میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

روش تحقیق - بهداشت، ايمني و خدمت رفاهي


کد محصول : 1000132 نوع فایل : word تعداد صفحات : 18 صفحه قیمت محصول : 1000 تومان تعداد بازدید 945

فهرست مطالب و صفحات نخستبهداشت، ايمني و خدمت رفاهي

مقدمه
بهداشت و ايمني كاركنان يك موضوع در حال رشد سازماني است. كارفرمايان علاقه زيادي را به موضوع بهبود وضعيت كاركنان نشان ميدهند و منابع زيادي را براي اين كار صرف كنند. هر ساله حوادث محيط هاي كاري هزاران نفر از كاركنان را به قتل ميرساند و بيش از ميليون ها نفر از ناقص العضو ميكنند. اين پيامد ها اثر سوئي را بر روي بهره وري ميگذارد. هزينه هاي ناشي از حوادث در محيط كاري دائماً در حال افزايش است. طبق تخمين هاي يك محقق در سال 1984، حوادث محيط كاري 33 ميليون دلار هزينه براي دولت ايالات متحده به همراه داشته است. تخمين هاي ديگر نيز در اين زمينه وجود دارند مانند 51 ميليون دلار هزينه تقريبي، مخارج پزشكي، خسارات وارده به دارايي ها و هزينه هاي بيمه گرديد.
از سال 1900 حوادث صنعتي در مقايسه با ساير حوادث نظير جنگ ها و حوادث طبيعي، مسئول بيشتر مرگ و ميرها بوده است. اين آمارهاي تكان دهنده باعث شد تا اذهان به اين امر توجه كنند حادثه هايي نظير نشت گازهاي سمي در سال 1984 در بوپال هند كه بالغ بر 2500 نفر را از بين برد و تقريباً بيش از 000/20 نفر را مصدوم كرد. از دلايل عمده توجه شديد به بهداشت و ايمني محيط كار ميباشند. علاوه بر اين قوانين ملي و محلي مختلفي براي رفاه كاركنان وضع شده اند كه به موجب آن كارفرمايان مجبورند مجموعه اي از استاندارد هاي بهداشت و ايمني را به كار گيرند.
ايجاد شرايط كاري بهداشتي وايمني به همكاري مداوم كاركنان و كارفرمايان احتياج دارد. حادثه ها اغلب ناشي از افراد ميباشند نه تجهيزات، تجهيزات بهداشتي فراهم شده توسط كارفرما نظير عينك ايمني مانع از بروز حوادث نخواهند شد مگر اينكه كاركنان آنها را مورد استفاده قرار دهند.
تدارك محيط هاي بهداشتي و ايمني يك فرآيند دو طرفه ميباشد. ابتدا استاندارد هاي تعيين شده دولتي بايد شناخته و به كار گرفته شوند و بر اساس آن بازرسي صورت گيرد. بعد كاركنان و كارفرمايان بايد در طراحي، استقرار و اداره برنامه هاي بهداشت وايمني به طور مداوم همكاري نمايند. اين فصل، دلايل حوادث، نقش دولت در استقرار محيط كاري ايمن و برنامه هاي مختلف موسسات صنعتي براي ايجاد شرايط بهداشتي وايمني براي كاركنانش را مورد بحث قرار ميدهد.
علل وقوع حوادث
حوادث ناشي از محيط هاي غير ايمن و اعمال غير ايمن ميباشند. محيط غير ايمن شامل مواردي چون طراحي ضعيف تجهيزات، خطرات محيطي مانند وجود آب جوش در كف محيط كار يا تجهيزات كهنه و فرسوده ميباشد.
اعمال غير ايمن از كاركنان ناشي ميشود و معمولاً استفاده نادرست از وسايل و تجهيزات باعث ايجاد آن ميگردد. مانند استفاده از آچار پيچ گوشتي به جاي قلم، در ضمن بايد توجه كرد كه همه فعاليت هاي غير ايمن منجر به حادثه نميشوند و همه حوادث نيز منجر به آسيب ديدگي و مجروح شدن نميگردند. با اين وجود، به منظور پرهيز از عواقب بالقوه سو در آينده و نتايجي كه ممكن است حتي شديدتر باشند، برنامه هاي بهداشت و ايمني بايد علت همه حوادث را مورد بررسي قرار دهند.
بسياري از بازرسان بهداشتي اعتقاد دارند كه اكثر حوادث ناشي از اشتباه انساني ميباشند. چون بسياري از كاركنان و كارگران تمايلي به به كارگيري دستور العمل هاي ايمني نشان نميدهند. و يا اجراي مقررات ايمني را از جهت فرهنگي براي خود ضعف مي دانند و كساني در رابطه با مراقبت هاي ايمني مسامحه كار هستند و به علت بي توجهي دچار حادثه ميشوند و برخي از روي طمع گرفتار ميشوند، مورد زير اين مفهوم را بيان ميكند:
احمدي يك كارگر نشانه زن روي فلزات بود كه بر اساس روش قطعه كاري دستمزد دريافت ميكرد. ماشين نشانه زني احمدي در جهت هماهنگي با استاندارد ها به صورتي ايمن نصب شده بود و عمل ميكرد. براي كار با دستگاه نشان زن احمدي مجبور بود كه يك قطعه فلز را زير نشانه زن قرار دهد، هر دوستش را بردارد و به طور همزمان دو اهرم بلند را كه 25 سانتيمتر طول داشتند، فشار دهد. سيستم دو دسته اي پس از صدمه هايي كه سيستم قبلي ايجاد كرده بود، طراحي شده بود زيرا كارگران مي كوشيدند كه با يك دست فلز را زير دستگاه نشانه زن قرار دهند و با دست ديگر اهرم را پايين بياورند.
طرح جديد بهره وري را كاهش ميداد اما به طور چشمگيري حوادث را نيز كاهش ميداد. احمدي كه به دنبال افزايش بهره وري و به دنبال آن طالب افزايش ميزان دستمزد بود دريافت كه سيستم دو اهرمي مناسب و كارا نيست. يك روز او راه حلي پيدا كرد. او با گرفتن اهرم در يك دست قادر بود با دست ديگر فلز را زير دستگاه نشانه زن قرار دهد. راه حل جديد! در حقيقت تا اين روز احمدي هنوز يك اهرم بسته را مي گرفت. او با دست راستش فلز را زير دستگاه قرار ميداد (فرصتي براي صدمه ديدن دست چپ) و سژپس دستگاه نشانه زن را به كار مي انداخت.
اگر چه افراد علاقمند به ايمني ميباشند، اما مسائلي مانند ميل به صرفه جويي در زمان، تلاش و پول اين علاقه را تحت تاثير قرار ميدهد همراه با اين احساس كه ‹حوادث فقط براي افراد ديگر رخ ميدهند› ممكن است، باعث شود كاركنان به طور نادرستي نسبت به ايمني اهمال كارباشند.
نظريه حادثه پذيري
نظريه حادثه پذيري بيان ميكند تعدادي از افراد به دليل دارا بودن خصوصيات معيني به شرايط محيطي، اجتماعي و ايمني بيشتر در معرض حوادث ميباشند. افرادي كه اين نظريه را مي پذيرند، ادعا ميكنند كه حذف اين حوادث به يك فرآيند سه مرحله اي احتياج دارد.
اول: خصوصيات افراد مستعد حادثه شناسايي شود.
دوم: همه كاركنان بر حسب اين خصوصيات آزموده شوند.
سوم: شغل هاي پر خطر به كاركناني واگذار شود كه داراي نمره آزمون پاييني باشند به اين معني كه دارايي تمايل كم به حوادث هستند و مشاغل كم نظير به كاركناني اختصاص يابد كه تمايل بالايي به بروز حوادث دارند.
آساني راه حل هاي پيشنهادي به وسيله اين نظريه باعث گرديد اين نظريه افراد زيادي را به طرف خود جذب كند. با اين وجود بسياري از محققان به اين نتيجه رسيدند كه افراد مستعد حادثه به طور عملي و موثر و به سادگي قابل شناسايي شدن نيستند و چنين نريه اي محقق نيست.
به منظور اثبات نظريه حادثه پذيري بازرسان مجبورند نشان دهند كه آن افراد به طور مكرر مرتكب حوادثي ميشوند كه ناشي از عاملي غير از اتفاق و تصادف بوده است. در حقيقت اين نوع افراد كه حوادث را از سالي به سال ديگر تكرار كرده اند درصد كمي از كل حوادث سالانه را تشكيل ميدهند.
ضمن آنكه مواردي مانند اعتياد به مشروبات الكلي، مواد مخدر، بي تجربگي و عدم مهارت كافي در انجام كار، وقوع حوادث را به خصوصيات افراد ربط ميدهند. با وجود فقدان مدارك كافي، نظريه حادثه پذيري هنوز هم طرفداران بسياري دارد.
قوانين مربوط به برنامه هاي بهداشت و ايمني
در سال 1970 پس از سال ها فعاليت گروه هاي كاركنان، اتحاديه ها و شوراي بهداشت ملي و كنگره، قانون بهداشت و ايمني حرفه اي (OSHA) را تصويب نمودند. اين قانون كارفرمايان را مجبور به تدارك ايمني در محيط هاي كاري مي نمايد، به گونه اي كه عاري از خطرات باشد كه سبب و يا احتمالاً موجب مرگ يا صدمات جسمي جدي ميشوند. با اين وجود كاركنان معدن (كه تحت پوشش قانون بهداشت و ايمني معدن ايالتي ميباشند)، كاركنان محلي، ملي (كه تحت پوشش قوانين مختلف ميباشند)، مستخدمان خانگي و افراد خود اشتغال را تحت پوشش قرار نميدهد و تا كنون بيش از 120 مقاوله نامه و توصيه نامه بين المللي درباره حفاظت و بهداشت كار به طور مستقيم و غير مستقيم به تصويب سازمان بين المللي كار رسيده است. در قانون كار كشور ما نيز موضوع حفاظت فني و بهداشت كار از ابعاد وسيعي برخوردار است به طوري كه نميتوان آن را در محدوده مواد قانون قرار داد. تاسيس شوراي عالي حفاظت فني، پيش بيني همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي جلوگيري از بيماري هاي حرفه اي، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به رعايت بهداشت و ايمني به هنگام تاسيس كارگاه ها و نظارت دولت بر تاسيس كارگاه ها و تامين و به كارگيري تجهيزات ايمني، رعايت موازين ايمني بر اساس نص سريع قانون و الزام كارفرمايان به آن بيانگر تاكيد فراوان به حفظ مفهوم بهداشت و ايمني در محيط كار ميباشد. كميته بهداشت و ايمني اشتغال در آمريكا رابطه اي را به سازمان هاي آموزشي داده كه بر اساس آن ميتوانند تمام حوادث خود را با ارقام كل صنعت و يا ارقام محلي و ملي مقايسه كنند. بر اساس اين رابطه عدد 000/200 از حاصل ضرب 40 ساعت كار درصد براي صد سال شاغل در 50 هفته كاري از سال محاسبه و در تعداد بيماري و حوادث ضرب و سپس بر مجموع سا عات كار تمام كاركنان تقسيم ميگردد و به اين ترتيب نرخ حادثه مشخص ميشود.
امروزه بسياري از سازمان ها براي به كارگيري صحيح استاندارد و قوانين مربوط به بهداشت ايمني، از كميته هاي بهداشت و ايمني در درون سازمان خود بهره مي جويند تا هم به استاندارد هاي مناسب دست يابند، هم افراد متخلف از قوانين ايمني را شناسايي نمايند و هم سوابق لازم را نگهداري كنند. موفقيت كميته هاي ايمني به همكاري و تعهد مديران نسبت به كميته ها و همكاري كارفرمايان و كاركنان بستگي دارد.

استاندارد هاي بهداشتي و ايمني حرفه
قانون بهداشت و ايمني حرفه اي رعايت سه نوع استاندارد بهداشتي را توسعه داده و آن را حمايت ميكند: استاندارد هاي موقتي، استاندارد هاي دائمي و استاندارد هاي اضطراري. استاندارد ها مشروط به بررسي و اصلاح به وسيله مشاور نيروي كار بر اساس تحقيقات انجام شده توسط موسسه عملي بهداشت و ايمني دريافت ميگردد. مسئوليت مديريت اين است كه اين استاندارد را به طور مداوم رعايت نمايد و شرايط محيط كاري را براي سازگاري با مقررات اصلاح نمايد.
انواع استاندارد ها عبارتند از:
الف) استاندارد هاي موقتي: استاندارد هايي هستند كه پس از ارائه توسط كميته و مشاور نيروي كار به مدت دو سال ازت اريخ تصويب اعتبار دارد. اين مصوبات بر اساس استاندارد هاي صنعت موجود تا قبل از تصوب قانون جريان مي يابد.
ب) استاندارد هاي دائمي: استاندارد هاي موقتي جديد و تجديد نظر شده هستند كه معمولاً بر اساس تحقيق يا بازرسي هاي انجام شده توسط گروه هاي علاقمند نظير كارفرمايان، كاركنان يا اتحاديه كارگري شكل ميگيرند.
ج) استاندارد هاي اضطراري: استاندارد هاي موقتي منتشره به وسيله كميته يا مشاور نيروي كار ميباشند، وقتي كه كاركنان وادار ميشوند با عوامل مضر و سمي كار كنند.
براي مدير مياني رعايت استاندارد هاي ايمني و بهداشت به بهترين شكل مطرح ميباشد. استاندارد هاي اصلي و ابتدايي همگي دامنه اطلاعاتي از مشخصات لازم براي طراحي محيط كار و ابزارها، تا رفتارهاي متناسبي كه هنگام كار ضرورت دارد را بر مي گيرد.


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان