مي سازند ، اگر چه فوايد درمان با موسيقي از دوران هاي قبل مطرح بوده است ، اما تا قبل از اينكه در قرن اخير به عنوان يك رشته تخصصي شناخته شود خوب معرفي نشده است (سايت اينترنتي) .
موسيقي شفابخش است و هريك از ما مي توانيم از آن براي تقويت جسم و روح  و جان استفاده كنيم  . تأثير موسيقي و صوت بر هر يك از ما متفاوت است ، ولي بهر حال روي همه ما اثر مي گذارد .  تأثير  موسيقي و صوت بر هر يك از ما متفاوت است ، ولي بهر حال روي ما اثر مي گذارد . براي درمان  با موسيقي ، خودمان بايد در اين امر مشاركت كنيم ، كه اين امر مستلزم  چيزي فراتر از گوش دادن حرف به موسيقي با پر كردن وقت اضافي زندگي است . (ند ، اندروز ، ص 18) .
موسيقي بايد بتواند زبان و روح ملي را تقويت كند . موسيقي در حيات و زندگي فردي از همان آغاز كودكي و زندگي شير خوارگي و گهواره اي با نواي لالايي مادر آغاز مي شود و سير خود را در مراحل مختلف عصر ادامه مي دهد . موسيقي ايران ،  تاريخي بس طولاني دارد زمان حضرت زرتشت  موسيقي با سرود و آهنگ همراه بوده است كه هدف از اين موسيقي انتقال گفتار نيك ، پندار نيك و كردار نيك بوده است .
بطور كلي موسيقي قديم ايران ريشه اي بسيار عميق در فرهنگ تستي ايران داشته است . (نخبه زعيم ، پرينوش)

ـ ادبيات تحقيق
تاريخچه موسيقي :
نخستين  نشانه هاي مشخصي توسعه و رونق موسيقي را در حدود بين النهرين و نزد اقوام سومري ، آشوري و بابلي يافته اند . و قدمت آن به بيش از سه هزار سال پيش از ميلاد ميرسد بعد از آن نوبت به چين و مصر رسيد كه در حدود هزار سال پيش از ميلاد موسيقي داشتند ، كره نيز برخلاف ژاپن از مراكز قديمي موسيقي و نخستين بار امپراطور قومي قريب پنج هزار سال پيش از ميلاد موسيقي چين را تدوين كرد و در مغرب زمين  يونان بيش از قوم بوده و از حدود 800 سال پيش از ميلاد موسيقي در آنجا رواج داشت قدمت موسيقي در ايتاليا به 300 سال پيش از ميلاد مي رسد و اقوام سفيد پوست كه در آسياي غربي ، آفريقاي شمالي ، اروپاي شرقي هستند تمدن قديم را بوجود آوردند و در جامعه هاي شكارچي و كشاورزي نمايش بدون موسيقي وجود ندارد .
در اين جامعه ها بر خلاف موسيقي ما به ريتم بيشترين اهميت مي دهند و اين ريتم يا وزن بطور محسوسي پيچيده تر و با معني تر از سمفونيهاي ولاست در جامعه هايي كه اقتصاد غير توليدي دارند موسيقي بر پايه هاي ملودي و ريتم ساخته مي شود اين عقيده دموكريت دانشمند يوناني كه انسان خواسته است آواز پرندگان را تقليد كند و به اين دليل به موسيقي پرداخته است فقط تا اندازه اي درست است گيسوي انسان قديمي ترين ابزار موسيقي است در جامعه هاي ابتدايي آوازها هميشه تكصدا هستند كهنترين نوع ، اپرا است  كه سرپرست گروه ميخواند و ديگران پس از كمي آنرا تكرار مي كنند

تاريخچة پيدايش موسيقي درماني
تاريخچه استفاده از موسيقي به عنوان روشي براي درمان به زمان ارسطو و افلاطون باز مي گردد ، از آن زمان به بعد رگه هايي از استفاده از استفاده از اصوات و آهنگها براي درمان بيماريهاي مختلف بكار رفته است . اما در قرن بيستم فكر رسمي استفاده از موسيقي براي درمان مصدومين جنگ جهاني اول آغاز شد و هر چند استفاده از موسيقي براي درمان مصدومين جنگ جهاني اول آغاز شد و هر چند استفاده از اين روش درماني با مشكلاتي همراه بود كه با قدمهايي كه برداشته شد بتدريج اين شاخه درماني تكامل يافت و انجمنهاي متعددي تشكيل گرديد . بطوري كه در سال 1944 اولين برنامه آموزش موسيقي درماني در جهان در دانشگاه ميشيگان آغاز شد .
در سال 1950 انجمن موسيقي درماني آغاز به كار كرد . در سال 1971 انجمن موسيقي درماني آمريكا يا AAMT آغاز به كار كرد .  در سال 1985 فدراسيون جهاني موسيقي درماني در سطح بين المللي به ثبت رسيده انجمن موسيقي درماني ايراني با اهداف بالا بردن سطح آگاهي افراد از فرآيند موسيقي درماني و فوايد آن و بالا بردن امكانات تخصصي براي استفاده از اين شيوه درماني فعاليت خود را آغاز كرده است :
انسان و موسيقي
اديان و نژادها بي شمارند ، اما زبان و روح يكي است ، زبان عشق . موسيقي نوعي زبان عشق است .
از بدو خلقت انسان ، نيازهاي متنوعي (اعم از جسمي و رواني) با او همراه بوده كه براي برآورده ساختن اين نيازها سازگاري با محيطش به ابزارهايي نياز داشته است .
هنر بعنوان يكي از وسايل اوليه سازگاري بشردرخدمت نيازهاي كمال جويي و زيبا طلبي و از طرف ديگر آرامبخش ناراحتي ها و سختي هاي زندگي او بوده است . موسيقي شكلي از هنر است كه احساس ، عاطفه ، ادراك ، و شناخت انسان را بدون نياز به تكلم و زبان منتقل مي كند .
استفاده بشر از موسيقي ، در سرشت انسان وجود داشته و از طرفي آواگري ها و حركات رتيميك نيز نيازي به تكلم نداشته است . از اين رو در بيشتر قبايل ابتدايي مراسم و آيين هاي مختلف موسيقيايي كه وسيله اي براي ابراز همبستگي جمعي و از بين بردن ترسها و غمها و ايجاد آرامش و شادي و اراده در بين افراد قبيله بوده برگزار مي شده است .
موسيقي زبان آرزوها ، انتظارها و عواطف بشري است و هر قوم و ملتي بر حسب ويژگي هاي عاطفي و فرهنگي خود موسيقي خاصي دارد . بادرك موسيقي ، عواطف زيبا ، همدردي و تفاهم بيشتر قلبي ميسر خواهد شد . (سايت اينترنتي)
موسيقي و درمان
از ابتداي تاريخ ، بشر از موسيقي براي شفاي بيماران استفاده مي كرده است ، براي مثال ؛ ريتم طبل ها در مراسم شفابخش جادوگران و درمان گران نقش مهمي داشته است .
ارسطو مي گويد : از موسيقي مي توان در بسياري از شئون زندگي ، تربيت ، سرگرمي ، درمان ، اوقات فراقت و تعديل احساسات و عواطف استفاده كرد . فارابي موسيقي رابا سه خاصيت مطرح مي ساخت :
احساس انگيز ، نشاط انگيز ، خيال انگيز و يا تحت شرايطي هر سه خصوصيت را دارا مي باشد .
امروزه از تأثير و فوايد موسيقي در مراحل مختلف رشد و زندگي انسان (از دوره جنيني تا سالمندي) گياهان و جانوران سخن به ميان مي آيد ، و از تغييرات آن بر روي سيستمهاي حسي ، حركتي ، هيجاني ـ عاطفي ـ ترشح غدد ،  هوشياري و آگاهي و شناخت فرد بحث مي شود . (سايت اينترنتي)
مقدمه اي بر موسيقي درماني
شايد تاكنون مطالبي در روزنامه ها ، مجلات ، محل كارتان يا در بين مردم درباره «موسيقي درماني» خوانده يا شنيده باشيد . موسيقي درماني يك رشته جديدي است و فقط بمدت پنجاه سال است كه بعنوان يك تخصص كلاسيك و حرفه اي توسعه پيدا كرده است .
بطور خلاصه در موسيقي درماني با استفاده از موسيقي ، كه يك رسانه هنري خلاق است ، به افرادي داراي مشكلات گوناگون ، به منظور دستيابي به بهداشت رواني و جسمي آنان كمك مي شود .
موسيقي درماني در درمان افرادي كه ناتواني هاي مختلف از جمله عقب ماندگي ذهني ، تأخير يافتگي رشدي ، معلوليت جسمي ، بيماري رواني و ...... داشته اند ، بطور موفقيت آميزي جواب داده است .
موسيقي درمانگر ، اهداف و مقاصد را بر اساس نيازهاي خاص درمانجو دنبال مي كند . فنون مختلفي براي پيشبرد اهداف استفاده مي شود . براي مثال ، آواز خواندن مي تواند به افراد مبتلا به بيماري آلزايمر كمك كند تا حافظه دراز مدتشان را به كار اندازد ، نواختن آلات موسيقي با همسالان يا درمانگر مي تواند مهارتهاي ميان فردي را افزايش دهد و كاركردهاي اجتماعي را بهبود بخشد .
از همه مهمتر اينكه افراد احساساتشان را در روشي مطمئن و لذت بخش بوسيله نواختن موسيقي ، گوش كردن به موسيقي و رقصيدن به همراه موسيقي بيان مي كنند .
البته موسيقي درماني فقط در خدمت افرادي كه داراي انواع مختلف ناتواني ها هستند به كار برده نمي شود بلكه در شرايط مختلف پزشكي نيز سودمند است . از جمله كاهش فشار رواني يا درد زايمان ، توانبخشي بيماران سكته اي و مبتلايان به بيماري پايانه 1  .  مسأله عمده كه در اينجا براي درمانگر مطرح است كاهش درد و تحمل آن در شيوه درمان است و يا كمك به بيمار براي دستيابي به كاركردهاي بهينه .
موسيقي درماني رشد فزاينده اي در كشورهاي مختلف جهان و در عرض سالهاي اخير داشته است و كارهاي درماني متعددي توسط موسيقي درمانگران صورت پذيرفته است و اين امر تأكيد گرديده كه اساساً موسيقي در درمان اشخاص مبتلا به وضعيت هاي مختلف پزشكي كارآيي بسياري دارد . (سايت اينترنتي)

چهار ركن موسيقي
موسيقي داراي چهار ركن است .
ريتم يا ضرب يا ملودي يا هماهنگي و لحن ، تير يا رنگ آميزي اينها ابزار يا مواد و مصالح كار هر مضف مي شود . اغلب مورخان در اين نكته هم عقيده هستندكه در هر جا هنر موسيقي به منشاء


منابع :


 زاده محمدي ، علي . (1374) . آموزش موسيقي و موسيقي درماني كودكان استثنايي ، تهران كارگاه نشر .

ـ عبداللهي خوروش ، حسين . (1352) . تأثير موسيقي بر روان و اعصاب .

ـ راهگاني ، روح انگيز . (1377) ، تاريخ موسيقي ايران . انتشارات پيشرو .

ـ اشميت ژاكلين ، پترز . (1371) . مقدمه اي بر موسيقي درماني ، (زاده محمدي ، علي ، مترجم ) . تهران : انتشارات روان .

ـ شمس ، بهاءالدين . (1383) ، موسيقي در عهد باستان . انتشارات نور .

ـ تده اندروز . (1382) . موسيقي درماني براي همه . (آذر عمراني گرگري ، مترجم) و تهران : انتشارات روان .

ـ زاده محمدي ، علي ، (1384) و مجله هنري موسيقي . قسمت سوم .

ـ نخبه زعيم ، پرينوش . (1375) . بررسي موسيقي درماني ، پايان نامه كارشناسي ، دانشگاه الزهرا .

ـ ارجي ، مرضيه . (1385) . تأثير موسيقي بر روي پرخاشگري ، پايان نامه كارشناسي ، دانشگاه آزاد ابهر .

ـ مشرفي ، شيوا ، (1385) . تأثير موسيقي درماني در كاهش ميزان اضطراب دانش‌ آموزان دختر در مقطع دبيرستان ، دانشگاه آزاد كرج .

ـ توسلي زنجاني ، فاطمه . (1379) ، نقش درماني موسيقي و اثرات آن بر روان ، پايان نامه كارشناسي ، دانشگاه الزهرا ء .

ـ نصيري ، زهرا . (1379) . موسيقي درماني ، پايان نامه كارشناسي ، دانشگاه الزهراء .

WWW . IRANDOC  . COM

WWW . Iran       song      music . com

WWW . Iran        Healers . com

WWW . GOOGEL   . com

WWW . music         Trophy .

WWW . ROSHD . com          


دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان