میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

روش تحقیق -انجمن روانشناسی ایران


کد محصول : 1000121 نوع فایل : word تعداد صفحات : 21 صفحه قیمت محصول : 2000 تومان تعداد بازدید 943

فهرست مطالب و صفحات نخست


آشنایی انجمن روانشناسی ایران

فهرست مطالب :
 عنوان    صفحه
اساسنامه    2
موسسان    10
اعضای انجمن روانشناسی ايران    11
فرم عضویت در انجمن    13
گروههای تخصصي    14
آيين نامه شعبه ها و نمايندگي هاي انجمن روانشناسي ايران    15
شعبه ها                   نمايندگي ها          16
اعضاء هيات مديره    17
مرجع    20

اساسنامه
فصل اول ـ  كليات و اهداف
ماده 1 :‌ به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم روانشناسي و توسعه كمي و كيفي نيروهاي تخصصي و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط انجمن روانشناسي ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد .
ماده 2 : موضوع انجمن :‌ انجمن بنيادي غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي ، پژوهشي ، كاربردي ، خدماتي ، حرفه‌اي و فني فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد .
ماده 3 : مركز انجمن در ايران ـ تهران ـ‌ اوين ـ‌ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ـ گروه روانشناسي باليني مي‌باشد ، و پس ازموافقت كميسيون انجمن هاي علمي مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود .
ماده 4 :‌ انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نا محدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي مي‌باشد .
 
•    فصل دوم :‌ وظايف و فعاليت‌ها ‌
ماده 5 :‌ به منظور نيل به هدف‌هاي مذكور در ماده (‌1 )‌ اين اساسنامه ، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد :
1ـ5 )‌ ايجاد و تحكيم روابط علمي و تحقيقاتي در سطح ملي و بين‌المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم روانشناسي سروكار دارند .
2ـ5 )  همكاري با نهادهاي اجرايي ، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش وپرورش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن .
3ـ5 ) ترغيت و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
4ـ5 )‌ ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي
5ـ5 )‌ تشكيل گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي ، منطقه‌اي و بين‌المللي
6ـ5 )‌ انتشار كتب و نشريات علمي
 
•        فصل سوم :‌ انواع و شرايط عضويت‌
ماده 6 :  انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتست از :
1-6 ) عضويت پيوسته :‌
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي و رشته‌هاي وابسته باشند مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند .
2-6 ) عضويت وابسته :‌
افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي‌توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند .
الف )‌ كليه كساني كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند  باشند .
ب ) كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي دريكي از رشته ‌هاي مذكور در بند  شاغل باشند .
3ـ6 ) عضويت دانشجويي :
كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي روانشناسي به تحصيل اشتغال دارند .
4ـ6 ) عضويت افتخاري :
شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي روانشناسي و علوم تربيتي و علوم رفتاري و روانپزشكي و  ساير علوم حائزاهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند .
5ـ6 ) اعضاي مؤسساتي ( حقوقي )‌ :‌
سازمان‌هايي كه درزمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند .
   تبصره 1 :‌ افرادي كه داراي درجه كارشناسي دريكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1ـ6  مي‌باشند با تصويب هيات مديره مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
   تبصره 2 :  اعضاي افتخاري كليه مزاياي اعضاء پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيات مديره را دارا هستند .
   تبصره 3 :  اعضاء موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند .
ماده 7  : هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد ، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد .
   تبصره 1‌ :‌ پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند ،
   تبصره 2 :‌ اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند ،
ماده 8 :‌ عضويت دريكي از موارد زير خاتمه مي يابد :
1ـ8 ) استعفاي كتبي
2ـ8 ) عدم پرداخت حق عضويت سالانه
   تبصره :‌ تاييد خاتمه عضويت با هيات مديره است .
 
•        فصل چهارم :‌ اركان انجمن
ماده 9 :‌ اركان اصلي عبارتند از :
 الف )‌ مجمع عمومي        ب )‌ هيات مديره (‌شوراي اجرايي )‌         ج )‌ بازرس ( يابازرسان )‌
 
الف )‌ مجمع عمومي
ماده 10 : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود .
1ـ10 ) مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل مي‌شود و با حضوريا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات اكثريت آراء معتبر است .
2ـ10 )‌ در صورتيكه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت . جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت ،
3ـ10 ) مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيات مديره يا بازرس ( بازرسان ) ويا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود .
شرايط رسميت جلسه مجمع فوق‌العاده همانند شرايط مجمع عمومي عادي مذكور دربندهاي 1-10 و 2ـ10 مي باشد و تصميمات آن با دو سوم آراء معتبر است  .
   تبصره : دعوت براي تشكيل مجامع عمومي كتبي است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاء برسد .
ماده 11 : وظايف مجامع عمومي ، عادي و فوق‌العاده
1ـ11 ) انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان
2ـ11 )  تصويب خط‌مشي انجمن
3ـ11 ) بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره و بازرس ( ‌يا بازرسان )‌
4ـ11 ) تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن
5ـ11 ) تصويب تعييرات در مفاد اساسنامه
6ـ11 ) عزل هيات مديره ( شوراي اجرايي ) و بازرس (‌ بازرسان )
7ـ11 ) تصويب انحلال انجمن
     تبصره 1 :  مجامع عمومي توسط هيات رئيسه‌اي مركب از يك رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند ،
    تبصره 2 :‌ اعضاي هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند ،
   تبصره 3 : اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند ،
   تبصره 4 : مجمع عمومي فوق‌العاده فوق به منظور تصميم‌گيري در مواد بندهاي 5ـ11 و 6ـ11 و 7ـ11 تشكيل مي‌شود .
 
ب ) هيات مديره (‌شوراي اجرايي )‌
ماده 12 :‌ هيات مديره انجمن مركب از 7  نفر عضو اصلي و 2  نفر عضو علي‌البدل مي باشد . كه هر دو سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاء پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند .
1ـ 12 ) هيچ يك از اعضا نمي‌تواند بيش از دو دوره متوالي (‌ چهار سال ) به عضويت هيات مديره انتخاب شود .
2ـ12 ) عضويت در هيات مديره افتخاري است .
3ـ12 ) هيات مديره حداكثرتا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد .
4ـ12 ) كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيات مديره و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئيس هيات مديره يا نايب رئيس معتبر است .
5ـ12 ) هيات مديره موظف است حداقل ماهي يكبار جلسه خود را تشكيل دهد ،
6ـ12 ) جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء موافق ،‌ معتبر است .
7ـ12 ) كليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضاي اعضاء در دفتر صورت جلسات هيات مديره نگهداري مي‌شود ،
8ـ12 ) شركت اعضاي هيات مديره درجلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .
 9ـ12 ) در صورت استعفا ، بركناري يا فوت هريك از اعضاء هيات مديره ، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد .
10ـ12 ) شركت بازرس (‌ بازرسان ) در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است .
11ـ12 ) هيات مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد . 
   تبصره : هيات مديره پيشين تا تاييد هيات مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مسئوليت امور انجمن را به عهده خواهد داشت .
ماده 13 : هيات مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است :
1ـ13 ) اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
2ـ13 ) تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن ، تعيين وظايف  و نظارت بر فعاليت آنها .
3ـ13 ) حفظ و نگهداري اموال منقول و غير منقول انجمن
4ـ13 ) تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي
5ـ13 ) تهيه گزارش ساليانه و تنظيم تراز مالي براي طرح در مجمع عمومي
6ـ13 ) اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي درتمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل غير .
7ـ13 ) انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي
8ـ13 )  اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چهار چوب وظايف انجمن
9ـ13 ) جلب هدايا و كمك‌هاي مالي
10ـ13 ) اهداء بورس‌هاي تحقيقاتي و آموزشي
11ـ13 ) اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
12ـ13 ) ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي
 
ج ) بازرس يا بازرسان
ماده 14 :‌ مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و دو نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‌نمايد .
  تبصره :‌ انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع مي‌باشد ،
ماده 15 :‌ وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير مي‌باشد :
1ـ15 ) بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .
2ـ15 ) بررسي گزارش سالانه هيات مديره وتهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي .
3ـ15 ) گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .
   تبصره : كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيات مديره براي بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد .
 
•        فصل پنجم :  گروه‌هاي انجمن
ماده 16 :‌ انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيات مديره تعيين مي‌شود به فعاليت مي‌پردازد .
1 ) گروه‌هاي تخصصي
2 ) كميته آموزش و پژوهش
3 ) كميته انتشارات
4 ) كميته آمار و اطلاعات
5 ) كميته پذيرش و روابط عمومي
6 ) كميته گردهمايي‌هاي علمي
1ـ16 ) تهيه و تصويب آئينامه ، تشكيل گروه‌ها و كميته‌ها با هيات مديره انجمن است .


منابع :مرجع:
 
سایت انجمن روانشناسی ایران

 http://www.iranpa.org

 

 
طراحی سایت : سایت سازان