میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

بررسي رابطه بين اختلالات شناختي و جهت هاي مذهبي


کد محصول : 1000149 نوع فایل : word تعداد صفحات : 64 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 967

فهرست مطالب و صفحات نخستبررسي رابطه بين اختلالات شناختي و جهت هاي مذهبي

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه:
همه افراد بشر مشکلاتی دارند این مشکلات در نتیجه محدودیت و دوری از عقاید اسلامی تولید می شود و به عبارت دیگر ریشه در اکثر مسائل انسان و رنجهای حاصل از آن است که اغلب برای افراد دشوار و یا حتی غیر ممکن است که مستقیما" به مشکلی حمله بیاورندو آن را از بین ببرند گاهی محدودیت و دوری از عقاید اسلامی منجر به پرخاشگری و اختلالات شناختی می شود که اختالات شناختیکه در نتیجه محدودیت ایجاد شده ممکن است متوجه فرد یا افرادی که آن را  به وجود آورده اند شود و یا اینکه به سوی جانشینان آنها سوق داده شود اختالات شناختی ممکن است به جانب خود فرد نیز هدایت شود . جان داسر روانشناس آمریکایی و همکارانش در کتاب خود به نام اختالات شناختی چنین می نویسد که رفتار شناختی همیشه بعد از ناکامی ایجاد می شودیعنی وجود محدودیت و نبود چیزی در زندگی منجربه نوعی رفتار پرخاشگرانه خواهد شد روانشناسان و روان پزشکان برای تشخیص و درمان احساس اختالات شناختی در کودکان علاوه بر روشهای جالبو مفید آموزش با مسائل مذهبی و مطالب دینی هم انتخاب کرده اند که در این روش به کودک یک خانواده اشنایی با اصول دین آموزش داده می شود تا شاید بتواند از میزان خود خواهی و اختالات رفتاری در جهت در جهت رسیدن به اهداف خود بکاهد اگر پدر و مادر را مسئول محدودیت کودک بدانیم خوب رفتار کودک و اختالات رفتاری آنها منجر به این خواهد بود که آیا کودک در دوران نوجوانی و جوانی از خود بی خود شود یا نه . آیا دچار اختلالات رفتاری و شناختی شود یا نه و اگر احتیاج شخص برای رسیدن به مقام اجتماعی سرکوب شود در او تنفر شدید ی نسبت به تبعیض طبقاتی پیدا می شودو در نتیجه زندگی خود را وقف به دست آوردن حقوق مساوی برای افراد بشر خواهد کرد.        صبوری ص121  -1384
بیان مسأله :
نیازهای انسان متعددند و آنهایی که ارضا نمی شوند به ایجاد تنش در خود منجر به می شوند از آنهایی که تنش حالت ناخوشایندی است فرد در جستجوی هدفی بر می آید که با رسیدن به ان قادر گرددتنش خود را کاهش داده و به تعدل دست یابد نیازهای نوجوانان و جوانان نیزهمانند سایر افراد متنوع و متفاوتند برخی از این نیازها ی جسمانی و اساسی اند و بعضی دیگر روانشناختی و متعادلی و مذهبی که بر آوردن نیازهای اساسی ضامن بقای حیات است که در این رابطه مسائل و آشنایی با مسائل دینی میتواند میزان اضطراب و تند خویی را کاهش دهد خوب یکی از عوامل کاهش اختلالات شناختی بوسیله افراد مخصوصا" جوانان می تواند استفاده و بهره گیری از عواطف خود و نگرش نسبت به مسائل دینی و جهت های مذهبی که از طریق کتاب و یا آشنایی با ائمهباشد میزان اختلالات رفتاری را در خود کاهش داده که به اعتقاد صاحبنظران گرچه استفاده از جابجایی از دین طریق چاره ای از خطرات و تهدیدات را کاهش می دهد اما خود فرد باید روحیه دینی خود را با هر روش تقویت کند تا بتواند جایگاهی از این مسائی در زندگی خود داشته باشد اختلالات شناختی باعث بالا رفتن اضطراب و عدم اعتماد به نفس در فرد می شود که جهت جبران این اختلالات شناختی می توان به مواردی نام برد که در شناخت جهت های مذهبی مهم است.
سئوال مسئله:
آیا بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی رابطه معنی داری وجود دارد؟
 اهدف تحقیق :
هدف از تحقیق حاضر عبارتند ازبررسی رابطه بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی و مسائل مذهبی است و اینکه آیا روی آوردن به مذهب از اختلالات رفتاری می کاهد یا نه هیچ فرقی نمی کند و آیا بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی رابطه وجود دارد و در کاهش و افزایش اختلالات رفتاری مانند اضطراب و افسردگی و تنش می تواند مذهب تأثیر گذار باشد یا نه .
اهمیت و ضرورت تحقیق
جامعه شناسان و کارشناسان امور فرهنگی بر این باورند که محیط زندگی نوجوان و جوان و ارضاع خانواده و اعتقادات دینی و تمایل به فرائض آسمانی می تواند در کاهش رفتارهای نا مناسب و اختلالات نقش به سزایی داشته باشدو امید است با پروژه هایی که در این فرضیه انجام می گردد بتوانیم جهت های مذهبی و عقاید مذهبی و جایگاه آن را در زندگی افزایش داده و میزان رفتارهای نا پسندانه و اختلالات انها را در زندگی کم  و کمتر کنیم که استفاده از این تحقیقات د رمراکز و نهاد خانواده مورد توجهزیاد قرار خواهند گرفت و کم کردن اختلالات رفتاری به خصوص در بین جوانان که مهمترین قشر جامعه هستند می تواند مفید باشد و امید است که این مسائل مربوط به مذهب در بین جوانان نقش به سزایی داشته باشد .
متغییر های تحقیق
اختلالات رفتاری = متغییر های وابسته
جهت های مذهبی = متغییر های
تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم
تعریف عملیاتی : اختلالات رفتاری  : عبارتند از رفتارها و اعمال نامناسب و نا متناسب با شخصیت آدمی از لحاظ کدامی دچار مشکلاتی است که فرد در برابر اضطرابها و شکست ها از خود نشان می دهد و هر عملی می تواند این اضطرابها را بیشتر وبیشتر کند.
و بالاخره عبارتند از غره ای است که آزمونی از آزمون اختلالات رفتاری بدست می آورد.
جهت های مذهبی : عبارتند از اعتقادات  و فرائض دینیاست که هر فردی نسبتبه اعتقادات خود به آن پایبند است و رفتار وکردار خود را با آن منطبق می کند .
و بالاخره عبارتند از نمره ای است که آزمونی از آزمون جهت های مذهبی بدست آورده است.

فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق

بهداشت روانی از نظر اسلامی :
مقدمه : به طور کلی باید گفت سابقه آشنایی بشر با مسائل روانی و از جمله " بهداشت روانی" دقیقا" روشن نیست  .بدون شکل زمینه آگاهیها و دانسته های انسان در این مورد , مانند تجربیات دیگران او از آغاز خلقت در نهاد وی وجود داشته و در طول تاریخ توسعه و تکمیل یافته و به پیدایش دانشگاههای گوناگون بشری منتهی شده است . از سوی دیگر باید به این نکته توجه نمودکه شناخت جسم و عوارض و آثار آن به دلیل قابل لمس بودن و عینی بودن آن برای آدمی آسانتر می نموده است . اما روح یا روان و به طور اعم , نفسانیات چون از سنخ پدیده های نمی باشند , وی هیچگاه نتوانسته از از ذات و ماهیت و تجلیات آن اطلاع دقیق حاصل کند و به سخن دیگر روح ومسائل مربوط به آن همواره از حقایق دست نیافتنی بشمار رفته اند . به همین دلیل پندار ها و تصوراتدرباره روح و روان و همچنین عوارض روحی یا بیماریهای روانیدر بین اقوام و قبایل غیر توحیدی که معتقد به الهه ها و خدایان متعدد و یا تابوت ها بوده اند و گاهی نزد مذهبیهای عوام و ساده اندیش با انواع خرافات و باورهای نادرست آمیخته شده است . نمونه های این باورهای ساده لوحانه و بی پایه در تاریخ بشر فراوان یافت می شود که حلول ارواح خبیثه (شیطانی) در کالبد بیماران روانی و خارج ساختن انها از طریق برگذاری مراسم ویژه و خواندن او آوراد و اذکار مخصوص از جمله آنها می باشد.

رابطه بهداشت روانی با رشد شخصیت و تکامل اخلاقی 
اصطلاح بهداشت روانی ,معمولا" به دو معنی به کار می رود.
1 – حفظ سلامت روانی و مجموعه تدابیرو اصواتی که به وسیله آنهاسلامت جان و روان آدمی تأمین و حفظ می گردد.
2 -  کاهش بیماریهای روانی درجامعه و شناخت روشها و فنونی که در نهایت منجر به کاستن از دامنه بیماریها و اختلالات روانی در جامعه می شود .
در هر یک از دو تعریف بالا, هدف نهایی در بهداشت روانی , حفظ سلامت فکر و و توان فرد می باشد , به گونه ای که بتواند در زندگی فردی و اجتماعی خویش وضعیت و موقعیت عادی و مطلوب داشته باشد و در زمینه وظایف شخصی و روابط متقابل گروهی با افراد جامعه با دشواری روبه رو نشود . بدین ترتیب لازمه تأمین سلامت روان و پیشگیری از بروز مشکلات روحی یا بیماریهای روانی آن است که قبل از هر چیز زیر بنای یک شخصیت منسجم و استواردر فرد به وجود آید و این به این معنی است که از همان ابتدای تولد کودک و حتی پیش از آن , کلیه عوامل مؤثر در سلامت روانی و تعادل رفتار او را مورد توجه قرار دهیم و به این وسیله ضمن کمک به ایجاد شخصیت سالم و متعادل در وی , امکان حفظ سلامت روانی اش را را فراهم سازیم.
در فرهنگ غنی و متعالی اسلام توجه به این امر , یعنی حفظ سلامت و تعادل روانی انسان و پشگیری از بروز مشکلاترفتاری ویجایگاه ویژه ای دارد .
دیدگاه اسلام درباره بهداشت روانی دریک تعریف کلی تحت عنوان سلامت فکر و تکامل روانی و همچنین صیانت جسم و جان انسان می تواند خلاصه نمود .
در آموزشگاههای اسلام تأکید فراوانی در مورد کسب دانش و ارتقاء سطح بینش افراد انسانی به عمل آمده است این آموزشها که دامنه گسترده ای دارند, زمینه را برای درک مسئولیت های فردی واجتماعی و همچنین شناخت حق دیگران و احترام به قانون , ابراز فداکاری واز خود گذشتگی به خاطر آرمانهای مقدس انسانی و خدایی و سرانجام سعادتمندی و رستگاری دو جهان انسان آماده می کند .بدیهی است کسانی که بر پایه چنین آموزشهایی تربیت بیابند , شخصیتی متعادل و بالنده دارند , و از ازاده ای قوی , منطقی درست نیتی پاک ,قلبی سرشار از مهر و دوستی نسبت به دیگران و .... برخوردارند و این همان چیزی است که در روان شناسی از تعبیر به " شخصیت  بهنجار " می کنند . تعالیم عالیه اسلام در سیره و نیز گفتار حضرت رسول اکرم (ص) متبلور شده است . آنجا که می فرماید :
بعثتُ لا تمّمَ مکارمَ الاخلاقِِِِِِِِ   .
 "من برای تکمیل صفات نیکوی اخلاقی مبعوث شده ام."
از این بیان به روشنی می توان دریافت که در تربیت اسلامی تا چه حد به سلامت روانی اهمیت داده شده است.زیرا  صفات نیکوی اخلاقی , همان خصائصی است که به فرد شخصیتی متین و متعادل می بخشد و با قدرت اراده و رشدی که در وی ایجاد می کند . وی را در برابر مشکلات و گرفتاریهای گوناگون زندگی و عوامل نابسامانیهای روانی  مقاوم می کند و این همان هدفی است که بهداشت روانی آن را دنبال می کند  . با قا طعیت می توان گفت که آموزشهای اسلامی بهترین وسیله برای پیشگیری از بیماریهای روانی و سنجش دستیابی به تکامل روانی می باشد . به عنوان مثال , سالم سازی محیط , از طریق تحریم مشروبات الکلی و هیگساریهای آشکار , برداشت ها یمنطقی و واقع بینانه  نسبت به امور جنسی , شرطی کردنافراد نسبت به اتناع طبیعی عریزه جنسی از راه ازدواج مشروع , ایجاد تنفر نسبت به انحرافات جنسی, تأکید در مورد جلوگیری از تولید مثل مبتلایان به بیماریهای شدید روانی و صدها دستور اخلاقی و حقوقی ,حقوقی جزایی را می توان نام برد که همه آنها زمینه را برای ایجاد  محیط سالم خانوادگی و اجتماعی آماده ساخته و پایه های بهداشت روانی را به گونه ای استوار پی ریزی می کند.

بهداشت و سلامت روانی کودک از نظر اسلام  
مقدمتا" باید گفته شود که تعلیم و تربیت کودک در اسلام تنها به عنوان یک دستور اخلاقی مطرح نشده است , بلکه در قالب یک حق مسلم وی که  عایت آن از طرف والدین الزامی می باشد .گوشزد گردیده است .در این جا با توجه به آیات , احادیث و روایات به مواردی از کلام معصومین علیه السلام اشاره می کنیم که به روشنی وظائف اولیاء و مربیان در جنبه های مختلف تربیت کودکان را بیان فرموده اند. 
1 – احترام و نیکی کردن نسبت به فرزندان
پیامبر گرامی اسلام در این رابطه می فرماید : مِن حَقِِِِ اَلوَلدِ عَلی الوالدِان اَن یَحسُِنَ اِسِِِِِِمَهُ و یَسحُنَ اَدَبَهُ " از حقوق پسر بر خود آن است که وی را احترام کند ,برایش نام نیکو انتخاب کند  و او را با پاکی و پاکیدلی پرورش دهد ."او در جای دیگر می فرماید:
اِذا سَمَّیمُ اَلولََدَ فَاکِرمؤاَله واوسِعُمالَهُ فیِ اَلمحلس وَلا تَسَتقَبِحُوالهََُُ وَ جها  . " وقتی نام فرزنداتان را می برید, او را گرامی دارید و جای نشستن را برای او توسعه دهید و باز کنید و نسبت به او رو ترش نکنید ."سیره و روش زندگی گونه ای که در مواقع برخورد با کودکان با احترام به کودکان بود و به آنان عنایات خاصی داشت, به گونه ای که در موقع برخورد با کودکان به احترام آنان می ایستاد و آنها را در آغوش می گرفت و گاهی ایشان بر پشت و دوش خود سوار می کرد به اصحاب خود توسیه می فرمود که با کودکان این طور رفتار کنند .نقل است که حضرت در جایی نشسته بوند حسن و حسین علیع السلام وارد شدند , حضرت به احترام    آنها از جایی برخواست و منتظر شد تا پس از چند لحظه کودکان به او رسیدن , حضرت به طرف آنها رفت و آنها را در آغوش گرفت و بر دوش خود سوار کرد و به راه افتاد . نمونه های مانند اینها در زندگی معصومین و پیشوایان اسلام زیاد دیده شده است .در بهداشت روانی این موضوع به عنوان یک اصل بدیهی مورد قبول است که احترام و توجه به کودکان در سنین خرد سالی , از ضروریات بنای یک شخصیت سالم و پایه اعتماد به نفس در بزرگسالی است و در صورتی که والدین و مربیان , کودک را مورد محبت و احترام قرار ندهند , لطمه جبران ناپذیری متوجه سلامت روانیش خواهد شد.
بهداشت و سلامت روانی کودک از نظر اسلام  
پرهیز از ایجاد رنجش و ناراحتی برای کودکان در کنار احترام و محبت نسبت به آنها نیز از موارد مؤثر در سلامت روانی کودک است که در گفتار و کردار پیشوایان معصوم ما مورد عنایات فراوان واقع شده است  . رسول گرامی اسلام (ص) می فرماید  " کسی که به کودکان رحمت و محبت نکند و بزرگسالان را احترام ننماید از ما نیست. "این حدیث نشانگر آن است که که بی توجهی و ایجاد زمینه رنجش روحی کودک بی روح اسلام مغایرت دارد , تا جایی که حضرت شخصی را که مرتکب چنین عملی می شود از جمع مسلمین بیرون می داند . در زندگی پیامبر خوداری از رنجاندن کودکان در هر شرایطی مکرر دیده شده است .
3 – همبازی شدن با کودکان و شاد کردن آنان
از نظر متخصان تعلیم وتربیت و روان شناسان تربیتی یکی از راههای پرورش شخصیت کودکان , شرکت بزرگسالان در بازیهای آنهاست هنگامیهنگامی که اولیاء و مربیان , مرتبه خود را تنزل می دهند و با شرکت در بازیهای کودکان , آنها را در بازیهای کودکانه مساعدت می نمایند, روح اطفال از مسرت و شادی لبریز می شود و از خوشحالی به هیجان می آیند ,چون در باطن خویش احساس می کنند که کارهایشان آنچنان ارزنده و مورد توجه است که بزرگترها با ایشان همکاری می کنند و خود را هم سطح آنها قرار می دهند . چنین احساسی ,شخصیت کودک را رشد می دهد . و روحیه او را شاد و با نشاط می پروراند و حس استقلال و اعتماد را شکوفا می سازد و این گام بزرگی است در راه تأمین بهداشت روانی کودک . بر عکس اگر کودکان را در اموری که خود مهم می پندارد " مانند بازی" همواره مورد امرو نهی های اولیاء و مربیان قرارگیرند. احساس می کنند که هیچگاه نمی توانند مستقلا" برنامهصحیحی را طرح ریزی کنند و به انجام رسانند ، در نتیجه از همان دروران کودکی احساس حقارت و بی اعتمادی در نها ایجاد شده و شخصیتی متزلزل و بی ثبات پیدا می کنند پیشوایان گرامی اسلام به بازی کودکان توجه خاصی داشته و در این باره توصیه های زیادی  فرموده اند.  رسول اکرم(ص) می فرمایند : " آن کسی که کودکی نزد او است ، باید در پرورش وی رفتاری مناسب با حال کودک را پیش گیرد   " .و باز در جای دیگر می فرمایند : "رحمت خداوند بر پدری که در راه نیکی و نیکوکاری به فرزند خود کمک کند و همچون کودکی ، دقیق دوران کودکی وی باشد و او را عالم و مؤدب بار آورد   " .
و باز می فرمایند : " کسی که دختر خود را شادمان کند ، همچون کسی است که بنده ای را از فرزندان اسمعیل ذبیح آزاد کرده باشد و آن کسی که پسر خود را مسرور و دیده او را  روشن سازد ، مانند کسی است دیده اش از خوف خداوند گریسته باشد "
حضرت علی(ع) در این باره می فرماید : " کسی که کودکی دارد باید در راه تربیت او خود را تا سر حد کودکی تنزل دهد   " .   
این شعر شیرین مولانا جلال مولوی نیز  بیان همین روایت شریف است :
چونکه با کودک سرو کارت فتاد                     پس زبان کودکی باید گشاد
زندگی پیامبر گرامی اسلام نیز پر است از موقعیتهایی که آن حضرت با کودکان به بازی می پرداختند  وآنان را به این وسیله شاد و خوشحال می کردند. خوشحال کردن کودک و نشاط دادن به او بر اینکه از ایجاد اضطراب و ناراحتیهای روانی وی جلوگیری می کند ، این امکان را فراهم می آورد که والدین و مربیان بتوانند آنچه را برای تربیت وی لازم و مناسب می دانند به آسانی به او بیاموزند.
4 – تربیت و ایمان مذهبی  
امروزه شاید بتوان گفت که اکثریت غریب به اتفاق روانشناسان معتقدند که تربیت و اعتقاد مذهبی عامل بسیار مؤثری در پیشگیری از بروز اختلالات و نا بهنجاری روانی و بیماریهای جسمانی است . به همین سبب آموزشهای اسلامی با دامنه گستردهای که دارند زمینه را برای سالم سازی جسم و روح آماده می سازند و این نکته است که پیشوایان معصوم ما که در حقیقت مفسراناصلی و منحصر به فرد کلام الهی هستند ، کاملا" بدان توجه داشته اند ، خصوصا" تأکید آن بزرگواران پیوسته بر آن بوده استکه زیر بنای اعتقادات دینی افراد بایستی از همان دوران کودکی آماده شود و شکل بگیرد.
اما سجاد (ع) پرورش ایمان و اخلاق کودکی را یکی از وظائف والدین  دانسته و در این باره می فرماید : " ای پدر به درستی که تو در ولایتی که نسبت به فرزند خویش داری مسئول هستی که او را با اخلاق پسندیده پرورش دهی و به سوی خداوندش راهنمای کنی  " 
 امام باقر (ع) نیز در حدیثی ، وظائف اولیاء را تربیت دینی فرزندان در سنین مختلف چنین بیان می فرماید : در سه  سالگی به طفل کلمه توحید " لا اله الا الله "  را بیاموزید ، در چهار سالگی به او شهادت دادن به پیامبری خاتم النباء " محمد رسول الله " را یاد دهید ، در پنج سالگی او را به قبله و سجده آشنا کنید ئ،در شش سالگی رکوع و سجود صحیح رابه او تعلیم دهید و در هفت سالگی به او بگویید وضو بساز و نماز به جای آور."
ملاکهای سلامت و بهداشت روانی از دیدگاه اسلام :
اساسا" باید گفت که ارائه تعریف جامعی از سلامت روانی و همچنین شخص کردن الگویی تجربی برای آن ، مووضوع غامض و پیچیده ای است ، تا جایی که بعضی از روانشناسان قائل به عدم وجود الگوی مشخص برای سلامت روانی شده اند .
از دیدگاه اسلامی ، انسانی که خود آگاهانه به تمام هستی ارتباط زنده و پویا و تکامل دارد ،کسی است که از لحاظ روانی سالم است.به همین جهت عالیترین الگوی انسانهای سالم انبیاء الهی هستند.که آنان را بایستی مظهر سلامت و حیات روانی به شمار آورد. آنها چنان چه گفته شد ، آگاهانه ترین ،پویاترین ومتکاملترین رابطه را کل هستی و منابع اصلی آن (خدا) دارند ،لذا این بزرگواران برای دیگران الگوی کامل و مطمئنی تلقی می شوند و سایر انسانها به نسبت تشابه رفتاری و شخصیتی با آنها ،از سلامت روانی و تعادل شخصیتی برخوردارند .در متون اسلامی گرچه ،ملاکهای سلامت روانی همانند آنچه امروزه در کتابهای روانشناسی و و بهداشت روانی مطرح می شود ،تدوین نگردیده است ،اما با توجه به ارزشها و جهت گیریهای دستورات و رهنمودهای اسلامی ،بر اساس شیوه استقرایی می توان ملاکهای زیر را ارائه نمود.   
1- هوشیار و خود آگاه زیستن
انسان سالم کسی است که پیوسته هوشیار و خود آگاه بوده و از غفلت زدگی ،خیال پردازی ،هوا پرستی و هر آنچه هشیاری و خود آگاهی او را مختل می کند ،گریزان باشد  . انسان سالم زنده است و زندگی و حیات اواستمراری جاودانه دارد، به قول سعدی علیه:
اگر این درنده خویی ز طبیعت بمیرد                  همه عمر زنده باشی به روان آدمیت
انسان سالم با  جهان درون و دنیای برون خود ارتباطی مبتنی بر وتقعیتها و پذیرش آن دارد .برعکس انسان ناسالم و گمراه ،دستگاه شنوایی دارد ولی شنوایی سودی برایش ندارد و بهتر است گفته شود او نمی شنود .همچنین او چشم دارد ملی با آن نمی بیند ،زیرا آن را بر روی حقایق می بنددو نیز قلب و دل دارد اما چیزی را درک نمی کند و نمی فهمد ،چون آن را به کار نمی گیرد قرآن کریم در این باره می فرماید :
لَهُم قُلوبُ لا یَنفهون بها و لَهُم اَعُین لا یُبصرونَ بِها وَلَهُم اذان لایَسمعون بها، اولئِک تا لانعامِ بَل هُم انعافِلون  
" آنها دلها (عقلها) یی دارند که با ان اندیشه نمی کنند و نمی فهمند و چشمانی دارند که با آن نمی بینند و گوشهایی داند که با ان نمی شنوند ،آنها همچون چها پایانند ،بلکه گمراه ترند اینان همانا غافلانند زیرا با اینکه همه گونه امکانات هدایت دارند باز هم گمراهند ".   لذا پیامبر اکرم (ص) می فرماید :
اَللّهمَ اَرِنی اَلاشیاءَ کَماهِیَ  "خدایا اشیا را آن گونه که هستند به من بنمایان ،این دعا ناظر بر شناخت واقعیتها، همانگونه که هستند می باشند .
2 – در حال زیستن
انسان هوشیار و سالم اوقات و فرصتهای خویش را در زمان حال می گذراند و پیوسته در حال می زید ،در حال نفس می کشد بر عکس انسان های نا سالم در حال نفس می کشند ،ولی یا درگذشته و یا در آینده زندگی می کنندآنها یا در حسرت آنچه گذشته و از دست رفته می خورند و یا  غم آنچه را نمی دانند و پس از این می آید را دارند .و امیر المومنین علی (ع) در شعر زیبا و نغزی که به او نسبت داده اند می فرماید :
ما فاتَ صَضی و ما لَسَیاتیکِ فَایَن                      قُمفَاغَتِنمِ اَلغُرَصۀَ بَینَ اَلعَدمینِ .
" آنچه از دست رفت ،در واقع گذشته و نابود شده است ،زیرا زمان بر نمی گردد و آنچه پس از این می آید معلوم نیست که چیست چون نیامده و  وجود ندارد ، بنابراین از فرصت بین این دو عدم و         
یعنی زمان گذشته و آینده کهزمان حال و لحظه ای است که در آن قراردار استفده کن و آن را غنیمت بشمار و ارزان از دست مده "
قرآن کریم می فرماید : با ایهَّا الَّذین اَمِنو  " ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید ،یعنی اینکه پیوسته در حال بسر برید و لحظات خود را با ایمان سپری کنید .ایمانی تازه و نوین و به ایمانی که در گذشته داشته اید اکتفا نکنید، آری با آنچه دیروز داشتید اکتفا نکنید ،چون گذشته است ،امروز و بلکه لحظه لحظه های امروز ، زندگی و حیات تازه ای است که به شما اضافه شده است و این حیات دم به دم و مستمر،ایمانی تازه و مستمر را می طلبد.
مساله " توبه " نیز که در قرآن و احادیث و روایات این همه درباره آن تأکید شده است از دیدگاه اسلام "در واقع مفهوم آن همان تبدیل گذشته منفی ومضر به حال مثبت و مفید است .
3 – پویا و تکامل زیستن در اجتماع
انسان سالم ، انسان پویاست ،انسانی که دائما" و مستمرا" در حال رشد و تکامل معنوی و روحانی است از دیدگاه اسلام کسی است که امروزش با دیروزش مساوی است ، فردی مجنون و نا بهنجار است آنان که خویش را در دایره ای بسته مح-صور کرده و یا حرکت حلزونی و کاهنده ای را دنبال می کنند، انسانهای هستند که با هنجارهای اسلام تطابق ندارند.
انسان سالم  یعنی انسان سالم کسی است که واقعیتها را می شناسد و در جمع زندگی می کند در قرآن کریم در زمینه اتحاد و اتفاع اجماع مسلمین و خوداری آنها از عزلت و رهبانیت و تفرقه و تشتت آیات فراوانی به چشم می خورد ،از آن جمله آیه زیر می باشد:
وَ رُهبانِیهَّ اِبَتدَ عوها ما کَتَبنا عَلَیهُم   ." و رهبانیتی را که بعضی از پیروان عیسی (ع ) ابداع کرده بودند ما بر آنها مقرر نداشته بودیم " . از این آیه در مجموع چنین استفاده می شود که رهبانیت که مصداقی از زهد و بی اعتنایی نسبت به دنیاست ،  در آیین مسیح دستوری همین دلیل اسلام به شدت آن را محکوم کرده است که حدیث :  وَ رُهبانیه فیِ الاسلام " در اسلام رهبانیت وجود ندارد " مؤید همین معنی است .


 

  

 


منابع :منابع و مآخذ

1- ارهانی – مسعود – دین و ارزش های آن – انتشارات بهار  1384 – تهران

2- بیانی – احمد – روش تحقیق در علوم انسانی – انتشارات فرهنگ  1385 – تهران

3- پور یایی – مصطفی – روان شناسی و دین – انتشاراتصبا 1384 – تهران

4- سعیدی – رحمان  - دین و ارزش های آن – انتشارات باران  1384– تهران

5- شفیع آبادی – عبدالله – نظریه های روان درمانی – انتشارات پیام نور  1384 – تهران

6- شاملو – سعید – سلامت روانی – انتشارات راهبر 1385 – تهران

7- دلاور – علی – آمار استنباطی – انتشارات رشد - 1384– تهران

8- کرباسی – منیره – مسائل دینی و مبانی – انتشارات سمت 1385- تهران

9- محمدی – سعید – روان شناسی و مبانی – انتشارات نار – 1386 – تهران

10- لطفی – محمود – روان شناسی شخصیت – انتشارات ارجمند  1384 – تهران

11-نوری – حمید – دین و عوامل موثر در آن – انتشارات باران 1385 – تهران

 

 
طراحی سایت : سایت سازان