میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

روش تحقیق - بررسي علل اعتياد جوانان


کد محصول : 1000128 نوع فایل : word تعداد صفحات : 62 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 955

فهرست مطالب و صفحات نخستبررسي علل اعتياد جوانان

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه    
1-1- مقدمه     2
2-1 – تعريف موضوع تحقيق و هدف آن     4
3-1- اهميت و انگيزه انتخاب موضوع     5
4-1- فرضيات و متغيرها    6
5-1- قلمرو  مکاني و زماني     6
6-1- روش تحقيق     7
7-1- روش جمع آوري اطلاعات     7
8-1- تعريف نمونه و جامعه     7
9-1- محدوديتهتاي تحقيق     7
10-1 – تعاريف و اصطلاحات خاص     8

فصل دوم و سوم : ادبيات  تحقيق
1-2 – تعريف اعتياد به صورت جامع     11
2-2- تاريخچه  مواد مخدر در جهان و ايران     12
3-2- نشانه‌هاي اعتياد     14
4-2- عوارض اعتياد به مواد مخدر     16
عنوان                                                                                                            صفحه    
  الف ) عوارض جسمي  - رواني     16
  ب ) عوارض اقتصادي و مالي     17
  ج) عوارض فرهنگي – اجتماعي     19
  د) عوارض معنوي     20
5-2- عوامل اعتياد     22
  1) وراثت     22
  2) لذت طلبي و هوسراني     23
  3) عدم آگاهي نسبت به عواقب خطرناک‌    24
  4) اضطراب، افسردگي و احساس پوچي    25
   5)غفلت  جواني     27
   6) عشق خودبزرگ بيني     28
6-2 – عوامل اجتماعي و خانوادگي     29
  1) معاشرت بالوسکان ناباب    29
  2) سابقه اعتياد در خانواده     30
  3) آشفتگي و نابساماني در خانواده     31
  4) از بين بردن  قبح و زشتي مساله     31
 
عنوان                                                                                                            صفحه    
7-2- عوامل اقتصادي     33
  1) فقر و تنگدستي     33
  2) ثروت زياد و احساس بي نيازي     34
  3) بيکاري     35
  4) فاصله غير متعارف طبقاتي     37
8-2- عوامل سياسي     38
  1) دست استعمار     38
9-2- درمان وابستگي جسمي    39
  1) قطع آني ماده مخدر    39
  2) قطع نيمه تدريجي ماده مخدر     39
  3) قطع تدريجي و منظم ماده مخدر     40
10-2- درمان وابستگي رواني     40
  - شيوه هاي درمان وابستگي رواني     41
  1) روان درماني فردي     41
  2) روان درماني گروهي ( گروه درمان )     41

عنوان                                                                                                            صفحه    
فصل چهارم : تجزيه وتحليل داده ها  
1-4- روش تحقيق     46
2-4- روش جمع آوري اطلاعات     46
3-4- روش نمونه گيري     47
4-4- نمونه پرسشنامه     48
5-4- تجزيه و تحليل اطلاعات پرسشنامه     50
6-4- متغير مستقل و وابسته     54

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5- نتيجه گيري     56
2-5- ساير نتايج تحقيق     56
3-5- پيشنهادات     56
  1) پيشنهادات براي حل مشکل يا بهبود اوضاع     56
 2) پيشنهادات براي محقق بعدي     58
4-5- منابع و ماخذ     59
 
1-1- مقدمه :
هر چند شناخت و مقابله با تمامي آسيب‌هاي اجتماعي از ظرافت و پيچيدگي خاصي برخوردار است اما شايد بتوان ادعا  نمود که هيچکدام از آنها به پيچيدگي اعتياد، در اوضاع و احوال کنوني جامعه بشري نباشد استفاده نابجا و اعتياد به مواد مخدر بلاي خانمان برانداز و آتش هستي سوز  جوامع بشري است، آتشي که تا کنون صدها ميليون  انسان را در کام خود فرو برده است و صدماتي که بر پيکره جوامع انساني وارد نموده است که هيچگاه قابل جبران نيست. براي خاموش کردن يا کم کردن گسترة اين آتش، اقدامات شايسته و تلاشهاي فراواني صورت گرفته اما مع الاسف روز به روز دامنة آن گسترده تر شده است. به راستي آيامي‌توان در چنين وضعي سپر انداخت و آيه ياسي خواند و نظاره گر اين صحنه دردناک بود؟
چهره اعتياد هر چند زشت است و نفرت هر انساني را برانگيخته مي‌کند، فرد معتاد را بايد در چهره يک بيمار نگريست و بيمار را بايد مداوا و معالجه کنند، در اين راه هم، نخستين گام اطلاع رساني درست و علمي و آگاهي دادن به جامعه است.
آمار و ارقام هشدار دهنده هستند و ما را به هويستاري بيشتر مي‌خوانند. بر اساس آمار دولتي تا کنون 2 ميليون معتاد در کشور وجود دارد، اما برخي از صاحبنظران معتقدند اين تعداد بين 3 تا 6 ميليون نفر است و با جرم بودن اعتياد باعث فقدان برنامه ريزي مناسب براي مبارزه با اين آسيب اجتماعي شده، و مشکل يک ميليون و 200 هزار از اين معتادين بسيار جدي و وخيم گزارش شده است.
اعتياد به نظر شخصي بنده از هر نوع بيماري مانند، سرطان ، وبا و طاعون خطرناکتر و وحشتناکتر است چون فرد معتاد به هنگام نياز همه شئونات اخلاقي را زير پا مي‌گذارد.
اعتياد، نيروي کنترل و فرماندهي فرد را تصميم‌گيري و اجراي هدف است را از او باز مي‌ستاند و فرد را همانند يک وسيله بازي و ناپايدار بار مي‌آورد که برابر کوچکترين حادثه و مشکل او را از پاي در مي‌آورد.
و خلاصه اينکه اين مسئله را بايد يک امر مهم قلمداد کنيم و براي ريشه کن کردن آن همه و همه اعم از دولت، مردم و فرد فرد جامعه بايد اين تلاش را در اين عرصه انجام دهند، چون اين اعتياد اگر به شکل گسترده وسعت يابد مي‌تواند ريشه هر مملکتي را که افراد موريف فروبخش کاراي هر جامعه است را بخشکاند، به اين اميد روزي که جامعه و مملکت عزيزمان ايران آري از هر گونه وجود اعتياد در بين مردم باشد تا بتوانيم جامعه اي سالم و پويا داشته باشيم به اميد آنروز.
 
2-1- تعريف موضوع تحقيق و هدف آن
با نگاهي واقعي به مساله اعتياد ودر ميان جوانان به مواد مخدر و سوء مصرف آنها به راحتي در مي‌يابيم که سوء مصرف مواد افيوني از قرنها پيش وجود داشته است و اکنون نيز ، تقريبا کشوري وجود ندارد که از گسترش و سوء مصرف اين گونه مواد در امان مانده باشد.
اگر چه از ديرباز در تمام جوامع بشري سوء مصرف مواد افيوني به عنوان عادتي غير اجتماعي و نامعقول تلقي شده اسا، اما با وجود اين عدم مقبوليت، طبقات مختلف اجتماع با اين مسئله بصورت جدي درگير مي‌باشند. به طوري که هم اکنون  مردان و زنان زيادي خصوصا از سنين نوجواني تا ميان سالي مواد مخدر مصرف مي‌کنند و به آن وابسته شده‌اند ما در اين تحقيق قصد و هدفمان اين است که اطلاعات علمي روزي در خصوص نقش خانواده و بازي‌هاي مختلف خانوادگي در گرايش فرد به اعتياد ، موضع گيري هاي مختلف خانواده هنگام آگاهي يافتن از اعتياد عضو خانواده سبب و علل گرايش به بيماري است و در مراحل مختلف زندگي ، از خانواده‌هاي منشاء  گرفته تا زمان کودکي، بلوغ و بزرگسالي، ارتباطات پدر و مادر با فرزندان و نقش آن در اعتياد فرزندان و مداخلات درماني از ديدگاه روابط خانوادگي بپردازيم.
و بررسي ديگر عوامل موثر درگرايش به اين بيماري، مانند، دوست، طلاق، اعتياد پدر و مادر بپردازيم.

3-1- اهميت و انگيزه انتخاب موضوع :
امروزه در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که بخش اعظم آن را جوانان و نوجوانان تشکيل داده اند و جوان‌ها ستون جامعه ونيروي سازنده هستند که مي‌تواند جامعه‌اي را به اوج برساند. ولي متاسفانه مشاهده مي‌شود که بيماري اعتياد يکي از بزرگترين و وسيع ترين مشکلاتي است که امروزه گريبانگير جوانان و افراد بسياري زيادي را از مرد و زن و جوان و پير درگير کرده است .
انگيزه انتخاب اين موضوع اين مي‌باشد،‌ که اين معضل سبزرنگ امروز، تقريبا در  اکثر خانواده ها مشاهده مي‌شود، و درصد کثيري از جوانان به اين بيماري مبتلا هستند. من اين موضوع را بدين خاطر انتخاب کردم تا با بحث و بررسي وتحقيق در اين زمينه با بيان کردن عوامل ترک آن و علل پيشگيري آن بتوانم، به سهم کوچکي ذهن و چشم افراد را به اين مرض روشن کرده و آنها را با اين عوامل و علل آن آشنا سازم به اميدي که اين بيماري ريشه کن مي‌شود.
 
4-1- فرضيات و متغييرها:
فرضيه اول). اگر امکانات رفاهي افزايش يابد اعتياد در بين جوانان کاهش مي‌يابد.
م مستقل: امکانات رفاهي                        م وابسته: اعتياد در بين جوانان
فرضيه دوم). اگر سطح فرهنگ جامعه افزايش يابد اعتياد در بين جوانان کاهش مي‌يابد.
م مستقل: سطح فرهنگ                        م وابسته: اعتياد در بين جوانان
فرضيه سوم). اگر توجه خانواده بيشتر باشد پيدايش  اعتياد در بين جوانان کاهش مي‌يابد.
م مستقل: توجه خانواده                     م وابسته: اعتياد در بين جوانان
فرضيه چهارم). اگر عدم امکان دسترسي به مواد مخدر افزايش يابد اعتياد در بين جوانان کاهش مي‌يابد.
م مستقل: امکان دسترسي        م وابسته: اعتياد در بين جوانان
متغيرهاي ناخواسته : جدايي والدين – اعتياد والدين – وضعيت اشتغال

5-1- قلمرو مکاني و زماني :
قلمرو مکاني دانشگاه آزاد اسلامي دانشکده مديريت، واحد تهران مرکز و کارکنان ديگر از نهادهاي دولتي و قلمرو  زماني اين تحقيق از  اواخر آذر ماه و اوايل دي ماه سال  84 مي‌باشد.
6-1- روش تحقيق :
توصيفي و علي : توصيفي به اين دليل که به بررسي اعتياد در شرايط فعلي و وضع موجود مي‌پردازد و روش علي به خاطر اينکه به بررسي رابطه بين علت و معلولي اعتياد مي پردازد.

7-1- روش جمع آوري اطلاعات :
اين تحقيق بر اساس اطلاعات بدست آمده از طريق پرسشنامه، مشاهده و تجربه و کتابخانه اي و مصاحبه جمع آوري شده است.

8-1- تعريف نمونه و جامعه         روش نمونه گيري : تصادفي ساده
20 نفر از دانشجويان رشته مديريت دانشگاه ‌آزاد اسلامي واحد تهران مرکز جامعه مورد تحقيق ، دانشجويان رشته مديريت دانشگاه آزاداسلامي  واحد تهران مرکز .

9-1- محدوديت هاي تحقيق :
محدود بودن زمان، محدود بودن منابع
امتناع نمودن بعضي از افراد از پاسخ دادن به پرسشنامه و عدم امکان جمع آوري اطلاعات به طور مستقيم از افرادمعتاد به دليل محدوديت زماني

10-1-  تعاريف و اصطلاحات خاص:
1- سازمان بهداشت جهاني مي‌گويد: وابستگي به يک دارو و عبارت است از
الف – احساس خوشي و تعادل کاذب پس از استعمال
ب – احتياج شديد و غير قابل مقاومت براي به دست آوردن مواد[خماري]
ج – تمايل به ازدياد مقدار استعمال مواد به علت تحمل سلولهاي بدن به مقادير معمولي
د – وابستگي به آثار رواني و گاهي بدني، زيرا نرسيدن مواد به بدن موجب بروز آثار محروميت مي‌شود.
2- اعتياد: يعني عادت کردن، تعلق خاطر، وابستگي و انس با يک شخص و کار يا شي‌ء بگونه‌اي که جدا شدن و فاصله گرفتن و ترک گفتن او براي انسان، دشوار و گاهي طاقت فرسا مي‌سازد و زماني که انسان به آن دسترسي دارد، احساس آرامش مي‌کند.
انواع مواد مخدر، حشيش ، مواد افيوني، مشتقات گياه شاهدانه، کوکائين، مواد استنشاقي، الکل، کتامين، GHB ، داروهاي مسکن انواع مواد توهم زا، L.S.D، شيشه (ice).  
اعتياد از نظر دارويي : (Dung)
هر ماده‌اي که با تاثير روي سيستم مرکزي اعصاب قادر به ايجاد تغييرات جسماني، رواني و رفتاري در انسان باشد، مواد مخدر ناميده مي‌شود.

از نظر جامعه شناسي (social) :
هر داويي که پس از مصرف آنچنان تغييراتي در انسان ايجاد کند که از نظر اجتماعي اين تجهيزات قابل قبول يا پذيرش نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسيت يا واکنشي نشان دهد، آن دارو مخدر است.
 
1-2- تعريف اعتياد به صورت جامع :
بنابر تعريف علمي پذيرفته شده ، اعتياد عبارت است از وابستگي جسمي و رواني فرد به يک ماده دارويي مخدر يا محرک.
امروزه در محافل دانشگاهي نيز به جاي کلمه در اعتياد « واژه وابستگي » را به کار مي‌برند و « معتاد» را هم شخص « وابسته » مي‌نامند.
از نظر پزشکي، اعتياد يا وابستگي ، نوعي سندروم  يا نشانگان باليني است که در پي مصرف  مواد مخدر، در حالات رفتاري، شناختي و فيزيولوژيکي فرد مصرف کننده پديد مي‌آيد. ميزان وابستگي کمي است و شدت  و ضعف دارد، اما در هر حال اعتياد رفتاري مرضي يا بيمار گونه است، پس ، شخص معتاد يا وابسته درواقع بيمار است و رفتار جامعه با فرد معتاد مي‌بايد بر اساس اين واقعيت علمي سامان يابد که معتادان را بايد مداوا و معالجه کرد.
به تعريف ديگر، حالت مسموميت متناوب و تدريجي است که مبتلايان آن ناچار هستند که هر چيز وقت مقداري بر مصرف روزانه خود بيافزايند تا اندازه‌اي که بدان معتاد يا با مواد مخدر خو گيرد. نياز رواني و جسماني مبرم به استعمال الکل يا داروي مخدر ديگر که اختيار مصرف و ترک آن از نيروي اراده شخص خارج شده باشد.
شخص به ماده مخدر وابستگي رواني و بدني و فيزيولوژيک پيدا نموده و کوشش در افزايش اندازه ماده مخدر دارد.

2-2- تاريخچه مواد مخدر در جهان و ايران
سابقه آشنايي با مواد مخدر به زمان تشکيل اولين تمدن هاي ايجاد شده بر روي  کره زمين باز مي گردد به استناد الواح گلي مکشوفه، سومريان در حدود يازده هزار سال قبل با شيره گياه خشخشا و آثار او آشنايي داشته‌اند. به گفته محققين تا قبل از قرن هيجدهم همواره بشر از مواد مخدر در راه صحيح استفاده کرد. اين مواد عمدتا به مصارف پزشکي و دارو و درمان رسيده است. پزشکان صعان همچون بوعلي سينا و زکرياي رازي براي مداواي بيماران خود از اين مواد استفاده مي‌کردند و در آثار قلمي بجاي مانده از ايشان به موارد استفاده پزشکي از اين مواد پرداخته‌اند. اما از زماني که يکي از کمپاني‌هاي پير استعمار يعني انگلستان به نام کمپاني هند شرقي به هندوستان پاي نهاد و شروع به اجراي نقشه شوم خود نمود، و اونا مشروع و پديدة زحمت بار و  نامبارک اعتياد بوجود آمد بخاطر همين است که اعتياد به مواد مخدر را ارمغان استمار ناميده‌اند.
اين کمپاني با ترفندهاي مختلف اراضي گسترده‌اي از کشور هندوستان را زير کشت خشخاش برد و با لطايف العيل شروع به پخش کردن ترياک در بين مردم کشورهاي  منطقه نمود. دولت چين که در مورد اعتياد جوانانش احساس خطر جدي مي نمود با اين پديده به مقابله پرداخت و واردات اين مواد را به کشورش وضوع ساخت اما دولت انگلستان براي حمايت از کمپاني خود با چني وارد جنگ شد . جنگ هاي ترياک بين انگلستان و چين دوبار اتفاق افتاد و هر کدام به مدت دو سال به طول انجاميد يکي در سال 1840 و ديگري در سال 1856 نتيجه اين جنگ در هر دو مورد به نفع انگلستان بود و با تمجيل قرار داد «تين سيستان» برچين خاتمه يافت.
سوء مصرف ترياک در ايران که در دور‌ة قاجار به اوج خود رسيده بود و از مدتها قبل درباريان را آلوده ساخته بود زنگ خطر را در ايران به صدا در آورده بود. بخاطر همين امر، علما و فقهاي بيدار آن زمان شروع به روشنگري کردند  و نسبت به عواقب زيان بار اين پديده هشدار دادند از مجله اين عالمان «حاج ملاعلي گنابادي؛ بود که با نوشتن کتابي دربارة حرمت مواد مخدر با عنوان در ذوالفقار، مظفرالدين شاه را مجبور نمود تا از اشاعه استعمال ترياک جلوگيري نمايد.
قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر روز به روز چه از لحاظ کميت و چه از لحاظ تنوع مواد و شيوه‌هاي عرضه و مصرف آن بسيار گسترده شده است. در حال حاضر حدود هزار نوع  مواد مخدر ساخته شده و 280 هزار هکتار از اراضي کشاورزي در سطح جهان زير کشت انواع گياهاان و درختاني است که بدين منظور در نظر گرفته شده است. بر اساس آمارهاي موجود صدها ميليون نفر را در سطح جهان به اعتياد کشانيده است و گردش مالي مواد مخدر در جهان بيش از هزار ميليارد دلار است. باندهاي بين المللي قاچاق اين مواد به راحتي برخي از دولتها را عوض مي‌کنند و براي اينکه دولت‌ها دست آنان  را در عرضه مواد مخدر باز بگذارند حاضرند بدهي هاي چند صد ميليون دلاري آنها را بپردازند.
کشور ما در کنار کانون توليد مواد مخدر ( هلال طلايي) قرار دارد. بندر آزاد دبي که به بهشت قاچاقچيان مرسوم است.در زير پاي اوست و در مسير اصلي عبور کاروانهاي قاچاق اين مواد واقع شده است. از روزي که گروه طالبان در افغانستان اقتدار يافته‌اند جنگي تمام عيار عليه جمهوري اسلامي ايران شروع کرده‌اند.
و گفته اند ما به ايران در حال جنگيم اما نه با سلاح گرم بلکه با مواد مخدر با  ايران مي جنگيم. طالبان افزايش مصرف هروئين در کشور ما را در دستور کار خود قرار داده‌اند و از زمان کرده‌اند که اين کار را براي مبارزه با شيعه انجام مي‌دهند.

3-2- نشانه‌هاي اعتياد
نشانه هاي اعتياد نسبت به نواع داروي مصرف شده، مقدار دارو و شخصيت معتاد فرق مي‌کند به اين دليل بايد اين عوامل را جداگانه مورد بررسي قرار داد.
ترياک، مورخين، هروئين که مشتقات اصلي ترياک هستند معمولا از راه بيني کشيدن يا تزريي زير جلدي وارد بدن مي‌شوند و آثار آن که بالافاصله ديده مي‌شوند، عبارتند از:
1- تخفيف حرکتهاي ارادي  2- کاهش ميل جنسي  3- خواب آلودگي که با روشني ذهن  همراه است ( روياي خوش) 4- تکسين درد  5- انبساط خاطر همراه با احساس رضامندي و آرامش  6- روياهاي شيرين ومطبوع 7- احساس مبهم از زمان و مکان
مدتي که براي معتاد شدن ترياک لازم است، ثابت نيست ولي تخمين زده شد است که استعمال مداوم آن براي يکماه کافي است که شخص را معتاد کند. شخص معتاد در محيط که از فيزيولوژي وابسته به ترياک شده اس، زيرا هنگاميکه آن را به کار نمي‌برد، بيمار مي‌شود به علاوه ، معتادان به ترياک پايداريشان در مقابل دارو بالا مي‌رود، و ميزاني که براي ايجاد آثار مطلوب مورد لزوم است ، هر روز از روز پيش فرزون‌تر مي‌شود.

 منابع :منابع و ماخذ:

کارگر، محمدحسين، اعتياد آتش هستي سوز، موسسه انتشارات امير 1379

شهيدي،محمد حسني، مواد مخدر امنيت اجتماعي و راه سوم، انتشارات
اطلاعات1382

پير مرادي، سعيد، اعتياد به مواد مخدر در آئينه روابط خانوادگي، نشر همام سال 1378

آقاپور مقدم، سيدرضا، اعتياد  « خو گرفتن به ترياک» و فراورده‌هاي و سيگار، نشر گيل 1358

کميته فرهنگي  مبارزه با مواد مخدر، اعتياد پرتگاه سقوط ، 1381

جزوات و نشريات مربوطه  و بولتن‌هاي خبري

استفاده از مشاهده  و تجارب شخصي

 

 
طراحی سایت : سایت سازان