میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

تاثير مهد كودك بر رشد هوش علمي كوكان 7 تا 9 ساله


کد محصول : 100092 نوع فایل : word تعداد صفحات : 154 صفحه قیمت محصول : 13000 تومان تعداد بازدید 941

فهرست مطالب و صفحات نخستتاثير مهد كودك بر رشد هوش علمي كوكان 7 تا 9 ساله

چكيده
اين تحقيق به منظور بررسي تأثير مهد كودك در بالا بردن هوش عملي مقاطع اول و دوم و سوم ابتدايي كه قبل از ورود به مدرسه دورة مهد كودك و پيش دبستاني را طي كرده اند انجام گرفته است .
براي نمونه برداري از بين دانش آموزان شهرستان ابهر ، ناحيه يك آموزش و پرورش اين شهر تعداد 96 نفر در مقاطع تحصيلي اوّل ، دوّم ، سوّم به طور تصادفي خوشه اي گزينش شدند كه از اين تعداد نيمي پسر و نيمي دختر هستند .
فرضيه هاي اساسي اين پژوهش عبارتند از :
ـ رشد هوش عملي كودكان برخوردار از آموزش هاي مهد كودك بيش از رشد عملي كودكان محروم از آموزشهاي مهد كودك است .
ـ  بين كودكان دختر و پسر برخوردار از آموزشهاي مهد كودك بر رشد هوش عملي تفاوت معناداري وجود دارد .
ـ نتايج بدست آمده از تحقيق حاكي از آن بود كه تفاوت بين دو گروه معنادار نبود .نتايج حاصل از آزمونt محاسبه شده مربوط به نمره هاي حاصل ازمكعبهاي كهس  نشان داد كه فرض صفردر هردو گروه از پسران و دختران تاييد مي شود و فرض خلاف رد مي شود اين بدان معنا است كه رشد هوش عملي در دو گروه مهد رفته يا نرفته معني دار نبود به عبارت ديگر فرضيه پژوهش مبني بر تفاوت اين گروه تاكيد نمي شود.در كل يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه  گرفت كه آموزشهاي مهد كودك بر رشد هوش عمل تاثيري ندارد و بين رشد هوش عمل كودكان مهد كودك رفته و نرفته تفاوت معنا داري وجود ندارد.
   
مقدمه
همه روزه در روزنامه ها آگهي تشكيل دوره هايي را مي خوانيم كه ادعا مي شود گذراندن آنها موجب بالا رقتن نمره هاي داوطلب در آزمونهايي نظير استعداد تحصيلي ، آزمون ورودي دوره هاي بعد از ليسانس و ...... مي شود .
آماده سازي داوطلبان براي گذراندن اينگونه آزمونها به كسب و كار سوادآوري تبديل شده است كه نوعي از آن را مي توان در مهد كودك مشاهده كرد . براساس تجربيات و بررسيهاي روان شناختي و تربيتي ، سال هاي اوليه زندگي كودكان نقش اساسي در رشد و پرورش آنان ايفا مي كند چرا كه 80 درصد شخصيت كودك ظرف 6 سال اوليه حيات شكل مي گيرد و بر اين اساس آموزش و پرورش پيش دبستاني از اهميت ويژه اي برخوردار بود . و تلاش عمدة دولت ها براين بوده است كه هر روزه تعداد بيشتري از كودكان تحت پوشش آموزشهاي اين دوره قرار گرفته و با توجه به ويژگيها و نيازهاي فردي از آموزشهاي مناسب و سازنده برخوردار گردند . اينكه آماده سازي تا چه حد مي تواند نمره هاي آزمونها را بهبود بخشيد خود مسلة بحث انگيزي است (مفيدي ، 1368) ؟
اگر بخواهيم در قرن 21 كه قدرت كشورها در نيروي انساني نهفته است به پيشرفت همه جانبه در زمينه هاي فردي ، اجتماعي ، اقتصادي ، صنعتي ، علمي و فرهنگي نايل شويم به شخصيت هاي رشد يافته انسان هاي متفكر و دست هاي ماهر و توانا نيازمنديم و چنين شخصيت هايي به جهت بالندگي همه جانبه بايد تربيت شوند . (اشتري ـ 1383) .
انسان از بدو تولد تا شش ـ هفت سالگي حساس ترين و مهمترين مراحل رشد خود را طي مي كند اين سالها مرحلة شكل گيري شخصيت است كه با حساسيت زياد كودك نسبت به پيرامون خود شخص مي شود و زمان آموزش قبل از دبستان است نفوذ تأثير اين منطقه مي تواند دائمي باشد . ثابت شده است كودكاني كه مراكز پيش دبستاني را طي كرده اند آسان تر از كودكاني كه از اين امتياز محروم بوده اند وارد دبستان و مرحلة بعدي تحصيل مي شوند بنابراين گذراندن دورة پيش دبستاني عامل مهمي در موفقيت تحصيلي به حساب مي آيد هرگاه مراكز پيش دبستاني نظير مهد كودك ها يا كودكستانها داراي برنامه هاي با كيفيت بالا باشند كمي ضروري  براي خانواده ها در دنياي امروزي به شمار مي آيد . (باز اللهي ـ 1381) .
لذا كودكاني كه از حدود سه تا شش سالگي به مراكزي مي روند كه در آنجا بازي ـ تفريح  و آزمايشات هوشي بر روي آنها انجام مي شود ، با اين فرض ها بايد داراي معلومات و تواناييهاي بيشتري باشند .
در اين تحقيق ، بررسي تأثير آموزشهاي مهد كودك بر رشد كودكان به عنوان اصلي در پژوهش حاضر است .

بيان مسئله : (سوال پژوهشي)
متخصصان عقيده دارند كه شخصيت هر انسان در شش سال اول زندگي شكل مي گيرد و لذا سال هاي اوليه زندگي كودك از نظر تعليم وتربيت بسيار پر اهميت مي باشد كه كوتاهي  در مورد آن زيان بار است . امروزه جهت رشد و بالندگي بهتر كودكان از مراكزي نظير مهد كودك ها استفاده مي شود كه هدف از ايجاد اين مراكز كمك به رشد جسماني ، ذهني ، عاطفي  و اجتماعي كودكان و در نهايت كمك به شكوفايي استعدادها و علايق آنان مي باشد . (پارسا و 1374) .
از طرفي آموزش و پرورش هم مانند بسياري ديگر از امور زندگي پيوسته در حال تغيير و تحول است از اين رو مسئولان تعليم و تربيت يك جامعه بخصوص معلمان و مربياني كه با كودكان در ارتباط هستند بايد به تحولات تعليم و تربيت و روش هاي پيشرفته تر آگاهي يافته و روش كار خود را اصلاح و تغيير دهند . (برقك ، 1372) .
تنها با تشخيص مراكز توجه و كانون ررغبت كودك مي توانيم مطلب مورد نياز او را به وي بياموزيم ، مي توان فعاليت هايي كه در برنامه روزانه ، هفتگي و ماهانه كلاس هاي آمادگي و يا ضميمه مهد كودك ها پيش بيني شده است را نظير فعاليت هاي زبان آموزي ، آموزش مفاهيم و علوم اجتماعي ، ديني و اخلاقي و هر نوع فعاليت را كه در اطراف يك موضوع متمركز شده را مركز فعاليت كودكان قرار دهيم (برقك ، 1372) .
لذا با توجه به آنچه توصيف شده در اين پژوهش سعي مي شود بررسي شود كه آيا بين كودكاني كه از آموزش هاي مهد كودك برخوردار بوده اند با كودكاني كه از اين آموزشها برخوردار نبوده اند تفاوت معناداري در رشد هوش عملي وجود دارد ؟ .
آيا بين كودكان دختر و پسر برخوردار از آموزش هاي مهد كودك بر رشد هوش عملي تفاوت معناداري وجود دارد ؟  .

هدف پژوهش
هدف اصلي پژوهش پي بردن به تأثيرات آموزش هاي مهد كودك بررشدهوش عملي كوكان است .
در واقع در اين پژوهش سعي مي شود بررسي صورت گيرد در بين كودكاني كه به مهد كودك رفته اند و آموزش ديده اند با كودكاني كه سابقة رفتن به مراكزي مثل مهد كودك ها را ندارند و مشخص شود كه بين اين 2 گروه چه تفاوت هايي مي تواند در خصوص رشد هوش عملي در آنان وجود داشته باشد ؟ آيا كودكان در اين مراكز فقط به بازيهاي ساده و حفظ شعر مي پردازند يانه در كنار آن به كسب تجارت و هوش عملي مثل : بازي با خمير و درست كردن اشيا و بازيهاي ابتكاري و بازيهاي خلاقيت را مي آموزند ؟ آيا اين آموزشها باعث بالا رفتن هوش عملي كودكان در آينده مي شود ؟
اهميت پژوهش
امروزه آموزش پيش از دبستان در كشورهاي در كشورهاي توسعه يافته در زمره بخش هاي اساسي آموزش عمومي به شمار مي رود در اين گونه كشورها از ساليان دور براي توسعه آموزش پيش دبستاني سرمايه گذاري شده است . تأثير آموزش هاي كودك در سنين زير شش سال برهمگان آشكار است و از زمانهاي دور انديشمنداني چون افلاطون ارسطو ، كمينوس ، شروع تعليم وتربيت را از دامان مادر واوان كودكي پيشنهاد نموده اند . انديشمندان حوزه تعليم وتربيت دورة‌ معاصر همچون فردبل ، ردسود پستالوزي و ... نيز بر اين امر تأكيد نموده و معتقدند سال هاي اول زندگي و تجربيات يافته هاي اين دوره پايه و اساس يادگيري و موفقيت هاي آينده كودكان به شمار مي رود .
تحقيقات انجام شده از تأثير نگرش اوليا بر تعليم وتربيت كودكان گواهي مي دهند چنان كه اوليا آگاه و علاقمند به رشد كودك در پرورش كودكان خود موفق تر بود . و كودكاني شاد ، سالم و پويا به جامعه تحويل داده اند . خانواده هايي كه به سرنوشت كودك خود مي انديشند قطعاً با به كارگيري همه امكانات به منظور رسيدن به وضعيت مطلوب با تصويرهاي ذهني مثبت براي كودك خويش گام بر مي دارنداين گونه اوليا با آگاهي ازاين كه آموزش پيش از دبستان (دورة 3 تا 6 سال ، نقش بسزايي در رشد پرورش و خلاقيت و توانمندي ها و شخصيت كودك در فرهنگ پذيري و جامعه پذيري دارد در تلاش براي شناسايي مراكزي هستند كه بدون هيچ گونه فشار رواني آنهارا با نقش هاي گوناگون افراد و تأثير آن بر زندگي آشنا نمايند و با دقت و توجه به نيازهاي كودكان زمينة كسب تجربيات كودك را فراهم آورند  . ) (اشتري ـ 1383) .
از طرفي هزينه كردن در اين مقطع سني با برنامه ها و آموزشهاي صحيح براي كودكان سبب مي شود بستر فرهنگي مناسبي براي تغيير بسياري از عادات غلط باشد ، تأثير آموزشهاي مستقيم در اين دوران چندين برابر آموزشهاي غير مستقيم نظير رسانه هاي گروهي است و نيز از لحاظ حقوقي هم پرداختن به آموزش كودكان يعني حمايت از حقوق شناخته شدة آنان
ssss
ـ اما اينكه مهد كودك (اين آموزش ها) تا چه حد بر روي هوش عملي كودكان مؤثر است نيازمند بررسي و مطالعة بيشتر است ؟
«تاريخچه مهد هاي كودك»
روزگاري بشر ساده وآسان زندگي مي كرد و چندان نيازي به آموزش هاي تخصصي نداشت . همه امور در جهت تأمين نيازهاي اساسي بود و مشاغل نيز بر اساس طرح ريزي مي شدند و از شكل بسيار ساده برخوردار بود ند . با افزايش جمعيت و بالا رفتن سطح آگاهي و اطلاعات انسان ها و نيز ارتباط جوامع مختلف با يكديگر ، سطح توقع و نيازها و تنوع طلبي كه بر خاسته از ذات انسان است روبه افزوني مي نهاد . بتدريج سكان داران و عرصه زندگاني كساني شدند كه تخصص و خلاقيت خود را در همة امور به كار گرفتند و زندگي را از سادگي به شكل پيچيدگي در آوردند تا بااين تغيير نمود عيني توانايي هاي خود را بروز دهند  (اشتري ، 1382) .
در گذشته عمدتاً مراكز پيش از دبستان به عنوان مكاني براي نگهداري كودكان والدينشاغل به مشار مي رفت و والدين غير شاغل كمتر فرزندان خود را به اين مراكز مي سپردند ولي امروزه به جهت افزايش آگاهي والدين و درك اهميت آموزش و پرورش پيش از دبستان بر سطوح ديگر آموزش ، عليرغم اينكه رشد جمعيت در اكثر كشورهاي دنيا خصوصاً كشور ما در حال كاهش مي باشد . تقاضا براي ورود به مقاطع پيش دبستاني رو به افزايش است (طالب زاده 1385) .سابقة آموزش (1) و نگهداري (2) از آنان به قدمت تاريخ بشري است اما با توسعه صنعتي و اوج گيري نقش زنان در جامعه و نياز به حضور آنان در همه

1 . Education                         2 . Nurse
عرصه هاي اجتماعي فعاليت مراكز نگهداري (1) از كودك به شكل گسترده آغاز گرديد .
اين مراكز در ابتدا به جنبه هاي آموزشي كودكان كمتر توجه داشتند و در ازاي دريافت وجهي در ساعت هايي معين صرفاً به نگهداري از كودكان مي پرداختند . در چنين شرايطي دغدغه هاي فكري اوليا نسبت به تربيت فرزندان هم چنان باقي بود تا اين كه با توسعه و پيشرفت جوامع و احساس نياز روز افزون به وجود يك محيط امن كه هم به نگهداري از كودكان بپردازد و هم در ارتقاي سطح آگاهي و دانش آنان گام بردارد و ضروري مي نمود . بدين ترتيب مهد كودك ها به شكل كنوني شكل گرفت و قسمتي از مسئوليت تربيت و آموزش كودكان زير شش سال به اين مراكز واگذار گرديد . در اين مراكز علاوه بر آشناسازي كودكان باارزش ها و ايجاد ارتباط اجتماعي  رشد آن ، گام هاي اوليه در جهت تكوين شخصيت كودك و  بالا بردن سطح مهارت هاي او برداشته شد (طالب زاده 1385) .
اين مراكز در چند دهه گذشته به ويژه با آغاز زندگي آپارتمان نشيني و فضاهاي محدود و بسته صتامت آن عدم دسترسي كوكان به فضاهاي لازم براي بازي با همسالان و بازي هاي پرتحركي چون دويدن ، پريدن و ... بيش از پيش اهميت يافتند  (طالب زاده 1385) .

1 . Nursery centers
تاريخچة مهد كودك در جهان
نگرش به دوره پيش از دبستان (1) به منزله دوره اي از آموزش هاي كودك اهميت بسياري دارد . تربيت و تعليم كودكان سه تا شش ساليان متمادي است كه مورد توجه دست اندر كاران علم وتربيتي قرار گرفته است .
با بررسي و تحقيقات فراواني كه در اين حوزه صورت گرفته به نقش بسيار مؤثر و سازنده آموزش پيش دبستاني بر شخصيت ، نحوة يادگيري ، تعاملات اجتماعي ، رشد گفتاري ، حل اختلافات رفتاري  و ... صحّه گذارده است . برخي از نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد كه آموزش پيش از دبستان با رشد مهارت هاي كودك ، توسعه يافته هاي محيطي ، كسب مهارتهاي اوليه حل مسأله (2) ، رشد حس زيبايي شناختي و هنر نقاشي ، بازي و اعفدسازي و نمايشي ، خود پنداري به عنوان شاخص اعتماد به نفس ، پيشرفت تحصيلي و خود ابزاري در كودكان رابطه معناداري دارد (اشتري 1382) .
قرن نوزدهم به عنوان سرآغاز آموزش پيش دبستاني مطرح شده است قبل از اين تاريخ اين انديشه كه كودكي يك دوران منحصر به فرد است به طور كلي مورد پذيرش واقع شده بود به خاطر وجود دو عامل به تدريج در قرن نوزدهم ديدگاهها نيست به كودكان دوران به طرز چشمگيري تغيير يافت . اين دو عامل عبارتند از شرايط اجتماعي و باورها دربارة طبيعت كودكي يكي از اولين طرفداران ايده آموزش دادن به كودكان پيش دبستاني جان كينوس بوده است .
1 . Preschool
كينوس بر اين باور بوده كه آموزش كودكان بايستي در دوران كودكي اوليه (6 ـ 3 سال ) شروع شود چون در اين دوران كودك از انعطاف پذيري و شكل پذيري خاصي برخوردار است . او تعليم و تربيت را به عنوان امري كه بسيار شبيه بازي است در نظر گرفت.
كينوس از اولين دانشمندان تعليم و تربيت بوده است كه اهميت آماده كردن دانش آموزان را براي فعاليته اي مختلف آموزش و پرورش درك كرده به نظر والدين و آموزگاران نياز دارند كه از چگونگي رشد كودك آگاه باشند و يادگيري موفق نيازمند فعاليتها و تكاليفي است كه قبل از ارائه آنها بايد كودك را براي انجام آنها آماده ساخت (طالب زاده 1385) .
از كار منسجم و هدفمند اولين مراكز نگهداري و آموزش كودكان در دنيا نزديك به دو قرن يعني حدود 190 سال مي گذرد . توسعة كودكستان و مهد كودك هاي كودك به شكل اصولي و قاعده دار از اوايل نيمه اول قرن بيستم با روش مربيان بزرگي همچون «فردريش فربل (1)» ،  «مارگارت مك ميلان (2)» ، «ماريامونته سوري (4)» ، «سوزان ايزاكس(5)» ، «رودلف اشتانير (6)» ، «جان ديويي (7)» ، «ژان پياژه (8)» ، ديگران شكل گرفته است .

1.Friedrich  Frobel           2 . Margaret Memillon         7 .Jean Piaget
3 .Maria  Montessoi        4 . Susan lasces
5.Ruddf  Steiner            6 . Johin ]ewey
«تاريخچة مهد كودك در انگلستان»
در سال 1816 در نيولارناك (1) اسكاتلند براي اولين بار ، مركز نگهداري كودكان توسط «رابرت آون (2) » گرديد .
آون با توجه به ديدگاه اصلاح طلبانه اي داشت پرورش عادت هاي نيكو و اجتماعي را در كودكان بسيار مهم مي پنداشت و آن را زمينه ساز فرهنگ پذيري و يك تحول اجتماعي بزرگ مي دانست او اين مركز را براي فرزندان كارگران آسيابش داير كرده بود .
در اين مركز ضمن بازي و آواز خواني ، گوش دادن به قصه هاي عاميانه رضايت هاي ريتميك ، با برخي اصول اجتماعي نيز آشنا مي شدند  (اشتري ، 1382) .
توسعه اين فعاليت به كندي تا سال 1911 به طول انجاميد تا اين كه «مارگارت مك ميلان» به همراه خواهرش «راشل» ، براي نخستين بار به آموزش خانواده ها پرداخت . او معتقد بود خانواده و جامعه دو عامل مشترك در تربيت كودكان هستند و مهد كودك ها به عنوان بخشي از جامعه وظيفه هماهنگي در روش تربيتي با خانواده را بر عهده دارند (اشتري ، 1382) .
تلاش هاي مارگارت مك ميلان در آموزش پيش دبستاني انگلستان بسيار مؤثر بوده است به طوري كه در سال 1981 سبب تصويب «قانون منيثر» شد و به موجب آن مهدهاي كودك مورد تأييد رسمي قرار گرفته و در سراسر انگلستان توسعه يافتند (همان منبع).
   
1.New Lanark                      2 . Robert owen        
«تاريخچة مهد كودك در آلمان»
بدون شك يكي از بزرگترين مربيان تعليم وتربيت و صاحب سبك آموزش پيش از دبستان «فردريش فروبل» آلماني چنان كه آرا و انديشه هاي او هنوز در علم و تربيت كارايي دارد و از اصالت خاصي برخوردار است . فروبل در سال 1837 در آلمان اقدام به تأسيس «باغ كودكان (1)» نمود . او فردي فرهيخته و مذهبي بود با ديدگاهي عرفاني و فلسفي به كمال انسان ها مي انديشيد وبا طرح ريزي فعاليت هايي كه بيشتر مبتني بر بازي آزادانه كودك بود زمينه هاي رشد همه جانبه كودك را فراهم آورد . فروبل از بنيان گذاران روش «كودك محور(2)» بود هر چند وي متأثر از «ژان ژاك روسو (3)» و «هانوي پستالوزي (4)» به شمار مي رود . فروبل در كتاب خود مي نويسد : «در اين بازي مطلقاً انكار ناپذير و كاملاً جدي و ضروري است» تمركز بر بازي در اين سن محور آينده كودك است ، زيرا در طي بازي شخصيت (5) او كمال مي يابد و در قالب احساسات بروز مي كند (اشتري 82) .
فروبل دورة پيش دبستاني را دانش سرايي مي داند كه كودكان در آن ساخته شده ، تعليم و تربيت مي شوند و تكامل مي يابند و با بروز خلاقيت به نوآوري مي پردازند . از ديدگاه او مهم ترين عامل اين رشد بازي است . او براي بازي كودكان وسايلي را كه هر كدام با هدف خاصي طراحي شده بودند ساخت . هر يك از اين وسايل به شيوه هاي معيني مورد استفاده كودكان قرار مي گرفت و به كودكان در يادگيري مسائل
                 . Kinder  Garten                         2 . Child  Centered    3 . Jean  Jacques  Rousseau       4 . Henri   Pastalozzi       5 . Personality
كمك مي نمود . از جمله اين وسايل مكعب ، كره ، گلوله هاي نخي رنگي ، قطعات جدا شونده مكعب و نوعي پازل بود كه اكثر آنها هم اكنون نيزدر مهدهاي مجهز استفاده مي شوند . فروبل هرگونه برنامه ريزي را بدون در نظر گرفتن ميل و رغبت كودك به بازي غير مفيدي مي دانست . او استفاده از توپ هاي نرم ، گل سفالگري ، شن ، آب بازي ، بازيهاي نمايشي ، بازيهاي اجتماعي و ارتباط با طبيعت را از مواد درسي آموزش پيش دبستاني مي دانست .
«تاريخچة مهد كودك در آمريكا»
پس از اينكه فعاليت هاي نظام ند در زمينة مهد كودك در كشور آلمان شكل گرفت ، در زمان مهاجرت آلماني ها به آمريكا ، خانم «كارل شورتس (1)» كه دوره مربي گري خود را در آلمان گذرانده بود ، در سال 1855 ، مركزي براي نگهداري و پرورش كودكان در شهر واترتون (2) ايالت وسيكانسن (3) آمريكا تأسيس نمود پس از آن در نقاط ديگر آمريكا تأسيس چنين مراكزي گسترش يافت . اما چون در تأسيس اين مراكز در ابتدا آلماني ها نقش داشتند زبان آلماني در آنها تكلم مي شد .تا اين كه اولين كودكستان كه زبان مورد استعمال آن انگليسي بود توسط خانم «اينرابت پي باري» در سال 1860 در بوستون تأسيس گرديد اما اين مراكز تا سال 1913 كه «پتي اسميت هيل(5)» در دومين گزارش كميتة دوازده نفره اتحاد بين المللي كودكستان به بيان نقش آنها پرداخت ، رشد چنداني نكرده بودند ولي پس از آن از اسل 1931 به بعد با عنايت و استفاده از نظرات فروبل ، ماريا مونته سوري ، جان ديويي دهيل ، كودكستان ها در آمريكا توسعه يافت به طوري كه طبق آمارهاي اعلام شده هم اينك 95 % بين 3 تا 6 سالگي به طور اجباري بايد حداقل يك تا دو سال تحت آموزش و نگهداري مراكز پيش دبستاني باشند ضمن آنكه هزينه هاي مالي اين دوره اجباري بر عهده روان است و در صورت سپردن كودك به مراكز خصوصي 5 % هزينه ها را دولت پرداخت مي كند .
در حال حاضر موفق ترين كودكستان ها در آمريكا به دوش «مونته سوري» فعاليت مي كنند و سياست كلي نظام آموزشي اين است كه با طرحي نو به نام «آغاز مطلوب (1)» كودكان را تربيت كرده و آماده ورود به مدرسه نمايند (اشتري ، 1382) .منابع :

. مفيدي ، فرخنده ـ «مديريت در مراكز آموزش قبل از دبستان» ـ هفت گفتار دربارة آموزش قبل از دبستان دفتر اول نشريه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش وزارت آموزش و پرورش . چاپ اول زمستان 1368 .

2 . مينا كاري ، محمود ـ سرآمدها ـ انتشارات مركز نشر دانشگاهي ، چاپ سوم 1375 .

3 . مهدي زاده ، سيامك رضا ، چگونه كودكاني سرآمد داشته باشيم ، انتشارات راهگشا ـ تابستان 1369 .

4 . طالب زاده نوبريان ، محسن ، اصول برنامه ريزي آموزش و پرورش پيش از دبستان انتشارات رشد چاپ اول بهار 1385 .

5 . اللهياري ، عباسعلي و همكاران ـ اصول مباني آموزش و پرورش در مراكز پيش دبستاني ، 1380 .

6 . پارسا ، محمد ـ روان شناسي تربيتي ـ انتشارات بعثت چاپ دوم ، زمستان 1371 .

7 . برقك ، رحيم ـ الگوي پيشنهادي براي آموزش در مراكز پيش دبستاني و آمادگي ـ 1372 .

8  . علاقه بند ، علي ـ اصول مديريت آموزشي ـ دانشگاه پيام نور 1379 .

9  . مفيدي ، فرخنده ، آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستان ، دانشگاه پيام نور 1370 .

10 . احمدي ، محسن ـ اگر فرزند باهوش مي خواهيد . انتشارات شهيد حسين فهميده اصفهان چاپ سوم 1383 .

11 . ماتورت ، آلفرد ـ ضريب هوشي خود را سنجيد ، ترجمه دكتر فرهاد همت خواه مهناز همت خواه . انتشارات عصر كتاب ، چاپ پنجم 1384 .

12 . سليمي ، مسعود ـ آزمون هاي هوش و استعداد انتشارات ابتدا ـ دانش فن ـ چاپ اول 1378 .

13 . كول ، وينتا ، برنامة آموزش و پرورش در دورة پيش از دبستان ترجمة فرخندة مفيدي .انتشارات سمت ، چاپ اول 1377 .

14 . سينگر ، دورتي و آرنسن ، سينگر ـ مقدمه اي بر نظرية تحولي ـ شناختي ژان پياژه : تعيين شكل گيري تفكر كودك بر پاية فرآيندهاي تحول رواني پياژه با استفاده از ادبيات جهاني كودك ـ ترجمة دكتر پرويز شريفي در آمدي چاپ 1380 .

15 . نظري نژاد ، محمد حسين «آموزش در دوران كودكي» انتشارات معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي مشهد بهمن ماه 1366 .

16  . پايان نامه  خانم فاطمه قلي تبار (تأثير مهد كودك بر رشد هوش عملي) ـ پائيز 1381   .

17 . ميرهادي ، توران ـ كتاب كاربردي كودك (برنامه سالانه مربي در مهد كودك در كودكستان) انتشارات آگاه چاپ ششم ، زمستان 1372 .

18 . بازاللهي ، محمد ، مديريت مراكز پيش از دبستان ـ چاپ اول . 1381 .

19 . اشتري ، كورس ـ راهنماي اولياء كودكان پيش دبستاني و مهدهاي كودك ـ انتشارات نويسند چاپ سوم 1383 .

20 . سيف ، علي اكبر ـ روان شناسي پرورشي (روان شناسي يادگيري و آموزش) ـ انتشارات آگاه ، 1380 .

21 . شريدان مري دوروتي ـ بازي و رشد كودكان مترجمان رضا توكلي ، هر روز سنايي نصب ، مزيد براتي سده ـ انتشارات رشد ـ 1382 .

22 . ميلاني فر بهروز ـ روان شناسي كودكان و نوجوانان استثنايي ، نشر قوس ، چاپ ششم 1374 .

23 . شريدان ، ماري دي ، بازي در اوايل كودكي  (از تولد تا شش سالگي) ـ ترجمه مهدي سهرات نمرت خداشناس ـ انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد ـ 1380 .

24 . استادان طرح جامع آموزش خانواده ـ خانواده فرزندان در دورة ابتدايي ـ كتاب سوم آموزش خانواده ـ انتشارات انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران چاپ سيزدهم ـ اسفند 1379 .

25 . گنجي ، حمزه ـ روان شناسي و تفاوتهاي فردي ـ انتشارات بعثت ـ تابستان 1371 .

26 . استاپرد ، ميريام ـ همه كودكان تيز هوشند اگر ... ترجمة : دكتر سهراب سوري ، امير صادقي باتلان انتشارات دانش ايران ـ چاپ چهاردهم ، اسفند 1381 .

27 . هارتلي بروئر ، اليزابت ـ ايجاد انگيزه در كودكان (ابزارها و روش هاي براي كمك به خود جوش بودن كودكان) ترجمة احمد ناهيدي . چاپ اول 1384 ، انتشارات جوانه رشد .

28 . بِرك ، لورااي . روان شناسي رشد (از ارتقاح تا كودكي) چاپ اول ـ مترجم يحيي سيّد محمدي انتشارات ارسباران ـ چاپ دوم ـ زمستان 1382 .

29 . ماسن ، پاول هنري ـ كيگان ، جروم ـ هوستون ، آلتاكارول ـ كانجر ، جان جين وي ـ رشد وشخصيت كودك ـ ترجمة مهشيد ياسايي ـ انتشارات نشر مركز ، كتاب ماد 1380 .

30 . فيض ، جواد ـ رفتار من با كودك من ـ انتشارات صنوبر ، چاپ 1370 .

31 . ز ت اريچ ، ويرجينيا ـ كودكان تيز هوش ـ مترجم اكرم كلاني ـ انتشارات پيشروان ـ چاپ سوم 1377 .

32 . استرنبرگ ، رابرت و ديگران (فورسايد ، جورج ـ هدلند ، جنيفر ـ هاروث ، جوزف ـ واگنر ، ريچارد ـ ريليافر، وندي ـ اسنوك ، اسكات ، گريگورنكو ، النام ـ «هوش عملي در زندگي روزمره»مترجم دكتر الهه حجازي و ياسمين عابديني ـ انتشارات آگاه ـ چاپ اول ـ زمستان 1385  ) .

33 . احدي ، حسن بني جمال ، شكوه السارات ـ روان شناسي رشد ـ (مفاهيم بنيادي در روان شناسي كودك) انتشارات (پرديس 57) . چاپ شانزدهم 1385 .

34 . براهني ، محمد نقي ـ سيف ، علي اكبر ـ عابدي ، جمال ـ باطني ، محمد رضا ـ كريمي ، يوسف ـ گاهان ، نيسان ـ آواديسيانس ، هاماياك ـ بامدادي ، جلال ـ واژه نامة روان شناسي و زمينه هاي وابسته .

انتشارات فرهنگ معاصر ـ چاپ دوازدهم 1384 .

35 . سيف ، علي اكبر ـ اندازه گيري ، سنجش و ارزشيابي آموزشي ـ انتشارات دوران چاپ نوزدهم (چاپ اول ويرايش چهارم)  تابستان 1385 .

36 . گنجي ، حمزه ـ آزمونهاي رواني (مباني نظري وعملي) ـ انتشارات ساوالان ـ چاپ هشتم ـ پاييز 1381 .

37 . كرمي ، ابوالفضل ـ آشنايي با آزمون سازي و آزمون هاي رواني ـ انتشارات روان سنجي چاپ اول ـ زمستان 1382 .

38 . دلاور ، علي ـ احتمالات و آمار كاربردي (در روان شناسي و علوم تربيتي) 1 ـ انتشارات رشد چاپ هفتم 1382 .

39 . روشهاي تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي ـ دلاور ، علي ـ انتشارات دانشگاه پيام نور چاپ سيزدهم ـ خرداد 1368 .

40 . لوين ، ديان ـ كتاب درس دادن به كودكان كوچك مترجم ساناز فرهنگي 1385 .

41 . مهجور ، سيامك رضا ـ روان شناسي بازي ـ چاپ چهارم زمستان 1374  .

42 . شكوهي ، غلامحسين ـ مباني اصول آموزش و پرورش ـ نشر آستان قدس رضوي 1385 .

43 . علاقه بند ، علي ـ مقدمات مديريت آموزشي ـ نشر روان زمستان 1385

 

 
طراحی سایت : سایت سازان