میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

بررسی سیستمهای مترو


کد محصول : 10002261 نوع فایل : word تعداد صفحات : 30 صفحه قیمت محصول : 1500 تومان تعداد بازدید 13

فهرست مطالب و صفحات نخست


بررسی سیستمهای مترو


فهرست مطالب


پيشگفتار...........................................................................................................................................................4

فصل اول : اصول كنترل اتوماتيك قطار ...................................................................................................4

1-1-سيستم علامت دهي (Signalling) ............................................................................................5

1-2-حفاظت خودكار قطار ( ATP)........................................................................................................7

1-2-1- ايمني در برابر برخورد قطارهاي متوالي ................................................................................7

1-2-2- ايمني حركت در انشعابات .........................................................................................................8

1-2-3- ايمني در برابر افزايش سرعت ..................................................................................................8                         

1-3- عملكر خودكار قطعات (ATO)......................................................................................................9

1-4- طرق مختلف هدايت قطار .............................................................................................................11

1-4 -1- هدايت در حالت نيمه اتوماتيك ..................................................................................11

1 -4-2- هدايت در حالت كاملاً دستي ......................................................................................12                       

1-5- شرايط كلي حركت .........................................................................................................................12                        
 فصل دوم : سيستمهاي تبادل اطلاعات خط و قطار..........................................................................14

2-1- انواع سيستمهاي ارتباط خط و قطار............................................................................................15                     

2-1-1- سيستم بلوك ثابت ....................................................................................................................15                       

2-1-2- سيستم بلوك متحرك ..............................................................................................................16                       

2-2- نمونه هايي از سيستمهاي ارتباط خط و قطار .........................................................................17

2-2-1- نمونه سيستم بلوك ثابت..........................................................................................................17                        

2-2-2- نمونه سيستم بلوك متحرك....................................................................................................20

فصل سوم : مسيريابي اتوماتيك ..............................................................................................................22

3 -1- سيستمهاي اينترلاكينگ .............................................................................................................23                      

3-2- انواع مسيرها ..................................................................................................................................24
3-3- روشهاي كنترل مسير ....................................................................................................................24                      


پيشگفتار

بي شك يكي از صنعتهاي مهم و اساسي هر كشور و از جمله كشور ما،صنعت حمل و نقل است.

در اين ميان راه آهن شهري (مترو)بنا به دلايل بسياري از جمله تسريع در مسافرت،ذخيره كردن وقت،

جلوگيري از آلودگي هوا،حل مشكل ترافيك،فراهم نمودن آسايش و راحتي براي مسافرين و جلوگيري از بيماري هاي عصبي و ارائه سرويس سودمند،

نقش فعالي را ايفا مي كند.و نيز بنا به همان دلايل اتوماتيك كردن و كنترل بهينه آن ضروري است. با اعمال پديده اتوماسيون به سيستم مترو،نقش راننده حداقل شده

و تمامي عمليات هدايت و كنترل قطار از طريق مراكز كامپيوتري انجام مي شود.روشها و آلگاريتم هائي كه هدف فوق را برآورده سازند

مي بايست از هر لجاظ ايمن و مطمئن بوده و كمترين خلل و خسارتي را وارد نكنند.


فصل اول :

اصول كنترل اتوماتيك قطار

(Automatic Train Control Principles)

 

1-1-سيستم علامت دهي (Signalling)

مهمترين ركن و هدف سيستم راه آهن شهري هدايت قطار و كنترل آن به طور ايمن و صحيح است.سيستمي كه اين وظيفه را بر عهده دارد به سيستم علامت دهي موسوم است.

سيستم علامت دهي كلاً در خدمت سيستم كنترل خودكار و قطار  براي مسيرهاي رفت و برگشت در جهت هر مسير مي باشد بنحوي كه تمامي احتياطهاي لازم از نظر مسائل ايمني

به طور كامل  در بر گرفته شود و انتقال مسافرين با سهولت و آسايش همراه باشد.سيستم خودكار قطار بايستي به طريقي عمل نمايد تا حداكثر سرعت مورد نظر

را مثلاً 160 كيلومتر در ساعت بتواند به طور مطلوب ممكن ساخته و رعايت فواصل ايمني لازم بين قطارهاي موجود در خط را در حالات مختلف تأمين نمايد.

جهت طرح ريزي كلي سيستم علامت دهي رعايت اصول ذيل الزامي است.

1-    تأمين موارد ايمني حركت به ميزان صد در صد با بهره گيري از پديده اتوماسيون بمنظور تضعيف احتمال بروز خطاي انساني

2-     در نظر گرفتن نقاط ضعف و بهينه كردن سيستم و چگونگي بهره برداري از خط

3-    ميزان انعطاف پذيري و انطباق در هنگام بروز اغتشاش

4-    امكان گسترش و امتداد خط

البته ورود عواملي نظير سرعت بالاي حركت،حجم نسبتاً چشم گير جابجايي مسافر در طول مسير و نيز امكان استفاده از دو نوع قطار

در سرويس روزانه (قطار عادي و اكسپرس)،سيستم علامت دهي و هدايت را بيش از پيش بسوي اتوماسيون متمايل مي نمايد.در هر حال سيستمهاي كنوني دنيا در جهت 

هر چه كمتر نمودن دخالتهاي انساني در برنامه هاي عادي بوده و اين وظايف عمدتاً به عهده كامپيوتر گذاشته مي شوند.در بعضي از اين سيستمها حتي در هنگام بروز اغتشاش

نيز كامپيوتر راه حلهاي مناسب را انتخاب و بكار مي گيرد و دخالت اپراتور مركز به عنوان مثال محدود به تصميم گيريهاي بسيار خاص و غير قابل پيش بيني مي گردد

.لذا با عنايت به مطالب فوق وظايف سيستم علامت دهي و هدايت را مي توان به سه بخش زير تقسيم بندي نمود :

1-    عملكرد خودكار قطار (Automatic Train Operation , ATO)

2-    نظارت خودكار قطار (Automatic Train Supervision , ATS)

3-    حفاظت خودكار قطار (Automatic Train Protecion , ATP)
 

در زير نظري اجمالي به اين سه گروه انداخته  و در ادامه به تفصيل، آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد :

عملكرد خودكار قطار (ATO) :

وظايف تجهيزات عملكرد خودكار قطار اجمالاً عبارتند از :

-         دريافت و ارزشيابي تلگرامهاي ارسالي از تجهيزات كنار خط

-          پذيرش اطلاعات مربوط به سيستم حفاظت خودكار

-          شروع عملكرد خودكار از هر ايستگاه به ايستگاه بعدي

-          كنترل نيروي رانش و ترمز و همچنين ترمز در نقطه هدف

-          تشخيص نقطه شروع هر بلوك و يا كابل القايي

-          ارسال اطلاعات عملكرد خودكار به تجهيزات نمايش علائم داخل كابين

نظارت خودكار قطار (ATS) :

وظايف تجهيزات نظارت خودكار قطار عبارتند از :


-         ارسال اطلاعات قطار به مركز كنترل ترافيك

-          تقليل وظايف مركز كنترل ترافيك بواسطه بهره گيري از تجهيزات محلي

-          ضبط اطلاعات مربوط به عملياتحفاظت خودكار قطار (ATP) :

 وظايف عمده سيستم حفاظت خودكار قطار عبارتند از :

-         نظارت و نمايش سرعت مجاز و نيز تغييرات سرعت

-          اعمال ترمز اضطراري در صورت ازدياد سرعت

-          صدور اجازه آغاز عمليات حركت

-          رعايت فاصله زماني ايمني بين دو قطار

سيستم كنترل خودكار قطار (ATC) به طور كلي شامل وسايل و دستگاههايي است كه بخشي از آنها در داخل كابين هدايت قطار قرار گرفته و بخشي ديگر در مركز كنترل،ايستگاهها و نيز در محلهائي مشخص در طول مسير واقع مي باشند كه با خط مرتبط هستند.

 

1-2- حفاظت خودكار قطار (ATP)

اصل اساسي در سيستمهاي هدايت قطار اطمينان از ايمني حركت و مسافرين مي باشد.اين اصل در هدايت خودكار يا دستي نظارت شده رعايت مي شود

.به عبارت ديگر كليه سيستمهاي هدايت حمل و نقل شهري مجهز به زير سيستم ATP مي باشند.اين زير سيستم در شرايط نرمال حركتي عمل نمي نمايد يعني

عمليات هدايت بصورت خودكار يا توسط راننده انجام شده و ضرورتي براي صدور فرمانهاي ATP وجود ندارد.وظايف اين زير سيستم برقراري حفاظت

در مقابل برخورد قطارهاي متوالي،برخورد قطار د ر انشعابات و حفاظت قطار در برابر افزايش سرعت است.فرمانهاي  ATP روي ترمز اضطراري عمل كرده

و قطار را كاملاً متوقف مي نمايد.اين زير سيستم به انضمام كليه تجهيزات آن مي بايد ايمن از خطا ( fail – safe) باشد.

 

1-2-1- ايمني در برابر برخورد قطارهاي متوالي

در سيستمهاي بلوك ثابت از تقسيم خط به بلوكهاي معين استفاده مي شود.در سيستمهاي بلوك متحرك محل قطار جلوئي به قطار عقبي ارسال ميشود.

روشهاي مختلفي براي برقراري ايمني وجود دارد.

1-    روش قديم تر و معمول تر آنست كه وقتي قطاري در يك بلوك واقع شود به بلوكهاي قبل فرمان توقف داده مي شود و قطارهاي بعدي طوري متوقف مي شوند

كه فاصله  حفاظتي با بلوك اشغال شده حفظ گردد. فاصله حفاظتي با در نظر گرفتن خطاهاي مجاز سيستم كنترل محاسبه ميگردد.در صورتي كه قطاري وارد اين منطقه شود

به وسيله AT P متوقف خواهد شد.فاصله حفاظتي در واقع تكميل كننده سيستم هدايت بوده و ايمني حركت را بطور كامل حفظ مي نمايد

.در اين روش فرمانها به صورت فركانسهاي معين در محدوده فركانسهاي صوتي از طريق ريل و به صورت القا به قطار منتقل مي شود.

2-     روش ديگر ارسال محل قطار جلوئي يا بلوك اشغال شده بوسيله تلگرام به قطار بعدي است.

در اين حالت پردازشگر داخل قطار با كمك گرفتن از مشخصات شيب خط،طول و ساير اطلاعات لازم محاسبات مربوط به فاصله ترمزي را انجام داده و

در صورتي كه قطار به فاصله حفاظتي وارد شود ،ATP با ترمز اضطراري ،قطار را متوقف خواهد نمود.

فاصله حفاظتي فاصله بين نقطه توقف قطار تا بلوك اشغال شده ( يا محل قطار) مي باشد.با اين روش فرمانها از طريق ريل

و با فركانس حامل صوتي و يا از طريق كابل مجزا و با فركانس حامل حوالي 30 تا 70 كيلو هرتز به قطار ارسال مي شود.


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان