میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

رابطه افسردگي ووزن در بين جوانان دختر حدود سني 25-18


کد محصول : 1000135 نوع فایل : word تعداد صفحات : 92 صفحه قیمت محصول : 9000 تومان تعداد بازدید 965

فهرست مطالب و صفحات نخستبررسي رابطه افسردگي ووزن در بين جوانان دختر حدود سني 25-18

فهرست
عنوان                                     صفحه
فصل اول : كليات تحقيق                         7
مقدمه                                     8
بيان مساله                                 10
اهداف تحقيق                                 11
فرضيه تحقيق                                 12
فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق                     14
اختلالات خلقي                             15
حمله ماني                                 18
بيخوابي                                 20
خلق افسرده                                 22
نبود لذت يا علاقه نسبت به فعاليتهاي عادي زندگي             23
آشفتگي خواب                             25
احساس گناه وبي ارزشي                         26
جدول شماره 1                             28
شيوع افسردگي شديد                            30
اختلال دو قطبي                             37
نظريه هاي مربوط به افسردگي                     41
نظريه هاي زيست شناختي                         42
نقش وراثت در اختلالات دو قطبي                     47
اثرات ليتيوم                                 50
درمان براساس نظريه هاي زيست شناختي                 55
الكتروشوك درماني                             57
نظريه هاي روان پويايي                         62
نظريه يادگيري                             68
نظريه شناختي                             73
نظريه شناختي بك درباره افسردگي                     74
درمانگري شناختي افسردگي                         76
شكل 15 مقايسه جريان اسنادي در افراد افسرده و غير افسرده     84
صحت ودقت شناختي در افسردگي                     88
اين موضوع با يكي از مشاهدات فرويد مطابقت دارد         90
فصل سوم: روش تحقيق                         91
جامعه مورد مطالعه                             92
ابزار اندازه گيري در تحقيق                         93
روش تحقيق                                  94
فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها             95
يافته ها و تجزيه تحليل آنها                         96
جدول 1-4 نمرات خام آزمودنيها از آزمون افسردگي         97
جدول 2-4 مقايسه افسردگي در بين افراد چاق وافراد لاغر         99
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري                     100
بحث و نتيجه گيري                             101
پيشنهادات                                 104
محدوديت ها                                 105
منابع و ماخذ                                 106                                                            

فصل اول
«كليات تحقيق»

مقدمه:
افرادي كه دستخوش يك يا چند حملة افسردگي عميق بدون وجود حمله هاي ماني مي شوند تحت عنوان افسردگي شديد نام برده شده اند اين اختلال عمومأ با مسائل عمدة بهداشتي همراه است ميزان شيوع اين اختلال در ايالات متحده در حدود 1 تا 2 درصد در مردان و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است(مير و ديگران 1984) خطر اين اختلال در طول زندگي – يعني درصد كساني كه در بعضي از مراحل زندگي خود افسردگي شديد را تجربه نموده اند در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گرديده شده است در بين كساني كه در بيمارستانهاي رواني بستري مي شوند بيشترين فراواني مربوطبه اسكيزوفرنيها و پس از آن افسردگي است اما در مراكز باليني خارج از بيمارستان ، بيماران افسرده بيشترين درصد را شامل مي شوند به نحوي كه تخمين زده شده است 3/1 كل بيماران رواني را تشكيل مي دهد(و ودراف – 1975) بعضي از افراد، بيشتر از ديگران مستعد به افسردگي هستند كه اين افراد ممكن است از لحاظ تيپ شناسي مانند افراد چاق يا افراد بلغمي مزاج و امثال آنها كه شيوع افسردگي شديد در طبقات اجتماعي – اقتصادي پايين به نحوي بي تناسب بيشتر از طبقات اجتماعي و اقتصادي بالاست، هم چنين شيوع افسردگي در زنان دو برابر از مردان گزارش شده است، محققان كوشيده اند كه نظريه هائي دال بر اين كه اين تفاوت ناشي از تغييرات هورمونها و تفاوتهاي نقش اجتماعي است عنون كنند هر چند ممكن است كه اين امر مربوط به تبيين رويه هاي تشخيصي باشد.در بعضي از مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته معلوم شده است كه گرچه اختلالات خلقس بيشترين شيوع را در جامعه داراست ولي از اين حيث در زنان و مردان تفاوتي وجود ندارد، كساني كه اين مطالعات را انجام داده اند چنين اظهار داشته اند كه در واقع ممكن است شيوع اين اختلال در زنان و مردان يكسان باشد ولي در مردان تحت عنوان اختلالاتي از قبيل مي بارگي تشخيص داده شود در حالي كه اين حالت در زمان نمي تواند باشد.زمان اين تصور وجود داشت كه آمادگي ابتلا به افسردگي در سنين مختلف، متفاوت است يعني در ميان سالي و افسردگي در افراد بيشتر در معرض خطر ابتلا به اين بيماري قرار دارند.(سيد سعيد حمدي – 1382)

بيان مسأله:
مهمترين ويژگيهاي معمولي حملة افسردگي علاوه بر خلق افسرده كاهش انگيزه است وجود يكي از اين دو ويژگي يعني خلق افسرده يا فقدان انگيزه مي تواند نشأت گرفته از مشكلات جسماني مانند وزن باشد و گاهي افراد چاق يا لاغر به علت نداشتن هيكل خوب و به قول معروف روي فرم دچار سرشكستگيهايي مي شوند كه اين عوامل باعث مي شود كه نتوانند به راحتي در جمع حضور پيدا نكنند كه در شخص باعث تغييراتي در رفتار مي شود كه بيماران مبتلا به افسردگي ممكن است اين تجربه را داشته باشد كه دچار بي ارادگي شوند و به طور كلي در به حركت درآوردن اعضاي خود براي انجام هر كاري عاجز و ناتوانند و اين افراد اصلاً نمي دانند كه چكار بايد بكنند و گاهي اوقات از عزم و اراده آنها اصلاً خبري نيست كه اين باعث گوشه گيري بيشتر آنها مي شود معمولاً افسردگي را مي توان سريعاً از طريق رفتارهاي حركتي و بدني شخص تشخيص داد كه در متد اولترين الگوي اين اختلال كه افسردگي كند شده نام گرفته است به نظر مي رسد كه بيمار مغلوب خستگي شديد شده است( حسين آزاد – 1382)
اهداف تحقيق
هدف از تحقيق حاضر بررسي افسردگي و ارتباط آن با وزن است و اينكه آيا وزن بالا و وزن كم مي تواند در افسردگي و شيوع آن تأثير بگذارد و به عبارت ديگر آيا دختران جوان چاق و داراي وزن بالا افسرده تر هستند تا افراد با وزن پايين.
اهميت و ضرورت تحقيق
تقريباً همة افراد افسرده درجاتي از غمگيني شديد يا ناشادي كه دامنة آن از يك اندوهگيني متوسط تا نا اميدي شديد در نوسان است گزارش كرده اند كه اين نوع غم زدگي ممكن است توسط فرد به صورت نوميدي شديد، تنهايي يادگيري ساده توصيف شود، كساني كه افسردگي ملايم يا متوسط دارند ممكن است همواره گريه كنند ولي نمي توانند قبلا به افسردگي ممكن است از عوامل جسماني و يا فرهنگي و خانوادگي نشأت بگيرد و گاهي مشكلات جسماني در تشديد افسردگي مي تواند نقش داشته باشد كه اميد است با پژوهشهاي انجام شده بتوانيم ميزان افسردگي را پايين آورده كه در اين تحقيق به رابطة وزن و افسردگي پرداخته شده و گاهي اوقات بالا بودن و پايين بودن وزن در عملكرد سيستم بدن مشكلاتي را بوجود آورد كه باعث افسردگي مي شود كه اين تحقيقات در مراكز پزشكي و سلامت حائز اهميت است(گنجي – 1382)
فرضية تحقيق:
1- افسردگي در بين افراد چاق بيشتر از افراد لاغر است.
متغيرهاي تحقيق
افسردگي     متغير وابسته
افراد چاق و افراد لاغر         متغير مستقل در دو گروه مستقل
تعاريف عملياتي واژها و مفاهيم
افسردگي عارتند از يك بيماري رواني است كه به شكل سايكولوژي و نوروتيك ديده مي شود اين اختلال از نوع كم تا عميق و خيلي شديد تقسيم بندي شده است كه علائم آن با مواردي مثل احساس گناه در فرد عدم تمايل برقراري با ديگران – گريه كردن و بي حوصله بودن – تمايل به خودكشي، گرفته و منزوي و بالاخره عبارتند از غره اي كه آزمودني از آزمون افسردگي بك بدست آورده است(دادستان، 1381 ص 96)
افراد چاق: به افرادي اطلاق مي شود كه اضافه وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آن بيشتر باشد.
افراد لاغر به افرادي اطلاق مي شود كه كمبود وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آنها كمتر باشد.

فصل دوم:
«پيشينه و ادبيات تحقيق»

اختلالات خلقي:
هدف اين فصل عبارت است از: بحث و بررسي شايعترين اختلالات رواني يعني افسردگي و ماني(شيدائي).بنابراين سعي مي شود پس از ارائه نشانه هاي مرضي آنها، تاريخچه، انواع و نمونه هائي از آنها آورده شود.براي فهم بيشتر مطلب كوشش خواهد شد تا به تفضيل توصيفهائي دربارة افسردگيهاي مختلف، فصلي ، سازگاري ، و شيوع آن در بين گروههاي سني و جنس ارائه شود.(دادستان سال 1381 ص97).
ويژگيهاي حمله هاي افسردگي و ماني:
بعضي از افراد نسبت به استرس از طريق بالارفتن خلق و خو پاسخ مي دهند كه عبارت است: از فعال و اجتماعي شدن فوق العاده و تب آلود، درگير شدن به كار زياد و غير معمول، احساس برانگيختگي دائمي، بي پروائي، احساس سرخوش افراطي، و رضايت خاطر كامل از خويش.برعكس بعضي از افراد با خلقي افسرده نسبت به استرس پاسخ مي دهند كه در آن هيچ چيز حتي آنچه نشانة شايستگي و توانائي آنان است ارزشمند به نظرشان نمي رسد.به عبارت ديگر ، گرچه افسردگي و ماني به صورت حالات خفيف و موقتي بخشي از زندگي عادي انسان است، ولي در بعضي از افراد اين خلق نوساني چنان شدت و دوام مي يابد كه موجب به هم خوردن نظم و سازمان زندگي آنان مي شود.اين اختلالات عاطفي1 يا اختلالات خلقي2 نام برده شده اند.
بقراط در چهار قرن پيش از ميلاد از «رابطة ماني و افسردگي» به طور مشروح بحث نمود.همچنين ارتيوس3پزشك يوناني در ابتلاي قرن اول ميلادي دريافت كه ماني و افسردگي كه بعضي از اوقات در يك فرد رخ مي نمايد، به نظر مي رسد كه از يك اختلال ريشه مي گيرند.در اوائل قرن نوزدهم فيليپ پينل4 (1801) گزارشي جالب از افسردگي به رشتة تحرير درآورد كه نام امپراطور رم تيبريوس5 و پادشاه فرانسه(لوئي يازدهم) در آن منعكس گرديده بود.همچنين افسردگي از طريق ارائه بعضي از قربانيان مشهورتر به طور آشكار توصيف شده است.آبراهام لينكن در يكياز حمله هاي عود كنندة افسردگي خود چنين نوشت: اگه آنچه من احساس مي كنم به طور مساوي بين تمام انسانهاي دنيا توزيع مي شد.هيچ چهرة شادي روي زمين وجود نداشت.همچنين وينسون چرچيل دربارة جدالهايش با آنچه وي« سگهاي ديوانة افسردگي » ناميد صحبت كرده است.گر چه قرنهاست كه اين اختلالات توسط دانشمندان مورد توجه دقيق و امعان نظر واقع شده است.ولي هنوز اين افراطهاي ناتوان كنندة خلقي به صورت يك راز باقي مانده است.
غالباً يكي از نشانه هاي اختلالات خلقي كيفيت حمله اي بودن آنهاست كه در آن يك فرد عادي بطور ناگهاني، در عرض چند هفته، يا در بعضي از افراد طي چند روز، به نهايت نااميدي يا اوج سرخوشي مي رسد، هنگامي كه دورة يكحمله خاتمه يافت، اين امكان وجود دارد كه شخص به حالت عادي يا عملكرد بالنسبه بهنجار خويش بازگردد، هر چند اين احتمال وجود دارد كه حمله هاي عميقتر اختلالات خلقي را داشته باشند، ماهيت اين حمله ها (افسردگي يا ماني) ، شدت آنها، و طول دوره هاي آنها تشخيص وغالباً درمان را نيز تعيين مي كند.در اينجا ويژگي هاي معمولي حمله هاي ماني و افسردگي مورد بررسي دقيق واقع مي شود.البته اين موضوع را بايد به خاطر داشت كه سعي خواهد شد ساير انواع اين اختلالات نيز مورد بحث مفصل قرار گيرند.

حملة ماني:
حملة ماني بيشتر به طور ناگهاني آغاز مي شود.اين احتمال وجود دارد كه حمله ها در عرض چند روز ظاهر شده و از چند روز تا چند ماه به طول بيانجامد و به همان ناگهاني كه شروع شده اند، خاتمه يابد.
ويژگيهاي برجستة حملة ماني مطابق DSMII – R عبارت است از: (دادستان سال 1381، ص99)
1- خلق بالارفته، انبساط يافته يا تحريك پذير
يكي از اصلي ترين ويژگيها، براي تشخيص خملة ماني، تغيير خلق است.افراد مبتلا نوعاً احساس عجيبي دارند، دنيا را شكفت انگيز مي بينند، و شادي بي حد و حصر نسبت به آنچه انجام مي دهند يا در فكر انجام دادن آن هستند، احساس مي كنند.اين انبساط خاطر كه معمولاً با تحريك پذيري شديد و سر شادي افراطي با هم مي آميزد موجب مي شود كه افراد مانيائي ديگران را كنه رفتار و كساني كه به نحو احمقانه اي لذت ديگران را به هم مي زنند نگريسته و به آنها با ديد خصمانه اي نگاه كنند؛ به ويژه هنگامي كه بعضي از افراد مي كوشند تا در رفتار آنان مداخله كنند.در بعضي از موارد ممكن است كه تحريك پذيري خلق مسلط افراد ماني باشد كه سرخوشي1 در آن يا به صورت دوره اي است يا به سادگي ظاهر مي شود.
2- بيش فعالي
خلق انبساط يافته معمولاً با بي قراري و افزايش فعاليتهاي بدني، اجتماعي، شغلي و غالباً جنسي همراه است.
3- پرگوئي
افراد مانيائي تمايل دارند كه همواره با صداي بلند و سريع صحبت كنند.تكلم آنان اغلب آكنده از پراكندگي، مملو از جزئيات بي ربط، و پر از شوخيهائي است كه خود به تنهائي آن را خنده دار مي دانند.
4- پرش انديشيها
افراد مانيائي اغلب افكار تندگذر دارند.به همين دليل براي آنكه تكلم خود را با افكارشان جور نمايند، سريع صحبت مي كنند و به سرعت از يك موضوع به موضوع ديگر مي پرند.
5- عزت نفس غرورآميز
افراد مانيائي تمايل دارند كه خود را بي اندازه جذاب، مهم، قدرتمند، قادر به پيشرفت زياد و با استعداد در زمينه هايي كه واقعاً ممكن است هيچ استعدادي نداشته باشند بدانند، بنابراين، ممكن است آنان آهنگها را با هم تركيب نمايند، سلاحهاي امي را طرح ريزي مي كنند و يا به مسئولان يك مملك تلفن كنند و آنان توصيه كنند كه چگونه كشور را اداره نمايند.
6- بيخوابي
حملة مانيائي معمولاً با كاهش زياد در نياز فرد به خواب رفتن، مشخص مي شود.افراد مانيائي ممكن است كه 2 الي 3 ساعت در شب بخوابند، با اين وجود مقدار انرژيشان دو برابر كساني باشد كه در اطراف آنها هستند.
7- حواس پرتي
توجه افراد مانيائي به آساني منحرف مي شود.هنگامي كه كاري انجام مي دهند يا دربارة موضوعي بحث مي كنند به چيزهاي ديگري كه در اطرافشان است توجه مي كنند.(مثلاً يك روزنامه، يك لباس، يا يك عابر).توجه آنان به طور ناگهاني از يك موضوع به موضوع ديگري جلب مي شود.


منابع :
منابع و مآخذ

آزاد – حسين 1380، آسيب شناسي رواني(1)، انتشارات آگاه، تهران.

آزاد – حسين 1380، آسيب شناسي رواني(2)، انتشارات آگاه ، تهران.

بهزوري- محمد 1378، فيزيولوژي افراد، انتشارات نور، تهران.

دادستان – پريرخ 1380، روان شناسي مرضي(1)، انتشارات رشد، تهران.

دادستان – پريرخ 1380، روان شناسي مرضي(2) ، انتشارات ني، تهران.

دلاور- علي 1379، آمار استنباطي، انتشارات ني، تهران.

دلاور- علي 1379، روش تحقيق، انتشارات ني، تهران.

جلالي – سيوامحد 1381، روان شناسي فردي از سه ديدگاه، انتشارات فرهنگ، تهران.

كريمي – يوسف 1378، روان شناسي شخصيت، انتشارات صحت، تهران.

منصور- محمود 1380، روان سنجي، انتشارات رشد، تهران.

 

 
طراحی سایت : سایت سازان