میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

دانلود پروژ ه بیمه اتومبیل - بيمه شخص ثالث


کد محصول : 10002205 نوع فایل : word تعداد صفحات : 68 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 388

فهرست مطالب و صفحات نخست


توضيحات مهم در مورد بيمه شخص ثالث
 
انتخاب نوع ديه بعهده مقصر حادثه است و ارزانترين نوع ديه دشتر مي باشد.
 
چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماههاي حرام (شامل : رجب ، ذيقعده ، ذيخجه و محرم) اتفاق افتد يك سوم به ديه فوت اضافه مي شود در اين صورت جنانچه ديه كامل ده ميليون تومان باشد ديه در ماه حرام حدود سيزده و نيم ميليون تومان خواهد گرديد . به همين علت خريد بيمه نامه با پوشش جاني هشت ميليون تومان براي خسارت كافي نمي باشد و به بيمه گذاران محترم توصيه مي شود با خريد پوشش مازاد سقف يك ديه كامل در ماه حرام و يا بيشتر از آن را در نظر داشته باشند .
 
هر يك از كارتهاي بيمه شخص ثالث داراي 4 برش خسارت مي باشد كه در هنگام تصادف يكي از آنها از بيمه نامه مقصر جدا گرديده و در پرونده خسارتي مربوطه ضبط مي گردد و در صورت حذف يك برش اعطاي تخفيف عدم خسارت براي سال بعد منتفي مي گردد .
ارائه سابقه بيمه اي با كسر 2 برش 20% جريمه تعداد خسارت را در هنگام تمديد سال بعد در پي خواهد داشت و كسر 3 برش 40% و كسر هر 4 برش موجب اعمال 60% جريمه تعدد خسارت خواهد بود . 4. تخفيف عدم خسارت در بيمه نامه هاي ثالث قانوني و نيز بيمه نامه هاي داراي تعهدات مازاد طبق جدول ذيل محاسبه و اعطا مي گردد :

سال بيمه

سال اول

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

سال هفتم و پس از آن

در صد تخفيف

تخفيفات ثالث قانوني

5%

10%

15%

15%

15%

15%

تخفيف مازاد

5%

10%

15%

25%

35%

50%

 چنانچه طرفين حادثه تمايل به دريافت خسارت فوري و بدون مراجعه به دادگاه را اشته باشند مي توانند با ارائه مدارك انتظامي و پزشكي قانوني به بيمه گر مراجعه و تا 85% غرامت وارده را بصورت توافقي دريافت نمايند .

قابل توجه بيمه گذاران گرامي : لطفا در هنگام خريد بيمه نامه ابتدا يكي از موارد ذيل را انتخاب نموده و سپس پيشنهاد صدور بيمه نامه شخص ثالث را تكميل فرمائيد .

گزينه الف : تعهدات قانوني
 
جاني (بدني) : 000/000/80 ريال          
 
مالي :          000/000/2 ريال
جبران خسارت جاني و مالي بيش از تعهدات مندرج در اينگونه بيمه نامه ها بعهده بيمه گذار مي باشد.


منابع :


دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان